TAJUK UMUM TUGASANTajuk 7.1 - Tamadun Awal Dunia(Merujuk tema 7 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan ...
TAJUK 7.1 – Peningkatan TamadunTema/Tajuk : Bab 2 Tingkatan 4Soalan:Huraikan peningkatan dan sumbangan tamadun awal dunia ...
Format Aspek Perincian MarkahpenuhMenilai kejayaan yangdicapai oleh Negarakesan daripadakestabilan politik.5. Kejayaan yan...
Soalan: Huraikan peningkatan dan sumbangan tamadun awal dunia dan hubungkaitkannya dengankemajuan Negara Malaysia.Soalan I...
- Anak lelaki dilatih dari awal untuk menjadi askar yang baik dan systemini melahirkan tentera yang mempunyai semangat pat...
3 Sumbangan TamadunTamadun Yunani-Sistem pemerintahan berbentuk demokrasi-Rakyat terlibat membuat keputusan politik-Rakyat...
-pemimpin diiktiraf masyarakat antarabangsa-perpaduan kaum-kehidupan rakyat makmur-perkembangan pendidikan-pertambahan pel...
Modal insan- Memperkukuh jati diri- Menerapkan integriti- Konsep 1Malaysia- Merealisasikan Wawasan 2020-Dasar kerajaan- Me...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sejarah kertas 3

11,400 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
11,400
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
179
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sejarah kertas 3

  1. 1. TAJUK UMUM TUGASANTajuk 7.1 - Tamadun Awal Dunia(Merujuk tema 7 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 2)Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut;i. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks,buku ilmiah, akhbar, majalah, risalah, internet dan lain-lainii. Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks,buku ilmiah dan bahanbercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan.iii. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.
  2. 2. TAJUK 7.1 – Peningkatan TamadunTema/Tajuk : Bab 2 Tingkatan 4Soalan:Huraikan peningkatan dan sumbangan tamadun awal dunia dalam aspek politik dan hubungkaitnyadengan kemajuan negara Malaysia pada hari ini.Peringatan;Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.Format Aspek Perincian MarkahpenuhPengenalan Memahami latarbelakang tamadun awaldunia.1. PengenalanJelaskan secara ringkas tentang;-Latar belakang peningkatan tamadunawal dunia.5 markahIsi danHuraianMemahami peningkatantamadun dalam aspekpolitik2. Peningkatan politik tamadun awalTerangkan aspek peningkatan politikdalam tamadun Yunani dan Romberkaitan:- Pentadbiran (15m)- Perundangan(15m)30 markahMenganalisis sumbangantamadun awal kepadadunia dalam bidangpolitik3. Sumbangan tamadun awal duniadalam bidang politik.Jelaskan sumbangan tamadun awalkepada dunia dalam bidang politik.(15m)15markahMengaplikasi:Demokrasi berparlimendimanfaatkan demikestabilan negara.4. Demokrasi berparlimen dimanfaatkandemi kestabilan negara.Bagaimanakah kita memanfaatkandemokrasi berparlimen untukmewujudkan kestabilan politik diMalaysia. (15 m)15 markah
  3. 3. Format Aspek Perincian MarkahpenuhMenilai kejayaan yangdicapai oleh Negarakesan daripadakestabilan politik.5. Kejayaan yang dicapai oleh Negarakesan daripada kestbilan politik.Berdasarkan pemerhatian anda,jelaskan kejayaan yang dicapai olehNegara kesan daripada kestabilanpolitik.10 markahMencipta/ menjana ideamenjadikan Malaysiasebagai sebuah negarayang maju menjelangtahun 2020.6. Cabaran menjadikan Malaysiasebagai sebuah Negara maju .-Jelaskan cabaran yang dihadapioleh Malaysia dalam memantapkankestabilan politik demi menjadikanMalaysia sebagai sebuah Negaramaju.(5m)-Nyatakan langkah-langkah untukmengatasi cabaran di atas. (5m)10 markahMenghayati nilai-nilaimurni/iktibar/patriotismdaripada tamadun awaldunia demi memajukanNegara kita7. Penerapan nilai-nilai murniiktibar/patriotism daripada kerajaanawal demi memajukan negara kitaNyatakan nilai-nilai murni/ iktibar/patriotism daripada sumbangandalam aspek politik yang bolehditerapkan demi kemajuan negarakita.10markahKesimpulan Merumus secarakeseluruhan isi yangtelah dibincangkan.8. Rumusan- Pengetahuan yang diperoleh- Iktibar kepada diri, bangsa danNegara- Harapan untuk masa depan politikMalaysia yang lebih mantap.5 markah
  4. 4. Soalan: Huraikan peningkatan dan sumbangan tamadun awal dunia dan hubungkaitkannya dengankemajuan Negara Malaysia.Soalan Isi huraian Markah1 Jawapan Pengenalan- Lokasi kewujudan- Bentuk/jenis- Contoh tamadun- Bukti kewujudan- Jangka masa- Maksud- Proses peningkatan- Peranan52 PentadbiranTamadun Yunani:Pemerintahan:-bentuk pemerintahan mengalami perubahan daripadaMonarki/Oligarki/Aristokrasi/Diktator kepada demokrasi- Orang Yunani sentiasa berusaha meningkatkan aspek pemerintahan danpentadbiran Negara kota.- Athens mengamalkan system beraja.- Raja dibantu oleh sebuah badan yang dinamakan konsol- Raja berperanan sebagai ketua tentera, ketua hakim dan ketua agama- Apabila kuasa konsol menjadi kuat peranan raja merosot- Pemerintahan dikuasai oleh konsol yang terdiri daripada golongan kaya- Pemerintahan oleh beberapa orang konsul dinamakan Oligarki- daripada kalangan konsul lahir golongan Aristokrat yang kuatdinamakan Aristokrasi- Rasa tidak puashati rakyat terhadap pemerintahan Aristokrasi- Golongan yang menuntut hak /berlaku rampasan kuasa- wujud pemerintahan bentuk Tirani oleh Diktator/golongan kaya atautentera- rakyat biasa menyokong rampasan kuasa/ditentang oleh golonganAristokrat.- Lahir system demokrasi- terdapat Dewan Perhimpunan dan Majlis- semua warganegara lelaki dewasa Athens diberi peluang menjadianggota Dewan perhimpunan antara 6 bulan hingga setahun- Dewan Perhimpunan bersidang 3 kali dalam sebulan dan setiap ahlidewan boleh mengemukakan cadangan tentang dasar kerajaan.- segala keputusan Dewan dikendalikan oleh Majlis.- Ahli Majlis, Majestrit dan Juri dilantik oleh Dewan, Dewan mempunyaikuasa penuh terhadap ketiga-tiganya.- Di Sparta system pemerintahan tentera diamalkan15
  5. 5. - Anak lelaki dilatih dari awal untuk menjadi askar yang baik dan systemini melahirkan tentera yang mempunyai semangat patriotic yangtinggi/handal.Tamadun Rom:- Pemerintahan mutlak oleh raja-raja berketurunan Etruscan yangbukan berasal daripada kalangan masyarakat latin tempatan.- Pemerintahan ini tidak disenangi oleh masyarakat Latin- Masyarakat Latin dengan pimpinan golongan bangsawan dikenalisebagai patrician memberontak.- Mewujudkan system Republik- Tiada pemerintah berkuasa mutlak, kuasa tertinggi terletak padadua orang Konsul yang dilantik oleh Dewan Senat.Antara merekatidak ada yang lebih berkuasa.- Konsul dibantu oleh Dewan Senat yang diwakili oleh golonganbangsawan bagi membincangkan hal-hal pentadbiran Negara danmerangka perundangan.- Dewan Senat dilantik sebagai konsul iaitu pemerintah tentera.- Dewan Senat ialah Dewan perhimpunan yang diwakili olehsemua rakyat Rom- Segala Dewan Senat akan disampaikan kepada DewanPerhimpunan untuk diluluskan.PerundanganTamadun Yunani.-- Dewan Perhimpunan berfungsi menggubal undang-undang- Kepentingan undang-undang diutarakan oleh Plato/Republic- Negara harus diperintah oleh ahli falsafah- Mereka cekap/terbaik/berupaya menggubal undang-undangTamadun Rom- Undang-undang bertulis- Undang-undang pertama Hukum Kanun 12/dikenali Papan DuaBelas- Dipahat pada kayu- Diletak di tempat awam/tatapan rakyat- Maharaja Justinian mengumpulkan/menyatukan/membukukanundang-undang tersebut.- Lahir Kod Undang-undang Rom pada tahun 527M/Dikenalisebagai Undang-Undang Justinian15
  6. 6. 3 Sumbangan TamadunTamadun Yunani-Sistem pemerintahan berbentuk demokrasi-Rakyat terlibat membuat keputusan politik-Rakyat terlibat secara langsung dalam pemerintahan-Kerajaan demokrasi ialah kerajaan rakyat-Diamalkan kebanyakan NegaraTamadun Rom-sistem republic-dikuasai dua orang konsul-Konsul dibantu oleh dua orang Dewan Senat-Dua orang konsul untuk imbang kuasa-Dewan senat dibantu oleh Dewan Perhimpunan-diwakili oleh rakyat154 Demokrasi berparlimen dimanfaatkan demi kestabilan Negara-Terdapat tiga komponen utama-Badan pemerintah / eksekutif-Badan perundangan-Dewan Negara-Dewan Rakyat-Badan kehakiman-Sistem pilihanraya-Rakyat mempunyai kuasa mengundi-Rakyat memilih ahli dewan rakyat-Keamanan dapat diwujudkan-Undang-undang Negara terpelira-Rakyat berpeluang membentuk kerajaan-Rakyat bebas memilih perwakilan-Rakyat berhak menyokong, mengekalkan atau menukar kerajaan-mengekalkan kerajaan yang adil dan stabil-Raja menjadi lambang taat setia rakyat-saluran yang sah5 Kejayaan Negara-kemajuan ekonomi-perindustriaan berkembang-tumpuan pelancong-hubungan antarabangsa berkembang-mendapat sanjungan Negara luar
  7. 7. -pemimpin diiktiraf masyarakat antarabangsa-perpaduan kaum-kehidupan rakyat makmur-perkembangan pendidikan-pertambahan pelaburan asing6 cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam memantapkan kestabilanpolitik demi menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara maju.(5m)(a)Kewangan:-Kekurangan modal- Nilai matawang turun naik/spekulasiPelaburan-kejatuhan pasaran malam-masalah menarik pelabur asingTeknologi-perkembangan bidang ICT-bergantung kepada teknologi luarTenaga kerja-kurang mahir-bergantung kepada Negara luar-ramai tenaga mahir berkhidmat di luar Negara-kurang pengetahuanGejala social-keruntuhan akhlak-dadah-buang bayi-jenayah-nilai-nilai kemanusiaan pudar(jawapan munasabah)b)Langkah-langkah mengatasi cabaran di atasKewangan-penggabungan bank- memperkenalkan dinar emas- Memperluas perbankan IslamPasaran- Meningkatkan kualiti barangan- e-dagangKemahiran- Penguasaan ICT- Menambah bilangan tenaga professional
  8. 8. Modal insan- Memperkukuh jati diri- Menerapkan integriti- Konsep 1Malaysia- Merealisasikan Wawasan 2020-Dasar kerajaan- Menjayakan dasar-dasar kerajaan7 Nilai murni/ Iktibar / Patriotisme-Memiliki sikap bertoleransi-Sedia menerima perubahan-Kepentingan memelihara perpaduan-Kepentingan ilmu pengetahuan-Mengekalkan keamanan-Patuh kepada undang-undang-Hormat kepada pemerintah/ Taat-Bekerjasama memajukan Negara-Berusaha memastikan negara sentiasa aman-Berbangga kepada negara-Belajar bersungguh-sungguh8 Rumusan-Harapan agar Malaysia kekal aman dan makmur-Pengetahuan yang diperoleh-Iktibar kepada diri, bangsa dan negara

×