Hadits Arbain

1,658 views
1,462 views

Published on

Hadits Arbain, Kumpulan 42 Hadits Nabawi Karangan Imam Nawawi

0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,658
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
106
Actions
Shares
0
Downloads
92
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hadits Arbain

 1. 1. Al-Imam An-Nawawi Mukaddimah
 2. 2. Al-Imam An-Nawawi Nasab dan Tempat Lahir Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Muri Al-Khuzami Al- Hawaribi As- Syafi’i. Beliau lahir pada bulan Muharram tahun 631 H/1233 M, di Nawa salah satu desa Hauran di Suriah. Sejarah Singkat Beliau belajar dan tinggal lama di Damaskus. Beliau banyak belajar kitab-kitab hadits seperti kutub sittah, al-Musnad, al-Muwattha, ddl, belajar kitab Ushul, belajar kitab tentang bahasa. Lalu setelah itu beliau konsen dalam mengajarkan dan menyebarkan ilmu, beribadah, berdzikir, berpuasa, bersabar dengan kehidupan yang sederhana, baik makan maupun pakaian. Beliau melakukan mulazamah selama 6 tahun lalu menulis kitab, memberikan nasihat dan menyampaikan kebenaran. Beliau wafat di Nawa pada tahun 676H/1277M Karangan/Kitab-kitab beliau Syarah Shahih Muslim, Riyadlus shalihin, Al-Adzkar, Al-Arbain, Al-Irsyad Fi ulumil hadits, At-Taqrib, Al-Mubhamat, Tahrirul Al- Alfazh littanbih, Al-Idhah fil Manasik, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, Al-Fatawa, Ar-Raudlatu Arbaati Asfar, Syarah Al-Muhadzab ila bab al- mirah (4 jilid) dan banyak lagi kitab lainnya dalam bidang hukum, bahasa, adab dan ilmu-ilmu fiqh Kajian Hadits
 3. 3. Mukaddimah Hadits Arba’in Nawawiyah adalah kumpulan 42 hadits Nabi -shallallahu ’alaihi wasallam- yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi ra, yang mencakup segala aspek kehidupan, berkaitan dengan kaidah agama yang agung, aqidah dan syariah, ibadah dan muamalah “Allah memberkahi seseorang yang mendengar sabdaku, lalu dia menhapalnya kemudian menunaikannya seperti yang didengarnya”. (HR At-Tumudzi, Ahmad, Ibnu Majah. Imam Al-bani berkata: hadits shahih) Kajian Hadits
 4. 4. Hadits 1 : Ikhlas ‫ب‬ِ ‫ِبا‬‫ط‬َّ‫ا‬ ‫خ‬َ‫ّط‬ ‫ل‬ْ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ن‬ِ ‫ب‬ْ‫خ‬ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫ع‬ُ‫م‬ ‫ص‬ٍ ‫ع‬ ‫ف‬ْ‫خ‬ ‫ح‬َ‫ّط‬ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ب‬ِ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫ن‬َ‫ّط‬ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ن‬ِ ‫م‬ِ ‫ؤ‬ْ‫خ‬ ‫م‬ُ‫م‬ ‫ل‬ْ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ر‬ِ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫م‬ِ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫ن‬ْ‫خ‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫صلى‬ ‫هللا‬ِ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫و‬ْ‫خ‬ ‫س‬ُ‫م‬ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫ت‬ُ‫م‬ ‫ع‬ْ‫خ‬ ‫م‬ِ ‫س‬َ‫ّط‬ : ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ق‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ُ‫م‬ ‫ن‬ْ‫خ‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫هللا‬ُ‫م‬ ‫ي‬َ‫ّط‬ ‫ض‬ِ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫م‬َ‫ّط‬ ‫ن‬َّ‫ا‬ ‫إ‬ِ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫ت‬ِ ‫ِبا‬‫ي‬َّ‫ا‬ ‫ن‬ِّ ‫ِبال‬‫ب‬ِ ‫ل‬ُ‫م‬ ‫ِبا‬‫م‬َ‫ّط‬ ‫ع‬ْ‫خ‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ا‬ْ‫خ‬ ‫ِبا‬‫م‬َ‫ّط‬ ‫ن‬َّ‫ا‬ ‫إ‬ِ : ‫ل‬ُ‫م‬ ‫و‬ْ‫خ‬ ‫ق‬ُ‫م‬ ‫ي‬َ‫ّط‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫هللا‬ِ ‫لى‬َ‫ّط‬ ‫إ‬ِ ‫ه‬ُ‫م‬ ‫ت‬ُ‫م‬ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫ج‬ْ‫خ‬ ‫ه‬ِ ‫ت‬ْ‫خ‬ ‫ن‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ك‬َ‫ّط‬ ‫ن‬ْ‫خ‬ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫ف‬َ‫ّط‬ . ‫و ى‬َ‫ّط‬ ‫ن‬َ‫ّط‬ ‫مِبا‬َ‫ّط‬ ‫ئ‬ٍ ‫ع‬ ‫ر‬ِ ‫م‬ْ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ل‬ِّ ‫ك‬ُ‫م‬ ‫ل‬ِ ‫ت‬ْ‫خ‬ ‫ن‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ك‬َ‫ّط‬ ‫نن‬ْ‫خ‬ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ، ‫ه‬ِ ‫ل‬ِ ‫و‬ْ‫خ‬ ‫سن‬ُ‫م‬ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫هللان‬ِ ‫لنى‬َ‫ّط‬ ‫إ‬ِ ‫هن‬ُ‫م‬ ‫ت‬ُ‫م‬ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫ج‬ْ‫خ‬ ‫ه‬ِ ‫ف‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ِ ‫ل‬ِ ‫و‬ْ‫خ‬ ‫سن‬ُ‫م‬ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫لى‬َ‫ّط‬ ‫إ‬ِ ‫ه‬ُ‫م‬ ‫ت‬ُ‫م‬ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫ج‬ْ‫خ‬ ‫ه‬ِ ‫ف‬َ‫ّط‬ ‫هِبا‬َ‫ّط‬ ‫ح‬ُ‫م‬ ‫ك‬ِ ‫ن‬ْ‫خ‬ ‫ي‬َ‫ّط‬ ‫ة‬ٍ ‫ع‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫م‬ْ‫خ‬ ‫ا‬ ‫و‬ْ‫خ‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ه‬َ‫ّط‬ ‫ب‬ُ‫م‬ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ص‬ِ ‫ي‬ُ‫م‬ ‫يِبا‬َ‫ّط‬ ‫ن‬ْ‫خ‬ ‫د‬ُ‫م‬ ‫ل‬ِ ‫ه‬ُ‫م‬ ‫ت‬ُ‫م‬ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫ج‬ْ‫خ‬ ‫ه‬ِ . ‫ه‬ِ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫إ‬ِ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫ج‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ه‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫م‬َ‫ّط‬ ‫بن‬ ‫إبراهيم‬ ‫بن‬ ‫ِباعيل‬‫م‬‫إس‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬ ‫أبو‬ ‫المحدثين‬ ‫ِبامِبا‬‫م‬‫إ‬ ‫]رواه‬ ‫مسلم‬ ‫بن‬ ‫ِباج‬‫ج‬‫الح‬ ‫بن‬ ‫مسلم‬ ‫الحسين‬ ‫وابو‬ ‫ِباري‬‫خ‬‫الب‬ ‫بردزبة‬ ‫بن‬ ‫المغيرة‬ [‫المصنفة‬ ‫الكتب‬ ‫أصح‬ ‫ِبا‬‫م‬‫ه‬ ‫اللذين‬ ‫ِبا‬‫م‬‫صحيحيه‬ ‫في‬ ‫ِبابوري‬‫س‬‫الني‬ ‫القشيري‬Arti Hadits: 
 5. 5. Arti Hadits 1 Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh, Umar bin Al-Khathab radhiyallahu 'anhu, ia berkata : “Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul- Nya. Barang siapa yang hijrahnya itu Karena kesenangan dunia atau karena seorang wanita yang akan dikawininya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya”. (Riwayat dua imam hadits, Abu Abdullah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Al Mughirah bin Bardizbah Al Bukhori dan Abu Al Husain, Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim Al Qusyairi An Naishaburi dan kedua kitab Shahihnya yang merupakan kitab yang paling shahih yang pernah dikarang) .  Matan Hadits
 6. 6. ‫س‬ٌ ‫ع‬ ‫و‬ْ‫خ‬ ‫ل‬ُ‫م‬ ‫ج‬ُ‫م‬ ‫ن‬ُ‫م‬ ‫ح‬ْ‫خ‬ ‫ن‬َ‫ّط‬ ‫مِبا‬َ‫ّط‬ ‫ن‬َ‫ّط‬ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ب‬َ‫ّط‬ : ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ق‬َ‫ّط‬ ‫ياضا‬ْ‫خ‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ُ‫م‬ ‫ن‬ْ‫خ‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫هللا‬ُ‫م‬ ‫ي‬َ‫ّط‬ ‫ض‬ِ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫ع‬ُ‫م‬ ‫ن‬ْ‫خ‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ط‬َ‫ّط‬ ‫ذ‬ْ‫خ‬ ‫إ‬ِ ‫م‬ٍ ‫ع‬ ‫و‬ْ‫خ‬ ‫ي‬َ‫ّط‬ ‫ت‬َ‫ّط‬ ‫ذا‬َ‫ّط‬ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫ل‬َّ‫ا‬ ‫س‬َ‫ّط‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ِ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫هللا‬ُ‫م‬ ‫لى‬َّ‫ا‬ ‫ص‬َ‫ّط‬ ‫هللا‬ِ ‫ل‬ِ ‫و‬ْ‫خ‬ ‫س‬ُ‫م‬ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫د‬َ‫ّط‬ ‫ن‬ْ‫خ‬ ‫ع‬ِ ‫ال‬َ‫ّط‬ ، ‫ر‬ِ ‫ع‬ْ‫خ‬ ‫ش‬َّ‫ا‬ ‫ال‬ ‫د‬ِ ‫وا‬َ‫ّط‬ ‫س‬َ‫ّط‬ ‫د‬ُ‫م‬ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫د‬ِ ‫ش‬َ‫ّط‬ ‫ب‬ِ ‫ِبا‬‫ي‬َ‫ّط‬ ‫ث‬ِّ ‫ال‬ ‫ض‬ِ ‫ِبا‬‫ي‬َ‫ّط‬ ‫ب‬َ‫ّط‬ ‫د‬ُ‫م‬ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫د‬ِ ‫ش‬َ‫ّط‬ ‫لن‬ٌ ‫ع‬ ‫ج‬ُ‫م‬ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫نِبا‬َ‫ّط‬ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫س‬َ‫ّط‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ج‬َ‫ّط‬ ‫تى‬َّ‫ا‬ ‫ح‬َ‫ّط‬ ، ‫د‬ٌ ‫ع‬ ‫ح‬َ‫ّط‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫نِبا‬َّ‫ا‬ ‫م‬ِ ‫ه‬ُ‫م‬ ‫ف‬ُ‫م‬ ‫ر‬ِ ‫ع‬ْ‫خ‬ ‫ي‬َ‫ّط‬ ‫ال‬َ‫ّط‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ، ‫ر‬ِ ‫ف‬َ‫ّط‬ ‫س‬َّ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ر‬ُ‫م‬ ‫ث‬َ‫ّط‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ِ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫ر ى‬َ‫ّط‬ ‫ي‬ُ‫م‬ ‫لى‬َ‫ّط‬ ‫إ‬ِ ‫هن‬ِ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ت‬َ‫ّط‬ ‫ب‬َ‫ّط‬ ‫ك‬ْ‫خ‬ ‫ر‬ُ‫م‬ ‫د‬َ‫ّط‬ ‫ن‬َ‫ّط‬ ‫سن‬ْ‫خ‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫ف‬َ‫ّط‬ ‫وسنلم‬ ‫علينه‬ ‫هللان‬ ‫صنلى‬ ‫ين‬ِّ ‫ب‬ِ ‫ن‬َّ‫ا‬ ‫ال‬ ‫لنى‬َ‫ّط‬ ‫إ‬ِ ‫ني‬ِ ‫ر‬ْ‫خ‬ ‫ب‬ِ ‫خ‬ْ‫خ‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫مد‬َّ‫ا‬ ‫ح‬َ‫ّط‬ ‫م‬ُ‫م‬ ‫يِبا‬َ‫ّط‬ :‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ق‬َ‫ّط‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ِ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ذ‬َ‫ّط‬ ‫خ‬ِ ‫ف‬َ‫ّط‬ ‫لى‬َ‫ّط‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ِ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ف‬َّ‫ا‬ ‫ك‬َ‫ّط‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫ض‬َ‫ّط‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ِ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ت‬َ‫ّط‬ ‫ب‬َ‫ّط‬ ‫ك‬ْ‫خ‬ ‫ر‬ُ‫م‬ : ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫هللا‬ِ ‫ل‬ُ‫م‬ ‫و‬ْ‫خ‬ ‫س‬ُ‫م‬ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ق‬َ‫ّط‬ ‫ف‬َ‫ّط‬ ، ‫م‬ِ ‫ال‬َ‫ّط‬ ‫س‬ْ‫خ‬ ‫ل‬ِ ‫ا‬ْ‫خ‬ ‫ن‬ِ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫ل‬ُ‫م‬ ‫و‬ْ‫خ‬ ‫س‬ُ‫م‬ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫دا‬ً‫ر ا‬ ‫م‬َّ‫ا‬ ‫ح‬َ‫ّط‬ ‫م‬ُ‫م‬ ‫ن‬َّ‫ا‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫هللا‬ُ‫م‬ ‫ال‬َّ‫ا‬ ‫إ‬ِ ‫ه‬َ‫ّط‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫إ‬ِ ‫ال‬َ‫ّط‬ ‫ن‬ْ‫خ‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫د‬َ‫ّط‬ ‫ه‬َ‫ّط‬ ‫ش‬ْ‫خ‬ ‫ت‬َ‫ّط‬ ‫ن‬ْ‫خ‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫م‬ُ‫م‬ ‫ال‬َ‫ّط‬ ‫س‬ِ ‫ل‬ِ ‫ا‬ْ‫خ‬   ‫ن‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫اض‬َ‫ّط‬ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫و‬ْ‫خ‬ ‫صن‬ُ‫م‬ ‫ت‬َ‫ّط‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫ةن‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬َ‫ّط‬ ‫زك‬َّ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ين‬َ‫ّط‬ ‫ت‬ِ ‫ؤ‬ْ‫خ‬ ‫ت‬ُ‫م‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫ة‬َ‫ّط‬ ‫ال‬َ‫ّط‬ ‫صن‬َّ‫ا‬ ‫ال‬ ‫من‬َ‫ّط‬ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ق‬ِ ‫ت‬ُ‫م‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫هللان‬ِ ، ‫ت‬َ‫ّط‬ ‫ق‬ْ‫خ‬ ‫د‬َ‫ّط‬ ‫ص‬َ‫ّط‬ : ‫لن‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ق‬َ‫ّط‬ ‫ال‬ً‫ر ا‬ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ب‬ِ ‫سن‬َ‫ّط‬ ‫هن‬ِ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫إ‬ِ ‫ت‬َ‫ّط‬ ‫ع‬ْ‫خ‬ ‫ط‬َ‫ّط‬ ‫ت‬َ‫ّط‬ ‫سن‬ْ‫خ‬ ‫ا‬ ‫نن‬ِ ‫إ‬ِ ‫تن‬َ‫ّط‬ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ب‬َ‫ّط‬ ‫ل‬ْ‫خ‬ ‫ا‬ ‫جن‬َّ‫ا‬ ‫ح‬ُ‫م‬ ‫ت‬َ‫ّط‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫ن‬ِ ‫ِبا‬‫م‬َ‫ّط‬ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ل‬ِ ‫ا‬ْ‫خ‬ ‫ن‬ِ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫ني‬ِ ‫ر‬ْ‫خ‬ ‫ب‬ِ ‫خ‬ْ‫خ‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫ف‬َ‫ّط‬ :‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ق‬َ‫ّط‬ ، ‫ه‬ُ‫م‬ ‫ق‬ُ‫م‬ ‫د‬ِّ ‫ص‬َ‫ّط‬ ‫ي‬ُ‫م‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ُ‫م‬ ‫ل‬ُ‫م‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫س‬ْ‫خ‬ ‫ي‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ُ‫م‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫نِبا‬َ‫ّط‬ ‫ب‬ْ‫خ‬ ‫ج‬ِ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫ف‬َ‫ّط‬ ‫م‬ِ ‫و‬ْ‫خ‬ ‫ي‬َ‫ّط‬ ‫ل‬ْ‫خ‬ ‫وا‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ِ ‫ل‬ِ ‫سن‬ُ‫م‬ ‫ر‬ُ‫م‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫هن‬ِ ‫ب‬ِ ‫ت‬ُ‫م‬ ‫ك‬ُ‫م‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫هن‬ِ ‫ت‬ِ ‫ك‬َ‫ّط‬ ‫ئ‬ِ ‫ال‬َ‫ّط‬ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫هن‬ِ ‫ِبالل‬‫ب‬ِ ‫نن‬َ‫ّط‬ ‫م‬ِ ‫ؤ‬ْ‫خ‬ ‫ت‬ُ‫م‬ ‫نن‬ْ‫خ‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ : ‫لن‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ق‬َ‫ّط‬ . . . . ، ‫ت‬َ‫ّط‬ ‫ق‬ْ‫خ‬ ‫د‬َ‫ّط‬ ‫ص‬َ‫ّط‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ق‬َ‫ّط‬ .‫ه‬ِ ‫ر‬ِّ ‫ش‬َ‫ّط‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ِ ‫ر‬ِ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫خ‬َ‫ّط‬ ‫ر‬ِ ‫د‬َ‫ّط‬ ‫ق‬َ‫ّط‬ ‫ل‬ْ‫خ‬ ‫ِبا‬‫ب‬ِ ‫ن‬َ‫ّط‬ ‫م‬ِ ‫ؤ‬ْ‫خ‬ ‫ت‬ُ‫م‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫ر‬ِ ‫خ‬ِ ‫ال‬ Lanjutan Hadits:  2 Hadits ke-2: Iman, Islam dan Ihsan
 7. 7. Lanjutan Hadits ke-2 ‫هللا‬َ‫ّط‬ ‫د‬َ‫ّط‬ ‫ب‬ُ‫م‬ ‫ع‬ْ‫خ‬ ‫ت‬َ‫ّط‬ ‫ن‬ْ‫خ‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ :‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ق‬َ‫ّط‬ ، ‫ن‬ِ ‫سِبا‬َ‫ّط‬ ‫ح‬ْ‫خ‬ ‫ل‬ِ ‫ا‬ْ‫خ‬ ‫ن‬ِ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫ني‬ِ ‫ر‬ْ‫خ‬ ‫ب‬ِ ‫خ‬ْ‫خ‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫ف‬َ‫ّط‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ق‬َ‫ّط‬ :‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ق‬َ‫ّط‬ . ‫ك‬َ‫ّط‬ ‫را‬َ‫ّط‬ ‫ي‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ُ‫م‬ ‫ن‬َّ‫ا‬ ‫إ‬ِ ‫ف‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ُ‫م‬ ‫را‬َ‫ّط‬ ‫ت‬َ‫ّط‬ ‫ن‬ْ‫خ‬ ‫ك‬ُ‫م‬ ‫ت‬َ‫ّط‬ ‫م‬ْ‫خ‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ن‬ْ‫خ‬ ‫إ‬ِ ‫ف‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ُ‫م‬ ‫را‬َ‫ّط‬ ‫ت‬َ‫ّط‬ ‫ك‬َ‫ّط‬ ‫ن‬َّ‫ا‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫ك‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ه‬َ‫ّط‬ ‫ن‬ْ‫خ‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫ل‬ُ‫م‬ ‫و‬ْ‫خ‬ ‫ؤ‬ُ‫م‬ ‫سن‬ْ‫خ‬ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫ل‬ْ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ِبا‬‫ن‬‫م‬َ‫ّط‬ :‫لن‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ق‬َ‫ّط‬ ، ‫ة‬ِ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ن‬‫س‬َّ‫ا‬ ‫ال‬ ‫نن‬ِ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫نني‬ِ ‫ر‬ْ‫خ‬ ‫ب‬ِ ‫خ‬ْ‫خ‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫ف‬َ‫ّط‬ ، ‫ِبا‬‫ه‬َ‫ّط‬ ‫ت‬ِ ‫را‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫م‬َ‫ّط‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫ن‬ْ‫خ‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫نني‬ِ ‫ر‬ْ‫خ‬ ‫ب‬ِ ‫خ‬ْ‫خ‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫ف‬َ‫ّط‬ ‫لن‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ق‬َ‫ّط‬ .‫ل‬ِ ‫ئ‬ِ ‫سِبا‬َّ‫ا‬ ‫ال‬ ‫نن‬َ‫ّط‬ ‫م‬ِ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ع‬ْ‫خ‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫ب‬ِ ‫ة‬َ‫ّط‬ ‫را‬َ‫ّط‬ ‫ع‬ُ‫م‬ ‫ل‬ْ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ة‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ف‬َ‫ّط‬ ‫ح‬ُ‫م‬ ‫ل‬ْ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ر ى‬َ‫ّط‬ ‫ت‬َ‫ّط‬ ‫ن‬ْ‫خ‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫هِبا‬َ‫ّط‬ ‫ت‬َ‫ّط‬ ‫ب‬َّ‫ا‬ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫ة‬ُ‫م‬ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ا‬ْ‫خ‬ ‫د‬َ‫ّط‬ ‫ل‬ِ ‫ت‬َ‫ّط‬ ‫ن‬ْ‫خ‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ق‬َ‫ّط‬ ‫م‬َّ‫ا‬ ‫ث‬ُ‫م‬ ، ‫ن‬‫ن‬ِ ‫ِبا‬‫ي‬َ‫ّط‬ ‫ن‬ْ‫خ‬ ‫ب‬ُ‫م‬ ‫ل‬ْ‫خ‬ ‫ا‬ ‫فني‬ِ ‫نن‬َ‫ّط‬ ‫و‬ْ‫خ‬ ‫ل‬ُ‫م‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ط‬َ‫ّط‬ ‫ت‬َ‫ّط‬ ‫ي‬َ‫ّط‬ ‫ءن‬ِ ‫ِبا‬‫ش‬َّ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ءن‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ع‬َ‫ّط‬ ‫ر‬ِ ‫ةن‬َ‫ّط‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ع‬َ‫ّط‬ ‫ل‬ْ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ن‬ِ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫ري‬ِ ‫د‬ْ‫خ‬ ‫ت‬َ‫ّط‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫ع‬ُ‫م‬ ‫يِبا‬َ‫ّط‬ : ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ق‬َ‫ّط‬ ‫م‬َّ‫ا‬ ‫ث‬ُ‫م‬ ، ‫يِبا‬ًّ‫ا‬ ‫ل‬ِ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫ت‬ُ‫م‬ ‫ث‬ْ‫خ‬ ‫ب‬ِ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ف‬َ‫ّط‬ ‫ق‬َ‫ّط‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ط‬َ‫ّط‬ ‫ن‬ْ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ه‬ُ‫م‬ ‫ن‬َّ‫ا‬ ‫إ‬ِ ‫ف‬َ‫ّط‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ق‬َ‫ّط‬ . ‫م‬َ‫ّط‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ع‬ْ‫خ‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ُ‫م‬ ‫ل‬ُ‫م‬ ‫و‬ْ‫خ‬ ‫س‬ُ‫م‬ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫هللا‬ُ‫م‬ : ‫ت‬ُ‫م‬ ‫ل‬ْ‫خ‬ ‫ق‬ُ‫م‬ ‫؟‬ ‫ل‬ِ ‫ئ‬ِ ‫سِبا‬َّ‫ا‬ ‫ال‬   . ‫م‬ْ‫خ‬ ‫ك‬ُ‫م‬ ‫ن‬َ‫ّط‬ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫د‬ِ ‫م‬ْ‫خ‬ ‫ك‬ُ‫م‬ ‫م‬ُ‫م‬ ‫ل‬ِّ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫ي‬ُ‫م‬ ‫م‬ْ‫خ‬ ‫ك‬ُ‫م‬ ‫ِبا‬‫ن‬َ‫ّط‬ ‫أت‬َ‫ّط‬ ‫ل‬ُ‫م‬ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ر‬ِ ‫ب‬ْ‫خ‬ ‫ج‬ِ [‫مسلم‬ ‫]رواه‬ Arti Hadits: 
 8. 8. Arti Hadits 2 Dari Umar bin Al-Khathab radhiallahu 'anh, dia berkata: ketika kami tengah berada di majelis bersama Rasulullah pada suatu hari, tiba-tiba tampak dihadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam, tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan jauh dan tidak seorangpun diantara kami yang mengenalnya. Lalu ia duduk di hadapan Rasulullah dan menyandarkan lututnya pada lutut Rasulullah dan meletakkan tangannya diatas paha Rasulullah, selanjutnya ia berkata," Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam " Rasulullah menjawab,"Islam itu engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Alloh dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Alloh, engkau mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Romadhon dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya." Orang itu berkata,"Engkau benar," kami pun heran, ia bertanya lalu membenarkannya Orang itu berkata lagi," Beritahukan kepadaku tentang Iman" Rasulullah menjawab,"Engkau beriman kepada Alloh, kepada para Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, kepada ……. Lanjutan Arti 
 9. 9. Arti Hadits 2 (lanjutan)  Matan Hadits utusan-utusan Nya, kepada hari Kiamat dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk" Orang tadi berkata," Engkau benar" Orang itu berkata lagi," Beritahukan kepadaku tentang Ihsan" Rasulullah menjawab,"Engkau beribadah kepada Alloh seakan-akan engkau melihat-Nya, jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia pasti melihatmu." Orang itu berkata lagi,"Beritahukan kepadaku tentang kiamat" Rasulullah menjawab," Orang yang ditanya itu tidak lebih tahu dari yang bertanya." selanjutnya orang itu berkata lagi,"beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya" Rasulullah menjawab," Jika hamba perempuan telah melahirkan tuan puterinya, jika engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berbaju, miskin dan penggembala kambing, berlomba-lomba mendirikan bangunan." Kemudian pergilah ia, aku tetap tinggal beberapa lama kemudian Rasulullah berkata kepadaku, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya itu?" Saya menjawab," Alloh dan Rosul-Nya lebih mengetahui" Rasulullah berkata," Ia adalah Jibril, dia datang untuk mengajarkan kepadamu tentang agama kepadamu" [Muslim no. 8]
 10. 10. Hadits ke-3: Rukun Islam Arti Hadits:  ‫ن‬ِ ‫ب‬ْ‫خ‬ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫ع‬ُ‫م‬ ‫ن‬ِ ‫ب‬ْ‫خ‬ ‫هللا‬ِ ‫د‬ِ ‫ب‬ْ‫خ‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫ن‬ِ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫ح‬ْ‫خ‬ ‫ر‬َّ‫ا‬ ‫ال‬ ‫د‬ِ ‫ب‬ْ‫خ‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫بي‬ِ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫ن‬ْ‫خ‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫ت‬ُ‫م‬ ‫ع‬ْ‫خ‬ ‫م‬ِ ‫س‬َ‫ّط‬ : ‫لن‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ق‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ن‬‫م‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ُ‫م‬ ‫ن‬ْ‫خ‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫هللان‬ُ‫م‬ ‫ين‬َ‫ّط‬ ‫ض‬ِ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫بن‬ِ ‫ِبا‬‫ط‬َّ‫ا‬ ‫خ‬َ‫ّط‬ ‫ل‬ْ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ي‬َ‫ّط‬ ‫ن‬ِ ‫ب‬ُ‫م‬ : ‫لن‬ُ‫م‬ ‫و‬ْ‫خ‬ ‫ق‬ُ‫م‬ ‫ي‬َ‫ّط‬ ‫وسنلم‬ ‫هللان‬ ‫صنلى‬ ‫هللان‬ِ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫و‬ْ‫خ‬ ‫سن‬ُ‫م‬ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫ال‬َّ‫ا‬ ‫إ‬ِ ‫ه‬َ‫ّط‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫إ‬ِ ‫ال‬َ‫ّط‬ ‫ن‬ْ‫خ‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫ة‬ُ‫م‬ ‫د‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ه‬َ‫ّط‬ ‫ش‬َ‫ّط‬ : ‫س‬ٍ ‫ع‬ ‫م‬ْ‫خ‬ ‫خ‬َ‫ّط‬ ‫لى‬َ‫ّط‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫م‬ُ‫م‬ ‫ال‬َ‫ّط‬ ‫س‬ْ‫خ‬ ‫ل‬ِ ‫ا‬ْ‫خ‬ ‫ة‬ِ ‫ال‬َ‫ّط‬ ‫ص‬َّ‫ا‬ ‫ال‬ ‫من‬ُ‫م‬ ‫ِبا‬‫ق‬َ‫ّط‬ ‫إ‬ِ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫هللان‬ِ ‫ل‬ُ‫م‬ ‫و‬ْ‫خ‬ ‫سن‬ُ‫م‬ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫مدا‬َّ‫ا‬ ‫ح‬َ‫ّط‬ ‫م‬ُ‫م‬ ‫نن‬َّ‫ا‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫هللان‬ُ‫م‬ .‫ن‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫اض‬َ‫ّط‬ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫م‬ُ‫م‬ ‫و‬ْ‫خ‬ ‫ص‬َ‫ّط‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫ت‬ِ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ب‬َ‫ّط‬ ‫ل‬ْ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ج‬ُّ ‫ح‬َ‫ّط‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫ة‬ِ ‫ِبا‬‫ك‬َ‫ّط‬ ‫ز‬َّ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ء‬ُ‫م‬ ‫ِبا‬‫ت‬َ‫ّط‬ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫إ‬ِ ‫و‬َ‫ّط‬ [ ‫ومسلم‬ ‫الترمذي‬ ‫]رواه‬
 11. 11. Arti Hadits ke-3 Dari Abu Abdirrahman, Abdullah bin Umar bin Al- Khathab radhiallahu 'anhuma berkata : saya mendengar Rasulullah bersabda: "Islam didirikan diatas lima perkara yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke baitullah dan berpuasa pada bulan ramadhan". [Bukhari no.8, Muslim no.16]  Matan Hadits
 12. 12. Hadits ke-4 ‫هللا‬ُ‫م‬ ‫ي‬َ‫ّط‬ ‫ض‬ِ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫د‬ٍ ‫ع‬ ‫و‬ْ‫خ‬ ‫ع‬ُ‫م‬ ‫س‬ْ‫خ‬ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫ن‬ِ ‫ب‬ ‫هللا‬ِ ‫د‬ِ ‫ب‬ْ‫خ‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫ن‬ِ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫ح‬ْ‫خ‬ ‫ر‬َّ‫ا‬ ‫ال‬ ‫د‬ِ ‫ب‬ْ‫خ‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫بي‬ِ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫ن‬ْ‫خ‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫هللا‬ِ ‫ل‬ُ‫م‬ ‫و‬ْ‫خ‬ ‫س‬ُ‫م‬ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫نِبا‬َ‫ّط‬ ‫ث‬َ‫ّط‬ ‫د‬َّ‫ا‬ ‫ح‬َ‫ّط‬ : ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ق‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ُ‫م‬ ‫ن‬ْ‫خ‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ُ‫م‬ ‫ق‬ُ‫م‬ ‫ل‬ْ‫خ‬ ‫خ‬َ‫ّط‬ ‫عن‬ُ‫م‬ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫ج‬ْ‫خ‬ ‫ي‬ُ‫م‬ ‫من‬ْ‫خ‬ ‫ك‬ُ‫م‬ ‫د‬َ‫ّط‬ ‫ح‬َ‫ّط‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫نن‬َّ‫ا‬ ‫إ‬ِ : ‫ق‬ُ‫م‬ ‫و‬ْ‫خ‬ ‫د‬ُ‫م‬ ‫صن‬ْ‫خ‬ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫ل‬ْ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ق‬ُ‫م‬ ‫د‬ِ ‫ِبا‬‫ن‬‫ص‬َّ‫ا‬ ‫ال‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ُ‫م‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫ة‬ً‫ر ا‬ ‫ق‬َ‫ّط‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫نن‬ُ‫م‬ ‫و‬ْ‫خ‬ ‫ك‬ُ‫م‬ ‫ي‬َ‫ّط‬ ‫من‬َّ‫ا‬ ‫ث‬ُ‫م‬ ، ‫ن‬‫ة‬ً‫ر ا‬ ‫ف‬َ‫ّط‬ ‫ط‬ْ‫خ‬ ‫ن‬ُ‫م‬ ‫وما‬ْ‫خ‬ ‫ي‬َ‫ّط‬ ‫نن‬َ‫ّط‬ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ع‬ِ ‫ب‬َ‫ّط‬ ‫ر‬ْ‫خ‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫هن‬ِ ‫م‬ِّ ‫أ‬ُ‫م‬ ‫نن‬ِ ‫ط‬ْ‫خ‬ ‫ب‬َ‫ّط‬ ‫فني‬ِ ‫ه‬ِ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫إ‬ِ ‫ل‬ُ‫م‬ ‫س‬َ‫ّط‬ ‫ر‬ْ‫خ‬ ‫ي‬ُ‫م‬ ‫م‬َّ‫ا‬ ‫ث‬ُ‫م‬ ، ‫ك‬َ‫ّط‬ ‫ل‬ِ ‫ذ‬َ‫ّط‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ث‬ْ‫خ‬ ‫م‬ِ ‫ة‬ً‫ر ا‬ ‫غ‬َ‫ّط‬ ‫اض‬ْ‫خ‬ ‫م‬ُ‫م‬ ‫ن‬ُ‫م‬ ‫و‬ْ‫خ‬ ‫ك‬ُ‫م‬ ‫ي‬َ‫ّط‬ ‫م‬َّ‫ا‬ ‫ث‬ُ‫م‬ ، ‫ك‬َ‫ّط‬ ‫ل‬ِ ‫ذ‬َ‫ّط‬   ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ث‬ْ‫خ‬ ‫م‬ِ ‫ب‬ِ ‫ت‬ْ‫خ‬ ‫ك‬َ‫ّط‬ ‫ب‬ِ :‫ت‬ٍ ‫ع‬ ‫ِبا‬‫م‬َ‫ّط‬ ‫ل‬ِ ‫ك‬َ‫ّط‬ ‫ع‬ِ ‫ب‬َ‫ّط‬ ‫ر‬ْ‫خ‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫ب‬ِ ‫ر‬ُ‫م‬ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫ؤ‬ْ‫خ‬ ‫ي‬ُ‫م‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ، ‫ح‬َ‫ّط‬ ‫و‬ْ‫خ‬ ‫ر‬ُّ ‫ال‬ ‫ه‬ِ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ف‬ِ ‫خ‬ُ‫م‬ ‫ف‬ُ‫م‬ ‫ن‬ْ‫خ‬ ‫ي‬َ‫ّط‬ ‫ف‬َ‫ّط‬ ‫ك‬ُ‫م‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫ل‬ْ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ال‬َ‫ّط‬ ‫ذي‬ِ ‫ل‬َّ‫ا‬ ‫ا‬ ‫هللا‬ِ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫ف‬َ‫ّط‬  .‫د‬ٌ ‫ع‬ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ع‬ِ ‫س‬َ‫ّط‬ ‫و‬ْ‫خ‬ ‫أ‬َ‫ّط‬  ‫ي‬ٌّ  ‫ق‬ِ ‫ش‬َ‫ّط‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ِ ‫ل‬ِ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ِ ‫ل‬ِ ‫ج‬َ‫ّط‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ِ ‫ق‬ِ ‫ز‬ْ‫خ‬ ‫ر‬ِ ‫ِبا‬‫م‬َ‫ّط‬ ‫تى‬َّ‫ا‬ ‫ح‬َ‫ّط‬ ‫ة‬ِ ‫ن‬َّ‫ا‬ ‫ج‬َ‫ّط‬ ‫ل‬ْ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ل‬ِ ‫ه‬ْ‫خ‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫ل‬ِ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫ب‬ِ ‫ل‬ُ‫م‬ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫ع‬ْ‫خ‬ ‫ي‬َ‫ّط‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫م‬ْ‫خ‬ ‫ك‬ُ‫م‬ ‫د‬َ‫ّط‬ ‫ح‬َ‫ّط‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫ن‬َّ‫ا‬ ‫إ‬ِ ‫ه‬ُ‫م‬ ‫ر‬ُ‫م‬ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫غ‬َ‫ّط‬ ‫ه‬َ‫ّط‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫إ‬ِ ‫ل‬ُ‫م‬ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫ع‬ْ‫خ‬ ‫ي‬َ‫ّط‬ ‫ف‬َ‫ّط‬ ‫ب‬ُ‫م‬ ‫ِبا‬‫ت‬َ‫ّط‬ ‫ك‬ِ ‫ل‬ْ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ه‬ِ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫ق‬ُ‫م‬ ‫ب‬ِ ‫س‬ْ‫خ‬ ‫ي‬َ‫ّط‬ ‫ف‬َ‫ّط‬ ‫ع‬ٌ ‫ع‬ ‫را‬َ‫ّط‬ ‫ذ‬ِ ‫ال‬َّ‫ا‬ ‫إ‬ِ ‫ِبا‬‫ه‬َ‫ّط‬ ‫ن‬َ‫ّط‬ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ب‬َ‫ّط‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ُ‫م‬ ‫ن‬َ‫ّط‬ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ب‬َ‫ّط‬ ‫ن‬ُ‫م‬ ‫و‬ْ‫خ‬ ‫ك‬ُ‫م‬ ‫ي‬َ‫ّط‬ ‫ل‬ِ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫ب‬ِ ‫ل‬ُ‫م‬ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫ع‬ْ‫خ‬ ‫ي‬َ‫ّط‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫م‬ْ‫خ‬ ‫ك‬ُ‫م‬ ‫د‬َ‫ّط‬ ‫ح‬َ‫ّط‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫ن‬َّ‫ا‬ ‫إ‬ِ ‫و‬َ‫ّط‬ ، ‫هِبا‬َ‫ّط‬ ‫ل‬ُ‫م‬ ‫خ‬ُ‫م‬ ‫د‬ْ‫خ‬ ‫ي‬َ‫ّط‬ ‫ف‬َ‫ّط‬ ‫ر‬ِ ‫ِبا‬‫ن‬َّ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ل‬ِ ‫ه‬ْ‫خ‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫ل‬ِ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫ب‬ِ ‫ق‬ُ‫م‬ ‫ب‬ِ ‫س‬ْ‫خ‬ ‫ي‬َ‫ّط‬ ‫ف‬َ‫ّط‬ ‫ع‬ٌ ‫ع‬ ‫را‬َ‫ّط‬ ‫ذ‬ِ ‫ال‬َّ‫ا‬ ‫إ‬ِ ‫هِبا‬َ‫ّط‬ ‫ن‬َ‫ّط‬ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ب‬َ‫ّط‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ُ‫م‬ ‫ن‬َ‫ّط‬ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ب‬َ‫ّط‬ ‫ن‬ُ‫م‬ ‫و‬ْ‫خ‬ ‫ك‬ُ‫م‬ ‫ي‬َ‫ّط‬ ‫مِبا‬َ‫ّط‬ ‫تى‬َّ‫ا‬ ‫ح‬َ‫ّط‬ ‫ر‬ِ ‫ِبا‬‫ن‬َّ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ل‬ِ ‫ه‬ْ‫خ‬ ‫أ‬َ‫ّط‬    ‫ِبا‬‫ه‬َ‫ّط‬ ‫ل‬ُ‫م‬ ‫خ‬ُ‫م‬ ‫د‬ْ‫خ‬ ‫ي‬َ‫ّط‬ ‫ف‬َ‫ّط‬ ‫ة‬ِ ‫ن‬َّ‫ا‬ ‫ج‬َ‫ّط‬ ‫ل‬ْ‫خ‬ ‫ا‬  ‫ل‬ِ ‫ه‬ْ‫خ‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫ل‬ِ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫ب‬ِ ‫ل‬ُ‫م‬ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫ع‬ْ‫خ‬ ‫ي‬َ‫ّط‬ ‫ف‬َ‫ّط‬ ‫ب‬ُ‫م‬ ‫ِبا‬‫ت‬َ‫ّط‬ ‫ك‬ِ ‫ل‬ْ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ه‬ِ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ع‬َ‫ّط‬‫]رواه‬ [‫ومسلم‬ ‫ِباري‬‫خ‬‫الب‬ Arti Hadits: 
 13. 13. Arti Hadits ke-4  Matan Hadits Dari Abu 'Abdirrahman Abdullah bin Mas'ud radhiallahu 'anh, dia berkata : bahwa Rasulullah telah bersabda, "Sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah, kemudian menjadi 'Alaqoh (segumpal darah) selama itu juga lalu menjadi Mudhghoh (segumpal daging) selama itu juga, kemudian diutuslah Malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya lalu diperintahkan untuk menuliskan 4 kata : Rizki, Ajal, Amal dan Celaka/bahagianya. maka demi Alloh yang tiada Tuhan selainnya, ada seseorang diantara kalian yang mengerjakan amalan ahli surga sehingga tidak ada jarak antara dirinya dan surga kecuali sehasta saja. kemudian ia didahului oleh ketetapan Alloh lalu ia melakukan perbuatan ahli neraka dan ia masuk neraka. Ada diantara kalian yang mengerjakan amalan ahli neraka sehingga tidak ada lagi jarak antara dirinya dan neraka kecuali sehasta saja. kemudian ia didahului oleh ketetapan Alloh lalu ia melakukan perbuatan ahli surga dan ia masuk surga. [Bukhari no. 3208, Muslim no. 2643]
 14. 14. Hadits ke-5 Arti Hadits:  ‫ي‬َ‫ّط‬ ‫ض‬ِ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫ة‬َ‫ّط‬ ‫ش‬َ‫ّط‬ ‫ئ‬ِ ‫ِبا‬‫ع‬َ‫ّط‬ ‫هللا‬ِ ‫د‬ِ ‫ب‬ْ‫خ‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫م‬ِّ ‫أ‬ُ‫م‬ ‫ن‬َ‫ّط‬ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ن‬ِ ‫م‬ِ ‫ؤ‬ْ‫خ‬ ‫م‬ُ‫م‬ ‫ل‬ْ‫خ‬ ‫ا‬ ‫م‬ِّ ‫أ‬ُ‫م‬ ‫ن‬ْ‫خ‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫هللا‬ ‫ل‬ُ‫م‬ ‫و‬ْ‫خ‬ ‫س‬ُ‫م‬ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ق‬َ‫ّط‬ : ‫ت‬ْ‫خ‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ق‬َ‫ّط‬ ‫هِبا‬َ‫ّط‬ ‫ن‬ْ‫خ‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫هللا‬ُ‫م‬ ‫ِبا‬‫م‬َ‫ّط‬ ‫ذا‬َ‫ّط‬ ‫ه‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ن‬‫ن‬َ‫ّط‬ ‫ر‬ِ ‫م‬ْ‫خ‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫فني‬ِ ‫ثن‬َ‫ّط‬ ‫د‬َ‫ّط‬ ‫ح‬ْ‫خ‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫نن‬ْ‫خ‬ ‫م‬َ‫ّط‬ : ‫وسنلم‬ ‫علينه‬ ‫ومسلم‬ ‫ِباري‬‫خ‬‫الب‬ ‫]رواه‬ .‫د‬ٌّ  ‫ر‬َ‫ّط‬  ‫و‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ُ‫م‬ ‫ف‬َ‫ّط‬ ‫هن‬ُ‫م‬ ‫ن‬ْ‫خ‬ ‫م‬ِ ‫سن‬َ‫ّط‬ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫س‬َ‫ّط‬ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ال‬ً‫ر ا‬ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫لن‬َ‫ّط‬ ‫م‬ِ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫نن‬ْ‫خ‬ ‫م‬َ‫ّط‬ : ‫لمسنلم‬ ‫رواينة‬ ‫وفني‬ [ ‫د‬ٌّ  ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ُ‫م‬ ‫ف‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ن‬َ‫ّط‬ ‫ر‬ُ‫م‬ ‫م‬ْ‫خ‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ِ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ع‬َ‫ّط‬
 15. 15. Arti Hadits ke-5  Matan Hadits Dari Ummul mukminin, Ummu 'Abdillah, ‘Aisyah radhiallahu 'anha, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama kami ini yang bukan dari kami, maka dia tertolak". (Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim : “Barangsiapa melakukan suatu amal yang tidak sesuai urusan kami, maka dia tertolak)” [Bukhari no. 2697, Muslim no. 1718]
 16. 16. Hadits ke-6 ‫هللا‬ُ‫م‬ ‫ي‬َ‫ّط‬ ‫ض‬ِ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫ر‬ٍ ‫ع‬ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ش‬ِ ‫ب‬َ‫ّط‬ ‫ن‬ِ ‫ب‬ْ‫خ‬ ‫ن‬ِ ‫ِبا‬‫م‬َ‫ّط‬ ‫ع‬ْ‫خ‬ ‫ن‬ُّ ‫ال‬ ‫هللا‬ِ ‫د‬ِ ‫ب‬ْ‫خ‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫بي‬ِ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫ن‬ْ‫خ‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ِ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫هللا‬ُ‫م‬ ‫لى‬َّ‫ا‬ ‫ص‬َ‫ّط‬ ‫هللا‬ِ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫و‬ْ‫خ‬ ‫س‬ُ‫م‬ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫ت‬ُ‫م‬ ‫ع‬ْ‫خ‬ ‫م‬ِ ‫س‬َ‫ّط‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ق‬َ‫ّط‬ ‫مِبا‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ُ‫م‬ ‫ن‬ْ‫خ‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫ن‬ٌ ‫ع‬ ‫ي‬ِّ ‫ب‬َ‫ّط‬ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫را‬َ‫ّط‬ ‫ح‬َ‫ّط‬ ‫ل‬ْ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ن‬َّ‫ا‬ ‫إ‬ِ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫ن‬ٌ ‫ع‬ ‫ي‬ِّ ‫ب‬َ‫ّط‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ال‬َ‫ّط‬ ‫ح‬َ‫ّط‬ ‫ل‬ْ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ن‬َّ‫ا‬ ‫إ‬ِ : ‫ل‬ُ‫م‬ ‫و‬ْ‫خ‬ ‫ق‬ُ‫م‬ ‫ي‬َ‫ّط‬ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫ل‬َّ‫ا‬ ‫س‬َ‫ّط‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫ن‬َ‫ّط‬ ‫م‬ِ ‫ر‬ٌ ‫ع‬ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ث‬ِ ‫ك‬َ‫ّط‬ ‫نن‬َّ‫ا‬ ‫ه‬ُ‫م‬ ‫م‬ُ‫م‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ع‬ْ‫خ‬ ‫ي‬َ‫ّط‬ ‫ال‬َ‫ّط‬ ‫تن‬ٌ ‫ع‬ ‫ِبا‬‫ه‬َ‫ّط‬ ‫ب‬ِ ‫ت‬َ‫ّط‬ ‫ش‬ْ‫خ‬ ‫م‬ُ‫م‬ ‫ر‬ٌ ‫ع‬ ‫و‬ْ‫خ‬ ‫م‬ُ‫م‬ ‫أ‬ُ‫م‬ ‫ِبا‬‫ن‬‫م‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ُ‫م‬ ‫ن‬َ‫ّط‬ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ب‬َ‫ّط‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ِ ‫ن‬ِ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫د‬ِ ‫ل‬ِ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫ب‬ْ‫خ‬ ‫ت‬َ‫ّط‬ ‫س‬ْ‫خ‬ ‫ا‬ ‫د‬ْ‫خ‬ ‫ق‬َ‫ّط‬ ‫ف‬َ‫ّط‬ ‫ت‬ِ ‫ِبا‬‫ه‬َ‫ّط‬ ‫ب‬ُ‫م‬ ‫ش‬ُّ ‫قى ال‬َ‫ّط‬ ‫ت‬َّ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ِ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫ف‬َ‫ّط‬ ، ‫س‬ِ ‫ِبا‬‫ن‬َّ‫ا‬ ‫ال‬ ‫في‬ِ ‫عن‬َ‫ّط‬ ‫ق‬َ‫ّط‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫تن‬ِ ‫ِبا‬‫ه‬َ‫ّط‬ ‫ب‬ُ‫م‬ ‫ش‬ُّ ‫ال‬ ‫فني‬ِ ‫عن‬َ‫ّط‬ ‫ق‬َ‫ّط‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫نن‬ْ‫خ‬ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ، ‫ن‬‫ه‬ِ ‫ض‬ِ ‫ر‬ْ‫خ‬ ‫ع‬ِ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫ك‬ُ‫م‬ ‫ش‬ِ ‫و‬ْ‫خ‬ ‫ي‬ُ‫م‬ ‫منى‬َ‫ّط‬ ‫ح‬ِ ‫ل‬ْ‫خ‬ ‫ا‬ ‫لن‬َ‫ّط‬ ‫و‬ْ‫خ‬ ‫ح‬َ‫ّط‬ ‫ىن‬َ‫ّط‬ ‫رع‬ْ‫خ‬ ‫ي‬َ‫ّط‬ ‫عني‬ِ ‫را‬َّ‫ا‬ ‫ِبال‬‫ك‬َ‫ّط‬ ، ‫ن‬‫م‬ِ ‫را‬َ‫ّط‬ ‫ح‬َ‫ّط‬ ‫ل‬ْ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ن‬َّ‫ا‬ ‫إ‬ِ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫ال‬َ‫ّط‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫مى‬ً‫ر ا‬ ‫ح‬ِ ‫ك‬ٍ ‫ع‬ ‫ل‬ِ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫ل‬ِّ ‫ك‬ُ‫م‬ ‫ل‬ِ  ‫ن‬َّ‫ا‬ ‫إ‬ِ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫ال‬َ‫ّط‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ، ‫ه‬ِ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ف‬ِ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫ت‬َ‫ّط‬ ‫ر‬ْ‫خ‬ ‫ي‬َ‫ّط‬ ‫ن‬ْ‫خ‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫ة‬ً‫ر ا‬ ‫غ‬َ‫ّط‬ ‫اض‬ْ‫خ‬ ‫م‬ُ‫م‬  ‫د‬ِ ‫س‬َ‫ّط‬ ‫ج‬َ‫ّط‬ ‫ل‬ْ‫خ‬ ‫ا‬ ‫في‬ِ ‫ن‬َّ‫ا‬ ‫إ‬ِ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫ال‬َ‫ّط‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ُ‫م‬ ‫م‬ُ‫م‬ ‫ر‬ِ ‫ِبا‬‫ح‬َ‫ّط‬ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫هللا‬ِ ‫مى‬َ‫ّط‬ ‫ح‬ِ ‫د‬َ‫ّط‬ ‫س‬َ‫ّط‬ ‫ف‬َ‫ّط‬ ‫ت‬ْ‫خ‬ ‫د‬َ‫ّط‬ ‫س‬َ‫ّط‬ ‫ف‬َ‫ّط‬ ‫ذا‬َ‫ّط‬ ‫إ‬ِ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ُ‫م‬ ‫ل‬ُّ ‫ك‬ُ‫م‬ ‫د‬ُ‫م‬ ‫س‬َ‫ّط‬ ‫ج‬َ‫ّط‬ ‫ل‬ْ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ح‬َ‫ّط‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ص‬َ‫ّط‬ ‫ت‬ْ‫خ‬ ‫ح‬َ‫ّط‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ص‬َ‫ّط‬ ‫ذا‬َ‫ّط‬ ‫إ‬ِ Arti Hadits: 
 17. 17. Arti Hadits ke-6  Matan Hadits Dari Abu 'Abdillah An-Nu'man bin Basyir radhiallahu 'anhuma berkata,"Aku mendengar Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya yang Halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan diantara keduanya ada perkara yang samar-samar, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, maka barangsiapa menjaga dirinya dari yang samar-samar itu, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya, dan barangsiapa terjerumus dalam wilayah samar- samar maka ia telah terjerumus kedalam wilayah yang haram, seperti penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang maka hampir-hampir dia terjerumus kedalamnya. Ingatlah setiap raja memiliki larangan dan ingatlah bahwa larangan Alloh apa-apa yang diharamkan-Nya. Ingatlah bahwa dalam jasad ada sekerat daging jika ia baik maka baiklah seluruh jasadnya dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati”. [Bukhari no. 52, Muslim no. 1599]
 18. 18. Hadits ke-7 ‫ه‬ُ‫م‬ ‫ن‬ْ‫خ‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫هللا‬ُ‫م‬ ‫ي‬َ‫ّط‬ ‫ض‬ِ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫ري‬ِ ‫دا‬َّ‫ا‬ ‫ال‬ ‫يم‬ْ‫خ‬ ‫م‬ِ ‫ت‬َ‫ّط‬ ‫ة‬َ‫ّط‬ ‫ي‬َّ‫ا‬ ‫ق‬َ‫ّط‬ ‫ر‬ُ‫م‬ ‫بي‬ِ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫ن‬ْ‫خ‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ : ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ق‬َ‫ّط‬ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫ل‬َّ‫ا‬ ‫سن‬َ‫ّط‬ ‫و‬َ‫ّط‬   ‫هن‬ِ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫هللان‬ُ‫م‬ ‫لى‬َّ‫ا‬ ‫صن‬َ‫ّط‬ ‫ين‬َّ‫ا‬ ‫ب‬ِ ‫ن‬َّ‫ا‬ ‫ال‬ ‫نن‬َّ‫ا‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ِ ‫ل‬َّ‫ا‬ ‫ل‬ِ : ‫لن‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ق‬َ‫ّط‬ ‫؟‬ ‫نن‬ْ‫خ‬ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫ل‬ِ ‫ِبا‬‫ن‬‫ن‬َ‫ّط‬ ‫ل‬ْ‫خ‬ ‫ق‬ُ‫م‬ . ‫ة‬ُ‫م‬ ‫ح‬َ‫ّط‬ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫صن‬ِ ‫ن‬َّ‫ا‬ ‫ال‬ ‫نن‬ُ‫م‬ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫د‬ِّ ‫ال‬ ‫ن‬َ‫ّط‬ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫م‬ِ ‫ل‬ِ ‫س‬ْ‫خ‬ ‫م‬ُ‫م‬ ‫ل‬ْ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ةنن‬ِ ‫م‬َّ‫ا‬ ‫ئ‬ِ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ِ ‫ل‬ِ ‫و‬ْ‫خ‬ ‫سنن‬ُ‫م‬ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫ل‬ِ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫هنن‬ِ ‫ب‬ِ ‫ِبا‬‫ت‬َ‫ّط‬ ‫ك‬ِ ‫ل‬ِ ‫و‬َ‫ّط‬ . ‫م‬ْ‫خ‬ ‫ه‬ِ ‫ت‬ِ ‫م‬َّ‫ا‬ ‫ِبا‬‫ع‬َ‫ّط‬ ‫و‬َ‫ّط‬ [‫ومسلم‬ ‫ِباري‬‫خ‬‫الب‬ ‫]رواه‬ Arti Hadits: 
 19. 19. Arti Hadits ke-7  Matan Hadits Dari Abu Ruqayyah Tamiim bin Aus Ad Daari radhiallahu 'anhu, “Sesungguhnya Rasulullah telah bersabda: Agama itu adalah Nasehat, Kami bertanya: Untuk Siapa?, Beliau bersabda: Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin umat Islam, dan bagi seluruh kaum muslim” [Muslim no. 55]
 20. 20. Hadits ke-8 ‫هللا‬ِ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫و‬ْ‫خ‬ ‫س‬ُ‫م‬ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫ن‬َّ‫ا‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫مِبا‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ُ‫م‬ ‫ن‬ْ‫خ‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫هللا‬ُ‫م‬ ‫ي‬َ‫ّط‬ ‫ض‬ِ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫ع‬ُ‫م‬ ‫ن‬ِ ‫ب‬ْ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ن‬ْ‫خ‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ت‬ِ ‫ِبا‬‫ق‬َ‫ّط‬ ‫أ‬ُ‫م‬ ‫ن‬ْ‫خ‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫ت‬ُ‫م‬ ‫ر‬ْ‫خ‬ ‫م‬ِ ‫أ‬ُ‫م‬ : ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ق‬َ‫ّط‬    ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫لى‬َّ‫ا‬ ‫ص‬َ‫ّط‬ ‫ن‬َّ‫ا‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫هللان‬ُ‫م‬ ‫ال‬َّ‫ا‬ ‫إ‬ِ ‫هن‬َ‫ّط‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫إ‬ِ ‫ال‬َ‫ّط‬ ‫نن‬ْ‫خ‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫دوا‬ُ‫م‬ ‫ه‬َ‫ّط‬ ‫ش‬ْ‫خ‬ ‫ي‬َ‫ّط‬ ‫تنى‬َّ‫ا‬ ‫ح‬َ‫ّط‬ ‫سن‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ن‬َّ‫ا‬ ‫ال‬ ‫توا‬ُ‫م‬ ‫ؤ‬ْ‫خ‬ ‫ي‬ُ‫م‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫ة‬َ‫ّط‬ ‫ال‬َ‫ّط‬ ‫ص‬َّ‫ا‬ ‫ال‬ ‫موا‬ُ‫م‬ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ق‬ِ ‫ي‬ُ‫م‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ، ‫هللان‬ِ ‫ل‬ُ‫م‬ ‫و‬ْ‫خ‬ ‫سن‬ُ‫م‬ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫مدا‬َّ‫ا‬ ‫ح‬َ‫ّط‬ ‫م‬ُ‫م‬ ‫م‬ْ‫خ‬ ‫ه‬ُ‫م‬ ‫ء‬ُ‫م‬ ‫ِبا‬‫م‬َ‫ّط‬ ‫د‬ِ ‫ني‬ِّ ‫م‬ِ  ‫موا‬ُ‫م‬ ‫ص‬َ‫ّط‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫ك‬َ‫ّط‬ ‫ل‬ِ ‫ذ‬َ‫ّط‬ ‫لوا‬ُ‫م‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫ف‬َ‫ّط‬ ‫ذا‬َ‫ّط‬ ‫إ‬ِ ‫ف‬َ‫ّط‬ ، ‫ة‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬َ‫ّط‬ ‫زك‬َّ‫ا‬ ‫ال‬ ‫هللا‬ِ ‫لى‬َ‫ّط‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫م‬ْ‫خ‬ ‫ه‬ُ‫م‬ ‫ب‬ُ‫م‬ ‫ِبا‬‫س‬َ‫ّط‬ ‫ح‬ِ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫م‬ِ ‫ال‬َ‫ّط‬ ‫س‬ْ‫خ‬ ‫ل‬ِ ‫ا‬ ‫ق‬ِّ ‫ح‬َ‫ّط‬ ‫ب‬ِ ‫ال‬َّ‫ا‬ ‫إ‬ِ ‫م‬ْ‫خ‬ ‫ه‬ُ‫م‬ ‫لن‬ُ‫م‬ ‫وا‬َ‫ّط‬ ‫م‬ْ‫خ‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫ى‬َ‫ّط‬ ‫ِبال‬‫ع‬َ‫ّط‬ ‫ت‬َ‫ّط‬[ ‫ومسلم‬ ‫ِباري‬‫خ‬‫الب‬ ‫]رواه‬ Arti Hadits: 
 21. 21. Arti Hadits ke-8  Matan Hadits Dari Ibnu 'Umar radhiallahu 'anhuma, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda: "Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai ia mengucapkan laa ilaaha illallaah, menegakkan shalat dan mengeluarkan zakat. Barangsiapa telah mengucapkannya, maka ia telah memelihara harta dan jiwanya dari aku kecuali karena alasan yang hak dan kelak perhitungannya terserah kepada Allah Ta'ala". [Bukhari no. 25, Muslim no. 22]
 22. 22. Hadits ke-9 ‫خر‬ْ‫خ‬ ‫ص‬َ‫ّط‬ ‫نن‬ِ ‫ب‬ْ‫خ‬ ‫نن‬ِ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫ح‬ْ‫خ‬ ‫ر‬َّ‫ا‬ ‫ال‬ ‫د‬ِ ‫ب‬ْ‫خ‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫ةن‬َ‫ّط‬ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ُ‫م‬ ‫بني‬ِ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫نن‬ْ‫خ‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫هللا‬ِ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫و‬ْ‫خ‬ ‫سن‬ُ‫م‬ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫ت‬ُ‫م‬ ‫ع‬ْ‫خ‬ ‫م‬ِ ‫سن‬َ‫ّط‬ : ‫لن‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ق‬َ‫ّط‬ ‫هن‬ُ‫م‬ ‫ن‬ْ‫خ‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫هللان‬ُ‫م‬ ‫ين‬َ‫ّط‬ ‫ض‬ِ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ُ‫م‬ ‫ن‬ْ‫خ‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫م‬ْ‫خ‬ ‫ك‬ُ‫م‬ ‫ت‬ُ‫م‬ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ه‬َ‫ّط‬ ‫ن‬َ‫ّط‬ ‫مِبا‬َ‫ّط‬ : ‫ل‬ُ‫م‬ ‫و‬ْ‫خ‬ ‫ق‬ُ‫م‬ ‫ي‬َ‫ّط‬ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫ل‬َّ‫ا‬ ‫س‬َ‫ّط‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ِ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫هللا‬ُ‫م‬ ‫لى‬َّ‫ا‬ ‫ص‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫م‬َ‫ّط‬ ‫هن‬ُ‫م‬ ‫ن‬ْ‫خ‬ ‫م‬ِ ‫توا‬ُ‫م‬ ‫أ‬ْ‫خ‬ ‫ف‬َ‫ّط‬ ‫هن‬ِ ‫ب‬ِ ‫من‬ْ‫خ‬ ‫ك‬ُ‫م‬ ‫ت‬ُ‫م‬ ‫ر‬ْ‫خ‬ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ن‬‫م‬َ‫ّط‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ، ‫هن‬ُ‫م‬ ‫و‬ْ‫خ‬ ‫ب‬ُ‫م‬ ‫ن‬ِ ‫ت‬َ‫ّط‬ ‫ج‬ْ‫خ‬ ‫ِبا‬‫ف‬َ‫ّط‬ ‫م‬ْ‫خ‬ ‫ك‬ُ‫م‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ب‬ْ‫خ‬ ‫ق‬َ‫ّط‬ ‫نن‬ْ‫خ‬ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫نن‬َ‫ّط‬ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ذ‬ِ ‫ل‬َّ‫ا‬ ‫ا‬ ‫كن‬َ‫ّط‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ْ‫خ‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ن‬‫م‬َ‫ّط‬ ‫ن‬َّ‫ا‬ ‫إ‬ِ ‫ف‬َ‫ّط‬ ، ‫م‬ْ‫خ‬ ‫ت‬ُ‫م‬ ‫ع‬ْ‫خ‬ ‫ط‬َ‫ّط‬ ‫ت‬َ‫ّط‬ ‫سن‬ْ‫خ‬ ‫ا‬ . ‫م‬ْ‫خ‬ ‫ه‬ِ ‫ئ‬ِ ‫ِبا‬‫ي‬َ‫ّط‬ ‫ب‬ِ ‫ن‬ْ‫خ‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫لى‬َ‫ّط‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫م‬ْ‫خ‬ ‫ه‬ُ‫م‬ ‫ف‬ُ‫م‬ ‫ال‬َ‫ّط‬ ‫ت‬ِ ‫خ‬ْ‫خ‬ ‫وا‬َ‫ّط‬ ‫م‬ْ‫خ‬ ‫ه‬ِ ‫ل‬ِ ‫ئ‬ِ ‫ِبا‬‫س‬َ‫ّط‬ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫ة‬ُ‫م‬ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫ث‬ْ‫خ‬ ‫ك‬َ‫ّط‬ [‫ومسلم‬ ‫ِباري‬‫خ‬‫الب‬ ‫]رواه‬ Arti Hadits: 
 23. 23. Arti Hadits ke-9  Matan Hadits Dari Abu Hurairah, 'Abdurrahman bin Shakhr radhiallahu 'anh, ia berkata : Aku mendengar Rasulullah bersabda : "Apa saja yang aku larang kamu melaksanakannya, hendaklah kamu jauhi dan apa saja yang aku perintahkan kepadamu, maka lakukanlah menurut kemampuan kamu. Sesungguhnya kehancuran umat- umat sebelum kamu adalah karena banyak bertanya dan menyalahi nabi-nabi mereka (tidak mau taat dan patuh)" [Bukhari no. 7288, Muslim no. 1337]
 24. 24. Hadits ke-10 ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ق‬َ‫ّط‬ : ‫لن‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ق‬َ‫ّط‬ ‫هن‬ُ‫م‬ ‫ن‬ْ‫خ‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫هللان‬ُ‫م‬ ‫ين‬َ‫ّط‬ ‫ض‬ِ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫ةن‬َ‫ّط‬ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ُ‫م‬ ‫بني‬ِ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫نن‬ْ‫خ‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫هللا‬َ‫ّط‬ ‫نن‬َّ‫ا‬ ‫إ‬ِ : ‫م‬َ‫ّط‬ ‫ل‬َّ‫ا‬ ‫سن‬َ‫ّط‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫هن‬ِ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫هللان‬ُ‫م‬ ‫لى‬َّ‫ا‬ ‫صن‬َ‫ّط‬ ‫هللان‬ِ ‫ل‬ُ‫م‬ ‫و‬ْ‫خ‬ ‫سن‬ُ‫م‬ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫هللا‬َ‫ّط‬ ‫نن‬َّ‫ا‬ ‫إ‬ِ ‫و‬َ‫ّط‬ ، ‫يبا‬ِّ ‫ط‬َ‫ّط‬ ‫ال‬َّ‫ا‬ ‫إ‬ِ ‫لن‬ُ‫م‬ ‫ب‬َ‫ّط‬ ‫ق‬ْ‫خ‬ ‫ي‬َ‫ّط‬ ‫ال‬َ‫ّط‬ ‫بن‬ٌ ‫ع‬ ‫ي‬ِّ ‫ط‬َ‫ّط‬ ‫لنى‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ع‬َ‫ّط‬ ‫ت‬َ‫ّط‬ : ‫لى‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ع‬َ‫ّط‬ ‫ت‬َ‫ّط‬ ‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ق‬َ‫ّط‬ ‫ف‬َ‫ّط‬ ‫ن‬َ‫ّط‬ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ل‬ِ ‫س‬َ‫ّط‬ ‫ر‬ْ‫خ‬ ‫م‬ُ‫م‬ ‫ل‬ْ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ه‬ِ ‫ب‬ِ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫مِبا‬َ‫ّط‬ ‫ب‬ِ ‫ن‬َ‫ّط‬ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ن‬ِ ‫م‬ِ ‫ؤ‬ْ‫خ‬ ‫م‬ُ‫م‬ ‫ل‬ْ‫خ‬ ‫ا‬ , ‫لوا‬ُ‫م‬ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫ع‬ْ‫خ‬ ‫وا‬َ‫ّط‬ ‫ت‬ِ ‫ِبا‬‫ب‬َ‫ّط‬ ‫ي‬ِّ ‫ط‬َّ‫ا‬ ‫ال‬ ‫نن‬َ‫ّط‬ ‫م‬ِ ‫لوا‬ُ‫م‬ ‫ك‬ُ‫م‬ ‫ل‬ُ‫م‬ ‫سن‬ُ‫م‬ ‫ر‬ُّ ‫ال‬ ‫ِبا‬‫ن‬‫ه‬َ‫ّط‬ ‫ي‬ُّ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ن‬‫ي‬َ‫ّط‬ ‫لحا‬ِ ‫ِبا‬‫ن‬‫ص‬َ‫ّط‬-: ‫لنى‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ع‬َ‫ّط‬ ‫ت‬َ‫ّط‬ ‫لن‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬َ‫ّط‬ ‫وق‬َ‫ّط‬,‫نوا‬ُ‫م‬ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫آ‬ ‫ن‬َ‫ّط‬ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ذ‬ِ ‫ل‬َّ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ِبا‬‫ن‬‫ه‬َ‫ّط‬ ‫ي‬ُّ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬‫ن‬‫ي‬َ‫ّط‬ ‫م‬ْ‫خ‬ ‫ك‬ُ‫م‬ ‫ِبا‬‫ن‬َ‫ّط‬ ‫ق‬ْ‫خ‬ ‫ز‬َ‫ّط‬ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫مِبا‬َ‫ّط‬ ‫ت‬ِ ‫ِبا‬‫ب‬َ‫ّط‬ ‫ي‬ِّ ‫ط‬َ‫ّط‬ ‫ن‬ْ‫خ‬ ‫م‬ِ ‫لوا‬ُ‫م‬ ‫ك‬ُ‫م‬-‫ل‬َ‫ّط‬ ‫ج‬ُ‫م‬ ‫ر‬َّ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫ك‬َ‫ّط‬ ‫ذ‬َ‫ّط‬ ‫م‬َّ‫ا‬ ‫ث‬ُ‫م‬ ‫لى‬َ‫ّط‬ ‫إ‬ِ ‫هن‬ِ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫د‬َ‫ّط‬ ‫ي‬َ‫ّط‬ ‫د‬ُّ ‫م‬ُ‫م‬ ‫ي‬َ‫ّط‬ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫ب‬َ‫ّط‬ ‫غ‬ْ‫خ‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫ثن‬َ‫ّط‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫ش‬ْ‫خ‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫ف‬َ‫ّط‬ ‫سن‬َّ‫ا‬ ‫ال‬ ‫لن‬ُ‫م‬ ‫ي‬ْ‫خ‬ ‫ط‬ِ ‫ي‬ُ‫م‬ ‫ه‬ُ‫م‬ ‫ب‬ُ‫م‬ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫ش‬ْ‫خ‬ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫م‬ٌ ‫ع‬ ‫را‬َ‫ّط‬ ‫ح‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ُ‫م‬ ‫م‬ُ‫م‬ ‫ع‬َ‫ّط‬ ‫ط‬ْ‫خ‬ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫ب‬ِّ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫يِبا‬َ‫ّط‬ ‫ب‬ِّ ‫ر‬َ‫ّط‬ ‫ِبا‬َ‫ّط‬ ‫ي‬ ‫ء‬ِ ‫ِبا‬‫م‬َ‫ّط‬ ‫س‬َّ‫ا‬ ‫ال‬ ‫نى‬َّ‫ا‬ ‫أ‬َ‫ّط‬ ‫ف‬َ‫ّط‬ ‫من‬ِ ‫را‬َ‫ّط‬ ‫ح‬َ‫ّط‬ ‫ل‬ْ‫خ‬ ‫ِبا‬‫ب‬ِ ‫ين‬َ‫ّط‬ ‫ذ‬ِّ ‫غ‬ُ‫م‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫من‬ٌ ‫ع‬ ‫را‬َ‫ّط‬ ‫ح‬َ‫ّط‬ ‫ه‬ُ‫م‬ ‫سن‬ُ‫م‬ ‫ب‬َ‫ّط‬ ‫ل‬ْ‫خ‬ ‫م‬َ‫ّط‬ ‫و‬َ‫ّط‬ ‫من‬ٌ ‫ع‬ ‫را‬َ‫ّط‬ ‫ح‬َ‫ّط‬ Arti Hadits: 
 25. 25. Arti Hadits ke-10  Matan Hadits Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anh, ia berkata : “Telah bersabda Rasululloh : “ Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin (seperti) apa yang telah diperintahkan kepada para rasul, maka Allah telah berfirman: Wahai para Rasul, makanlah dari segala sesuatu yang baik dan kerjakanlah amal shalih. Dan Dia berfirman: Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik yang telah Kami berikan kepadamu.’ Kemudian beliau menceritakan kisah seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, berambut kusut, dan berdebu menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdo’a: “Wahai Tuhan, wahai Tuhan” , sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dikenyangkan dengan makanan haram, maka bagaimana orang seperti ini dikabulkan do’anya". [Muslim no. 1015]
 26. 26. Hadits ke-11 Arti Hadits:  ‫ب ي‬ِ‫ي‬ ‫أ‬ ‫نن‬ِ‫ي‬ ‫ب‬ْ‫ن‬ ‫لن ي‬ِ‫ي‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫نن‬ُ ‫ع‬ ‫ب‬ْ‫ن‬ ‫ن‬ُ ‫ع‬ ‫سن‬َ‫ل‬ ‫ح‬َ‫ل‬ ‫ل‬ْ‫ن‬ ‫ا‬ ‫د‬ٍ ‫لا‬ ‫م‬َّ‫د‬ ‫ح‬َ‫ل‬ ‫م‬ُ ‫ع‬ ‫بن ي‬ِ‫ي‬ ‫أ‬َ‫ل‬ ‫نن‬ْ‫ن‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫ه‬ِ‫ي‬ ‫ي‬ْ‫ن‬ ‫ل‬َ‫ل‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫هللان‬ُ ‫ع‬ ‫لا ى‬َّ‫د‬ ‫صن‬َ‫ل‬ ‫هللان‬ِ‫ي‬ ‫ل‬ِ‫ي‬ ‫و‬ْ‫ن‬ ‫سن‬ُ ‫ع‬ ‫ر‬َ‫ل‬ ‫ط‬ِ‫ي‬ ‫ب‬ْ‫ن‬ ‫سن‬ِ‫ي‬ ‫بن‬ٍ ‫لا‬ ‫ل‬ِ‫ي‬ ‫طلا‬َ‫ل‬ : ‫ل‬َ‫ل‬ ‫قلا‬َ‫ل‬ ‫لا‬‫ن‬‫م‬َ‫ل‬ ‫ه‬ُ ‫ع‬ ‫ن‬ْ‫ن‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫هللان‬ ‫ ين‬َ‫ل‬ ‫ض‬ِ‫ي‬ ‫ر‬َ‫ل‬ ‫هن‬ِ‫ي‬ ‫ت‬ِ‫ي‬ ‫ن‬َ‫ل‬ ‫حلا‬َ‫ل‬ ‫ي‬ْ‫ن‬ ‫ر‬َ‫ل‬ ‫و‬َ‫ل‬ ‫م‬َ‫ل‬ ‫ل‬َّ‫د‬ ‫سن‬َ‫ل‬ ‫و‬َ‫ل‬ ‫ه‬ِ‫ي‬ ‫ي‬ْ‫ن‬ ‫ل‬َ‫ل‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫هللان‬ُ ‫ع‬ ‫لا ى‬َّ‫د‬ ‫صن‬َ‫ل‬ ‫هللان‬ِ‫ي‬ ‫ل‬ِ‫ي‬ ‫و‬ْ‫ن‬ ‫سن‬ُ ‫ع‬ ‫ر‬َ‫ل‬ ‫نن‬ْ‫ن‬ ‫م‬ِ‫ي‬ ‫تن‬ُ ‫ع‬ ‫ظ‬ْ‫ن‬ ‫ف‬ِ‫ي‬ ‫ح‬َ‫ل‬ . ‫ك‬َ‫ل‬ ‫ب‬ُ ‫ع‬ ‫ي‬ْ‫ن‬ ‫ر‬ِ‫ي‬ ‫ي‬َ‫ل‬ ‫ال‬َ‫ل‬ ‫ملا‬َ‫ل‬ ‫لا ى‬َ‫ل‬ ‫إ‬ِ‫ي‬ ‫ك‬َ‫ل‬ ‫ب‬ُ ‫ع‬ ‫ي‬ْ‫ن‬ ‫ر‬ِ‫ي‬ ‫ي‬َ‫ل‬ ‫ملا‬َ‫ل‬ ‫ع‬ْ‫ن‬ ‫د‬َ‫ل‬ ‫م ؛‬َ‫ل‬ ‫ل‬َّ‫د‬ ‫س‬َ‫ل‬ ‫و‬َ‫ل‬ [‫صحيح‬ ‫حسن‬ ‫حديث‬ : ‫وقلال‬ ‫الترمذي‬ ‫]رواه‬
 27. 27. Arti Hadits ke-11  Matan Hadits Dari Abu Muhammad, Al Hasan bin ‘Ali bin Abu Thalib, cucu Rasululloh Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dan kesayangan beliau radhiallahu 'anhuma telah berkata : “Aku telah menghafal (sabda) dari Rasululloh Shallallahu ‘alaihi wa Sallam: “Tinggalkanlah apa-apa yang meragukan kamu, bergantilah kepada apa yang tidak meragukan kamu “. (HR. Tirmidzi dan berkata Tirmidzi : Ini adalah Hadits Hasan Shahih) [Tirmidzi no. 2520, dan An-Nasa-i no. 5711]
 28. 28. Hadits ke-12 Arti Hadits:  ‫ل‬َ‫ل‬ ‫قلا‬َ‫ل‬ : ‫ل‬َ‫ل‬ ‫قلا‬َ‫ل‬ ‫ه‬ُ ‫ع‬ ‫ن‬ْ‫ن‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫هللا‬ُ ‫ع‬ ‫ ي‬َ‫ل‬ ‫ض‬ِ‫ي‬ ‫ر‬َ‫ل‬ ‫ة‬َ‫ل‬ ‫ر‬َ‫ل‬ ‫ي‬ْ‫ن‬ ‫ر‬َ‫ل‬ ‫ه‬ُ ‫ع‬ ‫ب ي‬ِ‫ي‬ ‫أ‬َ‫ل‬ ‫ن‬ْ‫ن‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫ن‬ِ‫ي‬ ‫س‬ْ‫ن‬ ‫ح‬ُ ‫ع‬ ‫ن‬ْ‫ن‬ ‫م‬ِ‫ي‬ :‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلا ى‬ ‫هللا‬ِ‫ي‬ ‫ل‬ُ ‫ع‬ ‫و‬ْ‫ن‬ ‫س‬ُ ‫ع‬ ‫ر‬َ‫ل‬ ‫ه‬ِ‫ي‬ ‫ي‬ْ‫ن‬ ‫ن‬ِ‫ي‬ ‫ع‬ْ‫ن‬ ‫ي‬َ‫ل‬ ‫ال‬َ‫ل‬ ‫ملا‬َ‫ل‬ ‫ه‬ُ ‫ع‬ ‫ك‬ُ ‫ع‬ ‫ر‬ْ‫ن‬ ‫ت‬َ‫ل‬ ‫ء‬ِ‫ي‬ ‫ر‬ْ‫ن‬ ‫م‬َ‫ل‬ ‫ل‬ْ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م‬ِ‫ي‬ ‫ال‬َ‫ل‬ ‫س‬ْ‫ن‬ ‫إ‬ِ‫ي‬ [‫هكذا‬ ‫وغيره‬ ‫الترمذي‬ ‫رواه‬ ‫حسن‬ ‫]حديث‬
 29. 29. Arti Hadits ke-12  Matan Hadits Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata : "Telah bersabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam : "Sebagian dari kebaikan keislaman seseorang ialah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya" ". [Hadits Hasan riwayat Turmuzi dan lainnya, Tirmidzi no. 2318, Ibnu Majah no. 3976]
 30. 30. Hadits ke-13 Arti Hadits:  ‫هللا‬ُ ‫ع‬ ‫ ي‬َ‫ل‬ ‫ض‬ِ‫ي‬ ‫ر‬َ‫ل‬ ‫ك‬ٍ ‫لا‬ ‫ل‬ِ‫ي‬ ‫ملا‬َ‫ل‬ ‫ن‬ِ‫ي‬ ‫ب‬ْ‫ن‬ ‫س‬ْ‫ن‬ ‫ن‬َ‫ل‬ ‫أ‬َ‫ل‬ ‫ة‬َ‫ل‬ ‫ز‬َ‫ل‬ ‫م‬ْ‫ن‬ ‫ح‬َ‫ل‬ ‫ب ي‬ِ‫ي‬ ‫أ‬َ‫ل‬ ‫ن‬ْ‫ن‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫ه‬ِ‫ي‬ ‫ي‬ْ‫ن‬ ‫ل‬َ‫ل‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫هللان‬ُ ‫ع‬  ‫لا ى‬َّ‫د‬ ‫صن‬َ‫ل‬ ‫هللان‬ِ‫ي‬ ‫ل‬ِ‫ي‬ ‫و‬ْ‫ن‬ ‫سن‬ُ ‫ع‬ ‫ر‬َ‫ل‬ ‫من‬ُ ‫ع‬ ‫د‬ِ‫ي‬ ‫خلا‬َ‫ل‬ ، ‫ن‬‫ه‬ُ ‫ع‬ ‫ن‬ْ‫ن‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫ل‬َ‫ل‬ ‫قلا‬َ‫ل‬ ‫م‬َ‫ل‬ ‫ل‬َّ‫د‬ ‫س‬َ‫ل‬ ‫و‬َ‫ل‬ ‫ه‬ِ‫ي‬ ‫ي‬ْ‫ن‬ ‫ل‬َ‫ل‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫هللا‬ُ ‫ع‬ ‫لا ى‬َّ‫د‬ ‫ص‬َ‫ل‬ ‫ ي‬ِّ ‫ب‬ِ‫ي‬ ‫ن‬َّ‫د‬ ‫ال‬ ‫ن‬ِ‫ي‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫م‬َ‫ل‬ ‫ل‬َّ‫د‬ ‫س‬َ‫ل‬ ‫و‬َ‫ل‬ ‫ب‬ُّ ‫ح‬ِ‫ي‬ ‫ي‬ُ ‫ع‬ ‫ملا‬َ‫ل‬ ‫ه‬ِ‫ي‬ ‫ي‬ْ‫ن‬ ‫خ‬ِ‫ي‬ ‫ل‬َ‫ل‬ ‫ب‬َّ‫د‬ ‫ح‬ِ‫ي‬ ‫ي‬ُ ‫ع‬ ‫تا ى‬َّ‫د‬ ‫ح‬َ‫ل‬ ‫م‬ْ‫ن‬ ‫ك‬ُ ‫ع‬ ‫د‬ُ ‫ع‬ ‫ح‬َ‫ل‬ ‫أ‬َ‫ل‬ ‫ن‬ُ ‫ع‬ ‫م‬ِ‫ي‬ ‫ؤ‬ْ‫ن‬ ‫ي‬ُ ‫ع‬ ‫ال‬َ‫ل‬ : ‫سه‬ِ‫ي‬ ‫ف‬ْ‫ن‬ ‫ن‬َ‫ل‬ ‫ل‬ِ‫ي‬ [‫ومسلم‬ ‫البخلاري‬ ‫]رواه‬
 31. 31. Arti Hadits ke-13  Matan Hadits Dari Abu Hamzah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, dari Nabi Shalallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai milik saudaranya (sesama muslim) seperti ia mencintai miliknya sendiri”. [Bukhari no. 13, Muslim no. 45]
 32. 32. Hadits ke-14 Arti Hadits:  ‫ل‬َ‫ل‬ ‫قلا‬َ‫ل‬ :‫ل‬َ‫ل‬ ‫قلا‬َ‫ل‬ ‫ه‬ُ ‫ع‬ ‫ن‬ْ‫ن‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫هللا‬ُ ‫ع‬ ‫ ي‬َ‫ل‬ ‫ض‬ِ‫ي‬ ‫ر‬َ‫ل‬ ‫د‬ٍ ‫لا‬ ‫و‬ْ‫ن‬ ‫ع‬ُ ‫ع‬ ‫س‬ْ‫ن‬ ‫م‬َ‫ل‬ ‫ن‬ِ‫ي‬ ‫ب‬ْ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ن‬ِ‫ي‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫م‬ُ ‫ع‬ ‫د‬َ‫ل‬ ‫ل‬ُّ ‫ح‬ِ‫ي‬ ‫ي‬َ‫ل‬ ‫ال‬َ‫ل‬ : ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلا ى‬ ‫هللا‬ِ‫ي‬ ‫ل‬ُ ‫ع‬ ‫و‬ْ‫ن‬ ‫س‬ُ ‫ع‬ ‫ر‬َ‫ل‬ ‫ن ي‬ِّ ‫أ‬َ‫ل‬ ‫و‬َ‫ل‬ ‫هللان‬ُ ‫ع‬ ‫ال‬َّ‫د‬ ‫إ‬ِ‫ي‬ ‫هن‬َ‫ل‬ ‫ل‬َ‫ل‬ ‫إ‬ِ‫ي‬ ‫ال‬َ‫ل‬ ‫نن‬ْ‫ن‬ ‫أ‬َ‫ل‬ ‫د‬ُ ‫ع‬ ‫ه‬َ‫ل‬ ‫ش‬ْ‫ن‬ ‫ي‬َ‫ل‬ ‫م‬ٍ ‫لا‬ ‫ل‬ِ‫ي‬ ‫سن‬ْ‫ن‬ ‫م‬ُ ‫ع‬ ‫ئن‬ٍ ‫لا‬ ‫ر‬ِ‫ي‬ ‫م‬ْ‫ن‬ ‫ا‬ ، ‫ن ي‬ِ‫ي‬ ‫زا‬َّ‫د‬ ‫ال‬ ‫بن‬ُ ‫ع‬ ‫ي‬ِّ ‫ث‬َّ‫د‬ ‫ال‬ : ‫ثن‬ٍ ‫لا‬ ‫ال‬َ‫ل‬ ‫ث‬َ‫ل‬ ‫د ى‬َ‫ل‬ ‫ح‬ْ‫ن‬ ‫إ‬ِ‫ي‬ ‫ب‬ِ‫ي‬ ‫ال‬َّ‫د‬ ‫إ‬ِ‫ي‬ ‫هللان‬ِ‫ي‬ ‫ل‬ُ ‫ع‬ ‫و‬ْ‫ن‬ ‫سن‬ُ ‫ع‬ ‫ر‬َ‫ل‬ ‫ق‬ُ ‫ع‬ ‫ر‬ِ‫ي‬ ‫فلا‬َ‫ل‬ ‫م‬ُ ‫ع‬ ‫ل‬ْ‫ن‬ ‫ا‬ ‫هن‬ِ‫ي‬ ‫ن‬ِ‫ي‬ ‫ي‬ْ‫ن‬ ‫د‬ِ‫ي‬ ‫ل‬ِ‫ي‬ ‫كن‬ُ ‫ع‬ ‫ر‬ِ‫ي‬ ‫تلا‬َّ‫د‬ ‫وال‬َ‫ل‬ ‫سن‬ِ‫ي‬ ‫ف‬ْ‫ن‬ ‫ن‬َّ‫د‬ ‫بلال‬ِ‫ي‬ ‫سن‬ُ ‫ع‬ ‫ف‬ْ‫ن‬ ‫ن‬َّ‫د‬ ‫وال‬َ‫ل‬ ‫ة‬ِ‫ي‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫ملا‬َ‫ل‬ ‫ج‬َ‫ل‬ ‫ل‬ْ‫ن‬ ‫ل‬ِ‫ي‬ [‫ومسلم‬ ‫البخلاري‬ ‫]رواه‬
 33. 33. Arti Hadits ke-14  Matan Hadits Ibnu Mas’ud radhiyallahu anhu, ia berkata: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: ‘Tidak halal darah seorang muslim kecuali Karena salah satu di antara tiga perkara: orang yang telah kawin berzina, jiwa dengan jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya yaitu merusak jama’ah.” [Bukhari no. 6878, Muslim no. 1676]
 34. 34. Hadits ke-15 Arti Hadits:  ‫هللا‬ِ‫ي‬ ‫ل‬َ‫ل‬ ‫و‬ْ‫ن‬ ‫س‬ُ ‫ع‬ ‫ر‬َ‫ل‬ ‫ن‬َّ‫د‬ ‫أ‬َ‫ل‬ ‫ه‬ُ ‫ع‬ ‫ن‬ْ‫ن‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫هللا‬ُ ‫ع‬ ‫ ي‬َ‫ل‬ ‫ض‬ِ‫ي‬ ‫ر‬َ‫ل‬ ‫ة‬َ‫ل‬ ‫ر‬َ‫ل‬ ‫ي‬ْ‫ن‬ ‫ر‬َ‫ل‬ ‫ه‬ُ ‫ع‬ ‫ب ي‬ِ‫ي‬ ‫أ‬َ‫ل‬ ‫ن‬ْ‫ن‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫ن‬ُ ‫ع‬ ‫م‬ِ‫ي‬ ‫ؤ‬ْ‫ن‬ ‫ي‬ُ ‫ع‬ ‫ن‬َ‫ل‬ ‫كلا‬َ‫ل‬ ‫ن‬ْ‫ن‬ ‫م‬َ‫ل‬ : ‫ل‬َ‫ل‬ ‫قلا‬َ‫ل‬ ‫م‬َ‫ل‬ ‫ل‬َّ‫د‬ ‫س‬َ‫ل‬ ‫و‬َ‫ل‬ ‫ه‬ِ‫ي‬ ‫ي‬ْ‫ن‬ ‫ل‬َ‫ل‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫هللا‬ُ ‫ع‬ ‫لا ى‬َّ‫د‬ ‫ص‬َ‫ل‬ ، ‫ت‬ْ‫ن‬ ‫م‬ُ ‫ع‬ ‫ص‬ْ‫ن‬ ‫ي‬َ‫ل‬ ‫ل‬ِ‫ي‬ ‫و‬ْ‫ن‬ ‫أ‬ً ‫يرا‬ْ‫ن‬ ‫خ‬َ‫ل‬ ‫لن‬ْ‫ن‬ ‫ق‬ُ ‫ع‬ ‫ي‬َ‫ل‬ ‫ل‬ْ‫ن‬ ‫ف‬َ‫ل‬ ‫ر‬ِ‫ي‬ ‫خ‬ِ‫ي‬ ‫ال‬ ‫من‬ِ‫ي‬ ‫و‬ْ‫ن‬ ‫ي‬َ‫ل‬ ‫ل‬ْ‫ن‬ ‫وا‬َ‫ل‬ ‫هن‬ِ‫ي‬ ‫بلالل‬ِ‫ي‬ ‫م‬ْ‫ن‬ ‫ر‬ِ‫ي‬ ‫ك‬ْ‫ن‬ ‫ي‬ُ ‫ع‬ ‫ل‬ْ‫ن‬ ‫ف‬َ‫ل‬ ‫ر‬ِ‫ي‬ ‫خ‬ِ‫ي‬ ‫ال‬ ‫من‬ِ‫ي‬ ‫و‬ْ‫ن‬ ‫ي‬َ‫ل‬ ‫ال‬ْ‫ن‬ ‫و‬َ‫ل‬ ‫هن‬ِ‫ي‬ ‫بلالل‬ِ‫ي‬ ‫نن‬ُ ‫ع‬ ‫م‬ِ‫ي‬ ‫ؤ‬ْ‫ن‬ ‫ي‬ُ ‫ع‬ ‫نن‬َ‫ل‬ ‫كلا‬َ‫ل‬ ‫نن‬ْ‫ن‬ ‫م‬َ‫ل‬ ‫و‬َ‫ل‬ ‫ر‬ِ‫ي‬ ‫خ‬ِ‫ي‬ ‫ال‬ ‫م‬ِ‫ي‬ ‫و‬ْ‫ن‬ ‫ي‬َ‫ل‬ ‫ل‬ْ‫ن‬ ‫وا‬َ‫ل‬ ‫هن‬ِ‫ي‬ ‫بلالل‬ِ‫ي‬ ‫نن‬ُ ‫ع‬ ‫م‬ِ‫ي‬ ‫ؤ‬ْ‫ن‬ ‫ي‬ُ ‫ع‬ ‫نن‬َ‫ل‬ ‫كلا‬َ‫ل‬ ‫نن‬ْ‫ن‬ ‫م‬َ‫ل‬ ‫و‬َ‫ل‬ ، ‫ن‬‫ه‬ُ ‫ع‬ ‫ر‬َ‫ل‬ ‫جلا‬َ‫ل‬ ‫ه‬ُ ‫ع‬ ‫ف‬َ‫ل‬ ‫ي‬ْ‫ن‬ ‫ض‬َ‫ل‬ ‫م‬ْ‫ن‬ ‫ر‬ِ‫ي‬ ‫ك‬ْ‫ن‬ ‫ي‬ُ ‫ع‬ ‫ل‬ْ‫ن‬ ‫ف‬َ‫ل‬ [‫ومسلم‬ ‫البخلاري‬ ‫]رواه‬
 35. 35. Arti Hadits ke-15  Matan Hadits Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam telah bersabda : “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetangga dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya” [Bukhari no. 6018, Muslim no. 47]
 36. 36. Hadits ke-16 Arti Hadits:  ‫ل‬َ‫ل‬ ‫قلا‬َ‫ل‬ ‫ال‬ً ‫ج‬ُ ‫ع‬ ‫ر‬َ‫ل‬ ‫ن‬َّ‫د‬ ‫أ‬َ‫ل‬ ‫ه‬ُ ‫ع‬ ‫ن‬ْ‫ن‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫هللا‬ُ ‫ع‬ ‫ ي‬َ‫ل‬ ‫ض‬ِ‫ي‬ ‫ر‬َ‫ل‬ ‫ة‬َ‫ل‬ ‫ر‬َ‫ل‬ ‫ي‬ْ‫ن‬ ‫ر‬َ‫ل‬ ‫ه‬ُ ‫ع‬ ‫ب ي‬ِ‫ي‬ ‫أ‬َ‫ل‬ ‫ن‬ْ‫ن‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫ال‬َ‫ل‬ : ‫ل‬َ‫ل‬ ‫قلا‬َ‫ل‬ ، ‫ن ي‬ِ‫ي‬ ‫ص‬ِ‫ي‬ ‫و‬ْ‫ن‬ ‫أ‬َ‫ل‬ :‫م‬َ‫ل‬ ‫ل‬َّ‫د‬ ‫س‬َ‫ل‬ ‫و‬َ‫ل‬ ‫ه‬ِ‫ي‬ ‫ي‬ْ‫ن‬ ‫ل‬َ‫ل‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫هللا‬ُ ‫ع‬ ‫لا ى‬َّ‫د‬ ‫ص‬َ‫ل‬ ‫ ي‬ِّ ‫ب‬ِ‫ي‬ ‫ن‬َّ‫د‬ ‫لل‬ِ‫ي‬ ‫ب‬ْ‫ن‬ ‫ض‬َ‫ل‬ ‫غ‬ْ‫ن‬ ‫ت‬َ‫ل‬ ‫ال‬َ‫ل‬ :‫ل‬َ‫ل‬ ‫قلا‬َ‫ل‬ ، ‫رارا‬َ‫ل‬ ‫م‬ِ‫ي‬ ‫د‬َ‫ل‬ ‫د‬َّ‫د‬ ‫ر‬َ‫ل‬ ‫ف‬َ‫ل‬ ‫ب‬ْ‫ن‬ ‫ض‬َ‫ل‬ ‫غ‬ْ‫ن‬ ‫ت‬َ‫ل‬ [‫البخلاري‬ ‫]رواه‬.
 37. 37. Arti Hadits ke-16  Matan Hadits Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam: “Berilah wasiat kepadaku”. Sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam : “Janganlah engkau mudah marah”. Maka diulanginya permintaan itu beberapa kali. Sabda beliau : “Janganlah engkau mudah marah.” [Bukhari no. 6116]
 38. 38. Hadits ke-17 Arti Hadits:  ‫ه‬ُ ‫ع‬ ‫ن‬ْ‫ن‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫هللا‬ُ ‫ع‬ ‫ ي‬َ‫ل‬ ‫ض‬ِ‫ي‬ ‫ر‬َ‫ل‬ ‫س‬ٍ ‫لا‬ ‫و‬ْ‫ن‬ ‫أ‬َ‫ل‬ ‫ن‬ِ‫ي‬ ‫ب‬ْ‫ن‬ ‫ا‬ ‫داد‬َّ‫د‬ ‫ش‬َ‫ل‬ ‫لا ى‬َ‫ل‬ ‫ع‬ْ‫ن‬ ‫ي‬َ‫ل‬ ‫ب ي‬ِ‫ي‬ ‫أ‬َ‫ل‬ ‫ن‬ْ‫ن‬ ‫ع‬َ‫ل‬ : ‫ل‬َ‫ل‬ ‫قلا‬َ‫ل‬ ‫م‬َ‫ل‬ ‫ل‬َّ‫د‬ ‫س‬َ‫ل‬ ‫و‬َ‫ل‬ ‫ه‬ِ‫ي‬ ‫ي‬ْ‫ن‬ ‫ل‬َ‫ل‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫هللا‬ُ ‫ع‬ ‫لا ى‬َّ‫د‬ ‫ص‬َ‫ل‬ ‫هللا‬ِ‫ي‬ ‫ل‬ِ‫ي‬ ‫و‬ْ‫ن‬ ‫س‬ُ ‫ع‬ ‫ر‬َ‫ل‬ ‫ن‬ْ‫ن‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫ذا‬َ‫ل‬ ‫إ‬ِ‫ي‬ ‫ف‬َ‫ل‬ ، ‫ء‬ٍ ‫لا‬ ‫ ي‬ْ‫ن‬ ‫ش‬َ‫ل‬ ‫ل‬ِّ ‫ك‬ُ ‫ع‬ ‫لا ى‬َ‫ل‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫ن‬َ‫ل‬ ‫سلا‬َ‫ل‬ ‫ح‬ْ‫ن‬ ‫ل‬ِ‫ي‬ ‫ا‬ْ‫ن‬ ‫ب‬َ‫ل‬ ‫ت‬َ‫ل‬ ‫ك‬َ‫ل‬ ‫هللا‬َ‫ل‬ ‫ن‬َّ‫د‬ ‫إ‬ِ‫ي‬ ‫نوا‬ُ ‫ع‬ ‫س‬ِ‫ي‬ ‫ح‬ْ‫ن‬ ‫أ‬َ‫ل‬ ‫ف‬َ‫ل‬ ‫من‬ْ‫ن‬ ‫ت‬ُ ‫ع‬ ‫ح‬ْ‫ن‬ ‫ب‬َ‫ل‬ ‫ذ‬َ‫ل‬ ‫ذا‬َ‫ل‬ ‫إ‬ِ‫ي‬ ‫و‬َ‫ل‬ ‫ةن‬َ‫ل‬ ‫ل‬َ‫ل‬ ‫ت‬ْ‫ن‬ ‫ق‬ِ‫ي‬ ‫ل‬ْ‫ن‬ ‫ا‬ ‫نوا‬ُ ‫ع‬ ‫سن‬ِ‫ي‬ ‫ح‬ْ‫ن‬ ‫أ‬َ‫ل‬ ‫ف‬َ‫ل‬ ‫من‬ْ‫ن‬ ‫ت‬ُ ‫ع‬ ‫ل‬ْ‫ن‬ ‫ت‬َ‫ل‬ ‫ق‬َ‫ل‬ . ‫ه‬ُ ‫ع‬ ‫ت‬َ‫ل‬ ‫ح‬َ‫ل‬ ‫ي‬ْ‫ن‬ ‫ب‬ِ‫ي‬ ‫ذ‬َ‫ل‬ ‫ح‬ْ‫ن‬ ‫ر‬ِ‫ي‬ ‫ي‬ُ ‫ع‬ ‫ل‬ْ‫ن‬ ‫و‬َ‫ل‬ ‫ه‬ُ ‫ع‬ ‫ت‬َ‫ل‬ ‫ر‬َ‫ل‬ ‫ف‬ْ‫ن‬ ‫ش‬َ‫ل‬ ‫م‬ْ‫ن‬ ‫ك‬ُ ‫ع‬ ‫د‬ُ ‫ع‬ ‫ح‬َ‫ل‬ ‫أ‬َ‫ل‬ ‫د‬َّ‫د‬ ‫ح‬ِ‫ي‬ ‫ي‬ُ ‫ع‬ ‫ل‬ْ‫ن‬ ‫و‬َ‫ل‬ ‫ة‬َ‫ل‬ ‫ح‬َ‫ل‬ ‫ب‬ْ‫ن‬ ‫ذ‬ِّ ‫ال‬ [‫مسلم‬ ‫]رواه‬
 39. 39. Arti Hadits ke-17  Matan Hadits Dari Abu Ya'la, Syaddad bin Aus radhiyallahu 'anhu, dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam beliau telah bersabda : “ Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik pada segala hal, maka jika kamu membunuh hendaklah membunuh dengan cara yang baik dan jika kamu menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik dan hendaklah menajamkan pisau dan menyenangkan hewan yang disembelihnya”. [Muslim no. 1955]
 40. 40. Hadits ke-18 Arti Hadits:  ‫د‬ِ‫ي‬ ‫ب‬ْ‫ن‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫ب ي‬ِ‫ي‬ ‫أ‬َ‫ل‬ ‫و‬َ‫ل‬ ‫ةن‬َ‫ل‬ ‫د‬َ‫ل‬ ‫نلا‬َ‫ل‬ ‫ج‬ُ ‫ع‬ ‫نن‬ِ‫ي‬ ‫ب‬ْ‫ن‬ ‫بن‬ْ‫ن‬ ‫د‬ُ ‫ع‬ ‫ن‬ْ‫ن‬ ‫ج‬ُ ‫ع‬ ‫ر‬ّ ‫ج‬ ‫ذ‬َ‫ل‬ ‫بن ي‬ِ‫ي‬ ‫أ‬َ‫ل‬ ‫نن‬ْ‫ن‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫ن‬ْ‫ن‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫ملا‬َ‫ل‬ ‫ه‬ُ ‫ع‬ ‫ن‬ْ‫ن‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫هللا‬ُ ‫ع‬ ‫ ي‬َ‫ل‬ ‫ض‬ِ‫ي‬ ‫ر‬َ‫ل‬ ‫ل‬ٍ ‫لا‬ ‫ب‬َ‫ل‬ ‫ج‬َ‫ل‬ ‫بن‬ْ‫ن‬ ‫علاذ‬َ‫ل‬ ‫م‬ُ ‫ع‬ ‫ن‬ِ‫ي‬ ‫م‬َ‫ل‬ ‫ح‬ْ‫ن‬ ‫ر‬َّ‫د‬ ‫ال‬ ‫ق‬ِ‫ي‬ ‫ت‬َّ‫د‬ ‫ا‬ِ‫ي‬ : ‫ل‬َ‫ل‬ ‫قلا‬َ‫ل‬ ‫م‬َ‫ل‬ ‫ل‬َّ‫د‬ ‫س‬َ‫ل‬ ‫و‬َ‫ل‬ ‫ه‬ِ‫ي‬ ‫ي‬ْ‫ن‬ ‫ل‬َ‫ل‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫هللا‬ُ ‫ع‬ ‫لا ى‬َّ‫د‬ ‫ص‬ ‫هللا‬ِ‫ي‬ ‫ل‬ِ‫ي‬ ‫و‬ْ‫ن‬ ‫س‬ُ ‫ع‬ ‫ر‬َ‫ل‬ ، ‫هلا‬َ‫ل‬ ‫ح‬ُ ‫ع‬ ‫م‬ْ‫ن‬ ‫ت‬َ‫ل‬ ‫ة‬َ‫ل‬ ‫ن‬َ‫ل‬ ‫س‬َ‫ل‬ ‫ح‬َ‫ل‬ ‫ل‬ْ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ة‬َ‫ل‬ ‫ئ‬َ‫ل‬ ‫ي‬ِّ ‫س‬َّ‫د‬ ‫ال‬ ‫ع‬ِ‫ي‬ ‫ب‬ِ‫ي‬ ‫ت‬ْ‫ن‬ ‫أ‬َ‫ل‬ ‫و‬َ‫ل‬ ، ‫ت‬َ‫ل‬ ‫ن‬ْ‫ن‬ ‫ك‬ُ ‫ع‬ ‫ملا‬َ‫ل‬ ‫ث‬ُ ‫ع‬ ‫ي‬ْ‫ن‬ ‫ح‬َ‫ل‬ ‫هللا‬َ‫ل‬ ‫ن‬ٍ ‫لا‬ ‫س‬َ‫ل‬ ‫ح‬َ‫ل‬ ‫ق‬ٍ ‫لا‬ ‫ل‬ُ ‫ع‬ ‫خ‬ُ ‫ع‬ ‫ب‬ِ‫ي‬ ‫س‬َ‫ل‬ ‫نلا‬َّ‫د‬ ‫ال‬ ‫ق‬ِ‫ي‬ ‫ل‬ِ‫ي‬ ‫خلا‬َ‫ل‬ ‫و‬َ‫ل‬ ‫النسخ‬ ‫بعنض‬ ‫وفن ي‬ ‫حسنن‬ ‫حدينث‬ ‫وقلال‬ ‫الترمذي‬ ‫]رواه‬ [‫صحيح‬ ‫حسن‬
 41. 41. Arti Hadits ke-18  Matan Hadits Dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah dan Abu ‘Abdurrahman, Mu’adz bin Jabal radhiyallahu 'anhuma, dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, beliau bersabda : “Bertaqwalah kepada Allah di mana saja engkau berada dan susullah sesuatu perbuatan dosa dengan kebaikan, pasti akan menghapuskannya dan bergaullah sesama manusia dengan akhlaq yang baik”. (HR. Tirmidzi, ia telah berkata : Hadits ini hasan, pada lafazh lain derajatnya hasan shahih)
 42. 42. Hadits ke-19 Arti Hadits:  ‫ملا‬َ‫ل‬ ‫ه‬ُ ‫ع‬ ‫ن‬ْ‫ن‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫هللا‬ُ ‫ع‬ ‫ ي‬َ‫ل‬ ‫ض‬ِ‫ي‬ ‫ر‬َ‫ل‬ ‫س‬ٍ ‫لا‬ ‫بلا‬َّ‫د‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫ن‬ِ‫ي‬ ‫ب‬ْ‫ن‬ ‫هللا‬ِ‫ي‬ ‫د‬ِ‫ي‬ ‫ب‬ْ‫ن‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫س‬ِ‫ي‬ ‫بلا‬َّ‫د‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫ل‬ْ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ب ي‬ِ‫ي‬ ‫أ‬َ‫ل‬ ‫ن‬ْ‫ن‬ ‫ع‬َ‫ل‬ :، ‫وما‬ْ‫ن‬ ‫ي‬َ‫ل‬ ‫م‬َ‫ل‬ ‫ل‬َّ‫د‬ ‫س‬َ‫ل‬ ‫و‬َ‫ل‬ ‫ه‬ِ‫ي‬ ‫ي‬ْ‫ن‬ ‫ل‬َ‫ل‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫هللا‬ُ ‫ع‬ ‫لا ى‬َّ‫د‬ ‫ص‬َ‫ل‬ ‫ ي‬ِّ ‫ب‬ِ‫ي‬ ‫ن‬َّ‫د‬ ‫ال‬ ‫ف‬َ‫ل‬ ‫ل‬ْ‫ن‬ ‫خ‬َ‫ل‬ ‫ت‬ُ ‫ع‬ ‫ن‬ْ‫ن‬ ‫ك‬ُ ‫ع‬ ‫ل‬َ‫ل‬ ‫قلا‬َ‫ل‬ : :‫هللاننن‬َ‫ل‬ ‫ن‬‫ظ‬ِ‫ي‬ ‫ف‬َ‫ل‬ ‫ح‬ْ‫ن‬ ‫نن‬‫ن‬‫ا‬ْ‫ن‬ ‫ن‬‫ت‬ٍ ‫لا‬ ‫ملا‬َ‫ل‬ ‫ل‬ِ‫ي‬ ‫نن‬‫ن‬‫ك‬َ‫ل‬ ‫ن‬‫ك‬َ‫ل‬ ‫م‬ُ ‫ع‬ ‫ل‬ِّ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫أ‬ُ ‫ع‬ ‫نن ي‬ِّ ‫إنن‬ِ‫ي‬ ‫ن‬‫م‬ُ ‫ع‬ ‫ال‬َ‫ل‬ ‫غ‬ُ ‫ع‬ ‫ينننلا‬َ‫ل‬ ‫ن‬‫ل‬َ‫ل‬ ‫قلا‬َ‫ل‬ ‫ف‬َ‫ل‬ ‫ل‬ِ‫ي‬ ‫أ‬َ‫ل‬ ‫س‬ْ‫ن‬ ‫فلا‬َ‫ل‬ ‫ت‬َ‫ل‬ ‫ل‬ْ‫ن‬ ‫أ‬َ‫ل‬ ‫س‬َ‫ل‬ ‫ذا‬َ‫ل‬ ‫إ‬ِ‫ي‬ ، ‫ك‬َ‫ل‬ ‫ه‬َ‫ل‬ ‫جلا‬َ‫ل‬ ‫ت‬ُ ‫ع‬ ‫ه‬ُ ‫ع‬ ‫د‬ْ‫ن‬ ‫ج‬ِ‫ي‬ ‫ت‬َ‫ل‬ ‫هللا‬َ‫ل‬ ‫ظ‬ِ‫ي‬ ‫ف‬َ‫ل‬ ‫ح‬ْ‫ن‬ ‫ا‬ ، ‫ك‬َ‫ل‬ ‫ظ‬ْ‫ن‬ ‫ف‬َ‫ل‬ ‫ح‬ْ‫ن‬ ‫ي‬َ‫ل‬ ‫و‬ْ‫ن‬ ‫ل‬َ‫ل‬ ‫ة‬َ‫ل‬ ‫م‬َّ‫د‬ ‫ل‬ُ ‫ع‬ ‫ا‬ْ‫ن‬ ‫ن‬َّ‫د‬ ‫أ‬َ‫ل‬ ‫م‬ْ‫ن‬ ‫ل‬َ‫ل‬ ‫ع‬ْ‫ن‬ ‫وا‬َ‫ل‬ ، ‫ه‬ِ‫ي‬ ‫بلالل‬ِ‫ي‬ ‫ن‬ْ‫ن‬ ‫ع‬ِ‫ي‬ ‫ت‬َ‫ل‬ ‫س‬ْ‫ن‬ ‫فلا‬َ‫ل‬ ‫ت‬َ‫ل‬ ‫ن‬ْ‫ن‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫ت‬َ‫ل‬ ‫س‬ْ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ذا‬َ‫ل‬ ‫إ‬ِ‫ي‬ ‫و‬َ‫ل‬ ‫هللا‬َ‫ل‬  ‫ال‬َّ‫د‬ ‫إ‬ِ‫ي‬ ‫ك‬َ‫ل‬ ‫و‬ْ‫ن‬ ‫ع‬ُ ‫ع‬ ‫ف‬َ‫ل‬ ‫ن‬ْ‫ن‬ ‫ينن‬َ‫ل‬‫ن‬‫م‬ْ‫ن‬ ‫لنن‬َ‫ل‬ ‫ن‬‫ء‬ٍ ‫لا‬ ‫ ي‬ْ‫ن‬ ‫ش‬َ‫ل‬ ‫ب‬ِ‫ي‬ ‫ك‬َ‫ل‬ ‫و‬ْ‫ن‬ ‫ع‬ُ ‫ع‬ ‫ف‬َ‫ل‬ ‫ن‬ْ‫ن‬ ‫ي‬َ‫ل‬ ‫ن‬ْ‫ن‬ ‫أ‬َ‫ل‬ ‫لنا ى‬َ‫ل‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬َ‫ل‬ ‫ن‬‫ت‬ْ‫ن‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫م‬َ‫ل‬ ‫ت‬َ‫ل‬ ‫ج‬ْ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ن‬ْ‫ن‬ ‫أ‬َ‫ل‬ ‫لنا ى‬َ‫ل‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫عوا‬ُ ‫ع‬ ‫م‬َ‫ل‬ ‫ت‬َ‫ل‬ ‫ج‬ْ‫ن‬ ‫انن‬‫ن‬‫ن‬ِ‫ي‬ ‫إ‬ِ‫ي‬ ‫و‬َ‫ل‬ ‫نن‬‫ن‬، ‫ن‬‫ك‬َ‫ل‬ ‫ننن‬‫ن‬‫ل‬َ‫ل‬‫ن‬‫هللا‬ُ ‫ع‬ ‫ن‬‫ه‬ُ ‫ع‬ ‫ب‬َ‫ل‬ ‫ت‬َ‫ل‬ ‫ك‬َ‫ل‬ ‫د‬ْ‫ن‬ ‫قنن‬َ‫ل‬ ‫ن‬‫ء‬ٍ ‫لا‬ ‫ ي‬ْ‫ن‬ ‫ش‬َ‫ل‬ ‫ب‬ِ‫ي‬ ‫هللا‬ُ ‫ع‬ ‫ه‬ُ ‫ع‬ ‫ب‬َ‫ل‬ ‫ت‬َ‫ل‬ ‫ك‬َ‫ل‬ ‫د‬ْ‫ن‬ ‫ق‬َ‫ل‬ ‫ء‬ٍ ‫لا‬ ‫ ي‬ْ‫ن‬ ‫ش‬َ‫ل‬ ‫ب‬ِ‫ي‬ ‫ال‬َّ‫د‬ ‫إ‬ِ‫ي‬ ‫ك‬َ‫ل‬ ‫و‬ْ‫ن‬ ‫ر‬ُّ ‫ض‬ُ ‫ع‬ ‫ي‬َ‫ل‬ ‫م‬ْ‫ن‬ ‫ل‬َ‫ل‬ ‫ء‬ٍ ‫لا‬ ‫ ي‬ْ‫ن‬ ‫ش‬َ‫ل‬ ‫ب‬ِ‫ي‬ ‫ك‬َ‫ل‬ ‫و‬ْ‫ن‬ ‫ر‬ُّ ‫ض‬ُ ‫ع‬ ‫ي‬َ‫ل‬ ‫ف‬ِ‫ي‬ ‫ح‬ُ ‫ع‬ ‫ص‬ُّ ‫ال‬ ‫ت‬ِ‫ي‬ ‫ف‬َّ‫د‬ ‫ج‬َ‫ل‬ ‫و‬َ‫ل‬ ‫م‬ُ ‫ع‬ ‫ال‬َ‫ل‬ ‫ق‬ْ‫ن‬ ‫ل‬َ‫ل‬ ‫ا‬ْ‫ن‬ ‫ت‬ِ‫ي‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫ف‬ِ‫ي‬ ‫ر‬ُ ‫ع‬ ، ‫ك‬َ‫ل‬ ‫ي‬ْ‫ن‬ ‫ل‬َ‫ل‬ ‫ع‬َ‫ل‬ : ]‫وف ي‬ ‫صحيح‬ ‫حسن‬ ‫حديث‬ ‫وقلال‬ ‫الترمذي‬ ‫رواه‬ :‫ف‬ْ‫ن‬ ‫ر‬َّ‫د‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫ت‬َ‫ل‬ ، ‫ك‬َ‫ل‬ ‫م‬َ‫ل‬ ‫ملا‬َ‫ل‬ ‫أ‬َ‫ل‬ ‫ه‬ُ ‫ع‬ ‫د‬ْ‫ن‬ ‫ج‬ِ‫ي‬ ‫ت‬َ‫ل‬ ‫هللا‬َ‫ل‬ ‫ظ‬ِ‫ي‬ ‫ف‬َ‫ل‬ ‫ح‬ْ‫ن‬ ‫ا‬ ‫الترمذي‬ ‫ير‬‫غ‬ ‫ية‬‫روا‬ ‫ملا‬َ‫ل‬ ‫ن‬َّ‫د‬ ‫أ‬َ‫ل‬ ‫م‬ْ‫ن‬ ‫ل‬َ‫ل‬ ‫ع‬ْ‫ن‬ ‫وا‬َ‫ل‬ ، ‫ة‬ِ‫ي‬ ‫د‬َّ‫د‬ ‫ش‬ِّ ‫ال‬ ‫ف ي‬ِ‫ي‬ ‫ك‬َ‫ل‬ ‫ف‬ْ‫ن‬ ‫ر‬ِ‫ي‬ ‫ع‬ْ‫ن‬ ‫ي‬َ‫ل‬ ‫ء‬ِ‫ي‬ ‫خلا‬َ‫ل‬ ‫ر‬َّ‫د‬ ‫ال‬ ‫ف ي‬ِ‫ي‬ ‫هللا‬ِ‫ي‬ ‫لا ى‬َ‫ل‬ ‫إ‬ِ‫ي‬ ‫ن‬ْ‫ن‬ ‫ك‬ُ ‫ع‬ ‫ينن‬َ‫ل‬ ‫ن‬‫م‬ْ‫ن‬ ‫ل‬َ‫ل‬ ‫ك‬َ‫ل‬ ‫ب‬َ‫ل‬ ‫نلاننن‬‫ص‬َ‫ل‬ ‫أ‬َ‫ل‬ ‫نلان‬‫م‬َ‫ل‬ ‫و‬َ‫ل‬ ، ‫ك‬َ‫ل‬ ‫ب‬َ‫ل‬ ‫يننن‬ْ‫ن‬ ‫ن‬‫ص‬ِ‫ي‬ ‫ي‬ُ ‫ع‬ ‫نن‬‫ن‬‫ل‬ِ‫ي‬‫ن‬‫ن‬ْ‫ن‬ ‫ك‬ُ ‫ع‬ ‫ينن‬َ‫ل‬ ‫ن‬‫م‬ْ‫ن‬ ‫نن‬‫ن‬‫ل‬َ‫ل‬ ‫ن‬‫ك‬َ‫ل‬ ‫أ‬َ‫ل‬ ‫ط‬َ‫ل‬ ‫خ‬ْ‫ن‬ ‫أ‬َ‫ل‬
 43. 43. Arti Hadits ke-19  Matan Hadits Dari Abu Al ‘Abbas, ‘Abdullah bin ‘Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata : Pada suatu hari saya pernah berada di belakang Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, beliau bersabda : "Wahai anak muda, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat : Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjaga kamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Dia di hadapanmu. Jika kamu minta, mintalah kepada Allah. Jika kamu minta tolong, mintalah tolong juga kepada Allah. Ketahuilah, sekiranya semua umat berkumpul untuk memberikan kepadamu sesuatu keuntungan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang sudah Allah tetapkan untuk dirimu. Sekiranya mereka pun berkumpul untuk melakukan sesuatu yang membahayakan kamu, niscaya tidak akan membahayakan kamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Segenap pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering." (HR. Tirmidzi, ia telah berkata : Hadits ini hasan, pada lafazh lain hasan shahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi : “Hendaklah kamu selalu mengingat Allah, pasti kamu mendapati-Nya di hadapanmu. Hendaklah kamu mengingat Allah di waktu lapang (senang), niscaya Allah akan mengingat kamu di waktu sempit (susah). Ketahuilah bahwa apa yang semestinya tidak menimpa kamu, tidak akan menimpamu, dan apa yang semestinya menimpamu tidak akan terhindar darimu. Ketahuilah sesungguhnya kemenangan menyertai kesabaran dan sesungguhnya kesenangan menyertai kesusahan dan kesulitan”) [Tirmidzi no. 2516]
 44. 44. Hadits ke-20 Arti Hadits:  ‫ري‬ِ‫ي‬ ‫صلا‬َ‫ل‬ ‫ن‬ْ‫ن‬ ‫ل‬َ‫ل‬ ‫ا‬ ‫رو‬ٍ ‫لا‬ ‫م‬ْ‫ن‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫ن‬ْ‫ن‬ ‫ب‬ِ‫ي‬ ‫ة‬َ‫ل‬ ‫ب‬َ‫ل‬ ‫ق‬ْ‫ن‬ ‫ع‬ُ ‫ع‬ ‫د‬ٍ ‫لا‬ ‫و‬ْ‫ن‬ ‫ع‬ُ ‫ع‬ ‫س‬ْ‫ن‬ ‫م‬َ‫ل‬ ‫ب ي‬ِ‫ي‬ ‫أ‬َ‫ل‬ ‫ن‬ْ‫ن‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫هللا‬ِ‫ي‬ ‫ل‬ُ ‫ع‬ ‫و‬ْ‫ن‬ ‫س‬ُ ‫ع‬ ‫ر‬َ‫ل‬ ‫ل‬َ‫ل‬ ‫قلا‬َ‫ل‬ : ‫ل‬َ‫ل‬ ‫قلا‬َ‫ل‬ ‫ه‬ُ ‫ع‬ ‫ن‬ْ‫ن‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫هللا‬ ‫ ي‬َ‫ل‬ ‫ض‬ِ‫ي‬ ‫ر‬َ‫ل‬ ‫ري‬ِ‫ي‬ ‫د‬ْ‫ن‬ ‫ب‬َ‫ل‬ ‫ل‬ْ‫ن‬ ‫ا‬ ‫س‬ُ ‫ع‬ ‫نلا‬َّ‫د‬ ‫ال‬ ‫ك‬َ‫ل‬ ‫ر‬َ‫ل‬ ‫د‬ْ‫ن‬ ‫أ‬َ‫ل‬ ‫ملا‬َّ‫د‬ ‫م‬ِ‫ي‬ ‫ن‬َّ‫د‬ ‫إ‬ِ‫ي‬ : ‫م‬َ‫ل‬ ‫ل‬َّ‫د‬ ‫س‬َ‫ل‬ ‫و‬َ‫ل‬ ‫ه‬ِ‫ي‬ ‫ي‬ْ‫ن‬ ‫ل‬َ‫ل‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫هللا‬ُ ‫ع‬ ‫لا ى‬َّ‫د‬ ‫ص‬َ‫ل‬ ‫ع‬ْ‫ن‬ ‫ن‬َ‫ل‬ ‫ص‬ْ‫ن‬ ‫فلا‬َ‫ل‬ ‫ح‬ِ‫ي‬ ‫ت‬َ‫ل‬ ‫س‬ْ‫ن‬ ‫ت‬َ‫ل‬ ‫م‬ْ‫ن‬ ‫ل‬َ‫ل‬ ‫ذا‬َ‫ل‬ ‫إ‬ِ‫ي‬ ، ‫لا ى‬َ‫ل‬ ‫و‬ْ‫ن‬ ‫ل‬ُ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ة‬ِ‫ي‬ ‫و‬َّ‫د‬ ‫ب‬ُ ‫ع‬ ‫ن‬ُّ ‫ال‬ ‫م‬ِ‫ي‬ ‫ال‬َ‫ل‬ ‫ك‬َ‫ل‬ ‫ن‬ْ‫ن‬ ‫م‬ِ‫ي‬ ‫ت‬َ‫ل‬ ‫ئ‬ْ‫ن‬ ‫ش‬ِ‫ي‬ ‫ملا‬َ‫ل‬ [ ‫البخلاري‬ ‫]رواه‬
 45. 45. Arti Hadits ke-20  Matan Hadits Dari Abu Mas'ud, ‘Uqbah bin ‘Amr Al Anshari Al Badri radhiyallahu anhu, ia berkata : Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam telah bersabda : "Sesungguhnya diantara yang didapat manusia dari kalimat kenabian yang pertama ialah : Jika engkau tidak malu, berbuatlah sekehendakmu.” (HR. Bukhari) [Bukhari no. 3483]
 46. 46. Hadits ke-21 Arti Hadits:  ‫ن‬ُ ‫ع‬ ‫يلا‬َ‫ل‬ ‫ف‬ْ‫ن‬ ‫س‬ُ ‫ع‬ ‫ة‬َ‫ل‬ ‫ر‬َ‫ل‬ ‫م‬ْ‫ن‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫ب ي‬ِ‫ي‬ ‫أ‬َ‫ل‬ : ‫ل‬َ‫ل‬ ‫ي‬ْ‫ن‬ ‫ق‬ِ‫ي‬ ‫و‬َ‫ل‬ ، ‫مرو‬ْ‫ن‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫ب ي‬ِ‫ي‬ ‫أ‬َ‫ل‬ ‫ن‬ْ‫ن‬ ‫ع‬َ‫ل‬ : ‫ل‬َ‫ل‬ ‫قلا‬َ‫ل‬ ‫هن‬ُ ‫ع‬ ‫ن‬ْ‫ن‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫هللان‬ُ ‫ع‬ ‫ ين‬َ‫ل‬ ‫ض‬ِ‫ي‬ ‫ر‬َ‫ل‬ ‫فن ي‬ِ‫ي‬ ‫ق‬َ‫ل‬ ‫ث‬َّ‫د‬ ‫ال‬ ‫هللان‬ِ‫ي‬ ‫د‬ِ‫ي‬ ‫ب‬ْ‫ن‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫نن‬ِ‫ي‬ ‫ب‬ْ‫ن‬ ‫م‬ِ‫ي‬ ‫ال‬َ‫ل‬ ‫س‬ْ‫ن‬ ‫ل‬ِ‫ي‬ ‫ا‬ْ‫ن‬ ‫فن ي‬ِ‫ي‬ ‫لن ي‬ِ‫ي‬ ‫لن‬ْ‫ن‬ ‫ق‬ُ ‫ع‬ ‫هللان‬ِ‫ي‬ ‫ل‬َ‫ل‬ ‫و‬ْ‫ن‬ ‫سن‬ُ ‫ع‬ ‫ر‬َ‫ل‬ ‫لا‬‫ن‬‫ي‬َ‫ل‬ : ‫تن‬ُ ‫ع‬ ‫ل‬ْ‫ن‬ ‫ق‬ُ ‫ع‬ ‫ل‬ْ‫ن‬ ‫ق‬ُ ‫ع‬ : ‫لن‬َ‫ل‬ ‫قلا‬َ‫ل‬ . ‫كن‬َ‫ل‬ ‫ر‬َ‫ل‬ ‫ي‬ْ‫ن‬ ‫غ‬َ‫ل‬ ‫حدا‬َ‫ل‬ ‫أ‬َ‫ل‬ ‫هن‬ُ ‫ع‬ ‫ن‬ْ‫ن‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫ل‬ُ ‫ع‬ ‫أ‬َ‫ل‬ ‫سن‬ْ‫ن‬ ‫أ‬َ‫ل‬ ‫ال‬َ‫ل‬ ‫ال‬ً ‫و‬ْ‫ن‬ ‫ق‬َ‫ل‬ ‫م‬ْ‫ن‬ ‫ق‬ِ‫ي‬ ‫ت‬َ‫ل‬ ‫س‬ْ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م‬َّ‫د‬ ‫ث‬ُ ‫ع‬ ‫ه‬ِ‫ي‬ ‫بلالل‬ِ‫ي‬ ‫ت‬ُ ‫ع‬ ‫ن‬ْ‫ن‬ ‫م‬َ‫ل‬ ‫آ‬ [‫مسلم‬ ‫]رواه‬
 47. 47. Arti Hadits ke-21  Matan Hadits Dari Abu ‘Amrah Sufyan bin ‘Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata : " Aku telah berkata : ‘Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam, suatu perkataan yang aku tak akan dapat menanyakannya kepada seorang pun kecuali kepadamu’. Bersabdalah Rasululloh Shallallahu ‘alaihi wa Sallam : ‘Katakanlah : Aku telah beriman kepada Allah, kemudian beristiqamalah kamu’ “. [Muslim no. 38]
 48. 48. Hadits ke-22 Arti Hadits:  ‫ري‬ِ‫ي‬ ‫صلا‬َ‫ل‬ ‫ن‬ْ‫ن‬ ‫ل‬َ‫ل‬ ‫ا‬ ‫هللا‬ِ‫ي‬ ‫د‬ِ‫ي‬ ‫ب‬ْ‫ن‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫ن‬ِ‫ي‬ ‫ب‬ْ‫ن‬ ‫ر‬ْ‫ن‬ ‫ب‬ِ‫ي‬ ‫جلا‬َ‫ل‬ ‫هللا‬ِ‫ي‬ ‫د‬ِ‫ي‬ ‫ب‬ْ‫ن‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫ب ي‬ِ‫ي‬ ‫أ‬َ‫ل‬ ‫ن‬ْ‫ن‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫هللا‬ِ‫ي‬ ‫ل‬َ‫ل‬ ‫و‬ْ‫ن‬ ‫س‬ُ ‫ع‬ ‫ر‬َ‫ل‬ ‫ل‬َ‫ل‬ ‫أ‬َ‫ل‬ ‫س‬َ‫ل‬ ‫ال‬ً ‫ج‬ُ ‫ع‬ ‫ر‬َ‫ل‬ ‫ن‬َّ‫د‬ ‫أ‬َ‫ل‬ : ‫ملا‬َ‫ل‬ ‫ه‬ُ ‫ع‬ ‫ن‬ْ‫ن‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫هللا‬ُ ‫ع‬ ‫ ي‬َ‫ل‬ ‫ض‬ِ‫ي‬ ‫ر‬َ‫ل‬ ‫ذا‬َ‫ل‬ ‫إ‬ِ‫ي‬ ‫ت‬َ‫ل‬ ‫ي‬ْ‫ن‬ ‫أ‬َ‫ل‬ ‫ر‬َ‫ل‬ ‫أ‬َ‫ل‬ : ‫لن‬َ‫ل‬ ‫قلا‬َ‫ل‬ ‫ف‬َ‫ل‬ ‫م‬َ‫ل‬ ‫ل‬َّ‫د‬ ‫سن‬َ‫ل‬ ‫و‬َ‫ل‬ ‫هن‬ِ‫ي‬ ‫ي‬ْ‫ن‬ ‫ل‬َ‫ل‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫هللان‬ُ ‫ع‬ ‫لا ى‬َّ‫د‬ ‫صن‬َ‫ل‬ ‫ت‬ُ ‫ع‬ ‫ل‬ْ‫ن‬ ‫ل‬َ‫ل‬ ‫ح‬ْ‫ن‬ ‫أ‬َ‫ل‬ ‫و‬َ‫ل‬ ، ‫ن‬َ‫ل‬ ‫ضلا‬َ‫ل‬ ‫م‬َ‫ل‬ ‫ر‬َ‫ل‬ ‫ت‬ُ ‫ع‬ ‫م‬ْ‫ن‬ ‫ص‬ُ ‫ع‬ ‫و‬َ‫ل‬ ، ‫ت‬ِ‫ي‬ ‫بلا‬َ‫ل‬ ‫و‬ْ‫ن‬ ‫ت‬ُ ‫ع‬ ‫ك‬ْ‫ن‬ ‫م‬َ‫ل‬ ‫ال‬ْ‫ن‬ ‫ت‬ُ ‫ع‬ ‫ي‬ْ‫ن‬ ‫ل‬َّ‫د‬ ‫ص‬َ‫ل‬ ‫ك‬َ‫ل‬ ‫ل‬ِ‫ي‬ ‫ذ‬َ‫ل‬ ‫لا ى‬َ‫ل‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫د‬ْ‫ن‬ ‫ز‬ِ‫ي‬ ‫أ‬َ‫ل‬ ‫م‬ْ‫ن‬ ‫ل‬َ‫ل‬ ‫و‬َ‫ل‬ ، ‫م‬َ‫ل‬ ‫را‬َ‫ل‬ ‫ح‬َ‫ل‬ ‫ل‬ْ‫ن‬ ‫ا‬ ‫مت‬ْ‫ن‬ ‫ر‬َّ‫د‬ ‫ح‬َ‫ل‬ ‫و‬َ‫ل‬ ، ‫ل‬َ‫ل‬ ‫ال‬َ‫ل‬ ‫ح‬َ‫ل‬ ‫ل‬ْ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م‬ْ‫ن‬ ‫ع‬َ‫ل‬ ‫ن‬َ‫ل‬ : ‫ل‬َ‫ل‬ ‫قلا‬َ‫ل‬ ‫؟‬ ‫ة‬َ‫ل‬ ‫ن‬َّ‫د‬ ‫ج‬َ‫ل‬ ‫ل‬ْ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ل‬ُ ‫ع‬ ‫خ‬ُ ‫ع‬ ‫د‬ْ‫ن‬ ‫أ‬َ‫ل‬ ‫أ‬َ‫ل‬ ، ‫يئا‬ْ‫ن‬ ‫ش‬َ‫ل‬ [‫مسلم‬ ‫]رواه‬
 49. 49. Arti Hadits ke-22  Matan Hadits Dari Abu ‘Abdullah, Jabir bin ‘Abdullah Al Anshari radhiyallahu anhuma, sungguh ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasululloh Shallallahu ‘alaihi wa Sallam : “Bagaimana pendapatmu jika aku melakukan shalat fardhu, puasa pada bulan Ramadhan, menghalalkan yang halal (melaksanakannya dengan penuh keyakinan), mengharamkan yang haram (menjauhinya) dan aku tidak menambahkan selain itu sedikit pun, apakah aku akan masuk surga?" Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam menjawab : " Ya" [Muslim no. 15]
 50. 50. Hadits ke-23 Arti Hadits:  ‫ر ي‬ِ‫ ي‬ ‫ع‬َ‫ِر‬ ‫ش‬ْ‫رَع‬ ‫ل‬َ‫ِر‬ ‫ا‬ْ‫رَع‬ ‫م‬ْ‫رَع‬ ‫ص‬ِ‫ ي‬ ‫عصا‬َ‫ِر‬ ‫ن‬ِ‫ ي‬ ‫ب‬ْ‫رَع‬ ‫ا‬ ‫ث ي‬ِ‫ ي‬ ‫ر‬ِ‫ ي‬ ‫حصا‬َ‫ِر‬ ‫ل‬ْ‫رَع‬ ‫ا‬ ‫ك‬ْ‫رَع‬ ‫ل‬ِ‫ ي‬ ‫مصا‬َ‫ِر‬ ‫ ي‬ْ‫رَع‬ ‫ب‬ِ‫ ي‬ ‫أ‬َ‫ِر‬ ‫ن‬ْ‫رَع‬ ‫ع‬َ‫ِر‬ ‫لا ى‬َّ‫ى‬ ‫ص‬َ‫ِر‬ ‫هللا‬ِ‫ ي‬ ‫ل‬ُ ‫ا‬ ‫و‬ْ‫رَع‬ ‫س‬ُ ‫ا‬ ‫ر‬َ‫ِر‬ ‫ل‬َ‫ِر‬ ‫قصا‬َ‫ِر‬ : ‫ل‬َ‫ِر‬ ‫قصا‬َ‫ِر‬ ‫ه‬ُ ‫ا‬ ‫ن‬ْ‫رَع‬ ‫ع‬َ‫ِر‬ ‫هللا‬ُ ‫ا‬ ‫ ي‬َ‫ِر‬ ‫ض‬ِ‫ ي‬ ‫ر‬َ‫ِر‬ ، ‫ن‬ِ‫ ي‬ ‫مصا‬َ‫ِر‬ ‫ي‬ْ‫رَع‬ ‫ل‬ِ‫ ي‬ ‫ا‬ْ‫رَع‬ ‫ر‬ُ ‫ا‬ ‫ط‬ْ‫رَع‬ ‫ش‬َ‫ِر‬ ‫ر‬ُ ‫ا‬ ‫و‬ْ‫رَع‬ ‫ه‬ُ ‫ا‬ ‫ط‬ُّ ‫ال‬ : ‫م‬َ‫ِر‬ ‫ل‬َّ‫ى‬ ‫سس‬َ‫ِر‬ ‫و‬َ‫ِر‬ ‫هس‬ِ‫ ي‬ ‫ي‬ْ‫رَع‬ ‫ل‬َ‫ِر‬ ‫ع‬َ‫ِر‬ ‫هللاس‬ُ ‫ا‬ ‫هللا‬ِ‫ ي‬ ‫ن‬َ‫ِر‬ ‫حصا‬َ‫ِر‬ ‫ب‬ْ‫رَع‬ ‫سس‬ُ ‫ا‬ ‫و‬َ‫ِر‬ ، ‫نس‬ِ‫ ي‬ ‫زا‬َ‫ِر‬ ‫ي‬ْ‫رَع‬ ‫م‬ِ‫ ي‬ ‫ل‬ْ‫رَع‬ ‫ا‬ ‫لس‬ُ ‫ا‬ ‫م‬ْ‫رَع‬ ‫ت‬َ‫ِر‬ ‫هس‬ِ‫ ي‬ ‫لل‬ ‫د‬ُ ‫ا‬ ‫م‬ْ‫رَع‬ ‫ح‬َ‫ِر‬ ‫ل‬ْ‫رَع‬ ‫وا‬َ‫ِر‬ ‫ء‬ِ‫ ي‬ ‫مصا‬َ‫ِر‬ ‫س‬َّ‫ى‬ ‫ال‬ ‫ن‬َ‫ِر‬ ‫ي‬ْ‫رَع‬ ‫ب‬َ‫ِر‬ ‫مصا‬َ‫ِر‬ – ‫ن‬ِ‫ ي‬ ‫مآل‬ْ‫رَع‬ ‫ت‬َ‫ِر‬ ‫و‬ْ‫رَع‬ ‫أ‬َ‫ِر‬ – ‫ل‬ُ ‫ا‬ ‫م‬ْ‫رَع‬ ‫ت‬َ‫ِر‬ ‫ه‬ِ‫ ي‬ ‫لل‬ ‫د‬ُ ‫ا‬ ‫م‬ْ‫رَع‬ ‫ح‬َ‫ِر‬ ‫ل‬ْ‫رَع‬ ‫وا‬َ‫ِر‬ ، ‫ن‬ٌ، ‫هصا‬َ‫ِر‬ ‫ر‬ْ‫رَع‬ ‫ب‬ُ ‫ا‬ ‫ة‬ُ ‫ا‬ ‫ق‬َ‫ِر‬ ‫د‬َ‫ِر‬ ‫صس‬َّ‫ى‬ ‫وال‬َ‫ِر‬ ، ‫ر‬ٌ، ‫و‬ْ‫رَع‬ ‫ن‬ُ ‫ا‬ ‫ة‬ُ ‫ا‬ ‫ال‬َ‫ِر‬ ‫صس‬َّ‫ى‬ ‫وال‬َ‫ِر‬ ، ‫ضس‬ِ‫ ي‬ ‫ر‬ْ‫رَع‬ ‫ل‬َ‫ِر‬ ‫ا‬ْ‫رَع‬ ‫و‬َ‫ِر‬ ‫دو‬ُ ‫ا‬ ‫غ‬ْ‫رَع‬ ‫ي‬َ‫ِر‬ ‫س‬ِ‫ ي‬ ‫نصا‬َّ‫ى‬ ‫ال‬ ‫ل‬ُّ ‫ك‬ُ ‫ا‬ . ‫ك‬َ‫ِر‬ ‫ي‬ْ‫رَع‬ ‫ل‬َ‫ِر‬ ‫ع‬َ‫ِر‬ ‫و‬ْ‫رَع‬ ‫أ‬َ‫ِر‬ ‫ك‬َ‫ِر‬ ‫ل‬َ‫ِر‬ ‫ة‬ٌ، ‫ج‬َّ‫ى‬ ‫ح‬ُ ‫ا‬ ‫ن‬ُ ‫ا‬ ‫رنآ‬ْ‫رَع‬ ‫ق‬ُ ‫ا‬ ‫ل‬ْ‫رَع‬ ‫وا‬َ‫ِر‬ [‫مسلم‬ ‫]رواه‬ ‫هصا‬َ‫ِر‬ ‫ق‬ُ ‫ا‬ ‫ب‬ِ‫ ي‬ ‫و‬ْ‫رَع‬ ‫م‬ُ ‫ا‬ ‫و‬ْ‫رَع‬ ‫أ‬َ‫ِر‬ ‫هصا‬َ‫ِر‬ ‫ق‬ُ ‫ا‬ ‫ت‬ِ‫ ي‬ ‫ع‬ْ‫رَع‬ ‫م‬ُ ‫ا‬ ‫ف‬َ‫ِر‬ ‫ه‬ُ ‫ا‬ ‫س‬َ‫ِر‬ ‫ف‬ْ‫رَع‬ ‫ن‬َ‫ِر‬ ‫ع‬ٌ، ‫ئ‬ِ‫ ي‬ ‫صا‬َ‫ِر‬ ‫فب‬َ‫ِر‬
 51. 51. Arti Hadits ke-23  Matan Hadits Dari Abu Malik, Al Harits bin Al Asy'ari radhiyallahu 'anhu, ia berkata : “Telah bersabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam : ‘Suci itu sebagian dari iman, (bacaan) alhamdulillaah memenuhi timbangan, (bacaan) subhaanallaah dan alhamdulillaah keduanya memenuhi ruang yang ada di antara langit dan bumi. Shalat itu adalah nur, shadaqah adalah pembela, sabar adalah cahaya, dan Al-Qur'an menjadi pembela kamu atau musuh kamu. Setiap manusia bekerja, lalu dia menjual dirinya, kemudian pekerjaan itu dapat menyelamatkannya atau mencelakakannya”. [Muslim no. 223]
 52. 52. Hadits ke-24 Lanjutan Hadits:  ‫ ي‬ِّ ‫ب‬ِ‫ ي‬ ‫ن‬َّ‫ى‬ ‫ال‬ ‫ن‬ِ‫ ي‬ ‫ع‬َ‫ِر‬ ، ‫ه‬ُ ‫ا‬ ‫ن‬ْ‫رَع‬ ‫ع‬َ‫ِر‬ ‫هللا‬ُ ‫ا‬ ‫ ي‬َ‫ِر‬ ‫ض‬ِ‫ ي‬ ‫ر‬َ‫ِر‬ ‫ر ي‬ِ‫ ي‬ ‫فصا‬َ‫ِر‬ ‫غ‬ِ‫ ي‬ ‫ل‬ْ‫رَع‬ ‫ا‬ ‫ر‬ٍّ ‫ذ‬َ‫ِر‬ ‫ب ي‬ِ‫ ي‬ ‫أ‬َ‫ِر‬ ‫ن‬ْ‫رَع‬ ‫ع‬َ‫ِر‬ ‫ز‬َّ‫ى‬ ‫ع‬َ‫ِر‬ ‫ه‬ِ‫ ي‬ ‫ب‬ِّ ‫ر‬َ‫ِر‬ ‫ن‬ْ‫رَع‬ ‫ع‬َ‫ِر‬ ‫ه‬ِ‫ ي‬ ‫ي‬ْ‫رَع‬ ‫و‬ِ‫ ي‬ ‫ر‬ْ‫رَع‬ ‫ي‬َ‫ِر‬ ‫مصا‬َ‫ِر‬ ‫ي‬ْ‫رَع‬ ‫ف‬ِ‫ ي‬   ‫م‬َ‫ِر‬ ‫ل‬َّ‫ى‬ ‫س‬َ‫ِر‬ ‫و‬َ‫ِر‬ ‫ه‬ِ‫ ي‬ ‫ي‬ْ‫رَع‬ ‫ل‬َ‫ِر‬ ‫ع‬َ‫ِر‬ ‫هللا‬ُ ‫ا‬ ‫لا ى‬َّ‫ى‬ ‫ص‬َ‫ِر‬ ‫م‬َ‫ِر‬ ‫ل‬ْ‫رَع‬ ‫ظ‬ُّ ‫ال‬ ‫تس‬ُ ‫ا‬ ‫م‬ْ‫رَع‬ ‫ر‬َّ‫ى‬ ‫ح‬َ‫ِر‬ ‫نس ي‬ِّ ‫إ‬ِ‫ ي‬ ‫د ي‬ِ‫ ي‬ ‫بصا‬َ‫ِر‬ ‫ع‬ِ‫ ي‬ ‫صا‬‫س‬‫ي‬َ‫ِر‬ : ‫لس‬َ‫ِر‬ ‫قصا‬َ‫ِر‬ ‫هس‬ُ ‫ا‬ ‫ن‬َّ‫ى‬ ‫أ‬َ‫ِر‬ ‫لس‬َّ‫ى‬ ‫ج‬َ‫ِر‬ ‫و‬َ‫ِر‬ ‫ال‬َ‫ِر‬ ‫ف‬َ‫ِر‬ ، ‫رما‬َّ‫ى‬ ‫ح‬َ‫ِر‬ ‫م‬ُ ‫ا‬ ‫م‬ْ‫رَع‬ ‫ك‬ُ ‫ا‬ ‫ن‬َ‫ِر‬ ‫ي‬ْ‫رَع‬ ‫ب‬َ‫ِر‬ ‫هسس‬ُ ‫ا‬ ‫ت‬ُ ‫ا‬ ‫ل‬ْ‫رَع‬ ‫ع‬َ‫ِر‬ ‫ج‬َ‫ِر‬ ‫و‬َ‫ِر‬ ‫سسس ي‬ِ‫ ي‬ ‫ف‬ْ‫رَع‬ ‫ن‬َ‫ِر‬ ‫ا ىسس‬َ‫ِر‬ ‫عل‬َ‫ِر‬ ، ‫ه‬ُ ‫ا‬ ‫ت‬ُ ‫ا‬ ‫ي‬ْ‫رَع‬ ‫د‬َ‫ِر‬ ‫ه‬َ‫ِر‬ ‫ن‬ْ‫رَع‬ ‫م‬َ‫ِر‬ ‫ل‬َّ‫ى‬ ‫إ‬ِ‫ ي‬ ‫ل‬ٌّ ‫ضصا‬َ‫ِر‬   ‫م‬ْ‫رَع‬ ‫ك‬ُ ‫ا‬ ‫ل‬ُّ ‫ك‬ُ ‫ا‬ ‫د ي‬ِ‫ ي‬ ‫بصا‬َ‫ِر‬ ‫ع‬ِ‫ ي‬ ‫يصا‬َ‫ِر‬ . ‫موا‬ُ ‫ا‬ ‫ل‬َ‫ِر‬ ‫ظصا‬َ‫ِر‬ ‫ت‬َ‫ِر‬ ‫ل‬َّ‫ى‬ ‫إ‬ِ‫ ي‬ ‫ع‬ٌ، ‫ئ‬ِ‫ ي‬ ‫جصا‬َ‫ِر‬ ‫م‬ْ‫رَع‬ ‫ك‬ُ ‫ا‬ ‫ل‬ُّ ‫ك‬ُ ‫ا‬ ‫د ي‬ِ‫ ي‬ ‫بصا‬َ‫ِر‬ ‫ع‬ِ‫ ي‬ ‫يصا‬َ‫ِر‬ . ‫م‬ْ‫رَع‬ ‫ك‬ُ ‫ا‬ ‫د‬ِ‫ ي‬ ‫ه‬ْ‫رَع‬ ‫أ‬َ‫ِر‬ ‫ن ي‬ِ‫ ي‬ ‫و‬ْ‫رَع‬ ‫د‬ُ ‫ا‬ ‫ه‬ْ‫رَع‬ ‫ت‬َ‫ِر‬ ‫س‬ْ‫رَع‬ ‫فصا‬َ‫ِر‬ ‫يصا‬َ‫ِر‬ . ‫مس‬ْ‫رَع‬ ‫ك‬ُ ‫ا‬ ‫م‬ْ‫رَع‬ ‫ع‬ِ‫ ي‬ ‫ط‬ْ‫رَع‬ ‫أ‬َ‫ِر‬ ‫ن ي‬ِ‫ ي‬ ‫و‬ْ‫رَع‬ ‫م‬ُ ‫ا‬ ‫ع‬ِ‫ ي‬ ‫ط‬ْ‫رَع‬ ‫ت‬َ‫ِر‬ ‫سس‬ْ‫رَع‬ ‫فصا‬َ‫ِر‬ ‫هس‬ُ ‫ا‬ ‫ت‬ُ ‫ا‬ ‫م‬ْ‫رَع‬ ‫ع‬َ‫ِر‬ ‫ط‬ْ‫رَع‬ ‫أ‬َ‫ِر‬ ‫نس‬ْ‫رَع‬ ‫م‬َ‫ِر‬ ‫ن ي‬ِ‫ ي‬ ‫و‬ْ‫رَع‬ ‫س‬ُ ‫ا‬ ‫ك‬ْ‫رَع‬ ‫ت‬َ‫ِر‬ ‫س‬ْ‫رَع‬ ‫فصا‬َ‫ِر‬ ‫ه‬ُ ‫ا‬ ‫ت‬ُ ‫ا‬ ‫و‬ْ‫رَع‬ ‫سس‬َ‫ِر‬ ‫ك‬َ‫ِر‬ ‫نس‬ْ‫رَع‬ ‫م‬َ‫ِر‬ ‫ل‬َّ‫ى‬ ‫إ‬ِ‫ ي‬ ‫ر‬ٍ ‫عصا‬َ‫ِر‬ ‫مس‬ْ‫رَع‬ ‫ك‬ُ ‫ا‬ ‫ل‬ُّ ‫ك‬ُ ‫ا‬ ‫د ي‬ِ‫ ي‬ ‫بصا‬َ‫ِر‬ ‫ع‬ِ‫ ي‬ ‫ر‬ِ‫ ي‬ ‫هصا‬َ‫ِر‬ ‫ن‬َّ‫ى‬ ‫وال‬َ‫ِر‬ ‫ل‬ِ‫ ي‬ ‫ي‬ْ‫رَع‬ ‫ل‬َّ‫ى‬ ‫بصال‬ِ‫ ي‬ ‫ن‬َ‫ِر‬ ‫و‬ْ‫رَع‬ ‫ئ‬ُ ‫ا‬ ‫ط‬ِ‫ ي‬ ‫خ‬ْ‫رَع‬ ‫ت‬ُ ‫ا‬ ‫م‬ْ‫رَع‬ ‫ك‬ُ ‫ا‬ ‫ن‬َّ‫ى‬ ‫إ‬ِ‫ ي‬ ‫د ي‬ِ‫ ي‬ ‫بصا‬َ‫ِر‬ ‫ع‬ِ‫ ي‬ ‫يصا‬َ‫ِر‬ . ‫م‬ْ‫رَع‬ ‫ك‬ُ ‫ا‬ ‫س‬ُ ‫ا‬ ‫ك‬ْ‫رَع‬ ‫أ‬َ‫ِر‬ ‫ر‬ْ‫رَع‬ ‫ف‬ِ‫ ي‬ ‫غ‬ْ‫رَع‬ ‫أ‬َ‫ِر‬ ‫ن ي‬ِ‫ ي‬ ‫و‬ْ‫رَع‬ ‫ر‬ُ ‫ا‬ ‫ف‬ِ‫ ي‬ ‫غ‬ْ‫رَع‬ ‫ت‬َ‫ِر‬ ‫س‬ْ‫رَع‬ ‫فصا‬َ‫ِر‬ ، ‫يعا‬ْ‫رَع‬ ‫م‬ِ‫ ي‬ ‫ج‬َ‫ِر‬ ‫بس‬َ‫ِر‬ ‫و‬ْ‫رَع‬ ‫ن‬ُ ‫ا‬ ‫ذ‬ُّ ‫ال‬ ‫ر‬ُ ‫ا‬ ‫ف‬ِ‫ ي‬ ‫غ‬ْ‫رَع‬ ‫أ‬َ‫ِر‬ ‫صا‬َ‫ِر‬ ‫أن‬َ‫ِر‬ ‫و‬َ‫ِر‬

×