Masuri pt stimularea activitatii economice 21 iunie 2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Masuri pt stimularea activitatii economice 21 iunie 2011

 • 1,140 views
Uploaded on

Sinteza - Masuri pentru stimularea activitatii economice - actualizat pe

Sinteza - Masuri pentru stimularea activitatii economice - actualizat pe
21 iunie, de consilierul premierului Emil Boc, Andreea Vass.

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,140
On Slideshare
1,028
From Embeds
112
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 112

http://ro.fedorovici.name 112

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Măsuri pentru relansarea activităţii economice
 • 2. Acordul cu FMI, Comisia Europeană şi Banca Mondială
  • Valoarea totală a sumelor trase până în prezent: 17,1 miliarde euro , din care 11,942 miliarde euro de la FMI.
  7,3 mld euro * Plus 1 miliard euro de la BERD şi BEI pentru proiecte de investiţii în sectorul privat (fără nicio implicare a sectorului public )
 • 3.
  • Subvenţii acordate angajatorilor care încadrează în muncă şomeri în vârstă de peste 45 ani sau şomeri care îşi cresc singuri copiii.
   • Angajatorii sunt scutiţi pe o perioadă de 1 an de la plata contribuţiilor sociale pentru şomaj aferente persoanelor respective, angajate pe o perioadă nedeterminată.
   • Subvenţia acordată angajatorilor: 500 lei/lună/ persoană angajată, nu mai mult de 12 luni.
   • Angajatorii au obligaţia de a menţine şomerii în activitate timp de cel puţin 2 ani.
  1. M ă suri p en t ru sprij inirea firm elor care ang ajează ş om e ri , tineri sau persoane vulnerabile
 • 4.
  • Subvenţii acordate angajatorilor care încadrează în muncă şomeri care mai au 3 ani până la pensionare.
   • Angajatorii beneficiază lunar, timp de maximum 3 ani, de o subvenţie egală cu 500 RON.
  • Firmele care angajează persoane cu handicap pentru o perioadă de cel puţin 2 ani beneficiază lunar de 500 lei.
  • Pentru acest set de măsuri A+B+C:
  • S-au alocat din buget 37,2 milioane lei în 2011 - în primele 4 luni ale anului au fost utilizaţi deja 22,23 milioane lei
  • 3.700 persoane beneficiare – pentru întreg anul 2011 numărul total de potenţiali beneficiari se ridică la 6.200 persoane .
  1. M ă suri p en t ru sprij inirea firm elor care ang ajează ş om e ri , tineri sau persoane vulnerabile ( cont. )
 • 5.
  • Subvenţii acordate angajatorilor care încadrează în muncă tinerii absolvenţi.
   • Se acordă timp de 12 luni
   • Diferenţiat e în funcţie de nivelul studiilor:
    • 500 lei pentru nivelul de pregătire primar şi gimnazial;
    • 600 lei pentru nivelul de pregătire liceu şi post-liceal;
    • 750 lei pentru nivelul universitar.   
   • Angajatorul este obligat să menţină în activitate angajatul încă 2 ani după finalizarea subvenţiei.
  • Încurajarea uceniciei şi angajarea tinerilor pe perioada vacanţelor.
   • 250 lei/lună pentru angajatori şi contravaloarea lunară a serviciilor de instruire teoretică a ucenicului, fără a depăşi 100 lei lunar.
   • 250 lei/lună pe student/elev angajat pe perioada vacanţelor, pentru cel mult 60 zile.
  1. M ă suri p en t ru sprij inirea firm elor care ang ajează ş om e ri , tineri sau persoane vulnerabile ( cont. )
 • 6.
  • Reglementarea ş omajului tehnic prin scutirea de la plat ă a contribu ţ iilor c ă tre bugetul de stat ş i al asigur ă rilor sociale pentru angajator, pe o perioad ă de maximum trei luni – măsură valabilă până la 31 decembrie 2010
   • S alaria ţii au pri mit 75% din salariul de baz ă corespunz ă tor locului de munc ă ocupat
   • Beneficiari: 548 . 999 persoane angajate ş i 13 . 459 firme
  • Scutirea de la plata CAS pentru firmele care angajeaz ă ş omeri – măsură valabilă până la 31 decembrie 2010
   • Beneficiari: 6.072 persoane angajate ş i 3.625 firme
  1. M ă suri p en t ru sprij inirea firm elor care ang ajează ş om e ri , tineri sau persoane vulnerabile ( cont. )
 • 7. Numărul contractel or de muncă încheiate în prezent este mai mare decât în anul 2008 Î n perioada 1 mai – 16 iunie 2011, au fost încheiate 469.830 contracte de muncă, din care aproape 70% pe durată nedeterminată!
 • 8. Rata ş omajului se apropie de nivelurile reduse înregistrate în anul 2008 Sur sa : Comisia Naţională de Prognoză , i unie 2011
 • 9. 2. Simplificarea Legii Contabilităţii pentru IMM-uri
  • 2 obiective precise:
   • reducerea costurilor firmelor cu î ntocmirea situa ţ iilor financiare;
   • reducerea birocra ţ iei î n administra ţ ia financiar ă.
  • Introducem un sistem simplificat de contabilitate pentru î ntreprinderile mici care î ndeplinesc cumulativ dou ă condi ţ ii: au at â t activele, c â t ş i cifra de afaceri mai mic ă de 35.000 euro:
   • aceste firme vor î ntocmi dou ă situa ţ ii financiare î n loc de cinci;
   • aceste firme nu mai depun bilan ţ ul semestrial, ci doar bilan ţ ul anual;
   • bilan ţ ul ş i contul de profit vor fi î ntocmite î n sistemul contabil simplificat cu un num ă r restr â ns de elemente componente ş i cu un plan de 50 de conturi î n loc de 400 de conturi;
   • semnarea documentelor contabile se va putea face ş i de c ă tre persoanele cu studii economice superioare, nu doar de c ă tre exper ţ ii contabili, pe baz ă de conven ţ ie civil ă.
  • Beneficiari: 349.000 firme , echivalentul a 57% din totalul firmelor active pe pia ţă .
 • 10. 3. Investiţii publice şi private
  • Ponderea investiţiilor private în PIB în anul 2010 a fost de 17,2% (conform Eurostat 2011).
  • În anul 2010, România s-a situat pe locul al doilea în UE-27, ca pondere a investiţiilor realizate în PIB (22,7%).
   • Singura ţară care ne devansează este Bulgaria, cu o pondere a investiţiilor de 23,5% din PIB. Cehia (21,8%), Slovacia (20,3%), Polonia (19,5%) şi Ungaria (19,3%) se poziţionează mai slab decât România.
  • Previziunile pentru anul curent indică o creştere a ponderii investiţiilor în PIB în România, până la nivelul de 23,2%, fiind cel mai ridicat din UE-26 (încă nu există date disponibile pentru Bulgaria).
  • Alocările bugetare pentru investiţii publice au crescut la 35,2 miliarde lei în anul 2011, adică 6,5% din PIB , faţă de 6,3% din PIB în anul 2008 (an cu vârf de creştere economică).
   • În primele 5 luni ale anului 2011 , cheltuielile pentru investiţii publice (cheltuieli de capital şi cheltuieli aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse externe şi interne) au fost estimate la 10,67 miliarde lei, cu 800 milioane lei mai mari faţă de aceeaşi perioadă din 2010.
 • 11.
  • Primul pilon: proiecte mari de investiţii
   • A jutoare de stat pentru investiţiile de minimum 5 mil ioane e uro , care angajeaz ă minimum 50 de salaria ţ i
    • Beneficiari: 10 proiecte de investi ţ ii î n valoare de 711,7 mil ioane e uro î n anul 2010, care creeaz ă 4. 767 noi locuri de munc ă . Ajutorul de stat aprobat: 2 14,5 mil ioane e uro.
   • Ajutoare de stat pentru investiţiile de peste 100 milioane euro , care angajează peste 500 de salariaţi.
    • Exemplu: Proiectul de eficientizare energetică Turceni. Investiţia se ridică la 296,5 milioane euro, din care 36 milioane euro reprezintă ajutor de stat.
  • Al doilea pilon : susţinerea IMM-urilor
   • Ajutoare de minimis
    • Beneficiari: 905 I MM -uri; plăţi efectuate în perioada 2008 - 2010 : 202 milioane lei .
  4. Stimularea investiţiilor private : O viziune a Guvernului bazată pe 3 piloni
 • 12.
  • Al treilea pilon : microîntreprinderi
   • Programul „Start” destinat micro î ntreprinderi lor cu o vechime mai mic ă de doi ani .
    • Beneficiari: 71 contracte în anul 2010 . Rata de absorb ţ ie este de 100%. Pentru 2011 bugetul alocat este de 10 mil ioane lei, cu apro ximativ 30% mai mare fa ţă de 2010.
   • Sprijinirea incubatoarelor de afaceri
    • Prin programul implementat de PNUD în România, în parteneriat cu AIPPIMM şi cu autorităţile locale, au fost susţinute 49 incubatoare de afaceri .
    • Bugetul alocat pentru anul 2011 a fost dublat , atingând 6,15 milioane lei.
  4. Stimularea investiţiilor private : O viziune a Guvernului bazată pe 3 piloni ( cont. )
 • 13. 4. Stimularea investiţiilor private : O viziune a Guvernului bazată pe 3 piloni ( cont. )
  • Programul pentru tinerii debutanţi în afaceri
   • P ână la 20 iunie 2011 au fost înregistrate la Oficiile Naţionale ale Registrului Comerţului 3787 firme – 2606 dintre acestea sunt în momentul de faţă înmatriculate .
   • Cele mai multe firme au fost înregistrate în Bucureşti ( 461 ) şi Cluj (28 9 ) , urmate de judeţele Braşov (2 24 ), Bihor (152) şi Gala ţ i (147).
   • Ca domeniu de activitate pentru firmele în matriculate , tinerii întreprinzători preferă:
    • întreţinerea şi repararea autovehiculelor (17 5 firme)
    • fabricarea pâinii şi a produselor de patiserie ( 124 )
    • lucrări de construcţii ( 113 )
    • restaurante ( 87 )
    • t ransporturi rutiere de m ă rfuri comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (7 1 ).
 • 14. 5. Programe susţinute prin fonduri europene
  • G aranţii guvernamentale pentru beneficiarii proiectelor finanţate din fonduri structurale în domenii prioritare pentru economia românească.
   • Plafon total garanţii ce pot fi emise în 2011: 300 milioane euro .
   • G aran ţie pentru   80% din valoarea creditului (lei sau euro). Perioada de tragere  a finanţării : maxim 4 ani .
   • FNGCIMM: garanţii în valoare de aproximativ 19 milioane lei în 2010, pentru proiecte de investiţii de 450 milioane lei.
  • „ Cumpără româneşte” – program de relansare a producţiei interne (lansat de MECMA)
   • Programul lansat pe 1 octombrie 2010 în vederea creşterii capacităţii instituţionale a MECMA de a formula, implementa, coordona şi monitoriza politicile publice şi în vederea sprijinirii economiei româneşti.
   • Finanţarea (5,2 milioane lei) provine din fonduri europene (Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative), iar durata programului va fi de 1 an de la semnarea contractului de finanţare.
 • 15. 6. Absorbţia fondurilor europene la data de 1 7 iunie 2011
   • Plăţi efectuate către beneficiari: 2, 57 miliarde euro (12 ,7 % din alocarea 2007-2013), din care:
    • Prefinanţări în valoare de 1,57 5 miliarde euro
    • Rambursări în valoare de 0,9 98 miliarde euro
   • Proiecte depuse: 28.5 48 în valoare de 5 4 miliarde euro
   • Proiecte aprobate: 8.0 73 în valoare de 18, 9 miliarde euro
    • Contribuţia UE = 1 2 miliarde euro
   • Proiecte contractate: 6 . 0 48 în valoare de 1 3 , 16 miliarde euro
    • Contribuţia UE = 10, 44 miliarde euro
 • 16. 7. Diminuarea poverii financiare şi administrative
  • În ciuda dificultăţilor bugetare, Guvernul a păstrat cota unică de 16%.
  • Procedura de rambursare a TVA a fost îmbunătăţită .
  • Până în prezent, peste 2 20 taxe şi tarife au fost comasate sau eliminate, din 500 existente la nivelul anului 2008 .
  • Impozitul minim a fost eliminat de la 1 octombrie 2010.
  • Declaraţiile fiscale au fost comasate într-una singură, ce poate fi completată online sau î n format fizic de la 1 ianuarie 2011 . De la 1 iulie 2011, declara ţ i a unică se v a completa exclusiv online.
  • Arieratele statului către agenţii economic i privaţi s-au înjumătăţit din 2008 şi până în prezent .
  • Am diminuat nivelul dobânzii datorate pentru creanţele fiscale la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat neachitate la termen la 0,04% pentru fiecare zi de întârziere (14,6% pe an) comparativ cu cel anterior de 0,05% (adică 18,25% pe an).
 • 17. 8. Î mbun ă t ăţ irea mediului de afaceri
  • Mă suri pentru combaterea evaziunii fiscale:
  • Noi metode de control:
   • C ontrolul comer ţ ului electronic .
   • R eglementarea utiliz ă rii controlului indirect .
   • A corda rea de compe ţ ente de verificare î n trafic organelor de inspecţie fiscală.
   • Crearea Registrului Operatorilor Intracomunitari, cuprinzând toate persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectuează operaţiuni intracomunitare .
   • Dezvoltarea de sisteme informatice transeuropene, interoperabile, care să susţină funcţiile vamale în cadrul programului „Vama Electronică” .
  • Noi arii de control :
   • Î nfiinţa rea Direcţi ei de Verificări Fiscale î n cadrul ANAF, cu scopul de a crea cadrul legal pentru verificarea persoanelor cu averi nejustificabile (în curs) .
   • Monitorizarea circulaţiei în regim suspensiv a produselor accizabile . România a fost printre primele ţări din UE care a implementat sistemul informatic de supraveghere şi control la nivel intracomunitar al mişcării acestor produse.
  • Competen ţ e extinse
   • L egifera rea dreptul ui organului de inspec ţ ie fiscal ă de a solicita institu ţ iilor bancar-financiare date privind rulajele conturilor bancare pentru contribuabilii susceptibili a desf ăş ura activit ăţ i ilegale sau care nu re s pecta disciplina fiscal ă .
  • F inaliza rea sistemul ui integrat vamal de securizare a grani ţ elor .
  • E limina rea comer ţ ul ui ilicit cu ţ igarete din magazinele duty-free .
 • 18. 8. Î mbun ă t ăţ irea mediului de afaceri ( cont .)
  • Rezultate obţinute î n anul 2010, de structurile de inspec ţ ie fiscal ă , Garda Financiar ă ş i Autoritatea Na ţ ional ă a V ă milor, ca urmare a 329.994 ac ţ iuni de inspec ţ ie ş i control:
   • Sume suplimentare stabilite: 11.622 mil . lei (cu 74% mai mult dec â t î n 2009)
   • Valoarea prejudiciilor stabilite: 7.045 mil . lei
    • (cu 24% mai mult dec â t î n 2009)
   • M ă suri asiguratorii : 5.164 mil . lei
    • (cu 121% mai mult dec â t î n 2009)
 • 19. 8. Î mbun ă t ăţ irea mediului de afaceri ( cont .)
  • Valoarea sumelor restante provenind din deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, depuse de contribuabili, a înregistrat , în general, un trend descendent din 2008 până în prezent:
   • Decembrie 2008 : 3.382 mil.lei
   • Decembrie 2009 : 1.918 mil . lei
   • Decembrie 2010 : 2.067 mil.lei
   • Mai 2011 : 1.714 mil . lei
  • S-a redus numărul de zile ce depăşeşte termenul legal de soluţionare a cererilor de rambursare.
  • Solicitările de rambursare care au depăşit termenul de 90 zile au scăzut :
   • Decembrie 2008 1.814 solicitări
   • Mai 2011 746 solicitări
 • 20. 9. Sprijinirea agriculturii – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
  • Stadiu de implementare la 3 iunie 2011
  • Proiecte depuse: 63.848, în valoare de peste 14,7 miliarde euro.
  • Proiecte selectate: : 31.423, cu o valoare de peste 4,27 miliarde euro.
  • Proiecte contractate (finanţate): 29.727, cu o valoare de aproximativ 4 miliarde euro.
  • Proiecte finalizate: 1.652.
  • Plăţile efectuate către beneficiari: 2,063 miliarde euro – grad de absorbţie de 20,4% din alocarea 2007-2013.
  • Plăţi în avans pentru 80% din fermieri , până în luna februarie 2011.
  • Pentru anul 2011 au fost stabilite 16 sesiuni de depunere de proiecte, alocarea financiară totală fiind de 1,64 miliarde euro. În acest an, subvenţia pe hectar va ajunge la peste 170 euro , cu 40 euro mai mare faţă de anul trecut.
  • În anul 2011 introducem în cultură peste 2 milioane ha , atingând astfel cea mai mare suprafaţă de terenuri lucrate din ultimii 20 de ani.
 • 21. 10. Programe pentru susţinerea industriei
  • Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale
   • Fonduri alocate pentru anul 2011: 15,102 milioane lei
   • În anul 2010 au fost alocate fonduri în valoare de 18,903 milioane lei .
   • Beneficiari : 37 proiecte finalizate
  • Programul Rabla 2010
   • Beneficiari :
    • 189.193 ma ş ini preluate de colectori
    • 61.532 ma ş ini noi cump ă rate din care 25.298 sunt ma ş ini rom â ne ş ti
   • T otal fonduri alocate : 722 mil ioane lei
  • Programul Rabla 2011 (până la 14 iunie 2011)
   • Beneficiari:
    • 50. 461 maşini vechi colectate
    • 4. 723 maşini noi cumpărate, din care 2 . 773 sunt maşini româneşti
   • Total fonduri alocate: aproximativ 544,5 milioane lei , din care aproximativ 88,5 milioane lei pl ăţi pentru anul 2010 din bugetul pe 2011.
 • 22. 11. Programul Prima Casă continuă într-o formă îmbunătăţită
  • Prima Casă 3 (până la 31 decembrie 2010):
   • Beneficiari: 34. 633 garan ţ ii î n valoare de 1 , 4 16 miliarde euro .
  • Prima Casă 4 (2011):
   • Garanţii în valoare de 3,4 miliarde euro , dublu faţă de anul 2010 (50% oferite de stat, 50% oferite de bănci).
   • 40.049 garanţii pentru locuinţe (din 2010 până în prezent).
 • 23. 12. Stimularea antreprenoriatului feminin
  • Sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului prin programul naţional multianual (2005-2012) pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii.
   • În anul 2010, au fost alocaţi 600.000 de lei pentru acest program, pentru care 826 de doamne au aplicat online şi 232 au urmat cursul de formare antreprenorială.
   • Rata de absorbţie este de 100 %.
 • 24. 13. Sprijinirea comercianţilor şi a serviciilor de piaţă
  • Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă.
   • În anul 2010 , a fost aloca tă suma de 5 milioane lei pentru acest program.
    • 1793 de societăţi au aplicat online cu 188 de proiecte. 117 de contracte au fost încheiate.
    • Rata de absorbţie este de 98 %.
   • Pentru anul 2011 Guvernul a alocat un buget de 7 milioane lei, cu 40% mai mare faţă de anul 2010 .
 • 25.
  • 3 subprograme:
  • Subprogramul 10.000 km de drumuri
   • În toate judeţele ţării s-au scos la licitaţie loturile pentru lucrări. Prima deschidere de ofertă: la sfârşitul lunii iunie, urmată în 8 iulie de deschiderea tuturor ofertelor.
   • Aproximativ 8.000 km de drumuri vor intra în reparaţii.
  • Subprogramul modernizarea localităţilor
   • Se vor realiza circa 650 de creşe şi grădiniţe atât în mediul urban, cât şi în cel rural (în medie 15 pe judeţ), pe 3 categorii, în funcţie de numărul de grupe de copii.
  • Subprogramul alimentare cu apă şi canalizare
   • Se lucrează la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru sistemele de alimentare cu apă a localităţilor.
   • Suma alocată este de 700 milioane euro pentru aproximativ 600 de localități, în funcție de volumul şi tipul lucrării.
  14. Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii
 • 26. Autostrazi in pregatire Timisoara Arad Sibiu Bucuresti Orastie Constanta Autostrazi in executie Autostrazi cu lansare in 2010 - 2011 Bucuresti Cernavoda LEGENDA Autostrazi executate 15. Infrastructura Rutieră – Programul de construcţie autostrăzi
 • 27. CAMPIA TURZII - GILAU Lungime 51,5km Valoare totala: 236 MEuro Finantare: Bugetul de Stat din care: TVA 45 MEuro Terenuri 50 MEuro In exploatare BUCURESTI - PITESTI Lungime 111 km Finantare: Bugetul de Stat In exploatare BUCURESTI - CERNAVODA Lungime 151 km Finantare: Bugetul, BEI, ISPA In exploatare AUTOSTRAZI EXECUTATE TOTAL 313,5 km 15. Infrastructura Rutieră – Autostrăzi executate Timisoara Arad Sibiu Bucuresti Orastie Constanta Bucuresti Cernavoda LEGENDA Autostrazi executate PROGRAMUL DE CONSTRUCTIE AUTOSTRAZI
 • 28. 23.06.11 Deva SUPLACU de BARCAU - BORS Lungime 64 km Valoare totala: 963 MEuro Finantare: Bugetul de Stat din care: TVA 153 MEuro Terenuri 55 MEuro VARIANTA DE OCOLIRE ARAD Lungime: 12,3 km Valoare totala: 173 MEuro Finantare: - BEI 76 MEuro - FC 40 MEuro - Bugetul de Stat 57 MEuro ARAD - TIMISOARA Lungime: 32,2 km Valoare totala: 194 MEuro Finantare: - BEI 85 MEuro - FC 44 MEuro - Bugetul de Stat 65 MEuro MOARA VLASIEI - PLOIESTI Lungime: 42,5 km Valoare totala: 318,60 Meuro C+M : 251,00 MEuro Terenuri: 17,00 MEuro Consultanta: 2,2 MEuro TVA: 48,4 MEuro BUCURESTI – MOARA VLASIEI Lungime: 19,5 km Valoare totala: 492 Meuro C+M : 200,00 MEuro Terenuri: 291,00 MEuro Consultanta: 1,0 MEuro TVA: 38,2 MEuro Finantare: Bugetul de Stat MEDGIDIA - CONSTANTA Lungime: 31,5 km Valoare totala: 203 MEuro Finantare: - FC 35 MEuro - BEI 111 MEuro - Bugetul de Stat 58 MEuro CERNAVODA - MEDGIDIA Lungime: 19,3 km Valoare totala: 211 MEuro Finantare: - FC 36 MEuro - BEI 115 MEuro - Bugetul de Stat 60 MEuro VARIANTA DE OCOLIRE CONSTANTA Lungime: 22,1 km Valoare totala: 192 MEuro Finantare: - FC 53 MEuro - BERD 75 MEuro - Bugetul de Stat 64 MEuro DEVA – ORASTIE Constructor: Strabag AG / Strabag SRL / Straco Grup Lungime: 32,80 km Valoare (cu TVA): 228,65 M EUR AUTOSTRAZI IN EXECUTIE Legenda Autostrazi in executie TOTAL 276 km VALOARE 2,97 MLD EURO FINALIZARE 2011-2012 15. Infrastructura Rutieră – Autostrăzi în execuţie
 • 29. Timisoara Arad Sibiu Bucuresti Orastie Constanta Bucuresti Cernavoda PROGRAMUL DE CONSTRUCTIE AUTOSTRAZI TIMISOARA - LUGOJ Lot 1 – km 44+500 – km 54+000 Constructor: Asocierea Spedition UMB SRL – Technostrade SRL – Carena SpA Impresa de Construzioni Lungime: 9,5 km Valoare (cu TVA): 63,62 M EUR Perioada executie: 2011 - 2013 NADLAC – ARAD si drum de legatura Lot 1 – km 0+000 – km 22+180 Constructor: Asocierea Romstrade – Monteadriano Engenharia e Construcao – Donep Construct Lungime: 22,18 km Valoare (cu TVA): 115,8 M EUR Perioada executie: 2011 - 2013 NADLAC – ARAD si drum de legatura Lot 2 – km 22+180– km 38+882 Constructor: Alpine Bau GmbH Lungime: 16,98 km Valoare(cu TVA): 124,45 M EUR Perioada executie: 2011 - 2013 ORASTIE – SIBIU si Bypass SEBES Lot 3 – km 43+855 – km 65+965 Constructor: Impregilo SpA Lungime: 22,11 km Valoare (cu TVA): 182,91 M EUR Perioada executie: 2011 - 2013 LUGOJ - DEVA Lot 1 Lugoj – Dumbrava km 0+000 – km 27+400 Constructor: Asocierea Tirena Scavi SpA – Societa Italiana per Condotte d’Acqua SpA – Cossi Constructioni SpA Lungime: 27,4 km Valoare (cu TVA): 205,9 M EUR Perioada executie: 2011 - 2013 AUTOSTRAZI POS-T CU CONTRACTE SEMNATE TOTAL 98,17 km VALOARE 693 MIL EUR FINALIZARE 2013 15. Infrastructura Rutieră – Autostrăzi POS-T cu contracte semnate
 • 30. SERBIA REABILITARE DRUMURI NATIONALE CU CONTRACTE EXECUTIE LUCRARI SEMNATE IN PERIOADA SEPT. 2010 – MAI 2011 15A DN 15A, Reghin – Saratel Km 0+000 – km 46+597 DN 15, Reghin – Tg. Mures Km 78+800 – km 103+700 Constructor: Spea Lungime: 71,5 km Valoare (cu TVA): 39,74 M EUR Stadiul actual: mobilizare constructor 15 14 DN 14, Sibiu – Medias – Sighisoara Km 3+500 – km 51+100 Km 57+500 – km 89+400 Constructor: Strabag SA Lungime: 79,5 km Valoare (cu TVA): 39,72 M EUR Stadiul actual: executie DN 73, Largire la 4 benzi intre km 7+000 si km 11+100 si drum de legatura cu DN 73D Constructor: Genesis & Straco Lungime: 7,28 km Valoare: 35 M EUR Stadiu actual: executie DN 5, Bucuresti – Adunatii Copaceni Km 7+573 – km 19+220 Constructor: SC ROMSTRADE SA Valoare: 19,57 M EUR Lungime: 11,647 km Stadiul actual: executie DN 6, Alexandria – Craiova Lot 1 – km 90+190 – km 132+435 Constructor: Shapir Structures 1991 Valoare: 42,54 M EUR Lungime: 42,245 km Stadiul actual: executie DN 24 / DN 24B, Limita jud. Galati/Vaslui - Crasna – Albita LOT 1 – DN 24, km 51+000 – km 90+000 Constructor: Asocierea SC Spedition UMB SRL - Tehnostrade Valoare: 22,56 M EUR Lungime: 39 km Stadiul actual: ordin incepere executie lucrari emis in data de 10.05.2011 24 24B DN 6, Alexandria – Craiova Lot 2 –km 132+435 – km 185+230 Constructor: Asocierea Romstrade – Ezentis – Euroconstruct Trading 98 SRL Valoare: 41,30 M EUR Lungime: 52,8 km Stadiul actual: executie DN 6, Alexandria – Craiova Lot 3 – km 185+230 – km 222+182 Constructor: Secol SPA – Secol Romania SRL Valoare: 36,1 M EUR Lungime: 36,952 km Stadiul actual: executie 1H DN 1H, Zalau - Alesd Lot 2 – km 26+510 – km 69+334 Constructor: Asocierea SC SPEDITION UMB SRL - Tehnostrade Valoare (cu TVA): 26,28 M EUR Lungime: 42,824 km Stadiul actual: 19 mai – emitere ordin incepere lucrari DN 1H, Zalau - Alesd Lot 1 – km 0+000 – km 26+510 Constructor: Asocierea OHL ZS – PEYBER HISPANICA SL – SC Societatea de intretinere si reparatii Drumuri Timisoara Valoare: 21,9 M EUR Lungime: 26,51 km Stadiul actual: 19 mai – emitere ordin incepere lucrari DN 24 / DN 24B, Limita jud. Galati/Vaslui - Crasna – Albita LOT 2 – DN 24, km 90+000 – km 105+070 DN 24B, km 0+000 – km 22+000 Constructor: Asocierea SC Spedition UMB SRL - Tehnostrade Valoare: 23,95 M EUR Lungime: 37 km Stadiul actual: ordin incepere executie lucrari emis in data de 10.05.2011 DN 24 / DN 24B, Limita jud. Galati/Vaslui - Crasna – Albita LOT 3–DN 24B, km 22+000 – km 47+881 Constructor: Asocierea SC Spedition UMB SRL - Tehnostrade Valoare: 21,5 M EUR Lungime: 25,8 km Stadiul actual: ordin incepere executie lucrari emis in data de 10.05.2011
  • Reabilitare DN, cu contracte semnate:
  • (sept. 2010 – mai 2011):
  • Lungime: 473,06 km
  • Valoare (cu TVA): 370 MEURO
  • Din care:
  • Cu finantare FEDR
  • Lungime: 314,78 km
  • Valoare (cu TVA): 255,6 MEURO
  • Cu finantare Bugetul de Stat
  • Lungime: 7,28 km
  • Valoare(cu TVA): 35 MEURO
  • Cu finantare BEI
  • Lungime: 151 km
  • Valoare (cu TVA): 79,4 MEURO
 • 31. 16. Proiecte prioritare în regim PPP
  • Transport şi infrastructură
   • Autostrada Comarnic-Braşov – în regim de concesiune
   • Autostrada Sibiu – Piteşti – 116 km
   • Autostrada Ploieşti - Buzău – Focşani – 133 km
   • Centura de sud a Capitalei şi Centura de nord a Capitalei, ambele în regim de autostradă
   • Autostrada Târgu-Mureş - Iaşi – Ungheni – 307 km
  • Energie
   • Hidrocentrala Tarniţa – Lăpuşteşti
   • Finalizarea Unităţilor nucleare 3 şi 4 de la Cernavodă
   • Termocentrala de la Doiceşti
   • Proiectul internaţional AGRI (interconector de gaze Azerbaidjan – Georgia – România)
 • 32.
  • Mediu şi agricultur ă
   • A menajarea Canalului Siret-Bărăgan
  • Dezvoltare regională
   • Proiectul Eco din cartierul Ghencea
   • Proiectul Esplanada
   • Finalizarea Canalului Dunăre - Bucureşti
   • Podul rutier peste Dunăre, între Brăila şi Tulcea
  • Sănătate
   • Construcţia a 6 spitale regionale de urgenţă în Timişoara, Cluj-Napoca, Târgu-Mureş, Iaşi, Craiova şi Bucureşti
   • Punerea în valoare a centrului de sănătate "Ana Aslan"
  • Justiţie
   • Realizarea unui penitenciar în regim de parteneriat public-privat, după modelul anglo-saxon.
  16. Proiecte prioritare în regim PPP ( cont. )
 • 33. 17. Restructurarea companiilor de stat
  • Reformarea guvernanţei întreprinderilor de stat prin elabora rea (în consultare cu Banca Mondială) şi aproba rea legislaţi ei necesare, introduce rea obligativit ăţii auditurilor externe independente periodice şi transfer ul controlul ui financiar de la ministerele de resort la MFP până la finele lunii septembrie 2011.
  • Îmbunătăţirea sistemului de raportare pentru întreprinderile de stat care sunt deja incluse în definiţia ESA a bugetului general consolidat.
  • Prevenirea acumulării de noi arierate şi pierderi pentru companiile care au fost reclasificate de către Eurostat ca făcând parte din bugetul general consolidat şi pentru cele care pot fi reclasificate în 2011 şi 2012.
  • Elaborarea de planuri strategice de acţiune pentru companiile principale ( î n special cele din sectorul energetic ş i transporturi) , până la finele lunii aprilie 2011 şi pentru toate celelalte companii până la finele lui iulie 2011 .
 • 34. 18. Vânzarea unor pachete minoritare ale statului
  • Petrom, Transelectrica, Transgaz, Romgaz etc.
  • Pentru privatizările principale :
   • până la finele lu nii august 2011 va fi numit ă o companie de renume internaţional în calitate de consultant pentru tranzacţie ;
   • până la finele anului 2011 se vor transmite propunerile ;
   • până la mijlocul lui 2012 se vor organiza licitaţiile .
 • 35. Mult succes în afaceri!