Propuestas para las nuevas bibliotecas públicas“

1,511 views

Published on

en Atenas dentro de la 8ª edición del Congreso Internacional de Bibliotecas bajo el título “Smart ideas, attractive libraries“, los días 5 y 6 de octubre 2012

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,511
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
91
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Προτάσεις για τις δημόσιες βιβλιοθήκες του 21 ου αιώνα (ή γιατί οι βιβλιοθήκες είναι σημαντικές…)
 • Propuestas para las nuevas bibliotecas públicas“

  1. 1. Felicidad Campal García http://www.dailymotion.com/video/xtd09f_asiBPE de Salamanca, Casa de las Conchas, España -52-e-02_shortfilms
  2. 2. 1. Bibliotecas como espacio público de 1. Βιβλιοθήκες ως δημόσιος, πραγματικός ή encuentro, físico o virtual, donde εικονικός χώρος συνάντησης cabemos todos … o el 99% 2. Βιβλιοθήκες για τους πολίτες, που βοηθούν2. Bibliotecas para los ciudadanos, que στη κοινωνική συνοχή και ενσωμάτωση και ayudan a la cohesión e integración στην προσωπική και/ή επαγγελματική social y para el desarrollo y la ανάπτυξη και ολοκλήρωση, στην έξαψη της realización personal y/o profesional, φαντασίας. para encender la imaginación… 3. Βιβλιοθήκες για ανάγνωση, πολιτισμό, για3. Bibliotecas para la lectura, la cultura, el τον ελεύθερο χρόνο και την τοπική ιστορία. ocio y la historia local / 4. Βιβλιοθήκες για τη μόρφωση των παιδιών4. Bibliotecas para la educación de los και την επιμόρφωση των ενηλίκων (Πληρ. niños y la formación de los adultos Αλφαβητισμός, δεξιότητες για τον 21ο αι., (ALFIN, habilidades para el S.XXI, άμβλυνση της ψηφιακής ψαλίδας). reducir la brecha digital) 5. Βιβλιοθήκες για αναζήτηση εργασίας και5. Bibliotecas para buscar empleo y στήριξη στις τοπικές επιχειρήσεις και apoyo para los negocios y empresarios επιχειρηματίες. locales 6. Βιβλιοθήκες ως καινοτόμοι χώροι… κάτι6. Bibliotecas como espacios περισσότερο από βιβλία και ποντίκια innovadores… algo más que libros y 7. Φθηνές Βιβλιοθήκες … αυτό-βιώσιμες ratones 8. Ας σώσουμε τις βιβλιοθήκες μας!7. Bibliotecas baratas… 9. Συνοψίζοντας… ¿autosostenibles? 10. … και κάποιες σκέψεις8. ¡Salvemos nuestras bibliotecas!9. Resumiendo…10. …Y reflexionando
  3. 3.  Espacio abierto, democrático, integrador,  Χώρος ανοιχτός, δημοκρατικός, δια-ηλικιακός intergeneracional  Πολυπρόσωπο επικοινωνιακό κέντρο για Centro comunitario multifacético para conectar y σύνδεση & δημιουργία crear  Χώρος συγκέντρωσης & επικοινωνίας για την Espacio de reunión y comunicación para la κοινωνία. comunidad. /  Χώρος υποδοχής και συνάντησης Espacio de acogida y de encuentro Τρίτος τόπος: πεδίο διαφορετικό από την εργασία και το σπίτι, όπου τα μέλη μπορούν να Tercer lugar : escenarios ajenos al trabajo y al περνούν χρόνο μαζί και όπου διαφορετικά hogar, donde sus miembros puedan pasar άτομα μπορούν να συγκεντρώνονται και να tiempo juntos y donde personas de distinta γνωρίζονται. condición puedan reunirse y conocerse.  Ουδέτερος χώρος, όπου δεν σου ζητούν τίποτα, Espacio neutral, que no te exigen nada, donde όπου μπορείς απλά να ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ, να μην κάνεις se permite sencillamente ESTAR, no hacer ni ούτε ν αγοράζεις ούτε να καταναλώνεις τίποτα, comprar ni consumir nada, disfrutar de la να απολαμβάνεις τη μοναξιά ή τη συντροφιά. soledad o de la compañía...  Η βιβλιοθήκη είναι ΘΟΡΥΒΟΣ, είναι ΖΩΗ: ένας χώρος, ένα εργαστήριο, μια αίθουσα εκθέσεων, La biblioteca es RUIDO, es VIDA: un escenario, un ένα στούντιο ηχογράφησης… laboratorio, una sala de exposiciones, un estudio para grabar…  Χώρος απτός, πραγματικός, γήινος, σωματικός, οικολογικός Espacio tangible, real, corporal, terrenal, ecológico  Αλλά και εικονικός χώρος: διαδίκτυο, κοινωνικά Pero también espacio virtual: web, redes sociales / δίκτυα Accesible: tanto física como virtualmente :  Προσβάσιμος: πραγματικά και εικονικά: eliminar barreras κατάργηση ορίων
  4. 4.  Necesidades cambiantes de la comunidad Μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινότητας  Nuevas y antiguas necesidades / Παλιές και νέες ανάγκες  Nueva forma de satisfacerlas / Νέος τρόπος ικανοποίησης τους  Nuevas perspectivas / Νέες προοπτικές  Nuevas pasiones / Νέα πάθη The Library in the City: Changing Demands and a Challenging Future Pew Charitable Trusts’ Philad h ttp://www.pewtrusts.org/uploadedFil es/wwwpewtrustsorg/Reports/Philad elphia_Research_Initiative/Philadel phia-Library-City.pdf
  5. 5.  En las bibliotecas cabemos todos:  Στις βιβλιοθήκες χωρούμε όλοι:  Personas con discapacidad, inmigrantes,  ΑΜΕΑ, μετανάστες, άνεργοι, μοναχικοί, parados, solitarios, personas mayores… ηλικιωμένοι…. Nuevo concepto de integración social…  Νέα έννοια κοινωνικής ένταξης…  ¿Quiénes son los nuevos “pobres”  Ποιοί είναι οι "νεόπτωχοι" η o “excluidos”? "αποκλεισμένοι"; La biblioteca que crea comunidad e  Η βιβλιοθήκη που δημιουργεί identidad comunitaria. Sienten la κοινότητα και κοινωνική ταυτότητα. biblioteca como algo suyo que utilizan y Αισθάνονται τη βιβλιοθήκη σαν κάτι defienden δικό τους που χρησιμοποιούν και Espacios para la igualdad de υπερασπίζονται. oportunidades Espacios para la  Χώροι για ισότητα ευκαιριών democracia, acceso a cualquier tipo de  Χώρος για τη δημοκρατία , πρόσβαση información, que es poder… para facilitar σε κάθε είδους πληροφορία που ... la integración en la sociedad real y digital διευκολύνει τη ένταξη σε όλα τα a todos los niveles επίπεδα της πραγματικής & της  personal, de salud ,laboral, ψηφιακής κοινωνίας económico, social, educativo,  προσωπικό, υγείας, οικονομικό, administrativo, etc. κοινωνικό, εκπαιδευτικό, διοικητικό, κλπ
  6. 6.  Lugares para encender la imaginación  Χώροι έξαψης της φαντασίας Ciudadanos productores y creadores de  Πολίτες παραγωγοί & δημιουργοί contenidos: PRODUSER περιεχομένων: PRODUSER  Fomento de la creación literaria y artística  Ενθάρρυνση της λογοτεχνικής & καλλιτεχνικής δημιουργίας  Centros de interés como el de Creatividad y expresión (BPE Salamanca)  Κέντρα ενδιαφέροντος όπως της Δημιουργικότητας και Έκφρασης (ΔΚΒ  Talleres de escritura creativa Talleres de Σαλαμάνκα) narración  Εργαστήρια δημιουργικής γραφής  Conversaciones en idiomas  Εργαστήρια αφήγησης  Certámenes y concursos literarios y/o  Συνομιλία σε ξένες γλώσσες artísticos  Λογοτεχνικοί και/ή καλλιτεχνικοί  Bibliotecas-laboratorio para el desarrollo de διαγωνισμοί nuevas formas de expresión artística  Βιβλιοθήκες-εργαστήριο για την ανάπτυξη  Lugares de exposición de artistas locales y νέων μορφών καλ/χνικής έκφρασης  TIC y todas las vías posibles como vehículo  Εκθεσιακοί χώροι τοπικών και νέων de expresión: redes sociales, Facebook, καλλιτεχνών twitter, página  TIC και όλες οι πιθανοί τρόποι ως όχημα  Permiten la conexión, el encuentro de los έκφρασης: κοινωνικά δίκτυα, Facebook, ciudadanos : relaciones personales twitter, ιστοσελίδα  Lugar para el ocio y el tiempo libre  Επιτρέπουν τη σύνδεση, τη συνάντηση των πολιτών: προσωπικές σχέσεις
  7. 7.  Lectura: hábitos y competencias  Ανάγνωση: συνήθειες & lectoras ικανότητες ανάγνωσης  Distintos tipos de lectura:  Διάφορα είδη ανάγνωσης: ▪ Profesional / Ocio ▪ Επαγγελματική/ Ελεύθερου ▪ Lectura en papel / Lectura digital : χρόνου libros electrónicos (asuntos legales, ▪ Ανάγνωση σε χαρτί / Ανάγνωση técnicos y formativos por resolver: ψηφιακή: ηλεκτρονικά βιβλία propiedad intelectual, propiedad de (νομικά,τεχνικά & επιμορφωτικά: las colecciones , compras θέματα προς επίλυση: πνευματική consorciadas, préstamo…) y περιουσία, ιδιοκτησία συλλογών, audiolibros εταιρικές αγορές, δανεισμός…) και ▪ Lectura inclusiva (integración ηχο-βιβλία. social) ▪ Περιεκτική ανάγνωση (κοινωνική  Clubes de lectura presenciales ένταξη) ▪ Co-financiados por los propios  Ομάδες ανάγνωσης με παρουσία asistentes por medio de la compra/donación de un libro por ▪ Συνχρηματοδοτούμενες από τους asistente… ίδιους τους συμμετέχοντες μέσω της αγοράς/δωρεάς ενός βιβλίου  Clubes de lectura virtuales o en la ανά συμμετέχοντα… nube: lectura social  Ομάδες ανάγνωσης εικονικές ή στα σύννεφα: κοινωνική ανάγνωση
  8. 8. http://www.fundaciongsr.com/story.php?id=369
  9. 9.  Actividades culturales y  Πολιτιστικές & διδακτικές didácticas: δραστηριότητες:  La biblioteca como productora de  Η βιβλιοθήκη ως παραγωγός contenidos: content curator περιεχομένων: content curator  El valor de lo local: historia, foclore,  Η αξία του τοπικού: ιστορία, patrimonio… λαογραφία, κληρονομιά…  Digitalización de contenidos  Ψηφιοποίηση για όλα τα accesibles para todos περιεχόμενα  Ciclos de cine y música  Κύκλοι μουσικής & κινημ/φου  Ferias de libros, de editores, de  Φεστιβάλ βιβλίου, εκδοτών, servicios públicos… δημοσίων υπηρεσιών…  Exposiciones  Εκθέσεις  Presentaciones de libros y  Παρουσίες βιβλίων και διαλέξεις conferencias  Θεατρικές & μουσικές παρουσιάσεις  Representaciones teatrales,  Συμμετοχή σε φεστιβάλ και άλλες musicales… πολιτιστικές εκδηλώσεις ( FACyL)  Participación en festivales y otros eventos culturales ( FACyL)
  10. 10.  La biblioteca pública es un apoyo  Η δημόσια βιβλιοθήκη είναι ένα fundamental de la escuela. A βασικό στήριγμα του σχολείου. veces la sustituye: Κάποτε το αντικαθιστά:  Ayudar a hacer los deberes  Βοηθά στο διάβασμα  Actividades de fomento de la  Δραστηριότητες ενθάρρυνσης lectura της ανάγνωσης Universidad popular o del pueblo  Λαϊκό ή ανοιχτό παν/στήμιο para los adultos : ALFIN – ενηλίκων : ΠΑ – μικρο- microformaciones πληροφορίες  ALFIN, alfabetización  Π.Α, πληροφοριακός informacional para adquirir las αλφαβητισμός για την competencias y habilidades απόκτηση γνώσεων και necesarias para el S.XXI ικανοτήτων που απαιτεί ο 21ος Luchar contra la brecha digital =  Αγώνας κατά της ψηφιακής Inclusión digital ψαλίδας = ψηφιακή ένταξη
  11. 11.  Biblioteca = universidad del  Βιβλιοθήκη = λαϊκό pueblo πανεπιστήμιο Formación permanente en la era  Διαρκής επιμόρφωση την de la sobreinformación = εποχή της υπέρ- INFOXICACIÓN πληροφόρησης= Fomentar el espíritu crítico ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ Reducir la brecha digital  Ενθάρρυνση κριτικού Actividades formativas sobre πνεύματος diferentes aspectos sociales  Μείωση της ψηφιακής ψαλίδας (idiomas, salud…)  Εκπαιδευτικές δραστηριότητες Espacio formativo en nuevas σε διάφορα κοινωνικά θέματα tecnologías (γλώσσες, υγεία…) Acercar al ciudadano a los  Χώρος επιμόρφωσης στις νέες servicios virtuales y a las redes τεχνολογίες sociales  Προσέγγιση του πολίτη στις εικονικές υπηρεσίες και τα κοινωνικά δίκτυα
  12. 12.  Actividades formativas relacionadas con la búsqueda de empleo y el fomento de las iniciativas de los emprendedores Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες σχετικά με αναζήτηση εργασίας και ενθάρρυνση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών Tutorial para la búsqueda de empleo en ALFARED Οδηγός για αναζήτηση εργασίας στο ALFARED http://www.alfared.org/node/862
  13. 13.  Lugar de las 3 T: tecnología, talento  Τόπος για τα 3 T: τεχνολογία, y tolerancia ταλέντο και ανεκτικότητα Microcosmos de creatividad: un  Μικρόκοσμος δραστηριότητας: lugar para conectar y crear ένας τόπος για σύνδεση και Tecnológicos: Ordenadores , internet, δημιουργία scaner, fotocopias, impresoras, Wi-fi,  Τεχνολογία: Ordenadores , internet, lectores de libros electrónicos, libros scanner, φωτοτυπίες, εκτυπωτές, Wi-fi, electrónicos, apps para los smartphones ανάγνωση e-books, e-books, apps για y otros dispositivos móviles, códigos QR, smartphones και άλλες κινητές tutoriales συσκευές, κωδικοί QR, οδηγίες Servicios virtuales sin necesidad de  Εικονικές υπηρεσίες χωρίς ανάγκη desplazamientos: μετακίνησης  “Los textos serán —en su mayoría— digitales y las gestiones  “Τα κείμενα στην πλειοψηφία τους θα είναι ψηφιακά και εργασίες online, como ya ocurre en la Biblioteca Pública de Nueva York. online, όπως συμβαίνει ήδη στην Δημόσια Βιβλιοθήκη της Ν. Los usuarios pueden hacer buena parte de los trámites desde Υόρκης. Οι χρήστες μπορούν να κάνουν μεγάλο μέρος των la web o desde una aplicación instalada en un teléfono εργασιών τους μέσω διαδικτύου ή με μια εφαρμογή σε ένα inteligente: buscar en el catálogo, reservar un título, renovar smartphoneνα δουν τον κατάλογο να κλείσουν ένα βιβλία, να un préstamo… Y si el libro o revista está disponible en formato ανανεώσουν το δανεισμό… Και εάν το βιβλίο είναι διαθέσιμο σε electrónico, puede descargarlo y, cuando termine el plazo, el ηλεκτρονική μορφή μπορούν να το κατεβάσουν και όταν τελειώσει contenido simplemente desaparecerá del aparato. “ El futuro η προθεσμία, πολύ απλά, το περιεχόμενο θα φύγει από τη συσκευή. de la lectura. Virgina Collera. En El País, 15 de septiembre 2012 “ El futuro de la lectura. Virgina Collera. El País, 15 de septiembre 2012
  14. 14. YouMedia ha sido ideado como un centro de enseñanza innovador que, integrado dentro de la Biblioteca Públicade Chicago, pretende ser un espacio dinámico diseñado para que los jóvenes potencien su creatividad ydesarrollen habilidades en el uso de la tecnología, mientras se fomenta el trabajo en equipo y el pensamientocrítico.
  15. 15.  Presencia de las bibliotecas en redes  Παρουσία των βιβλιοθηκών στα sociales κοινωνικά δίκτυα Selección de recursos para la  Επιλογή πόρων για την κοινότητα: comunidad: ▪ Καλή φυσική συλλογή: ας μην ξεχνάμε ▪ Buena colección presencial : no βιβλία και περιοδικάs, DVD, CD olvidemos los libros y las revistas, DVD, ▪ Καλή συλλογή εικονικών πόρων CD για ανάγνωση, για πληροφόρηση, ▪ Buena colección de recursos για μουσική, για κιν/φο, τέχνη, virtuales para la lectura, para la ελεύθερο χρόνο… información, para la música, para  Προχωρημένος δείκτης el cine, para el arte, para el ocio… ηλεκτρονικής διοίκησης: Exponente avanzado de  Συνδέουν τους πολίτες με τις (όλο administración electrónica: και περισσότερες) υπηρεσίες που  Unen a los ciudadanos con todos los προσφέρει η διοίκηση μέσω internet servicios (cada vez más) que la (κάποτε αποκλειστικά) σε administración ofrece a través de σημαντικές διαδικασίες : internet (a veces de forma exclusiva ) ▪ Αιτήσεις, υποτροφίες, βοήθειες, en procesos vitales: θέματα υγείας ▪ Solicitudes, becas, ayudas, temas de salud
  16. 16.  Permiten acceso a Internet • Επιτρέπουν δωρεάν πρόσβαση gratuito στο διαδίκτυο Acceso a colecciones • Πρόσβαση σε συλλογές Acceso a la lectura, música y cine • Πρόσβαση στην ανάγνωση, τη Acceso a información sobre los μουσική και τον κιν/φο • Πρόσβαση στην πληροφορία negocios, aspectos laborales σχετικά με επιχειρήσεις, Acceso a la formación para la εργασιακά θέματα. búsqueda de empleo y el • Πρόσβαση στην εκπαίδευση για emprendimiento αναζήτηση εργασίας και την Recursos para el aprendizaje de επιχειρηματικότητα. idiomas • Βοηθήματα για την εκμάθηση Autoformación permanente γλωσσών Ocio y tiempo libre • Διαρκής αυτό-πληροφόρηση • Ελεύθερος χρόνος
  17. 17.  Centros sostenibles:  Tanto económicamente: optimización de  Υποστηριζόμενα κέντρα: recursos  Οικονομικά: με βελτιοποίηση των  Cada dólar invertido en las bibliotecas πόρων públicas de Queensland revierte más del doble, ¿es o no una buena inversión?  Και οικολογικά (περιβάλλον) http://www.lecturalab.org/story.php?id=3493  Σχεδιασμός και διαφάνεια της  Como ecológicamente (medio ambiente) διαχείρισης Planificación y transparencia de la ▪ Ορισμός διαδικασιών και δεικτών gestión αξιολόγησης ▪ Definición de procesos e indicadores de evaluación ▪ Προτεραιότητα υπηρεσιών αναδιοργάνωσης στην παροχή ▪ Priorización de servicios, reorganización en la prestación  Συνεργατική και συνεταιριστική Trabajo cooperativo y colaborativo: εργασία  No solo entre bibliotecas (consorcios, especialización)  Όχι μόνο μεταξύ βιβλιοθηκών  Sino entre bibliotecas con otros centros  Αλλά και μεταξύ βιβλιοθηκών με άλλα comunitarios επικοινωνιακά κέντρα Compartiendo espacios, recursos,  Μοιραζόμαστε χώρους, πόρους, servicios y organizando actividades en υπηρεσίες και οργανώση κοινών común δραστηριοτήτων
  18. 18. The Library in the CChanging Demandsa Challenging FutuPew Charitable Truhttp://www.pewtrusts.org/uploadedFiles/wwwpewtrustsorg/Reports/Philadelphia_Research_Initiative/Philadelphia-Library-City.pdf
  19. 19.  Asociación de Amigos de la Biblioteca deΦίλων της ΔΚΒ • Ένωση la BPE de Salamanca que legalmente nos Βιβλιοθήκης της Σαλαμάνκα permite organizar: που μας επιτρέπει τη νόμιμη  Mercadillos solidarios para la διοργάνωση: biblioteca • Αγορών αλληλεγγύης για τη ▪ Venta de libros, revistas, CD y βιβλιοθήκη DVD que la biblioteca tiene • Αγορά βιβλίων, περιοδικών duplicados CD και DVD που οι  Poder pagar a través de las βιβλιοθήκες έχουν διπλά suscripciones de los socios • Δυνατότητα χρηματοδότησης actividades de: μέσω των συμμετοχών των ▪ Cuentacuentos χρηστών δραστηριοτήτων με: ▪ Talleres – Παραμυθάδες  Gestionar donaciones – Εργαστήρια económicas de usuarios y/o ▪ Διαχείριση οικονομικών entidades δωρεών χρηστών και/ή φορέων
  20. 20.  Compromiso ciudadano  Δέσμευση του πολίτη Es hora de que los ciudadanos  Είναι καιρός οι πολίτες (los trabajadores tb) reviertan en (εργαζόμενοι) να επιστρέψουν la biblioteca “algo” de lo que στη βιβλιοθήκη «κάτι» από ότι esta les ha dado durante mucho τους έχει δώσει αυτή εδώ και tiempo: τόσο καιρό:  A través de donaciones:  Μέσα από δωρεές: ▪ 20 libros que la biblioteca debe ▪ 20 βιβλίων που πρέπει να έχει η tener βιβλιοθήκη ▪ 20 libros que los usuarios quieren ▪ 20 βιβλίων που οι χρήστες que la biblioteca tenga θέλουν να έχει ▪ 20 audiovisuales (discos y vídeos) ▪ 20 οπτικοακουστικών (δίσκων  Apradine un libro και βιντεοταινιών)  Donación de cualquier otro  Γίνε ανάδοχος ενός βιβλίου material para la biblioteca…  Δωρεά οτιδήποτε άλλου για τη βιβλιοθήκη…
  21. 21.  Formas de buscarse la vida…: •Τρόποι επιβίωσης…:  Papel higiénico patrocinado por •Χαρτί τουαλέτας που χορηγείται από empresarios y comercios locales τοπικούς επιχειρηματίες και  Donación de libros por librerías o καταστήματα centros comerciales… y que se •Δωρεά βιβλίων από βιβλιοπωλεία ή sepa = publicidad para ellos εμπορικά κέντρα που γίνεται γνωστό =  Poner una calculadora en la página διαφήμιση για αυτούς web (catálogo) para que el usuario vea cuanto se ahorra sacando el •Τοποθετούμε μια αριθμομηχανή στην material de la biblioteca ιστοσελίδα (κατάλογο) ώστε ο χρήστης να  Pagar por poder tener los βλέπει πόσο εξοικονομεί όταν παίρνει materiales más tiempo en βιβλία από τη βιβλιοθήκη. préstamo del habitual (freemium •Πληρώνει για να κρατά ότι έχει δανεστεί vs. premium) για περισσότερο χρόνο από ότι συνήθως  Crowdfunding en internet: (freemium vs, premuim) financiación colectiva para proyectos •Crowdfunding στο internet: συλλογική χρηματοδότηση για σχέδια.
  22. 22.  Campaña Marea amarilla: “Yo amo las bibliotecas públicas”. Εκστρατεία Κίτρινη Παλίρροια: «Αγαπώ τις δημόσιες βιβλιοθήκεςhttps://www.facebook.com/pages/Yo-AMO-las-Bibliotecas-P%C3%BAblicas/164925590
  23. 23. “Encadenados” enSalamanca en favor deuna buena causa: ladefensa de nuestrasbibliotecas«Αλυσοδεμένοι» στηΣαλαμάνκα για μια καλήαιτία: υπεράσπιση τωνΒιβλιοθηκών μας En Madrid un “abrazo” a la Biblioteca Nacional / Μαδρίτη, χαιρετισμούς στην Εθνική Βιβλιοθήκη
  24. 24. En la BPE de Salamanca buscamos lacomplicidad de los ciudadanos. ¿qué espara ti la biblioteca?Las respuestas verdaderas“declaraciones de amor”Στη ΔΚΒ της Σαλαμάνκα ζητάμε τησυμμετοχή των πολιτών. Τι είναι ηβιβλιοθήκη για σένα; Οι απαντήσεις μοιάζουνμε πραγματικές ερωτικές εξομολογήσεις
  25. 25. http://www.youtube.com/user/BPSalamanca
  26. 26. http://www.huffingtonpost.com/christian-zabriskie/library-protests_b_1148798.html?utm_hp_ref=libraries-in-crisis
  27. 27. http://www.voicesforthelibrary.org.uk/wordpress/
  28. 28. http://promotions.atyourlibrary.org/lcsum-slideshow.htmlhttp://atyourlibrary.org/why/relationships
  29. 29.  Líneas de actuación:  Γραμμές ενέργειας: Lectura  Ανάγνωση Formación,  Εκπαίδευση, Servicios web y presencia en  Υπηρεσίες web και παρουσία σε redes sociales κοινωνικά δίκτυα  participación de los  Συμμετοχή των ciudadanos/usuarios πολιτών/χρηστών  #biblioteca (twitter)  #βιβλιοθήκη (twitter)  #lasbibliotecasmolan Implicar al ciudadano en la  Ένταξη του πολίτη στην προστασία defensa de este servicio του δημόσιου αγαθού που λέγεται público llamado biblioteca βιβλιοθήκη Poner en valor a la biblioteca  Αξιολόγηση της βιβλιοθήκης και y a los bibliotecarios των βιβλιοθηκονόμων
  30. 30. http://www.stoutkramer.nl/taok/?lang=enhttp://librarianista.tumblr.com/post/31403005928
  31. 31. Phil Bradley. Phil Bradley.
  32. 32. http://www.fundaciongsr.com/story.php?id=465
  33. 33.  ¿Qué vamos a hacer cuando esta “pesadilla” termine,  Τι θα κάνουμε όταν τελειώσει ο εφιάλτης; Αν si termina…? τελειώσει…… ¿Cómo serán las bibliotecas del futuro?  Πώς θα είναι οι βιβλιοθήκες του μέλλοντος; Si podemos hacer todo esto a base de esfuerzos  Εάν μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά μετά από personales…: προσωπική προσπάθεια…:  ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Sobraba inversión en  Πως φτάσαμε ως εδώ; Υπήρχε πλεόνασμα σε προσωπικό, personal, colecciones, recursos? συλλογές, πόρους;  ¿Qué va a pasar en el futuro?  Τι θα συμβεί στο μέλλον;  ¿Durante cuánto tiempo nos podremos mantener  Για πόσο καιρό θα μπορούμε να ζούμε από την “viviendo” de la “caridad”, del voluntarismo, donaciones? «φιλευσπλαχνία» τον εθελοντισμό, τις δωρεές;  ¿Voluntarios en bibliotecas?  Εθελοντές στις βιβλιοθήκες;  ¿Calidad, profesionalidad…?  Ποιότητα; Επαγγελματισμός;  ¿Podemos seguir manteniendo estos servicios públicos de  Θα μπορέσουμε να συντηρούμε αυτές τις δημόσιες forma totalmente gratuita y sin intervención estatal? υπηρεσίες τελείως δωρεάν και χωρίς κρατική παρέμβαση; Si existe Internet… ¿para qué existen las bibliotecas?  Αφού υπάρχει το διαδίκτυο γιατί υπάρχουν οι ¿Es hora de “privatizar” servicios y/o bibliotecas y βιβλιοθήκες; ponerle precio a todo, a algo?  Ήρθε ο καιρός να «ιδιωτικοποιηθούν» υπηρεσίες ¿Dejamos que nos “maten”, nos dejamos morir o και/ή βιβλιοθήκες κα να μπει ένα αντίτιμο για όλα; seguimos peleando…?  Θα αφήσουμε να μας «σκοτώσουν»; Θα πεθάνουμε ¿Qué se pierde cuando perdemos bibliotecas? ¿Quién ή θα συνεχίσουμε τον αγώνα; pierde?  Τι χάνεται όταν χάνονται βιβλιοθήκες; Ποιος χάνει;
  34. 34. Mis datos/ Τα στοιχεία μου:fcampal@usal.es ;http://web.usal.es/~fcampal/index.html ;https://www.facebook.com/felicidad.campal;https://twitter.com/fcampalDatos de la BPE Casa de las Conchas:http://www.bibliotecas.jcyl.es/web/jcyl/BibliotecaSalamanca/es/Plantilla66y33/1284212879599/_/_/_http://www.facebook.com/BibliotecaPublicaSalamancahttps://twitter.com/casaconchas
  35. 35.  60 Ways to Use Your Library Card [en línea], http://promotions.atyourlibrary.org/lcsum-slideshow.html http://atyourlibrary.org/why/relationships [Consulta: 18 de agosto de 2012] “Las BIBLIOTECAS, lugares que encienden la imaginación” [en línea], In the Clouds <http://www.fundaciongsr.net/blogs/conexionesimprobables/?cat=35> [Consulta: 8 de agosto de 2012] ANSTICE, Ian. “My vision for public libraries” [en línea] Public Libraries News: What’s happening at your library < http://www.publiclibrariesnews.com/2012/09/my-vision-for-public-libraries.html> [Consulta: 20 de septiembre de 2012] Blog: Get up, stand up…for libraries. Project Sisu <http://www.projectsisu.com/2012/03/get-up-stand-up-for-libraries/>[Consulta: 8 de agosto de 2012] Blog: http://www.speakupforlibraries.org/> [Consulta: 8 de agosto de 2012] Blog: http://www.voicesforthelibrary.org.uk/wordpress/ [Consulta: 8 de agosto de 2012] BRISTOL, Emmily. Nine Reasons to Save Public Libraries [en línea]. <http://ivn.us/2012/08/08/nine-reasons-to-save-public-libraries/> Citado por PENADÉS, Honorio en el Blog: Cabemos todos: en defensa de la #biblioteca <http://www.cabemostodos.org/2012/09/bibliotecas-para-el-99.html> [Consulta: 12 de agosto de 2012] CELAYA, Beatriz.”Crowdfunding u otras formas de buscarse la vida” [en línea] Blog: La Trastienda de Biografías Personales < http://latrastiendadebiografias.blogspot.com.es/2012/09/crowdfunding-u-otras-formas-de-buscarse.html#!/2012/09/crowdfunding-u-otras-formas-de-buscarse.ht >[Consulta 18 de septiembre de 2012] EDWARDS, Julie Biando. “Community Centered: 23 Reasons Why Your Library is the Most Important Place in Town”, [en línea] Public Libraries Online <http://www.publiclibrariesonline.org/magazines/featured-articles/community-centered-23-reasons-why-your-library-most-important-place-town> [Consulta: 2 de agosto de 2012] EICHEL Larry. “Urban Libraries in 2012: Under Pressure and In Demand” [en línea]. Huffpost: libraries in crisis <http://www.huffingtonpost.com/larry- eichel/urban-libraries-in-2012-u_b_1342529.html?utm_hp_ref=libraries-in-crisis> [Consulta: 22 de julio de 2012] FERNÁNDEZ VALDERRAMA, Luis David. “Los Bibliotecarios 3.0. Retos tradicionales + Nuevos retos” [en línea]. Blog Biblogtecarios <http://www.biblogtecarios.es/firmasinvitadas/los-bibliotecarios-3-0-retos-tradicionales-nuevos-retos> [Consulta: 8 de agosto de 2012] FORD, Bárbara J. “Todos son bienvenidos: la biblioteca pública como espacio de integración ciudadana” [en línea]. En: Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas (1. 2002. Valencia) : La biblioteca pública, portal de la sociedad de la información <http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/1212/1/pon_191.pdf> [Consulta: 12 de agosto de 2012] GALEANO, Eduardo. “Mis certezas desayunan dudas” Del cuento La pálida. El Libro de los Abrazos. Hildreth, Susan H. “Libraries Succeed by Constantly Evolving” [en línea]. Huffpost: libraries in crisis <http://www.huffingtonpost.com/susan-h-hildreth/the- future-of-libraries_b_1204446.html?utm_hp_ref=libraries-in-crisis> [Consulta: 2 de agosto de 2012] HUYSMANS, Frank; HILLEBRINK, Carlien. The future of the Dutch public library: ten years on. [en línea] The Hague: Netherlands Institute for Social Research, SCP, 2008 < www.scp.nl/english/dsresource?objectid=21996&type=org> Referenciado por FENOLL, Carme en Blok de BiD <http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/planes-de-futuro-en-las-bibliotecas-p%C3%BAblicas-de-holanda> [Consulta 18 de septiembre de 2012]
  36. 36.  KAVNER, Lucas. “Library Budget Cuts Threaten Community Services Across Country” [en línea]. Huffpost: libraries in crisis <http://www.huffingtonpost.com/2011/11/16/can-the-american-library-_n_1096484.html?utm_hp_ref=libraries-in-crisis> [Consulta: 8 de agosto de 2012] Las bibliotecas se convertirán en espacios culturales de servicios comunitarios [en línea] <http://www.fundaciongsr.com/470/Las-bibliotecas-se- convertiran-en-espacios-culturales-de-servicios-comunitarios> [Consulta: 29 de septiembre de 2012] LLOYD, Delia. “The Death of the Library: Read It and Weep” [en línea]. Politics daily <http://www.politicsdaily.com/2010/06/05/the-death-of-the-library- read-it-and-weep/ > [Consulta: 18 de julio de 2012] LOSOWSKY, Andrew. “Why Its Time To Speak Up For Our Libraries” [en línea]. Huffpost: libraries in crisis <http://www.huffingtonpost.com/andrew- losowsky/libraries-in-crisis-introduction_b_1096030.html> [Consulta: 28 de julio de 2012] MATURANA, Cristian. “Mis certezas desayunan dudas: Innovación Bibliotecaria en América Latina” [en línea]. Blog Biblogtecarios <http://www.infotecarios.com/cristianmaturana/mis-certezas-desayunan-dudas-innovacion-bibliotecaria-en-america-latina> [Consulta: 2 de agosto de 2012] MUNRO, Karen. Resilience vs. Sustainability: The Future of Libraries [en línea] <http://www.inthelibrarywiththeleadpipe.org/2011/resilience-vs- sustainability-the-future-of-libraries/> Referenciado por PENADÉS, Honorio en el Blog: Bibliotecas 2029: Documentos y debates sobre el futuro de las bibliotecas <http://bibliotecas2029.wordpress.com/2012/07/24/resiliencia/> [Consulta: 26 de julio de 2012] Partners for the Future: Public Libraries and Local Governments Creating Sustainable Communities. Urban Libraries Council <http://www.libraryworks.com/INFOcus/1210/ULC_Sustainable_Communities_Full_Report.pdf> [Consulta: 14 de agosto de 2012] RAPHAEL, Molly. “Why Libraries Matter” [en línea]. Huffpost: libraries in crisis <http://www.huffingtonpost.com/molly-raphael/why-libraries- matter_b_1107419.html> [Consulta: 5 de agosto de 2012] Retos de las bibliotecas en la era digital [en línea] <http://www.comunicacion-cultural.com/2012/09/26/retos-de-las-bibliotecas-en-la-era-digital/ > [Consulta: 26 de septiembre de 2012] SCOWN, Jon. “Libraries are joining together across local authority boundaries to offer better services to borrowers” [en línea]. The Guardian, 10 April 2012 <http://www.guardian.co.uk/local-government-network/2012/apr/10/redesigning-libraries-consortium-local-government> [Consulta: 8 de agosto de 2012] TALVÉ, Annie. “Libraries as places of invention”, Library Management, Vol. 32, 2011, Iss: 8/9, pp.493 – 504. DOI:10.1108/01435121111187860 Referenciado por PENADÉS, Honorio en el Blog: Bibliotecas 2029: Documentos y debates sobre el futuro de las bibliotecas <http://bibliotecas2029.wordpress.com/2012/09/14/nsw/> [Consulta: 1 de agosto de 2012] VERCASSON, Ania. Les bibliothèques vont-elles devenir obsolètes? [en línea] <http://www.actualitte.com/bibliotheques/les-bibliotheques-vont-elles- devenir-obsoletes-36171.htm> Referenciado en el Blog: Bibliotecas 2029: Documentos y debates sobre el futuro de las bibliotecas <http://bibliotecas2029.wordpress.com/2012/08/24/obsolescencia/> [Consulta: 26 de agosto de 2012] ZABRISKIE, Christian. “Confronting The Biggest Threat To The Public Library” [en línea]. Huffpost: libraries in crisis <http://www.huffingtonpost.com/christian-zabriskie/threat-to-public-library_b_1547123.html?utm_hp_ref=libraries-in-crisis> [Consulta: 15 de julio de 2012]

  ×