Teori hierarki keperluan maslow menurut pandangan islam

10,861 views

Published on

Artikel ini menghuraikan tentang konsep yang dibawa oleh Teori Keperluan Malow iaitu manusia perlu memenuhi keperluan pada peringkat asas sebelum dapat memenuhi keperluan yang lebih tinggi. Walaubagaimanapun, terdapat kelemahan yang ketara wujud dalam teori tersebut iaitu Maslow tidak memasukkan nilai ketuhanan kedalam teori keperluannya. Teori keperluan Maslow ini dikritik berdasarkan pandangan Islam yang menekankan setiap tingkahlaku manusia mestilah bersandarkan kepada tuhan iaitu Allah SWT. Sesorang individu itu sebenarnya mampu memenuhi keperluan yang lebih atas jika dia memasukkan elemen ketuhanan dalam dirinya. Artikel ini juga telah memperbaiki hierarki keperluan Maslow dengan memperkenalkan satu hierarki keperluan yang lebih unggul iaitu Hierarki Keperluan Transenden yang mana unsur ketuhanan telah dimasukkan.

Published in: Education
0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
10,861
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
180
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Teori hierarki keperluan maslow menurut pandangan islam

  1. 1. TEORI HIERARKI KEPERLUAN MASLOW MENURUT PANDANGAN ISLAM Ku Ahmad Fatakhsya bin Ku Talib Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Batu Pahat, Malaysia e-mail: kufatakhsya@gmail.com ABSTRAKArtikel ini menghuraikan tentang konsep yang dibawa oleh Teori Keperluan Malowiaitu manusia perlu memenuhi keperluan pada peringkat asas sebelum dapatmemenuhi keperluan yang lebih tinggi.Walaubagaimanapun, terdapat kelemahanyang ketara wujud dalam teori tersebut iaitu Maslow tidak memasukkan nilaiketuhanan kedalam teori keperluannya.Teori keperluan Maslow ini dikritikberdasarkan pandangan Islam yang menekankan setiap tingkahlaku manusiamestilah bersandarkan kepada tuhan iaitu Allah SWT.Sesorang individu itusebenarnya mampu memenuhi keperluan yang lebih atas jika dia memasukkanelemen ketuhanan dalam dirinya.Artikel ini juga telah memperbaiki hierarki keperluanMaslow dengan memperkenalkan satu hierarki keperluan yang lebih unggul iaituHierarki Keperluan Transenden yang mana unsur ketuhanan telah dimasukkan.Kata kunci: teori keperluan Maslow; Hierarki Keperluan Transenden; nilai ketuhanan
  2. 2. Pendahuluan menarik kerana ia memberikan gambaran yang praktikal dan boleh difahami oleh semua orang. ..Allah akan meninggikan orang – orang yang beriman di antara kamu dan orang - orang yang diberi ilmu Abraham Maslow : Keperibadian dan pengetahuan beberapa darjat, dan teorinya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. [Al-Mujadalah 58:11] “A musician must make music, an artist must paint,a poet must write if he is to be ultimately at peace with himself. What one can be, one must be.” Allah S.W.T telah menjadikanmanusia ini hidup bersama dengan fitrah [Abraham Maslow (1908-1970)]semulajadi.Fitrah inilah yang menjadimotivasi dan pendorong kepada setiapinsan di muka bumi untuk terus hidup dan Abraham H. Maslow (1908 – 1970)berfungsi.Aa Gym (2005) mendefinasikan yang berketurunan Yahudi dari Rusia telahfitrah sebagai tabiat suci dan asli yang dilahirkan di Brooklyn, New York. Beliaudibawa manusia sejak lahir dan belum merupakan anak sulung dari tujuh orangpernah disentuh atau diubah.Fitrah adik-beradik. Pada zaman mudanya, beliaumanusia ini merangkumi keperluan tidak begitu rapat dengan ibu bapanya danmanusia terhadap jasmani, kebendaan, sering menderita akibat perlakuan keduakeduniaan dan kerohanian. Secara ibu bapanya terutama ibunya yang seringfitrahnya, seseorang individu akan membeza-bezakan dirinya dengan adik-bermotivasi untuk memenuhi keperluan beradik yang lain. Beliau sangat miskin dandirinya sendiri sehingga dia mendapat mempunyai kehidupan yang sangat susah.kepuasan yang secukupnya. Pengalaman hidupnya penuh dengan Salah satu teori yang sering kekecewaan dan rasa kesunyian.Apabiladigunakan dalam membincangkan tentang meningkat dewasa, beliau menuntut di Citymotivasi dan keperluan manusia ialah teori College of New York dan di Universitikeperluan Abraham Maslow. Teori ini telah Wisconsin. Maslow telah menceburi bidangbanyak diaplikasikan dalam kehidupan psikologi selama lebih 14 tahun di Brooklynterutamanya oleh masyarakat barat sama College dan akhirnya berpindah keada dalam pelajaran, pekerjaan dan Universiti Brandeis di mana diaperniagaan dan teori ini telah dibangunkan menamatkan kerjaya perguruannya di situ.oleh Maslow pada lewat 1950-an sehingga Di Brandeis, Maslow telah membangunkandia meninggal dunia pada tahun 1970. teori motivasi yang memperihalkan proses di mana seseorang individu berprogresif Masyarakat dunia telah dari keperluan asas seperti air danmenganggap Maslow sebagai bapa kepada makanan ke keperluan lebih tinggi, yangteori keperluan dan motivasi dan teorinya dipanggil “ kesempurnaan kendiri (self-ini sangat dipersetujui dan digunakan actualization)”.secara meluas di seluruh dunia. Ini adalahkerana teori keperluan Maslow ini sangat
  3. 3. Definasi Maslow tentangkesempurnaan kendiri datang darikajiannya tentang beberapa tokoh terkenalseperti Albert Einstein, Jane Addams,Eleanor Roosevelt dan FrederickDouglass.Teorinya ini telah mengejutkandunia bidang psikologi pada zamanitu.Dalam menghasilkan teorinya ini,Maslow telah membuat pemerhatianterhadap penyelidikan Sigmund Freud danB. F. Skinner dalam mengkaji pemikiranmanusia dan binatang pada masa itu.Sebagai contoh, Skinner telah mengkaji Rajah 1 : Hieraki Keperluan Maslowbagaimana burung merpati dan tikusbelajar. Maslow perhatikan bahawa Model Bagi lebih memahami konsep teoriMotivasi Skinner adalah berdasarkan keperluan Maslow ini kita boleh lihatkepada ganjaran mudah seperti makanan, kepada contoh sebuah keluarga miskinminuman, seks dan mengelakkan yang tinggal di kawasan kampung ataukesakitan. Seekor anjing disuruh duduk dan pedalaman yang mana mereka banyakdiberikan ganjaran apabila duduk dan ia menumpukan usaha untuk memenuhidiberikan hukuman apabila ia tidak duduk. keperluan asas seperti mendapatkanDaripada ini, Maslow beranganggapan makanan dan tempat tinggal yang selesabahawa ahli psikologi sepatutnya mengkaji berbanding dari mendapatkan keperluanperkara yang lain iaitu tentang gurauan dan lain.kasih sayang bagi binatang dan manusia.Jadi, hieraki keperluan Maslow telah Apabila keperluan-keperluan asasmenyediakan cara alternatif tentang ini tidak dapat dipenuhi dengan sempurna,penentuan dalam kajian Freud dan Skinner isu- isu lain sering diabaikan sepertitersebut. pendidikan anak – anak dan tahap kesihatan keluarga. Jika dikaitkan dengan Maslow telah memperkenalkan lima Teori Hierarki Maslow ini, ternyatahierarki keperluan semula jadi manusia pendidikan anak – anak tidak banyakyang ditujukan kepada tingkah laku diberikan perhatian oleh ibu bapamanusia. Berdasarkan Rajah 1, keperluan sehinggalah keluarga tersebut menikmatitersebut ialah keperluan fisiologi status ekonomi yang memuaskan. Oleh itu,(physiology), keselamatan (safety), kasih adalah sukar bagi anak-anak untuksayang (belonging/love), penghargaan memberi perhatian yang lebih terhadapkendiri (esteem), dan keperluan pelajaran sedangkan pada masa yangkesempurnaan kendiri (self-actualization). sama memikirkan apa yang perlu dimakanMenurut Maslow juga, manusia didorong untuk mengelakkan kelaparan, tempatoleh keperluan yang rendah atau bawah, belajar yang tidak kondusif dan tidakyang mana ianya perlu dipenuhi terlebih mempunyai duit untuk membeli makanandahulu sebelum dapat meningkat ke tahap dan minuman semasa ke sekolah.yang lebih tinggi Keghairahan anak-anak yang masih muda ini untuk belajar hanya tinggal impian dan
  4. 4. seterusnya kejayaan yang diingini tidak tetangga. Keadaan ini berlaku disebabkanakan kesampaian. mereka berasa sangat rendah diri di atas kemiskinan yang dialami dan juga risau Berdasarkan teori Maslow, tahap kepada tanggapan masyarakat terhadapkeperluan manusia yang pertama iaitu mereka. Oleh itu keperluan ini haruskeperluan fisiologi merupakan keperluan dipenuhi oleh setiap manusia kerana fitrahmanusia yang paling asas untuk manusia sememangnya tidak boleh wujudhidup.Manusia memerlukan air, udara, bersendirian.makanan dan tempat tinggal bagimemenuhi kehendak pertama dan utama Tahap keempat pula ialah keperluanini. Pada masa ini, keperluan lain tidak penghargaan kendiri.Dalam tahap ini,sekali menjadi tumpuan selagi kehendak individu mungkin sudah mempunyaiasas ini tidak dipenuhi. Ini boleh dilihat di pekerjaan dan status yang kukuh.Oleh itu,negara Afrika di mana masyarakat di sana mereka inginkan pula rasa tanggungjawabterpaksa betungkus lumus mendapatkan yang sesuai, pengiktirafan dan sentiasakeperluan yang paling asas ini sehingga ingin kepada pencapaian yang lebih baik.ada yang sanggup berbunuhan demi Mereka akan berusaha dengan lebih gigihmerebut seguni gandum sahaja. untuk mencapai tahap ini supaya timbul perasaan dihargai sama ada di tempat kerja Tahap kedua pula melibatkan atau di rumah. Namun begitu, apabilakeperluan keselamatan. Keselamatan di individu tidak dapat mencapai apa yangsini juga bermaksud individu akan cuba diingini menyebabkan mereka akan rasaberusaha bagi menjamin penerusan kekurangan harga diri, dan seterusnya akanhidupnya dengan mendapatkan kerja yang timbul perasaan rendah diri, tidak bermayasesuai supaya mampu mendapatkan rumah dan tidak bersemangat dalam kehidupanatau tempat tinggal yang sesuai. Sebagai harian.contoh, seorang nenek yang miskin yangmemiliki rumah yang agak usang Tahap yang terakhir ialah tahapmemerlukan rumah yang baru bagi kesempurnaan kendiri. Dalam tahap ini,menjamin keselamatannya. Hal ini demikian individu sepatutnya telah dapat merasakankerana rumah yang selesa dan sempurna apa yang sepatutunya dicapai. Inidiperlukan untuk menjamin keselamatan merupakan tahap pemenuhan diri di manadan kestabilan hidupnya. individu telah berupaya mempunyai perasaan puas terhadap apa yang telah Tahap ketiga ialah keperluan sosial dicapai selama ini. Perasaan ini hanyaatau kasih sayang.Setelah mencapai dapat dirasai oleh individu yang telah dapatkeperluan pada tahap yang pertama dan memenuhi kesemua tahap-tahap keperluankedua, individu kini beralih kepada sebelum ini dengan baik.keperluan yang tidak kurang penting dalamhidupnya iaitu keinginan kepada interaksi Berdasarkan kelima – lima tahapsosial.Keadaan ini dapat digambarkan jika keperluan manusia yang digariskan olehkita melihat kebanyakan pelajar miskin di Maslow ini, dapat dinyatakan bahawasekolah-sekolah atau institusi-institusi manusia sentiasa bermotivasi untukpengajian tinggi mempunyai perasaan malu memperjuangkan keperluan peringkatkepada persekitaran mereka sehinggakan rendah (asas) sebelum ke peringkat tinggiberasa malu untuk menyertai sesuatu dalam hieraki keperluan Maslow ini.aktiviti sosial yang dianjurkan oleh komuniti Seandainya suatu tahap keperluan sudahdan malu kepada rakan-rakan serta jiran dipenuhi, barulah seseorang itu „berhijrah‟
  5. 5. untuk mengisi keperluan yang lebih tinggi laku manusia berubah apabila terdapatlagi. kekurangan keperluan terhadap dirinya sehingga kadangkala perubahan yang Hieraki keperluan Maslow pada berlaku itu menyalahi norma – normaasalnya terdiri daripada lima peringkat atau kehidupan. Sebagai contoh, seorangtahap keperluan yang mesti dipenuhi dalam manusia yang sangat kelaparan akanmenghasilkan manusia yang sihat dan sanggup mencuri makanan dari orang lainberfungsi sepenuhnya. Sebelum Maslow semata-mata memenuhi keperluan asasnyamenghembuskan nafas yang terakhir, iaitu makanan. Manakala bagi individu yangbeliau sempat menambah dua lagi gilakan kuasa akan sanggup memberiperingkat iaitu peringkat kognitif dan rasuah hanya kerana ingin mendapatkanastetika. pangkat dan kesenangan. Peringkat Peringkat Keperluan Jika dilihat dari sudut pandangan Keperluan Maslow Maslow teori keperluan Maslow, memang benarlah (asal) (diperbahurui) manusia itu sentiasa bermotivasi untuk memperjuangkan keperluan peringkat 1. Fisiologi rendah sebelum ke peringkat lebih1. Fisiologi 2. Keselamatan tinggi.Teori ini menggambarkan kepada kita bahawa manusia harus berikhtiar sehabis2. Keselamatan 3. Kasih sayang mungkin untuk memenuhi keperluan yang asas dahulu sebelum „berhijrah‟ untuk3. Kasih sayang 4. Penghargaan mengisi keperluan yang lebih tinggi. Dalam4. Penghargaan 5. Kognitif proses memenuhi keperluan hidup, teori ini secara jelas menidakkan pertimbangan5. Kesempurnaan 6. Astetika halal, haram dan syubhat. Tidak perlukendiri memikirkan halal atau haram dalam 7. Kesempurnaan makanan dan minuman, apa yang paling kendiri penting adalah perut terisi. Begitu jugaJadual 1: Peringkat keperluan Maslow Baru dan dengan keperluan pakaian, tempatAsal perlindungan, dan keperluan seks.Apa yang paling penting ialah ia mampu memuaskanPandangan Islam Terhadap TeoriHierarki nafsu. Kita tidak perlu membantu orang lainKeperluan Maslow jika diri kita sendiri pun masih tidak sempurna. Jika dilihat secara mendalam Abraham Maslow merupakan lagi, teori ini mengandungi terlalu banyakseorang tokoh teori humanistik yang kelemahan dan kekurangan.Apa yangmengaitkan motivasi intrinsik dengan ditakuti ialah akan terdapat pihak yang akankeperluan individu.Keperluan adalah menggunakan teori ini bagi memutarkehendak manusia bagi menyempurnakan belitkan fahaman masyarakat dankeadaan kekurangan, gangguan dan memesongkan akidah umat Islamketidakseimbangan dalam diri. Kegagalan khususnya. Pihak yang tidakindividu memenuhi keperluan bertanggungjawab ini akan mengaitkankesempurnaan kendiri akan menyebabkan teori keperluan ini dengan konsep fitrahindividu itu merasa kehilangan atau kecewa manusia untuk menghalalkan perkara yangdan tidak mempunyai kepuasan dalam menyalahi norma-norma masyarakat sertakehidupannya. Oleh yang demikian, tingkah hukum syarak Allah Taala. Jadi masyarakat
  6. 6. seharusnya tidak mengambil terus teori- teori hierarki keperluan Maslow initeori seperti ini.Mereka sepatutnya menapis sebenarnya adalah berkaitan dengan nafsu.dahulu setiap idea yang ingin diceduk Kedua-dua aspek spiritual dan fizikal akansebelum mengamalkannya. sentiasa saling „bergelutan‟ untuk menjadi dominan. Bagi memastikan jiwa rohani Teori keperluan ini telah mendapat manusia (aspek spiritual) dapat melawanbanyak kritikan dari pelbagai nafsu yang telah sedia ada pada diripihak.Kelemahan besar teori ini adalah seorang manusia itu, individu itu perluMaslow tidak meletakkan nilai keagamaan berjihad.Inilah yang dinyatakan dalam Islamsebagai salah satu motivasi kepada tingkah sebagai “jihad melawan nafsu” (berusahalaku manusia. Seseorang mungkin melawan nilai kebinatangan).mengatakan bahawa nilai keagamaan initerletak dalam tahap keperluan yang ketigaiaitu peringkat keperluan kasih sayang atausosial yang mana agama memberi kita rasa “Kita telah pulang dari jihad yang kecildekat dan hampir kepada gereja atau (peperangan) dan kita menuju kepada jihadmasjid atau tempat beribadat yang lain. yang lebih besar/paling besar. ParaAkan tetapi, sebenarnya agama adalah sahabat berkata: Apakah jihad yang palinglebih daripada itu.Ianya mungkin berkaitan besar? Rasulullah berkata: Jihaddengan peringkat yang kelima iaitu menentang hawa nafsu”peringkat kesempurnaan kendiri tetapi [Hadis riwayat Imam al-Baihaqi]Maslow menyatakan bahawa hanya sedikitsahaja individu yang benar-benar mencapaiperingkat kesempurnaan kendiri Biarpun ada ulama‟ yang mengatakan hadistersebut.Jadi tidak mungkin agama yang ini adalah hadis daif (lemah), tetapi menurutdianuti sebilangan besar manusia di dunia ajaran Islam, berjihad melawan nafsuini termasuk dalam peringkat tersebut, adalah sangat dituntut dalam Islam. Salahkerana agama memainkan peranan yang satu cara melawan nafsu adalah dengansangat penting dalam kehidupan manusia berpuasa.itu sendiri. Seorang Muslim yang berpuasa, Setiap agama di dunia ini percaya secara sedar dan sukarela telahbahawa manusia adalah terdiri daripada meninggalkan makanan dan minuman sertaaspek fizikal dan aspek spiritual. Ini keinginan seksualnya sejak dari terbitbermaksud, pada masa yang sama matahari hingga terbenam matahari.manusia memiliki jasad (tubuh badan) dan Tingkahlaku ini secara terang-teranganjuga roh. Jasad adalah sebagai tapak atau berlawanan dengan apa yang teori Maslowasas yang bersifat ke‟binatangan‟ yang katakan yang mana jika individu itu lapar,sentiasa mahukan makanan, seks, harga dia akan bertindak untuk memenuhidiri, dan lain-lain yang mana ianya lebih kelaparannya itu dengan makan. Keranadikenali sebagai nafsu. Manakala aspek lapar dan haus adalah sebahagian daripadaspiritual pula memotivasikan diri manusia keperluan asas, menyekatnya adalah carauntuk bertindak mengikut jalan dan cara yang paling baik menjadikan aspekyang tertentu. Aspek spiritual inilah yang kerohanian manusia itu menjadi dominan.menentukan sama ada manusia itu Samalah juga seperti individu yang bangunmengikut nafsunya atau melawan nafsunya bersolat di tengah malam kerana tidur ituitu. Segala perkara yang disebut dalam juga sebahagian daripada keperluan asas
  7. 7. manusia. Biasanya, manusia akan sentiasa barat dan pemikiran kendiri yang tidakbertindak untuk memastikan bergerak di atas landasan hakikat. Dasarkeselamatannya terjamin. Dalam hal ini, utama tasawwur Islam adalah konsep Al-jiwa dan roh manusia adalah sama dengan Rabbaniyah yang mana ia hanyanafsu dalam dirinya yang mahukan bertunjangkan kepada satu kiblat iaitukeselamatan. Tetapi sampai suatu masa, berteraskan kepada keesaan Allah S.W.T.perkara ini akan diketepikan. Sebagai Nama lain yang diberi ialah tasawwurcontoh, apabila keadaan mengkehendaki i’tiqadi kerana ia diwahyukan oleh Allahkepada berlakunya peperangan, manusia S.W.T. (Ramli Awang, 1997). Denganitu akan sanggup meletakkan dirinya dalam mendalami ajaran Islam, seseorang individubahaya biarpun keselamatannya tidak itu akan mampu mengawal naluriterjamin. „kebinatangan‟ dalam dirinya dan seterusnya mencapai tahap kesempurnaan Jika di lihat semula kepada hierarki diri seperti mana Maslow meletakkan tahapkeperluan Maslow ini, penulis berpendapat kesempurnaan kendiri di aras yang teratasbahawa keperluan yang disebutkan adalah dalam teori keperluannya itu.tidak semestinya keperluan tetapi lebihkepada “keinginan”.Apabila seseorang itu Menurut Maslow, seseorang individulapar, dia mahukan makanan.Ianya hanya hanya memiliki satu keperluan hidup dalammenjadi keperluan apabila seseorang itu satu masa tertentu. (S.Feidmen, 2003) Jikamencapai tahap kebuluran.Jadi manusia individu itu mahu berganjak ke keperluanmemerlukan panduan agama untuk yang lain, dia perlu memenuhi dahulumembebaskan dirinya dari menjadi hamba keperluan yang dia ada pada masakeinginan atau nafsu.Keinginan atau nafsu tersebut. Sebagai contoh, seseorang ituitu tidak boleh disingkirkan daripada hidup perlu memenuhi keperluan fisiologinyaseseorang tetapi janganlah membiarkan diri dahulu dan kemudian keperluan-keperluansendiri bertindak mengikut nafsu kerana yang seterusnya sebelum dia dapatmengawal nafsu itu adalah lebih baik dan mencapai kesempurnaan diri dalamutama.Agama terutamanya Islam adalah hidupnya. Jika dirujuk kepada kisahsangat seimbang dan bersederhana.Islam sahabat Rasulullah (SAW) seperti Bilal binmenyuruh manusia berpuasa dan berbuka, Rabah yang diseksa oleh orang kafirbersolat di malam hari dan tidur dengan musyrikin pada masa itu, teori keperluansecukupnya dan juga berkahwin. Oleh itu Maslow ini sama sekali tidakkeinginan manusia akan dipenuhi dengan menggambarkan situasi tersebut denganpenuh keseimbangan dan kesederhanaan. tepat. Biarpun beliau haus, lapar dan rasa tidak selamat, beliau masih lagi berpegangIslam Sebagai Motivasi Hidup Setiap teguh dengan ajaran AllahInsan Taala.Keyakinannya terhadap janji Allah SWT telah menjadi motivasi dalam dirinya Islam adalah agama yang syumul(menyeluruh).Di dalamnya terkandung untuk mencapai jati diri yang terunggul.pelbagai ajaran yang telah digariskan “Sesungguhnya Allah akan menolongdengan sempurna oleh Allah S.W.T. Islam sesiapa yang menolong agamanya (agamajuga mempunyai pandangan hidupnya Islam), sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagisendiri yang lebih dikenali sebagai Maha Berkuasa”Tasawwur Islam. Tasawwur Islam adalah [Surah Al-Hajj : Ayat 40]tidak seperti tasawwur (pandangan hidup)lain yang didorong oleh asakan falsafah
  8. 8. Ayat Al-Quran ini membawa ertibahawa, walaupun seseorang muslim itumewarisi sebuah kemiskinan, dia tetapmemperolehi penghargaan diri dandisanjung ramai oleh kerana keperibadianakhlaknya yang tinggi dan sentiasamenghulurkan bantuan di sana sini. Inilahjanji Allah kepada setiap orang yangberiman kepada Allah Taala. Seorangmuslim yang sejati tidak akanmemperjuangkan keperluan peringkatrendah sebelum ke peringkat tinggi dalamhierarki keperluan. Semua keperluan baik di Rajah 2: Hierarki transendenperingkat rendah mahupun di peringkat Berdasarkan Rajah 2, Hierarkitinggi dipenuhi sebaik mungkin sesuai Transenden merupakan teori keperluanmenurut kerangka dan acuan Islam yang yang telah dicipta oleh seorang paderilebih mementingkan kualiti daripada Kristian yang bernama Andrew A. Pfeifer.kuantiti. Penulis melihat bahawa Hierarki Keperluan Transenden ini boleh diaplikasi dalam Islam kerana ianya memiliki nilai ketuhanan diHierarki Transenden situ.Bezanya dengan teori asal ialah Andrew meletakkan Jesus Christ sebagai Setiap individu terutamanya Muslim tuhan yang harus disembah dan segalaseharusnya bertanggungjawab memahami keperluan haruslah disandarkan kepadadan menyedari implikasi teori seperti teori Jesus tetapi jika diaplikasikan dengankeperluan Maslow ini dan juga mengikut pandangan Islam, Tuhan di dalampengaruhnya pada minda dan akidah umat hiearaki ini boleh diubah kepada AllahIslam. Berdasarkan teori yang tiada unsur SWT.Menurut Andrew dalam artikelnyaketuhanan seperti teori Maslow ini, manusia berjudul “Abraham Maslow’s Hierarchy Ofakan mendapati dirinya dalam keadaan Needs: A Christian Perspective”, dalamhuru hara yang sangat teruk. Teori hierarki transenden, terdapat dua perkarakeperluan ini perlulah dibaiki supaya ia yang perlu diketengahkan. Perkara pertamamenjadi lebih sempurna dan berada pada adalah garis putus-putus yanglandasan yang betul. Dengan menjadikan membahagikan setiap keperluan denganAllah sebagai asas kepada teori hieararki keperluan yang lain. Ini memang sengajayang baru, setiap insan akan dilakukan untuk menunjukkan bagaimanamenyeimbangkan kesemua keperluan kesemua keperluan ini saling berkaitan danmereka kepada Allah dan bukan pada diri berhubung di antara satu sama lain dansendiri semata-mata. bagaimana kesemuanya bersandar kepada tuhan. Dalam Islam, setiap muslim percaya bahawa Allah SWT sangat banyak memainkan peranan yang penting dalam keperluan hidup seharian. Allah SWT menyediakan kepuasan yang sebenar tentang kesemua keperluan melalui pelbagai cara. Dialah yang menjadikan
  9. 9. tanah, matahari, air, dan udara dan Dialah sedar telah menafikan ketinggian tempatyang mencipta kehidupan baru yang Allah dalam diri dan kehidupan di dunia ini.membesar dalam perut seorang ibu. Sememangnya tidak ada cacatnya Perkara yang kedua ialah tanda teori Maslow menurut kaca mata bukananak panah menghala keatas dan kebawah Muslim kerana sudah tersurat di dalam al –pada setiap keperluan.Ini menandakan Quran bahawasanya Allah menjadikanturun naik atau perubahan kepentingan Bumi ini seperti syurga bagi orang-orangyang ada pada setiap keperluan yang kafir. Bagi Muslim pula, teori ini sudah tentuberlaku sepanjang kewujudan tersasar dari landasan Islam kerana iaseseorang.Sebagai contoh kisah Nabi bermula dengan premis yang salah danIbrahim yang disuruh oleh Allah sangat jelas bertentangan dengan syarak.menyembelih anaknya Nabi Ismail.Nabi Dalam Islam, segalanya adalah berakhirIsmail sanggup membiarkan dirinya dengan mencari keredaan Allah dan segaladisembelih oleh bapanya sendiri Nabi yang dilakukan tidak lain dan tidak bukanIbrahim semata-mata hanya kerana untuk manfaat di akhiratmenurut perintah Allah SWT.Nabi Ismail kelak.Waallahuallam.mengetepikan keperluan keselamatannyadan hanya mengharapkan kasih sayangAllah yang kekal abadi.Kesimpulan Terdapat ramai individu dantermasuklah segelintir golongan muslimtelah mengguna pakai teori Maslow keranaianya nampak seperti masuk akal dan logiktetapi semua itu masih belum cukup. Setiapperkara dan fahaman haruslah ditapisterlebih dahulu bagi menentukankesesuaiannya dengan masyarakat danhukum syarak. Hierarki keperluan Maslowadalah tidak sempurna kerana ia menafikanasas keperluan yang paling penting iaituhubungan dengan zat yang paling muliaiaitu Allah SWT. Ianya sangat penting bagaimanaseseorang itu memilih untuk mempercayaisesuatu perkara kerana manusia itubermotivasi untuk membesar danbelajar.Adakah manusia memerlukan tuhanatau adakah manusia ini sudah cukupbagus tanpa bantuan tuhan?Manusia yangbersetuju dengan Maslow secara tidak

×