Your SlideShare is downloading. ×
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
HSP Math Thn4
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

HSP Math Thn4

1,744

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,744
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
56
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAKurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Huraian Sukatan PelajaranMATEMATIK TAHUN 4MATEMA TEMATIK PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2001 i
 • 2. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Huraian Sukatan PelajaranMATEMATIK TAHUN 4 ii
 • 3. Huraian Sukatan PelajaranTAHUN 4 MATEMATIK KBSR Kandungan Halaman Kata Pengantar vii Pendahuluan ix 1 Nombor Bulat hingga 100 000 1 2 Pecahan 14 3 Perpuluhan 19 4 Wang hingga RM10 000 27 5 Masa dan Waktu 34 6 Panjang 42 7 Timbangan Berat 52 8 Isi padu Cecair 60 9 Bentuk Dua Matra 68 10 Bentuk Tiga Matra 72 iii
 • 4. RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendakmencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat;memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yangadil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secaraadil dan saksama; menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisikebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satumasyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologimoden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruhtenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkanatas prinsip-prinsip berikut:- KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN iv
 • 5. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah satu usaha yangberterusan ke arah lebih memperkembangkanpotensi individu secara menyeluruh dan bersepaduuntuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonisdari segi intelek, rohani, emosi dan jasmaniberdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepadaTuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkanwarganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawabdan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri sertamemberikan sumbangan terhadap keharmonian dankemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. v
 • 6. Kata Pengantar vi vii
 • 7. PENDAHULUAN Matlamat Matlamat wawasan negara dapat dicapai melalui masyarakat Kurikulum Matematik Sekolah Rendah bertujuan untuk membinaPerananmatematik yang berilmu pengetahuan dan berketerampilan mengaplikasikan pemahaman murid dalam konsep nombor dan kemahiran asasdalam pengetahuan matematik. Antara usaha mencapai wawasan ini,pembangunan mengira. Penguasaan kedua-dua aspek ini dapat membantu muridinsan dan perlu memastikan masyarakat membudayakan matematik dalam mengendalikan urusan harian secara berkesan dan penuhnegara kehidupan seharian. Justeru itu, kemahiran penyelesaian masalah tanggungjawab selaras dengan hasrat masyarakat dan negara dan berkomunikasi dalam matematik perlu dipupuk supaya dapat maju serta dapat membantu murid melanjutkan pelajaran. membuat keputusan dengan berkesan. Objektif Matematik merupakan jentera atau penggerak kepada pembangunan dalam bidang sains dan teknologi. Dengan itu, Objektif kurikulum Matematik Sekolah Rendah membolehkan penguasaan ilmu matematik perlu dipertingkatkan dari semasa murid: ke semasa bagi menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan perkembangan dan keperluan membentuk sebuah negara maju. 1. mengetahui serta memahami konsep, hukum, dan prinsip Selaras dengan hasrat untuk mewujudkan sebuah negara yang yang berkaitan dengan, berorientasikan ekonomi berasaskan pengetahuan, kemahiran • nombor penyelidikan dan pembangunan dalam bidang matematik perlu • operasi dibina di peringkat sekolah. • ruang • ukuran; dan Berasaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan • perwakilan data; wawasan negara, Kurikulum Matematik ini telah diolah dan disusun semula. Langkah yang diambil ini adalah selaras dengan 2. menguasai kemahiran operasi asas matematik iaitu: keperluan untuk menyediakan pengetahuan dan kemahiran • tambah matematik kepada murid-murid yang mempunyai latar belakang • tolak dan keupayaan yang pelbagai. Dengan pengetahuan dan • darab dan kemahiran tersebut mereka berkemampuan untuk menangani • bahagi; cabaran dalam kehidupan harian. 3. menguasai kemahiran operasi bergabung; Keseluruhan kandungan Matematik KBSR diagih mengikut struktur tahun persekolahan peringkat rendah, iaitu dari Tahun 1 4. menguasai kemahiran asas matematik iaitu: hingga Tahun 6. Pada Tahap 1 ialah untuk membolehkan murid • membuat anggaran dan penghampiran menguasai nombor dan melakukan operasi asas matematik serta • mengukur menyelesaikan masalah harian yang mudah. Pada Tahap 2 pula, • mengendali data dan penekanan adalah kepada penguasaan kemahiran matematik • mewakili maklumat dalam bentuk graf dan carta; untuk berfungsi dalam kehidupan harian serta mengikuti pelajaran di peringkat sekolah menengah. vii ix
 • 8. 5. menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik 2. Ukuran bagi merancang strategi penyelesaian masalah secara • Masa dan Waktu berkesan dan bertanggungjawab dalam kehidupan • Ukuran Panjang seharian; • Timbangan Berat • Isipadu Cecair 6. menggunakan laras bahasa matematik yang betul; 3. Bentuk dan Ruang 7. menggunakan perkakasan teknologi yang bersesuaian • Bentuk Dua Matra untuk membina pemahaman konsep, menguasai • Bentuk Tiga Matra kemahiran matematik dan menyelesaikan masalah; 4. Statistik • Purata 8. mengamalkan ilmu matematik secara bersistem, heuristik, • Perwakilan Data tepat dan teliti; Dalam dokumen ini, kandungan kurikulum matematik 9. mendapat peluang melibatkan diri dalam perkembangan dihuraikan dalam tiga lajur iaitu Bidang Pembelajaran, Hasil dunia pendidikan matematik; dan Pembelajaran dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran. 10. menghargai kepentingan dan keindahan matematik. Lajur Bidang Pembelajaran menunjukkan skop kajian bagi Bidang kurikulum matematik. Di bawah lajur ini keluasan dan Pembelajaran kedalaman skop kajian setiap tajuk dihuraikan. Setiap skop Organisasi Kandungan bidang pembelajaran tersebut, diperincikan dan mengandungi kemahiran-kemahiran matematik yang disusun daripada yang Kandungan Matematik KBSR merupakan pengetahuan danOlahan paling asas hingga kepada yang lebih kompleks berdasarkan kemahiran asas yang sesuai dipupuk mengikut peringkat sertakandungan dokumen Sukatan Pelajaran Matematik KBSR.matematik bidang pembelajarannya. Kandungan ini disusun mengikut empat bidang utama iaitu Nombor, Ukuran, Ruang dan Statistik. Dalam Lajur Hasil Pembelajaran dinyatakan dengan jelasnya Hasil kemahiran atau proses matematik yang perlu dikuasai oleh Pembelajaran Bagi setiap bidang utama dihuraikan topik-topik yang murid sepadan dengan Bidang Pembelajaran berkenaan. merangkumi skop bidang pembelajaran seperti: Hasil Pembelajaran ditulis dengan menggabungkan 1. Nombor kandungan dan proses dalam matematik. Semua hasil • Nombor Bulat pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid terbahagi kepada • Pecahan tiga aras mengikut kekompleksan sesuatu tajuk atau bidang • Perpuluhan pembelajaran. Peringkat kemahiran aras-aras berkenaan • Wang ditunjukkan dalam Jadual 1 berikut. • Peratus viii x
 • 9. Pertimbangan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Mencakupi kemahiran asas dengan kedalaman yang mencukupi. Penyelesaian Pengajaran dan pembelajaran Matematik di bilik darjah Aras 1 masalah dan berkomunikasi secara langsung hendaklah mengambil kira hasrat pendidikan matematik seperti Pembelajaran Berfikrah dan mudah. yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran, pendekatan, kaedah serta teknik mengajar yang berkesan. Pengajaran Mencakupi kemahiran yang lebih mendalam dan pembelajaran matematik dilaksanakan dengan berbanding Aras1. Boleh menterjemahkan berlandaskan kepada prinsip pembelajaran masteri dan Aras 2 konsep matematik dalam bentuk pernyataan pembelajaran berfikrah yang dilakukan secara akses dan dan menyelesaikan masalah. terarah kendiri. Mencakupi kemahiran yang lebih abstrak berbanding dengan Aras yang lebih abstrak Mencakupi kemahiran 2. Boleh Pendekatan inkuiri-penemuan berpusatkan murid dengan menterjemah konsep matematik daripada satu berbanding dengan Aras 2. Boleh berbantukan teknologi yang bersesuaian, tuntas dan berkesan mod kepada mod yang lain serta menyelesaikan menterjemah konsep matematik daripada digunakan secara meluas untuk menjadikan pengalaman Aras 3 masalah rutin dan masalah tak rutin. serta pembelajaran matematik yang bermakna, berguna, seronok satu mod kepada mod yang lain menyelesaikan masalah rutin dan masalah tak dan mencabar. rutin. Dalam menentukan peralihan aras, guru perlu mengambil kira perkara berikut: Jadual 1: Aras Kemahiran Matematik • sama ada penguasaan kemahiran dalam sesuatu Kekompleksan bidang pembelajaran meningkat mengikut bidang pembelajaran adalah prasyarat bagi sesuatu hierarki dan unsur kritis dan kreatif diperkembangkan dalam bidang yang lain; dan proses pengajaran dan pembelajaran. • memberi keutamaan meneruskan bidang Sikap dan nilai yang terkandung dalam kurikulum matematik pembelajaran yang difikirkan lebih mudah berbandingCadangan dibentuk dan dipupuk melalui aktiviti pengajaran dan dengan bidang pembelajaran yang lebih sukar.AktivitiPembelajaran pembelajaran matematik. Aktiviti serta bahan pengajaran dan pembelajaran dicadangkan di bawah lajur Cadangan Aktiviti Bagi membolehkan murid menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan perkara-perkara berikut perlu dijadikan Proses Pembelajaran. Selain itu lajur ini memaparkan penjelasan Pengajaran tambahan, penegasan serta contoh-contoh tertentu apabila pertimbangan dalam proses pengajaran dan pembelajaran: dan Pembelajaran perlu, bagi pelbagai perkara seperti skop kandungan, kaedah pengiraan, strategi pengajaran dan penggunaan teknologi. • Murid perlu dibimbing membina kefahaman tentang konsep dan kemahiran matematik melalui manipulasi Kandungan Kurikulum Matematik KBSR disusun dengan objek konkrit dan gambar rajah serta pemikiran yang memberi keluwesan kepada guru dalam melaksanakan bersistem sebelum diperkenalkan kepada simbol pengajaran dan pembelajaran secara optimum dan berkesan. dan algoritma yang merupakan perwakilan secara abstrak. ix x ixi x
 • 10. • Pemahaman konsep dan kemahiran matematik murid perlu Penyelesaian Masalah dalam Matematik disusuli dengan latihan secara lisan dan bertulis yang mencukupi. Ulangkaji dilakukan dari semasa ke semasa. Penyelesaian masalah merupakan fokus utama dalam Selain itu berbagai aktiviti seperti permainan yang pengajaran dan pembelajaran matematik. Oleh itu proses melibatkan nombor dan bentuk perlu dijalankan untuk pengajaran dan pembelajaran perlu melibatkan kemahiran tujuan motivasi, pengukuhan dan pengayaan. menyelesaikan masalah secara komprehensif dan merentasi• seluruh kurikulum. Perkembangan kemahiran penyelesaian Latihan mencongak fakta asas nombor dan operasi perlu masalah perlu diberi penekanan sewajarnya supaya murid dijalankan seberapa kerap yang mungkin bagi dapat menyelesaikan pelbagai masalah secara berkesan. mengekalkannya dalam ingatan serta memudahkan Kemahiran ini melibatkan langkah-langkah seperti berikut: penggunaannya apabila mengira, menghitung dan menyelesaikan masalah. • memahami dan mentafsir masalah• Murid perlu selalu dilatih menggunakan konsep dan kemahiran yang diperolehi daripada pengalaman harian • merancang strategi penyelesaian atau dipelajari daripada mata pelajaran lain bagi menyelesaikan masalah harian; • melaksanakan strategi• Dorongan dan bimbingan perlu diberi untuk murid • menyemak semula penyelesaian berbincang dengan guru atau rakan tentang hasil kerja mereka. Amalan ini dapat melatih murid menggunakan Kepelbagaian penggunaan strategi umum dalam penyelesaian bahasa matematik dengan tepat dan teratur semasa masalah, termasuk langkah-langkah pernyelesaiannya harus berkomunikasi; dan diperluaskan lagi penggunaannya dalam mata pelajaran ini.• Dalam menjalankan aktiviti pembelajaran untuk membina Nilai-nilai murni perlu diterapkan secara bersahaja tetapi terancang di mana mungkin, sesuai dengan tajuk kemahiran penyelesaian masalah ini, perkenalkan masalah matematik yang diajar dan aktiviti yang dijalankan supaya yang berasaskan aktiviti manusia. Melalui aktiviti ini murid dapat pendidikan matematik menjadi seimbang dan menyeluruh. menggunakan matematik apabila berdepan dengan situasi Sehubungan itu, unsur-unsur sains, patriotisme dan alam yang baru dan dapat memperkukuhkan diri apabila berdepan sekitar dijadikan sebagai tema pengajaran dan dengan pelbagai situasi harian yang lebih mencabar. pembelajaran sebagai usaha untuk mengaitkan matematik dengan bidang ilmu yang lain. Cara ini juga membolehkan Antara strategi-strategi penyelesaian masalah yang boleh murid meningkatkan penguasaan kemahiran dipertimbangkan ialah: berkomunikasi dan menyelesaikan masalah. 1. Mencuba kes lebih mudah 2. Membuat simulasi 3. Melukis gambar rajah x xii
 • 11. 4. Cuba jaya Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran5. Mengenal pasti pola6. Mengguna analogi Pelbagai perubahan yang berlaku mempengaruhi kandungan7. Bekerja ke belakang dan pedagogi dalam pendidikan matematik di sekolah rendah.8. Membuat jadual/ carta atau senarai secara bersistem Perubahan ini memerlukan kepelbagaian cara matematik diajar di sekolah.Komunikasi dalam Matematik Penggunaan sumber untuk membantu murid membentuk konsep-konsep matematik adalah sesuatu yang amat perlu.Semasa murid mengutarakan pendapat, hujah atau Guru perlu menggunakan objek sebenar atau objek konkritpenyelesaian secara lisan, atau bertulis, mereka perlu dibimbing dalam pengajaran untuk memberikan pengalaman dansupaya sentiasa menggunakan bahasa yang baik dan laras membantu murid membina idea-idea yang abstrak, mereka cipta,bahasa matematik yang betul dan tepat. Murid perlu dilatih untuk membina keyakinan diri, menggalakkan sifat berdikari danmemilih maklumat yang diterima sama ada dalam bahasa biasa memupuk sikap berkerjasama.atau bahasa matematik, mentafsir, menyusun fakta pentingdalam bentuk rajah atau jadual dan seterusnya Bahan pengajaran dan pembelajaran yang digunakanmenyampaikannya dalam bentuk yang lain dengan cara yang mengandungi unsur diagnostik kendiri supaya murid dapatjelas dan mudah difahami, tanpa mengubah makna asal mengenal pasti sejauh mana mereka telah memahami sesuatumaklumat tersebut. Perkembangan penaakulan matematik konsep dan kemahiran yang telah dipelajari.berkait rapat dengan perkembangan intelek dan komunikasimurid. Oleh itu penaakulan matematik perlu diterapkan dalam Penerapan unsur sejarah matematik perlu diterapkan dalampendidikan matematik supaya murid dapat mengenal, membina usaha mengujudkan murid yang menghargai dan menghayatidan menilai hujah matematik. keindahan matematik.Penggunaan Teknologi Beberapa cadangan yang boleh dilakukan oleh guru dalam merealisasikan hasrat tersebut adalah melalui kaedah sepertiPenggunaan kalkulator, komputer, perisian pendidikan, laman berikut:web dalam internet serta pakej-pakej pembelajaran yang sedia 1. Perbincangan: Pertukaran idea secara bebas di antaraada boleh meningkatkan dan mempelbagaikan pedagogi dalam murid bagi merangsang minat dan membimbing merekapengajaran dan pembelajaran matematik. mendapatkan idea yang baru. Perbincangan ditumpukan kepada penggunaan bahasa harian dan bahasaDengan berbantukan penggunaan teknologi yang bersesuaian, matematik di mana guru menjadi fasilitator dalamtuntas dan berkesan dapat meningkatkan pencapaian murid dan perbincangan itu.penguasaan hasil pembelajaran yang dikehendaki. Oleh itu guruseharusnya menggunakan sumber yang wujud dalam bidang ini 2. Sumbangsaran: Murid menggunakan imaginasi merekauntuk membantu murid menguasai konsep dan kemahiran secara kreatif untuk melahirkan idea secara bebas danmatematik tertentu secara berterusan. spontan. xi xiii
 • 12. 3. Bercerita: Isi pelajaran disampaikan melalui teknik Penilaian Hasil Pembelajaran bercerita. Penyampaian boleh dilakukan oleh guru atau murid. Penilaian adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran dan dijalankan secara berterusan untuk mengenal4. Tunjukcara: Demonstrasi atau sesuatu aktiviti semasa pasti kekuatan dan kelemahan murid tentang sesuatu konsep pengajaran dan pembelajaran. atau kemahiran yang dipelajari. Penilaian perlu dirancang dan disepadukan dengan aktiviti-aktiviti di dalam bilik darjah.5. Simulasi: Situasi yang diwujudkan menyerupai keadaan sebenar tetapi dalam bentuk yang dipermudahkan. Pelbagai kaedah boleh digunakan seperti temubual, soalan Contoh: terbuka, pemerhatian, dan tugasan berdasarkan kepada objektif a. Sosio Drama - Lakonan berdasarkan skrip untuk sesuatu pengajaran itu. Dengan itu guru berpeluang untuk menyelesaikan masalah secara kritis dan rasional. memperbaiki pengajaran serta dapat membetulkan kesilapan dan kelemahan murid secara serta merta supaya kelemahan b. Main Peranan - Lakonan spontan tanpa tersebut tidak terhimpun. menggunakan sebarang skrip. Penilaian kemajuan setiap murid dari satu peringkat ke satu6. Permainan: Aktiviti rekreasi yang menggembirakan bagi peringkat juga membolehkan guru menganalisis punca mengukuhkan sesuatu konsep dan kemahiran matematik kelemahan dan kesukaran murid dalam pembelajaran. Dengan dalam keadaan terkawal. itu membolehkan guru mengambil tindakan susulan yang berkesan sama ada dengan mengadakan aktiviti seperti7. Projek: Aktiviti yang dijalankan selepas murid menguasai pemulihan, pengukuhan atau pengayaan. kemahiran-kemahiran tertentu. Contoh: a. Membuat folio; b. Buku skrap; c. Melukis bertemakan matematik; d. Menulis cerpen, sajak, pantun dan teka-teki bertemakan matematik; e. Menghasilkan model bertemakan matematik; f. Mereka cipta alat pengukur8. Penyelesaian masalah: Menyelesaikan masalah yang berbentuk mekanikal, masalah perkataan, masalah grafikal, teka teki, kuiz, jadual dan pola. xii xiv
 • 13. 1. BULA NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000 Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkakasan teknologi dan perisian kursus yang bersesuaian, objek sebenar atau bahan manipulatif seperti blok asas, kerangka nilai tempat, kertas grid, kad nombor dan kalkulator perlu digunakan. Pendekatan atau aktiviti seperti perbincangan, bercerita tentang sejarah nombor, meneroka nombor, menyiasat pola nombor, permainan, dan kuiz dicadangkan bagi memperkukuh kemahiran proses membilang, membundar, menganggar dan menyelesaikan masalah berkaitan nombor bulat. 1.1 Nombor bulat hingga Aras 1 100 000 a. Menama dan membilang sebarang i. Perwakilan nombor boleh dibuat nombor hingga 100 000 dalam turutan. secara manipulatif, rajah dan simbol. b. Menulis sebarang nombor hingga ii. Membilang secara: 100 000 dalam angka dan perkataan. • gandaan sepuluh ribu; • gandaan seribu; • gandaan seratus; • gandaan sepuluh; dan • satu-satu. 1
 • 14. 1. BULA NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000 Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Contoh: 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, …………. iii. Membilang sehingga 100 000 dalam turutan: • sepuluh ribu-sepuluh ribu • seribu-seribu • seratus-seratus • sepuluh-sepuluh; dan • satu-satu Contoh 1: 30, 60, 90, ……., ……., …….. Contoh 2: 53 675, 54 675, ………., ………. iv. Libatkan aktiviti melengkap sebarang rangkaian nombor. 2
 • 15. 1. BULA NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000 Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 2 a. Menentukan nilai tempat bagi i Bincangkan nilai tempat hingga sebarang nombor hingga 100 000. ratus ribu. b. Mencerakinkan sebarang nombor i. Cerakinan nombor dibuat mengikut hingga 100 000. nilai tempat setiap digit. c. Membanding nilai sebarang dua i. Perbandingan nilai sebarang dua nombor hingga 100 000. nombor adalah berdasarkan nilai tempat. ii. Libatkan aktiviti menyusun nombor dalam turutan menaik dan menurun. d. Menganggar kuantiti. i. Sesuatu kuantiti boleh dianggar secara membanding dan membeza. Contoh 1: Anggarkan kuantiti guli dalam bekas X. 50 biji guli Bekas X 3
 • 16. 1. NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000 BULA Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Contoh 2: Anggarkan nombor pada . 0 100 Aras 3 a. Membundar sebarang nombor kepada i. Pembundaran nombor boleh puluh, ratus atau ribu yang terdekat. ditunjukkan dengan garis nombor. Contoh: 3 482 dibundarkan kepada ratus yang terdekat. 3 482 3 300 3 400 3 500 3 600 3 482 terletak di antara 3 400 dan 3 500. 3 482 lebih dekat kepada 3 500. Dengan itu 3 482 dibundarkan kepada ratus yang terdekat menjadi 3 500. 4
 • 17. 1. BULA NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000 Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran b. Menentukan sebarang nombor bagi i. Contoh: 60 (dibundarkan kepada suatu nombor yang telah dibundarkan puluh yang terdekat). kepada puluh, ratus atau ribu yang terdekat. Nombor-nombor yang boleh dibundarkan menjadi 60 ialah nombor dari 55 hingga 64. (55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 dan 64). ii. Nombor yang sama boleh dibundarkan kepada ratus atau ribu yang terdekat. c. Menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor dalam situasi harian. 5
 • 18. 1. BULA NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000 Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkakasan teknologi dan perisian kursus yang bersesuaian, objek sebenar dan bahan manipulatif seperti blok asas, kad nombor, kerangka nilai tempat, kertas grid dan kalkulator perlu digunakan. Pendekatan atau aktiviti seperti perbincangan, bercerita, mereka cerita, simulasi, membina peta minda, permainan dan kuiz dicadangkan bagi memperkukuh kemahiran proses menambah, menolak, mendarab, membahagi dan menyelesaikan masalah berkaitan operasi. 1.2 Penambahan nombor Aras 1 a. Menganggar hasil tambah. i. Kemahiran pembundaran boleh bulat hingga 100 000 digunakan untuk menganggar hasil tambah. Contoh: 6 542 + 3 187 = 6 542 dibundarkan kepada ratus yang terdekat menjadi 6 500. 3 187 dibundarkan kepada ratus yang terdekat menjadi 3 200. 6
 • 19. 1. NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000 BULA Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Anggaran: 6 500 + 3 200 = 9 700 (Jawapan sebenar: 9 729) ii. Kemahiran menganggar hasil tambah boleh digunakan untuk menyemak kemunasabahan jawapan. Aras 2 a. Menambah sebarang dua nombor hasil i. Penambahan sebagai proses tambah tidak lebih daripada 100 000. mencari jumlah dua nombor. b. Menambah sebarang tiga nombor hasil ii. Penambahan diwakilkan dengan tambah tidak lebih daripada 100 000. ayat matematik dan bentuk lazim. iii. Proses penambahan melibatkan c. Menambah sebarang empat nombor • tanpa mengumpul semula; dan hasil tambah tidak lebih daripada • mengumpul semula. 100 000. Aras 3 a. Menyelesaikan masalah yang i. Mengenal pasti situasi atau melibatkan operasi tambah dalam perkataan yang melibatkan proses situasi harian. penambahan. ii. Jenis masalah harian dikemukakan dalam bentuk perkataan, gambar dan jadual. 7
 • 20. 1. BULA NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000 Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran 1.3 Penolakan nombor Aras 1 i. Kemahiran pembundaran boleh bulat hingga 100 000 a. Menganggar baki atau beza. digunakan untuk menganggar baki atau beza. Contoh: 18 732 – 7 913 = 18 732 dibundarkan kepada ribu yang terdekat menjadi 19 000. 7 913 dibundarkan kepada ribu yang terdekat menjadi 8 000. Anggaran: 19 000 – 8 000 = 11 000 (Jawapan sebenar: 10 819) ii. Kemahiran menganggar baki atau beza boleh digunakan untuk menyemak kemunasabahan jawapan. Aras 2 a. Menolak sebarang nombor hingga i. Penolakan sebagai proses mencari lima digit daripada suatu nombor baki dan beza. yang lebih besar dan tidak lebih daripada 100 000. ii. Penolakan sebagai songsangan penambahan. iii. Penolakan diwakilkan dengan ayat matematik dan bentuk lazim. iv. Proses penolakan melibatkan • tanpa mengumpul semula; dan • mengumpul semula. 8
 • 21. 1. BULA NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000 Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran b. Menolak berturut-turut yang melibatkan i. Penolakan berturut-turut dihadkan nombor bulat tidak lebih daripada kepada tiga nombor. 100 000. Aras 3 a. Menyelesaikan masalah yang i. Mengenal pasti situasi atau perkataan melibatkan operasi tolak dalam yang melibatkan proses penolakan. situasi harian. ii. Jenis masalah harian dikemukakan dalam bentuk perkataan, gambar 1.4 Pendaraban nombor dan jadual. bulat hingga 100 000 Aras 1 a. Menganggar hasil darab. i. Kemahiran membundar boleh digunakan untuk menganggar hasil darab. Contoh: 742 x 38 = 742 dibundarkan kepada ratus yang terdekat menjadi 700. 38 dibundarkan kepada puluh yang terdekat menjadi 40. Anggaran: 700 x 40 = 28 000 (Jawapan sebenar: 28 196) ii. Kemahiran menganggar hasil darab boleh digunakan untuk menyemak kemunasabahan jawapan. 9
 • 22. 1. BULA NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000 Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 2 a. Mendarab sebarang nombor gandaan i. Pendaraban sebagai proses sepuluh dan gandaan sepuluh, hasil penambahan berulang. darab tidak lebih daripada 100 000. ii. Proses pendaraban diwakilkan dengan ayat matematik dan bentuk lazim. iii. Proses pendaraban melibatkan • tanpa mengumpul semula; dan • mengumpul semula. iv. Pendaraban sebarang dua nombor gandaan sepuluh melibatkan dari 10 x 10 hingga 1 000 x 100. b. Mendarab sebarang dua nombor, hasil i. Bagi pendaraban sebarang dua darab tidak lebih daripada 100 000. nombor, pendarabnya dihadkan hingga dua digit. ii. Aktiviti mencerakin atau menganalisis nombor perlu ditegaskan untuk memperkukuh pemahaman tentang proses pendaraban. Contoh: 35 × 12 35 5 × 7 ×12 2 × 6 420 10 × 42 10
 • 23. 1. BULA NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000 Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran iii. Tegaskan mendarab sebarang nombor dengan 10, 100 dan 1 000. Aras 3 a. Menyelesaikan masalah yang i. Mengenal pasti situasi atau melibatkan operasi darab dalam perkataan yang melibatkan proses situasi harian. pendaraban. ii. Jenis masalah harian dikemukakan dalam bentuk perkataan, gambar dan jadual. 1.5 Pembahagian Aras 1 nombor bulat a. Menganggar hasil bahagi. i. Kemahiran membundar boleh hingga 100 000 digunakan untuk menganggar hasil bahagi. Contoh: 875 ÷ 25 875 dibundarkan kepada ratus yang terdekat menjadi 900. 25 dibundarkan kepada puluh yang terdekat menjadi 30. Anggaran: 900 ÷ 30 = 30 (Jawapan sebenar: 35) ii. Kemahiran menganggar hasil bahagi boleh digunakan untuk menyemak kemunasabahan jawapan. 11
 • 24. 1. BULA NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000 Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 2 a. Membahagi sebarang nombor gandaan i. Pembahagian sebagai sepuluh hingga 100 000 dengan 10, pengumpulan sama banyak atau 100 dan 1 000 pengongsian sama rata. i. tanpa baki; dan ii. berbaki. ii. Pembahagian dihubungkaitkan dengan penolakan berulang dan songsangan darab. b. Membahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan iii. Proses pembahagian diwakilkan i. nombor satu digit; dan dengan ayat matematik dan bentuk ii. nombor dua digit, lazim. tanpa baki. iv. Aktiviti mencerakin atau menganalisis nombor perlu c. Membahagi sebarang nombor hingga ditegaskan untuk memperkukuhkan 100 000 dengan pemahaman tentang proses i. nombor satu digit; dan pembahagian. ii. nombor dua digit, berbaki. v. Tegaskan membahagi sebarang nombor tidak lebih daripada 100 000 dengan 10, 100 dan 1000 tanpa baki dan berbaki. Contoh: 45 637 ÷ 1000 = 45 baki 637 12
 • 25. 1. NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000 BULA Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 3 a. Menyelesaikan masalah yang i. Mengenal pasti situasi atau melibatkan operasi bahagi dalam perkataan yang melibatkan proses situasi harian. pembahagian. ii. Jenis masalah harian dikemukakan dalam bentuk perkataan, gambar dan jadual. 1.6 Operasi bergabung, Aras 2 hasil operasi tidak a. Mencari hasil operasi bergabung i. Pengiraan bagi operasi bergabung lebih daripada tambah dan tolak, hasil setiap operasi dilaksanakan mengikut prinsip- 100 000 tidak lebih daripada 100 000. prinsip umum, iaitu dari kiri ke kanan. b. Mencari hasil operasi bergabung i. Proses operasi bergabung darab dan bahagi, hasil setiap operasi diwakilkan dengan ayat matematik tidak lebih daripada 100 000. dan bentuk lazim. ii. Bagi operasi bergabung darab dan bahagi, pendarab dan pembahagi dihadkan kepada dua digit. iii. Operasi bahagi tidak melibatkan Aras 3 baki. a. Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bergabung dalam situasi harian. 13
 • 26. 2. PECAHAN Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkakasan teknologi dan perisian kursus yang bersesuaian, objek sebenar atau bahan manipulatif seperti set pecahan, kad pecahan, kertas grid, papan geometri, dan transperansi pecahan perlu digunakan. Pendekatan atau aktiviti seperti perbincangan, bercerita, meneroka pecahan, melipat kertas, melukis, permainan dan kuiz dicadangkan bagi memperkukuh kemahiran proses membanding, menukar, menambah, menolak dan menyelesaikan masalah berkaitan pecahan. 2.1 Pecahan Setara Aras 1 a. Menentukan sama ada dua pecahan i. Pecahan setara sebagai pecahan yang diberi adalah setara. yang sama nilai. b. Mencari pecahan setara bagi suatu ii. Mempelbagaikan penggunaan pecahan wajar yang diberi, gambar rajah. penyebutnya hingga 100. iii. Nilai pecahan tidak berubah apabila pengangka dan penyebutnya didarab dengan satu nombor yang sama. 14
 • 27. 2. PECAHAN Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran iv. Nilai pecahan tidak berubah apabila pengangka dan penyebutnya dibahagi dengan satu nombor yang sama. v. Pecahan setara bagi suatu pecahan boleh dihasilkan secara mendarab pengangka dan penyebutnya dengan nombor bulat yang sama. Aras 2 a. Menyatakan pecahan wajar yang i. Kemahiran membilang secara penyebutnya hingga 100 dalam melangkau dua-dua, tiga-tiga, dan sebutan terendah. seterusnya boleh digunakan untuk mencari pecahan setara dan pecahan dalam sebutan terendah. Aras 3 a. Membandingkan dua pecahan wajar i. Perbandingan antara dua pecahan yang penyebutnya hingga 100, melibatkan pengangka atau dengan mencari pecahan setara. penyebut yang: • sama; dan • tidak sama. 15
 • 28. 2. PECAHAN Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkakasan teknologi dan perisian kursus yang bersesuaian, objek sebenar atau bahan manipulatif seperti set pecahan, kad pecahan, kertas grid, papan geometri, dan transperansi pecahan perlu digunakan. Pendekatan atau aktiviti seperti perbincangan, bercerita, meneroka pecahan, melipat kertas, melukis, permainan dan kuiz dicadangkan bagi memperkukuh kemahiran proses membanding, menukar, menambah, menolak dan menyelesaikan masalah berkaitan pecahan. 2.2 Penambahan Aras 1 pecahan a. Menambah dua pecahan wajar yang i. Penambahan pecahan sebagai penyebutnya sama hingga 10. proses mencari jumlah dua pecahan. b. Menambah dua pecahan wajar yang penyebutnya tidak sama, hingga 10. ii. Penambahan pecahan diwakilkan dengan ayat matematik dan bentuk lazim. iii. Penambahan dan penolakan pecahan tidak melibatkan nombor bercampur. 16
 • 29. 2. PECAHAN Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran iv. Proses penambahan dan penolakan pecahan dilakukan dengan bahan konkrit, gambar rajah dan simbol. Contoh: 1 2 + 3 7 1 3 2 7 7 6 = + 21 21 13 = 21 17
 • 30. 2. PECAHAN Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 2 a. Menambah nombor bulat dan pecahan i. Nombor bulat dihadkan kepada wajar yang penyebutnya hingga 10. satu digit sahaja. 2 2 Contoh: + 4= 4 3 3 Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi tambah yang melibatkan pecahan dalam situasi harian. 2.3 Penolakan Aras 1 pecahan a. Menolak pecahan wajar daripada i. Penolakan pecahan sebagai proses pecahan wajar yang penyebutnya mencari beza dua pecahan. sama hingga 10. ii. Penolakan pecahan diwakilkan dengan ayat matematik dan bentuk b. Menolak pecahan wajar daripada lazim. pecahan wajar yang penyebutnya 3 2 tidak sama hingga 10. Contoh: − 4 3 9 8 = − 12 12 1 = 12 18
 • 31. 2. PECAHAN Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 2 5 a. Menolak pecahan wajar yang Contoh: 6− penyebutnya hingga 10 daripada 7 nombor bulat. 7 5 = 5 − 7 7 = 5 2 7 Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi tolak yang melibatkan pecahan dalam situasi harian. 19
 • 32. 3. PERPULUHAN Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkakasan teknologi dan perisian kursus yang bersesuaian, objek sebenar dan bahan manipulatif seperti blok asas, kertas grid, kerangka nilai tempat, kad nombor perpuluhan, carta nilai tempat perpuluhan dan kalkulator perlu digunakan. Pendekatan atau aktiviti seperti perbincangan, bercerita, meneroka perpuluhan, permainan dan kuiz dicadangkan bagi mengembangkan kemahiran proses menukar, membanding, mencari pola dan menyelesaikan masalah berkaitan perpuluhan. 3.1 Nombor Aras 1 perpuluhan hingga a. Menyatakan hubungan antara pecahan i. Nombor perpuluhan boleh tiga tempat per seratus dan pecahan per seribu diwakilkan dengan bahan konkrit, perpuluhan dengan nombor perpuluhan. gambar rajah dan garis nombor. b. Menulis nombor perpuluhan hingga tiga Contoh: tempat perpuluhan. 20
 • 33. 3. PERPULUHAN Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Bahagian yang berlorek ialah 19 daripada 100. 19 Pecahan: 100 Nombor perpuluhan: 0.19 Cara menyebut: Sifar perpuluhan satu sembilan. 857 c. Menukar nombor bercampur yang Contoh: 4 penyebutnya seratus dan seribu 1000 kepada nombor perpuluhan. 857 = 4 sa dan atau 1000 800 50 7 = 4 sa, dan 1000 1000 1000 = 4.857 Aras 2 a. Menyatakan bilangan tempat i. Bilangan tempat perpuluhan perpuluhan bagi suatu nombor berdasarkan bilangan digit perpuluhan. di sebelah kanan titik perpuluhan. 21
 • 34. 3. PERPULUHAN Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran b. Menentukan nilai tempat bagi setiap Contoh: Nilai tempat digit dalam nombor perpuluhan. Per Per Ribu Ratus Puluh Sa Sepuluh Seratus 2 4 7 • 3 9 Nombor bulat Pecahan Nombor Perpuluhan c. Menentukan nilai nombor perpuluhan. Contoh: Menentukan nilai 1.3 dengan menggunakan garis nombor. 1.3 0 1.0 2.0 Aras 3 a. Membundarkan nombor perpuluhan. Contoh: 12.43 dibundarkan kepada satu tempat perpuluhan menjadi 12.4. b. Membandingkan nilai dua nombor perpuluhan. 5.687 dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan menjadi 5.69. 0.0918 dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan menjadi 0.092. c. Menentukan sebarang rangkaian Contoh: Turutan menurun nombor perpuluhan dalam turutan 4.75, 4.5, 4.25, 4.0, 3.75 tertentu. 22
 • 35. 3. PERPULUHAN Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkakasan teknologi dan perisian kursus yang bersesuaian, objek sebenar dan bahan manipulatif seperti blok asas, kertas grid, kerangka nilai tempat, kad nombor perpuluhan, carta nilai tempat perpuluhan dan kalkulator perlu digunakan. Pendekatan atau aktiviti seperti perbincangan, bercerita, meneroka perpuluhan, permainan dan kuiz dicadangkan bagi mengembangkan kemahiran proses menambah, menolak, mendarab, membahagi dan menyelesaikan masalah berkaitan perpuluhan. 3.2 Penambahan Aras 1 nombor a. Menambah sebarang dua nombor i. Penambahan perpuluhan sebagai perpuluhan hingga perpuluhan hingga dua tempat proses mencari jumlah dua nombor dua tempat perpuluhan. perpuluhan. perpuluhan ii. Penambahan perpuluhan diwakilkan dengan ayat matematik dan bentuk lazim. 23
 • 36. 3. PERPULUHAN Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 2 Contoh: 3.6 + 4 = a. Menambah nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan dan nombor 3.6 bulat. +4 7.6 Aras 3 a. Menambah tiga atau empat nombor Contoh: 14.03 perpuluhan hingga dua tempat 9.0 perpuluhan. + 0.6 23.63 b. Menambah tiga atau empat nombor Contoh: yang melibatkan nombor perpuluhan 25 + 0.89 + 7 + 1.3 = 34.19 hingga dua tempat perpuluhan dan nombor bulat. Aras 1 3.3 Penolakan nombor a. Menolak sebarang dua nombor i. Penolakan perpuluhan sebagai perpuluhan hingga perpuluhan hingga dua tempat proses mencari beza dua nombor dua tempat perpuluhan. perpuluhan. perpuluhan ii. Kemahiran menganggar boleh digunakan untuk mencari kemunasabahan jawapan. iii. Anggaran boleh ditahkik dengan menggunakan kalkulator. 24
 • 37. 3. PERPULUHAN Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Contoh: 3.0 – 0.9 = 2.1 8.7 – 2.64 = 6.06 Aras 2 a. Menolak nombor perpuluhan hingga Contoh: 5 – 0.08 = 4.92 dua tempat perpuluhan daripada 70 – 3.1= 66.9 nombor bulat. Aras 3 a. Menolak berturut-turut yang melibatkan i. Penolakan berturut-turut dihadkan nombor perpuluhan hingga dua tempat kepada tiga nombor. perpuluhan. Contoh: 4.6 – 0.75 – 1.2 = 2.65 7.18 – 0.3 – 2.9 = 3.98 b. Menolak berturut-turut yang melibatkan Contoh: 12 – 5.4 – 6 = 0.6 nombor perpuluhan hingga dua tempat 35.7 – 16 – 8.05 = 11.65 perpuluhan dan nombor bulat. 25
 • 38. 3. PERPULUHAN Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3.4 Pendaraban Aras 1 nombor a. Mendarab nombor perpuluhan hingga i. Pendaraban nombor perpuluhan perpuluhan dua tempat perpuluhan dengan dengan nombor bulat sebagai hingga dua nombor bulat satu digit. proses penambahan berulang. tempat perpuluhan ii. Apabila nombor perpuluhan hingga satu tempat perpuluhan didarab dengan nombor bulat, jawapannya mempunyai satu tempat perpuluhan juga, walaupun digit di tempat per sepuluh itu mungkin sifar. iii. Hasil darab dihadkan kepada dua tempat perpuluhan sahaja. Contoh: 6.04 x 7 = 42.28 Aras 2 a. Mendarab nombor perpuluhan hingga Contoh: 5.28 x 10 = 52.8 dua tempat perpuluhan dengan 10. 10 x 34.0 = 340.0 Aras 3 a. Mendarab nombor perpuluhan hingga Contoh: 2.0 x 100 = 200.0 dua tempat perpuluhan dengan 100. 100 x 0.96 = 96.0 5.17 x 100 = 517.0 b. Mendarab nombor perpuluhan hingga Contoh: 1.45 x 16 = 23.2 dua tempat perpuluhan dengan 32 x 8.6 = 275.2 nombor bulat dua digit. 26
 • 39. 3. PERPULUHAN Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran 3.5 Pembahagian Aras 1 nombor perpuluhan a. Membahagi nombor perpuluhan hingga i. Pembahagian nombor perpuluhan hingga dua tempat dua tempat perpuluhan dengan dengan nombor bulat sebagai perpuluhan nombor bulat satu digit. proses pengongsian sama rata. ii. Hasil bahagi dihadkan kepada dua tempat perpuluhan sahaja. Contoh: 0.2 ÷ 4 = 0.05 6.80 ÷ 5 = 1.36 Aras 2 a. Membahagi nombor perpuluhan hingga Contoh: 0.7 ÷ 10 = 0.07 dua tempat perpuluhan dengan 10. 5.0 ÷ 10 = 0.5 Aras 3 a. Membahagi nombor perpuluhan hingga i. Hasil bahagi yang lebih daripada dua tempat perpuluhan dengan 100. dua tempat perpuluhan dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan. Contoh: 1.86 ÷ 100 = 0.0186 0.0186 dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan menjadi 0.02. b. Membahagi sebarang nombor Contoh: 1.2 ÷ 16 = 0.075 perpuluhan hingga dua tempat 0.075 dibundarkan kepada dua perpuluhan dengan nombor bulat tempat perpuluhan menjadi 0.08. dua digit. 27
 • 40. 4. WANG HINGGA RM10 000 Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkakasan teknologi dan perisian kursus yang bersesuaian serta wang sebenar dan bahan manipulatif seperti wang asing, bil. tiket, resit pembayaran, tanda harga, buku simpanan wang dan kalkulator perlu digunakan. Pendekatan atau aktiviti seperti perbincangan tentang penggunaan wang dalam kehidupan harian, bercerita tentang sejarah wang, simulasi, jual beli, permainan dan kerja projek dicadangkan bagi mengembangkan kemahiran mengira dan menyelesaikan masalah berkaitan wang. 4.1 Penentuan nilai Aras 1 wang hingga a. Menyebut dan menulis sejumlah wang i. Menulis jumlah wang dalam RM10 000 dalam ringgit dan sen. perkataan dan simbol. Contoh: RM1 500 Cara menyebut: Satu ribu lima ratus ringgit. Contoh: RM48.35 Cara menyebut: Empat puluh lapan ringgit tiga puluh lima sen. 28
 • 41. 4. WANG HINGGA RM10 000 Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 2 a. Menentukan nilai wang hingga i. Membincang tentang barang- RM10 000. barang yang boleh dibeli dengan sejumlah nilai wang. Contoh: Sebuah basikal boleh dibeli dengan nilai wang RM300. Aras 3 a. Menghubungkaitkan kesamaan nilai Contoh: wang hingga RM10 000. RM80 = RM50 + RM20 + RM10 4.2 Penambahan wang Aras 1 hingga RM10 000 a. Menambah dua nilai wang, hasil i. Proses penambahan wang tambah hingga RM10 000. dilakukan melalui aktiviti seperti jual beli dan pengiraan bil. Contoh: Harga sebuah beg = RM174.90 Harga sebuah jam = RM875.50 Jumlah harga beg dan jam = RM174.90 + RM875.50 = RM1 050.40 b. Menambah hingga empat nilai wang, hasil tambah hingga RM10 000. 29
 • 42. 4. WANG HINGGA RM10 000 Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 2 a. Menganggar jumlah nilai wang hingga i. Kemahiran menganggar boleh RM10 000. digunakan untuk menyemak kemunasabahan jawapan. Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi i. Penyelesaian masalah melibatkan tambah yang melibatkan wang dalam harga barang, pendapatan, situasi harian. perbelanjaan dan simpanan wang. ii. Mereka cerita melibatkan wang. 4.3 Penolakan wang Aras 1 hingga RM10 000 a. Menolak sebarang nilai wang daripada i. Proses penolakan wang dilakukan sejumlah wang hingga RM10 000. melalui aktiviti seperti jual beli dan pengiraan bil. b. Menolak berturut-turut dua nilai wang Contoh: Menolak berturut-turut. daripada sejumlah wang hingga RM4 050.10 – RM1 832.90 RM10 000. – RM750.25 = RM1 466.95 Aras 2 a. Menganggar baki atau beza nilai wang i. Kemahiran menganggar boleh hingga RM10 000. digunakan untuk menyemak kemunasabahan jawapan. 30
 • 43. 4. WANG HINGGA RM10 000 Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi tolak i. Penyelesaian masalah melibatkan yang melibatkan wang dalam situasi harga barang, pendapatan, harian. perbelanjaan dan simpanan wang. ii. Mereka cerita melibatkan wang. 4.4 Pendaraban wang Aras 1 hingga RM10 000 a. Mendarab nilai wang dengan nombor i. Proses pendaraban wang dilakukan satu digit, hasil darab hingga melalui aktiviti seperti jual beli dan RM10 000. pengiraan bil. Contoh Bil: Barang Kuantiti Harga seunit Harga Baju 2 RM15.00 Tuala 3 RM8.90 Jumlah b. Mendarab nilai wang dengan nombor Contoh: dua digit, hasil darab hingga RM10 000. 14 x RM280.90 = RM3 932.60 Aras 2 a. Menganggar hasil darab nilai wang i. Kemahiran menganggar boleh hingga RM 10 000. digunakan untuk menyemak kemunasabahan jawapan. Contoh: RM364.20 x 5 RM364.20 dibundarkan kepada puluh ringgit yang terdekat menjadi RM360.00. 31
 • 44. 4. WANG HINGGA RM10 000 Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Anggaran: RM360.00 x 5 RM1 800.00 (Jawapan sebenar: RM364.20 x 5 = RM1 821.00) Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi darab i. Penyelesaian masalah melibatkan yang melibatkan wang dalam situasi seperti harga barang, pendapatan, harian. perbelanjaan dan simpanan wang. ii. Mereka cerita melibatkan wang. 4.5 Pembahagian wang Aras 1 hingga RM10 000 a. Membahagi nilai wang hingga i. Proses pembahagian wang RM10 000 dengan nombor satu digit. dilakukan melalui aktiviti seperti jual beli dan pengiraan bil. Contoh: RM4 726.40 ÷ 7 = RM675.20 b. Membahagi nilai wang hingga RM10 000 dengan nombor dua digit. Contoh: RM1 692.80 ÷ 23 = RM73.60 32
 • 45. 4. WANG HINGGA RM10 000 Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 2 a. Menganggar hasil bahagi wang hingga i. Kemahiran menganggar boleh RM10 000. digunakan untuk menyemak kemunasabahan jawapan. Contoh: RM4 236 ÷ 8 = RM4 236 dibundarkan kepada ribu ringgit yang terdekat menjadi RM4 000. Anggaran: RM4 000 ÷ 8 RM500 (Jawapan sebenar: RM529.50) Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi i. Penyelesaian masalah melibatkan bahagi yang melibatkan wang dalam seperti harga barang, pendapatan, situasi harian. perbelanjaan dan simpanan wang. ii. Mereka cerita melibatkan wang. 33
 • 46. 4. WANG HINGGA RM10 000 Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4.6 Operasi bergabung Aras 2 tambah dan tolak a. Mencari hasil operasi bergabung i. Proses operasi bergabung melibatkan wang tambah dan tolak yang melibatkan nilai dilakukan melalui aktiviti seperti hingga RM10 000 wang hingga RM10 000. jual beli, pengiraan bil dan simpanan wang. Aras 3 ii. Penyelesaian masalah melibatkan a. Menyelesaikan masalah operasi pelbagai situasi seperti simpanan bergabung tambah dan tolak yang wang, pendapatan, perbelanjaan melibatkan wang dalam situasi harian. dan pengiraan bil. iii. Pendarab dan pembahagi dihadkan kepada nombor bulat 4.7 Operasi bergabung Aras 2 dua digit. darab dan bahagi a. Mencari hasil operasi bergabung darab melibatkan wang dan bahagi yang melibatkan nilai wang hingga RM10 000 hingga RM10 000. Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi bergabung darab dan bahagi yang melibatkan wang dalam situasi harian. 34
 • 47. 5. MASA DAN WAKTU Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkakasan teknologi dan perisian kursus yang bersesuaian serta model atau objek sebenar seperti pelbagai jenis jam, kalendar, jadual kelas, program televisyen, jadual perjalanan pengangkutan awam, carta pertukaran unit masa dan teks cerita perlu digunakan. Pendekatan atau aktiviti seperti perbincangan, bercerita tentang sejarah masa dan waktu, mengukur masa, mereka cerita tentang masa, dan membuat kerja projek dicadangkan bagi mengembangkan kemahiran proses mengukur, menganggar dan menyelesaikan masalah berkaitan masa dan waktu. 5.1 Pengenalan masa Aras 1 i. Tegaskan hubungan: dan waktu a. Menyatakan hubungan antara tahun, 1 dekad = 10 tahun (tahun, dekad, dekad, abad dan alaf. 1 abad = 10 dekad abad dan alaf) 1 abad = 100 tahun 1 alaf = 1 000 tahun ii. Perkenalkan: 1 abad = 25 tahun (Jubli Perak) 4 35
 • 48. 5. MASA DAN WAKTU Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran 1 abad = 50 tahun (Jubli Emas) 2 1 abad = 100 tahun (Jubli Intan) b. Menentukan abad bagi suatu tahun yang diberi. 5.2 Penukaran unit Aras 1 masa a. Menukar unit masa yang melibatkan Contoh: 60 tahun = 6 dekad tahun, dekad, abad dan alaf. 1 25 dekad = 2 abad 2 7 abad = 700 tahun 3 alaf = 3 000 tahun b. Menukar unit masa yang melibatkan Contoh: 4 hari = 96 jam hari, jam, minit dan saat. 32 jam = 1 hari 8 jam 128 minit = 2 jam 8 minit 245 saat = 4 minit 5 saat 36
 • 49. 5. MASA DAN WAKTU Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5.3 Pernyataan waktu Aras 1 dalam sistem 12 jam a. Menentukan waktu dalam a.m dan i. Singkatan a.m mewakili ante p.m. meridiem yang bermaksud ‘sebelum tengah hari’ dan digunakan bagi waktu antara 12.01 pagi hingga 11.59 pagi. ii. Singkatan p.m mewakili post meridiem yang bermaksud ‘selepas tengah hari’ dan digunakan bagi waktu antara 12.01 petang hingga 11.59 malam. b. Menyatakan waktu yang diberi dalam i. Contoh: 1.25 petang = 1.25 p.m a.m dan p.m. 37
 • 50. 5. MASA DAN WAKTU Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5.4 Penentuan tempoh Aras 1 masa a. Menentukan tempoh masa dalam hari i. Penentuan tempoh masa yang yang berlainan apabila diberi waktu melebihi 24 jam dalam satu minggu. mula dan waktu akhir. Contoh: Selasa 4.00 p.m hingga Khamis 7.00 pm. Isnin 1.20 a.m hingga Rabu 8.15 p.m. Aras 2 a. Menentukan waktu akhir apabila diberi Contoh: waktu mula dan tempoh masa dalam Waktu mula Tempoh masa Waktu akhir i. hari yang sama; dan Rabu 3.20 p.m 4 jam 35 minit …………. ii. hari yang berlainan. Ahad 8.45 a.m 27 jam 10 minit …………. b. Menentukan waktu mula apabila diberi Contoh: waktu akhir dan tempoh masa dalam Waktu mula Tempoh masa Waktu akhir i. hari yang sama; dan ……………. 10 jam 35 minit Sabtu 9.00 p.m ii. hari yang berlainan. ……………. 34 jam Isnin 11.30 a.m 38
 • 51. 5. MASA DAN WAKTU Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 3 a. Menganggar tempoh masa dalam Contoh: sebutan jam bagi sesuatu aktiviti. Sebuah bas bertolak dari stesen bas pada pukul 4.25 p.m dan sampai ke destinasinya pada pukul 7.10 p.m pada hari yang sama. Jawapan: Anggaran tempoh masa perjalanan bas itu ialah 3 jam. b. Menyelesaikan masalah yang i Penyelesaian masalah melibatkan melibatkan masa dan waktu dalam peristiwa, jadual waktu dan aktiviti situasi harian. harian yang dihadkan dalam jangka masa seminggu. 5.5 Penambahan masa Aras 1 dan waktu a. Menambah dua ukuran masa tanpa i. Ukuran masa melibatkan hingga dua (saat, minit, jam, hari, melibatkan penukaran unit. gabungan unit. minggu, bulan dan tahun) Contoh: 1 minggu 2 hari + 2 minggu 4 hari 3 minggu 6 hari 39
 • 52. 5. MASA DAN WAKTU Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran b. Menambah tiga ukuran masa tanpa Contoh: 2 jam 16 minit melibatkan penukaran unit. 2 jam 10 minit + 3 jam 24 minit 7 jam 50 minit Aras 2 a. Menambah dua ukuran masa yang Contoh 1: 35 saat melibatkan penukaran unit. + 40 saat 75 saat = 1 minit 15 saat Contoh 2: 4 tahun 9 bulan + 6 tahun 7 bulan 10 tahun 16 bulan = 11 tahun 4 bulan b. Menambah tiga ukuran masa yang Contoh: melibatkan penukaran unit. 45 minit + 12 minit + 28 minit = 85 minit = 1 jam 25 minit Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi tambah yang melibatkan ukuran masa dalam situasi harian. 40
 • 53. 5. MASA DAN WAKTU Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5.6 Penolakan masa dan Aras 1 waktu a. Menolak ukuran masa tanpa Contoh: 3 minit 40 saat (saat, minit, jam, melibatkan penukaran unit. - 2 minit 15 saat hari, minggu, bulan 1 minit 25 saat dan tahun) Aras 2 a. Menolak ukuran masa yang Contoh: melibatkan penukaran unit. 10 jam 5 minit 9 jam 65 minit - 8 jam 20 minit 8 jam 20 minit 1 jam 45 minit b. Menolak berturut-turut ukuran masa i. Penolakan berturut-turut dihadkan yang melibatkan penukaran unit. kepada tiga ukuran masa. Contoh: 6 tahun 1 bulan - 2 tahun 4 bulan - 1 tahun 11 bulan 6 tahun 1 bulan 5 tahun 13 bulan - 2 tahun 4 bulan 2 tahun 4 bulan 3 tahun 9 bulan 3 tahun 9 bulan 2 tahun 21 bulan - 1 tahun 11bulan 1 tahun 11 bulan 1 tahun 10 bulan 41
 • 54. 5. MASA DAN WAKTU Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi tolak yang melibatkan ukuran masa dalam situasi harian. 5.7 Pendaraban masa Aras 1 dan waktu a. Mendarab ukuran masa dalam satu Contoh: (saat, minit, jam, unit dengan nombor satu digit yang 30 saat x 6 = 180 saat = 3 minit hari, minggu, bulan melibatkan penukaran unit. dan tahun) 7 minggu x 8 = 56 minggu = 14 bulan = 1 tahun 2 bulan 5 jam x 9 = 45 jam = 1 hari 21 jam Aras 2 a. Mendarab ukuran masa gabungan dua Contoh: unit dengan nombor satu digit yang 2 jam 35 minit x 7 melibatkan penukaran unit. = 14 jam 245 minit = 18 jam 5 minit Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi darab yang melibatkan ukuran masa dalam situasi harian. 42
 • 55. 5. MASA DAN WAKTU Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran 5.8 Pembahagian masa Aras 1 dan waktu a. Membahagi ukuran masa dalam satu Contoh: (saat, minit, jam, unit dengan nombor satu digit yang 497 saat ÷ 7 = 71 saat hari, minggu, bulan melibatkan penukaran unit. = 1 minit 11 saat dan tahun) 54 minggu ÷ 6 = 9 minggu = 2 bulan 1 minggu 378 jam ÷ 9 = 42 jam = 1 hari 18 jam Aras 2 a. Membahagi ukuran masa gabungan Contoh: dua unit dengan nombor satu digit 5 minit 4 saat ÷ 2 = 2 minit 32 saat yang melibatkan penukaran unit. Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi bahagi yang melibatkan ukuran masa dalam situasi harian. 43
 • 56. 6. PANJANG PANJANG Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkakasan teknologi dan perisian kursus yang bersesuaian atau objek sebenar dan bahan manipulatif seperti kertas jalur, tali, pita pengukur, rod meter dan pembaris perlu digunakan. Pendekatan atau aktiviti seperti perbincangan, bercerita tentang ukuran panjang, meneroka ukuran panjang, mengukur objek dan jarak, melukis objek dan pelan, dan kerja projek dicadangkan bagi memperkukuh kemahiran proses mengukur, menganggar dan menyelesaikan masalah berkaitan panjang. 6.1 Pengenalan unit Aras 1 panjang a. Mengenal dan menamakan unit i. Gunakan alat pengukur yang piawai. (milimeter dan millimeter dan kilometer. kilometer) b. Membandingkan unit panjang ii. Perbandingan dibuat dengan i. millimeter dan sentimeter; dan menggunakan alat pengukur yang ii. meter dan kilometer. piawai seperti pembaris atau pita ukur. 44
 • 57. 6. PANJANG PANJANG Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran 6.2 Pengukuran dan Aras 1 penganggaran a. Mengukur panjang dalam unit i. Mengukur objek-objek kecil seperti panjang i. milimeter; dan klip kertas, paku, pemadam dan (milimeter, ii. sentimeter dan milimeter. jarum dalam unit milimeter. sentimeter, meter dan kilometer) ii. Aktiviti mengukur objek bermula dari sifar. Contoh: 0cm 1 2 3 4 5 6 7 8 iii. Aktiviti mengukur objek bermula selain dari sifar. Contoh: 0cm 1 2 3 4 5 6 7 8 45
 • 58. 6. PANJANG PANJANG Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 2 a. Menganggar panjang dalam unit meter. i. Menganggar panjang sesuatu objek dengan merujuk kepada alat pengukur piawai. ii. Panjang sesuatu objek boleh dianggar dengan membandingkan- nya dengan objek lain sebagai tanda aras. Contoh: Tinggi seorang murid dengan meja yang tinggi 1m. iii. Anggaran boleh ditahkik dengan menggunakan alat pengukur yang piawai. b. Menganggar panjang dalam unit Contoh: kilometer. Jarak dari rumah ke sekolah dibandingkan dengan trek yang panjangnya 100 m. 46
 • 59. 6. PANJANG PANJANG Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran 6.3 Penukaran unit Aras 1 panjang a. Menyatakan hubungan antara meter i. Tegaskan hubungan: (meter dan dan sentimeter. 1 m = 100 cm sentimeter) b. Menukar unit panjang meter dan Contoh 1: sentimeter tanpa melibatkan 600 cm = 6 m perpuluhan. 1m = 100 cm 6m = 6 x 100 cm = 600 cm Contoh 2: 100 cm = 1 m 300 cm = 300 cm ÷ 100 = 3 m Contoh 3: 2 m 45 cm = 245 cm 718 cm = 7 m 18 cm Aras 2 a. Menukar unit panjang dalam meter Contoh: yang melibatkan hingga dua tempat 1 cm = 0.01 m perpuluhan kepada sentimeter dan 90 cm = 0.9 m sebaliknya. 5.27 m = 527 cm 47
 • 60. 6. PANJANG PANJANG Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran 6.4 Penambahan Aras 1 panjang a. Menambah dua ukuran panjang yang i. Proses penambahan melibatkan (meter dan melibatkan hingga dua tempat panjang dilakukan melalui aktiviti sentimeter) perpuluhan dalam unit seperti mencantum dan i. meter; dan menyambung objek. ii. sentimeter. Contoh: 16.50 m + 4.39 m = 20.89 m 3.2 m + 6.08 m = 9.28 m 4 cm + 10.3 cm = 14.3 cm 0.8 cm + 7.6 cm = 8.4 cm b. Menambah tiga ukuran panjang yang Contoh: melibatkan hingga dua tempat 1.6 m + 5 m + 0.8 m = 7.4 m perpuluhan dalam unit 2.51 m + 0.9 m + 4.0 m = 7.41 m i. meter; dan 8.34 cm + 12.07 cm + 0.59 cm ii. sentimeter. = 21.00 cm Aras 2 a. Menambah hingga tiga ukuran panjang Contoh: yang melibatkan gabungan unit meter 6.2 m + 130 cm = 750 cm = 7.5 m dan sentimeter. 1.8 m + 95 cm + 0.64 m = 339 cm = 3.39 m 48
 • 61. 6. PANJANG PANJANG Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi i. Libatkan penukaran unit. tambah yang melibatkan ukuran panjang dalam situasi harian. 6.5 Penolakan panjang Aras 1 (meter dan a. Menolak ukuran panjang yang i. Proses penolakan melibatkan sentimeter) melibatkan hingga dua tempat panjang dilakukan melalui aktiviti perpuluhan dalam unit seperti memotong dan i. meter; dan menggunting objek. ii. sentimeter. Contoh: 10.24 m − 7.6 m = 2.64 m 25.6 m − 14.59 m = 11.01 m 1.3 cm − 0.9 cm = 0.4 cm 6.0 cm − 2.7 cm = 3.3 cm b. Menolak berturut-turut ukuran i. Penolakan berturut-turut dihadkan panjang yang melibatkan hingga dua kepada tiga ukuran panjang. tempat perpuluhan dalam unit Contoh: i. meter; dan 16.7 m − 10.3 m − 4.2 m = 2.2 m ii. sentimeter. 10.51 m − 8.47 m − 0.63 m = 1.41m 34.6 cm − 12.3 cm − 0.7 cm = 21.6 cm 49
 • 62. 6. PANJANG PANJANG Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 2 a. Menolak berturut-turut ukuran panjang Contoh: yang melibatkan gabungan unit meter 4.5 m − 76 cm − 126 cm = 248 cm dan sentimeter. = 2.48 m 9.07 m − 2.3 m − 158 cm = 519 cm = 5.19 m Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi tolak i. Libatkan penukaran unit. yang melibatkan ukuran panjang dalam situasi harian. 6.6 Pendaraban Aras 1 panjang a. Mendarab ukuran panjang yang i. Proses pendaraban panjang (meter dan melibatkan nombor bulat dalam unit dilakukan melalui aktiviti sentimeter) i. meter; dan menyambung atau mencantum ii. sentimeter beberapa objek yang sama dengan 10 dan 100. panjang. Contoh: 23 m x 100 = 2 300 m 10 x 740 m = 7 400 m 86 cm x 10 = 860 cm 100 x 95 cm = 9 500 cm 50
 • 63. 6. PANJANG PANJANG Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran b. Mendarab ukuran panjang yang Contoh: melibatkan hingga dua tempat 7.35 m x 8 = 58.8 m perpuluhan dalam unit 2.4 cm x 6 = 14.4 cm i. meter; dan ii. sentimeter dengan nombor satu digit. Aras 2 a. Mendarab ukuran panjang yang Contoh: melibatkan nombor bulat dalam unit 18 m x 27 = 486 m i. meter; dan 35 x 82 m = 2 870 m ii. sentimeter 219 cm x 15 = 3 285 cm dengan nombor dua digit. 52 x 46 cm = 2 392 cm b. Mendarab ukuran panjang yang Contoh: melibatkan hingga dua tempat 42.37 m x 10 = 423.7 m perpuluhan dalam unit 100 x 61.8 m = 6 180.0 m i. meter; dan 1.05 cm x 10 = 10.5 cm ii. sentimeter 100 x 9.6 cm = 960.0 cm dengan 10 dan 100. c. Mendarab ukuran panjang yang Contoh: melibatkan hingga dua tempat 3.6 m x 45 = 162.0 m perpuluhan dalam unit 14 x 20.13 m = 281.82 m i. meter; dan 0.5 cm x 26 = 13.0 cm ii. sentimeter 18 x 27.4 cm = 493.2 cm dengan nombor dua digit. 51
 • 64. 6. PANJANG PANJANG Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi darab i. Libatkan penukaran unit. yang melibatkan ukuran panjang dalam situasi harian. 6.7 Pembahagian Aras 1 panjang a. Membahagi ukuran panjang yang i. Proses pembahagian ukuran (meter dan melibatkan nombor bulat dalam unit panjang dilakukan melalui aktiviti. sentimeter) i. meter; dan ii. sentimeter ii. Hasil bahagi hingga dua tempat dengan 10 dan 100. perpuluhan. Contoh: 80 m ÷ 10 = 8 m 5 300 m ÷ 100 = 53 m 420 cm ÷ 10 = 42 cm 1 700 cm ÷ 100 = 17 cm b. Membahagi ukuran panjang yang Contoh: melibatkan hingga dua tempat 10.74 m ÷ 6 = 1.79 m perpuluhan dalam unit 5.2 cm ÷ 4 = 1.3 cm i. meter; dan ii. sentimeter dengan nombor satu digit. 52
 • 65. 6. PANJANG PANJANG Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 2 a. Membahagi ukuran panjang yang Contoh: melibatkan nombor bulat dalam unit 952 m ÷ 28 = 34 m i. meter; dan 96 cm ÷ 12 = 8 cm ii. sentimeter 540 cm ÷ 15 = 36 cm dengan nombor dua digit. b. Membahagi ukuran panjang yang Contoh: melibatkan hingga dua tempat 0.4 m ÷ 10 = 0.04 m perpuluhan dalam unit 219 m ÷ 100 = 2.19 m i. meter; dan ii. sentimeter i. Hasil bahagi yang lebih daripada dengan 10 dan 100. dua tempat perpuluhan dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan. Contoh: 1.85 cm ÷ 100 = 0.0185 cm 0.0185 cm dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan menjadi 0.02cm. c. Membahagi ukuran panjang yang Contoh: melibatkan hingga dua tempat 41.95 m ÷ 26 = 1.6134615 m perpuluhan dalam unit 1.6134615 m dibundarkan kepada i. meter; dan dua tempat perpuluhan menjadi ii. sentimeter 1.61 m. dengan nombor dua digit. 53
 • 66. PANJANG6. PANJANG Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi i. Libatkan penukaran unit. bahagi yang melibatkan ukuran panjang dalam situasi harian. 54
 • 67. 7. BERAT TIMBANGAN BERAT Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkakasan teknologi dan perisian kursus yang bersesuaian serta model atau objek sebenar dan bahan manipulatif seperti pemberat dan alat penimbang perlu digunakan. Pendekatan atau aktiviti seperti perbincangan, bercerita, meneroka timbangan berat, menimbang objek, simulasi berdasarkan resepi masakan dan menu, dan kerja projek dicadangkan bagi mengembangkan kemahiran proses menimbang, menganggar dan menyelesaikan masalah berkaitan timbangan berat. 7.1 Pengukuran dan Aras 1 penganggaran a. Mengukur berat dalam unit i. Senggatan pada alat penimbang timbangan berat i. kilogram; dan dibaca dengan tepat. Pastikan (kilogram dan gram) ii. gram. jarum penimbang menunjuk pada senggatan sifar sebelum sesuatu objek ditimbang. ii. Pelbagai alat penimbang perlu digunakan. iii. Mengukur berat objek seperti buku, kertas, beg dan murid. 55
 • 68. 7. BERAT TIMBANGAN BERAT Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 2 a. Menganggar berat dalam unit kilogram. i. Menganggar berat sesuatu objek dengan merujuk kepada objek b. Menganggar berat dalam unit gram. yang beratnya • 1 kg; dan • 100 g. ii. Anggaran berat sesuatu objek boleh dibandingkan dengan berat objek yang diketahui. Contoh: Berat murid ialah 30 kg. Anggarkan berat guru. iii. Anggaran berat objek boleh ditahkik dengan menggunakan alat penimbang piawai. 7.2 Penukaran unit Aras 1 timbangan berat a. Menyatakan hubungan antara kilogram i. Terangkan hubungan: (kilogram dan gram) dengan gram. 1 kg = 1 000 g 100 g = 0.1 kg b. Menukar unit timbangan berat dalam Contoh: 2 kg = 2 000 g kilogram kepada gram dan sebaliknya 7000 g = 7 kg tanpa melibatkan perpuluhan. 1 kg 900 g = 1 900 g 3 678 g = 3 kg 678 g 56
 • 69. BERAT7. TIMBANGAN BERAT Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 2 a. Menukar unit timbangan berat dalam Contoh: 0.4 kg = 400 g kilogram yang melibatkan hingga tiga 1.286 kg = 1 286 g tempat perpuluhan kepada gram dan 3 500 g = 3.5 kg sebaliknya. 4 760 g = 4.76 kg 7.3 Penambahan Aras 1 timbangan berat a. Menambah dua timbangan berat dalam i. Proses penambahan timbangan (kilogram dan gram) unit kilogram yang melibatkan hingga berat dilakukan melalui aktiviti dua tempat perpuluhan. menimbang objek. Contoh: 6.3 kg + 10 kg = 16.3 kg 20.1 kg + 0.84 kg = 20.94 kg Aras 2 a. Menambah tiga timbangan berat dalam Contoh: unit kilogram yang melibatkan hingga 1.8 kg + 0.9 kg + 2 kg = 4.7 kg dua tempat perpuluhan. 23.06 kg + 4.17 kg + 0.5 kg = 27.73 kg 5.4 kg + 3 kg + 10.72 kg = 19.12 kg 57
 • 70. BERAT7. TIMBANGAN BERAT Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi i. Libatkan penukaran unit. tambah yang melibatkan timbangan berat dalam situasi harian. 7.4 Penolakan Aras 1 timbangan berat a. Menolak timbangan berat dalam i. Proses penolakan timbangan (kilogram dan unit kilogram yang melibatkan berat dilakukan melalui aktiviti gram) hingga dua tempat perpuluhan. menimbang objek. Contoh: 7.2 kg − 4.0 kg = 3.2 kg 3.65 kg − 0.8 kg = 2.85 kg 12.0 kg − 9.35 kg = 2.65 kg Aras 2 a. Menolak berturut-turut timbangan i. Penolakan berturut-turut dihadkan berat dalam unit kilogram yang kepada tiga timbangan berat. melibatkan hingga dua tempat Contoh: perpuluhan. 2.6 kg − 0.5 kg − 0.7 kg = 1.4 kg 36.05 kg − 14.16 kg − 0.93 kg = 20.96 kg 18.5 kg − 6.08 kg − 2.4 kg = 10.02 kg 58
 • 71. BERAT7. TIMBANGAN BERAT Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi tolak i. Libatkan penukaran unit. yang melibatkan timbangan berat dalam situasi harian. 7.5 Pendaraban Aras 1 timbangan berat a. Mendarab timbangan berat yang Contoh: (kilogram dan melibatkan nombor bulat dalam unit 28 kg x 10 = 280 kg gram) i. kilogram; dan 7 kg x 100 = 700 kg ii. gram 10 x 365 g = 3 650 g dengan 10 dan 100. 100 x 402 g = 40 200 g b. Mendarab timbangan berat yang Contoh: melibatkan hingga dua tempat 0.3 kg x 8 = 2.4 kg perpuluhan dalam unit kilogram 1.82 kg x 7 = 12.74 kg dengan nombor satu digit. 4 x 26.05 kg = 104.2 kg Aras 2 a. Mendarab timbangan berat yang Contoh: melibatkan nombor bulat dalam unit 6 kg x 24 = 144 kg i. kilogram; dan 13 kg x 16 = 208 kg ii. gram 15 x 52 g = 780 g dengan nombor dua digit. 32 x 674 g = 21 568 g 59
 • 72. BERAT7. TIMBANGAN BERAT Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran b. Mendarab timbangan berat yang Contoh: melibatkan hingga dua tempat 0.7 kg x 10 = 7.0 kg perpuluhan dalam unit kilogram 8.2 kg x 100 = 820.0 kg dengan 10 dan 100. 10 x 43.15 kg = 431.50 kg 100 x 0.79 kg = 79.00 kg c. Mendarab timbangan berat yang Contoh: melibatkan hingga dua tempat 4.8 kg x 15 = 72.0 kg perpuluhan dalam unit kilogram 0.73 kg x 20 = 14.6 kg dengan nombor dua digit. 18 x 3.15 kg = 56.7 kg 32 x 24.8 kg = 793.6 kg Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi i. Libatkan penukaran unit. darab yang melibatkan timbangan berat dalam situasi harian. 7.6 Pembahagian Aras 1 timbangan berat a. Membahagi timbangan berat yang i. Hasil bahagi hingga dua tempat (kilogram dan melibatkan nombor bulat dalam unit perpuluhan. gram) i. kilogram; dan ii. gram Contoh: dengan 10 dan 100. 60 kg ÷ 10 = 6 kg 400 kg ÷ 100 = 4 kg 710 g ÷ 10 = 71 g 2 500 g ÷ 100 = 25 g 60
 • 73. BERAT7. TIMBANGAN BERAT Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran b. Membahagi timbangan berat dalam Contoh: unit kilogram yang melibatkan hingga 24.9 kg ÷ 3 = 8.3 kg dua tempat perpuluhan dengan 3.6 kg ÷ 9 = 0.4 kg nombor satu digit. 18.41 kg ÷ 7 = 2.63 kg Aras 2 a. Membahagi timbangan berat yang Contoh: melibatkan nombor bulat dalam unit 500 kg ÷ 25 = 20 kg i. kilogram; dan 96 kg ÷ 16 = 6 kg ii. gram 630 g ÷ 70 = 9 g dengan nombor dua digit. 3 072 g ÷ 24 = 128 g b. Membahagi timbangan berat dalam Contoh: unit kilogram yang melibatkan hingga 6.5 kg ÷ 10 = 0.65 kg dua tempat perpuluhan dengan 10 43.0 kg ÷ 100 = 0.43 kg dan 100. i. Hasil bahagi yang lebih daripada dua tempat perpuluhan dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan. 5.27 kg ÷ 100 = 0.0527kg 0.0527 kg dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan menjadi 0.05 kg. 61
 • 74. BERAT7. TIMBANGAN BERAT Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran c. Membahagi timbangan berat dalam Contoh 1: unit kilogram yang melibatkan hingga 13.56 kg ÷ 12 = 1.13 kg dua tempat perpuluhan dengan 7.8 kg ÷ 15 = 0.52 kg nombor dua digit. 0.9 kg ÷ 30 = 0.03 kg 24.61 kg ÷ 23 = 1.07 kg Contoh 2: 7.2 kg ÷ 19 = 0.3789473 kg 0.3789473 kg dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan menjadi 0.38 kg. Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi i. Libatkan penukaran unit. bahagi yang melibatkan timbangan berat dalam situasi harian. 62
 • 75. 8. PADU ISI PADU CECAIR Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkakasan teknologi dan perisian kursus yang bersesuaian serta model atau objek sebenar dan bahan manipulatif seperti sudu, cawan, botol, bekas bersenggat piawai dan silinder penyukat perlu digunakan. Pendekatan atau aktiviti seperti perbincangan, bercerita, meneroka isi padu cecair, mengukur isi padu cecair, dan kerja projek dicadangkan bagi mengembangkan kemahiran proses mengukur, menganggar dan menyelesaikan masalah berkaitan isi padu cecair. 8.1 Pengukuran dan Aras 1 i. Isi padu cecair kekal sama walaupun penganggaran a. Mengukur isi padu cecair dalam unit bentuk bekasnya berlainan. isi padu cecair i. liter; dan (liter dan mililiter) ii. mililiter. ii. Mengukur dan membaca isi padu Contoh: 1000 1000 800 750 600 500 400 250m l 200m l 1l 400 m l 63
 • 76. PADU8. ISI PADU CECAIR Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 2 a. Menganggar isi padu cecair dalam i. Menganggar isi padu cecair dengan unit liter. merujuk kepada sukatan cecair: 1 l ; dan 10 m l b. Menganggar isi padu cecair dalam ii. Anggaran isi padu sesuatu cecair unit mililiter. dibandingkan dengan isi padu cecair yang diketahui. Contoh: 1l Berapa Liter? iii. Anggaran boleh ditahkik dengan menggunakan alat pengukur isi padu cecair yang piawai. 8.2 Penukaran unit Aras 1 isi padu cecair a. Menyatakan hubungan antara liter i. Terangkan hubungan: (liter dan mililiter) dengan mililiter. 1l = 1 000 m l 100 m l = 0.1 l 64
 • 77. PADU8. ISI PADU CECAIR Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran b. Menukar unit isi padu cecair dalam Contoh: 3 l = 3 000 m l liter kepada mililiter dan sebaliknya 8 000 m l = 8 l tanpa melibatkan perpuluhan. 6 l 250 ml = 6 250 m l Aras 2 a. Menukar unit isi padu cecair dalam Contoh: 0.6 l = 600 m l liter yang melibatkan hingga tiga 5.704 l = 5 704 m l tempat perpuluhan kepada mililiter 3 800 m l = 3.8 l dan sebaliknya. 8.3 Penambahan Aras 1 isi padu cecair a. Menambah dua isi padu cecair dalam i. Proses penambahan melibatkan (liter dan mililiter) unit liter yang melibatkan hingga dua isi padu cecair dilakukan melalui tempat perpuluhan. aktiviti. Contoh: 3.8 l + 2 l = 5.8 l 24.08 l + 7.16 l = 31.24 l 9.6 l + 0.85 l = 10.45 l Aras 2 a. Menambah tiga isi padu cecair dalam Contoh: unit liter yang melibatkan hingga dua 0.4 l + 6.3 l + 5 l = 11.7 l tempat perpuluhan. 13.05 l + 4.17 l + 8.62 l = 25.84 l 20.9 l + 0.75 l + 3.04 l = 24.69 l 65
 • 78. PADU8. ISI PADU CECAIR Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi i. Libatkan penukaran unit. tambah yang melibatkan isi padu cecair dalam situasi harian. 8.4 Penolakan isipadu Aras 1 cecair a. Menolak isi padu cecair dalam i. Proses penolakan melibatkan isi (liter dan mililiter) unit liter yang melibatkan hingga padu cecair dilakukan melalui dua tempat perpuluhan. aktiviti. Contoh: 6.5 l − 0.9 l = 5.6 l 4.06 l − 2.17 l = 1.89 l 13.7 l − 8.06 l = 5.64 l Aras 2 a. Menolak berturut-turut isi padu cecair i. Penolakan berturut-turut dihadkan dalam unit liter yang melibatkan hingga kepada tiga ukuran isi padu cecair. dua tempat perpuluhan. Contoh: 4.3 l − 1.6 l − 0.7 l = 2.0 l 18.07 l − 9.52 l − 2.63 l = 5.92 l 35.0 l − 20.83 − 6.9 l = 7.27 l Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi tolak i. Libatkan penukaran unit. yang melibatkan isi padu cecair dalam situasi harian. 66
 • 79. PADU8. ISI PADU CECAIR Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran 8.5 Pendaraban isi padu Aras 1 cecair a. Mendarab isi padu cecair yang i. Proses pendaraban melibatkan isi (liter dan mililiter) melibatkan nombor bulat dalam unit padu cecair dilakukan melalui i. liter; dan aktiviti. ii. mililiter dengan 10 dan 100. Contoh: 365 l x 10 = 3 650 l 48 l x 100 = 4 800 l 2 017 m l x 10 = 20 170 m l 635 m l x 100 = 63 500 m l b. Mendarab isi padu cecair yang Contoh: melibatkan hingga dua tempat 5.7 l x 9 = 51.3 l perpuluhan dalam unit liter dengan nombor satu digit. 6 x 29.4 l = 176.4 l 1.83 l x 7 = 12.81 l 0.95 l x 8 = 7.6 l Aras 2 a. Mendarab isi padu cecair yang Contoh: melibatkan nombor bulat dalam unit 18 l x 35 = 630 l i. liter; dan ii. mililiter 45 x 6 l = 270 l dengan nombor dua digit. 513 m l x 70 = 35 910 m l 12 x 2 450 m l = 29 400 m l 67
 • 80. PADU8. ISI PADU CECAIR Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran b. Mendarab isi padu cecair yang Contoh: melibatkan hingga dua tempat 4.9 l x 10 = 49.0 l perpuluhan dalam unit liter dengan 10 dan 100. 10 x 5.23 l = 52.3 l 0.8 l x 100 = 80.0 l 100 x 6.07 l = 607.0 l c. Mendarab isi padu cecair yang Contoh: melibatkan hingga dua tempat 9.4 l x 12 = 112.8 l perpuluhan dalam unit liter dengan nombor dua digit. 26 x 3.25 l = 84.5 l 0.9 l x 37 = 33.3 l 14 x 7.68 l = 107.52 l Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi darab i. Libatkan penukaran unit. yang melibatkan isi padu cecair dalam situasi harian. 68
 • 81. 8. ISI PADU CECAIR PADU Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran 8.6 Pembahagian Aras 1 a. Membahagi isi padu cecair yang i. Hasil bahagi hingga dua tempat isi padu cecair melibatkan nombor bulat dalam unit perpuluhan. (liter dan mililiter) i. liter; dan Contoh: ii. mililiter 50 l ÷ 10 = 5 l dengan 10 dan 100. 490 l ÷ 10 = 49 l 6 370 m l ÷ 100 = 63.7 m l 7 698 m l ÷ 100 = 76.98 m l b. Membahagi isi padu cecair dalam unit Contoh: liter yang melibatkan hingga dua 5.6 l ÷ 7 = 0.8 l tempat perpuluhan dengan nombor satu digit. 40.8 l ÷ 6 = 6.8 l 90.05 l ÷ 5 = 18.01 l 1.2 l ÷ 8 = 0.15 l Aras 2 a. Membahagi isi padu cecair yang Contoh: melibatkan nombor bulat dalam unit 70 l ÷ 14 = 5 l i. liter; dan 756 l ÷ 21= 36 l ii. mililiter dengan nombor dua digit. 96 m l ÷ 24 = 4 m l 150 m l ÷ 30 = 5 m l 69
 • 82. PADU8. ISI PADU CECAIR Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran b. Membahagi isi padu cecair dalam Contoh: unit liter yang melibatkan hingga dua 37.0 l ÷ 10 = 3.7 l tempat perpuluhan dengan 10 dan 100. 62.5 l ÷ 10 = 6.25 l 204.0 l ÷ 10 = 20.4 l i. Hasil bahagi yang lebih daripada dua tempat perpuluhan dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan. Contoh: 3.68 l ÷ 10 = 0.368 l 0.368 l dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan menjadi 0.37 l . c. Membahagi isi padu cecair yang Contoh: melibatkan hingga dua tempat 10.2 l ÷ 17 = 0.6 l perpuluhan dalam unit liter dengan nombor dua digit. 60.5 l ÷ 25 = 2.42 l 12.64 l ÷ 16 = 0.79 l 70
 • 83. PADU8. ISI PADU CECAIR Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi i. Libatkan penukaran unit. bahagi yang melibatkan isi padu cecair dalam situasi harian. 71
 • 84. MATRA9. BENTUK DUA MATRA Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkakasan teknologi dan perisian kursus yang bersesuaian serta model atau objek dua matra dan tiga matra, papan geometri, kertas petak segi empat sama, kertas isometri segi empat sama, jubin dan pita pengukur perlu digunakan. Pendekatan atau aktiviti seperti perbincangan, bercerita, simulasi, permainan dan menyiasat bentuk dan menghubungkaitkannya dengan alam sekeliling, melukis pola bentuk, melukis pelan, membina tangram, mereka cipta berasaskan bentuk dan kerja projek dicadangkan dalam mengembangkan konsep dan kemahiran berkaitan perimeter dan luas bentuk. 9.1 Perimeter Aras 1 a. Menentukan perimeter bagi gabungan i. Aktiviti meneroka perimeter dua segi empat yang sama ukuran. gabungan dua bentuk yang sama dilakukan dengan menggunakan b. Menentukan perimeter bagi gabungan papan geometri, petak segi empat dua segi tiga yang sama ukuran. sama, kertas bertitik segi tiga sama sisi dan sebagainya. 72
 • 85. 9. BENTUK DUA MATRA MATRA Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 2 a. Menentukan perimeter bagi gabungan dua segi empat yang berlainan ukuran. b. Menentukan perimeter bagi gabungan dua segi tiga yang berlainan ukuran. Aras 3 a. Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter dalam situasi harian. 9.2 Luas segi empat Aras 1 a. Mengenal pasti rajah yang mempunyai i. Rajah tertutup mempunyai luas. luas. Kawasan dalam rajah itu ialah luasnya. b. Menganggar luas sebarang bentuk i. Aktiviti menganggar luas dilakukan yang diberi. dengan bahan konkrit seperti, daun, syiling, batu, cip atau jubin. ii. Libatkan bentuk yang terdapat di persekitaran murid. c. Menentukan luas segi empat. i. Aktiviti menentukan luas seperti melukis petak 1 cm2, membilang, melipat, menyurih, memotong dan menampal boleh dilakukan. 73
 • 86. 9. BENTUK DUA MATRA MATRA Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran d. Mengenal segi empat yang mewakili i. Libatkan unit sentimeter dan meter. luas 1 unit persegi. ii. Tegaskan unit bagi luas ialah unit persegi. Simbol bagi unit persegi ialah ‘unit 2 ’. Contoh: 30 cm persegi = 30 cm2 125 m persegi = 125 m2 Aras 2 a. Menentukan rumus luas segi empat i. Mengaitkan jumlah keseluruhan sebagai petak dengan bilangan petak pada luas = panjang x lebar. baris panjang dan lajur lebar. Contoh: b. Mengira luas segi empat dengan menggunakan rumus. 3 cm 4 cm Luas = 4 cm x 3 cm = 12 cm2 ii. Tegaskan juga luas segi empat sebagai hasil darab dua sisi. 74
 • 87. 9. MATRA BENTUK DUA MATRA Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 3 i. Aktiviti meneroka segi empat: a. Menghubungkaitkan perimeter dengan luas segi empat. • perimeter yang sama tetapi luas yang berlainan; dan • perimeter yang berlainan tetapi luas yang sama. Contoh: 1cm 1cm Perimeter = 6 cm + 6 cm + 4 cm + 4 cm = 20 cm Luas = 4 cm x 6 cm = 24 cm2 1cm 1cm Perimeter = 8 cm + 8 cm + 3 cm + 3 cm = 22 cm Luas = 3 cm x 8 cm = 24 cm2 b. Menyelesaikan masalah yang i. Libatkan masalah harian. melibatkan luas dalam situasi harian. 75
 • 88. MATRA10. BENTUK TIGA MATRA Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkakasan teknologi dan perisian kursus yang bersesuaian serta model atau objek dua matra dan tiga matra, papan geometri, kertas petak segi empat sama, kertas isometri segi empat sama, jubin dan pita pengukur perlu digunakan. Pendekatan atau aktiviti seperti perbincangan, bercerita, simulasi, permainan dan menyiasat bentuk dan menghubung kaitkannya dengan alam sekeliling, melukis pola bentuk, mereka cipta berasaskan bentuk dan kerja projek dicadangkan dalam mengembangkan konsep dan kemahiran berkaitan isi padu kubus dan kuboid. 10.1 Isi padu kubus Aras 1 i. Aktiviti meneroka isi padu dengan dan kuboid a. Menentukan isi padu menggunakan kubus-kubus kecil. i. kubus; dan ii. kuboid. ii. Isi padu dinyatakan dalam sebutan bilangan kubus kecil. 76
 • 89. MATRA10. BENTUK TIGA MATRA Tahun 4 Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran b. Mengenal kubus yang mewakili i. Libatkan unit sentimeter dan meter. isi padu 1unit padu. ii. Tegaskan unit bagi isi padu ialah unit padu. Simbol bagi unit padu ialah ‘unit 3 ’. Contoh: 168 cm padu = 168 cm3 72 m padu = 72 m3 Aras 2 a. Menentukan rumus isi padu kubus dan i. Mengaitkan jumlah keseluruhan kuboid sebagai kubus kecil dengan bilangan kubus isi padu = panjang x lebar x tinggi. kecil pada tapak dan bilangan kubus kecil yang membentuk tingginya. b. Mengira isi padu kubus dan kuboid dengan menggunakan rumus. Aras 3 a. Menyelesaikan masalah yang i. Libatkan masalah harian. melibatkan isi padu pepejal dalam situasi harian. 77

×