Haalbaarheidsstudie MMLAB en MICT

1,190 views
1,053 views

Published on

Published in: Business, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,190
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
99
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Haalbaarheidsstudie MMLAB en MICT

 1. 1. Van Horen Zeggen III Erik Mannens (MMLab) en Tom Evens (MICT) Ronde Tafel Erfgoed 23 oktober 2007
 2. 2. Context en historiek VHZ III <ul><li>Achterstand op vlak van ontsluiting mondeling historische bronnen (MHB) in Vlaanderen </li></ul><ul><li>Doelstelling: haalbaarheid van een innovatieve, (de)centrale applicatie voor ontsluiting MHB </li></ul><ul><li>In kaart brengen van: </li></ul><ul><ul><li>Functionele vereisten (gebruikers) </li></ul></ul><ul><ul><li>Niet-functionele vereisten (technisch) </li></ul></ul>
 3. 3. Onderzoeksopzet <ul><li>Duale onderzoeksmethode </li></ul><ul><ul><li>Schriftelijke consultatie (respons: 18/21) </li></ul></ul><ul><ul><li>Expertinterviews (4 contactmomenten) </li></ul></ul><ul><li>Bezoeken aan buitenlandse instellingen </li></ul><ul><ul><li>Beeld & Geluid </li></ul></ul><ul><ul><li>British Library (Sound Archive) </li></ul></ul><ul><li>Wetenschappelijke literatuur </li></ul>
 4. 4. Agenda <ul><li>Analyse in Vlaanderen </li></ul><ul><li>Internationale Best Practices </li></ul><ul><li>Raamwerken </li></ul><ul><li>Metadata </li></ul><ul><li>Audio Searching </li></ul><ul><li>Rechten Problematiek </li></ul><ul><li>Bedenkingen Ronde Tafel </li></ul><ul><li>Vragen </li></ul>
 5. 5. Analyse in Vlaanderen
 6. 6. Mondelinge geschiedenis <ul><li>Samenhangende onderzoeksactiviteiten gericht op het reconstrueren van het verleden door het interviewen van getuigen </li></ul><ul><ul><li>Formuleren </li></ul></ul><ul><ul><li>Documenteren </li></ul></ul><ul><ul><li>Contacteren </li></ul></ul><ul><ul><li>Interviewen </li></ul></ul><ul><ul><li>Documenteren </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontsluiten </li></ul></ul><ul><ul><li>Valoriseren </li></ul></ul>
 7. 7. Mondeling historische bron <ul><li>Resultaat van onderzoeksactiviteiten </li></ul><ul><ul><li>Interview op geluid- of beelddrager </li></ul></ul><ul><ul><li>Identificatiefiche getuige </li></ul></ul><ul><ul><li>Transcriptiefiche </li></ul></ul><ul><ul><li>Bandinhoudsfiche </li></ul></ul><ul><ul><li>Contract tussen interviewer en getuige </li></ul></ul>
 8. 8. Aard en omvang collectie <ul><li>Grote diversiteit </li></ul><ul><li>Nieuw materiaal afhankelijk van projecten </li></ul><ul><li>Matige tevredenheid over bewaring van bronnen </li></ul><ul><li>Diverse dragers </li></ul>
 9. 9. Randdocumentatie <ul><li>Afhankelijk van oorsprong opname </li></ul><ul><li>Transcripties </li></ul><ul><ul><li>Zeer arbeidsintensief </li></ul></ul><ul><ul><li>Summier </li></ul></ul><ul><ul><li>Spraakherkenning? </li></ul></ul>
 10. 10. Contracten <ul><li>Niet altijd aanwezig </li></ul><ul><li>Complex: </li></ul><ul><ul><li>Eigendomsrechten </li></ul></ul><ul><ul><li>Privacy </li></ul></ul><ul><ul><li>Auteurs- en uitzendrechten </li></ul></ul><ul><li>Afwezigheid van afspraken over consultatie en verspreiding </li></ul><ul><li>⇨ belemmering voor ontsluiting via internet </li></ul><ul><li>In de toekomst: consultatievoorwaarden </li></ul>
 11. 11. Digitalisering <ul><li>Erfgoed: nieuwe, digitale registraties </li></ul><ul><li>Archiefinstellingen: veel analoog materiaal </li></ul><ul><ul><li>VRT – Digitaal Depot KADOC </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitalisering MHB echter geen prioriteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Personeel, kennis en middelen nodig </li></ul></ul><ul><li>Noodzakelijk voor verspreiding via internet </li></ul><ul><li>Formaten </li></ul><ul><ul><li>Opslag en beheer: verliesloos (AIFF, WAV en FLAC) </li></ul></ul><ul><ul><li>Consultatie: verlieslatend (MP3) </li></ul></ul>
 12. 12. Ontsluiting <ul><li>Systematisch en gestructureerd archiefbeleid </li></ul><ul><li>Problemen: vooral tijdsgebrek en inconsistentie metadata </li></ul><ul><li>Catalogus beschikbaar </li></ul><ul><li>Metadata </li></ul><ul><ul><li>ISAD(G)-standaard en andere </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen formele (technische) beschrijvingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Trend: summiere beschrijvingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaak tekort bij in bewaargeving </li></ul></ul><ul><li>Internet: rechtenproblematiek </li></ul>
 13. 13. Gezamenlijke ontsluiting <ul><li>Sterke interesse </li></ul><ul><ul><li>Pro: kostenefficiënt, uniformiteit metadata, brede consulteerbaarheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Contra: compatibiliteit, inflexibiliteit </li></ul></ul><ul><li>Maar geen vraag naar gemeenschappelijke opslag </li></ul><ul><ul><li>Samenhang en context </li></ul></ul><ul><ul><li>Controle </li></ul></ul>
 14. 14. SWOT-analyse <ul><li>Omgevingsanalyse </li></ul><ul><li>SWOT van huidige situatie inzake bewaring en ontsluiting van MHB in Vlaanderen </li></ul><ul><ul><li>Sterktes (strengths ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Zwaktes ( weaknesses) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kansen (opportunities ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Bedreigingen ( threats) </li></ul></ul>
 15. 15. SWOT-analyse EXTERNE ANALYSE <ul><li>BEDREIGINGEN </li></ul><ul><li>Integratie met bestaande systemen </li></ul><ul><li>Samenhang en context erfgoedmaterialen </li></ul><ul><li>Rolverdeling en financiële structuur </li></ul><ul><li>Technische uitdagingen </li></ul><ul><li>KANSEN </li></ul><ul><li>Maximale toegankelijkheid </li></ul><ul><li>Uniformiteit metadata </li></ul><ul><li>Maximale uitwisselbaarheid </li></ul><ul><li>Automatisering beschrijving </li></ul><ul><li>ZWAKTES </li></ul><ul><li>Beperkte digitalisering </li></ul><ul><li>Catalogisering metadata </li></ul><ul><li>Gebrekkige rechteninformatie </li></ul><ul><li>Versnipperde erfgoedcollectie </li></ul><ul><li>STERKTES </li></ul><ul><li>Gestructureerd en systematisch archiefbeleid </li></ul><ul><li>Sterke behoefte aan metadata </li></ul><ul><li>Sterke interesse voor gemeenschappelijke ontsluiting </li></ul><ul><li>Samenwerking en overleg in de sector </li></ul>INTERNE ANALYSE
 16. 16. Internationale Best Practices
 17. 17. Internationale Best Practices : B&G <ul><li>Beeld & Geluid (NL) </li></ul><ul><ul><li>Grootste audiovisueel archief in Nederland </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>700.000 uur beeld en geluid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jaarlijkse structurele subsidie: 10 M€ </li></ul></ul></ul><ul><li>Doel : </li></ul><ul><ul><li>Bedrijfsarchief zijn van de Nederlandse omroepen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jaarlijkse aanwas van 10.000 uur materiaal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Broker voor klaren van de rechten </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Het audiovisueel cultureel erfgoed van Nederland bewaren, beheren en ontsluiten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ontsluiten voor het grote publiek via een nieuwe ‘Media Experience’ (interactief media-musuem) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kennisinstituut zijn inzake archivering van audiovisueel materiaal </li></ul></ul>
 18. 18. Internationale Best Practices : B&G <ul><li>Digitale Workflow </li></ul>
 19. 19. Internationale Best Practices : B&G <ul><li>Digitale Workflow </li></ul>
 20. 20. Internationale Best Practices : B&G <ul><li>Metadatamodel </li></ul>
 21. 21. Internationale Best Practices : CATCH <ul><li>CATCH – CHoral & CHOICE (NL) </li></ul><ul><ul><li>CATCH : Continuous Access To Cultural Heritage </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>10-tal projecten (12,5 M€) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Doel: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>methoden en technieken ontwikkelen waarmee collectiebeheerders hun digitale collecties beter toegankelijk kunnen maken </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>mogelijkheden bieden om nieuwe verbanden en relaties tussen verschillende collecties zichtbaar te maken </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>de interactie tussen gebruikers en bronnen optimaliseren. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>CHoral : Access to oral history (zie straks) </li></ul></ul><ul><ul><li>CHOICE : Charting the informatiOn landscape employing ContExt information </li></ul></ul>
 22. 22. Internationale Best Practices : CHOICE <ul><li>Thema : </li></ul><ul><ul><li>semi-automatisch semantisch annoteren </li></ul></ul><ul><ul><li>uitbuiten van contextuele informatie </li></ul></ul><ul><li>Use case : B&G videoarchief </li></ul><ul><li>Objectief : </li></ul><ul><ul><li>Helpen van de catalogeerders bij hun indexeerproces </li></ul></ul><ul><ul><li>Linken divergente thesauri/ontologieën aan video annotatie applicatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Aantonen dat (manuele) semantische annotatieproces wordt versneld & opzoekproces wordt verbeterd </li></ul></ul>
 23. 23. Internationale Best Practices : CHOICE <ul><li>Uitwerking : </li></ul><ul><ul><li>Thesaurus conversie (ontologie) en verrijking </li></ul></ul><ul><ul><li>Help voor manuele indexering: The facet-gebaseerde thesaurus browser </li></ul></ul><ul><ul><li>Help voor indexering d.m.v NLP & SW van context documenten (vb. transcripties) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Keyword extractie: Apolda plugin </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Keyword ranking: CARROT algorithm </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Genereren semantische categoriekandidaten d.m.v. ‘natuurlijke taal’ procestechnieken </li></ul></ul></ul>
 24. 24. Internationale Best Practices : CHOICE <ul><li>Kennis wordt gevat in semantisch SKOS model </li></ul>Term : Economic cooperation Used For : Economic co-operation Broader terms : Economic policy Narrower terms : Economic integration, European economic cooperation, European industrial cooperation, Industrial cooperation Related terms : Interdependence Scope Note : Includes cooperative measures in banking, trade, industry etc., between and among countries.
 25. 25. Internationale Best Practices : CHOICE
 26. 26. Internationale Best Practices : CHOICE <ul><li>Problemen : </li></ul><ul><ul><li>Nog geen “live” link met huidige thesaurus </li></ul></ul><ul><ul><li>Omzetting naar RDF-triples duurt enkele uren </li></ul></ul><ul><ul><li>+500.000 triples in RDF-store </li></ul></ul><ul><li>Opmerkingen : </li></ul><ul><ul><li>Werken aan integratie met MunCH en CHoral … uitwerken API faceted browser + uitwerken extra services </li></ul></ul>
 27. 27. Internationale Best Practices : Sound Archive <ul><li>British Library Sound Archive </li></ul><ul><ul><li>1 der grootste archieven met geluidsopnames </li></ul></ul><ul><ul><li>3.500.000 items … +500.000 uren geluidsmateriaal </li></ul></ul><ul><li>“ Digital Object Management” Programma (2004-…) </li></ul><ul><ul><li>Managementsysteem voor elk digitaal collectietype </li></ul></ul><ul><ul><li>Micosoft.NET, BizTalk, C# </li></ul></ul><ul><li>Collectiedomeinen geluidsarchief: </li></ul><ul><ul><li>Klassieke muziek, toneel & literatuur, mondelinge geschiedenis, populaire muziek, natuurgeluiden </li></ul></ul>
 28. 28. Internationale Best Practices : ASR 1&2 <ul><li>Thema : </li></ul><ul><ul><li>Digitaliseren en ontsluiten audio-archief </li></ul></ul><ul><li>Use Case : </li></ul><ul><ul><li>ASR1: 12.000 audio items (+/- 3900 uur) </li></ul></ul><ul><ul><li>ASR2: 13.000 audio items (+/- 4200 uur) </li></ul></ul><ul><li>Objectief : </li></ul><ul><ul><li>volledig doorzoekbare online audiobibliotheek voor medewerkers, academici en studenten … afspelen, downloaden, bewerken </li></ul></ul>
 29. 29. Internationale Best Practices : ASR 1&2
 30. 30. Internationale Best Practices : ASR 1&2 <ul><li>Uitwerking : </li></ul><ul><ul><li>Metadata : METS in XML-vorm (OAI compliant) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Authenticiteit ondubbelzinnig gegarandeerd </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Digitale formaten voor consultatie: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Streaming: .wma (28 kbs, 56kbs, 128kbs) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Download: .mp3 </li></ul></ul></ul><ul><li>Problemen : </li></ul><ul><ul><li>Vooralsnog geen koppeling met “DOM” </li></ul></ul><ul><ul><li>METS metadata “handmatig” aangemaakt !!! </li></ul></ul><ul><ul><li>Elk object heeft eigen directory met alle (meta)data </li></ul></ul><ul><ul><li>Interoperabiliteitsprobleem door gebruik van “extended” Dublin Core bij beschrijvende metadata (nieuwe rollen: machineries, animals, environment) </li></ul></ul>
 31. 31. Internationale Best Practices : ASR 1&2 <ul><li>Opmerkingen : </li></ul><ul><ul><li>Minimale metadata (technisch, beschrijvend & admin) </li></ul></ul><ul><ul><li>Key: bepalen van juiste metadata & de manier waarop die best bewaard wordt zodat tijdsgebaseerde media door middel van labels efficiënt kan terug gevonden worden (digitalisering op zich is niet zo moeilijk) </li></ul></ul><ul><ul><li>Potentieel probleem: interoperabiliteit van metadata door verscheidenheid aan collecties </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>“ loosely coupled” metadata systeem op basis van Dublin Core is een goed uitgangspunt </li></ul></ul></ul>
 32. 32. Raamwerken
 33. 33. Raamwerken : Fedora <ul><li>Wat : </li></ul><ul><ul><li>Flexible Extensible Digital Object and Repository Architecture </li></ul></ul><ul><ul><li>Krachtig, schaalbaar digitaal object model </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mogelijkheid om ingewikkelde relaties te beschrijven tussen objecten onderling </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mogelijkheid om verschillende voorstellingen van één object te maken </li></ul></ul></ul>
 34. 34. Raamwerken : Fedora Semantic Repository Enterprise Preservation <ul><li>Informatie Netwerken </li></ul><ul><li>Contextualisatie </li></ul><ul><li>Relaties </li></ul><ul><li>Query </li></ul><ul><li>Inferentie </li></ul><ul><li>Workflow </li></ul><ul><li>Messaging </li></ul><ul><li>Transacties </li></ul><ul><li>Replicatie </li></ul><ul><li>Digitale Objecten </li></ul><ul><li>Beheer </li></ul><ul><li>Toegang </li></ul><ul><li>Versiebeheer </li></ul><ul><li>Opslag </li></ul><ul><li>Integrity Check </li></ul><ul><li>Monitoring </li></ul><ul><li>Alerting </li></ul><ul><li>Migratie </li></ul>
 35. 35. Raamwerken : Fedora <ul><li>Hoe : </li></ul><ul><ul><li>Open Source </li></ul></ul><ul><ul><li>Lokaal of gedistribueerd </li></ul></ul><ul><ul><li>Alle functies worden als webservices aangeboden </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Via REST of SOAP </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Een natuurlijk model dat het depot als een netwerk (graaf) van objecten voorstelt </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alle relaties (intern & extern) worden in een aparte datastroom RDF geëncodeerd bewaard </li></ul></ul></ul>
 36. 36. Raamwerken : Fedora <ul><li>Hoe : </li></ul><ul><ul><li>Uitbreidbare verrijking van de object beschrijvingen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Afleidbaar van om het even welke ontologie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Organische evolutie </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Inplugbare authenticatie modules </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Via Tomcat module, LDAP module, XACML </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Policies van op object niveau tot op depot niveau </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Data en metadata worden uniform behandeld (als datastroom) </li></ul></ul><ul><ul><li>Volledig conform OAI (interoperabiliteit) </li></ul></ul>
 37. 37. Raamwerken : Fedora <ul><li>Pro’s : </li></ul><ul><ul><li>Zeer open, uitbreidbaar raamwerk </li></ul></ul><ul><ul><li>Totaal agnostische karakter voor (meta)data formaten </li></ul></ul><ul><ul><li>Mogelijkheid om verschillende bitstromen van zelfde object te beheren </li></ul></ul><ul><ul><li>Mogelijkheid om complexe inter-object relaties voor te stellen (via RDF) </li></ul></ul><ul><ul><li>Persistente identificatie en versiecontrole voor alle objecten, hun metadata en hun afgeleiden </li></ul></ul>
 38. 38. Raamwerken : DSpace <ul><li>Wat : </li></ul><ul><ul><li>Flexibel digitaal asset management systeem met als doel het langdurig bewaren & onstluiten van formaatonafhankelijke objecten </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontwikkeld rondom het “community” concept dat eigen workflows en collecties kan beheren </li></ul></ul>
 39. 39. Raamwerken : DSpace
 40. 40. Raamwerken : DSpace <ul><li>Hoe : </li></ul><ul><ul><li>Open Source </li></ul></ul><ul><ul><li>“ policies” binnen “communities” bepalen “workflow” </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wie mag wat wat wanneer doen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Persistente identificatie via “handle” in proxy </li></ul></ul><ul><ul><li>Gekwalificeerd Dublin Core metadataschema (mogelijkheid om andere “platte” schema’s te configureren) </li></ul></ul><ul><ul><li>Volledig conform OAI (interoperabiliteit) </li></ul></ul>
 41. 41. Raamwerken : DSpace <ul><li>Pro’s : </li></ul><ul><ul><li>Laagdrempelig, open, uitbreidbaar raamwerk </li></ul></ul><ul><ul><li>Flexibel & robust </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Community” & “Workflow” driven (ideaal voor niet-technische gebruikers) </li></ul></ul><ul><li>Con’s : </li></ul><ul><ul><li>Weinig semantische controle over metadata </li></ul></ul><ul><ul><li>Enkel “qualified” Dublin Core wordt by default ondersteund </li></ul></ul>
 42. 42. Raamwerken : JeromeDL <ul><li>Wat : </li></ul><ul><ul><li>Sociale, semantische digitale bibliotheek met als doel het publiceren en opzoeken van objecten te vereenvoudigen </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontwikkeld rondom sociale gebruiker die kennis, bookmarks en annotaties over objecten kan delen </li></ul></ul>
 43. 43. Raamwerken : JeromeDL
 44. 44. Raamwerken : JeromeDL <ul><li>Hoe : </li></ul><ul><ul><li>Open Source </li></ul></ul><ul><ul><li>Ondersteuning voor verschillende soorten metadata ontologiën </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Beschrijvend: MARC21, BibTex, MarcOnt, DC </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Community: FOAF </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ondersteuning voor Social Software: wiki’s, blogging, … </li></ul></ul><ul><ul><li>Zoeken aan de hand van gedrag van de gebruiker (en andere gebruikers) </li></ul></ul>
 45. 45. Raamwerken : JeromeDL
 46. 46. Raamwerken : JeromeDL <ul><li>Pro’s : </li></ul><ul><ul><li>Gebruiker staat centraal (om kennis te zoeken en te delen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sterk sociaal samenwerkend geheel (bib vs helpdesk) </li></ul></ul><ul><ul><li>Eenvoudig kwalitatief zoeken d.m.v. natuurlijke taal </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Resultaten zijn een graaf (niet een lijst) </li></ul></ul></ul><ul><li>Con’s : </li></ul><ul><ul><li>Efficiëntie hangt af van grootte van gebruikersgemeenschap </li></ul></ul><ul><ul><li>Raamwerk nog in evolutie </li></ul></ul>
 47. 47. Raamwerken : Bricks <ul><li>Wat : </li></ul><ul><ul><li>Gedistribueerde digitale bibliotheek met als doel het aanleveren van een gebruikers- en dienstengeoriënteerde infrastructuur om kennis en bronnen te delen </li></ul></ul>
 48. 48. Raamwerken : Bricks { BNode
 49. 49. Raamwerken : Bricks <ul><li>Hoe : </li></ul><ul><ul><li>Gedecemtraliseerd P2P netwerk </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>geen centrale coördinatie nodig </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zeer schaalbaar, hoge reliability </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Minimale maintainance kosten </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Elke P2P-knoop is een verzameling SOA componenten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Web Service interface </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Platform onafhankelijk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Flexibele samenstelling </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Componenten voor </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opslag, toegang en beveiliging van de digitale objecten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(Semantisch) zoeken & browsen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>P2P-commmunicatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ondersteund arbitraire metadata standaarden (intern RDF) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>DC, MARC21, alle standaarden die een OWL-DL schema hebben </li></ul></ul></ul>
 50. 50. Raamwerken : Bricks <ul><li>Pro’s : </li></ul><ul><ul><li>Zeer lage instap voor opstarten eigen BNode </li></ul></ul><ul><ul><li>Transparant P2P (geen centraal beheer) </li></ul></ul><ul><ul><li>Meertalig </li></ul></ul><ul><ul><li>Eigen metadatastandaard inplugbaar via OWL-DL schema </li></ul></ul><ul><ul><li>OAI compliant via interface </li></ul></ul><ul><ul><li>DRM ondersteuning via MPEG-21 REL </li></ul></ul><ul><li>Con’s : </li></ul><ul><ul><li>Raamwerk nog in evolutie </li></ul></ul>
 51. 51. Metadata
 52. 52. Metadata <ul><li>“ 1001” standaarden (van ABC tot SPECTRUM) </li></ul><ul><ul><li>Allen goede reden om ontwikkeld te worden </li></ul></ul><ul><ul><li>De één al domein specifieker dan de ander </li></ul></ul><ul><ul><li>Allen wel pro’s en cons </li></ul></ul><ul><li>Start Small : Dublin Core </li></ul><ul><li>End Big : MarcOnt </li></ul>
 53. 53. Metadata <ul><li>Dublin Core </li></ul><ul><ul><li>(+) Sectoroverschrijdend (grootste gemene deler) </li></ul></ul><ul><ul><li>(+) Uitwisselbaarheid zeer groot (t.o.v. andere toonaangevende standaarden) </li></ul></ul><ul><ul><li>(+) Speelt (terug) in op trend van minimale (maar relevante) metadata </li></ul></ul><ul><ul><li>(+) ondersteunt RDF-gebaseerde opslag </li></ul></ul><ul><ul><li>(-) Semantiek laat te wensen over </li></ul></ul><ul><ul><li>(-) Vermijd DC Qualified (proprietary) </li></ul></ul>
 54. 54. Metadata <ul><li>MarcOnt </li></ul><ul><ul><li>(+) by default conform aan MARC21, Dublin Core, BibTex </li></ul></ul><ul><ul><li>(+) onbeperkt uitbreidbaar: ondersteuning voor vertaalslag van om het even welke standaard, id est: collaborative ontology development </li></ul></ul><ul><ul><li>(+) Semantics key (RDF) </li></ul></ul><ul><ul><li>(+) OAI compliant </li></ul></ul><ul><ul><li>(-) Nog in ontwikkeling </li></ul></ul>
 55. 55. Audio Searching
 56. 56. Audio Searching <ul><li>Zoeken via voorhanden zijnde metadata </li></ul><ul><ul><li>Eenvoudig, doch niet tijdsaccuraat </li></ul></ul><ul><ul><li>Afhankelijk van derden voor correctheid & uitgebreidheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Hulpmiddelen: thesaurus, fout-verhullend zoeken </li></ul></ul><ul><li>Zoeken via Speech-to-text </li></ul><ul><ul><li>(automatische) transcripties </li></ul></ul><ul><ul><li>Zoeken kan ook binnen geluidsfragment (tijdsaccuraat) </li></ul></ul><ul><ul><li>Alles hangt af van kwaliteit van de spraakherkenning & de kwaliteit van het geluidsfragment </li></ul></ul><ul><ul><li>Subtiliteiten in spraak gaan verloren (vb. intonatie) </li></ul></ul>
 57. 57. Audio Searching <ul><li>Zoeken op karakteristieken </li></ul><ul><ul><li>Ondersteunende techniek (goed bij doorbladeren) </li></ul></ul><ul><ul><li>Geluidsfragment opdelen door middel van akoestische informatie (vb. pauzes, nadrukken) </li></ul></ul><ul><li>Samengestelde systemen </li></ul><ul><ul><li>Eerst opsplitsen van paragrafen door middel van akoestische informatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Dan automatische transcriptie maken van paragrafen </li></ul></ul><ul><ul><li>Uiteindelijk intelligent zoekalgoritme relevantie laten berekenen van bepaalde zoektermen </li></ul></ul>
 58. 58. Rechten Problematiek
 59. 59. IPR Problemen <ul><li>Het archief heeft bepaalde rechten niet </li></ul><ul><ul><li>Formele goedkeuring is steeds nodig </li></ul></ul><ul><ul><li>Klaren der rechten is (meestal) duur (onderhandelingstijd, vele partners) </li></ul></ul><ul><li>Onvolledige metadata om rechten te vrijwaren </li></ul><ul><ul><li>Moeilijk herbruikbaar materiaal </li></ul></ul><ul><ul><li>Niet duidelijk wie eventueel vergoed moet worden </li></ul></ul><ul><li>Vrijwaring van ongeoorloofd gebruik </li></ul>
 60. 60. IPR Oplossingen <ul><li>Opzetten/centraliseren van overkoepelende licenties met alle betrokken partijen over specifieke herbruikbaarheid indien nodig </li></ul><ul><li>Voorzie een (vast) budget voor het klaren der rechten </li></ul><ul><li>Publiceer zo veel mogelijk ‘copyright-easy’ content online </li></ul><ul><li>Zorg er voor dat er voldoende rechten metadata aanwezig is in het archief + beheer licenties (vb. her-nieuw licentie) </li></ul><ul><li>1-malige ‘cleansweep’ operatie van alle data om herbruikbaarheid te vergroten door missende rechten metadata op te snorren </li></ul><ul><li>Versleutelen, watermerken, paswoord beveiligen, webcasting, enkel ter beschikking stellen lage resolutiebeelden </li></ul>
 61. 61. Bedenkingen Ronde Tafel
 62. 62. Bedenkingen Ronde Tafel <ul><li>Vlaamse archief- en erfgoedpatrimonium in één zoekscherm ontsluiten? </li></ul><ul><ul><li>Bricks-like leightweight SOA architectuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Social SW aka JeromeDL </li></ul></ul><ul><ul><li>High End Fedora aanpak </li></ul></ul><ul><ul><li>Fundamenteler? … Opzetten Vlaams B&G </li></ul></ul><ul><li>Ontwikkelen gemeenschappelijk metadata-systeem voor diverse types historische bronnen? </li></ul><ul><ul><li>Start small … DC, end big … MarcOnt </li></ul></ul><ul><li>Meerwaarde van een nieuw overkoepelend metadatasysteem of beheersysteem? </li></ul><ul><ul><li>Uitwisselbaarheid objecten & grotere visibiliteit objecten </li></ul></ul>
 63. 63. Bedenkingen Ronde Tafel <ul><li>Beschrijvingen erfgoed via Web 2.0 (tagging, etc)? </li></ul><ul><ul><li>Participatie gebruikers vergroten (cfr. JeromeDL) </li></ul></ul><ul><li>Stap naar virtuele cultuurparticipatie? </li></ul><ul><ul><li>Is de geïnteresseerde community groot genoeg? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kunnen gebruikers elkaar helpen (cfr. JeromeDL)? </li></ul></ul>
 64. 64. Vragen of opmerkingen ? <ul><li>Erik Mannens </li></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>09/3314993 </li></ul></ul><ul><li>Tom Evens </li></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>09/2646883 </li></ul></ul>

×