• Save
Het Groot Onderhoud | De cijfers en de centen
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Het Groot Onderhoud | De cijfers en de centen

on

 • 1,309 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,309
Views on SlideShare
573
Embed Views
736

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 736

http://www.faronet.be 727
http://faronet.be 9

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Het Groot Onderhoud | De cijfers en de centen Het Groot Onderhoud | De cijfers en de centen Presentation Transcript

 • PRISMAVELDANALYSE CULTUREEL ERFGOEDDe cultureel-erfgoedsectorcijfers en centen
 • OverzichtTwee onderdelen in presentatie:• Cijferboek cultureel erfgoed• Financiering van het landelijk cultureel erfgoedbeleid PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 • Cijferboek: overzicht v/h traject• Doel van het ‘cijferboek cultureel erfgoed’: – monitoren van de ontwikkeling van het cultureel-erfgoedveld – betrouwbare methoden voor gegevensverzameling ontwikkelen• FARO m.m.v. het agentschap Kunsten en Erfgoed en departement CJSM en Studiedienst v/d Vlaamse Regering (advies)• Werkgroep cijferboek: begeleiding• Doelgroep: 110 landelijk erkende (kwaliteitslabel) en/of gesubsidieerde cultureel-erfgoedorganisaties• Uitvoering: najaar 2010 over referentieperiode 2009 PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 • Cijferboek: respons• Respons: 106 (96,4%) (110 organisaties) – collectiebeherende organisaties: 66% • musea: 56,5% • archiefinstellingen: 8,5% • erfgoedbibliotheken: 1% (1) – dienstverlenende / ondersteunende organisaties: 34% • erfgoedcellen: 16,5% • expertisecentra: 4,5% • organisaties voor volkscultuur: 7,5% • andere erfgoedorganisaties: 5,5% PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 • Cijferboek: resultaten• Niveau organisatie: bestuurlijke organisatie, personeel, financiële middelen, infrastructuur• Niveau werking/functies (basisfuncties van erfgoedorganisaties): – collecties en collectiebeleid (omvang, aanwinsten,…) – behoud en beheer (conservatie, registratie,…) – onderzoek, praktijkondersteuning, expertiseontwikkeling – publiekswerking (bezoekcijfers, activiteiten,…)-> Focus deze presentatie op: – resultaten: personeel, financiële middelen – evaluatie, toekomst cijferboek PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 • Kerncijfers werknemers (N=106)• Werknemers (jaar 2009): 1.932 / 1.532 VTE – 88% bij collectiebeherende organisaties – 61% voltijdse werknemers Dienstverlenende – 59% vrouwen organisaties en erfgoedcellen: - meer vrouwen – 15% 55-plussers - minder 55-plussers – 53% hooggeschoolden (UO+ HO) - meer hooggeschoolden• Vrijwilligers actief in de organisatie: 1.623 – 53% bij collectiebeherende organisaties PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 • Spreiding aantal werknemers (N=106)Werknemers 200 150 100 50 0 16 0 4 8 12 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 aantal werknemers Organisaties
 • Verdeling opleidingsniveau werknemers (N=106) 26% 39% master/HOLT bachelor/HOKT 21% HBO/SO BSO/LO 14%Dienstverlenende organisaties: 80% hooggeschooldenCollectiebeherende organisaties: 31% hooggeschoolden PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 • Verdeling functieniveau werknemers (N=106) 7.70% 24.30% 68.00% Leidinggevend personeel Stafmedewerkers Uitvoerend personeelDienstverlenende organisaties: 62% stafmedewerkersCollectiebeherende organisaties: 74% uitvoerend personeel PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 • Financiële middelen• Totale middelen: – ca. 115 miljoen euro (kosten, 99 organisaties) – collectiebeherende organisaties: 84%• Aandeel subsidies & dotaties: 82% – collectiebeherende organisaties: ca. 78% – dienstverlenende organisaties: ca. 90%• Aandeel personeelsuitgaven in totale kost: 53%• Aandeel landelijke subsidies in totale kost: 39% PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 • Financiële opbrengsten: spreiding (N=101)Bedrag80000007000000600000050000004000000300000020000001000000 0 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 opbrengstenverdeling Organisaties
 • Financiële opbrengsten: verdeling (N=101) Exploitatie 6.5% 6.5% 13.1% 3.0% 2.0% Sponsoring, mecenaat Andere inkomsten Werkingsubsidies en toelagen 68.9% projectsubsidies andere subsidies en toelagen PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 • Financiële opbrengsten: aandeel eigen inkomsten (N=101)100% 90% 80% 70% 76.7% 60% 81.9% 90.4% 84.7% 50% 96.9% 40% subsidies & dotaties 30% 20% Eigen inkomsten 10% 0% PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 • Financiële opbrengsten: aandeel landelijke subsidies in totale kost (N=101)100% 80% 60% 40% 20% 0% 19.9% 56.1% 72.5% % totale kost 85.0% 39.3% PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 • Financiële kosten: verdeling (N=101) Kostenstructuur 7% 5% Personeel 53% Werking 35% Investeringen Overige kosten PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 • Cijferboek: evaluatie• Eerste meeting: niet perfect, omzicht omspringen met de interpretatie  Gebrek aan geregistreerde gegevens (vooral niet-verzelfstandigde structuren)  Volgende meeting (2012): validatie tendensen• Diversiteit in schaal en functies organisaties bemoeilijkt eenvormige aanpak  Focus op kernopdrachten van de organisaties: kernindicatoren definiëren  consensus rond terminologie en meeteenheden• Efficiëntie v/h werkproces verbeteren  Koppeling aan data rapporteringprocessen (i.s.m. het agentschap)  Aangepaste online omgeving voor input en rapportering cijferboek PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 • Cijferboek: toekomst• Volgende versie cijferboek: najaar 2012 (tweejaarlijks)• Doelgroep: landelijk erkende/gesubsidieerde organisaties (sectorale monitor)• Cijferboek 2009 vooral relevant vanuit beleidsperspectief. Cijferboek 2012 meer aandacht voor dubbele functie:  sectorale monitor (beleidsrelevante kwantitatieve gegevens )  ondersteuning voor organisatieontwikkeling: koppeling cijferboek aan kwaliteitsprocessen in de organisatie (kwalitatieve aanpak) PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 • Financiering• Doel: – de evolutie van het Vlaamse cultureel-erfgoedbudget opvolgen en in beeld brengen• Periode: 2005-2011 – Redenen van vergelijkbaarheid, interne consistentie• Bronnen: – Agentschap Kunsten en Erfgoed – algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap – prognose 2011: FARO PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 • Procentueel aandeel cultureel erfgoed in totaalbudget Kunsten & Erfgoed (K&E) en in totaal cultuurbegroting (CB)2520 19.2 18.8 17.9 18.1 18.6 18.7 17.815 aandeel K&E10 aandeel CB 7.7 7.5 7.9 7.6 8.3 8 850 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 • Evolutie aantal gesubsidieerde landelijke organisaties (excl. instellingen VG) en bedrag werkingssubsidies (in miljoenen euro) voor de periode 2005–2011100 90 80 70 60 50 organisaties 40 subsidies 30 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 • Evolutie aantal gesubsidieerde landelijke organisaties (excl. instellingen VG) en bedrag werkingssubsidies (in miljoenen euro) voor de periode 2005–2011 Zelfde evolutie, zonder convenants gemeenten/provincies100 90 80 70 60 organisaties 50 subsidies 40 excl. convenants 30 excl. convenants2 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 • Evolutie erfgoedconvenants gemeenten 2000–2010: aantal convenanten en bedrag subsidies (in miljoenen euro) (excl. provinciale convenants)252015 # convenanten10 subsidies 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 • Evolutie v/h aantal landelijk gesubsidieerde organisaties voor de periode 2003–2011100 90 80 70 andere 60 convenants 50 40 volksc./exp. 30 archieven 20 musea 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 • Evolutie van het procentueel aandeel per type organisatie (excl. instellingen VG) in het totale bedrag v/d werkingssubsidies voor de periode 2005–20113025 landelijke musea20 archieven15 volksc./exp. convenants10 projecten5 steunpunt0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 • Aandeel besparingen 2010–2011 per budgetpost100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% besparing 10% 0% subsidie PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 • Enkele conclusies financiële evolutie• Een echte budgettaire inhaalbeweging? De nominale stijging van het cultureel-erfgoedbudget (ca. 44%) volgt de evolutie van het cultuurbudget, niet meer, niet minder. In 2010-2011 volgde een besparing van ca. 5-10%, zodat het budget terug staat op het niveau van voor 2009.• De groeimarge in het cultureel-erfgoedbudget werd de voorbije jaren hoofdzakelijk geïnvesteerd in het stimuleren van het lokaal/provinciaal erfgoedbeleid (convenants).• Relatieve onderfinanciering institutionele structuren: erkende musea.• Constante daling v/d projectsubsidies, o.a. door zware besparing in de voorbije 2 jaar van ca. 30%. Kritische ondergrens bereikt?• Voor de ontwikkeling van een landelijk cultureel erfgoedbeleid is de decretale basis relatief smal (aantal organisaties, volume budgetten) PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 • Meer weten• Overzichtsartikel faro themanummer PRISMA: – Een sector in ontwikkeling…schets van het cultureel erfgoedveld in Vlaanderen (incl. financiële evolutie) – Het cijferboek cultureel erfgoed: van nulmeting naar zelfmonitor• Cijferboek rapportageverslag voor alle deelnemende organisaties• Cijferboek online rapport via www.faronet.be/prisma PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED
 • ContactJeroen WalterusT +32 2 213 10 69jeroen.walterus@faronet.beFARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzwPriemstraat 51 | BE-1000 BrusselT +32 2 213 10 60F +32 2 213 10 99www.faronet.be/prisma PRISMA VELDANALYSE CULTUREEL ERFGOED