Your SlideShare is downloading. ×
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Sukatan pelajaran kh ting 1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Sukatan pelajaran kh ting 1

1,512

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,512
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
44
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH HURAIAN SUKATAN PELAJARANKEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU TINGKATAN I 2002 PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KUALA LUMPUR
 • 2. Kementerian Pendidikan MalaysiaHURAIAN SUKATAN PELAJARANKEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU TINGKATAN SATU 2002 Pusat Perkembangan Kurikulum
 • 3. ISBN Diusahakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Cetakan Pertama 2000 ©Kementerian Pendidikan MalaysiaHak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apajuga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izinbertulis daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium. i
 • 4. RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalanganseluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmurannegara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisikebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sainsdan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-citatersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:- KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN ii
 • 5. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh danbersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkankepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmupengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri sertamemberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. iii
 • 6. KATA PENGANTARPara 1 (kosongHuraian Sukatan Pelajaran disediakan untuk membantu guru merancang aktiviti dan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuaidengan tahap kematangan murid selaras dengan kehendak Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. Buku ini juga menyediakanpenerangan bagi membantu guru melaksanakan Kemahiran Hidup Bersepadu dalam bengkel serta bilik darjah. Guru diharap dapatmerancang strategi yang lebih sesuai dengan kebolehan, minat, dan persekitaran murid supaya pengajaran dan pembelajaran menjadi lebihbermakna.Para 3 (kosong)Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZINPengarahPusat Perkembangan KurikulumKementerian Pendidikan Malaysia iv
 • 7. KANDUNGANKata Pengantar.. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. i PILIHAN PILIHAN 1Pendahuluan.. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 Bidang Kemahiran Teknikal.... .. .. .. .. .. 35Perubahan Dalam Edisi Penyemakan .. .. .. .. 1 PILIHAN 2Objektif Tingkatan Satu.. .... .. .. .. .. .. .. .. .. 3 Bidang Ekonomi Rumah Tangga.... .. .. .. .. 46Organisasi Kandungan Tingkatan Satu.. .. .. 4 PILIHAN 3 Bidang Pertanian.. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 65Pendekatan Dan Penekanan... .. .. .. .. .. .. 6 PILIHAN 4Format Huraian.... .. .... .. .. .. . . .. .. .. 10 Bidang Perdagangan dan Keusahawanan .. .. 75 LAMPIRANHuraian Tingkatan Satu 1. Perubahan Dalam Mata PelajaranTERAS Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) KBSM .. .. .. 91Bidang Reka Bentuk dan Teknologi.... .. .. 12 2. Pemetaan Dan Kesinambungan Kandungan .. .. 101 3. Kesinambungan Kandungan Kurikulum Kemahiran Hidup Dari Sekolah Rendah Ke Sekolah Menengah .. .. .. .. .. .. 110 v
 • 8. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan SatuPENDAHULUAN warganegara yang berpengetahuan serta Kemahiran Hidup Kemahiran Hidup Bersepadu merupakan berakhlak mulia demi menghadapi cabaran Bersepadu satu mata pelajaran amali yang kehidupan masa kini dan masa akan datang. berunsurkan teknologi. Ia ditawarkan kepada semua murid di Tingkatan I hingga PERUBAHAN DALAM EDISI PENYEMAKAN Tingkatan III. Mata pelajaran ini dirancang sedemikian rupa untuk mencapai matlamat Matlamat Tidak Dalam Huraian Sukatan Pelajaran (Semakan) ini, ke arah mempertingkatkan produktiviti Berubah matlamat kurikulum Kemahiran Hidup Bersepadu negara melalui penglibatan masyarakat tidak berubah daripada matlamat terdahulu dan secara kreatif, inovatif dan produktif. kebanyakan objektif mata pelajaran dikekalkan. Mata pelajaran ini digubal ke arah Matlamat mata pelajaran Kemahiran Hidup membekalkan tenaga kerja yang Bersepadu adalah untuk melahirkan insan yang berpengetahuan dan mahir dalam Matlamat berdikari, kenal faham teknologi dan ekonomi teknologi dan ekonomi serta sanggup serta kreatif, berinisiatif dan yakin diri dalam bekerjasama dan sentiasa bersedia untuk keadaan teknologi yang sentiasa berubah untuk belajar dalam suasana bekerja. Tenaga kehidupan harian. kerja yang sedemikian rupa dapat memenuhi inspirasi, aspirasi dan keperluan negara yang sedang membangun dalam zaman yang sedang menyaksikan kemajuan teknologi komunikasi maklumat. Kemahiran Kurikulum ini masih mempunyai hala tuju ke arah Teknologi, memperkembangkan kebolehan murid dalam Perancangan dan pembangunan mata Kecenderungan kemahiran teknologi, kecenderungan mereka pelajaran ini adalah selaras dengan Mereka Cipta dan cipta dan semangat keusahawanan. Kemahiran semangat di sebalik Falsafah Pendidikan Semangat asas yang sedemikian dapat digunakan Kebangsaan yang berhasrat melahirkan Keusahawanan sepenuhnya untuk membolehkan murid 1
 • 9. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu berdikari dan yakin diri serta mampu Dua tajuk dalam Bahagian Teras Huraian menjalani kehidupan secara produktif Sukatan Pelajaran Edisi Tahun 1992 ia itu dalam dunia teknologi dan ekonomi yang ‘Perdagangan dan Keusahawanan’ dan kompleks dan sentiasa berubah. “Kekeluargaan” digugurkan. Elemen reka bentuk dan teknologi diberi lebih fokus dan asas elektromekanikal dimasukkan dalam mata Murid juga digalakkan mengambil inisiatif pelajaran pilihan Kemahiran Teknikal. dan merebut peluang yang ada secara bijak, kreatif dan inventif. Nilai murni, sikap Pertukaran nama tajuk juga berlaku. Tajuk yang positif dan budaya kerja yang baik “Kemahiran Manipulatif” dalam Bahagian Teras diterapkan semasa murid menjalankan Edisi 1992 ditukar kepada nama baru iaitu “Reka aktiviti amali demi meneruskan konsep Bentuk dan Teknologi” dan Pilihan “Kemahiran kesepaduan dalam mata pelajaran. Manipulatif Tambahan” ditukar kepada “Kemahiran Teknikal”. Perubahan Perubahan dari segi kandungan Walaupun tajuk Perdagangan dan Kandungan memperlihatkan beberapa tajuk Keusahawanan digugurkan daripada bahagian Kemahiran Hidup Bersepadu telah disusun teras sukatan pelajaran 1992 tetapi dalam edisi semula, digugurkan atau ditambah, semakan ini satu bidang baru iaitu Perniagaan dengan hasrat untuk mengukuhkan dan Keusahawanan merupakan satu-satunya kesinambungan dan mengelakkan bidang yang merentasi tiga pilihan iaitu Pilihan 1, pertindihan serta mengemaskinikan 2 dan 3. Di samping itu, satu pilihan baru kandungannya. diwujudkan sebagai Pilihan 4 iaitu Perdagangan dan Keusahawanan.. Ia merupakan tambahan kepada senarai pilihan yang sedia ada. 2
 • 10. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu Keseluruhan perubahan kandungan diringkaskan dalam Lampiran 1. 4. Mengenal pasti prinsip mudah asas elektromekanikal dalam dunia teknologi yang maju. OBJEKTIF TINGKATAN I 5. Menghasilkan artikel mudah dengan menggunakan mesin jahit. Objektif Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan I adalah untuk membolehkan murid: 6. Mengenal pasti hidangan dan mengurus sajian. 1. Mengamalkan kreativiti, inovasi 7. Membuat kompos dan menanam sayuran dan berdaya usaha dalam mereka jenis buah. bentuk dan menghasilkan produk daripada pelbagai bahan seperti kayu, papan lapis dan bahan komposit 8. Memilih bahan, alatan dan perkakas serta menggunakannya dengan teknik yang betul. 2. Mengamalkan sikap peka terhadap masalah sekeliling dan 9. Mengenal pasti kepentingan perniagaan, mendapatkan idea daripada perkembangannya pada masa depan pelbagai sumber untuk mereka yang bercirikan k-ekonomi dan bentuk dan menghasilkan produk. perniagaan dalam negeri dan antarabangsa. 3. Menjalankan kerja-buat-sendiri, 10. Menerangkan faktor utama dalam menyenggara dan membaik pulih pengeluaran, kaitannya dengan mudah kerja elektrik dan paip permintaan dan proses pengeluaran dalam kehidupan harian. serta membuat pengiraan kos. 3
 • 11. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu 11. Mengumpul, memproses dan Untuk tujuan ini, murid menggunakan teknik dan mendokumentasikan maklumat proses pembuatan yang melibatkan bahan secara sistematik dan binaan seperti kayu, papan lapis atau bahan menggunakannya dengan bijak komposit. dalam membuat keputusan rekaan dan penghasilan projek. Murid juga berpeluang mereka bentuk dan menghasilkan artikel jahitan dengan 12. Mengamalkan peraturan dan menggunakan mesin jahit, di samping berpeluang budaya kerja yang baik dan juga untuk menghias kawasan persekitarannya selamat. dengan tumbuhan hiasan yang dihasilkan. Selain daripada itu, murid juga melakukan kerja ORGANISASI KANDUNGAN penyenggaraan dan baik pulih elektrik dan paip TINGKATAN I yang ditumpukan kepada pendawaian plag tiga Dua Bahagian Mata pelajaran ini terbahagi kepada dua pin, lampu pendafluor, tangki simbah, pili dan bahagian iaitu Teras dan Pilihan. Berikut perangkap. adalah penerangan mengenai organisasi kandungan khusus untuk Tingkatan I. Bahagian Pilihan Murid memilih salah satu daripada empat bidang Bahagian Teras Bahagian Teras mengandungi satu bidang pembelajaran dalam Bahagian Pilihan. Pilihan pembelajaran iaitu Reka Bentuk dan murid kekal dari Tingkatan I hingga Tingkatan III. Teknologi yang wajib dipelajari oleh semua murid. Pilihan 1: Bidang Kemahiran Teknikal merangkumi unit Reka Bentuk dan Bidang Reka Bentuk dan Teknologi Kemahiran pembelajaran yang membolehkan murid Teknologi menyediakan murid Tingkatan I dengan Teknikal mendalami pengetahuan dan kemahiran dalam pengetahuan dan kemahiran teknologi elektrik dan asas elektromekanikal. untuk menghasilkan produk yang berlainan dengan menggunakan proses reka bentuk. 4
 • 12. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu Dalam pembelajaran elektrik, murid Dalam aspek pakaian, murid mengenal pasti jenis mengkaji litar siri dan litar selari untuk fabrik dan memperoleh kemahiran memilih mengetahui kaitan antara voltan, arus dan pakaian. Murid menjahit dan menghias skirt rintangan. Murid akan menggunakan berkasing untuk kerja jahitan. meter pelbagai untuk menguji keterusan litar dan mengukur nilai perintang tetap. Pilihan 3: Pertanian Bidang Pertanian memberi peluang kepada murid mendalami pengetahuan dan kemahiran dalam Di samping pengiraan kuasa elektrik, pembinaan kompos dan penanaman sayur- murid juga diberikan rumusan untuk sayuran. Murid berpeluang memilih jenis sayur- mengira rintangan dalam litar siri dan litar sayuran yang hendak ditanam, mengenal pasti selari. kesesuaian tanah dan baja serta merancang projek penanaman sayur-sayuran. Pendedahan kepada konsep pergerakan elektromekanikal bertujuan untuk Melalui penanaman sayur-sayuran, murid akan membolehkan murid mengetahui dan memerhati kesan daripada penggunaan kompos memahami bagaimana komponen dan amalan giliran tanaman terhadap tumbesaran elektronik boleh mengawal dan mem- dan penghasilan sayur-sayuran. pertingkatkan pergerakan mekanikal. Pilihan 4: Bidang Perdagangan dan Ke-usahawanan Pilihan 2: Ekonomi Bidang Ekonomi Rumah Tangga Perdagangan dan menyediakan murid dengan pengetahuan serta Rumah Tangga membekalkan murid dengan pengetahuan Keusahawanan amalan perniagaan yang merangkumi langkah- dan kemahiran tentang makanan dan langkah penubuhan dan pengendalian pengendalian makanan, masakan, pakaian perniagaan serta pengenalan kepada bidang- dan jahitan. Murid membuat kerja amali bidang pengeluaran yang telah dalam penyediaan sarapan dan minum pagi atau minum petang serta berpeluang mereka cipta resepi hidangan tersebut. 5
 • 13. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu sedia wujud. Murid juga diperkenalkan dan kesepaduan pelbagai disiplin dan tajuk harus kepada pelbagai jenis dokumen penting dititikberatkan. Sehubungan ini, dalam Kemahiran bagi penubuhan dan pengendalian Hidup Bersepadu, pembelajaran perniagaan dan perniagaan. keusahawanan perlu digabungjalinkan dengan pembelajaran reka bentuk dan teknologi serta Antara tujuan bidang ini adalah untuk lain-lain bidang pilihan. memupuk nilai dan sikap berdikari, yakin diri, inisiatif dan berdaya saing. Murid didedahkan secara tidak langsung tentang kaedah mencari dan menggunakan Kemahiran Berfikir Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif peluang perniagaan dengan bijaksana. (KBKK) harus menjadi satu landasan dalam pengajaran dan pembelajaran yang mana daya Pendedahan murid kepada konsep dalam imaginasi dan kreativiti murid perlu dijanakan dan proses pengeluaran membantu mereka diperkembangkan. membuat pengiraan kos sesuatu projek secara sistematik Contoh kemahiran berfikir yang diberi tumpuan dalam unit pembelajaran “Reka Bentuk dan PENDEKATAN DAN PENEKANAN Teknologi” termasuk: - Merekabentuk dan membina projek baru Pembelajaran Dalam Kemahiran Hidup Bersepadu dengan menggunakan pendekatan Melalui tumpuan diberi terhadap pembelajaran penyelesaian masalah Pengalaman melalui pengalaman. Mata pelajaran ini harus dikendalikan secara tidak langsung - Menjana idea untuk mereka bentuk dan semasa mengendalikan aktiviti amali. membina projek - Membuat keputusan pemilihan idea dan Dalam mengendalikan kelas amali, reka bentuk, pembinaan projek, alatan penggabungjalinan antara teori dan amali, tangan dan bahan yang sesuai aktiviti dalam dan luar bilik darjah 6
 • 14. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu - Menghasilkan lukisan projek berupaya menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan serta memberi sumbangan ke arah - Merancang dan melaksanakan menentukan hala tuju masa depan. kerja projek mengikut prosedur pengurusan bengkel yang sesuai Dalam proses mereka bentuk, murid mengkaji keadaan yang sedia ada, mencari alternatif, - Menilai kualiti projek yang telah membuat pilihan dan akhirnya menghasilkan siap supaya bersesuaian dengan produk yang berkenaan. Di samping itu murid hasil yang dihasratkan juga boleh menjangka dan meramalkan kesan atau impak produk baru mereka dalam senario - Mempersembahkan reka bentuk masa depan. atau projek bagi tujuan mendapatkan maklum balas daripada orang lain untuk Nilai Murni Nilai murni dan sikap positif serta budaya kerja memperbaiki atau menambahbaik- yang relevan harus merentasi aktiviti yang kannya. dijalankan. Dengan cara ini, nilai murni dan sikap positif seperti berusaha mencapai kecemerlangan, berfikiran terbuka, bersedia Kaedah Kajian Dalam Kemahiran Hidup Bersepadu, murid menimbangkan pelbagai faktor dan berhati-hati Masa Depan juga perlu mengembangkan daya berfikir menggunakan sumber dapat dipupuk supaya secara kritis dan kreatif ke arah menjadi kebiasaan dalam pengendalian dan membentuk masa depan yang lebih urusan hidup murid. sempurna. Begitu juga dengan kesedaran tentang kos sesuatu projek, harus diberi penekanan dalam Unsur penting Kajian Masa Depan harus semua projek yang dihasilkan. diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup untuk merangsang daya intelek agar mereka 7
 • 15. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu Kemahiran interpersonal seperti Dengan ini kemahiran ICT murid juga boleh menghargai pendapat dan usaha orang diperkembangkan seperti melayari laman web, lain, berkomunikasi dengan baik, bersedia menggunakan perisian, CD-ROM dan pengkalan menerima kritikan membina, memberi data serta berkomunikasi secara elektronik. dorongan kepada orang lain yang menemui kegagalan, menjalin persahabatan, belajar secara koperatif dan Keselamatan dan Walaupun hanya satu unit diperuntukkan bagi bekerja secara kumpulan dan memupuk Pengurusan “Organisasi Bengkel dan Keselamatan”, semangat kerjasama dengan rakan peraturan dan langkah keselamatan hendaklah sebaya perlu juga diterapkan semasa sentiasa diamal dan dipatuhi setiap kali pengajaran dan pembelajaran. menjalankan kerja amali. Organisasi bengkel dan pengurusan kerja yang mudah boleh dilakukan secara bergilir-gilir di Kerelevanan Aktiviti amali harus dihubungkaitkan kalangan murid bagi memberi mereka dengan amalan dalam kehidupan dan pengalaman tambahan serta menanamkan pekerjaan agar sesuatu pengajaran dan semangat bekerjasama, bertanggungjawab dan pembelajaran menjadi lebih bermakna, berdisiplin. menyeronokkan dan berguna kepada murid. Teknik ini boleh menarik minat murid terhadap sesuatu aktiviti atau tajuk. KESINAMBUNGAN DAN PEMETAAN KANDUNGAN Teknologi Murid perlu digalakkan menggunakan Maklumat dan teknologi maklumat dan komunikasi atau Kesinambungan Kesinambungan kandungan kurikulum Kemahiran Komunikasi information and communication technology Kandungan dari Hidup dari peringkat pendidikan rendah ke (ICT) dalam pembelajaran mereka Peringkat peringkat menengah rendah ditunjukkan dalam terutamanya dalam pengumpulan, Pendidikan Lampiran 2. Dengan merujuk jadual pemilihan dan pemprosesan maklumat. Rendah ke kesinambungan ini, guru yang mengajar Menengah Rendah Kemahiran Hidup pada tahun tertentu, 8
 • 16. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu sama ada di sekolah rendah atau Di Tingkatan I dan II, proses menengah, akan mendapat gambaran mereka bentuk dipelajari secara menyeluruh mengenai susunan sistematik. kandungan mata pelajaran ini. - Murid dikehendaki mengkaji secara lebih mendalam jenis Contoh maklumat yang boleh didapati bahan dan pengikat agar mereka daripada jadual kesinambungan adalah boleh menggunakan pengetahuan seperti berikut: ini dalam proses perancangan, pembinaan dan pengubahsuaian Contoh Contoh 1 projek. Semua pengalaman dan Kandungan Kreativiti dan Reka Cipta kemahiran ini diaplikasikan dalam berkait rapat dengan kandungan Reka Tingkatan III di mana murid perlu Bentuk dan Penghasilan Projek (rujuk menghasilkan projek reka cipta. Lampiran 2). - Di sekolah rendah, murid Tahun Empat dan Lima diberi latihan Contoh 2 tentang kreativiti dan penyelesaian masalah. Mereka dibimbing dalam Di sekolah rendah, elektrik dan elektronik merekabentuk projek mengguna- dipelajari sebagai satu unit pembelajaran. Di kan kayu, logam dan bahan kitar sekolah menengah, untuk mempelajari semula serta mengamalkan teknik kandungan ini secara mendalam, elektrik dan penggunaan alatan tangan yang elektronik diasingkan kepada dua unit sesuai. pembelajaran. Murid mengaplikasikan kemahiran Pemetaan dan pengalaman ini untuk mereka Kandungan Susunan kandungan dalam Sukatan Pelajaran cipta projek di Tahun Enam. Tingkatan I-III Kemahiran Hidup Bersepadu daripada Tingkatan I hingga Tingkatan III 9
 • 17. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu ditunjukkan dalam Jadual Pemetaan Hasil pembelajaran dibahagikan kepada tiga Kandungan Sukatan Pelajaran seperti di aras. Pemeringkatan kemahiran dan Lampiran 3. pengetahuan kepada aras tertentu bertujuan untuk membantu guru menyampaikan pengajaran Peruntukan masa yang dinyatakan dan pembelajaran yang lebih berkesan dengan merupakan cadangan untuk membantu mengambil kira kadar pembelajaran dan guru dalam penyediaan perancangan keupayaan murid. pengajaran. Masa untuk pengajaran Kemahiran Hidup Bersepadu ialah empat Aras Aras 1 merupakan aras asas yang mesti dikuasai waktu seminggu dan setiap waktu meliputi oleh semua murid sebelum mereka meneruskan 40 minit. pembelajaran ke Aras 2. FORMAT HURAIAN Aras 2 merangkumi kandungan yang perlu dipelajari oleh semua murid selepas mereka Tiga Lajur Huraian Sukatan Pelajaran ini diperincikan menguasai kandungan Aras 1. dalam tiga lajur iaitu Bidang / Unit / Tajuk Pembelajaran; Hasil Pembelajaran; dan Aras 3 merupakan aras pengkayaan untuk murid Cadangan Aktiviti Pembelajaran. yang berupaya melepasi pembelajaran Aras 1 dan 2. Bidang, Unit dan Dalam lajur pertama, bidang Hasil Pembelajaran pembelajaran, unit pembelajaran dan tajuk Dengan ini pembangunan dan perkembangan yang berkenaan dinyatakan. Dalam lajur pembelajaran meningkat dari Aras 1 hingga ke kedua dinyatakan hasil pembelajaran, Aras 3. keluasan dan kedalaman skop setiap unit. Hasil pembelajaran dihuraikan dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. 10
 • 18. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu Cadangan Aktiviti Lajur ketiga iaitu Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran bertujuan membantu guru merancang dan merekabentuk pengalaman pembelajaran yang sesuai dan bermakna kepada murid. Guru boleh menyesuaikan cadangan ini dan merekabentuk aktiviti tambahan yang secocok dengan kebolehan murid dan keadaan persekitaran mereka terutamanya persekitaran sekolah. 11
 • 19. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan SatuBAHAGIAN TERAS : REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARANBidang Pembelajaran: 1. Reka Bentuk dan Teknologi 1.1 Organisasi bengkel dan keselamatan ( Cadangan peruntukan masa ialah 1 minggu ) Aras 1 Aktiviti yang dicadangkan ialah; a. Pengurusan • Menyedia dan mempraktikkan Menyediakan jadual kerja dan melantik formen organisasi struktur organisasi bengkel dan penolong formen bengkel dan Amalan 4M iaitu : keselamatan • Mengamalkan langkah Membersih: Membersih diri dari aspek keselamatan fizikal dan mental Menyusun atur: Melaksanakan sistem penyimpanan alatan tangan dan bahan Menilai : Menilai diri sendiri dan tempat kerja Mendisiplin: Sentiasa mempraktikkan peraturan keselamatan dan tugas-tugas lain yang dimaklumkan oleh guru. 12
 • 20. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Murid diingatkan supaya sentiasa mengamalkan amalan 4M dalam setiap aktiviti Semasa melakukan kerja pembersihan, penggunaan mesin penyedut hampagas (vacuum cleaner ) dan mesin pemampat udara (compressor / air blower)) adalah digalakkan Aktiviti yang dicadangkan ialah : - Latihan Kebakaran ( Fire drill ) - Melukis poster keselamatan - Tayangan gambar keselamatan berkaitan punca kemalangan dan kebakaran. CATATAN Rekod kemalangan dan kecederaan Buku rekod kemalangan dan kecederaan mesti disediakan. Penerangan mengenai aspek keselamatan dan penggunaan elektrik perlu diutamakan Segala bahan mudah terbakar dan bahan beracun perlulah disimpan ditempat yang selamat dan diawssi oleh guru semasa menggunakannya. 13
 • 21. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Etika dan budaya kerja Etika kerja bermaksud disiplin dan sikap terhadap kerja seperti menepati waktu, amanah, bertanggungjawab patuh kepada peraturan dan undang-undang semasa menjalankan kerja. Budaya kerja bermaksud cara peradaban yang menjadi amalan semua pekerja dalam 1.3 Reka bentuk dan sesebuah organisasi. penghasilan projek ( Cadangan peruntukan masa ialah 8 minggu ) a. Pengenalan reka Aras 1 bentuk dan teknologi Menyatakan definisi reka bentuk Reka bentuk didefinisikan sebagai susunan dan teknologi bahan yang dirancang untuk menghasilkan sesuatu produk atau impak. Teknologi ialah pengajian dan pengetahuan dalam usaha manusia mencipta dan menggunakan pelbagai alat, sumber, teknik dan sistem untuk menguruskan kehidupan. 14
 • 22. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN b. Faktor reka bentuk Aras 1 • Menyatakan faktor utama Faktor utama reka bentuk ialah: reka bentuk - komposit seperti MDF ( Medium Density Fibre ) dan Fungsi - Rupa bentuk - Kesesuaian bahan - Kaedah pembinaan - Ketahanan - Kos - Kemasan - Keselamatan - Nilai komersial c. Jenis bahan dan Aras 1 Pengikat • Mengenal pasti saiz dan Bahan yang dipelajari ialah kayu, papan lapis sifat bahan dan bahan mounting board. Mengetahui kekuatan dan kelemahan kayu, • Menyenaraikan kekuatan papan lapis, MDF dan mounting board. dan kelemahan bahan Penggunaan bahan ini sesuai dalam pembinaan perabot dan pembinaan am. 15
 • 23. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Contoh saiz bahan di pasaran Bahan Saiz Catatan dipasaran Papan lapis 4’ x 8’ Boleh diperolehi 3’ x 6’ dalam pelbagai saiz ketebalan MDF 4’ x 8’ Boleh diperolehi dalam pelbagai saiz ketebalan Mounting 2’ x 4’ Boleh diperolehi board 2’ x 3’ dalam pelbagai warna Kayu ½” x ½” Boleh diperolehi ½” x 1” dalam pelbagai ½” x 4” saiz panjang ½” x 6” 1” x 1” 1” x 2” 1” x 8” Contoh pengikat ialah paku kepala rata, paku panel, skru kepala benam, skru kepala bulat, glu PVA dan glu sentuh. 16
 • 24. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Penerangan tentang saiz paku dan skru. • Mengenal pasti jenis dan Tunjukcara : saiz pengikat - Memaku tegak - Memaku serong • Mengenal pasti cara - Memasang skru penggunaan pengikat - Mengglu Alatan tangan yang perlu dipelajari ialah: - Pita pengukur - Pembaris keluli - Sesiku L - Tolok penanda d. Alatan tangan dan Aras 1 - Tolok serong mesin • Mengenal pasti nama dan - Gergaji tangan fungsi alatan tangan - Gergaji puting - Gergaji lengkung halus - Tukul kuku kambing - Tukul warrington - Pahat tepi serong - Kikir parut - Gandin kayu Tunjuk cara penggunaan alatan tangan Mesin yang perlu dipelajari ialah mesin gerudi mudah alih dan mesin gerudi lantai Bahagian utama mesin gerudi: 17
 • 25. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN • Mengenal pasti nama dan - Bindu fungsi mesin - Rahang - Suis penghidup • Mengenal pasti bahagian - Motor utama mesin Aktiviti yang dicadangkan: - Memilih dan memasang mata gerudi - Latihan menggerudi - Membersih mesin gerudi lantai • Mengguna dan menyenggara mesin Tunjuk cara penyenggaraan mesin yang dipelajari Penyenggaraan mesin gerudi mudah alih dan mesin gerudi lantai hendaklah dilakukan oleh murid dengan pengawasan guru. Perhatian: Aspek keselamatan diri, rakan dan mesin perlu diutamakan 18
 • 26. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN e.Proses Aras 1 i. Lukisan projek • Membuat lakaran reka Membuat lakaran untuk memperkembangkan bentuk idea dalam bentuk dua atau tiga dimensi. • Memilih lakaran yang paling Memilih lakaran yang paling sesuai sesuai berpandukan faktor reka bentuk. Memberikan ukuran pada reka bentuk yang dipilih. ii. Pembinaan Aras 1 • Mengenal pasti proses Tunjuk cara mengukur, menanda, memotong mengukur , menanda dan dan membina. memotong • Mengenal pasti cara Proses mencantum merangkumi kerja seperti membentuk dan mencantum membuat tanggam, mengglu, memaku dan memasang skru. • Menyatakan kaedah membina dan mencantum Bahan pemasangan seperti engsel, breket atau bahagian projek penyangkut boleh digunakan 19
 • 27. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN iii. Kemasan Aras 1 • Mengenal pasti alat dan Perkara yang perlu dipelajari ialah : bahan kemasan yang sesuai - gred dan cara penggunaan kertas • Membuat kemasan las - tepung penyumbat - aplikasi kemasan Contoh alat kemasan ialah berus cat, berus syelek dan pengikis. Contoh bahan kemasan ialah cat licau, cat sembur, syelek dan tona kayu ( timber tone ) f. Reka bentuk projek Kemasan seperti semburan lekar jernih ( clear lacquer spray ) dan pelekat ( sticker) i. Pernyataan masalah atau Aras 1 boleh digunakan keperluan • Mengenal pasti masalah atau keperluan yang hendak diselesaikan Guru boleh memberi tema sebagai panduan untuk membantu murid. Contoh tema : Penyimpanan dan Pengasingan 20
 • 28. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN • Mengumpul maklumat dan Cara mengumpulkan maklumat dan data data adalah melalui pemerhatian, lawatan, sumbangsaran, pembacaan, melayari internet, penyelidikan dan bimbingan guru. Guru menggunakan maklumat reka bentuk seperti fungsi, keselamatan dan kos produk yang sedia ada untuk membantu murid mendapatkan pelbagai idea. • Menyenaraikan pelbagai Murid menyelesaikan masalah menggunakan alternatif penyelesaian peta minda, sumbangsaran dan perbincangan masalah dalam bentuk kumpulan. lakaran bebas Rumusan daripada aktiviti ini diterjemahkan dalam bentuk lakaran bebas dua atau tiga ii. Perancangan, dimensi. pembinaan dan pengubahsuaian projek Aras 1 • Menyediakan jadual kerja Murid menyediakan jadual kerja yang lengkap • Menyenaraikan bahan dan Murid menyenaraikan bahan dan alatan yang alatan tangan yang paling sesuai untuk pembinaan projek diperlukan 21
 • 29. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN • Membuat projek berdasarkan lukisan kerja yang dipilih • Menguji dan menilai projek Murid menguji kefungsian projek dan menilai mengikut aspek rupa bentuk, keselamatan, kos, penggunaan sumber dan nilai komersialnya dengan bimbingan guru. • Mengubahsuai projek untuk Mengubahsuai projek untuk menambah nilai mendapatkan hasil yang (value added) jika perlu. lebih berkualiti iii. Pendokumentasian Aras 1 • Mengumpul dan Segala maklumat projek seperti lakaran merekodkan maklumat hendaklah dikumpul dan direkod serta projek disimpan dalam fail. • Mengira kos pengeluaran Guru membimbing murid cara menjaga kekemasan dan keselamatan fail. Guru membimbing murid mengira kos pengeluaran • Membuat persembahan projek ( kos pengeluaran = kos bahan + kos upah + kos overhed ) 22
 • 30. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 1.4 Elektrik (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) Aras 1 Mengenal pasti sumber elektrik Contoh sumber elektrik ialah : a. Sumber dan kegunaan elektrik Sumber elektrik Contoh 1. Kemagnetan turbin, dinamo 2. Tindakan kimia sel kering, sel basah 3. Cahaya sel solar, sel foto Perbincangan mengenai sel yang terdapat dipasaran adalah digalakkan. Contoh : - sel alkali - sel merkuri - sel lithium - sel nikel cadmium 23
 • 31. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN • Mengenal pasti kegunaan Tenaga elektrik boleh diubah kepada bentuk elektrik tenaga lain seperti: Tenaga Contoh 1. Haba seterika 2. Kinetik kipas angin 3. Bunyi radio 4. Cahaya mentolb. Jenis wayar dan kerja Aras 1 pendawaian • Mengenal pasti alatan Alatan tangan yang digunakan ialah pena ujian, tangan dan fungsinya pemotong sisi, playar muncung tirus, playar gabung dan penjalur wayar. Maklumat alatan tangan seperti fungsi dan penyenggaraan diberi penekanan semasa kerja amali. • Mengenal pasti jenis wayar Mengenal jenis wayar seperti wayar kuprum dan kegunaannya berenamel, wayar lembar tunggal, wayar teras tunggal, wayar teras kembar dan wayar 3 teras. • Mengenal pasti jenis plag Jenis plag yang perlu dipelajari ialah plag 2 pin dan kegunaannya 2A, plag 3 pin 13A dan plag 3 pin 15A 24
 • 32. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN • Membuat pendwaian plag 3 Aktiviti yang dicadangkan ialah membuat pin 13A pendawaian pada tamatan plag tiga pin. Tamatan hidup ( L ) wayar perang / merah Tamatan neutral ( N ) wayar biru / hitam Tamatan bumi ( E ) wayar hijau berjalur kuning • Menyatakan fungsi fius Fius digunakan untuk melindungi litar dan perkakas elektrik • Mengenal pasti bahagian Guru menyediakan set lampu pendarfluor dan lampu pendarfluor menerangkan fungsi setiap bahagian Bahagian utama lampu pendarfluor ialah suis penghidup, cok, tiub pendarfluor, pemegang tiub dan perumah . Nota : Lampu pendafluor arus terus (DC) boleh juga didapati di pasaran. Aras 2 • Mengganti tiub dan suis Tunjuk cara mengganti tiub pendarfluor dan penghidup suis penghidup 25
 • 33. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Penerangan mengenai beberapa kerosakan yang biasa berlaku dalam lampu pendaflour. Murid menguji hasil aktiviti kerja pendawaian dengan pengawasan guru Aras 3 • Membaca dan menterjemah litar pendawaian lampu pendarfluor • Membuat pendawaian Tunjuk cara pendawaian lampu pendarfluor lampu pendarfluor dengan mengikut litarnya. menggunakan alatan tangan Murid menguji sendiri hasil aktiviti kerja pendawaian kepada punca bekalan kuasa 1.6 Kerja Paip 240V dengan pengawasan guru (Cadangan peruntukan masa ialah 3 minggu) Aras 1 a. Pengenalan sistem • Mengenal pasti sistem Guru menyediakan carta atau model sistem bekalan air di rumah bekalan air di rumah bekalan air di rumah iaitu sistem terus dan sistem tidak terus. 26
 • 34. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN • Mengenal pasti nama dan Penerangan fungsi paip perhubungan, paip fungsi paip yang perkhidmatan, paip agihan, paip cuci dan paip disambungkan ke tangki limpah. simpanan air b. Jenis paip, Aras 1 Guru menerangkan jenis paip yang terdapat di penyambung paip dan • Mengenal pasti jenis paip pasaran iaitu paip PVC, paip besi bergalvani bahan pemasangan dan paip poli. paip Contoh saiz paip di pasaran ialah 13mm, 20mm dan 25mm. • Mengenal pasti jenis dan Contoh penyambung paip besi bergalvani (BG) fungsi penyambung paip dan PVC ialah: - soket sama - soket pengecil - siku 90º sama - siku 90º pengecil - Tee sama - Tee pengecil - puting heksagon - penyuai soket PT - penyuai soket injap - soket penjodoh - palam - nat pengunci 27
 • 35. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN • Mengenal pasti bahan Bahan pemasangan paip seperti pita PTFE pemasangan paip ( Poly Tetra Fluoro Ettelena ) dan glu paip PVC Tunjuk cara kaedah penyambungan paip PVC, paip besi galvani dan paip poli dengan Aras 1 menggunakan bahan pemasangan. • Mengenal pasti dan c. Jenis dan kelengkapan paip menggunakan alatan tangan Alatan tangan yang digunakan ialah : - pita pengukur - gergaji besi - pemotong paip beroda - ragum paip yoke - kikir bulat - kikir rata - pemotong paip PVC - perengkoh paip - sepana boleh laras - playar cengkam seribu • Mengenal pasti jenis, nama Jenis tangki simbah ialah tangki simbah aras bahagian dan fungsi tangki tinggi dan tangki simbah aras rendah. simbah Guru menerangkan bahagian utama dan fungsinya 28
 • 36. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN • Menyatakan operasi tangki Guru menerangkan operasi tangki simbah. simbah • Mengawal aras air dalam Mengawal aras air dengan melaraskan skru tangki simbah pelaras • Mengenal pasti jenis dan Jenis pili yang perlu dipelajari ialah pili berbibir bahagian utama pili dan pili bertiang. • Mengganti sesendal pili Tunjuk cara menggantikan sesendal pili. Sesi perbincangan tentang pelbagai bentuk pili yang terdapat di pasaran. d. Kerja Penyenggaraan Aras 1 • Mengenal pasti jenis dan fungsi Perangkap yang dipelajari ialah perangkap perangkap jenis P, S dan botol. Perbincangan tentang kedap air. • Memilih dan menggunakan Tunjuk cara membersihkan perangkap alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan Aktiviti penyenggaraan boleh dilakukan secara perangkap berkumpulan. 29
 • 37. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN1.8 Jahitan (Cadangan peruntukan masa ialah 3 minggu ) a. Mesin jahit Aras 1 • Mengenal pasti jenis mesin Jenis mesin jahit seperti mesin tangan, mesin jahit kaki, mesin elektrik dan mesin elektronik. • Menerangkan fungsi Murid menerangkan fungsi bahagian mesin bahagian mesin jahit. jahit Bahagian mesin jahit adalah roda imbang, penekan jahitan, tuas angkat, gigi penolak, pemegang jarum, tiang benang, tuas pemegang benang, ceper penegang benang, spring pemegang benang, pelaras mata jahitan, skru pemberhenti dan pemusing gelendung. • Memasang benang atas dan Tunjuk cara memasang benang atas dan benang bawah benang bawah mengikut urutan. 30
 • 38. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Murid memasang benang atas dan benang bawah mengikut urutan pada mesin jahit. • Menggunakan mesin jahit Tunjuk cara menggunakan mesin jahit. Murid berlatih menggunakan mesin jahit. • Menjahit kertas tanpa Murid menjahit kertas pada garisan lurus, benang berpenjuru dan melengkung. Aras 2 • Menjahit fabrik menggunakan Murid menjahit fabrik pada garisan lurus, benang berpenjuru dan melengkung. • Membaiki kesilapan memesin Membaiki kesilapan memesin seperti mata jahitan mesin longgar • Menyenggara mesin jahit Kerja penyenggaraan seperti mengganti jarum mesin, menukar tali dan meminyak mesin. Murid membuat penyenggaraan mesin jahit b. Penghasilan artikel Aras 1 dengan pengawasan guru. • Menjahit artikel mudah dengan menggunakan Guru menyediakan pola mengikut artikel yang mesin jahit dipilih. Tunjuk cara menjahit artikel yang dipilih. 31
 • 39. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Mempamerkan contoh artikel seperti alas pinggan dan alas dulang. Murid menjahit artikel mudah • Menghias artikel dengan Menetapkan bahan hiasan pada artikel jahitan insang pari, suji bilang, silang pangkah dan Tunjuk cara menghias artikel renda Memperagakan bahan hiasan seperti renda, lapik, kun dan jahitan sulaman. • Menetapkan bahan hiasan Tunjukcara menghias artikel pada artikel dengan menggunakan mesin jahit. Murid menghias artikel mengikut kreativiti. Aras 2 • Mereka bentuk dan Murid mereka bentuk artikel mengikut kreativiti, menghasilkan artikel dengan menyediakan pola dan menjahit artikel dengan menggunakan mesin jahit. mesin jahit. Mempamerkan contoh artikel sarung tangan ketuhar dan tuala gantung. 32
 • 40. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN • Menghias artikel dengan kun Murid menjahit kun pada artikel sebagai hiasan dan kemasan. • Menilai hasil kerja. Hasil kerja dipamer dan dinilai.1.11 Tanaman Hiasan (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) a. Pembiakan secara keratan Aras 1 • Menyediakan medium Tunjuk cara penyediaan medium semaian semaian Perbincangan dalam kumpulan mengenai jenis • Menerangkan jenis keratan keratan batang seperti keratan kayu lembut, batang keratan kayu sederhana dan keratan kayu • Menyediakan keratan keras. batang Tunjuk cara menyediakan tiga jenis keratan • Menyemai keratan dalam batang dan menyemai keratan dalam alur-alur medium semaian atau lubang kecil yang telah disediakan di atas medium semaian. Murid membuat keratan secara individu 33
 • 41. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN • Menjaga keratan batang di Guru menyediakan jadual penjagaan. tapak semaian Murid melakukan kerja penjagaan di tapak semaian secara berkumpulan mengikut jadual penjagaan. Aras 2 • Memilih contoh pokok Keratan kayu lembut – Alternanthera ellliptica hiasan yang boleh dibiak melalui keratan Keratan kayu sderhana – Hibiscus rosa sinensis Keratan kayu keras – Pterocarpus indikus b. Penanaman Aras 1 Tunjuk cara menyediakan medium penanaman • Menyediakan medium seperti J.I.P ( John Innes Potting Compost ) penanaman 7:3:2 Murid menyediakan campuran medium pemasuan J.I.P • Mengubah keratan berakar Tunjuk cara mengubah keratan berakar ke ke beg politena. dalam beg politena. 34
 • 42. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Murid menyediakan medium penanaman dan mengubah keratan berakar ke dalam beg politena c. Penjagaan anak Aras 1 pokok • Menjaga anak pokok Guru menerangkan kaedah penjagaan anak pokok di tapak semaian seperti menyiram,membaja,menggembur tanah dan merumput. Murid membuat kerja-kerja penjagaan anak pokok di tapak semaian. 35
 • 43. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan SatuPILIHAN 1 : KEMAHIRAN TEKNIKAL CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN1.2 Elektrik (Cadangan peruntukan masa ialah 8 minggu) a. Jenis litar elektrik Aras 1 • Membuat pemasangan litar Penerangan litar siri. siri Murid membuat pemasangan litar siri dengan menggunakan mentol, wayar, suis dan bateri. Mentol boleh digantikan dengan buzer • Mengukur voltan dan arus Tunjuk cara memasang serta membaca dalam litar siri voltmeter dan ammeter. • Mengira jumlah rintangan Guru memberikan rumusan untuk mengira dalam litar siri rintangan dalam litar siri iaitu R J = R1 + R2 + R3 + …. Guru menyediakan latihan untuk murid mengira jumlah rintangan dalam litar siri • Membuat pemasangan litar Penerangan mengenai litar selari. selari Murid membuat pemasangan litar selari dengan menggunakan mentol, wayar, suis dan bateri 36
 • 44. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN • Mengukur voltan dan arus Tunjuk cara kaedah memasang dan membaca dalam litar selari voltmeter dan ammeter • Mengira jumlah rintangan Guru memberikan rumusan untuk mengira dalam litar selari jumlah rintangan dalam litar selari iaitu 1 = 1 + 1 + 1 + …… RJ R1 R2 R3 Guru memberikan latihan untuk mengira jumlah rintangan dalam litar selari • Membanding beza antara Membeza dan membandingkan litar siri dengan litar selari. - susunan litar - nilai V, I dan R Aras 2 • Membuat pemasangan litar Penerangan tentang litar siri-selari siri-selari • Mengira jumlah rintangan Murid membuat latihan untuk mengira jumlah dalam litar siri selari rintangan dalam litar siri-selari b. Penggunaan meter Aras 1 pelbagai • Mengenal pasti nama Guru menunjukkan bahagian utama meter bahagian utama meter pelbagai seperti skala , tombol pelaras, skru pelbagai dan kegunaannya pelaras, prob positif dan prob negatif. 37
 • 45. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN • Membaca skala meter ohm Tunjuk cara penggunaan meter pelbagai untuk: pada meter pelbagai - menguji keterusan litar - mengukur nilai perintang tetap. c. Unit kawalan utama bekalan Aras 1 elektrik domestik • Mengenal pasti nama dan Komponen dalam unit kawalan utama terdiri kegunaan komponen pada daripada kotak agihan yang mengandungi: unit kawalan utama - suis utama - pemutus litar bocor bumi / pemutus litar arus baki (ELCB)/ pemutus litar magnetic (MCB) Kotak agihan disambungkan pada meter kWj dan fius perkhidmatan. d. Kuasa elektrik Aras 1 • Menerangkan maksud Kuasa elektrik ialah kadar membuat kerja yang kuasa elektrik dapat diringkaskan melalui rumus, P=V x I [ P = Kuasa, V = Voltan , I = Arus ] • Mengira kuasa elektrik Unit bagi kuasa elektrik ialah Watt (W) Guru menyediakan latihan pengiraan kuasa elektrik 38
 • 46. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN1.4 Asas Elektromekanikal ( Cadangan peruntukan masa ialah 6 minggu ) a. Pengenalan pergerakan Aras 1 mekanikal • Menyatakan konsep Konsep pergerakan mekanikal: pergerakan mekanikal Pergerakan mekanikal ialah mekanisme atau sistem yang membolehkan barangan berfungsi, bergerak atau berputar. Pergerakan ini boleh dihasilkan secara: - manual ( gerudi tangan ) - enjin ( mesin pemotong rumput ) - motor elektrik ( kipas angin ) • Menyatakan jenis Jenis pergerakan ialah: pergerakan mekanikal - gerakan lurus ( linear ) - gerakan putaran ( rotary ) Guru menerangkan jenis pergerakan ini dengan memberikan contoh. Memerhati pergerakan sistem takal dan tali sawat pada mesin gerudi tangan atau mesin jahit 39
 • 47. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN • Mengenal pasti kelajuan Guru menerangkan cara menukar kelajuan pergerakan sistem takal dan putaran mesin yang menggunakan takal dan tali sawat tali sawat. • Mengenal pasti jenis dan Contoh jenis gear : fungsi gear - Gear taji ( spur gear ) - Gear serong ( bevel gear ) - Gear belitan ( worm gear ) - Gear pinan ( pinion gear ) - Gear helix ( helix gear ) Guru menerangkan fungsi gear Memerhati pergerakan sistem gear pada mesin gerudi tangan, kit robot, alat permainan b. Pengenalan pergerakan dan jam. elektromekanikal Aras 1 • Menyatakan konsep pergerakan Produk yang menggunakan komponen elektromekanikal elektronik dalam operasi mekanismenya seperti kamera dan pemacu cakera padat dinamakan produk elektromekanikal • Membanding beza antara mesin yang menggunakan Murid menyenaraikan contoh mesin dan sistem mekanikal dengan peralatan yang menggunakan sistem sistem elektromekanikal mekanikal dan elektromekanikal 40
 • 48. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Aktiviti memasang kit robot atau kit model permainan yang mengandungi sistem 1.6 Perniagaan dan elektromekanikal Keusahawanan (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) a. Pengenalan kepada perniagaan i. Pengertian dan Aras 1 kepentingan • Menerangkan maksud Menyenaraikan contoh keperluan dan perniagaan keperluan dan kehendak. kehendak • Menerangkan pengertian perniagaan. Mengumpul maklumat kepentingan perniagaan • Mengenal pasti kepentingan dari aspek: perniagaan kepada individu, masyarakat dan negara. - Memenuhi keperluan dan kehendak individu, masyarakat dan negara. - Memperbaiki taraf hidup individu dan masyarakat. - Menawarkan kerjaya kepada individu dan masyarakat. 41
 • 49. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN - Mengeratkan hubungan dagangan dan kebudayaan. ii. Perkembangan Aras 1 perniagaan dan masa • Mengenal pasti perubahan- Sumbangsaran tentang aktiviti perniagaan depannya perubahan dalam aktiviti dahulu dan perniagaan sekarang. perniagaan Aras 2 • Membandingkan perniagaan Perbincangan perkembangan yang berlaku masa dahulu dengan dalam aktiviti perniagaan dari masa dahulu sekarang. sehingga sekarang Bahan rujukan seperti akhbar, buletin perniagaan dan internet Aras 3 • Meramalkan perubahan ciri Mencari maklumat perniagaan melalui internet perniagaan pada masa akan (e-dagang), akhbar dan majalah. datang di Malaysia. Rujuk laman web berkenaan. Menggunakan teknik garisan masa (salah satu teknik pengajaran dan pembelajaran Kajian Masa Depan) untuk mendapatkan senario perubahan perniagaan akibat e-dagang. Nota: Sistem perniagaan dahulu dan sekarang: 42
 • 50. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Sistem barter dan sistem wang. Alat pembayaran perniagaan masa kini: wang tunai, kad kredit cek, kad prabayar dan kad pintar danpembayaran elektronik (e-pay). Cara jualan masa kini: Tunai, barter, kad kredit, cek, sewa- beli, pra-bayaran, pesanan mel, mesin runditan dan beli melalui internet. Ciri perniagaan masa akan datang di Malaysia: Lebih menyenangkan pelanggan, lebih cepat dan tepat, cara pembayaran yang lebih mudah dan tumpuan kepada perniagaan berorientasikan elektronik. 43
 • 51. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN iii. Bentuk dan jenis Aras 1 Sumbangsaran bentuk perniagaan dan perniagaan • Mengenal pasti bentuk perkhidmatan perniagaan barang dan perkhidmatan NOTA : Contoh bentuk perniagaan barang: Pakaian, kenderaan dan makanan. Contoh bentuk perniagaan perkhidmatan: Pengangkutan, perlindungan, khidmat nasihat. Kaitkan pelajaran ini dengan bidang pembelajaran Reka Bentuk, dan Teknologi. Contohnya murid menyenaraikan bentuk perniagaan yang mereka boleh ceburi berdasarkan jenis kemahiran dan projek hasilan mereka dalam pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. Perniagaan dalam negeri melibatkan • Menerangkan jenis perniagaan runcit dan borong. perniagaan dalam negeri dan antarabangsa Perniagaan antarabangsa melibatkan eksport, 44
 • 52. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN import dan entreport terhadap barang, perkhidmatan dan teknologi. iv. Milikan Perniagaan Aras 1 Perbincangan mengenai jenis ciri dan • Menerangkan maksud perbezaan jenis milikan perniagaan. milikan perniagaan NOTA : Jenis milikan perniagaan seperti milikan • Mengenal pasti jenis milikan tunggal, perkongsian, syarikat sendirian perniagaan berdasarkan berhad, syarikat awam berhad dan koperasi. bilangan pemilik, liabiliti dan modal. 45
 • 53. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan SatuPILIHAN 2 : EKONOMI RUMAH TANGGA CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN2.1 Pemakanan dan Pengurusan Sajian ( Cadangan peruntukan masa ialah 3.5 minggu ) Aras 1 • Menerangkan pengertian diet a. Diet seimbang seimbang Diet seimbang ialah sajian makanan yang • Menerangkan faktor utama mengandungi semua nutrien yang diperlukan dalam merancang diet oleh tubuh dengan kadar yang betul. seimbang Sumbangsaran faktor utama dalam merancang • Menyenaraikan prinsip asas diet seimbang. diet seimbang Guru menerangkan prinsip asas diet seimbang berdasarkan carta Piramid Makanan. Gerak kerja kumpulan : Murid memilih kad/gambar bahan makanan dan dilekatkan pada carta piramid kosong. 46
 • 54. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN • Mengenal pasti tabiat makan Guru menyediakan lembaran kerja tentang yang sihat menu hidangan utama yang biasa dimakan dalam sajian harian untuk diri oleh seorang murid. Guru memilih beberapa contoh lembaran kerja untuk dibincangkan. b. Perancangan menu Aras 1 • Menerangkan pengertian Menu ialah satu senarai hidangan yang menu lengkap. • Menerangkan tujuan Murid membuat peta minda berkenaan tujuan merancang menu merancang menu. • Menerangkan faktor yang Faktor yang mempengaruhi perancangan mempengaruhi perancangan menu seperti berikut : menu - jenis hidangan kegemaran - perbelanjaan - sumber makanan semasa - kemudahan fizikal - sumber tenaga dan masa - kepelbagaian (seperti jenis makanan, warna, saiz, rasa, tekstur dan kaedah memasak ) - keperluan (seperti umur, aktiviti dan jenis pekerjaan). 47
 • 55. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN c. Prinsip memasak Aras 1 • Menerangkan pengertian Prinsip memasak ialah memasak makanan prinsip memasak menggunakan haba kering dan haba lembap. • Menerangkan pengertian Sumbangsaran memasak dengan haba kering. memasak dengan haba kering • Menerangkan pengertian Guru mempamerkan beberapa contoh kuih memasak dengan haba lembap muih dengan berbagai kaedah memasak. d. Kaedah memasak Aras 1 • Menerangkan kaedah Murid menamakan kaedah kuih muih tersebut memasak dengan haba dan menyatakan kaedah memasaknya. kering Guru menerangkan kaedah memasak menggunakan haba kering dan haba lembap. 48
 • 56. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN e. Penyediaan dan • Menerangkan kaedah penyajian makanan memasak menggunakan haba lembap Aras 1 • Mengenal pasti faktor Faktor penting merancang menu untuk sarapan penting dalam merancang ialah seimbang, mudah dan cepat disediakan. menu untuk sarapan Pengiraan kos dalam penyediaan sarapan perlu diberi penekanan • Menyediakan rancangan Guru membimbing murid menyediakan kerja untuk sarapan, minum rancangan kerja dalam penyediaan sarapan, pagi dan minum petang minum pagi dan minum petang. Murid memilih menu dan menyediakan rancangan kerja sendiri. Tunjuk cara penyediaan sarapan • Menyedia, memasak, Murid menyedia, memasak, menghias, menghias, menghidang dan menghidang dan membuat pengiraan kos membuat pengiraan kos sarapan cara timur seperti Nasi Lemak, air Teh sarapan dan Betik. Cara barat seperti Telur Masak Hancur, Roti Bakar dan air koko. 49
 • 57. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN • Menyedia, memasak , Tunjuk cara penyediaan hidangan minum pagi menghias, menghidang dan dan minum petang membuat pengiraan kos minum pagi dan minum Murid menyedia, memasak, menghias, petang menghidang dan membuat pengiraan kos minum pagi seperti kuih kosui dan minum petang seperti kuih ketayap dan cucur badak. Pelbagai kaedah memasak diaplikasikan dalam penyediaan hidangan. Murid menilai hasil kerja sesama sendiri dengan bimbingan guru. f. Reka cipta resepi Aras 1 • Mereka cipta resepi Murid mereka cipta resepi. hidangan sepinggan lengkap untuk sarapan daripada Hasil beras seperti tepung beras, bihun dan hasil beras laksa. • Menyedia, memasak , Murid menyedia, memasak, menghias, menghias, menghidang dan menghidang dan membuat pengiraan kos membuat pengiraan kos sarapan berpandukan resepi ciptaannya. sarapan 50
 • 58. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Murid menilai hasil kerja sesama sendiri dengan bimbingan guru. Aras 2 Murid mereka cipta resepi. • Mereka cipta resepi untuk hidangan minum petang Hasil beras pulut seperti tepung beras pulut. daripada hasil beras pulut • Menyedia, memasak, Murid menyedia, memasak, menghias, menghias, menghidang dan menghidang dan membuat pengiraan kos membuat pengiraan kos makanan berpandukan resepi ciptaannya. makanan untuk minum petang Murid menilai hasil kerja sesama sendiri dengan bimbingan guru.2.2 Bater Sanitasi sebelum, semasa dan selepas menyedia dan memasak perlu diberi(Cadangan peruntukan masa ialah penekanan.1.5 minggu) a. Jenis Bater Aras 1 • Menerangkan pengertian Bater ialah adunan campuran tepung dan bater cecair seperti air, susu atau santan. 51
 • 59. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN • Mengenal pasti jenis bater Terdapat dua jenis bater iaitu bater cair dan bater pekat. • Menyenaraikan makanan Contoh makanan bater cair seperti Kuih daripada bater cair dan Ketayap, Kuih Cara dan Kuih Lapis. bater pekat Contoh makanan bater pekat seperti Skon Titis dan Kuih Rengas. b. Penyediaan makanan • Menyedia, memasak , Tunjuk cara penyediaan bater cair dan bater menghias, menghidang dan pekat. membuat pengiraan kos makanan daripada bater Murid menyedia, memasak, menghias, menghidang dan membuat pengiraan kos makanan daripada bater cair seperti Kuih Ketayap dan Cara Pedas. Bater pekat seperti Kuih Rengas dan Cucur Udang. Tunjuk cara pembungkusan yang sesuai dan menarik untuk makanan yang dimasak. Murid membungkus makanan. Murid menilai hasil kerja sesama sendiri dengan bimbingan guru.Hasil kerja dinilai. 52
 • 60. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN2.3 Kuih Tempatan (cadangan peruntukan masa 2 minggu) a. Sumber Kuih Tempatan Aras 1 • Menerangkan pengertian Kuih tempatan ialah kuih yang dihasilkan kuih tempatan dengan menggunakan bahan tempatan. Mempamerkan beberapa contoh bahan tempatan sebenar untuk kuih tempatan. Aktiviti murid : Perbincangan dalam kumpulan menyenaraikan bahan tempatan selain daripada yang dipamerkan oleh guru • Menerangkan sumber kuih Contoh sumber kuih tempatan seperti tempatan ubi kayu, sagu, keledek, beras pulut. • Memilih kuih tempatan dan Contoh kuih tempatan dan sumber ialah seperti sumber cucur badak menggunakan keledek dan kuih lapis menggunakan tepung beras. 53
 • 61. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN b. Penyediaan makanan • Menyedia, memasak, Murid menyedia, memasak, menghias, menghias, menghidang dan menghidang dan membuat pengiraan kos kuih membuat pengiraan kos tempatan seperti Ondeh-ondeh, Kuih Keria, kuih tempatan Epok-Epok Sayur dan Cucur Badak. Tunjuk cara pembungkusan yang sesuai dan menarik untuk makanan yang dimasak. Murid membungkus makanan Murid menilai hasil kerja dari segi tekstur, rupa dan rasa dengan bimbingan guru. Kuih tempatan juga boleh dibuat daripada bater Sanitasi sebelum, semasa dan selepas menyedia dan memasak makanan perlu diberi penekanan. 54
 • 62. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN2.5 Pakaian (Cadangan peruntukan masa 1 minggu) Aras 1 a. Fabrik • Menerangkan fabrik asli Guru menyediakan sampel fabrik. iaitu kapas, linen, benang sayat dan sutera • Menerangkan jenis fabrik Selain daripada poliester dan nilon terdapat buatan manusia ia itu beberapa jenis fabrik lain buatan manusia. poliester dan nilon • Menyatakan ciri fabrik Menguji fabrik asli dan buatan manusia dengan kapas, linen, benang sayat kaedah membakar untuk mengenal pasti rupa, dan sutera api, bau dan hasil. •Menyatakan ciri fabrik Membanding beza di antara fabrik asli dengan poliester dan nilon fabrik buatan manusia. Aras 1 b. Pemilihan pakaian • Menyatakan prinsip Prinsip pemilihan pakaian ialah corak, warna pemilihan pakaian dan tekstur. Faktor pemilihan pakaian ialah untuk • Mengenal pasti faktor yang perlindungan, identiti, budaya, masa, tujuan mempengaruhi pemilihan memakai dan stail. pakaian 55
 • 63. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN • Memilih stail dan corak Membuat buku skrap mengikut prinsip dan pakaian yang sesuai dengan faktor pemilihan pakaian. bentuk badan c. Penjagaan pakaian Aras 1 Label Jagaan Tekstil Antarabangsa ialah • Menerangkan pengertian simbol asas mengenai sistem jagaan pakaian Label Jagaan Tekstil dan artikel yang dipersetujui oleh kebanyakan Antarabangsa negara. Mengumpul contoh label pakaian dan • Menterjemah simbol Label menterjemah Simbol Label Jagaan Tekstil Jagaan Tekstil Antarabangsa. Antarabangsa Guru menerangkan alatan mendobi dan agen • Mengenal pasti alatan pencuci yang sesuai untuk fabrik kapas, mendobi dan agen pencuci benang sayat dan sutera. Tunjuk cara mencuci pakaian daripada fabrik kapas atau benang sayat atau sutera. Murid mendobi pakaian mengikut langkah • Mendobi pakaian mendobi yang betul. Tunjuk cara menseterika pakaian. 56
 • 64. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Langkah menseterika pakaian ialah2.6 Jahitan melembapkan pakaian, menseterika dan mengangin pakaian.(Cadangan peruntukan masa ialah 6 Aras 1minggu) • Menerangkan pengertian Guru menunjukkan contoh kelim, penghilangan kelim, penghilangan gelembong dan penyudah tepi. a. Proses jahitan gelembung dan penyudah tepi Murid membuat buku skrap mengenai kelim, penghilangan gelembong dan penyudah tepi. • Menyenaraikan jenis kelim, penghilangan gelembung dan penyudah tepi Guru menerangkan ciri, kegunaan dan proses menjahit kelim belah kangkung dan kelim • Menerangkan ciri, betawi kegunaan dan proses menjahit kelim belah kangkung dan kelim betawi Guru menerangkan ciri, kegunaan dan proses menjahit kelepet dan lapik • Menerangkan ciri, kegunaan dan proses menjahit kelepet dan lapik Guru menerangkan ciri, kegunaan dan proses menjahit kedut dan lisu pemadan. • Menerangkan ciri , kegunaan dan proses menjahit kedut dan lisu Tunjuk cara menjahit kelim, penyudah tepi dan pemadan penghilangan gelembung. 57
 • 65. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Murid menjahit contoh jahitan kelim, penyudah • Menjahit contoh jahitan tepi dan penghilangan gelembung. Guru menerangkan tanda pola seperti ira lurus, b. Penghasilan projek jahitan Aras 1 tanda lipatan dan garisan pemadan. • Mengenal pasti tanda pola Guru menyediakan pola skirt berkasing. Tunjuk cara memanjang atau memendekkan pola skirt berkasing. • Memanjang atau Murid memanjang atu memendekkan pola skirt memendekkan pola skirt berkasing. berkasing Guru menerangkan bahagian fabrik seperti tepi kain, ira lurus dan benang pakan. • Menyedia dan membentang Guru menerangkan perkara yang perlu diambil fabrik kira semasa menyedia dan membentang fabrik iaitu kecacatan fabrik, meluruskan fabrik, menekan fabrik, sebelah luar (SL), sebelah dalam (SD), ira fabrik dan corak fabrik. 58
 • 66. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN • Menyusun atur pola dan Tunjuk cara menyusun atur pola atas fabrik menggunting fabrik dan menggunting fabrik dengan cara yang betul. Murid menyusun atur pola atas fabrik dan menggunting fabrik dengan cara yang betul. • Menjahit skirt berkasing Tunjuk cara menjahit skirt berkasing. Murid menjahit skirt berkasing mengikut urutan proses menjahit. Aras 2 Menjahit hiasan pada skirt Tunjuk cara menjahit hiasan yang sesuai pada berkasing skirt berkasing. Murid menjahit hiasan seperti renda, kun dan jahitan hiasan pada skirt berkasing. Jenis hiasan seperti renda, kun dan jahitan hiasan. Murid menilai hasil kerja sesama sendiri dengan bimbingan guru. 59
 • 67. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN2.7 Perniagaan dan Keusahawanan(Cadangan peruntukan masa ialah 2minggu) a. Pengenalan kepada perniagaan i. Pengertian dan kepentingan perniagaan Aras 1 • Menerangkan maksud Menyenaraikan contoh keperluan dan keperluan dan kehendak. kehendak • Menerangkan pengertian Mengumpul maklumat kepentingan perniagaan perniagaan. dari aspek: • Mengenal pasti kepentingan - Memenuhi keperluan dan kehendak perniagaan kepada individu, individu, masyarakat dan negara. masyarakat dan negara. - Memperbaiki taraf hidup individu dan masyarakat. - Menawarkan kerjaya kepada individu dan masyarakat. - Mengeratkan hubungan dagangan dan kebudayaan 60
 • 68. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN ii. Perkembangan Aras 1 perniagaan dan masa • Mengenal pasti perubahan- Sumbangsaran tentang aktiviti perniagaan depannya perubahan dalam aktiviti dahulu dan perniagaan sekarang perniagaan. Aras 2 • Membandingkan perniagaan Perbincangan perkembangan yang berlaku masa dahulu dengan dalam aktiviti perniagaan dari masa dahulu sekarang hingga sekarang Bahan rujukan seperti akhbar, buletin perniagaan dan internet Aras 3 • Meramalkan perubahan ciri Mencari maklumat perniagaan melalui internet perniagaan pada masa akan (e-dagang), akhbar dan majalah. datang di Malaysia Rujuk laman web berkenaan. Menggunakan teknik garisan masa (salah satu teknik pengajaran dan pembelajaran Kajian Masa Depan) untuk mendapatkan senario perubahan perniagaan akibat e-dagang. 61
 • 69. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Nota: Sistem perniagaan dahulu dan sekarang: sistem barter dan sistem wang. Alat pembayaran perniagaan masa kini: wang tunai, kad kredit, cek, kad prabayar, kad pintar dan pembayaran elektronik (e-pay). Cara jualan masa kini: Tunai, barter, kad kredit, cek, sewa-beli, pra- bayaran, pesanan mel, mesin runcitan dan beli melalui internet. Ciri perniagaan masa akan datang di Malaysia: Lebih menyenangkan pelanggan, lebih cepat dan tepat, cara pembayaran yang lebih mudah dan tumpuan kepada perniagaan berorientasikan elektronik. 62
 • 70. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN iii. Bentuk dan jenis Aras 1 perniagaan • Mengenal pasti bentuk Sumbangsaran bentuk perniagaan dan perniagaan barang dan perkhidmatan perkhidmatan NOTA : Contoh bentuk perniagaan barang: Pakaian, kenderaan dan makanan. Contoh bentuk perniagaan perkhidmatan: Pengangkutan, perlindungan, khidmat nasihat. Kaitkan pelajaran ini dengan bidang pembelajaran Reka Bentuk dan Teknologi. Murid menyenaraikan bentuk perniagaan yang boleh diceburi berdasarkan jenis kemahiran dan projek hasilan masakan dan jahitan. Cadangan : adakan aktiviti jualan. • Menerangkan jenis Perniagaan dalam negeri melibatkan perniagaan dalam negeri perniagaan runcit dan borong. dan antarabangsa 63
 • 71. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Perniagaan antarabangsa melibatkan eksport, import dan entreport terhadap barang, perkhidmatan dan teknologi.iv. Milikan Perniagaan Aras 1 • Mengenal pasti jenis milikan Perbincangan mengenai jenis ciri dan perniagaan perbezaan jenis milikan perniagaan. - Milikan tunggal - Perkongsian - Koperasi NOTA : Jenis milikan perniagaan seperti milikan tunggal, perkongsian, syarikat sendirian berhad, syarikat awam berhad dan koperasi. 64
 • 72. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu PILIHAN 3 : PERTANIAN CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN3.1 Kompos(cadangan peruntukan masa 2minggu) a. Pengenalan Aras 1 • Menerangkan maksud Guru menerangkan maksud dan kepentingan kompos kompos dalam tanaman sayuran. • Menyatakan kepentingan Guru menyenaraikan bahan untuk membuat kompos kompos seperti daun, rumput, sisa tanaman, kapur dan najis ternakan. b. Bahan kompos Aras 1 • Menyenaraikan bahan Murid mengumpul bahan-bahan untuk membuat kompos membuat kompos • Menyatakan fungsi setiap bahan membuat kompos c. Pembinaan kompos • Menerangkan langkah- Dicadangkan pihak sekolah menyediakan langkah membina kompos mesin ‘shreader atau chipper’ untuk memotong dan menghancurkan bahan membuat kompos seperti ranting kecil dan daun. 65
 • 73. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN • Membina kompos Guru menyediakan tapak dan tempat lindungan hujan, murid membina kompos dalam kumpulan. Memadai satu kelas membina satu projek kompos. d. Pengurusan Aras 1 • Menguji kejayaan kompos Kompos diuji dengan cara menggunakan kayu panjang yang licin, dicucuk ke dalam kompos dibiarkan beberapa minit, dikeluarkan dan rasa dengan tangan. Tunjuk cara pengujian dan membalik-balikan kompos Murid membalik- balikan timbunan kompos3.2 Tanaman Sayuran • Menyatakan penggunaan Menggunakan kompos yang dihasilkan untuk(Cadangan peruntukan masa ialah kompos tanaman sayuran.12 minggu) a. Jenis Sayuran Aras 1 • Mengenal pasti jenis Guru menerangkan jenis sayuran dengan sayuran mempamerkan spesimen/gambar/poster sayuran. 66
 • 74. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Guru menyenaraikan beberapa contoh sayuran mengikut jenis. • Menerangkan fungsi Sumbangsaran fungsi sayuran dalam diet sayuran dalam diet dengan merujuk kepada piramid makanan. b. Penyediaan tapak Aras 1 Guru membimbing murid membuat pemilihan • Mengenal pasti tapak tapak • Membersih tapak • Menggembur tanah • Membina batas Murid menyediakan tapak secara kumpulan. • Membaja asas - membersih tapak • Meletak sungkupan - menggembur tanah - membina batas - meletak sungkupan Aras 2 • Menguji pH tanah Tunjuk cara menguji pH tanah menggunakan meter pH. c. Penanaman Aras 1 • Memilih jenis sayuran yang Tumpuan diberi kepada sayuran jenis buah, ubi hendak ditanam dan kekacang. Tunjukcara menyemai biji benih secara terus di semaian. 67
 • 75. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN • Menyediakan medium semaian • Menyemai biji benih • Mengubah anak benih atau Murid melakukan proses pengerasan anak penjarangan benih sebelum melakukan kerja mengubah. Aras 2 • Memilih biji benih yang Murid melakukan penjarangan bagi biji benih bermutu yang disemai terus ke batas. Tunjukcara membuat ujikaji menentukan • Menguji peratus peratus percambahan biji benih. percambahan biji benih Aras 1 • Menjaga tanaman sayuran Murid melakukan kerja penjagaan tanaman sayuran seperti menyiram, merumput, menggembur, membaja, membuat sokongan, d. Penjagaan pengawalan perosak dan penyakit. Aras 2 • Mengawal perosak dan Guru membuat campuran racun perosak. penyakit secara kimia. Murid membuat semburan racun perosak di bawah kawalan guru 68
 • 76. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN c. Pungutan hasil Aras 1 • Mengenalpasti tempoh Melakukan pemungutan hasil mengikut tempoh menuai yang sesuai yang sesuai mengikut jenis sayuran. • Memunggut hasil. Aras 2 • Mengendalikan hasil lepas Murid melakukan kerja pengendalian lepas tuai tuai seperti pembersihan, penggredan, pembungkusan dan penyimpanan sementara. d. Giliran tanaman Aras 1 • Menerangkan maksud Guru menjelaskan konsep dan kebaikan giliran tanaman. melakukan giliran tanaman dengan menyenaraikan contoh atau model giliran • Menyatakan kebaikan tanaman. amalan giliran tanaman. Murid menanam sayuran yang berlainan jenis pada tapak yang sama di musim berikutnya. 69
 • 77. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN3.3 Perniagaan dan Keusahawanan (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) a. Pengenalan kepada perniagaan i. Pengertian dan Aras 1 kepentingan • Menerangkan maksud Mengumpul maklumat kepentingan perniagaan perniagaan keperluan dan kehendak. dari aspek: • Menerangkan pengertian perniagaan. - Memenuhi keperluan dan • Mengenal pasti kepentingan kehendak individu, masyarakat perniagaan kepada individu, dan negara. masyarakat dan negara. - Memperbaiki taraf hidup individu dan masyarakat. - Menawarkan kerjaya kepada individu dan masyarakat. - Mengeratkan hubungan dagangan dan kebudayaan. 70
 • 78. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Aras 1 • Mengenal pasti perubahan- Sumbangsaran tentang aktiviti perniagaan perubahan dalam aktiviti dahulu dan perniagaan sekarang perniagaan. ii. Perkembangan Aras 2 perniagaan dan masa • Membandingkan perniagaan Perbincangan perkembangan yang berlaku depannya masa dahulu dengan dalam aktiviti perniagaan dari masa dahulu sekarang. hingga sekarang Bahan rujukan seperti akhbar, buletin perniagaan dan internet Aras 3 • Meramalkan perubahan ciri Mencari maklumat perniagaan melalui internet perniagaan pada masa akan (e-dagang), akhbar dan majalah. datang di Malaysia. Rujuk laman web berkenaan. Menggunakan teknik garisan masa (salah satu teknik pengajaran dan pembelajaran Kajian Masa Depan) untuk mendapatkan senario perubahan perniagaan akibat e-dagang. 71
 • 79. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Nota: Sistem perniagaan dahulu dan sekarang: sistem barter dan sistem wang. Alat pembayaran perniagaan masa kini: wang tunai, kad kredit, cek, kad prabayar, kad pintar dan pembayaran elektronik (e-pay). Cara jualan masa kini: Tunai, barter, kad kredit, cek, sewa-beli, pra- bayaran, pesanan mel, mesin runcitan dan beli melalui internet. Ciri perniagaan masa akan datang di Malaysia: Lebih menyenangkan pelanggan, lebih cepat dan tepat, cara pembayaran yang lebih mudah dan tumpuan kepada perniagaan berorientasikan elektronik. 72
 • 80. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARANiii. Bentuk dan jenis perniagaan Aras 1 • Mengenal pasti bentuk Sumbangsaran bentuk perniagaan dan perniagaan barang dan perkhidmatan perkhidmatan NOTA : Contoh bentuk perniagaan barang: Pakaian, kenderaan dan makanan. Contoh bentuk perniagaan perkhidmatan: Pengangkutan, perlindungan, khidmat nasihat. Kaitkan pelajaran ini dengan bidang pembelajaran Reka Bentuk dan Teknologi. Contohnya murid menyenaraikan bentuk perniagaan yang mereka boleh ceburi berdasarkan jenis kemahiran dan projek hasilan mereka dalam pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. • Menerangkan jenis Perniagaan dalam negeri melibatkan perniagaan dalam negeri perniagaan runcit dan borong. dan antarabangsa 73
 • 81. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Perniagaan antarabangsa melibatkan eksport, import dan entreport terhadap barang, perkhidmatan dan teknologi.iv. Milikan Perniagaan Aras 1 • Mengenal pasti jenis milikan Perbincangan mengenai jenis ciri dan perniagaan perbezaan jenis milikan perniagaan. - Milikan tunggal - Perkongsian - Koperasi NOTA : Jenis milikan perniagaan seperti milikan tunggal, perkongsian, syarikat sendirian berhad, syarikat awam berhad dan koperasi. 74
 • 82. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu PILIHAN 4 : PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN4. Perdagangan Dan Keusahawanan 4.1 Pengenalan Kepada Perniagaan (Cadangan peruntukan masa ialah 5 minggu) a. Konsep dan Aras 1 kepentingan • Menerangkan konsep Penerangan konsep perniagaan dari segi perniagaan perniagaan: keperluan dan kehendak, peniaga dan - maksud keperluan dan perniagaan kehendak - maksud peniaga Menyenaraikan contoh keperluan dan - maksud perniagaan kehendak • Mengenal pasti kepentingan Mengumpul maklumat kepentingan perniagaan perniagaan kepada individu, dari aspek: masyarakat dan negara - memenuhi keperluan dan kehendak individu, masyarakat dan negara - memperbaiki taraf hidup individu dan masyarakat 75
 • 83. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN - menawarkan kerjaya kepada individu dan masyarakat - mengeratkan hubungan dagangan dan kebudayaan b. Perkembangan perniagaan Aras 1 dan masa depannya • Menerangkan perkembangan Sumbangsaran tentang perkembangan perniagaan masa dahulu hingga perniagaan masa dahulu hingga sekarang sekarang Aras 2 • Membandingkan perniagaan Perbincangan mengenai perkembangan yang masa dahulu dengan sekarang berlaku dalam perniagaan dari masa dahulu hingga sekarang Bahan rujukan seperti akhbar, buletin perniagaan dan internet Aras 3 • Meramalkan perubahan ciri Mencari maklumat perniagaan melalui internet perniagaan pada masa akan (e-dagang), akhbar dan majalah datang Merujuk laman web berkenaan 76
 • 84. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Menggunakan teknik garisan masa (salah satu teknik pengajaran dan pembelajaran Kajian Masa Depan) untuk mendapatkan senario perubahan perniagaan akibat e-dagang NOTA: Sistem perniagaan dahulu dan sekarang : sistem barter dan sistem wang Alat pembayaran perniagaan masa kini : wang tunai, kad kredit, cek, kad prabayar, kad pintar, dan pembayaran elektronik (e- pay) Cara perniagaan masa kini: Tunai, barter, kad kredit, cek, sewa- beli, prabayar, pesanan mel, mesin runcitan dan beli melalui internet Ciri perniagaan masa akan datang di Malaysia: Lebih menyenangkan pelanggan, lebih cepat dan tepat, cara pembayaran yang lebih mudah dan tumpuan kepada perniagaan berorientasikan elektronik 77
 • 85. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARANc. Bentuk dan jenis perniagaan Aras 1 • Mengenal pasti bentuk Sumbangsaran bentuk perniagaan barang dan perniagaan barang dan perkhidmatan perkhidmatan NOTA: Contoh bentuk perniagaan barang: pakaian, kenderaan dan makanan Contoh bentuk perniagaan perkhidmatan: pengangkutan, perlindungan dankhidmat nasihat Kaitkan pelajaran ini dengan bidang pembelajaran Reka Bentuk dan Teknologi. Contohnya murid menyenaraikan bentuk perniagaan yang mereka boleh ceburi berdasarkan jenis kemahiran dan projek hasilan mereka dalam pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu • Menerangkan jenis Perniagaan dalam negeri melibatkan perniagaan dalam negeri perniagaan runcit dan borong dan antarabangsa 78
 • 86. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Perniagaan antarabangsa meliputi eksport, import dan entreport yang melibatkan barang, perkhidmatan dan teknologi d. Milikan perniagaan Aras 1 • Mengenal pasti jenis milikan Perbincangan mengenai jenis, ciri dan perniagaan perbezaan milikan perniagaan -Milikan tunggal -Perkongsian -Syarikat Sendirian Berhad -Syarikat Awam Berhad -Koperasi • Mengenalpasti ciri milikan perniagaan berdasarkan pemilik, liabiliti dan modal • Menerangkan kelebihan dan kekurangan jenis milikan perniagaan Aras 2 • Membezakan jenis milikan Buku skrap jenis milikan perniagaan perniagaan berasaskan bilangan pemilik, liabiliti dan modal 79
 • 87. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARANe. Faktor mempengaruhi Aras 1 perniagaan • Menyenaraikan faktor yang Penerangan meliputi faktor berikut: mempengaruhi perniagaan - keadaan ekonomi - peraturan dan undang-undang - pesaing - pembekal - pengusaha - pelanggan - pekerja - teknologi Aras 2 • Menjelaskan kesan setiap faktor yang mempengaruhi Perbincangan kesan setiap faktor yang perniagaan mempengaruhi perniagaan 4.2 Penubuhan dan Pengendalian Perniagaan (Cadangan peruntukan masa ialah 3 minggu) a. Langkah-langkah Aras 1 menubuhkan perniagaan Menyenaraikan langkah-langkah Membuat susunan langkah-langkah kecil menubuhkan perniagaan kecil menubuhkan perniagaan kecil mengikut keutamaan 80
 • 88. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN i Perancangan Aras 1 perniagaan • Mengenal pasti elemen penting Sumbangsaran perkara-perkara penting yang semasa merancang penubuhan dipertimbangkan semasa merancang perniagaan perniagaan • Menerangkan panduan Perbincangan mengenai panduan merancang merancang perniagaan perniagaan Aras 2 • Merancang perniagaan Merancang perniagaan sendiri ii Dokumen penubuhan Aras 1 perniagaan kecil • Mengenal pasti dokumen- Mengumpul dokumen penubuhan perniagaan dokumen penting penubuhan kecil perniagaan kecil NOTA: Borang pendaftaran perniagaan boleh didapati dari pejabat Pendaftar Perniagaan Borang perlesenan perniagaan boleh didapati dari Majlis Kerajaan Tempatan, Majlis Daerah, Majlis Perbandaran dan Dewan Bandaraya 81
 • 89. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN • Mengenal pasti maklumat Latihan mengisi borang pendaftaran penting dalam borang perniagaan dan perlesenan perniagaan pendaftaran perniagaan dan perlesenan perniagaan • Menerangkan cara membuat pendaftaran dan mendapatkan lesen perniagaan Aras 1 iii. Cara mendapatkan modal • Mengenal pasti sumber modal Main peranan cara mendapatkan modal - Simpanan - Pinjaman b. Pengendalian perniagaan Aras 1 i. Pengendalian dan kawalan • Mengenal pasti sumber bekalan Lawatan ke tempat perniagaan untuk perniagaan stok mendapatkan maklumat tentang cara peniaga mengurus stok, pengendalian dan kawalan • Mengenal pasti aspek perniagaan (pekerja, stok, masa dan wang) pengendalian dan kawalan perniagaan 82
 • 90. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Aras 2 • Menyediakan penyata aliran Tunjuk cara menyediakan penyata aliran tunai tunai sebagai salah satu aspek pengendalian wang ii. Etika amalan Aras 1 perniagaan • Menyatakan etika amalan Mengumpul maklumat etika perniagaan perniagaan Aras 2 • Menerangkan amalan Kajian perniagaan yang bertentangan dengan etika perniagaan Tinjauan 4.2 Dokumen perniagaan (cadangan peruntukan masa ialah 4 minggu) a. Kepentingan dokumen Aras 1 • Menjelaskan kepentingan Menfailkan dokumen seperti dokumen peribadi, dokumen dokumen kelab dan persatuan • Menjelaskan kepentingan Perbincangan menyimpan dokumen 83
 • 91. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN • Menjelaskan cara menyimpan Penerangan meliputi penyimpanan dokumen dokumen secara manual dan elektronik Lawatan ke koperasi sekolah, pejabat sekolah, pusat sumber dan bilik kaunseling c. Jenis dokumen Aras 1 • Menyenaraikan jenis-jenis Buku skrap dokumen dalam perniagaan - Surat tanya - Katalog/sebut harga/ senarai harga - Borang pesanan - Nota serahan - Invois - Nota Debit - Nota Kredit - Penyata Akaun - Resit - Bil tunai Aras 2 • Mengkelaskan dokumen peniagaan sebelum, semasa dan selepas urusniaga 84
 • 92. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN d. Maklumat penting dalam Aras 1 dokumen • Mengenal pasti maklumat Latihan amali: penting dalam dokumen i. Invois - mengisi maklumat penting - mengetahui syarat serahan dan syarat pembayaran ii. Resit - melengkapkan butiran yang terdapat dalam resit NOTA : Mengetahui butiran yang terdapat di dalam resit Urusniaga yang memerlukan resit Pengesahan resit Bukti pembayaran • Menentukan dokumen bagi Perbincangan tentang kegunaan dokumen kegunaan penyediaan perniagaan bagi: akaun - penyediaan akaun - bukti urusniaga 85
 • 93. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Aras 2 • Membezakan diskaun tunai dan Latihan amali invois : diskaun niaga - Mengira jumlah diskaun dan syarat pembayaran • Mengira diskaun dan syarat pembayaran 4.4 Pengeluaran (Cadangan peruntukan masa ialah 4 minggu) a. Pengertian Aras 1 pengeluaran • Menerangkan pengertian Perbincangan merujuk kepada aktiviti Pengeluaran pengeluaran setempat b. Faktor pengeluaran Aras 1 • Menerangkan faktor dalam pengeluaran dan ganjarannya: - pengusaha NOTA : - modal Pengusaha - untung - tanah Modal - faedah - pekerja Tanah - sewa Pekerja - upah 86
 • 94. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN • Menerangkan kepentingan Sumbangsaran atau perbincangan faktor faktor pengeluaran pengeluaran yang terlibat dalam aktiviti pengeluaran barang dan perkhidmatan c. Bidang pengeluaran Aras 1 • Menerangkan maksud bidang pengeluaran: - ekstraktif - perkilangan 4 - pembinaan - perkhidmatan d. Kaitan pengeluaran Aras 1 dengan permintaan • Mengenal pasti kaitan Bincang situasi: pengeluaran dengan - pengeluaran diwujudkan untuk memenuhi permintaan permintaan. Contohnya pengeluaran kereta Proton untuk memenuhi permintaan pasaran Aras 2 • Menerangkan kesan - produk direka cipta terlebih dahulu pengeluaran dan pemintaan untuk mewujudkan permintaan terhadap harga 87
 • 95. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Contohnya mereka cipta perkakasan komputer dan perisian untuk mewujudkan permintaan menggunakan komputer dalam kehidupan e. Proses pengeluaran Aras 1 • Menerangkan komponen Penerangan meliputi: asas proses pengeluaran Input → Transformasi → Output Perbincangan contoh bahan mentah yang diproseskan menjadi barang separuh siap (seperti gandum kepada tepung gandum, kayu balak kepada papan) dan contoh bahan mentah yang diproseskan menjadi barang siap ( rotan kepada perabot) Perbincangan dikaitkan dengan langkah membuat projek dalam bidang pembelajaran Reka Bentuk dan Teknologi • Menerangkan NOTA: pengkhususan dalam proses Aspek penting yang perlu diambilkira adalah pengeluaran pengeluaran secara besar-besaran yang melibatkan pengkhususan 88
 • 96. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Aras 2 • Menjelaskan kebaikan dan Mencari maklumat pengkhususan dalam kelemahan pengkhususan proses pengeluaran melalui tayangan video, dalam proses pengeluaran keratan akhbar dan majalah Carta aliran proses pengeluaran sesuatu produk NOTA: Contoh kebaikan pengkhususan : - mempercepatkan proses pengeluaran - meningkatkan kualiti pengeluaran Aras 1 f. Pengiraan kos • Mengenal pasti kos bahan Latihan pengiraan kos dengan merujuk projek untuk sesuatu projek Kemahiran Hidup Bersepadu dan merekod kos projek secara sistematik Aras 2 • Menganggarkan kos overhed dan kos upah berdasarkan projek • Mengira kos pengeluaran Latihan pengiraan kos pengeluaran seunit 89
 • 97. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu CADANGAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Mengira kos pengeluaran lain-lain projek dalam kuantiti yang banyak NOTA: Kos overhed ialah kos tetap yang terlibat dalam menghasilkan sesuatu produk seperti sewa tempat, insurans, telefon, bil air dan elektrik Kos Pengeluaran = Kos Bahan + Kos Overhed + Kos Upah Aras 3 • Menentukan harga jualan Latihan mengira harga jualan seunit seunit 90
 • 98. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu Perubahan Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) KBSM Tingkatan Satu Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Edisi Perubahan yang Sedia Ada Penyemakan BAHAGIAN TERAS BAHAGIAN TERAS Kemahiran Manipulatif Reka Bentuk dan Teknologi Kerja kayu dan logam Organisasi bengkel dan keselamatan Amalan organisasi bengkel yang berstruktur dan keselamatan diberi keutamaan. Reka cipta Tajuk Kemahiran Manipulatif digabung dengan elemen reka bentuk dan diberi nama baru iaitu Reka Bentuk dan Teknologi. Reka bentuk dan penghasilan projek Proses reka cipta melalui penyelesiaan masalah digabungjalinkan dalam penghasilan projek, maka bilangan projek dikurangkan. Peralatan, mesin dan pelbagai jenis bahan baru di pasaran dikemukakan. Elektrik Elektrik Elektrik dan elektronik diperluaskan untuk merangkumi sistem asas dalam bidang mekatronik. Elektronik Elektrik Permainan robot digunakan sebagai ABM. 91
 • 99. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Edisi Perubahan yang Sedia Ada Penyemakan Kerja paip asas Penghasilan projek elektrik, elektronik, kerja paip dan enjin dipermudahkan. Enjin Lukisan Teknik Jahitan Membaiki pakaian dipindah ke KHSR dan diganti dengan jahitan menggunakan mesin Pengurusan diri Masakan jahit. Tempat kediaman Perkebunan Perkebunan Elemen pertanian dikurangkan kerana sebahagian besarnya dipindah ke KHSR. Reka Cipta Reka Cipta Digabung dalam tajuk Reka Bentuk dan Membuat projek reka cipta Teknologi supaya tidak terasing. Perdagangan dan Perniagaan dan Keusahawanan Keusahawanan [ Tajuk ini merentasi Pilihan 1, 2 dan 3] 92
 • 100. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Edisi Perubahan yang Sedia Ada Penyemakan Pengenalan alam perniagaan Pengenalan kepada perniagaan Dalam Pilihan 1,2 dan 3, nama Perdagangan dan Keusahawanan ditukar ke Perniagaan dan Keusahawanan untuk mencerminkan skop kandungan. Asas keusahawanan Asas keusahawanan Tajuk Pengenalan kepada pemasaran dipindah dari mata pelajaran Reka Cipta Pengeluaran Pengeluaran sekolah menengah atas dan ditambah disini. Industri tempatan Pengenalan kepada pemasaran Asas perniagaan Menyimpan rekod Menyimpan rekod Konsumerisme Konsumerisme Kekeluargaan (Tiada) Tajuk ini digugur. Peningkatan kendiri Kesejahteraan keluargan hidup bermasyarakat 93
 • 101. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Edisi Perubahan yang Sedia Ada Penyemakan Kemahiran Manipulatif Kemahiran Teknikal Kemahiran Manipulatif Tambahan ditukar ke Tambahan nama baru iaitu Kemahiran Teknikal. Lukisan teknik Elektrik Teknologi terkini mengenai bekalan elektrik domestik menggantikan sistem lama. Elektronik Lukisan teknik Lukisan oblik dan lukisan hamparan digugur kerana lukisan ortografi dan isometri telah Enjin memadai pada peringkat ini. Perniagaan dan Keusahawanan Komponen Perdagangan dan Keusahawanan dalam Bahagian Teras digugurkan . Sebaliknya tajuk Perniagaan dan Keusahawanan dimasukkan dalam Pilihan 94
 • 102. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Edisi Perubahan yang Sedia Ada Penyemakan Ekonomi Rumah Tangga Ekonomi Rumah Tangga Makanan dan pemakanan Makanan dan pengendalian makanan Tajuk Tempat kediaman di pindah ke Bahagian Teras. Pakaian Pengurusan sajian Tajuk baru yang menggantikannya ialah kaedah Tempat kediaman membuat biskut dan kek; dan reka cipta resepi. buat biskut dan kek Pakaian Jahitan Komponen Perdagangan dan Keusahawanan Perniagaan dan Keusahawanan dalam Bahagian Teras digugurkan. Sebaliknya tajuk Perniagaan dan Keusahawanan dimasukkan dalam Pilihan 95
 • 103. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Edisi Perubahan yang Sedia Ada Penyemakan Tanaman sayur-sayuran Hortikultur hiasan diganti dengan tajuk baru Hortikultur hiasan Pelandskapan. Ternakan ayam daging atau puyuh Pemeliharaan haiwan kesayangan satu pilihan daging atau pemeliharaan haiwan baru. kesayangan Pelandskapan Perniagaan dan Keusahawanan Komponen Perdagangan dan Keusahawanan dalam Bahagian Teras digugurkan. Sebaliknya tajuk Perniagaan dan Keusahawanan dimasukkan dalam Pilihan Perdagangan dan Perdagangan dan Keusahawanan Keusahawanan 4.1 Pengenalan Kepada Perniagaan Komponen Perdagangan dan Keusahawanan a. Konsep dan kepentingan dalam Bahagian Teras digugurkan. Sebagai perniagaan ganti, Pilihan 4 iaitu Perdagangan dan Keusahawanan diwujudkan b. Perkembangan perniagaan dan masa depannya 96
 • 104. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Edisi Perubahan yang Sedia Ada Penyemakan c. Bentuk dan jenis perniagaan d. Milikan perniagaan e. Faktor mempengaruhi perniagaan 4.2 Penubuhan dan Pengendalian Perniagaan a. Langkah-langkah menubuhkan perniagaan kecil b. Pengenalan perniagaan c. Bantuan perniagaan 4.3 Dokumen Perniagaan a. Kepentingan dokumen b. Jenis dokumen 97
 • 105. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Edisi Perubahan yang Sedia Ada Penyemakan c. Maklumat penting dalam dokumen 4.4 Pengeluaran a. Pengertian pengeluaran b. Faktor pengeluaran c. Bidang pengeluaran d. Kaitan pengeluaran dengan permintaan e. Proses pengeluaran f. Pengiraan kos 4.5 Keusahawanan a. Konsep keusahawanan b. Ciri utama usahawan 98
 • 106. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Edisi Perubahan yang Sedia Ada Penyemakan c. Usahawan dalam negeri d. Peranan kerajaan dalam membantu usahawan 4.6 Pengenalan kepada Pemasaran a. Pengertian pemasaran b. Fungsi pemasaran c. Objektif dan aktiviti pemasaran d. Masalah pemasaran e. Strategi pemasaran 4.7 Konsumerisme a. Pengguna dan konsumerisme b. Hak dan tanggungjawab pengguna 99
 • 107. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Edisi Perubahan yang Sedia Ada Penyemakan c. Tanggungjawab pengeluar kepada pengguna d. Peranan persatuan pengguna dan kerajaan 4.8 Simpan Kira a. Menyimpan rekod urusniaga b. Merekod urusniaga c. Imbangan Duga d. Akaun Penamat e. Kunci Kira-Kira (Lembaran Imbangan) 100
 • 108. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu JADUAL PEMETAAN KANDUNGAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU BAHAGIAN TERAS : REKA BENTUK & TEKNOLOGI ( 19 MINGGU ) BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 1. Reka Bentuk dan Teknologi 1.1 Organisasi Bengkel dan Keselamatan 1 minggu - - a. Pengurusan organisasi bengkel dan keselamatan √ 1.2 Reka Cipta - - 9 minggu a. Pengenalpastian masalah √ b. Pencetusan, penjanaan dan pemilihan idea √ c. Perekaan projek √ d. Pemilihan reka bentuk √ e. Perancangan pembinaan projek √ f. Pembinaan, pengujian dan pengubahsuaian √ projek g. Pendokumentasian √ 1.3 Reka Bentuk dan Penghasilan Projek 8 minggu 7 minggu - a. Pengenalan Reka Bentuk & Teknologi √ b. Faktor Reka Bentuk √ √ c. Jenis bahan dan pengikat √ √ d. Alatan Tangan & Mesin √ √ e. Proses √ √ f. Reka Bentuk Projek √ √ 1.4 Elektrik 2 minggu - 2 minggu a. Sumber dan kegunaan elektrik √ b. Jenis wayar dan kerja pendawaiaan √ 101
 • 109. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 c. Mengira kos tenaga elektrik √ d. Pengenalan motor arus terus √ 1.5 Elektronik - 4 minggu 5 minggu a. Nama, simbol dan fungsi komponen √ √ b. Membaca dan menterjemah lukisan skematik √ √ c. Penghasilan projek √ √ 1.6 Kerja Paip 3 minggu - - a. Pengenalan sistem bekalan air di rumah √ b. Jenis paip, penyambung paip dan bahan √ pemasangan paip c. Jenis dan kelengkapan paip √ d. Kerja penyenggaraan √ 1.7 Lukisan Teknik - 3 minggu - a. Alatan lukisan teknik √ b. Jenis garisan √ c. Lukisan ortografik √ 1.8 Jahitan 3 minggu - - a. Mesin jahit √ b. Penghasilan artikel √ 1.9 Masakan - 3 minggu - a. Perancangan menu √ b. Penyediaan dan penyajian hidangan √ c. Etika makan √ 1.10 Tempat Kediaman - - 3 minggu a. Ruang tempat kediaman √ b. Keselesaan tempat kediaman √ c. Penjagaan tempat kediaman √ d. Susun atur alatan dan kelengkapan √ 102
 • 110. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 1.11 Tanaman Hiasan 2 minggu 2 minggu - a. Pembiakan secara keratan √ b. Penanaman √ c. Penjagaan anak pokok √ d. Pemasuan semula √ 6 19 7 19 JUMLAH 5 19 MINGGU MINGGU MINGGU BAHAGIAN PILIHANPILIHAN 1 : KEMAHIRAN TEKNIKAL ( 16 MINGGU ) BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 1.1 Lukisan Teknik - 7 minggu - a. Lukisan Isometrik √ b. Lukisan Hamparan √ c. Lukisan keratan penuh √ 1.2 Elektrik 8 minggu - - a. Jenis litar elektrik √ b. Penggunaan meter pelbagai √ c. Unit kawalan utama bekalan elektrik domestik √ d. Kuasa elektrik √ 1.3 Elektronik - 7 minggu 7 minggu a. Nama, simbol dan fungsi komponen √ √ b. Membaca dan menterjemah lukisan skematik √ c. Penghasilan projek √ √ 103
 • 111. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 1.4 Asas Elektromekanikal 6 minggu a. Pengenalan pergerakan mekanikal √ b. Pengenalan pergerakan elektromekanikal √ 1.5 Enjin - - 7 minggu a. Jenis dan kegunaan pengikat dan penyantum √ b. Bahagian luar enjin √ c. Bahagian dalam enjin √ d. Edaran empat lejang √ e. Sistem enjin √ f. Menservis enjin √ 1.6 Perniagaan dan Keusahawanan 2 minggu 2 minggu 2 minggu a. Pengenalan kepada perniagaan √ b. Asas keusahawanan √ c. Konsumerisme √ JUMLAH 16 minggu 16 minggu 16 mingguPILIHAN 2 : EKONOMI RUMAH TANGGA (16 MINGGU) BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 2.1 Pemakanan dan Pengurusan Sajian 3.5 Minggu 4 Minggu - a. Diet seimbang √ b. Perancangan menu √ c. Prinsip memasak √ d. Kaedah memasak √ e. Penyediaan dan penyajian makanan √ √ f. Reka cipta resepi √ √ 104
 • 112. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 2.2 Bater 1.5 Minggu a. Pengertian √ b. Jenis bater √ c. Penyediaan makanan √ 2.3 Kuih Tempatan 2 Minggu a. Pengertian √ b. Sumber √ c. Penyediaan makanan √ 2.4 Biskut dan Kek 8 Minggu a. Kaedah gaul dan ramas √ b. Kaedah putar √ c. Kaedah enjut √ 2.5 Pakaian 1 Minggu a. Fabrik √ b. Kesesuaian pakaian √ c. Penjagaan pakaian √ 2.6 Jahitan 6 Minggu 10 Minggu 6 Minggu a. Proses jahitan √ √ √ b. Penghasilan projek jahitan √ √ √ 2.7 Perniagaan dan Keusahawanan 2 minggu 2 minggu 2 minggu a. Pengenalan kepada perniagaan √ b. Asas keusahawanan √ c. Konsumerisme √ JUMLAH 16 Minggu 16 Minggu 16 Minggu 105
 • 113. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan SatuPILIHAN 3 : PERTANIAN (16 MINGGU) BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 3.1 Kompos 4 minggu - - a. Pengenalan √ b. Bahan membuat kompos √ c. Pembinaan kompos √ d. Pengurusan √ e. Penggunaan √ 3.2 Tanaman Sayuran 10 minggu - a. Jenis sayuran √ b. Penyediaan tanah √ c. Penanaman √ d. Penjagaan √ e. Pemungutan hasil √ f. Giliran tanaman √ 3.3 Haiwan Kesayangan 4 MINGGU a. Pengenalan √ b. Pemilihan haiwan kesayangan √ c. Perumahan √ d. Penjagaan √ e. Kebajikan haiwan √ 106
 • 114. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 3.4 Ternakan Ikan Air Tawar 10 minggu - a. Pengenalan √ b. Sistem penternakan √ c. Penyediaan kolam atau tangki √ d. Melepas benih ikan ke dalam kolam atau tangki √ e. Pengurusan ternakan √ f. Pemungutan hasil √ g. Pemasaran √ h. Pengiraan kos √ 3.5 Pelandskapan - - 14 minggu a. Pengenalan √ b. Tumbuhan dalam landskap √ c. Reka bentuk landskap √ d. Pembinaan landskap √ e. Penyenggaraan √ 3.6 Perniagaan dan Keusahawanan 2 minggu 2 minggu 2 minggu a. Pengenalan kepada perniagaan √ b. Asas keusahawanan √ c. Konsumerisme √ JUMLAH 16 Minggu 16 Minggu 16 Minggu 107
 • 115. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan SatuPILIHAN 4 : PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN (16 MINGGU) BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 4.1 Pengenalan kepada Perniagaan 5 minggu 2 minggu a. Konsep dan kepentingan perniagaan √ b. Perkembangan perniagaan dan masa depannya √ c. Bentuk dan jenis perniagaan √ √ d. Milikan perniagaan √ e. Faktor mempengaruhi perniagaan √ 4.2 Penubuhan dan Pengendalian Perniagaan 3 minggu 2 minggu a. Langkah-langkah menubuhkan perniagaan kecil √ b. Pengendalian perniagaan √ c. Bantuan Perniagaan √ 4.3 Dokumen Perniagaan 4 minggu a. Kepentingan dokumen √ b. Jenis dokumen √ c. Maklumat penting dalam dokumen √ 4.4 Pengeluaran 4 minggu a. Pengertian pengeluaran √ b. Faktor pengeluaran √ c. Bidang pengeluaran √ d. Kaitan pengeluaran dengan permintaan √ e. Proses pengeluaran √ f. Pengiraan Kos √ 108
 • 116. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 4.5 Keusahawanan 2 minggu a. Konsep keusahawanan √ b. Ciri utama usahawan √ c. Usahawan dalam negeri √ d. Peranan kerajaan dalam membantu usahawan √ 4.6 Pengenalan Kepada Pemasaran 4 Minggu a. Pengertian pemasaran √ b. Fungsi pemasaran √ c. Objektif dan aktiviti pemasaran √ d. Masalah pemasaran √ e. Strategi pemasaran √ 4.7 Konsumerisme 2 minggu a. Pengguna dan Konsumerisme √ b. Hak dan tanggungjawab pengguna √ c. Tanggungjawab pengeluar kepada pengguna √ d. Peranan persatuan pengguna dan kerajaan √ 4.8 Simpan Kira 10 minggu 10 minggu a. Menyimpan rekod urusniaga √ b. Merekod urusniaga √ c. Imbangan Duga √ d. Akaun Penamat √ e. Kunci Kira-Kira ( Lembaran Imbangan ) √ JUMLAH 16 MINGGU 16 MINGGU 16 MINGGU 109
 • 117. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu KESINAMBUNGAN KANDUNGAN KURIKULUM KEMAHIRAN HIDUP DARI SEKOLAH RENDAH KE SEKOLAH MENENGAH KANDUNGAN Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Bengkel & Keselamatan Organisasi bengkel Keselamatan dan organisasi Amalan 4 M : bengkel Membersih, Menyusun atur, Menilai dan Mendisiplin Amalan langkah keselamatan (1 minggu) (1 minggu) 110
 • 118. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu KANDUNGAN Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 T1 T2 Tingkatan 3 Kreativiti & Pengenalan Kajian reka bentuk & Penghasilan Reka Cipta : Reka Cipta kreativiti : kefungsian produk : projek reka cipta - Pengenalpastian masalah - Bentuk asas reka - Membuka & dengan - Pencetusan, penjanaan, bentuk memasang kit sesi persembahan pemilihan idea - Idea drp pelbagai model spt. robot, & kritikan - Perekaan projek persepsi jentolak, - Pemilihan reka bentuk - Komunikasi motorsikal, kereta, Pendokumentasia - Perancangan pembinaan kereta kabel, n projek Kajian reka bentuk kereta kawalan - Pembinaan, pengujian, & kefungsian jauh pengubahsuaian projek produk : - Pendokumentasian - Kajian bentuk Penyelesaian luaran produk masalah : - Memasang model - Penjanaan idea berpandukan kreatif manual - Menterjemah idea - Membuka & kpd 3D memasang produk utk Pendokumentasian mengkaji komponen Pendokumentasian ( 9 minggu ) ( 7 minggu ) ( 10 minggu ) ( 9 minggu ) 111
 • 119. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu Tingkatan KANDUNGAN Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tingkatan 1 Tingkatan 2 3 Reka Bentuk Projek Projek berasaskan Penghasilan projek Penghasilan projek & berasaskan kayu logam & bahan kitar dgn. bahan spt. dgn. logam & Penghasilan dan bahan kitar semula spt. kayu, papan lapis, plastik spt. Al, keluli Projek semula bukan pengaut sampah, bahan komposit : lembut, perspek, foil logam spt. bekas penyangkut - Jenis bahan & plastik, PVC : pensel, tabung serbaguna pengikat - Jenis bahan & wang, bekas - Reka bentuk pengikat bunga Mereka bentuk & projek - Reka bentuk menghasilkan - pernyataan projek Mereka bentuk & projek berdasarkan masalah - pernyataan menghasilkan kreativiti dan - Perancangan, masalah projek keupayaan murid pembinaan, - Perancangan, berdasarkan pengubahsuaian pembinaan, minat murid - Pendokumentasi pengubahsuaian an - Pendokumentasi an ( 8 minggu ) ( 7 minggu ) ( 8 minggu ) ( 7 minggu ) 112
 • 120. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan SatuKANDUNGAN Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tingkatan 1 Tingkatan 2 T3 Elektrik Penghasilan projek Penghasilan projek Penghasilan projek Sumber & Membaca, mengira elektrik litar siri & elektronik spt. elektronik spt. kegunaan elektrik kos tenaga elektrik litar selari dgn pemalap LED, penguji keterusan menggunakan lampu hiasan LED litar dgn perumah Jenis wayar, Pengenalan motor mentol / buzer kerja pendawaian arus terus : - Jenis motor - Bahagian utama - Mekanisme penghantaran kuasa - Kegunaan Menyiasat keupayaan kit model robot ( 3 minggu ) ( 3 minggu ) ( 4 minggu ) ( 2 minggu ) ( 3 minggu ) 113
 • 121. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu Tahun Tahun Tahun Tingkatan KANDUNGAN Tingkatan 2 Tingkatan 3 4 5 6 1 Elektronik Fungsi, simbol komponen Fungsi, simbol komponen mudah elektronik elektronik spt. sensor, mikrofon, suis Mentafsir lukisan elektronik Membaca & menterjemah lukisan skematik Penghasilan projek Penghasilan projek elektronik elektronik dengan tema dengan tema : bunyi, cahaya atau - gabungan bunyi dengan gabungan bunyi dengan cahaya cahaya - gabungan bunyi dengan pergerakan ( pengelip, pengelip - gabungan cahaya dengan berirama, penggera ) pergerakan - gabungan bunyi, cahaya dan pergerakan ( Litar kendalian, Litar kendalian cahaya, pengesan paras air ) ( 4 minggu ) ( 5 minggu ) 114
 • 122. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu KANDUNGAN Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Baik Pulih & Penyenggara Penyenggaraan & Kerja Paip : Enjin : Penyenggaraan an alatan membaiki kerosakan tangan pada mesin mudah & - Sistem bekalan Mengenal pasti perabot air di rumah bahagian luar - Penyambung enjin & paip & bahan menservis perpaipan seperti Penyenggara besi gavalni, an bahagian PVC dan paip bangunan poli - Jenis & kelengkapan paip - Kerja penyenggaraan ( 2 minggu ) ( 5 minggu ) ( 3 minggu ) ( 2 minggu ) 115
 • 123. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan SatuKANDUNGAN Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Ekonomi Jahitan Jahitan Jahitan : Masakan hidangan Tempat Kediaman : Rumah sepinggan lengkap Tangga : -membaiki -penghasilan -Penghasilan -ruang, keselesaan, pakaian artikel mudah artikel jahitan - Perancangan penjagaan, susun atur dgn menu alatan & perabot menggunakan - Penyediaan, mesin jahit penyajian - Etika makan ( 2minggu ) ( 2 minggu ) ( 3 minggu ) ( 3 minggu ) ( 3 minggu ) 116
 • 124. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu Tingkatan KANDUNGAN Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tingkatan 1 Tingkatan 2 3 Pertanian Tanaman hiasan Ikan hiasan Tanaman sayur- Perkebunan : Perkebunan : sayuran - Faktor - Teknik pertumbuhan penanaman & tanaman penjagaan - Pembiakan pokok hiasan tampang ( 6 minggu ) ( 6 minggu ) ( 6 minggu ) ( 2 minggu ) ( 2 minggu ) 117
 • 125. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan SatuKANDUNGAN Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Perniagaan & Keushawanan merentas Pilihan KT, Perniagaan & Barang jualan Pilahan ERT & Pilihan SPN Keusahawanan Merancang, Merancang, Merancang, Perniagaan Jenis Milikan & Konsumerisme menyediakan menyediakan menyediakan Penubuhan jualan jualan jualan – pengertian, Perniagaan Menjalankan - cara kepentingan, perniagaan mendapatkan - manghasilkan - cara mendapat perkembangan Keusahawanan modal barang yang akan bekalan melalui dan masa dijual komisen depannya. Promosi Melalui – bentuk & Pembungkusan Promosi Melalui Promosi Melalui jenis Poster Katalog Mengurus jualan dgn melayan Mengurus jualan Mengurus jualan pelanggan dengan dgn menyusun mendapatkan atur barang pesanan Merekod jualan Mengurus Risiko dlm perbelanjaan diri perniagaan Sikap pengguna yang bijak ( 8 minggu ) ( 8 minggu ) ( 8 minggu ) ( 2 minggu ) ( 2 minggu ) ( 2 minggu ) 118
 • 126. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu PILIHAN 1 : KEMAHIRAN TEKNIKALKANDUNGAN Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3Pilihan Elektrik – jenis litar, Lukisan Teknik Elektronik :Kemahiran penggunaan meterTeknikal pelbagai - isometri - Fungsi & simbol - hamparan komponen seperti Asas Elektromekanikal - lukisan keratan penuh geganti, Suis mikro, mikrofon, speaker dan - Mekanikal dan gear Elektrik – bekalan elektrik IC pemasa - Pergerakan & unit kawalan utama - Penghasilan projek elektromekanikal domestik, kuasa & tenaga - Menerokai pergerakan elektrik Enjin : Kit robot dan permainan Elektronik : - Jenis & kegunaan - Fungsi & simbol pengikat perintang peka cahaya, - Bahagian dalam enjin diod - Enjin kitaran 4 lejang - Menterjemah lukisan - Sistem enjin skematik - Penghasilan projek Perniagaan dan Perniagaan dan Perniagaan dan Keusahawanan Keusahawanan Keusahawanan ( 16 minggu ) ( 16 minggu ) ( 16 minggu ) 119
 • 127. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan SatuPILIHAN 2 : EKONOMI RUMAH TANGGA Pilihan Makanan & Pengurusan sajian Kaedah membuat biskut Ekonomi pengendalian utama iaitu makan & kek - gaul dan ramas,Rumah Tangga - Diet seimbang tengah hari atau makan putar, enjut - Keperluan makanan malam - kaedah harian memasak, perancangan Jahitan hiasan - proses menu, penyediaan & dan penghasilan projek Pengurusan sajian penyajian, reka cipta sarapan, minuman pagi resepi atau minuman petang - prinsip memasak, Penjagaan pakaian – perancangan menu, mencuci dan penyediaan & penyajian, menseterika reka cipta resepi Jahitan skirt berkasing di Pakaian – fabrik, pinggang kesesuaian pakaian Jahitan blaus longgar - proses dan penghasilan projek Perniagaan dan Perniagaan dan Perniagaan dan Keusahawanan Keusahawanan Keusahawanan ( 16 minggu ) ( 16 minggu ) ( 16 minggu ) 120
 • 128. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan SatuPILIHAN 3 : PERTANIANKANDUNGAN Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Pilihan Tanaman sayur-sayuran Ternakan ayam daging / Pelandskapan : Pertanian : atau puyuh daging : - Jenis sayur-sayuran - Pengenalan - Pengertian - Tanah & baja - Perumahan - Penggunaan - Penyediaan tapak - Pengurusan tumbuhan dalam reka - Penanaman - Pemasaran bentuk landskap - Penjagaan & - Pengiraan kos - Reka bentuk memungut hasil landskap - Giliran tanaman Atau Pemeliharaan - Membina landskap haiwan kesayangan : - Penyenggaraan - Pengenalan - Pemilihan - Perumahan - Penjagaan Perniagaan dan Perniagaan dan Keusahawanan Keusahawanan Perniagaan dan Keusahawanan ( 16 minggu ) ( 16 minggu ) ( 16 minggu ) 121
 • 129. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu PILIHAN 4 : PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANANKANDUNGAN Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Pilihan Asas Keusahawanan Menyimpan Rekod : Pengenalan KepadaPerdagangan & PemasaranKeusahawanan - Pengertian - Sistem menyimpan - Ciri utama usahawan rekod – pengertian, fungsi, - Usahawan dalam negeri - Merekod urusniaga objektif & aktiviti, - Peranan kerajaan dlm masalah, campuran membantu usahawanan pemasaran Konsumerisme : Pengeluaran – - Pengertian pengguna & Menyimpan rekod : pengertian, faktor, kaitan konsumerisme - Imbangan duga dengan permintaan, - Hak & tanggungjawab - Akaun penamat proses, pengiran kos pengguna - Kunci kira-kira - Peranan persatuan & kerajaan ( 16 minggu ) ( 16 minggu ) ( 16 minggu ) 122

×