Curs ref geriatria sa pblc nov 2010 farmacologia bàsica de la medicació i gent gran
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Curs ref geriatria sa pblc nov 2010 farmacologia bàsica de la medicació i gent gran

on

 • 1,022 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,022
Views on SlideShare
1,022
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
18
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Curs ref geriatria sa pblc nov 2010 farmacologia bàsica de la medicació i gent gran Curs ref geriatria sa pblc nov 2010 farmacologia bàsica de la medicació i gent gran Presentation Transcript

 • Farmacologia de la Medicació i Gent Gran
  30 novembre
  Dr. Juan José Ferro Rivera
  1
 • Objectius
  • Millorar l’ús racional del medicament en la gent gran
  2
 • Bibliografia
  http://www.osanet.euskadi.net/r85-20361/es/contenidos/informacion/infac/es_1223/adjuntos/infac_vol_17_n6.pdf
  http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/bit307.pdf
  3
 • Guió de la presentació
  • Conceptes Generals del medicament i la indústria
  • Farmacologia bàsica...
  • Magnitud consum i problemes associats
  • Canvis farmacocinètics i farmacodinàmics
  • Reaccions adverses i/o errors medicació
  • Medicació inadequada i Polimedicació
  • Interaccions farmacològiques
  • Incompliment terapèutic o no adherència
  • Controvèrsies farmacològiques
  • Recerca
  4
 • Un moment per la reflexió...
  El que hagis triat primer marca les teves prioritats a la vida...
  • Amics
  • Família
  • Feina
  • Diners
  • Sexe
  Imagineu-vos que esteu a casa descansant i de cop al mateix temps succeeix:
  • Truquen a la porta
  • El nen plora
  • Truquen per telèfon
  • Tens la roba estesa i comença a ploure
  • L’aigua es desborda a la cuina
  ...Que faríeu vosaltres?
  5
 • 6
  Conceptesgenerals del medicament
  • Definició de Medicament d’ús humà
  Tota substància o combinació de substàncies que es presentin com posseïdores de propietats per al tractament o prevenció de malalties en éssers humans amb la fi de restaurar, corregir o modificar les funcions fisiològiques exercint una acció farmacològica, immunològica o metabòlica o d’establir un diagnòstic mèdic.
  • Definició de PrincipiActiu
  Tota matèria, qualsevol que sigui el seu origen - humà, animal, vegetal, químic o d’un altre tipus- a la que s’atribueix una activitat apropiada per constituir un medicament.
  • A Espanyatenim:
  Principisactius (p.a.): > 2.200
  Especialitatsfarmacèutiques: aprox 6.500
  Llistat de medicamentsesencials OMS: 370 p.a.
 • 7
  Conceptesgenerals del medicament
  • Condicions ús:
  • Hospitalària
  • DxHospitalàri
  • ECM
  • Validació
  • Condicionsfinançament:
  • Actius/pensionistes
  • Aportacióreduïda
  • No finançat
  • PreusReferència
  • Agències Reguladores:
  • Nacionals: AEMPS
  • Europees: EMEA
  • Altres: FDA
  • Legislació:
  • Laboratorifarmacèutic
  • Investigació (GCP, GLP)
  • Fabricació (GMP)
  • Autorització registre
  • Preu i Finançament
  • Publicitat
  • Farmacovigilància
 • 8
  Conceptesgenerals del medicament
  AutoritatsSanitàries
  IndústriaFarmacèutica
  Eficàcia
  Majoristes
  Mitjans de comunicació
  Oficines de Farmàcia
  Societats científiques
  Delegats Comercials
  Eficiència
  MEDICAMENT
  METGE
  PACIENT
  Efectivitat
  Responsable de la decisió
  Prescripció de qualitat
  Infermera
  Altresprofessionalssanitàris
 • 9
  Conceptesgenerals de la indústria
  Objectiu:Obtenir benefici a canvi d’un servei farmacoterapèutic
  Novetats terapèutiques:Una nova molècula té...
  Un camí llarg (10-15 anys). En 3-5 anys ha de recuperar inversió. Patent 20 anys en molts països
  Molt car (500 milions euros aprox)
  Selectiu (1:10.000 substàncies)
  Obstaculitzat (Administracions, Registres…)
  Recerca:tenim de més a menys interés...
  > Eficàcia
  > Seguretat
  Mecanismes d’acció novedosos …
  Millores posològiques o avantatges farmacoeconòmics
  Limitacions AC:
  Nº i tipus de Pacients inclosos. Durada tractaments
  No sobredosis i bon compliment
  No condicions reals d’ús (nens, gent gran, embaràs, comorbiditat)
 • 10
  Conceptesgenerals de la indústria
  PEI
 • Bases farmacològiques...
  La farmacología (del griego, pharmacon, fármaco, y logos, ciencia)
  Via d’administració
  Acció farmacodinàmica
  Absorció
  Plasma sanguini
  Fàrmac lliure
  Fàrmac conjugat
  Metabolisme ó
  Biotransformació
  Metabòlits
  Lloc d’acció
  Depòsits tissulars
  Eliminació
  11
 • Bases farmacològiques...
  12
 • Bases farmacològiques...
  Conceptes farmacocinètics (ADME)
  • Biodisponibilitat (F lliure no unit a proteinespl (receptor inert))
  • Fetge biotransforma F en moltes ocasions. Metabòlit inactiu (efecte 1er pas hepàtic)
  • Eliminació principal renal (filtració o secreció)
  • Concentració plasmàtica = Cantitat F / Volumen distribució (D)
  • Volumen distribució (sanguini 5 litres , extracel·lular 12, corporal 42)
  • Concentració máxi AVC
  • T1/2 (temps des de distribució del F fins a que s’elimina el 50%)
  Conceptes de l’absorció o entrada de Fàrmac
  • Difusió: F baix PM
  • Acuosa (poros)
  • Lipídica (membrana). F liposolubles entren (membrana no ionitzada i que depèn del pH)
  • Facilitada (transportadors). Es saturen i inhibeixen
  • Transporte actiu (bombes)
  • Pinocitosis (endo/exocitosis). F elevat PM
  13
 • Bases farmacològiques...
  Conceptes farmacodinàmics
  • Acció farmacològica específica (receptor) i no específica (substància)
  • Els receptors poden ser: proteïnes reguladores, transportadores, estructurals i enzims
  • L’enllaç F-Receptorpot ser de més fort a més dèbil (covalent, electrostàtic o hidròfob). Normalment els més dèbils són mes selectius
  • Selectivitat del F és la capacitat d’unir-se a menys receptors
  • L’acció pot ser: agonista/ antagonista, competitiva/ no competitiva, reversible/ irreversible...
  • Potencia farmacològica és quan a menor dosis (menys ocupació de receptors) és produeix major acció farmacològica.
  14
 • Bases farmacològiques...
  15
 • Bases farmacològiques...
  16
 • Bases farmacològiques...
  17
 • Magnitud consum i problemes associats
  Polimedicats
  Comorbiditat
  Automedicació
  No compliment
  Consum medicaments
  RAM
  Prevalença malalties
  Poca informació mèdica
  Envelliment progressiu
  Ancians
  SITUACIÓ ACTUAL
  18
 • Magnitud consum i problemes associats
  SCENE
  LA PARADOXA de la GENT GRAN
  Eficàcia?
  Seguretat?
  Eficiència?
  Elevatús de medicaments
  Manca d’investigació
  19
 • Canvis farmacocinètics/farmacodinàmics
  FARMACODINÀMICA
  FARMACOCINÈTICA
  20
 • Canvis farmacocinètics en la gent gran
  21
 • Canvis farmacocinètics en la gent gran
  S’ha d’anar en compte...
  • Fàrmacs d’excreció renal, i més si marge terapèutic estret
  Digoxina i Liti
  • Fàrmacs liposolubles amb major volumen distribució i temps d’acció perllongat
  BZP
  • Fàrmacs hidrosolubles en menor volumen distribució i major risc de toxicitat
  Paracetamol, digoxina...
  • Malalts amb DM o IC, que poden empitjorar la funció renal amb processos intercurrents que provoquin deshidratació (infeccions)
  • Fàrmacs amb important primer pas a nivell hepàtic Propranolol, metoclopramida, opiacis...
  22
 • Canvis farmacodinàmics en la gent gran
  L’acció del Fàrmac afavoreix l’aparició de RAM
  • Modificacions número i sensibilitat de receptors
  • Canvis mecanismes homeostàtics (baroreceptors, quimioreceptors, sistema immune i termoreguladors)
  Hem de ser prudents en la prescripció en l’ancià...
  • Benzodiazepines, antipsicòtics i antidepressius (major risc de símdromeconfusional aguda, inestabilitat i caigudes)
  • Hipotensors (major incidència d’hipotensió postural)
  • Fàrmacs anticolinèrgics i anticoagulants orals
  • Altres fàrmacs...
  23
 • Reaccions adverses: conceptes generals
  Aconteixement Adverssegons RDFarmacovigilància
  Qualsevol resposta a un medicament que sigui nociva i no intencionada i que tingui lloc a dosis que s’apliquin normalment en l’ésser humà per la profilaxi, el diagnòstic o el tractament de malalties. Aquest terme inclou també totes les conseqüències clíniques perjudicials derivades de la dependència, abús i ús incorrecte de medicaments, incloent-hi les causades per l’ús fora de les condicions autoritzades i les causades per errors de medicació.
  Error de Medicaciósegons RD Farmacovigilància
  Error per acció u omissió en el procés de tractament amb medicaments que ocasiona o pot ocasionar un dany en el pacient. Els errors de medicació que ocasionin un dany en el pacient s’han de considerar als efectes de la seva notificació com a RA, excepte els derivats d’error terapèutic per omissió d’un tractament
  24
 • 25
  Aconteixementadvers per medicament
  RAM:HDA per AINEs en gentjove
  EM:Donar AINEs en gent gran sense IBP
  EM:HDA per AINEs en gent gran sense IBP
 • Reaccions adverses
  • Són causa...
  • d’un 10-15% dels ingressos hospitalaris
  • d’un 10% de la patologia visitada a AP
  • ~ 15% de pacients tractatsen hospitals amb medicaments presenten alguna forma de iatrogènia
  • En ancians, la possibilitat de presentar RAM...
  • d’un 5% amb 1 fàrmac
  • d’un 50-100% amb 10 o més fàrmacs.
  26
 • Tipus de reaccions adverses
  Mecanismes de les RAM:
  • [F] anormalment elevada en el receptor (alteracionsfarmacocinètiques)
  • Alteració corva dosis- resposta per incrementsensibilitat receptor
  • Administraciósimultània de F que interaccionen
  • Reaccions de citotoxicitat
  • Mecanismesinmunitaris
  • Toxicitat per defectesenzimàticsgenètics
  27
 • Farmacovigilància
  • IDENTIFICACIÓ DEL RISC
  Detecció d’un nou problema de seguretat desconegut abans de la comercialització del medicament o almenys la sospita raonable de la seva existència
  • TARGETA GROGA
  Mètode més eficient per la identificació del risc prèviament no conegut dels medicaments és la notificació espontània de sospites de RA per part del professional sanitari
  • TIPUS DE REACCIONS ADVERSES (RA)
  • Reacció adversa (RA) GREU
  Qualsevol reacció adversa que ocasioni la mort, o pugui posar en perill la vida, exigeixi hospitalització del pacient o prolongació d’una hospitalització ja existent, ocasioni una discapacitat o invalidesa significatives o persistents o constitueixi una anomalia congènita o defecte de naixement
  • Reacció adversa (RA) inesperada
  Qualsevol reacció adversa de la qual la naturalesa, gravetat o conseqüències no siguin coherents amb la informació descrita a la fitxa tècnica.
  28
 • 29
  Que s’ha de notificar?...
  Totes les sospites de RA a medicaments recentment comercialitzats
  (Tos pel Valsartan, no pel IECA...)
  RAM greus
  (Suïcidis per ISRS en adolescents i nens...)
  RAM noves de medicaments no citades en bibliografia
  (Events CV per COXIBs, AINE...)
  RAM de productes terapèutics tradicionals
  (Herbes ...etc)
  • Tots els Errors de Medicació que provoquin un aconteixement advers prevenible.
  NOTIFICACIÓ RAM i EM
 • Reaccions adverses
  Coxib
  rosiglitazona
  Analeg insulina
  antipsicòtics
  30
 • 31
  Cites de referència en farmacovigilància
  “Abans de prendre un medicament de recent comercialització, vostè hauria d’esperar no menys de 5 anys, a menys que es tracti d’un d’aquells casos rars de medicament amb aportació terapèutica excepcional”
  PublicCitizen
  “No sembla convenient ser el primer a utilitzar un nou fàrmac … Però tampoc l’últim a abandonar un d’obsolet”
  Goodman & Gilman
 • Reaccions adverses a medicaments
  32
 • Reaccions adverses a medicaments
  • Fàrmacs més productors de RAM…
  • Digoxina(intox: nàusees, arítmies, confusió)
  • Diürètics (alteracelectrolítiques, deshidratació, IR, incontinència)
  • Beta-bloquejadors(hipotensions, broncoespasme)
  • Neurolèptics (anticolinèrgics (constipació) i extrapiramidals (rigidesa, tremolor))
  • Anticolinègics(retenció urinària, estat confusional)
  • Ansiolítics(caigudes, estat confusional, incontinència)
  • AINEs(HDA, increment esdeveniments tromboembòlics, HTA, IRenal)
  • Corticoides(hiperglucèmies, tromboflebitis)
  • Antibiòtics (lesions cutànies, al·lèrgies)
  • Anticoagulants(hemorràgies)
  • Hipoglucemiants orals i insulines(hipoglucèmies)
  33
 • 34
  Reaccions adverses a medicaments
  • Situacions suggestives de RAM en gent gran:
  • Síndrome confusional aguda
  • Trastorn de conducta o canvis de comportament
  • Depressió...
  • Caigudes
  • Incontinència urinària o fecal
  • Constipació
  • Manifestacions extrapiramidals
  • Pèrdua de memòria
  • Inestabilitat
  • Inquietud
  • Lesions cutànies
  • Estrenyiment o diarrea
  Davantqualsevolnou signe o símptome, s’ha de considerar una possiblereacció adversa a medicament
 • Medicació desaconsellada > 75 anys
  Medicaments a evitar en gent gran
  Beers
  ACOVE
  STOPP/START
  Prevalença de consum elevat
  Evidència de la prevenció
  Polimedicació
  Sexe femení
  Mala percepció salut
  Diverses classificacions medicació inadequada (Consens experts)
  Factor de risc independent mortalitat i hospitalització
  35
 • Medicació desaconsellada > 75 anys
  36
 • Medicació desaconsellada (Beers i cols)
  37
 • Medicació desaconsellada (Beers i cols)
  38
 • Medicació infrautilitzada...
  • Infrautilització de medicació apropiada
  • La edatés un predictor de infrautilització de…
  • Beta-bloquejadors i/o AAS post IAM
  • IECA en IC
  • Anticoagulació en ACxFA
  • Tractament dolor oncològic, diabetes i asma
  • El motiu principal és la manca d’evidència
  • Actualmenttenimelscriteris STOPP/START
  http://www.cedimcat.info/html/ca/dir2458/doc26651.html
  39
 • Polimedicació
  • Definició
  El consum simultani de 4 o més fàrmacs (no consens)
  Prescripció i ús de més fàrmacs dels indicats clínicament
  • Motiu:
  Sobreutilització de medicació innecesaria (97% a residències i 61% a domicili) i automedicació (31,2% en ancians)
  • Relació directa (fàrmac i problemes medicació)
  • RAM
  • Interaccions entre PA,
  • Duplicitats,
  • No adherència als tractaments,
  • Fracassos terapèutics,
  • Intoxicacions i increment d’ingressos hospitalaris
  40
 • Polimedicació
  Causes de incidència elevada de polimedicació...
  • La pluripatologiai la dependència física
  • La mala autopercepció de la salut
  • Tendència a la cronicitat de moltes malalties
  • Utilització de medicaments per símptomes menors
  • Tendència a l’automedicació i el no compliment
  • Intervenció de múltiples prescriptors. Freqüentació.
  • No compliment de mesures higiènico-dietètiquesnecessàries per al control de determinades malalties
  • Estils de vida com sedentarisme, consum tabac i alcohol o dieta inadequada que empitjoren el curs de moltes malalties
  41
 • Polimedicació
  Teniren compte:
  • Ús ocasional
  • Allargar tractaments
  • Drogues socials
  • Efecte “cascada de prescripció”
  • Al·lèrgies a fàrmacs
  • Antecedents RAM
  • Tractaments actuals
  • Fàrmacs no prescrits
  • Fàrmacs “placebos”
  • Remeis casolans
  42
  42
 • Polimedicació
  Actuacions recomenades:
  • Identificar medicacions inapropiades
  • Considerar alternatives
  • Revisar periòdicament la medicació (6-12 mesos)
  • Valorar retirar fàrmacs (Hamdy Questions: indicació, duplicitat, RAM, dosificació, funció renal i interaccions)
  • Pautes simples i revisades
  • Estimar la funció renal, ajustar dosis i adaptar horaris
  • Educació pacient i/o cuidador
  • Formació metges i ús perfils de prescripció
  • Monitorar pacients amb psicotrops (caigudes)
  • Considerar combinacions (adherència i eficàcia)
  • Les activitats preventives i estudis valoració geriàtrica
  43
  43
 • Interaccions farmacològiques
  Prevalençainteraccionsgeriatria13,6%
  Interacció
  Farmacèutica
  Interacció
  Farmacocinètica
  Interacció
  Farmacodinàmica
  • Perillautomedicació i interacció: Antiàcids, AINE, antihistamínics…
  • Depressió SNC: BZP, barbitúrics, opioides, antiepilèptics…
  44
 • Interaccions farmacològiques
  L’aparició de la interacciódepén de factorslligats al fàrmac, característiques del pacient i situació clínica…
  El clínic ha de ….
  • Conèixerelsfàrmacsque ambmésfreqüència interaccionen
  • Conèixer el grau de funcio renal i hepàtica
  • Revisar les contraindicacions al prescriureelsfàrmacs, observar elsefectesterapèuticsdelsmedicaments al retirar o prescriure un de nou
  45
 • Eines suport informatitzat...PREFASEG
  PREFASEG
  • Mòdulinformàticintegrat a la història clínica, dónasuportalsclínics en la promoció de la seguretat clínica del pacient
  • Interactiu: Avisa al clínic de problemesd’interaccions, al·lèrgies, ttoredundants, contraindicacionsambproblemes de salut…etc
 • Estat actual PREFASEG
  Contingut clínic I
  Contingut clínic II
  • Contraindicacions medicament – variables bioquímiques
  • Avís dosi inadequada segons pes en pacient pediàtric
  • Registre i avís de RAM en pacients individuals
  • Medicaments teratogènics
  • Tutorial de pediatria
  • Contraindicacions per problemes de salut i/o edat
  • Fàrmacs desaconsellats en geriatria
  • Al·lèrgies
  • Tractaments redundants
  • Interaccions
  47
 • Guia Terapèutica informatitzada
  Instrument de suport a la presa de decisions en la terapèutica de la patologia aguda.
 • De quedepén grau control malalties?
  ... Si pregunto de què depèn el grau de seguiment dels “militars”?
 • 50
  Incompliment terapèutic o no adherència
  Enfermero. Buenos días, don Antonio, veo que hoy le toca la revisión de su problema de presión arterial, ¿no es eso?
  Paciente. Sí, sí, así es... mire, aquí tengo apuntadas todas las tensiones que me “cogió” “la practicanta” en estas semanas.
  Enfermero.(recogiendo la hoja que le tendía).Vamos a ver... bueno, veo que a pesar de la medicación esto no está del todo bien.
  Paciente. Bueno hubo unos días que estaba muy bien
  controlada, pero no sé qué pasó luego...
  Enfermero. ¿Evita usted la sal en las comidas?
  Paciente. Es que sin sal, sin sal del todo...
  Enfermero. Así que no hace la dieta. ¡Pues poco vamos a solucionar así a pesar de tomar dos pastillas diarias!
  Paciente. ¿Ha dicho...? ¿Dos pastillas diarias?
  Enfermero. Pues claro, hombre. Es lo que le mandó el médico hace un par de meses, ¿no? Hipopresil 700®, una cada doce.
  Antonio es un paciente de unos 70 años al que hacía un año se le había diagnosticado HTA. En los últimos meses, debido al escaso éxito obtenido con las medidas higiénico-dietéticas recomendadas por su enfermera, se le había instaurado tratamiento farmacológico. En concreto se le pautó Hipopresil 700®, un comprimido cada 12 h. Acude en el día de hoy a revisión programada en la consulta de su Enfermero.
  Paciente.
  Pues no!... una pastilla cada doce... ¡cada doce días, como el médico me mandó!
 • Incompliment terapèutic o no adherència
  • Alta prevalença
  • En malalties cròniques: 50-60%
  • En patologies agudes: 20%els primers dies i un 60-80%dies successius.
  • S’estima que més del 30%dels ancians no compleixen la pauta de tractament indicada pel seu metge
  51
 • Incompliment terapèutic o no adherència
  • Incompliment voluntari
  • Aparició de RAM a certs tractaments
  Ex: neurolèptics o diürètics
  • Desconeixement dels beneficis del tractament
  • Creences culturals
  • Incompliment involuntari
  • Dificultat per ingerir, tolerar o administrar el medicament degut a l’aparició de patologies, com la disfàgia
  • Dèficit sensorial per pèrdua de visió, que dificulta la identificació dels medicaments...
  • Problema de comprensió de les instruccions d’ús
  52
 • Incompliment terapèutic o no adherència
  • El no compliment ve afavorit per diversos factors com són:
  • La remissió dels símptomes
  • El desconeixement de les patologies
  • La manca d’informació sobre el tractament a seguir
  • Els dèficits sensorials, la pèrdua de memòria, la soledat i diversos factors que afecten especialment a la gent gran.
  53
 • Incompliment terapèutic o no adherència
  54
 • Incompliment terapèutic o no adherència
  • Hi ha una sèrie de mesures genèriques que poden ajudar a millorar el compliment terapèutic
  • Administrar medicaments amb els menjars
  • Utilitzar fàrmacs amb dosis única
  • Utilitzar fàrmacs que tenen efecte sobre més d’una malaltia
  • Utilitzar associacions útils de fàrmacs
  • Enquestar de manera regular sobre el compliment i trucades telefòniques
  • Educar al pacient sobre les seves malalties
  55
 • 56
  Incompliment terapèutic o no adherència
  • Etiquetes en les caixes dels medicaments
  • Fulls de medicació horària amb imatges medicaments
  • Preparació del Sistema Personalitzat de Dispensació (SPD) en el domicili i/o Oficina farmàcia
  • Pla de Medicació de la Recepta electrònica
 • 57
  Incompliment terapèutic o no adherència
  PLA DE MEDICACIÓ PERSONALITZADACEDIMCAT
 • 58
  Recomenacions per millorar prescripció
  (Adaptat i traduït de Milton JC et al.)
 • ... Moltes gràcies per l’atenció
  59
 • Controvèrsies farmacològiques
  • Hipercolesterolèmia
  • Hipertensió arterial
  • Insomni
  • Depressió
  • Malaltiad’Alzheimer
  • Úsd’ATB en geriàtrics
  60
 • Hipercolesterolèmia
  61
 • Hipertensió arterial
  62
 • Insomni
  • Moltfreqüent en la gent gran
  • Freqüentprescripció de BDZ: especial sensibilitat de la gent gran
  • Prescriuredesprésd’unaacuradaavaluació.Provaraltres mesures i per períodescurts
  • Evitar BDZ (A) de vida mitjana-llarga (caigudes...) i curta (abstinència...)
  • Útils les de vida intermitjacom el lorazepam
  • Zopiclona i buspirona: menysestudis, peròsembla que sónfàrmacssimilars en eficàcia i efectes adversos
  63
 • Depressió
  • Trastornpsiquiátricmésfreqüent en la gent gran
  • De vegades es confonamb la demència
  • 1ª elecció ISRS (A), per tenirmenysefectessecundaris, el tempssuficient. Evitar elsestimulants
  • Falta de resposta o depressiógreu (A) tricíclics o heterocíclics
  64
 • Malaltia d’Alzheimer
  65
 • Ús d’Antibiòtics als geriàtrics ...
  [Effect of a multifaceted intervention on number of antimicrobial prescriptions for suspected urinary tract infections in residents of nursing homes: cluster randomised controlled trial. BMJ 2005; 331(7518):645-704.]
  Una intervenció multifactorial ambarbres de decisió de diagnòstic i tractamentpotreduir el número de prescripcionsd’antibiòtics per a infeccionssospitoses del tracteurinari en pacients que viuen en residènciesgeriàtriques.
  66
 • Recerca
  La majoria dels fàrmacs s’estudien en malalts en els qual no s’utilitzaran majoritàriament.
  • Hi ha poca recerca en gent gran en problemes de salut molt freqüents i rellevants:
  • Hipercolesterolèmia
  • HTA
  • Patologia gastrointestinal
  • Dolor crònic i
  • Patologia traumatològica
  • Hi ha uns aspectes específics de la gent gran i el medicament
  • Polifarmàcia
  • RAM
  • Compliment terapèutic
  • Interaccions farmacològiques
  ATENCIÓ PRIMÀRIA
  És l’àmbit idoni
  67
 • Recerca
  Línies de futur...
  • Les Societats Científiques, les Administracions públiques i les Fundacions d’Atenció Primària haurien de promoure més la investigació farmacològica en gent gran
  • No és ètic la exclusió de la gent gran dels AC (els CEIC haurien de tenir un paper essencial)
  • S’hauria de fomentar que els AC estratifiquin els seus resultats per edat, per poder agregar dades
  68