EDU3053- Topik 3: MEDIA PENGAJARAN

587 views
416 views

Published on

EDU3053 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran . Topik 3 MEDIA PENGAJARAN POWERPOINT .

Published in: Education
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • IZINKAN SAYA DOWNLOAD BAHAN ANDA
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
587
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Torkelson (1972) pula membahagikan media kepada tiga bahagian, iaitu mesej, bentuk mesej dan saluran mesej.
  a)    Mesej adalah isi kandungan, iaitu apa sahaja yang terkandung dalam media itu.
  b)    Bentuk mesej pula adalah berkaitan bagaimana mesej itu disimpan. Mesej boleh  
        disimpan dalam bentuk perkataan, lisan, gambar, objek, symbol dan sebagainya.
  c)    Saluran mesej pula adalah peralatan fizikal sama ada yang berbentuk elektrikal atau
       mekanikal yang membolehkan mesej dipersembahkan kepada pelajar.
 • EDU3053- Topik 3: MEDIA PENGAJARAN

  1. 1. EDU3053 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Topik 3: MEDIA PENGAJARAN Disediakan oleh: -Farah Ezzatie Marzuki -Eqah Viannie Lentim
  2. 2. MEDIA PENGAJARAN 1. KONSEP 2. FUNGSI MEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARA N 3. JENIS DAN KLASIFIKA SI MEDIA
  3. 3. KONSEP MEDIA  Media berasal dari perkataan Latin yang bermaksud perantara.  Istilah media sering dikaitkan dengan wahana penyebaran maklumat.  Ia merupakan satu komponen teknologi pengajaran dan menjadi penyokong kepada proses pengajaran dan pembelajaran.
  4. 4. Media dikenali sebagai medium atau sesuatu saluran komunikasi yang membawa maklumat Noriati A.Rashid, Boon Pong Ying, Sharifah Fakhriah & Wan Kamarudding (2012)
  5. 5. Percival & Elington (1984) 1. Pelbagai Alatan Fizikal Teknologi Pendidikan. - perkataan bercetak, filem, pita rakaman, piring hitam, slaid dan kombinasi di antaranya. 2. Pelbagai Saluran Komunikasi Massa. - surat khabar, radio dan televisyen
  6. 6. Reiser & Gagne (1983) Sebarang cara fizikal yang membolehkan mesej pengajaran disampaikan. -guru atau pengajar, bahan bercetak, persembahan slaid bersuara dan apa saja yang boleh menyampaikan mesej.
  7. 7.  Penyampai atau pembawa maklumat antara punca dengan penerima (contoh: Video, multimedia, gambar foto) (Heinich, 1981)  Peralatan dan bahan yang dibina, dirancang dan dilaksana untuk tujuan menyampaikan maklumat dan/atau menghasilkan pembelajaran (Yusup, 1997, 2001)
  8. 8. Saluran mesej Bentuk mesej Mesej Rajah 1: Konsep media menurut Torkelson (1972) 1. Mesej => isi kandungan (contohnya pengumuman). 2. Bentuk mesej => cara mesej disimpan,seperti audio visual atau tulisan. 3. Saluran mesej => peralatan fizikal, sama ada berbentuk elektrik atau mekanikal yang membolehkan mesej dipersembahkan kepada murid, seperti televisyen, video dan komputer.
  9. 9. Bahan yang menjadi saluran komunikasi untuk penyampaian maklumat dan ilmu pengetahuan daripada penghantar kepada penerima yang mencakupi perkakasan, peralatan dan bahan. Kesimpulannya, media boleh ditakrifkan sebagai:
  10. 10. Sesuatu alatan yang berupaya untuk menyalurkan mesej pengirim kepada penerima mesej sehingga mendorong dan meransang pemikiran, perasaan, minat dan perhatian penerima Noriati A.Rashid, Boon Pong Ying, Sharifah Fakhriah & Wan Kamarudding (2012) KONSEP PENGAJARAN
  11. 11. Heinich, Molenda dan Russel (1981) pengajaran ialah penyusunan dan pengumpulan maklumat untuk menghasilkan pembelajaran. Romiszowski (1988)  pengajaran ialah proses berorientasikan matlamat yang dirancang terlebih dahulu.
  12. 12. KONSEP MEDIA PENGAJARAN Heinich et al. (2002)  Media yang membawa mesej tentang pengajaran. Kemp & Smellie (1994) Audio visual dan bahan-bahan yang berkaitan dengannya yang berfungsi dalam melaksanakan sesuatu pengajaran.
  13. 13. Yusup Hashim (1992)  Media pengajaran ialah peralatan atau perkakasan dan bahan (perisian) media yang telah dikenal pasti, dibina dan dipinda untuk menyokong atau mengendalikan sendiri proses pengajaran dan pembelajaran. Fatimah Ali (1980)  Penglibatan deria tersebut hanya dapat berlaku jika pelbagai bahan media digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
  14. 14. Rajah 2: Hubungan Media Pengajaran, Guru dan Murid Penggunaan media pengajaran melibatkan komunikasi dua hala, iaitu komunikasi guru- murid. Media pengajaran sebagai salah satu faktor keberkesanan pengajaran guru dan menjadi penghubung diantara guru dan murid.
  15. 15. Rumusannya, media pengajaran merupakan: Medium yang dapat membantu guru meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.
  16. 16. Fungsi media dalam pembelajaran dan pengajaran
  17. 17. JENIS – JENIS DANJENIS – JENIS DAN KLASIFIKASIKLASIFIKASI MEDIAMEDIA
  18. 18. Menurut Hoban & Zissman (1937): • Sesuatu bahan pandang dengar terletak pada tahap realistiknya. • Semakin realistik bahan, semakin tinggi nilainya kepada pembelajaran.
  19. 19. Rajah 3: Kon Pengalaman Dale (Cone of Experience) KONKRIT ABSTRAK _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Persimbolan Pemerhatian Penglibatan
  20. 20. MEDIA PENGAJARAN
  21. 21. / Surat Khabar / Newspapers Majalah / Magazines Buku Teks / Textbooks
  22. 22. Perakam Video / Audio Recorder Radio / Radio Televisyen / Television Projektor LCD / LCD
  23. 23. Micro Filem / Micro-Film Kaset / Audio Cassettes
  24. 24. Jadual 1: Pengkelasan media menurut Yusuf Hashim (1996) Bil Jenis Media Contoh 1 Media Tayang Kaku Transparensi, slaid, dan mikrofilem 2 Media Tayang Bergerak Pita video, cakera padat digital, dan filem 3 Bahan Grafik Lukisan, poster, kartun, carta, dan graf 4 Gambar Kaku Gambar foto, kad imbasan, poskad 5 Bahan Pameran 3D Model, boneka, diorama, pupet 6 Papan Pameran Papan kapur, papan putih, papan flanel, papan buletin 7 Media Audio Pita kaset, cakera padat, komputer 8 Media Cetak Modul, buku teks, surat khabar, majalah, risalah
  25. 25. Klasifikasi Media Mengikut Atribut

  ×