Presentatie Belastingplan 2011

670 views

Published on

Presentatie Controllers Circle sessie 3 Presentatie 2

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
670
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentatie Belastingplan 2011

 1. 1. Belastingpakket 2011Belastingplan 2011Overige Fiscale Maatregelen 2011
 2. 2. Tarieven Inkomstenbelasting2011Vanaf Tot en met Tarief IB / Totaaltarief incl. premies volksverzekeringen0 €18.628 1,85%/33% (65+=15,10%)€18.628 € 33.436 10,80%/41,95% (65+= 24,05%)€ 33.436 € 55.694 42%€ 55.694 - 52%2010Vanaf Tot en met Tarief / Totaaltarief incl. premies volksverzekeringen0 €18.218 2,30%/33,45% (65+= 15,55%)€18.218 € 32.738 10,80%/41,95% (65+= 24,05%)€ 32.738 € 54.367 42%€ 54.367 - 52% donderdag 29 september 2011 Page 2 © 2010 BDO
 3. 3. InkomstenbelastingOndernemers Verlenging tijdelijke maatregel willekeurige afschrijvingen  Gold reeds voor de jaren 2009 en 2010  nu eenmalig verlengd naar 2011  Afschrijving in 2 jaar mogelijk  Geldt niet voor gebouwen, grond, weg- en waterbouwkundige werken, personenauto’s (behalve taxi’s en (zeer) zuinige auto’s), dieren en immateriële activa zoals goodwill en software
 4. 4. InkomstenbelastingOverige maatregelen• Voortaan ook toerekening tussen partners van ingehouden dividendbelasting (naast gezamenlijke inkomensbestanddelen en de rendementsgrondslag)• Vrijstelling MKB Beleggingen • Aanpassen regeling Overige fiscale maatregelen 2010 aan beschikking Europese commissie • Vrijstelling box 3 voor aandelen in MKB onderneming (geen aanmerkelijk belang) of MKB-fonds • Veel voorwaarden • Heffingskorting 7,5% over maximaal € 2.813 (terugnemen bij vervreemden binnen 5- jaarsperiode) • Tijdelijke regeling tot uiterlijk 31 december 2015 • Inwerkingtreding bij koninklijk besluit (nog niet bekend) donderdag 29 september 2011 Page 4 © 2010 BDO
 5. 5. Vennootschapsbelasting (1)Innovatiebox Innovatiebox  Geldt voor octrooien en zgn. S&O-activa, maar pas nadat voortbrengingskosten zijn ingelopen (drempel)  Effectief tarief bedraagt sinds 2010 5%  Exploitatieverliezen aftrekbaar tegen normale VpB-tarief van 20%/25%, maar verhogen wel drempel In BP 2011 verdere versoepeling:  Zgn. pre-octrooibaten, d.i. octrooibaten (royalty’s) vanaf jaar van aanvraag octrooi tot jaar van verlening octrooi, mogen worden afgeboekt op drempel  eerder drempel ingelopen en dus eerder toepassing 5%-tarief  let wel: deze pre-octrooibaten blijven wel belast tegen normale VpB-tarief van 20%/25%  Overgangsrecht indien vóór 2011 al voor innovatiebox is gekozen
 6. 6. Vennootschapsbelasting (2)Verliesverrekening Verlenging tijdelijke verruiming verliesverrekening  Hoofdregel: carry back 1 jaar en carry forward 9 jaar  Voor 2009 en 2010: op verzoek carry back 3 jaar en carry forward 6 jaar  absoluut plafond van € 10 miljoen verlies  BP 2011: Regeling nu eenmalig verlengd naar 2011 NB: Voor IB-ondernemers geldt as hoofdregel reeds carry back 3 jaar en carry forward 9 jaar. Dit wijzigt niet.
 7. 7. Vennootschapsbelasting (3)Tarief Structurele verlaging VpB-tarief:  Tijdelijke verlaging MKB-tarief van 20% over eerste € 200.000 winst voor jaren 2009 en 2010 geldt vanaf 2011 structureel  Miv 2011 verlaging algemene VpB-tarief van 25,5% naar 25%  in geval van gebroken boekjaren toepassing lagere tarief pro rata  Let op bij fiscale eenheid  Is het zinvol deze aan te vragen.  Besparing bedraagt 5% * € 200.000 = € 10.000!  Weeg dit af tegen de voordelen van een fiscale eenheid, zoals verliesverrekening
 8. 8. Vennootschapsbelasting (4)Verlies-BV’sAanscherping bepaling tegen handel in verlies-BV’s Huidige regeling bevat mogelijkheid om verliezen van jaar van aandelenverkoop te verrekenen met winsten van latere jaren Voorstel is om dit te beëindigen. Dus verliezen van vóór het tijdstip van aandelenverkoop zijn niet meer verrekenbaar met winsten van na dit tijdstip Geldt ook voor achterwaartse verliesverrekening Inwerkingtreding 1 januari 2011
 9. 9. DividendbelastingVersoepeling regels m.b.t. dividendnota Kan elektronisch worden verstrekt Er hoeft definitief geen dividendnota meer te worden uitgereikt in geval van: 1. dividenduitkeringen aan DGA 2. dividenduitkeringen die zijn vrijgesteld van inhouding van dividendbelasting, bijv. van Nederlandse dochtervennootschappen aan hun Nederlandse of buitenlandse moedervennootschap Is niet nieuw. Geldt op dit moment ook al.
 10. 10. VastgoedAlgemeenAanscherping art. 4 WBR • Uitbreiding belastbaar feit met verkrijgen nieuwe rechten uit bestaande aandelen • Bestrijding verwateringstructuren - Nieuwe bezitseis: 50% onroerende zaken (NL of buitenland) én 30% NL onroerende zaken - Sommige bezittingen tellen niet mee, zoals vorderingen op verbonden personen en lichamen en bezittingen gefinancieerd met VV van verbonden lichamen • Nieuwe pleisters, geen fundamentele herziening, dus … - nog steeds mogelijkheden donderdag 29 september 2011 Page 10 © 2010 BDO
 11. 11. VastgoedEigen woning1. Overdrachtsbelasting bij doorverkoop - Termijn van 6 naar 12 maanden; slechts OVB over surplus2. Renteaftrek eigen woning - Leegstaande (voormalige) eigen woning van 2 naar 3 jaar - 1 jaar extra voor toekomstige eigen woning (in aanbouw) - Vervalt per 1-1-2013 - Tijdelijke verhuur ook binnen 3-jaarsperiode (van box 1 naar box 3 en terug, herleving renteaftrek)3. Monumentenwoning - Onderhoud ook aftrekbaar bij leegstand, bijv. door tijdelijke uitzending4. Hillen-aftrek - Bestrijding voordelen renteloze personeelslening - Vooruitbetaling en achteraf betalen rente wordt genegeerd voor Hillen-aftrek donderdag 29 september 2011 Page 11 © 2010 BDO
 12. 12. VastgoedEigen woning5. Verlaging BTW-tarief van 19% naar 6% • voor arbeidskosten bij renovatie/herstel woningen • ouder dan 2 jaar na 1ste ingebruikneming • vernieuwen, vergroten, herstellen, vervangen, onderhouden van (delen van) de woning • splitsing arbeid en materialen volgens factuur / marktwaardemethode • dienst afgerond op -vanaf 1-10-2010 tot 01-07-2011Let op met deelfacturen: tijdstip afronding is bepalendNiet voor glazenwasser/architect/tuin/zonwering/leggen van vloerbedekkingen vloeren/sloopwerkLet op: woning begrip BTW ruimer dan eigen woning IB- Ook voor bejaardenwoningen, verpleeg/verzorginstellingen, aanleunwoningen, studentenflat, klooster donderdag 29 september 2011 Page 12 © 2010 BDO
 13. 13. Loonbelasting• Werkkostenregeling verruimd- Vakliteratuur- Bedrijfskleding met logo van ten minste 70 cm2- Beroepscontributies• Afdrachtvermindering S&O verruimd- Plafond 2011 € 11.000.000- Loongrens: € 220.000 (2012 € 150.000)- Subsidie 46% (starters 60%)• Loon in, loon over-goedkeuring verlengd- Wanneer inhoudingen? donderdag 29 september 2011 Page 13 © 2010 BDO
 14. 14. Btw–wijziging reisbureauregeling per 1 april 2012 Huidige reisbureauregeling:• veelal 0%, 6% of geen btw verschuldigd• btw op kosten aftrekbaarPer 1 april 2012:• 19% btw over winstmarge verkoop van reizen op eigen naam (bijv. touroperators)• 19% btw over provisie tussenpersonen (bijv. reisbureaus die reizen namens eentouroperator verkopen)• btw op ingekochte reisonderdelen niet langer aftrekbaar• keuzemogelijkheid berekening verschuldigde btw: winstmarge per reis ofwinstmarge per aangiftetijdvak (globalisatieregeling)• verplichtingen facturatie: - geen afzonderlijke vermelding van btw - op factuur vermelden: reisbureauregeling van toepassing donderdag 29 september 2011 Page 14 © 2010 BDO
 15. 15. Auto1. Fiscaal voordeel zeer zuinige auto’s blijft • Vrijstelling BPM, MRB, 14% bijtelling • Wel onderzoek periodiek aanscherpen voorwaarden2. Afbouw BPM en ‘opbouw’ MRB stilgezet in afwachting rekeningrijden3. Euro 6 dieselauto’s extra BPM korting van € 1.500 (2011)4. MRB motoren verhoogd • 6% in 2011 en 2012 • 12% in 2013 donderdag 29 september 2011 Page 15 © 2010 BDO
 16. 16. Splitsing lijfrenten?Geheel of gedeeltelijk geen premieaftrekOude situatie• SplitsingNieuwe situatie: Geen splitsing box 1 – box 3 meerOplossing per 01.01.2009:• Belastingheffing volgt de vormgeving van het contract• Voldoen aan lijfrentedefinitie is box 1• Niet voldoen aan lijfrentedefinitie is box 3• Voor zowel banken als verzekeraars
 17. 17. Splitsing lijfrentenGeheel of gedeeltelijk geen premieaftrekNiet-aftrekbare premie kan toch tot integralebelastingheffing leiden!Daarom: introductie beperkte saldomethode• € 2.269Overgangsrecht• Onbeperkte saldomethode t/m 2009
 18. 18. Splitsing lijfrenten?Geheel of gedeeltelijk geen premieaftrekGold in eerste instantie alleen voor lijfrentetermijnen• Dus uitdrukkelijk niet voor afkoopBP 2011• Saldomethode toch van toepassing bij afkoopBewijsplicht niet-afgetrokken bedragen bijbelastingplichtige

×