Your SlideShare is downloading. ×
0
เวตาล
เวตาล
เวตาล
เวตาล
เวตาล
เวตาล
เวตาล
เวตาล
เวตาล
เวตาล
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

เวตาล

867

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
867
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. สมาชิกกลุ่ม 1. นางสาว ปาลินี เกษ พ่วง เลขที่ 31 2.นางสาว สุปราณี บรร ทอน เลขที่ 43
 • 2. นิทานเวตาล
 • 3. เวตาล คืออะไร • เวตาล (สันสกฤต: वेताल) เป็นอมนุษย์ จำาพวกหนึ่ง คล้ายค้างคาวผี ในปรัมปราคติ ของฮินดู เวตาลอยู่ในจำาพวกมรุตคณะ เป็น บุตรนางอทิติ เป็นผู้ตามพระรุทระเป็นเจ้าแล นางภัทรา ดำารงอยู่เป็นภูตที่อาศัยในซากศพ ผู้อื่นในตอนกลางวัน ศพเหล่านี้อาจใช้เป็น เครื่องมือเพื่อนการเดินทาง เพราะขณะที่ เวตาลอาศัยอยู่นั้น ซากศพจะไม่เน่า แต่ เวตาลอาจออกจากศพเพื่อหากินในตอน กลางคืน ไปตามหนอง ตามพุ่มไม้ ตามป่ารก แลป่าที่มืดอับ บางทีไปกับลมพายุ แล ฟ้ามัว เวลาเที่ยวจะเป็นเวลากลางคืนสงัดใน . . 2542พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ ศ  กล่าวไว้ว่า "เวตาล คือ ผีจำาพวกหนึ่ง ชอบ สิงอยู่ในป่าช้า" • เวตาลมักจะปรากฏรูปร่างเป็นมนุษย์ แต่มือ และเท้าหันกลับไปทางด้านหลัง นัยน์ตาเป็นสี ลานแกมเขียว มีเส้นผมตั้งชันทั้งศีรษะ มือขวาถือไม้เท้า มือซ้ายถือหอยสังข์ ขณะ เมื่อมาปรากฏตัวจะนุ่งห่มเสื้อผ้าสีเขียวทั้งชุด
 • 4. นิทานเวตาล นิทานเวตาล (สันสกฤต : वेतालपञ्चविवशतित เวตาลปัญจวิงศติ แปล ว่า นิทานเวตาล 25 เรื่อง) เป็นวรรณกรรม สันสกฤตโบราณ ซึ่งเล่าขานโดยกวีชื่อ ศิวทาส และได้ถูกเล่าขานกันต่อมากว่า 2,500 ปีล่วงมา แล้ว โครงเรื่องหลักของนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่อง การโต้ตอบตอบปัญหาระหว่างพระวิกรมาทิตย์ กษัตริย์แห่งกรุงอุชชิยนี กับเวตาล ปีศาจที่มี ร่างกายกึ่งมนุษย์กับค้างคาว ซึ่งจะนำาเข้าไปสู่ นิทานย่อยต่างๆ ที่แทรกอยู่ในเรื่องนี้รวม 25 
 • 5. เวตาล
 • 6. โครงเรื่อง • พระวิกรมาทิตย์หรือพระวิกรมเสน กษัตริย์ในตำานานของอินเดียโบราณ ได้ รับปากกับโยคีชื่อ "ศานติศีล" จะไปนำาตัวเวตาล อมนุษย์ที่มีลักษณะคล้ายศพ มนุษย์ผสมค้างคาว ซึ่งห้อยหัวอยู่กับต้นอโศก มาให้แก่ฤๅษีเพื่อใช้ในพิธีบูชา เจ้าแม่กาลี โดยมีพระธรรมธวัชผู้เป็นโอรสติดตามไปด้วย เมื่อพระองค์จับตัว เวตาลได้แล้ว เวตาลก็จะพยายามยั่วให้พระวิกรมาทิตย์ตรัสออกมาอย่างใด อย่างหนึ่งอยู่เสมอ โดยการการเล่านิทานอุทาหรณ์ต่างๆ แล้วให้พระวิกรมา ทิตย์ตัดสินเรื่องราวในนิทานเหล่านั้น ด้วยขัตติยะมานะของกษัตริย์ทำาให้ พระวิกรมาทิตย์อดไม่ได้ที่จะตรัสพระราชวิจารณ์เกี่ยวเรื่องราวในนิทานอยู่ เสมอ ผลก็คือเวตาลได้ลอยกลับไปอยู่ที่ต้นอโศกอันเป็นที่อยู่ของตน ทำาให้ พระวิกรมาทิตย์จำาต้องกลับไปจับเอาเวตาลกลับมาใหม่ทุกครั้ง เป็นเช่นนี้อยู่ ถึง 24 ครั้ง ในครั้งที่ 25 พระธรรมธวัชได้สะกิดเตือนมิให้พระวิกรมาทิตย์ตรัส คำาใดๆ ออกมา พระวิกรมาทิตย์ก็ระงับใจไม่เอื้อนพระโอษฐ์ตรัสพระกระแส ใดๆ ออกมา เวตาลจึงยอมให้พระองค์พาตนไปให้โยคีศานติศีลนั้นได้ • ท้ายเรื่องของนิทานเวตาลมีอยู่ว่า ระหว่างทางที่พระวิกรมาทิตย์พาเวตาลไป หาโยคีนั้นเอง เวตาลก็ได้เปิดเผยว่าแท้จริงแล้วโยคีศานติศีลมีความแค้นกับ พระวิกรมาทิตย์อยู่ ซึ่งเป็นความแค้นที่ก่อโดยพระบิดาของพระวิกรมาทิตย์ จึง หวังที่จะปลง ชนม์ของพระองค์เสีย พร้อมกันนี้เวตาลก็แนะนำาให้พระองค์ ทำาเป็นเชื่อฟังคำาของโยคีนั้นแล้วหาทางฆ่าเสีย พระวิกรมาทิตย์ก็ได้ทำาตาม
 • 7. นิทานย่อยซึ่งแทรกอยู่ในนิทานเวตาลทั้ง 25 เรื่องโดยสรุปมีดังนี้ • เรื่องที่ 1 เรื่องของเจ้าชายวัชรมกุฏ กับพระสหายชื่อ พุทธิศรีระ • เรื่องที่ 2 เรื่องของนางมันทารวดี กับ พราหมณ์หนุ่ม 3 คน • เรื่องที่ 3 เรื่องของนกแก้วชื่อ วิทัคธจูฑามณี ของพระเจ้าวิกรม เกศริน กับนกขุนทองชื่อ โสมิกา ของเจ้าหญิงจันทรประภา • เรื่องที่ 4 เรื่องของพระเจ้าศูทรกะ กับพราหมณ์ผู้ซื่อสัตย์ชื่อ วีร วร • เรื่องที่ 5 เรื่องของนางโสมประภา กับการเลือกคู่ครอง • เรื่องที่ 6 เรื่องของวันฉลองพระแม่เคารี • เรื่องที่ 7 เรื่องของพระเจ้าจัณฑสิงห์ กับสัตตวศีล ผู้ซื่อสัตย์ • เรื่องที่ 8 เรื่องของบุตรทั้ง 3 ของพราหมณ์วิษณุสวามิน • เรื่องที่ 9 เรื่องของการเลือกคู่ของเจ้าหญิงอนงครตี • เรื่องที่ 10 เรื่องของนางมัทนเสนา ผู้ซื่อสัตย์ • เรื่องที่ 11 เรื่องของชายาทั้ง 3 ของพระเจ้าธรรมธวัช • เรื่องที่ 12 เรื่องของพระเจ้ายศเกตุ กับทีรฆทรรศิน ผู้ภักดี
 • 8. • เรื่องที่ 13 เรื่องของพราหมณ์ชื่อ หริสวามิน ผู้อาภัพ • เรื่องที่ 14 เรื่องของนางรัตนาวดี บุตรีเศรษฐี ผู้หลงรักโจร • เรื่องที่ 15 เรื่องของความรักของเจ้าหญิง ศศิประภา • เรื่องที่ 16 เรื่องของเจ้าชาย ชีมูตวาหน กับนาคชื่อ ศังข จูฑะ • เรื่องที่ 17 เรื่องของพระเจ้ายโศธน กับ นางอุนมาทินี บุตรี เศรษฐี • เรื่องที่ 18 เรื่องของพราหมณ์จันทรสวามิน กับฤๅษีปาศุบต • เรื่องที่ 19 เรื่องของภรรยาเศรษฐี กับธิดาชื่อ ธนวดี • เรื่องที่ 20 เรื่องของพระเจ้าจันทราวโลก กับรากษส • เรื่องที่ 21 เรื่องของนางอนงคมัญชรี • เรื่องที่ 22 เรื่องของบุตรพราหมณ์ทั้ง 4 ผู้ขมังเวทย์ • เรื่องที่ 23 เรื่องของฤๅษีเฒ่า วามศิวะ ผู้อยากเป็นหนุ่ม • เรื่องที่ 24 เรื่องของนางจันทรวดี กับธิดาชื่อ ลาวัณยวดี กับ เรื่องขนาดเท้าของนาง
 • 9. ฉบับพระนิพนธ์ใน กรมหมื่นพิทยา ลงกรณ์• เรื่องที่ 1 พระวัชรมงกุฎ กับ พุทธศริระ (ลิลิตเพชรมงกุฎ) • เรื่องที่ 2 นกแก้วจุฑามน กับ นกขุนทองโสมิกา • 2.1 นางรัตนาวดี กับ ชายผู้มีหลังเหมือนอูฐ • 2.2 นางชัยสิริ กับ จมูกที่แหว่งของนาง • เรื่องที่ 3 พระเจ้าศูทรกะ กับ ขุนนางวีรพล • เรื่องที่ 4 นางมัทนเสนากับการเลือกคู่ • เรื่องที่ 5 นางโศภนี ผู้หลงรักโจร • เรื่องที่ 6 พราหมณ์เกศวะ กับ บุตรเขย 3 คน • เรื่องที่ 7 ความรักมนัสวี ผู้โง่เขลา • เรื่องที่ 8 พระยศเกตุ กับ ทีฆทรรศิน และนางวิทยาธรสาว • เรื่องที่ 9 การชุบชีวิตด้วยความผิดพลาดของนางมุกดาวลี • เรื่องที่ 10 ปริศนายากของเวตาล จะเห็นว่าบางเรื่องจะมีความคล้ายคลึงกับ 25 เรื่องข้างต้น นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มเรื่องของ พระพฤตราช พระอนุชาของพระวิกรมาทิตย์อีกด้วย
 • 10. นิทานเวตาลในภาคภาษาไทย • นิทานเรื่องเวตาลนี้ เดิมได้เรียบเรียงเป็นร้อยกรอง ชื่อ  ลิลิตเพชรมงกุฎ โดย ( )เจ้าพระยาพระคลัง หน  แต่ถอด มาเพียงเรื่องแรกเท่านั้น (เรื่องพระวัชรมกุฎกับพุทธิศรี ระ) ภายหลัง พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทย  หรือ น.ม.ส. ได้ทรงแปลจากฉบับที่แปลเป็น ภาษาอังกฤษของริชาร์ด ฟรานซิส เบอร์ตัน จำานวน 9 เรื่อง และจากสำานวนแปลของ  . .ซี เอช ทอว์นีย์อีก 1 เรื่อง ทำาให้ฉบับภาษาไทยของ น.ม.ส. มีนิทานเวตาล ทั้งหมด 10 เรื่อง ต่อมา  .ศาสตราจารย์ ดร ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา ได้แปลจาก ต้นฉบับเดิม ซึ่งเป็นอักษรเทวนาครี ภาษาสันสกฤต จน ครบ 25 เรื่อง และภายหลังวรรณกรรมเรื่องนี้ก็ได้รับ การแปลแปลงในหลากหลายรูปแบบ เช่น รูปแบบ การ์ตูนคอมมิคชื่อ "เวตาล" ซึ่งเป็นผลงานของ ภาณุ

×