Avaluació paper

379 views
345 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
379
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Avaluació paper

 1. 1. 7. AvaluacióEl projecte Escoles AmiguesA l’inici d’aquest projecte, s’esmentava la necessitat formulada per l’Equip Directiu del centrede millorar la participació en plans externs, explotar de manera eficient elsrecursos tecnològics existents (en particular les eines informàtiques) i impulsarpropostes de plans d’innovació. És a dir, incrementar la presència de les TAC a l’aulaamb diferents activitats d’aprenentatge.En aquests moments, el projecte Escoles Amigues es troba en un estadi de divulgació iimplementació de noves experiències entre centres i l’expansió cap a territoris idiomàtics iculturals diversos.Si contemplem la línia de temps de les publicacions al bloc, veurem que són tres les escolesque han intervingut durant aquest trimestre. http://www.dipity.com/felyssa/Projecte-Escoles-Amigues/Les escoles són: CEIP Botànic Calduch (Vila-real), CEIP Catalunya (Bages) i l’Ateneu (BaixLlobregat)Donat que els cursos participants han estat 1r i 2n per part del CEIP Catalunya i l’Ateneu iels alumnes de 5è del CEIP Botànic Calduch i l’Ateneu, els contactes han estat entre l’Ateneui les altres dues escoles per separat.Ha estat un període de temps de contacte inicial, de presentacions dels alumnes entre ells através de l’Skype mitjançant videoconferència, de presentar el municipi de cadascú a travésde presentacions amb Mixbook i d’intercanviar i compartir informació amb presentacionsVoicethread. També hem tingut temps de compartir la sortida de la verema que vam fer per
 2. 2. separat els alumnes de l’escola Catalunya i l’Ateneu.Durant aquest temps hem pogut posar a prova les diferents eines utilitzades:  L’Skype hem pogut comprovat que és possible comunicar-se en directe via videoconferència, que malgrat alguna sessió fallida i de fàcil solució hem pogut comunicar-nos, que era possible registrar la conversa entre els dos centres i, que a més de quedar registrat, podíem tornar a sentir millor el que en alguns moments era difícil d’escoltar. En aquests moments estem experimentant l’opció de pantalla compartida i sembla que pot tenir aplicacions molt interessants.  Voicethread ens ha permès treballar en moments diferents l’expressió oral dels nostres alumnes. Enregistrar els seus comentaris de veu els ha resultat enriquidor a nivell personal. En més d’una gravació se sent algun sospir del nen que està parlant, a causa de l’emoció que està experimentant. A nivell grupal, el fet de compartir i escoltar les gravacions de la resta de companys, els despertava l’interès d’allò explicat en un mitjà tan inusual com el micro i els altaveus de l’ordinador.  Mixbook ha servit per editar amb imatge i text els municipis de Navarcles i de Sant Joan Despí. Després els hem compartit i comentat via Skype i bloc.Aquestes tres eines han estat les idònies per a familiaritzar-nos alumnes i mestres, conèixer-nos, gaudir d’una nova forma de comunicar-nos i d’aprendre.He d’esmentar la posta en marxa d’una nova eina que permetrà el treball col·laboratiu sensel’impediment d’horaris (com és el cas de les videoconferències) o la temàtica a treballardurant el curs. Es tracta d’un WiKi d’edició compartida per alumnes de Primària. El tema queproposa és el dels animals. Presenta una plantilla per a editar per l’alumne i que consisteixen anar omplint els espais buits amb la informació que hi falta, tot cercant-la a Internet.Malgrat que la proposta d’Escoles Amigues s’aplica al territori de parla catalana, aquestaproposta va més enllà i inclou les llengües espanyola, anglesa i alemanya en aquestsmoments.
 3. 3. Les rúbriques d’avaluació.Desenvolupament i resultat del projecteAfavoreix el treball i l’aprenentatge col·laboratiu entre alumnes de diferentsescoles? Puntuació Ítems 4 5a6 7a8 9 a 10Interconnexió de No presenta cap Presenta poques Presenta múltiples Presenta múltiples 10centres per al possibilitat possibilitats possibilitats possibilitatstreball d’interconnexió d’interconnexió d’interconnexió d’interconnexiócol·laboratiu entre entre els alumnes entre els alumnes entre els alumnes entre els alumnesalumnes de de diferents de diferents de diferents de diferents centresdiverses centres. centres. centres. i a més es posa enprocedències. pràctica.Espai comú de No existeix un espai Existeix, però és Existeix i la Existeix i la 10publicació per als comú de publicació. de difícil publicació és publicació ésalumnes dels publicació. senzilla. senzilla i a més, ésdiferents centres compartida.participants.Promou la No presenta les Presenta poques Presenta diverses Presenta diverses 9participació en eines necessàries eines per a eines per a eines per aactivitats per a promoure la promoure la promoure la promoure lacol·laboratives participació en participació en participació en participació enque contemplin activitats activitats activitats activitatsdiverses àrees col·laboratives. col·laboratives. col·laboratives. col·laboratives, i acurriculars. més, la participació és activaFomenta l’ús de No presenta cap Les eines Les eines En totes les eines 9les eines 2.0 entre activitat per a proposades són proposades són proposadesels alumnes desenvolupar-la treballades més de fàcil ús per part l’alumne té un paperparticipants. telemàticament. pel mestre que per de l’alumne. actiu. l’alumne.Promou activitats No promou cap Promou només Promou activitats Promou activitats 9conjuntes activitat telemàtica activitats asincròniques i asincròniques isincròniques i per als alumnes. asincròniques. escasses sincròniques.asincròniques per sincròniques.als alumnes.Puntuació total: 47= Excel·lentPuntuacions: - de 20= Insuf. / 20-24= Suf. / 25-34= Bé / 35-44=Not. / + de 45= Exc.
 4. 4. Afavoreix el treball i l’aprenentatge col·laboratiu entre mestres de diferentsescoles? Puntuació Ítems 4 5a6 7a8 9 a 10Promou la creació de No les Les promou, però Les promou i a Les promou, són 9propostes didàctiques promou. no són aplicades. més, són aplicades i publicades.entre els diferents aplicades.membres d’EscolesAmigues.Fomenta l’ús de les No el Fomenta l’ús Fomenta l’ús Fomenta l’ús d’eines 9eines 2.0 entre els fomenta. d’escasses eines d’eines 2.0. 2.0. àmpliament i amestres participants. 2.0. àmpliament. més, s’intercanvien coneixements de noves eines.Els mestres poden No les Poden proposar el Poden dissenyar Poden dissenyar 10dissenyar activitats que poden disseny d’activitats activitats activitats telemàtiquescontemplin diverses dissenyar. telemàtiques i telemàtiques i i col·laboratives i aàrees curriculars en les col·laboratives. col·laboratives. més, disposen d’unaque puguin participar plantilla per a generar-alumnes de diversos les.centresPuntuació total: 28= Excel·lentPuntuacions: - de 12 Insuf. /12-14= Suf. / 15-20= Bé / 21-26=Not. / + de 27= Exc.
 5. 5. Implementació del projecte Puntuació Ítems 4 5a6 7a8 9 a 10Nombre suficient de membres No participa Participen entre Participen entre Participen més 6per a treballar cap centre. 2 i 3 centres. 4 i 9 centres. de 10 centres.col·laborativamentAcceptació de les propostes de No hi Participen entre Participen entre Participen més 6treball per part dels membres participa 2 i 3 membres. 4 i 9 membres. de 10 membres. ningú.Propostes de noves activitats No les Les proposa Les proposa Les proposa 6per part dels membres proposa entre 2 i 3 entre 4 i 9 més de ningú membres. membres. membres.Intercanvi de comentaris a No hi Participen entre Participen entre Participen més 6través de la xarxa. participa 2 i 3 membres. 4 i 9 membres. de 10 membres. ningú.Puntuació total: 24= BéPuntuacions: - de 16 Insuf. / 16-19= Suf. / 20-27= Bé / 28-35=Not. / + de 36= Exc.Difusió de la Xarxa: Escoles Amigues als principals entorns virtuals de caire educatiu.Objectius  Donar a conèixer el projecte a la comunitat de mestres de primària.  Possibilitar l’adhesió dels mestres que volen participar en el projecte.Continguts  Diferents entorns virtuals de caire pedagògic on difondre el projecte.Implementació  Twitter: escolesamigues  Projecte espurn@ grup  EdutacAvaluació  Nombre suficient de membres adscrits per a poder intercanviar i compartir projectes didàctics.
 6. 6. Difusió del projecte Puntuació Ítems 4 5a6 7a8 9 a 10Difusió per via e- Es capta cap ó 1 Es capten Es capten entre 7 i 10 Es capten més de 10 10mail persona entre 2 i 6 persones personesDifusió a Espurn@ Es capta cap ó 1 Es capten Es capten entre 7 i 10 Es capten més de 10 5 persona entre 2 i 6 persones personesDifusió a Internet en Es capta cap ó 1 Es capten Es capten entre 7 i 10 Es capten més de 10 4el aula. persona entre 2 i 6 persones personesDifusió a EduCat1x1 Es capta cap ó 1 Es capten Es capten entre 7 i 10 Es capten més de 10 4 persona entre 2 i 6 persones personesDifusió a Twitter Es capta cap ó 1 Es capten Es capten entre 7 i 10 Es capten més de 10 4 persona entre 2 i 6 persones personesPuntuació total: 27= BéPuntuacions: - de 20= Insuf. / 20-24= Suf. / 25-34= Bé / 35-44=Not. / + de 45= Exc.Dinamització de la xarxa de mestres Escoles Amigues.Objectius  Aconseguir la participació activa dels membres inscrits: en les activitats proposades, en la creació de noves activitats.  Publicació de l’experiència compartida al bloc comú.Continguts  Proposta d’activitats conjuntes d’acords amb les àrees curriculars de primària.  Formulari de creació de noves propostes d’activitats.Implementació  publicació al calendari d’activitats de la xarxa de les propostes d’activitats.Avaluació  Grau de participació de les escoles: en les activitats proposades, en la creació de noves activitats: articles editats per les diferents escoles adscrites.
 7. 7. Dinamització de la xarxa de mestres Escoles Amigues Puntuació Ítems 4 5a6 7a8 9 a 10Plantilla generadora No Existeix però no és Està a la vista A més del punt 10d’activitats a existeix. visible fàcilment. sempre i el anterior, es publicadisposició de tots els funcionament és immediatament lamembres correcte proposta enviada.Calendari d’activitats No Existeix però no és Està a la vista A més del punt 10editable pels membres existeix. visible fàcilment. sempre i el anterior, es publica funcionament és immediatament la correcte proposta enviada.Mostra i actualitza No la Mostra l’activitat L’actualització és L’actualitza 8automàticament mostra. però no l’actualitza automàtica a mida automàticament il’activitat de les automàticament. que es va publicant envia un avís de nouescoles participants en en el bloc compartit. esdeveniment alsel bloc comú. membres.Aporta coneixements No els Els aporta Els aporta Utilitza altres eines de 9nous als membres aporta. mitjançant tutorials. mitjançant tutorials i suport de lesparticipants. fòrum. esmentades anteriorment.Puntuació total: 37= Excel·lentPuntuacions: - de 16= Insuf. / 16-19= Suf. / 20-27= Bé / 28-35=Not. / + de 36= Exc.
 8. 8. Escoles Amigues des del punt de vista del Postgrau.Competències transversalsCompartir en equip, en xarxa i amb els companys, compartint coneixements i experiències. El projecte Escoles Amigues permet als seus participants compartir activitats d’aprenentatge amb els alumnes i els mestres. Durant l’execució de les diferents assignatures del postgrau els companys eren els companys d’estudi. Ara són els mestres que volen posar en pràctica un projecte en comú amb els seus alumnes.Comunicar-se en xarxa aplicant estratègies diversificades. Entre els mestres, les vies de comunicació principals han estat: correu-e, Projecte Espurn@, Internet en el Aula, Twitter, Mr Wong i el bloc d’Escoles Amigues. Entre els alumnes: El bloc d’Escoles Amigues, el WiKi dels animals.Aplicar duna manera pràctica els coneixement adquirits. Les diferents experiències presentades al bloc han suposat la posada en pràctica d’una metodologia i d’unes eines treballades al llarg del postgrau, sense prejudici d’anar incorporant les novetats que la xarxa ens ofereix contínuament.
 9. 9. Competències específiques de Metodologies col·laboratives per a l’aprenentatge.Comunicar-se de forma efectiva en els entorns virtuals i reflexionar críticament sobre lesdiferents interaccions comunicatives possibles. Identificar eficaçment indicadors de qualitatde les accions comunicatives. Eines: Skype Ha permès establir comunicació oral i en directe entre alumnes de diferents centres. Ha suposat per tant, la preparació de la conversa, del material que es volia ensenyar amb la webcam, l’expressió oral de les idees que es volien comunicar i la recepció del que comunicaven els interlocutors. Molt bona eina per a treballar sincrònicament. Voicethread La comunicació no és en directe, però implica igual que en l’anterior una preparació del material i de l’expressió oral. Té l’avantatge de poder tornar a gravar el missatge oral en cas que no surti bé a la primera. Molt bona eina per a treballar asincrònicament.Integrar de manera reflexionada diferents eines multimèdia com a element motivador. Les presentacions amb Mixbook i amb Voicethread han creat un interès i una expectativa inusual que la causada per altres presentacions. El fet que els propis alumnes hagin estat els creadors del material multimèdia, fa que l’interès s’incrementi, interès per escoltar el que explica un company en una gravació de veu, en la imatge de la seva mascota, etc.
 10. 10. Competències específiques de Recursos per al desenvolupament de la creativitat.Posar en pràctica diferents estratègies dús deines i serveis relacionats amb la comunicacióauditiva sincrònica i asincrònica, textual, visual i audiovisual. Les diferents eines emprades en diferents moments han estat: Per part dels mestres: mails, edició d’articles al bloc, edició de comentaris al bloc, edició de presentacions amb Mixbook i Voicethread, edició de formularis amb GoogleDocs, videoconferències amb Skype i edició del WiKi amb Wikispace. Per part dels alumnes: Edició de comentaris al bloc, gravacions de veu amb Voicethread, gravacions de veu amb Woices, contestar formularis de GoogleDocs, videoconferències amb Skype i edició del WiKi amb Wikispace.Dissenyar, desenvolupar i avaluar de forma eficaç i sistemàtica activitats que fomentin lacreativitat de lalumne. La creació de coneixement per part de l’alumne ha estat possible gràcies a eines col·laboratives com: Voicethread: han explicat el seu coneixement i l’han compartit amb els altres. WiKi dels animals: han recordat el que ja sabien, han cercat informació d’allò que no sabien en text, imatge i vídeo, enriquint així el seu coneixement i compartint-lo amb altres alumnes.
 11. 11. Competències específiques d’Organització innovadora de l’aula i xarxes socialsdocents.Desenvolupar estratègies educatives per tal que els centres educatius esdevinguin motordinnovació i implantació de les noves tecnologies de la comunicació i de laprenentatge. En l’actualitat existeixen eines online que implícitament suposen la col·laboració de diferents usuaris. És el cas dels WiKis. Escoles Amigues ha engegat un WiKi dedicat als animals. D’animals perquè és un tema que atrau molt als nens, apareix en tots els nivells curriculars i dóna peu al treball de moltes competències interdisciplinàries. A més, a cada pàgina apareixen recursos multimèdia (so, vídeo, imatge...) per augmentar la seva potencialitat.Valorar quines habilitats i quines competències contribueixen al desenvolupamentprofessional docent. No només valorar-les, sinó potenciar-les i posar-les en pràctica. Algunes d’elles aplicades en el projecte són:  Ser capaç de generar recursos digitals per a l’alumnat, quan calgui.  Fer partícips als alumnes en la creació d’aquests recursos digitals.  Compartir amb altres mestres i els seus alumnes l’edició conjunta d’aquest material.  Compartir amb altres mestres i els seus alumnes projectes de treball.
 12. 12. Elaborar projectes tenint en compte les tendències actuals en el disseny i dotació de lesaules dinformàtica i de lús de les tecnologies a laula. Els projectes treballats fins ara a Escoles Amigues han estat:  Compartim excursions: la verema.  Com celebrem la castanyada.  Els nostres municipis.  Les nostres mascotes.  WiKi dels animals.Competències específiques de Fonaments pedagògics i competència digital.Saber treballar la competència digital i com aplicar-la a les diverses àrees curriculars. L’execució d’aquest projecte ha estat una oportunitat per a congeniar la competència digital (tan del mestre com dels alumnes) amb les diferents àrees curriculars.
 13. 13. Estadístiques del blocDurant el darrer mes (16/11/2010-15/12/2010) les estadístiques del bloc d’Escoles Amiguessón les següents:En aquest gràfic observem que l’origen del trànsit prové majoritàriament de l’enllaç que hi haa la pàgina de Projectes en Xarxa de l’XTEC. Les visites des de les diferents xarxes socialsdes d’on s’ha promocionat fins ara Escoles Amigues, només apareix Espurna com a visitanten aquest darrer mes.
 14. 14. Els articles més visitats són el WiKi dels animals i Les nostres mascotes.La pàgina més visitada és la de projectes, això és perquè l’enllaç que hi ha a l’XTEC remet aaquesta pàgina en concret i no a la d’inici.
 15. 15. La Unitat Didàctica de Les nostres mascotesAnàlisi dels indicadors:OBJECTIUS INDICADORS RESULTATCrear una Quines interconnexions En aquesta Unitat Didàctica haninterconnexió de s’han creat? interconnectat dues escoles: CEIPcentres per al treball Catalunya i l’Ateneu Instructiu.col·laboratiu entre Ho han fet mitjançant laalumnes de videoconferència (recurs sincrònic) idiverses la presentació digital (recursprocedències. asincrònic)Crear i gestionar un És possible que la resta En aquest cas l’espai comú compartitespai comú de de membres gestioni el a més del bloc, ha estat lapublicació per als bloc compartit? presentació de Les nostres mascotesalumnes dels amb Voicethread.diferents centres Al bloc està publicada l’experiència departicipants. la videoconferència i la presentació esmentada.Fomentar l’ús de les Quines eines fan servir Donada la baixa edat dels alumneseines 2.0 entre els els alumnes de manera (1r de primària) les eines les han fetalumnes autònoma. servir amb l’ajut del mestre/a.participants. Quines amb l’ajut del Les eines 2.0 ja han estat mestre. esmentades més amunt.Afavorir la creativitat Activitats en les que Tots els alumnes han pogutde l’alumnat en les l’alumne crea el seu reflexionar i expressar oralment comtasques a realitzar. propi coneixement és la seva mascota, quin tipus i intervé en el d’animal és, la seva alimentació... coneixement dels altres. Malgrat els nervis del fet d’haver d’expressar-se davant del micro, la majoria, han sabut fer les explicacions amb tota naturalitat i la correcció pròpia de la seva edat. Alhora, escoltar les explicacions sobre les mascotes de la resta de companys, els amplia els coneixements, aprenent l’existència d’animals que no havien sentit mai o sentint la classificació animal a la què pertanyen.
 16. 16. Criteris d’avaluació  Reconèixer les característiques diferencials d’alguns animals.  Identificar animals mamífers, aus, rèptils, peixos i amfibis.  Relacionar animals amb el seu medi de desplaçament.  Classificar els animals segons la seva alimentació: carnívors, herbívors i omnívors.  Expressar-se oralment amb la fluïdesa i correcció adequada a la seva edat.  Mostrar-se sensible davant la necessitat de tenir cura i respecte pels animals.  Conèixer i utilitzar la terminologia treballada: vertebrats, invertebrats, mamífers, aus, rèptils, peixos i amfibis.Activitats Criteris davaluació Rúbrica davaluació  Reconèixer les1. Videoconferència característiques Activitat no avaluable.sobre les nostres diferencials d’algunsmascotes. animals. Ha servit per introduir el tema i  Expressar-se oralment experimentar el que comporta amb la fluïdesa i conversar amb companys correcció adequada a daltres escoles a través de la la seva edat. webcam.  Expressar-se oralment2. Gravació de amb la fluïdesa i Resultats rúbrica d’expressiócomentaris de veu al correcció adequada a oral.Voicethread de les la seva edat.mascotes que tenen o  Mostrar-se sensibleque els agradaria tenir. davant la necessitat de tenir cura i respecte pels animals.  Identificar animals Activitat no avaluable.3. Activitat JClic animals. mamífers, aus, rèptils, peixos i Donat que era la primera vegada amfibis. que els alumnes de primer  Relacionar animals utilitzaven el JClic, lactivitat es amb el seu medi de fa com a referent per veure el desplaçament. grau de comprensió dels conceptes treballats a laula ordinària i referents a aquest tema, del sondeig dús dels JClic com a activitat avaluadora (sha observat que cap nen no ha arribat ni a la meitat de lactivitat en lestona que ens hi dediquem) i l iniciació a lús de programari JClic. http://screenr.com/BIF
 17. 17.  Mostrar-se sensible4. Activitat JClic animals davant la necessitat Activitat joc no avaluable.vertebrats. de tenir cura i respecte pels animals.A causa de la sevacomplexitat per alsalumnes, es substitueixper lactivitat:Les 7 vides del meu gat.  Identificar animals Formulari avaluació mascotes.5. Formulari online sobre mamífers, aus,els animals. rèptils, peixos i Rúbrica formulari mascotes. amfibis.  Relacionar animals Resum resultats. amb el seu medi de desplaçament.  Classificar els animals segons la seva alimentació: carnívors, herbívors i omnívors.  Conèixer i utilitzar la terminologia treballada: vertebrats, invertebrats, mamífers, aus, rèptils, peixos i amfibis.6. Visualització i audició Activitat no avaluable.dels comentaris fets perl’altre escola al Aquesta activitat quedaVoicethread de les posposada per més endavant amascotes. causa del calendari de l’altre escola.
 18. 18. Resultats rúbrica d’expressió oral. Ítems 0a4 5a6 7a8 9 a 10Expressió No admet Li costa explicar, S’expressa S’expressaoral en expressar-se a titubeja, amb confiança i amb confiança,públic. través de la presenta trets claredat claredat i webcam. fonètics malgrat pronúncia incorrectes. presenta trets correcta. fonètics incorrectes.Grup 1A. EstebanA. LorenaA. OlgaG. SergiF. CarlaJ. NilL. MartinaM. MaxO. LucíaP. PaulaR. AinhoaS. AlbertT. OriolV. Àlex
 19. 19. Grup 2Al. PauAr. PauB. RaülD. InésF. ÀlexL. Joan RamonLl. BertaM. NúriaM. SandraO. MarcP. LídiaR. AlbaT. AlejandroGrup 3A. HugoC. LídiaC. NatàliaD. AlbertoE. MaxI. JoanM. LydiaP. RaülR. DanaR. LucíaS. AlvaroS. MarionaT. Armand
 20. 20. Grup 4B. CarlaC. CarlosG. GuillemH. ClàudiaI. EstefaniaL. BrunoM. EvangelinaM. ArianeM. AdriàP. JúliaR. NúriaR. MarcS. IgnasiV. Susana
 21. 21. Formulari online avaluació mascotes
 22. 22. Avaluació formulari mascotes
 23. 23. Rúbrica formulari mascotes. Ítems 0a4 5a6 7a8 9 a 10Distingeix els No els distingeix. De cinc tipus en De cinc tipus en Els distingeix tots.diferents tipus distingeix 3. distingeix 4.d’animals.Diferencia els No diferencia els Diferencia els Diferencia els Diferencia elsanimals vertebrats animals vertebrats animals vertebrats animals vertebrats animals vertebratsdels invertebrats dels invertebrats de dels invertebrats en dels invertebrats en dels invertebrats en 8 animals 4 de 8 animals 6 de 8 animals els 8 animals presentats. presentats. presentats. presentats.Diferencia els No diferencia el Diferencia el tipus Diferencia el tipus Diferencia el tipusanimals segons el tipus d’alimentació d’alimentació de 4 d’alimentació de 6 d’alimentació dels 8tipus dels 8 animals dels 8 animals dels 8 animals animals presentats.d’alimentació presentats. presentats. presentats.Diferencia el tipus No diferencia el Diferencia el tipus de Diferencia el tipus de Diferencia el tipusde desplaçament. tipus de desplaçament de 4 desplaçament de 6 de desplaçament desplaçament dels 8 dels 8 animals dels 8 animals dels 8 animals animals presentats. presentats. presentats. presentats.PuntuacióítemsPuntuació total:Puntuacions: - de 20= Insuficient / 20-24= Suficient / 25-34= Bé / 35-44=Notable / + de 45=Excel·lent
 24. 24. Resum resultats.Distingeix els animals mamífers. Presenta 6 o 0 0% més errors. Presenta 4-5 3 5% errors. Presenta 2-3 8 15% errors. Presenta 0-1 43 80% error.Diferencia els animals vertebrats dels invertebrats Diferencia els 15 30% animals vertebrats dels invertebrats en 0-3 animals. Diferencia els 16 30% animals vertebrats dels invertebrats en 4-5 animals. Diferencia els 11 20% animals vertebrats dels invertebrats en 6-7 animals. Diferencia els 11 20% animals vertebrats dels invertebrats en 8 animals.
 25. 25. Diferencia els animals segons el tipus d’alimentació Diferencia el 9 19% tipus d’alimentació de 0-3 animals.. Diferencia el 4 7% tipus d’alimentació de 4-5 animals.. Diferencia el 33 61% tipus d’alimentació de 6-7 animals.. Diferencia el 7 13% tipus d’alimentació de 8 animals.Diferencia el tipus de desplaçament. Diferencia el 0 0% tipus de desplaçament de 0-3 animals. Diferencia el 4 7% tipus de desplaçament de 4-5 animals. Diferencia el 34 63% tipus de desplaçament de 6-7 animals. Diferencia el 15 28% tipus de desplaçament de 8 animals.
 26. 26. Puntuació total 20-24= 1 2% Suficient. 25-34= Bé. 42 78% 35-44=Notable. 11 20% + de 45= 0 0% Excel·lent - de 20= 0 0% Insuficient

×