folio chemistry

4,767 views

Published on

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,767
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

folio chemistry

 1. 1. BAB 1 PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN Pendedahan kepada Penyata Kewangan Penyata Kewangan terbahagi kepada 2 jenis: i) Penyata Pendapatan/Akaun Perdagangan dan Untungrugi ii) Kunci kira-kira Tujuan Penyata Kewangan:  Penyata Pendapatan disediakan untuk mencari Untung Kasar dan Untung Bersih.  Kunci kira-kira disediakan untuk menentukan kedudukan perniagaan pada akhir tahun perakaunan. Tajuk Penyata Kewangan  Tajuk penyata pendapatan ditulis sebagai ’Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2010.  Tajuk kunci kira-kira ditulis sebagai ’Kunci Kira-Kira pada 31 Disember 2010. Contoh: SYARIKAT MERPATI PUTIH SDN. BHD. PENYATA PENDAPATAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2012 Jualan Jualan Bersih X Tolak Kos Jualan: Stok awal X Belian X Kos barang untuk dijual X Tolak Stok akhir X Kos Jualan X Untung Kasar X Campur Hasil: Komisen diterima X Faedah diterima X Diskaun diterima X Sewa diterima X Hutang lapuk terpulih X (Pengurangan peruntukan hutang ragu) X X Nama dan tajuk
 2. 2. Tolak Belanja : Gaji X Iklan X Angkutan keluar X Kadar Bayaran X Insurans X Belanja am X Komisen jurujual/jualan X Sewa dibayar X Belanja membaiki X Alat tulis X Cukai pintu X Faedah dibayar X Diskaun diberi X Hutang lapuk X Belanja hutang ragu X Belanja pos X Caj bank X Belanja susut nilai X X Untung Bersih (atau Rugi Bersih) X Utg Kasar = Jualan – Kos Jualan Utg Bersih = Hasil - Belanja Penyata Pendapatan terdiri daripada komponen hasil dan belanja.
 3. 3. Contoh Kunci Kira-Kira: SYARIKAT MERPATI PUTIH SDN. BHD. KUNCI KIRA-KIRA PADA 31 DISEMBER 2012 Aset Bukan Semasa Kenderaan Perabot Alatan pejabat Mesin Aset Semasa Penghutang Stok Akhir Bank Tunai Tolak :Liabiliti Semasa Pemiutang Modal Kerja Jumlah Aset Dibiayai oleh: Ekuiti Pemilik Modal Awal + Utg Bersih SAMA - Ambilan Modal Akhir Liabiliti Bukan Semasa Pinjaman X X X X X X X X X X X X X X X X X X XX XX Modal Kerja = Aset Senasa – Liabiliti Semasa Kunci Kira-kira terdiri daripada komponen Aset, Liabiliti dan Ekuiti Pemilik. Nama dan tajuk
 4. 4. Pihak yang bertanggungjawab ke atas penyediaan Penyata Kewangan  Pemilik adalah orang yang bertanggungjawab di atas penyediaan Penyata Kewangan.  Pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyediaan Penyata Kewangan ialah; i) Akauntan  memberi nasihat, merancang dan melaksanakan dasar sistem belanjawan, kawalan akaun dan perakaunan lain.  Menyediakan dan mengesahkan Penyata Kewangan untuk dibentangkan kepada pihak-pihak tertentu. ii) Pengurus Kewangan –  Mengurus pelaporan kewangan supaya berjalan lancar.  Menyediakan akaun bulanan dan laporan kpd pihak atasan.  Menyediakan akaun tahunan. iii) Pengurus akaun  Menyelenggara rekod lengkap semua rekod transaksi kewangan sesebuah pernigaan dgn bimbingan akauntan.  Mengesahkan ketepatan dokumen dan rekod yang berkaitan pembayaran, penerimaan dan transaksi kewangan lain.  Menyediakan penyata dan laporan kewangan tempoh tertentu.  Menjalankan pengiraan perakaunan dgn menggunakan pakej perisian komputer yang standard. SEJARAH PERAKAUNAN SECARA RINGKAS Permulaan menyimpan rekod sejak tamadun purba.  Catatan tertua – catatan pembayaran upah di Babylonia pada tahun 3500 S.M.  Pada peringkat awal, catatan dibuat pada kepingan tanah liat. Kemudian menjadi lebih maju setelah terciptanya papyrus (kertas) dan calamus (pen) di Mesir pada tahun 400 S.M.  Wang digunakan sebagai alat perantaraan bagi penilaian dan pertukaran apabila sistem kewangan bermula pada abad ke-5 dan ke 6 S.M. Rekod perakaunan menggunakan nilai wang sebagai ukuran.
 5. 5.  Pada tahun 850 M, sistem angka Hindu-Arab digunakan yang dicipta oleh orang India.  Sistem catatan bergu bermula apabila perdagangan semakin pesat di Itali pada 1200-1500 S.M. Sistem ini dicipta oleh seorang rahib dari Itali bernama Luca Pacioli bertujuan dapat menyimpan rekod yang lengkap dan sistematik.  Luca Pacioli dianggap sebagai bapa perakaunan kerana bukunya merupakan terbitan perakaunan yang pertama dicetak dan beliau telah membentuk asas perakaunan yang diamalkan sehingga kini.  Revolusi Perindustrian di England pada abad ke 17 dan ke 18 telah memperkembangkan lagi sistem perakaunan. Pengenalan kepada perakaunan kos.  Pada akhir abad ke 19 dan ke 20, bidang perakaunan mencapai taraf profesional.  Pada tahun 1973, Jawatankuasa Piawaian Perakaunan Antarabangsa (International Accounting Standards Committee)-IASC ditubuhkan oleh badan perakaunan dunia di Sydney untuk menerbitkan Piawaian Perakaunan Antarabangsa (International Accounting Standards)-IAS supaya akaun-akaun dan penyata kewangan disediakan mengikut piawaian asas serta mengawal profesion perakaunan. Perkembangan Sistem Perakaunan i) Falsafah Perakaunan Islam dan Konvensional  Sistem kewangan Islam telah berkembang maju dan menjadi bahagian penting dalam sistem kewangan antarabangsa.  Sumber perakaunan Islam berlandaskan Al Quran dan Sunnah yang hanya menekankan keadah dan aktiviti perakaunan yang dibenarkan syarak.  Perakaunan Islam menekankan aspek akhlak dan etika berpandukan konsep hibah.  Akauntan (Muhtasib) mesti seorang amanah, benar,b/jawab, adil dan berakhlak mulia dalam menjalankan tugas.  Perakaunan Islam turut menekankan aspek halal dan kesan moral dan sosial. ii) Falsafah Perakaunan Konvensional  Mengambilkira perkara yang diukur dgn nilai kewangan.  Keputusan berdasarkan keuntungan semata-mata.  Kurang mengambilkira kesan tindakan ke atas masyarakat dan alam sekitar. Konsep Pendedahan vs Konsep Penemuan (Disclosure vs Discovery)  Konsep pendedahan menyatakan bahawa semua maklumat penting perlu didedahkan dan tidak boleh ditinggal atau disembunyikan.  Nilai yang dilaporkan dalam Penyata Kewangan sepatutnya adalah nilai yang memang sepatutnya dilaporkan.  Perkara yang perlu didedahkan adalah nota kpd Penyata Kewangan spt pengiraan susutnilai. Perkara lain yang perlu didedahkan adalah seperti angggaran perakaunan dan liabiliti luarjangka.
 6. 6.  Maklumat perlu disusun dgn teratur agar senang dibaca dan difahamiagar pengguna maklumat itu dapat membantu mereka dalam membuat keputusan atau perancangan dgn firma itu,  Konsep penemuan pula menyatakan maklumat hanya didedahkan sekiranya perkara itu dibangkitkan atau dipersoalkan oleh pihak luar.  Sebagai contoh, penjual tidak perlu mendedahkan kekurangan pada barang yang dijual kecuali dipersoalkan oleh pembeli. Falsafah Pelaporan Kos Sejarah dan Nilai Saksama  Kos sejarah adalah kos yang benar-benar berlaku dan bukannya anggaran.  Nilai saksama adalah anggaran nilai terhadap harga pasaran yang realistik dan munasabah.  Nilai kos sebenar masih digunakan sbg nilai utk direkod ke dalam jurnal namun pada tarikh Penyata Kewangan disediakan nilai/angka dalam buku perlu disemak utk memastikan nilai dalm buku perakaunan adalah nilai saksama.  Semua item kos sejarah perlu diselaraskan agar menunjukkan nilai saksama selaras dgn gambaran terkini perniagaan. Proses perakaunan (Manual dan berkomputer)  Secara manual media penyimpanan maklumat adalah buku-buku perakaunan spt Jurnal, Buku Tunai dan Lejar.  Secara berkomputer media penyimpanan maklumat adalah media elektronik spt disket dan cakera optik. Perakaunan sebagai profesion  Maksud – pekerjaan profesion atau ikthisas yang dilakukan seseorang yg memiliki kemahiran tertentu dan terlatih dalm bidang itu.  Akauntan sebagai pemimpin a) Mengkhusus dalam bidang perakaunan dan bertindak sbg penasihat perniagaan. b) Perlu bertindak sbg pemimpin berakauntabiliti c) Perlu ada ciri-ciri spt akauntabiliti, jujur, amanah dan berintegriti.  Antara t/jawab akauntan ialah: a) Menyediakan Penyata Kewangan b) Membuat keputusan c) Merancang belanjawan d) Juruaudit dalaman e) Penasihat dan perancang percukaian Keperluan Kod Etika Profesion Perakaunan
 7. 7.  Berdasarkan Kod Etika utk Akauntan Profesional oleh IFAC.  Etika adalah perkara yang betul dalam apa jua keadaan. BADAN PERAKAUNAN PROFESIONAL DI MALAYSIA a. Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (Malaysian Accounting Standard Board) – MASB Ditubuhkan di bawah Akta Laporan Kewangan 1977 Lembaga ini mempunyai kuasa tersendiri untuk memaju dan menerbitkan piawaian perakaunan dan laporan kewangan di Malaysia. Fungsi dan kuasa MASB; o Menerbit piawaian perakaunan baru o Menyemak dan membaiki piawaian perakaunan sedia ada o Menentukan skop dan penggunaan piawaian perakaunan o Melaksanakan tugas sebagai penasihat awam o Menentukan kehendak minimum dan garis panduan utk penyediaan laporan kewangan di Malaysia. b. Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia (Malaysian Institute of Certified Publics Accountants) – MICPA  Ditubuhkan pada tahun 1965 di bawah Akta Syarikat 1965.  Bertujuan untuk memajukan profesion perakaunan di Malaysia dengan memberi latihan dan peperiksaan.  Antara syarat ntuk menjadi ahli MICPA; 1. Lulus semua bahagian peperiksaan yang dikendalikan oleh MICPA> 2. Mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 3 tahun. c. Institut Akauntan Malaysia (Malaysia Institute of Accountants) – MIA Ditubuhkan pada tahun 1969 di bawah Akta Akauntan 1967. Bertujuan untuk memperkembangkan profesion di Malaysia dan bertindak sebagai pendaftar akauntan. Ahli-ahli MIA digelar akauntan awam (PA), akauntan berdaftar (RA) dan akauntan berlesen (LA
 8. 8. SIMPAN KIRA VS PERAKAUNAN SIMPAN KIRA VS PERAKAUNAN CIRI-CIRI SIMPAN KIRA PERAKAUNAN Takrif Proses mengenal pasti dan merekod urus niaga perniagaan secara teratur dan tepat mengikut sistem catatan bergu. Proses mengenal pasti, merekod, mentafsir, menganalisis, melaporkan maklumat kewangan dan merancang serta mengawal kegiatan perniagaan. Tujuan a. Bukti urus niaga berlaku b. Mengumpul maklumat c. Membuat keputusan dan perancangan d. Mencatat urus niaga e. Mencatat nama penghutang, pemiutang dan nilai hutang a. Mengumpulkan maklumat berdasarkan etika yang ditetapkan. b. Menganalisis dan mentafsir maklumat. c. Menyediakan laporan kewangan bagi membantu membuat keputusan. BENTUK-BENTUK ORGANISASI PERNIAGAAN Terbahagi kepada empat jenis iaitu Milikan Tunggal, Perkongsian ,Syarikat Berhad dan Koperasi. CIRI-CIRI MILIKAN TUNGGAL PERKONGSIAN 1. Pemilikan Seorang pemilik 2 – 20 orang 2 – 50 orang (perkongsian profesional) 2. Modal Pemilik sendiri Sumbangan pekongsi
 9. 9. 3. Pembentukan Didaftar dengan Pendaftar Perniagaan dan Majlis Kerajaan Tempatan Didaftar dengan Pendaftar Perniagaan dan Majlis Kerajaan Tempatan 4. Kawalan dan Pengurusan Pemilik sendiri Pekongsi aktif - menyumbangkan modal dan ambil bahagian pengurusan 5. Liabiliti Tidak terhad Tidak terhad (kecuali pekongsi berhad) 6. Keuntungan Diperoleh oleh pemilik Dibahagikan kepada pekongsi mengikut perjajnian perkongsian 7. Cukai Cukai pendapatan perseorangan Cukai pendapatan perseorangan 8. Mesyuarat Agong Tahunan Tidak wajib Tidak Wajib ***Pekongsi lelap - hanya menyumbangkan modal sahaja dan tidak mengambil bahagian dalam pengurusan. ***Pekongsi namaan/nominal – hanya menyumbangkan nama sahaja. *** Pekongsi aktif – melibatkan diri dalam perniagaan perkongsian KOPERASI Ciri-ciri 1.Tujuan 2.Penubuhan 3. Liabiliti 4.Modal 5. Kuasa dan keahlian Memberi kebajikan kepada ahli- ahli/anggota koperasi. Didaftarkan dgn Ketua Pendaftar Koperasi. Tidak Terhad Sumbangan saham oleh setiap ahli/anggota Satu undi untuk setiap ahli/anggota.
 10. 10. 6.Pentadbiran/Kawalan 7. Dividen Ditadbir oleh ALK yang dilantik semasa MAT. Berdasarkan jumlah saham disumbang oleh ahli/anggota koperasi sekiranya mendapat keuntungan. SYARIKAT BERHAD - Dibahagikan kepada dua jenis iaitu Syarikat Sendirian Berhad dan Syarikat Awam Berhad. - Didaftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) mengikut Akta Syarikat 1965. - Modal syarikat berhad dikumpulkan melalui terbitan saham kepada orang awam. - Pemegang saham akan menerima untung dalam bentuk dividen. - Liabiliti syarikat berhad adalah terhad kepada jumlah modal. - Cukai pendapatan syarikat. Ciri-ciri Syarikat Sendirian Berhad Syarikat Awam Berhad 1. Bilangan ahli Minimum 2 orang dan maksimum 50 orang. Minimum 2 orang dan maksimum tiada had. 2. Pemilikan saham Terhad kepada individu tertentu. Terbuka kepada orang ramai. 3. Pindah milik saham Saham tidak boleh dipindah milik tanpa persetujuan daripada pemegang saham yang lain. Bebas dipindah milik dan mudah dijual beli melalui broker saham di Bursa Saham. 4. Status saham Saham tidak boleh disenaraikan atau diurus niaga di bursa saham. Saham boleh disenaraikan dan diniagakan secara bebas di bursa saham.
 11. 11. 5. Laporan kewangan Penyata kewangan tidak perlu didedahkan kepada orang ramai. Penyata kewangan perlu didedahkan kepada orang awam dalam akhbar. Laporan kewangan dibentang dan diluluskan dalam MAT. Laporan kewangan tahunan perlu diserahkan kpd SSM SUB BIDANG PERAKAUNAN Terdiri daripada:  Perakaunan Kewangan > Pelaporan prestasi perniagaan (untung atau rugi) dalam sesuatu tempoh perakaunan, pelaporan kedudukan kewangan, aliran masuk dan keluar yg berkaitan dgn perniagaan. > Maklumat berguna utk mereka yang berkepentingan.  Perakaunan Pengurusan > khusus kpd penyediaan maklumat utk kegunaan dalaman perniagaan spt pihak pengurusan dan kakitangan. > digunakan utk perancangan, kawalan dan membuat keputusan.  Audit > proses sistematik utk memperoleh dan menilai bukti secara objektif berkaitan dgn kegiatan perniagaan. > proses pemeriksaan dokumen-dokumen perniagaan yang megesahkan urusniaga yang direkod itu memang sebenarnya berlaku. > dilakukan oleh juruaudit yang bertauliah.  Percukaian > perundingan percukaian, perancangan percukaian dan penyediaan penyata cukai.  Sistem Maklumat Perakaunan > sistem penjanaan maklumat perakaunan . > satu rangkaian prosedur yang berhubungan antara satu maklumat perakaunan dgn satu yang lain. > memproses data agar dpt digunakan oleh perniagaan dalam membuat keputusan.
 12. 12. KONSEP DAN PRINSIP ASAS PERAKAUNAN 1. Wang sebagai Ukuran - Semua urus niaga perniagaan direkod dan dilaporkan dalam nilai wang; Ringgit Malaysia (RM). 2. Catatan Bergu - Setiap urus niaga harus direkod di sebelah debit dan kredit dengan jumlah dan tarikh yang sama di dalam sekurang-kurangnya dua akaun. 3. Entiti Berasingan - Sesebuah perniagaan dianggap sebagai satu unit yang tersendiri dan terpisah dengan pemiliknya dari segi perakaunan. - Sebarang urusan antara perniagaan dengan pemiliknya dianggap dua pihak yang berasingan. - Hanya urus niaga perniagaan dicatat dalam buku perniagaan. 4. Tempoh Perakaunan - Pembahagian hayat perniagaan kepada suatu jangka masa yang tetap bagi tujuan laporan perakaunan. - Contoh 6 bulan atau setahun. 5. Kos Sejarah - Kos belian yang direkod kekal dalam buku perakaunan tanpa mengambil kira perubahan nilai dalam pasaran .(direkod mengikut harga kos semasa belian di buat) - Tujuan konsep ini adalah supaya rekod dan laporan kewangan dibuat dengan lebi objektif. 6. Usaha Berterusan - Perniagaan diandaikan wujud untuk jangka masa yang panjang dan berterusan. 7. Asas Perakaunan Akruan - Kos sebenar yang terlibat dibandingkan dengan hasil yang diperoleh untuk suatu tempoh tertentu.
 13. 13. 8. Ketekalan - dikenali sebagai malar atau konsistensi. - Kaedah perakaunan yang sama digunakan secara berterusan untuk setiap tempoh perakaunan. - bagi setiap tempoh perakaunan satu kaedah merekod perakaunan yang sama diamalkan dalam setiap laporan penyata kewangan. - tujuan konsep ini adalah untuk mengelakkkan kekeliruan dalam penyata kewangan dan dapat memberi gambaran paling tepat tentang aktiviti perniagaan 9. Materialiti - Suatu catatan perakaunan dianggap material sekiranya keciciran butiran tersebut memberikan kesan terhadap penyata kewangan yang disediakan. - Belanja perniagaan yang bukan kebendaan aKan direkod sebagai belanja. - Belanja yang bersifat kebendaan direkod sebagai aset dalam penyata kewangan. 10. Konservatisme - Hasil dan Untung perniagaan direkodkan jika benar-benar berlaku. - Segala kerugian yang dijangka hendaklah diambilkira sebagai belanja dalam Penyata Pendapatan tetapi segala keuntungan yang dijangka tidak boleh diiktiraf sbg keuntungan sehingga diperolehi. 11. Pelaporan Berasaskan Nilai Saksama - Penyata Kewangan perlu memberikan maklumat yang tepat, tidak mempunyai sebarang kesilapan yang material serta dapat memberikan gambaran yang benar dan saksama. CIRI KUALITATIF PENYATA KEWANGAN • Kebolehfahaman i) Pengguna maklumat mest dapat memahami isi kandungan maklumat yang disampaikan kepada mereka. • Relevan i) Mesti relevan/tepat dgn tujuan maklumat tersebut disediakan . ii) Maklumat yang disediakan haruslah berkaitan dgn aktiviti-aktiviti perniagaan masa kini dan hadapan. iii) dapat mempengaruhi keputusan yang dilakukan oleh pengguna • Kebolehpercayaan i) maklumat mestilah bebas daripada sebarang ralat atau kesilapan dan disertakan bukti kukuh. ii) mesti bebas dari sebarang pengaruh dan tekanan pihak tertentu dan disahkan oleh juruaudit. • Kebolehbandingan
 14. 14. i) maklumat digunakan sebagai asas sesuatu perbandingan . ii) Maklumat kewangan mudah dibandingkan dgn prestasi tahun-tahun lepas atau perniagaan lain. • Tepat masa i) maklumat harus diperoleh pada masa maklumat tersebut diperlukan dan perlu lebih kerap. KITARAN PERAKAUNAN Proses perakaunan yang dilaksanakan mengikut urutan yang bersistem dalam satu tempoh perakaunan. 1. Dokumen Sumber 2. Buku Catatan Pertama 3. Pengeposan ke Lejar 4. Penyediaan Imbangan Duga 5. Pelarasan 6. Imbangan Duga selepas Pelarasan 7. Penyediaan Penyata Kewangan 8. Catatan Penutup
 15. 15. BAB 2 ASET, LIABILITI, EKUITI PEMILIK, HASIL DAN BELANJA ASET • Harta benda bernilai yang dimiliki oleh sesebuah syarikat yang digunakan untuk menjalankan aktiviti perniagaan bagi mendapatkan keuntungan. ASET BUKAN SEMASA • Digunakan untuk menjalankan perniagaan dan bukan untuk tujuan jualan semula. • Aset yang tahan lama dan kekal untuk beberapa tempoh perakaunan. • Contoh – mesin, kenderaan, premis, lekapan dan lengkapan, perabot, alatan pejabat. • Bukan utk dijual bagi mendapatkan keuntungan tapi digunakan utk menjalankan aktiviti perniagaan. ASET SEMASA •  Harta yang senang berubah bentuk dan nilai dalam sesuatu tempoh perakaunan. •  Aset yang boleh bertukar menjadi wang tunai dalam tempoh yang cepat atau digunakan dalam satu tempoh perakaunan. •  Contoh – tunai, stok akhir, penghutang, stok alatulis, hasil terakru dan belanja terdahulu. LIABILITI • Tanggungan hutang perniagaan kepada pihak luar yang perlu dijelaskan dengan wang tunai, barang atau perkhidmatan. • Tuntutan terhadap aset perniagaan kerana yang memberi pinjaman berhak untuk menuntut bayaran daripada perniagaan. LIABILITI BUKAN SEMASA
 16. 16. • Tanggungan hutang yang perlu dibayar balik dalam tempoh masa yang lebih panjang iaitu lebih daripada satu tahun. • Contoh – pinjaman bank, gadai janji LIABILITI SEMASA • Tanggungan hutang yang perlu dijelaskan dalam jangka masa pendek iaitu dalam satu tempoh perakaunan atau setahun. • Contoh – pemiutang, overdraf bank, belanja terakru, hasil terdahulu. EKUITI PEMILIK • Pelaburan pemilik dalam perniagaan. • Tanggungan perniagaan kepada pemilik; jumlah modal yang dilaburkan oleh pemilik dalam perniagaan dan untung yang diperolehi daripada aktiviti perniagaan. • Keuntungan akan menambahkan ekuiti pemilik. • Kerugian akan mengurangkan ekuti pemilik. • Ambilan akan mengurangkan ekuiti pemilik. • MODAL AWAL + UNTUNG BERSIH / (RUGI BERSIH) – AMBILAN = MODAL AKHIR HASIL Pendapatan yang diterima atau yang akan diterima oleh perniagaan pada suatu tarikh daripada aktiviti jualan barang niaga atau perkhidmatan yang diberikan. HASIL BUKAN KENDALIAN Pendapatan yang diterima secara tidak langsung / tidak berkaitan dengan aktiviti utama sesuatu perniagaan. Contoh; sewa diterima, faedah atas simpanan bank, dividen pelaburan, untung pelupusan aset bukan semasa. HASIL KENDALIAN • Pendapatan yang diterima secara langsung daripada aktiviti utama sesuatu perniagaan. • Contoh; klinik, firma audit – hasil daripada perkhidmatan yang diberi, kedai jam – hasil diperolehi daripada hasil jualan jam.
 17. 17. BELANJA • Wang yang dibayar atau akan dibayar oleh sesebuah perniagaan. • Kos perkhidmatan atau barangan yang digunakan untuk mendapatkan hasil. BELANJA BUKAN KENDALIAN Belanja yang tidak terlibat secara langsung dalam operasi urus niaga harian. Contoh; belanja faedah pinjaman bank, rugi jualan aset bukan semasa, rugi daripada risiko banjir, kerosakan, kecurian dan sebagainya. BELANJA KENDALIAN Belanja yang terlibat secara langsung dalam operasi urus niaga harian. Contoh; sewa kedai,gaji pekerja, promosi, insurans, alat tulis dan sebagainya. AKAUN KONTRA • Definisi > akaun yang mengurangkan nilai dalam akaun induk > memberi nilai bersih bagi akaun-akaun seperti Akaun ABS, Akaun Penghutang, Akaun Pemiutang, Akaun Jualan, Akaun Belian dan Akaun Modal. > Contoh: Akaun Susutnilai terkumpul/PSN Akaun Peruntukan Hutang Ragu Akaun Pulangan Belian Akaun Pulangan Jualan Akaun Diskaun diberi/Diskaun diterima Akaun Ambilan > Contoh: Akaun Kontra Akaun Induk Akaun Susutnilai terkumpul Akaun Aset Bukan Semasa Akaun Peruntukan Hutang Ragu Akaun Penghutang Akaun Pulangan Belian dan Akaun Diskaun Diterima Akaun Belian Akaun Pulangan Jualan dan Akaun Diskaun Diberi Akaun Jualan > Akaun Induk perlu ditolak dengan akaun kontra apabila dicatat dalam Penyata Kewangan. CARTA AKAUN
 18. 18. • Penyenaraian tajuk dan nombor akaun secara sistematik yang digunakan dalam sistem perakaunan berkomputer sesebuah perniagaan. • Pengelasan akaun disusun mengikut jenis akaun spt aset, liabiliti, ekuiti pemilik, hasil dan belanja. • Menggunakan sistem nombor atau abjad atau kedua-duanya. Fungsi • Tapak utk menukar nama , menambah akaun dan memberikan maklumat tambahan kpd akaun yang ditambah. Inventori • Item yang menjadi barang niaga sesebuah perniagaan. Penyediaan Carta Akaun Kenalpasti semua akaun berdasarkan urusniaga yg perlu direkod mengikut pengelasan akaun. Bandingkan senarai akaun tersebut dengan senarai akaun dalam perisian. Beri perhatian kpd nama akaun, klasifikasi akaun dan maklumat lain. Masukkan maklumat Carta Akaun ke dlm perisian. Sistem InventoriSistem Inventori Inventori Berterusan Menyimpan rekod yang terperinci utk mengesan semua inventori yang diterima dan dikeluarkan. Kuantiti dan nilai stok boleh dipastikan bila-bila masa. Inventori berkala Tidak menyimpan rekod yang terperinci utk mengesan semua inventori yang diterima dan dikeluarkan. Ditentukan melalui pengiraan fizikal inventori tersebut. Biasanya digunakan oleh peruncit yg barang berharga rendah.
 19. 19. 1. Tanpa hasil dan belanja ASET = LIABILITI + EKUITI PEMILIK Aset Ekuiti Pemilik + Liabiliti 2. Mengambil kira hasil dan belanja ASET = LIABILITI + (MODAL + HASIL – BELANJA) Butiran Modal Untung Hasil + + Belanja - - Untung + + Rugi - - Ambilan - TK Modal + TK Aset Ekuiti Pemilik + Liabiliti + + - - +- TK TK +- PERSAMAAN PERAKAUNAN
 20. 20. tambahan TK – Tiada Kesan Hasil menambahkan modal Belanja/Ambilan mengurangkan modal Sistem Catatan Bergu 1. Setiap urus niaga mesti melibatkan sekurang-kurangnya dua akaun yang berasingan. 2. Satu akaun didebitkan dan satu akaun dikreditkan dengan jumlah dan tarikh yang sama. 3. Ia adalah satu sistem merekod urus niaga yang tepat dan bersistematik. 4. Prinsip perakaunan sistem catatan bergu ialah debit akaun yang menerima dan kredit akaun yang memberi sesuatu amaun. 5.Format Akaun Lejar Nama Akaun Debit Kredit Jenis Akaun Debit Kredit Aset (Debit) Bertambah Berkurang Liabiliti (Kredit) Berkurang Bertambah Ekuiti Pemilik Berkurang Bertambah
 21. 21. (Kredit) Hasil (Kredit) Berkurang Bertambah Belanja (Debit) Bertambah Berkurang DOKUMEN PERNIAGAAN • sebagai sumber maklumat perakaunan. • memberi maklumat tentang sesuatu urus niaga . • dijadikan bukti bagi sesuatu urus niaga. • mengingatkan peniaga tentang hutang dalam urus niaga . • sebagai rujukan pada masa hadapan. Terbahagi kepada dua jenis iaitu: 1) Dokumen untuk rujukan (tidak perlu dicatat dalam buku perakaunan) 1. Surat tanya 2. Sebut harga 3. Katalog 4. Nota pesanan / Pesanan belian 5. Nota serahan 6. Penyata akaun 2) Dokumen sebagai sumber maklumat
 22. 22. (perlu dicatat dalam buku perakaunan) 1. Invois 2. Nota kredit 3. Nota debit 4. Resit 5. Cek atau keratan cek 6. Baucar Pembayaran 7. Bil tunai 8. Makluman debit 9. Makluman kredit 10. Memo 11. Borang wang masuk 12. Penyata Gaji 13.Folio Pelanggan 14.Slip Pindahan Wang DOKUMEN PERNIAGAAN DAN FUNGSINYA Jenis Dokumen Urus niaga Buku Catatan Pertama Surat tanya Dihantar oleh pembeli kepada penjual untuk mendapatkan maklumat barang- barang yang hendak dibeli. Maklumat yang diperlukan; harga barang, cara pembekalan, diskaun dan cara pembayaran. Tiada Sebut Harga Dihantar oleh penjual kepada pembeli sebagai jawapan kepada surat tanya. Maklumat yang Tiada
 23. 23. diberi; harga barang yang hendak dibeli, syarat penghantaran dan pembayaran. Katalog Penjual hantar bersama dengan sebut harga. Senarai harga bagi semua barang yang dibekalkan oleh penjual. Tiada Nota pesanan atau Pesanan belian Dihantar oleh pembeli kepada penjual yang mengandungi maklumat tentang barang yang hendak dibeli. Maklumat yang perlu ada; jenis barang, jenama, kuantiti, harga, syarat serahan, syarat pembayaran dan kadar diskaun. Tiada Nota serahan Dihantar oleh penjual kepada pembeli bersama-sama dengan barang. Membolehkan pembeli menyemak barang-barang yang dihantar dan sebagai perakuan bahawa barang-barang telah Tiada
 24. 24. dihantar dengan selamat. Jenis barang dan kuantiti sahaja disenaraikan. Harga barang tidak dinyatakan. Penyata Akaun Dihantar oleh penjual kepada pembeli. Nota makluman dan peringatan kepada penghutang yang dihantar setiap akhir bulan. Maklumat terdiri daripada baki hutang pada awal bulan, jumlah jualan, pulangan, bayaran dan baki hutang akhir bulan yang perlu dijelaskan. Tiada Invois Dihantar oleh penjual kepada pembeli apabila penjual membenarkan pembeli membeli barang niaga atau aset secara kredit. Maklumat yang ada; nama dan alamat pembeli dan penjual, tarikh urus niaga, nombor invois, kuantiti dan harga, jumlah belian, syarat Belian barang niaga kredit; Invois Asal – Jurnal Belian Invois Salinan – Jurnal Jualan Belian aset kredit – Jurnal Am
 25. 25. serahan dan bayaran dan K. & K. di K. Disediakan dalam tiga salinan. Salinan asal dihantar kepada pembeli dan salinan pendua disimpan oleh penjual Nota Kredit Dihantar oleh penjual kepada pembeli untuk memberitahu pembeli bahawa hutangnya akan dikurangkan (akaun dikreditkan) dihantar disebabkan oleh; 1. terdapat pulangan barang yang rosak, salah jenama atau tidak berkualiti. 2. bayaran yang dikenakan terlebih daripada harga sepatutnya. 3. terdapat pulangan bekas kosong yang telah dikenakan bayaran dalam invois. 4. jumlah hutang terlebih kerana salah pengiraan. 5. pembeli diberi elaun atau komisen. Nota Kredit Asal – Jurnal Pulangan Belian Nota Kredit Salinan – Jurnal Pulangan Jualan Resit Rasmi Dikeluarkan oleh penjual apabila menerima bayaran Resit Asal – Buku Tunai (Kt) / Jurnal Pembayaran Tunai
 26. 26. daripada pembeli. Bukti penerimaan dan pembayaran yang telah dibuat. Resit Salinan – Buku Tunai (Dt) / Jurnal Penerimaan Tunai Cek atau keratan cek Cek digunakan untuk membuat pembayaran. Keratan cek digunakan sebagai rujukan dan sumber rekod. Buku Tunai (Kt) – lajur bank Buku Tunai – catatan kontra Baucar Pembayaran Dokumen dalaman yang disediakan oleh peniaga untuk merekodkan segala jenis pembayaran. Bukti pembayaran telah dibuat. Buku Tunai (Kt) / Jurnal Pembayaran Tunai Bil Tunai / Slip Daftar Tunai Dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli bagi pembayaran untuk belian barang niaga dengan wang tunai atau cek. Bukti bagi aset yang dibeli secara tunai atau perkhidmatan yang dibuat secara tunai. Bil Tunai Asal – Buku Tunai (Kt) / Jurnal Pembayaran Tunai (Belian Tunai) Bil Tunai Salinan – Buku Tunai (Dt) / Jurnal Penerimaan Tunai (Jualan tunai)
 27. 27. Nota Debit (Invois tambahan) Dihantar oleh penjual kepada pembeli apabila bayaran yang dikenakan dalam invois terkurang. Akaun pembeli akan didebitkan untuk menambahkan harga pada invois (hutang bertambah). Digunakan apabila; 1. Ada ketinggalan catatan dalam invois (kos angkutan) 2. Bayaran yang dikenakan terkurang 3. Faedah dikenakan ke atas bayaran lewat oleh pembeli 4. Jumlah hutang terkurang (kesilapan pengiraan) 5. Bayaran tambahan (pertukaran barang) Nota Debit Asal – Jurnal Belian Nota Debit Salinan – Jurnal Jualan
 28. 28. Makluman Debit Makluman Kredit Memo Borang Wang Masuk / Slip Bank Satu penyata yang dikeluarkan oleh pihak bank. Memaklumkan akaun pemilik telah didebitkan (dikurangkan) dengan satu jumlah tertentu berserta dengan sebab. Cth; Caj bank, Buku Cek. Satu penyata yang dikeluarkan oleh pihak bank. Memaklumkan akaun pemilik telah dikreditkan (ditambahkan) dengan satu jumlah tertentu berserta dengan sebab. Cth: Faedah, Dividen. Digunakan untuk merekod pengeluaran barang niaga atau wang untuk kegunaan peribadi atau kegunaan perniagaan atau memasukkan modal tambahan dalam perniagaan. Borang yang dikeluarkan oleh bank Buku Tunai (Kt) Buku Tunai (Dt) Jurnal Am Buku Tunai – catatan kontra
 29. 29. Baucer Pembayaran termasuk Penyata Gaji Folio pelanggan Slip Pindahan Wang untuk merekod urus niaga menyimpan atau mengeluarkan wang oleh pelanggan. Dokumen dikeluarkan peniaga kepada pekerja sekali atau dua kali sebulan. Mengandungi maklumat jumlah pendapatan pekerja dan potongan gaji dlm tempoh tersebut. Penyata yang menunjukkan rekod caj yg dikeluarkan oleh perniagaan perkhidmatan kepada pelanggan. Contohnya perhotelan. Dokumen yg digunakan utk memindahkan wang pelanggan kepada pihak ketiga secara elektronik. Dibuat antara dua bank yang berbeza. Buku Tunai (kt) Buku Tunai (kt) Buku Tunai (kt)
 30. 30. ALIRAN DOKUMEN ANTARA PEMBELI DAN PENJUAL DISKAUN NIAGA • Potongan harga ke atas harga senarai, harga katalog atau harga kos. • Diberi oleh penjual kepada pembeli dalam bentuk peratus. • Untuk menggalakkan pembeli membeli dengan banyak. (belian secara pukal) • Semakin banyak barang dibeli semakin tinggi kadar diskaun niagayang diberikan. • Ditunjukkan hanya dalam jurnal sahaja. • Diskaun Niaga = Harga Senarai X Kadar Diskaun DISKAUN TUNAI • Potongan daripada jumlah bersih dalam invois sekiranya bayaran dibuat dalam tempoh diskaun yang ditetapkan. • Bertujuan menggalakkan pelanggan membayar hutang mereka dengan segera bagi mengelakkan masal pusingan modal. • Semakin singkat tempoh kredit semakin tinggi kadar diskaun tunai. P E N J U A L Surat Tanya Surat Jawapan Pesanan Belian Nota Serahan Nota Debit Nota Kredit Cek Resit Penyata Akaun P E M B E L I
 31. 31. • 2 jenis diskaun tunai: a) diskaun diberi – diskaun tunai yang diberi kepada penghutang yang menjelaskan hutangnya dlm tempoh kredit ditetapkan. b) diskaun diterima – diskaun tunai yang diterima daripada pemiutang jika peniaga memenuhi syarat kredit ditetapkan pemiutang A) KENALPASTI DOKUMEN BCP Kata Kunci Dokumen Catatan BUKU TUNAI (BT) - Tunai, Cek atau Bank Menjelaskan Invois (Diskaun RMxxx) Menjelaskan Invois (Diskaun RMxxx) Kegunaan Perniagaan (Kontra) Nama Pemiutang Bayar untuk Belanja/ABS Catatan Kontra Ambilan Tunai/Bank Belanja Resit Rasmi ASAL Resit Rasmi SALINAN Keratan Cek Keratan Cek Keratan Cek Borang Wang Masuk SALINAN Memo Baucer Pembayaran Kt Pemiutang, Kt Diskaun Dt Penghutang, Dt Diskaun Dt Tunai, Kt Bank Kt Pemiutang Kt Belanja/ABS Dt Bank, Kt Tunai Kt Ambilan Kt Belanja
 32. 32. JURNAL AM (JA) – Bukan Barang Niaga Contoh Aset Bukan Semasa Bayar tambang hantar barang Caj Bank, Buku Cek Faedah Kepada 'Peniaga' (KITA) Bayar gaji pekerja Kepada 'Sykt X' Perhotelan Bayaran secara elektronik Catatan Pembukaan Belian ABS Jualan Caj angkutan Baucer Pembayaran Makluman Debit Makluman Kredit Bil Tunai / Mesin Daftar Tunai Penyata Gaji Bil Tunai / Mesin Daftar Tunai Folio Pelanggan Slip pindahan Wang Permulaan soalan Invois ASAL ABS Invois SALINAN Nota Debit ASAL Kt Angkutan Keluar Kt Caj Bank/Buku Cek Dt Faedah Kt Belian KT Gaji Dt Jualan Kt Caj Hotel Kt Nama pemiutang Dt Aset Kt Liabiliti/Epemilik Dt Belian, Kt Pemiutang Dt Penghutang Kt Jualan Dt Angkutan /Angkutan Masuk, Kt
 33. 33. JURNAL KHAS - Barang Niaga sahaja - Ambilan untuk Kegunaan Sendiri a) Barang Niaga b) ABS -Ambilan untuk Kegunaan Perniagaan a) Promosi b) Sumbangan/ c) Derma JURNAL BELIAN JURNAL JUALAN Memo Memo Memo Memo Memo Invois ASAL Nota Debit ASAL Invois SALINAN Nota Debit SALINAN Pemiutang Dt Ambilan Kt Belian Dt Ambilan, Kt ABS Dt Promosi, Kt Belian Dt Sumbangan, Kt Belian Dt Derma, Kt Belian Butiran : Nama Pemiutang Butiran : Nama Pemiutang Butiran : Nama Penghutang Butiran : Nama
 34. 34. Penghutang B) PINDAH KE LEJER DARI BCP -Setiap lejer mesti diimbang dan ditutup pada setiap hujung hulan. BIL BCP LEJAR 1 BUKU TUNAI DT KT 2 BUKU TUNAI KT DT 3 JURNAL AM DT DT 4 JURNAL AM KT KT 5 JURNAL BELIAN - Dt Belian, Kt Pemiutang 6 JURNAL JUALAN - Dt Penghutang, Kt Jualan 7 JURNAL PULANGAN BELIAN - Dt Pemiutang, Kt Pulangan Belian 8 JURNAL PULANGAN JUALAN - Dt Pulangan Jualan, Kt Penghutang C) PINDAH DARI LEJER KE IMBANGAN DUGA • Semua baki akhir setiap lejer dipindahkan ke Imbangan Duga • Imbangan Duga mestilah dijumlahkan bagi kedua-dua Dt dan Kt LEJER IMBANGAN DUGA Baki akhir / Baki b/b DT DT Baki akhir / Baki b/b KT KT
 35. 35. BUKU CATATAN PERTAMA • Terdiri daripada Jurnal, Buku Tunai dan Buku Tunai Runcit. • Semua urus niaga dicatatkan terlebih dahulu ke dalam Buku Catatan Pertama sebelum dipindahkan ke dalam lejar dengan mengikut urutan tarikh urus niaga. • Urusniaga tunai direkodkan ke dalam Buku Tunai, Buku tunai Runcit, Jurnal Penerimaan Tunai dan Jurnal Pembayaran Tunai. • Urusniaga kredit pula direkodkan ke dalam Jurnal Am dan Jurnal Khas. BAB 4 JURNAL • Terbahagi dua iaitu;  Jurnal Am dan  Jurnal Khas (Jurnal Belian, Jurnal Jualan, Jurnal Pulangan Jualan, Pulangan Belian) • Menunjukkan catatan yang lengkap tentang satu urus niaga mengikut urutan tarikh beserta butir dan keterangan. • Memudahkan membuat rujukan dan memberi panduan catatan pindahan ke lejar. • Dapat mengesan kesilapan dengan cepat dan mengelakkan penipuan. JURNAL URUS NIAGA DOKUMEN
 36. 36. 1. JURNAL AM a. Catatan permulaan atau pembukaan perniagaan . b. Catatan penutupan dan pemindahan baki- baki akaun c. Membeli dan menjual aset bukan semasa secara kredit. d. Ambilan barang niaga untuk kegunaan peribadi atau perniagaan . e. Membawa masuk modal tambahan. f. Catatan pelarasan . g. Membetulkan kesilapan . h. Merekodlan pembubaran perniagaan. Memo Invois (belian/jualan aset bukan semasa secara kredit) FORMAT JURNAL AM Tarikh Butir Folio Debit Kredit 21/10/2009 Alatan Kedai Modal RM 6,000 RM 6,000
 37. 37. ( Membawa masuk mesin fotostat untuk kegunaan perniagaan ) 2. JURNAL KHAS – Merekod urus niaga berkaitan dengan barangniaga dan kekerapannya berlaku dalam perniagaan adalah tinggi. JURNAL URUSNIAGA DOKUMEN TERLIBAT a. Jurnal Belian Belian barang niaga secara kredit daripada pembekal Invois Asal Nota Debit Asal b. Jurnal Jualan Jualan barang niaga secara kredit kepada pelanggan Invois Salinan Nota Debit Salinan c. Jurnal Pulangan Belian Merekodkan pulangan barang niaga kepada pembekal Nota Kredit Asal d. Jurnal Pulangan Jualan Merekodkan pulangan barang niaga daripada pelanggan Nota Kredit Salinan FORMAT JURNAL KHAS JURNAL BELIAN TARIKH BUTIRAN FOLIO JUMLAH 02/06/2009 22/06/2009 30/06/2009 Syarikat Samudera Lautan Salju Sdn Bhd. Akaun Belian DT RM 4 800 5 200 10 000
 38. 38. JURNAL JUALAN TARIKH BUTIRAN FOLIO JUMLAH 08/06/2009 26/06/2009 30/06/2009 Sejati Enterprise Encik Ahmad Akaun Jualan KT RM 6 000 1 200 7 200 JURNAL PULANGAN JUALAN TARIKH BUTIRAN FOLIO JUMLAH 11/06/2009 29/06/2009 30/06/2009 Sejati Enterprise Encik Ahmad Akaun Jualan DT RM 80 120 200 JURNAL PULANGAN BELIAN TARIKH BUTIRAN FOLIO JUMLAH 06/06/2009 25/06/2009 30/06/2009 Samudera Lautan Salju Sdn. Bhd. Akaun Pulangan Belian KT RM 400 350 750 BUKU TUNAI Gabungan Akaun Tunai dan Akaun Bank
 39. 39. Merekod semua urus secara tunai dan cek termasuk penerimaan dan pembayaran secara cek. Kebaikan Buku Tunai; - Catatan dalam lejar dapat dikurangkan. - Peniaga lebih mudah dalam mengawal tunai perniagaannya. - Mudah membuat rujukan bagi Akaun Tunai dan Akaun Bank. Buku Tunai Tiga Lajur Mengandungi tiga lajur utama iaitu lajur tunai, lajur bank dan lajur diskaun di sebelah debit dan kredit. Debit lajur tunai Semua penerimaan wang tunai Debit lajur bank Semua penerimaan yang dibankkan Debit lajur diskaun Semua diskaun diberi Kredit lajur tunai Semua pembayaran dengan wang tunai Kredit lajur bank Semua pembayaran dengan cek Kredit lajur diskaun Semua diskaun diterima Lajur tunai dan bank perlu diimbangkan pada akhir suatu tempoh perakaunan
 40. 40. Lajur diskaun tidak perlu diimbangkan tetapi dijumlahkan sahaja dan jumlah diskaun ini akan diposkan ke lejar dalam Akaun Diskaun yang berkenaan. Format Buku Tunai Tiga Lajur; BUKU TUNAI Tarikh Butir Fol Diskaun Tunai Bank Tarikh Butir Fol Diskaun Tunai Bank Catatan Kontra Catatan pemindahan wang tunai dari pejabat ke bank atau dari bank ke pejabat. Melibatkan catatan dalam lajur tunai dan lajur bank Buku Tunai yang sama iaitu satu akaun didebitkan dan satu lagi akaun dikreditkan. Dua keadaan; 1. Pindahan wang tunai dari pejabat ke bank  Dokumen perniagaan – Borang Wang Masuk  Dt lajur bank, Kt lajur tunai 2. Pindahan wang tunai dari bank ke pejabat  Dokumen perniagaan – Keratan Cek  Dt lajur tunai, Kt lajur bank BUKU TUNAI RUNCIT Kegunaan Buku Tunai Runcit ; 1) Membayar belanja yang amaunnya kecil spt alatulis, belanja pos, tambang dan pelbagai belanja lain yang kecil amaunnya dan tidak sesuai menggunakan cek.
 41. 41. 2) Membolehkan pembahagian tugas dilakukan(juruwang ditugaskan utk menjaga Buku Tunai Runcit) 3) Mengelakkan daripada terlalu banyak catatan dalam buku tunai 3 lajur. Penerimaan Dt Tarikh Butir Folio No Baucer Pembayaran Kt Analisis Pembayaran Alatulis Tambang Pos Pelbagai SISTEM PANJAR  Ketua juruwang akan memberikan sejumlah wang tertentu untuk membiayai semua perbelanjaan runcit bagi satu tempoh tertentu dan pada akhir tempoh, ketua juruwang akan membayar semula jumlah yang dibelanjakan oleh juruwang runcit.  Jumlah wang yang biasanya diperuntukkan adalah antara RM 100 ke RM 250 bergantung kepada polisi perniagaan. BAB 5 LEJAR Buku akaun paling utama yang digunakan untuk merekodkan urus niaga perniagaan. Akaun berbentuk T ; Format: Debit Nama Akaun Kredit Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
 42. 42. Lajur tarikh - Mencatat tarikh urus niaga Lajur butir – mencatat nama akaun Lajur folio – mencatat nombor rujukan Buku Catatan Pertama (mengesan catatan dalam akaun) Lajur jumlah – mencatat nilai wang sesuatu urus niaga Akaun lejar terbahagi dua iaitu; 1. Akaun Perorangan – penghutang, pemiutang, ambilan dan modal. 2. Akaun Bukan Perorangan – akaun nyata (akaun aset) dan akaun nominal/namaan (akaun hasil dan belanja). Mengimbang dan Menutup Akaun • Untuk mengetahui baki setiap akaun di akhir suatu tempoh (biasanys setiap hujung bulan) • Mengimbang akaun – mencari perbezaan di antara jumlah debit dan jumlah kredit dalam akaun. • Menutup akaun hasil dan belanja dengan memindahkannya ke Akaun Perdagangan atau Akaun Untung Rugi. • Tujuan menutup akaun untuk ; 1) memulakan akaun hasil dan belanja dengan baki sifar pada suatu tempoh perakaunan. 2) mengemaskini Akaun Modal; hasil menambahkan ekuiti pemilik dan belanja mengurangkan ekuiti pemilik. Folio Rujukan untuk mengesan sumber catatan pertama atau pasangan catatan bergu – rujukan muka surat akaun dalam Buku Catatan Pertama dan lejar. Mengurangkan kesilapan merekod atau terlupa melengkapkan catatan bergu. Diisi jika pengeposan telah dilakukan iaitu memindahkan catatan dalam Buku Catatan Pertama ke lejar.
 43. 43.  lajur folio akaun lejar dicatatkan dalam halaman jurnal dari mana pengeposan dibuat, PEMBAHAGIAN LEJAR LEJAR AM (a) Akaun Nominal (akaun hasil dan belanja) (b) Akaun Nyata (akaun aset semasa dan aset bukan semasa) (c) Akaun penghutang dan pemiutang aset bukan semasa (akaun kawalan penghutang dan akaun kawalan pemiutang) (d) Akaun Modal (e) Akaun Ambilan LEJAR SUBSIDIARI (a) Lejar Belian / Lejar Pemiutang [barangniaga shj] (b) Lejar Jualan / Lejar Penghutang [barangniaga shj]
 44. 44.  Tujuan pembahagian lejar; a. Dapat menjalankan pengkhususan dan pembahagian kerja b. Dapat menugaskan seorang eksekutif akaun untuk mengendalikan satu bahagian lejar sahaja. c. Mudah untuk menguruskan pengurusan dan pengawalan. d. Dapat meningkatkan kecekapan dan mengurangkan kesilapan merekod. e. Dapat mengurangkan bilangan akaun dalam lejar yang terlalu banyak dalam lejar am. AKAUN KAWALAN TUJUAN a. Memudahkan jabatan kredit memperoleh jumlah baki keseluruhan penghutang dan pemiutang. b. Kesilapan dan kesalahan Imbangan Duga mudah dan cepat dikesan. c. Dapat menentukan ketepatan dan kesahihan catatan di dalam lejar. d. Penipuan atau pemalsuan dapat dikesan dan dicegah. JENIS a) Akaun Kawalan Penghutang b) Akaun Kawalan Pemiutang AKAUN KAWALAN PENGHUTANG • Akaun Belum Terima / Akaun Kawalan Lejar Jualan • Menunjukkan jumlah penghutang yang terdapat di dalam Lejar Jualan bagi satu tempoh tertentu. FORMAT AKAUN KAWALAN Tambah Akaun Kawalan Penghutang Kurang
 45. 45. Baki b/b Jualan (kredit) Bank (cek tak layan) Diskaun diberi (dibatalkan) Faedah Angkutan keluar Baki h/b XX XX XX XX XX XX XX Baki b/b (kredit) Bank (Penerimaan) Diskaun diberi Pulangan Jualan Hutang Lapuk Kontra (Pindahan ke Lejar Belian) Kontra (Pindahan dari Lejar Belian) Baki h/b XX XX XX XX XX (a) (b) XX XX XX Baki b/b XX Baki b/b (kredit) XX Sumber Rujukan; i) Jurnal Am - Baki b/b, diskaun diberi (dibatalkan), faedah, hutang lapuk, angkutan keluar dan kontra/pindahan. ii)Jurnal Jualan - Jualan (kredit). iii). Jurnal Pulangan Jualan - pulangan jualan. iv) Buku Tunai - bank (cek tak laku), bank (penerimaan), dan diskaun diberi. AKAUN KAWALAN PEMIUTANG • Akaun Belum Bayar / Akaun Kawalan Lejar Belian • Menunjukkan jumlah pemiutang yang terdapat di dalam Lejar Belian bagi satu tempoh tertentu. KURANG AKAUN KAWALAN PEMIUTANG TAMBAH Baki b/b (debit) Bank (Pembayaran) Diskaun di Terima Pulangan Belian Kontra (Pindahan dari Lejar Jualan) Kontra (Pindahan ke Lejar Jualan) Baki h/b XX XX XX XX (a) (b) XX Baki b/b Belian (kredit) Faedah Angkutan masuk Baki h/b XX XX XX XX XX XXX XXX Baki b/b (debit) XX Baki b/b XX Sumber Rujukan; i) Jurnal Am - baki b/b, kontra, faedah, kontra/pindahan dan angkutan masuk. ii). Jurnal Belian - belian (kredit).
 46. 46. iii). Jurnal Pulangan Belian - pulangan belian. iv) Buku Tunai - bank (pembayaran), dan diskaun diterima. TIPS • Kedua-dua Pindahan (a) dan (b) mesti disebelah yang mengurangkan. • Hanya jualan kredit dan belian kredit barangniaga sahaja direkodkan. • Jualan tunai dan belian tunai hendaklah diabaikan, • Butiran mestilah nama akaun. • Peruntukan Hutang Ragu tidak dimasukkan. • Hutang lapuk terpulih tidak direkod dalam Akaun Kawalan Penghutang dan perlu ditolak daripada jumlah penerimaan tunai daripada penghutang. CATATAN KONTRA  Berlaku apabila sesebuah perniagaan menjual secara kredit dan juga membeli secara kredit daripada pihak yang sama.  Peniaga adalah penghutang dan pemiutang kepada perniagaan pada masa yang sama.  Hutang di antara penghutang dengan pemiutang diselaraskan pembayarannya melalui catatan kontra.  Dengan cara memindahkan baki akaun yang mempunyai baki yang lebih kecil ke akaun yang mempunyai baki yang lebih besar.  Hanya satu amaun sahaja yang wujud dan perlu dibayar atau diterima oleh perniagaan.  Terdapat 2 jenis Catatan Kontra : 1) Dari Lejar Jualan ke Lejar Belian. a. debit Akaun Pemiutang dan kredit Akaun Penghutang 2) Dari Lejar Belian ke Lejar Jualan. b. debit Akaun Pemiutang dan kredit Akaun Penghutang BAKI KREDIT (AKAUN KAWALAN PENGHUTANG)
 47. 47.  Penghutang terlebih bayar kepada perniagaan.  Penghutang memulangkan barang (pulangan jualan) selepas akaunnya dijelaskan.  Pemberian elaun kepada penghutang atau potongan harga selepas akaunnya dijelaskan. BAKI DEBIT (AKAUN KAWALAN PEMIUTANG) • Perniagaan terlebih bayar kepada pemiutang. • Peniaga memulangkan barang (pulangan belian) selepas akaunnya dijelaskan. • Pemiutang memberi elaun atau potongan harga ke atas barang yang dibeli dan telah dibayar. Bab 6 IMBANGAN DUGA • Merupakan satu senarai baki-baki debit dan kredit akaun yang diambil daripada lejar am, lejar subsidiari dan Buku Tunai pada suatu tempoh tertentu. • Fungsi Imbangan Duga untuk;  Menyemak ketepatan kemasukan catatan bergu.  Menguji ketepatan pengiraan.  Membolehkan penyediaan Akaun Perdagangan, Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-kira  Menyemak ketepatan pengeposan drpd BCP ke lejar. • Jumlah di sebelah debit mesti sama dengan jumlah di sebelah kredit. • Mempunyai batasan atau had/pengehadan.
 48. 48. (Imbangan Duga yang seimbang tidak bererti semua catatan dalam lejar betul kerana mungkin terdapat beberapa kesilapan yang ketara atau tidak ketara dalam Imbangan Duga tersebut) PENYEDIAAN IMBANGAN DUGA a) Catatkan semua baki debit di sebelah debit Imbangan Duga. b) Catatkan semua baki kredit di sebelah kredit Imbangan Duga.. Penyediaan Imbangan Duga dalam Bentuk Lajur: Syarikat Maju Sejahtera Imbangan Duga pada 31 Disember 2010 PEMBETULAN KESILAPAN  Pada akhir tahun kewangan, sebelum Akaun Penamat dan Kunci Kira- Kira disediakan, satu Imbangan Duga (ID) perlu disediakan dengan tujuan untuk menentukan ketepatan sistem catatan bergu dalam lejar am.  Imbangan duga yang tidak seimbang menunjukkan kesilapan telah berlaku dan perlu diingatkan juga Imbangan Duga yang seimbang TIDAK semestinya menunjukkan TIADA kesilapan.  Kesilapan apabila berlaku perlu dibetulkan dengan melalui catatan jurnal.  Pembetulan mesti dilakukan sebelum Akaun Penamat dan Kunci Kira- Kira disediakan Butiran Debit Kredit Akaun Aset Akaun Belanja Akaun Liabiliti Akaun Modal Akaun Hasil RM 5 000 RM 3 000 RM 8 000 RM 1 000 RM 3 000 RM 4 000 RM 8 000
 49. 49. KESILAPAN KETARA Cara pembetulan; Dibetulkan dengan membatalkan angka yang salah dan kemudian menurunkan tandatangan ringkas di tepinya. o Imbangan Duga tidak seimbang/sama. o Jumlah debit TIDAK SAMA dengan jumlah kredit . Jenis Kesilapan Ketara dalam Imbangan Duga. 1) Kesilapan Ketinggalan Salah Satu Catatan Catatan bergu tidak lengkap disebabkan ketinggalan catatan debit atau kredit. Ini bermakna sesuatu urus niaga hanya dicatat sekali sahaja. 2) Kesilapan Catatan Di Sebelah Yang Sama Dalam sesuatu urus niaga, kedua-dua akaun yang terlibat dicatatkan di sebelah yang sama. 3) Kesilapan Catatan Amaun Walaupun prinsip catatan bergu betul, tetapi angka atau jumlah dari jurnal telah salah dicatatkan ke lejar kerana salah kiraan. 4) Kesilapan Pengiraan Pengiraan yang salah semasa penyediaan jurnal, lejar atau ID. 5) Kesilapan Dalam Imbangan Duga Jumlah dalam ID tersalah tambah. Tersilap menyenaraikan baki sama ada sebelah debit atau kredit. KESILAPAN TIDAK KETARA Cara pembetulan; Dibetulkan melalui Jurnal Am dan diposkan ke lejar berkaitan. Cara pembetulan; Dibetulkan melalui Jurnal Am dan diposkan ke lejar berkaitan.
 50. 50. • Imbangan Duga seimbang tapi masih berlaku kesilapan yang tidak dapat dilihat dalam Imbangan Duga. • Jumlah debit MASIH SAMA dengan jumlah kredit. Jenis Kesilapan tidak Ketara dalam Imbangan Duga. 1) Kesilapan Ketinggalan Satu Urus Niaga Sesuatu urus niaga tertinggal terus daripada catatan, di mana tidak direkodkan dalam mana-mana buku. 2) Kesilapan Amaun Satu urus niaga telah direkodkan di sebelah debit dan kredit dengan amaun yang salah. Ia boleh berlaku semasa catatan dibuat dalam buku catatan pertama. 3) Kesilapan Terbalik/Songsang Catatan bergu dibuat dalam akaun yang betul tetapi di sebelah yang salah. 4) Kesilapan Prinsip Pembukuan dibuat mengikut prinsip bergu yang betul tetapi catatan debit atau kredit direkodkan dalam akaun yang salah. 5) Kesilapan Komisen Ikut prinsip catatan bergu dalam amaun yang betul tetapi catatan debit dan kredit direkodkan dalam akaun perorangan yang salah. 6) Kesilapan Saling Mengimbangi Suatu kesilapan urus niaga yang salah direkodkan telah dimbangi oleh kesilapan yang lain. Ia diperbetulkan melalui cara pembetulan sahaja (tandatangan). Kesilapan sebelah debit sahaja, kesilapan sebelah kredit sahaja dan kesilapan sebelah kredit dan debit. PENUTUPAN AKAUN & PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN PERAKAUNAN ASAS TUNAI VS PERAKAUNAN ASAS AKRUAN
 51. 51. Perakaunan Asas Tunai Perakaunan Asas Akruan  Untung dikira dengan mencari perbezaan antara tunai yang diterima sebagai hasil dan tunai yang dibayar sebagai belanja bagi suatu tempoh perakaunan  Perniagaan kecil-kecilan dan perniagaan perkhidmatan.  Hasil Diterima – Belanja Dibayar = Untung  Untung dikira dengan membuat pemadanan hasil bagi tempoh perakaunan tertentu kepada belanja yang terlibat.  Perniagaan kecil-kecilan dan perniagaan perkhidmatan.  Hasil sepatutnya – Belanja terlibat = Untung PELARASAN PADA TARIKH IMBANGAN 1. Belanja Terakru dan Belanja Terdahulu 2. Hasil Terakru dan Hasil Terdahulu 3. Hutang Lapuk 4. Hutang Lapuk Terpulih 5. Peruntukan Hutang Ragu 6. Susut Nilai dan Peruntukan Susut Nilai
 52. 52. Maksud Catatan Jurnal Penyata Pendapatan Kunci Kira-kira Belanja Terakru (Belanja yang dibuat dalam tempoh perakaunan semasa tetapi belum dijelaskan sehingga akhir tempoh perakaunan tersebut) Dt Belanja Kt Belanja Terakru Tambah Liabiliti semasa Belanja Terdahulu (Perbelanjaan bagi tempoh perakaunan yang akan datang tetapi telahdijelaskan pembayarannya dalam tempoh perakaunan semasa) Dt Belanja Terdahulu Dt Belanja Tolak Aset Semasa Maksud Catatan Jurnal Penyata Pendapatan Kunci kira-kira Belanja Terakru dan Belanja Terdahulu Hasil Terakru dan Hasil Terdahulu
 53. 53. Hasil Terakru (Hasil yang diperolehi bagi sesuatu tempoh tetapi hasil tersebut belum diterima) Hasil Terdahulu ( Hasil yang diperolehi bagi tempoh perakaunan yang akan datang tetapi telah diterima dalam tempoh perakaunan semasa) Dt Hasil Terakru Kt Hasil Dt Hasil Kt Hasil Terdahulu Tambah Tolak Aset Semasa Liabiliti Semasa PERINGATAN Butiran HASIL TERAKRU HASIL TERDAHULU BELANJA TERAKRU TAMBAH (PP) LIABILITI SEMASA ( KKK ) BELANJA TERDAHULU ASET SEMASA ( KKK) TOLAK ( PP )
 54. 54. Hutang Lapuk, Peruntukan Hutang Ragu dan Hutang Lapuk Terpulih Hutang lapuk • hutang yang pasti tidak dapat dikutip daripada penghutang. • Sebab-sebab berlakunya hutang lapuk • Akaun Penghutang perlu ditutup dengan mengkreditkan akaun penghutang itu. • Kerugian kepada perniagaan dan didebitkan ke dalam Akaun Untung rugi. • Hutang lapuk perlu ditolak daripada penghutang dalam Kinci kira-kira. • Cara merekod hutang lapuk Penghutang menipu dan melarikan diri. Penghutang meninggal dunia. Penghutang diisytiharkan muflis/bankrap oleh mahkamah. Penghutang tidak mampu bayar hutangnya.
 55. 55. Apabila hutang lapuk berlakudihapuskan berlaku Pemindahan hutang lapuk ke Akaun Untung Rugi Hutang Lapuk Terpulih • Hutang yang dapat dikutip semula setelah dihapuskan sebagai hutang lapuk. • Merupakan keuntungan kepada perniagaan dan dikreditkan ke Akaun Untung rugi (hasil). • Cara merekod: Peruntukan Hutang Ragu • Peruntukan yang di buat untuk hutang perniagaan yang mungkin tidak dapat dikutip balik. .Debit Akaun Hutang Lapuk Kredit Akaun Penghutang Debit Akaun Untung rugi Kredit Akaun Hutang lapuk Debit Akaun Bank Kredit Akaun Hutang Lapuk Terpulih Debit Akaun Hutang Lapuk Terpulih Kredit Akaun Untung rugi
 56. 56. • Merupakan kerugian kepada perniagaan dan di debitkan ke adalam Akaun Untungrugi. • Dikira berdasarkan peratus daripada jumlah penghutang yang tidak berupaya menjelaskan hutangnya. • Cara merekod Peruntukan Hutang Ragu Peruntukan Hutang ragu apabila terdapat Akaun Hutang lapuk Mewujudkan Peruntukan Hutang Ragu Debit Akaun Untung Rugi Kredit Akaun Peruntukan Hutang Ragu Penambahan Peruntukan Hutang Ragu Debit Akaun Untung Rugi Kredit Akaun Peruntukan Hutang Ragu Pengurangan Peruntukan Hutang Ragu Debit Akaun Peruntukan Hutang Ragu Kredit Akaun Untung Rugi
 57. 57. • Peruntukan Hutang Ragu dilakukan berdasarkan jumlah bersih penghutang . • Jika butiran hutang lapuk hanya ada dalam Imbangan Duga sahaja maka penghutang dalam Imbangan Duga adalah penghutang bersih. • Jika hutang lapuk terdapat dalam maklumat tambahan maka angka penghutang di dalam Imbangan Duga perlu ditolak dengan jumlah hutang lapuk itu. SUSUTNILAI DAN PERUNTUKAN SUSUTNILAI Susutnilai Kejatuhan nilai ABS perniagaan. Kehabisan sebahagian hayat ABS yang digunakan dalam perniagaan. Akan didebitkan ke dalam Akaun Untung Rugi sebagai belanja susutnilai. Susutnilai Kejatuhan nilai ABS perniagaan. Kehabisan sebahagian hayat ABS yang digunakan dalam perniagaan. Akan didebitkan ke dalam Akaun Untung Rugi sebagai belanja susutnilai. Peruntukan Susutnilai Dikenali sebagai Akaun Susutnilai Terkumpul. Akaun Liabiliti dan ditolak drpd ABS dalam Kunci kira-kira. Peruntukan Susutnilai Dikenali sebagai Akaun Susutnilai Terkumpul. Akaun Liabiliti dan ditolak drpd ABS dalam Kunci kira-kira. Sebab-sebab berlakunya susutnilai Kemerosotan atau kerosakan fizikal Model lama atau usang Peredaran masa Susutan/Kurangan • Kemerosotan atau kerosakan fizikal - disebabkan pendedahan kepada unur semulajadi seperti faktor cuaca dan faktor- faktor lain seperti usia, haus, karat dan reput. • Model lama - Kejatuhan nilai atau keusangan apabila model baru yang lebih baik dan berkualiti dipasarkan. Contoh adalah seperti kenderaan, mesin dan komputer. • Peredaran masa – usia yang ditetapkan oleh undang-undang di mana nilinya semakin berkurang apabila tempoh pajakannya semakin pendek.Contoh adalah seperti pajakan, hak cipta dan hak paten. • Susutan/Kurangan – Aset semulajadi atau sumber alam seprti lombong, kauri dan hutan.
 58. 58. Kaedah pengiraan Susutnilai • Jumlah susutnilai adalah sama setiap tahun. • Susutnilai Tahunan = Kos asal- Nilai Skrap ____________________ Bil tahun penggunaan • Jika tempoh hayat ABS tidak dapat ditentukan maka : Susutnilai tahunan= % susutnilai Abs x kos Asal ABS Penilaian Semula Baki berkurangan • Peratus sustnilai dikenakan ke atas nilai buku aset atau baki pada awal tahun perakaunan. • Jumlah susutnilai tahunan semakin berkurang kerana nilai buku aset apad awal tahun semakin berkurang. Garislurus
 59. 59. Cara merekod sustnilai Pelupusan Aset Bukan Semasa • Penjualan atau tukar beli Aset Bukan Semasa lama kepada yang baru. • ABS boleh dijual secara tunai atau ditukarbeli dengan ABS baru yang lebih canggih dan baik. • Akaun Pelupusan Aset dibuka apabila ada Aset Bukan Semasa yang ingin dilupuskan untuk menentukan keuntungan atau kerugian daripada pelupusan tersebut. • Cara merekod proses pelupusan Aset Bukan semasa Langkah Cara merekod 1) Memindahkan aset yang Debit Akaun Pelupusan Debit Akaun Untung Rugi Kredit Akaun Peruntukan Susutnilai Debit Akaun Belanja Sustnilai Kredit Akaun Peruntukan Susutnilai Debit Akaun Untung Rugi Kredit Akaun Belanja Susutnilai • ABS dinilaikan pada awal tahun perakaunan dan pada akhir tahun perakaunan. • Jumlah pengurangan nilai ABS adalah susutnilai. • Sesuai utk alat-alat kecil
 60. 60. dijual (pada harga kos) ke dalam Akaun Pelupusan . Kredit Akaun Aset Bukan Semasa 2) Memindahkan peruntukan susutnilai aset yang telah dijual ke dalam Akaun Pelupusan Debit Akaun Peruntukan Susutnilai Kredit Akaun Pelupusan 3) Terima bayaran tunai atau cek daripada pelupusan. Debit Akaun Tunai/Bank Kredit Akaun Pelupusan 4) Mengira keuntungan atau kerugian daripada pelupusan. Untung Debit Akaun Pelupusan Kredit Akaun Untung atas Pelupusan Debit Akaun Untung atas Pelupusan Kredit Akaun Untungrugi Rugi Debit Akaun Rugi atas Pelupusan Kredit Akaun Pelupusan Debit Akaun Untungrugi Kredit Akaun Rugi atas Pelupusan PENYEDIAAN PENYATA PENDAPATAN • Disediakan oleh perniagaan dalam 2 bentuk i) Bentuk T ii) Bentuk Penyata Akaun Perdagangan - utk mencari untung kasar Bentuk T Akaun Untung Rugi – untuk mencari untung bersih
 61. 61. `` Akaun Perdagangan • Merekod semua butiran yang berkaitan dengan belian dan jualan barangniaga secara langsung. • Disediakn untuk menentukan untung kasar atau rugi kasar. • Disediakan bagi tempoh perakaunan berakhir. • Format Syarikat Makmur Sejahtera Akaun Perdagangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2009 Jualan x Stok Awal x Tolak Pul Jualan x Belian x Tolak Diskaun diberi Jualan bersih X X X tolak Pul Belian x Tolak Diskaun diterima x x Tambah Angkutan Masuk x x Upah x Duti atas belian x Insurans belian x Kos belian x Kos brg utk dijual x
 62. 62. Tolak Stok Akhir x Kos Jualan x Utg Kasar x ` X X Akaun Untung Rugi • Disediakan untuk mengetahui untung atau rugi bersih pada akhir tempoh perakaunan. • Merekod semua hasil di bahagian kredit dan belanja di bahagian debit. • Untung bersih = Jumlah Hasil – Jumlah Belanja, jika jumlah belanja melebihi jumlah hasil maka perniagaan menanggung rugi bersih. Syarikat Makmur Sejahtera Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2009 Alatulis X Untung Kasar X Angkutan Keluar X Faedah diterima X Kadarbayaran X Komisen diterima X Belanja Am X Sewa diterima X Belanja Runcit X Hutang lapuk terpulih X Belanja Pos X Untung atas pelupusan X Belanja Membaiki X Peruntukan Hutang Ragu X Peruntukan Hutang Ragu X Belanja Susutnilai X Cukai Pintu X Caj Bank X Faedah pinjaman X
 63. 63. Gaji X Hutang Lapuk X Insurans X Komisen Jualan X Rugi atas pelupusan X Untung Bersih X X X • Format bentuk Penyata Syarikat Makmur Sejahtera Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 RM RM RM Jualan X tolak Pul Jualan X X Diskaun diberi Jualan Bersiah X X tolak Kos Jualan Stok Awal X Belian X Tolak Pul Belian X X Diskaun diterima Belian bersih X Tambah Angkutan Masuk X Upah X Duti atas belian X Insurans atas belian X Kos belian X Kos brg utk dijual X Tolak Stok Akhir X Kos Jualan X Untung Kasar X Tambah Hasil
 64. 64. Faedah diterima X Komisen diterima X Sewa diterima X Hutang lapuk pulih X Utg atas pelupusan Peruntukan Hutang Ragu X X X Tolak Belanja Alatulis X Angkutan keluar X Kadarbayaran X Belanja Am/Belanja Runcit X Belanja membaiki X Peruntukan Hutang ragu X Belanja susutnilai X Cukai Pintu X Faedah atas pinjaman X Gaji X Hutang lapuk X Belanja iklan X Insurans X Komisen Jualan X Sewa X Untung Bersih X Kunci Kira-Kira • Disediakan pada akhir tempoh perakaunan selepas Akaun Penamat disediakan. • Penyata yang menunjukkan aset, liabiliti, ekuiti pemilik perniagaan pada satu tarikh tertentu. • Aset disenaraikan di sebelah kiri manakala liabiliti dan ekuiti pemilik di sebelah kanan. • Dalam Kunci kira-kira semua butir dikelaskan mengikut kecairan( cepat aset ditukar kepada bentuk tunai) • Tujuan :
 65. 65. • Boleh disediakan dalam bentuk T atau Penyata • Bentuk T Syarikat Makmur Sejahtera Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2012 RM RM RM RM RM Aset Bukan Semasa Ekuiti pemilik Premis X Modal Awal X Alatan Pejabat X Campur Utg Bersih X Loji dan Mesin X atau Tolak Rugi Bersih tolak Peruntukan Susustnilai X X kenderaan X Tolak Ambilan X tolak Peruntukan Susustnilai X X Modal Akhir X Kelengkapan X Perabot X X Liabiliti bukan Semasa Aset Semasa Pinjaman X Penghutang X Gadaijanji X X tolak Peruntukan Hutang Ragu X X Stok Akhir X Liabiliti Semasa Hasil terakru X Pemiutang X Belanja terdahulu X Overdraf Bank X Bank X Belanja terakru X Tunai X X Hasil Terdahulu X X XX XX Menunjukkan kedudukan kewangan perniagaan. Menunjukkan kecairan kewangan perniagaan. Menunjukkan jumlah modal yang telah dilabur oleh pemilik dan keuntungan/kerugian diperoleh perniagaan
 66. 66. • Bentuk Penyata Syarikat Makmur Sejahtera Kunci kira-kira pada 31 Disember 2012 RM RM RM Aset Bukan Semasa Premis X Alatan Pejabat X Loji dan Mesin X tolak :Peruntukan Susustnilai X X kenderaan X Tolak: Peruntukan Susustnilai X X Kelengkapan X Perabot X X Aset Semasa Penghutang X Tolak: Peruntukan Hutang Ragu X X Stok Akhir X Hasil terakru X Belanja terdahulu X Bank X Tunai X Tolak: X Liabiliti Semasa Pemiutang X Overdraf Bank X Belanja terakru X Hasil Terdahulu X X Modal Kerja X XX
 67. 67. Ekuiti Pemilik Modal Awal X Campur Utg Bersih X atau Tolak Rugi Bersih Tolak Ambilan X Modal Akhir X Liabiliti bukan Semasa Pinjaman X Gadaijanji X X XX

×