Pär Trehörning och Petra Jankov Picha: Digitalt källskydd

743 views
539 views

Published on

Pär Trehörnings och Petra Jankov Pichas dragning på knytkonferensen Himmel och Helevete den 24.11.2012.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
743
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Bara två av 112 har en policy för sociala medier.
 • Iphones registreas android har svårt att stänga av lagring
 • Iphones registreas android har svårt att stänga av lagring
 • Pär Trehörning och Petra Jankov Picha: Digitalt källskydd

  1. 1. Digitalt källskydd Lördagen den 24 november knytkonferensen Himmel och helvete
  2. 2. Hoten mot digitalt källskydd• Nya arbetssätt• Starkt lagskydd för papper. Svagt eller obefintligt om datorlagrat• EUs datalagringsdirektiv i svensk lag 1 maj• FRA – eventuell utvidgning på väg• Inget förbud mot efterforskning för privata arbetsgivare• Arbetsgivare loggar arbetstagare. Företag forskar aktivt efter läckor• ”Vanliga” näthot
  3. 3. Journalister somanvänder sociala medier
  4. 4. Många använder samma lösenord överallt
  5. 5. Få använder krypterad mail
  6. 6. Anonymt surfande med Tor
  7. 7. Citat•”Källskydd är inte något som diskuteras flitigt på redaktionen. Vi hardock haft hackerintrång.”•”Vi gör hälsotidningar så källskydd har aldrig varit en fråga somdiskuterats här.”•”Behövs en skriven policy? Det är ju grundlag.”•” Vi har inte ens ett rum där vi kan tala i telefon enskilt.”•”Jag tror att våra laptopdatorer har hela hårddisken krypterad somstandard.
  8. 8. Källskydd - kort juridisk introduktion• Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL)Det skall ock stå envar fritt att, i alla de fall då ej annat är i denna förordning föreskrivet, meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst för offentliggörande i tryckt skrift till författare eller annan som är att anse som upphovsman till framställning i skriften, till skriftens utgivare eller, om för skriften finnes särskild redaktion, till denna eller till företag för yrkesmässig förmedling av nyheter eller andra meddelanden till periodiska skrifter. (1:1 TF)
  9. 9. Källskydd - kort juridisk introduktionVidare skall envar äga rätt att, om ej annat följer av dennaförordning, anskaffa uppgifter och underrättelser i vadämne som helst för att offentliggöra dem i tryckt skrift ellerför att lämna meddelande som avses i föregående stycke.( 1:1 TF)Lag (1976:955).
  10. 10. Källskydd - kort juridisk introduktionAlla har rätt att lämna tips till media.
  11. 11. Källskydd - kort juridisk introduktion TF och YGLDen som har tagit befattning med tillkomsten ellerutgivningen av tryckt skrift eller med framställning som varavsedd att införas i tryckt skrift och den som har varitverksam inom företag för utgivning av tryckta skrifter ellerinom företag för yrkesmässig förmedling av nyheter ellerandra meddelanden till periodiska skrifter får inte röjavad han därvid erfarit om vem som är författare eller harlämnat meddelande enligt 1 kap. 1 § tredje stycket eller ärutgivare av skrift som inte är periodisk. (3:1 TF)
  12. 12. Källskydd - kort juridisk introduktion Källan har rätt att vara anonymredaktionen har tystnadsplikt om källans identitet. Undantag: Viktigast – att källan avstår från anonymiteten Vissa allvarliga brott
  13. 13. Källskydd - kort juridisk introduktion Tystnadsplikten omfattar helaredaktionen dvs även inhyrd personal, IT, städ, personalavdelning mm. Det är inte säkert att de vet vad det innebär.
  14. 14. Källskydd - kort juridisk introduktionInom offentlig förvaltning är rätten att vända sig till media förenat med ett efterforskningsförbud.Det innebär att arbetsgivaren inte fårförsöka ta reda på vem som ”läckt”.
  15. 15. Källskydd - kort juridisk introduktion Offentliganställda har också rätten att ”meddela och offentliggöra uppgifter” (kallas för meddelarfrihet)Det innebär i princip rätten att läsa högtur en hemlig handling om innehållet är ägnat för publicering.
  16. 16. Källskydd - kort juridisk introduktion ”Meddelarfriheten” regleras i Offentlighets- och sekretesslagen. I slutet av varje kapitel står det när tystnadsplikten tar över meddelarfriheten.
  17. 17. Källskydd - kort juridisk introduktion Var gäller efterforskningsförbudet och rätten att meddela och offentligöra uppgifter?•Statliga och kommunala myndigheter•Kommunala bolag där kommunen ärmajoritetsägare eller har ett avgörandeinflytande över.
  18. 18. Källskydd - kort juridisk introduktion De gäller INTE•Statliga bolag•Vissa stiftelser•Privata bolag i samhällets tjänst•Övriga privata bolag
  19. 19. Källskydd - kort juridisk introduktion Inom offentlig förvaltning har deanställda också yttrandefrihet på jobbet. De har alltså en laglig rätt att påtala brister och missförhållanden.
  20. 20. Källskydd - kort juridisk introduktionPrivatanställda har INTE detta skydd. De har en kritikrätt. MENEn anställd på ett privat företag, ex Volvo eller SAS, som vill prata med mediamåste tänka på följande för att slippa bli trakasserier eller att förlora jobbet:
  21. 21. Källskydd - kort juridisk introduktion• Kritiken ska först ha framförts till arbetsledningen• Uppgifterna måste vara sanna eller den anställde måste vara i god tro• Kritiken får inte ha som främsta syfte att skada arbetsgivaren.
  22. 22. Källskydd - kort juridisk introduktion En sträv sammanfattning:•Inget skvaller•Ingen hämnd
  23. 23. Vad kan jag göra själv?Mobil med kontantkortUndvik e-post, annarsMaskerad e-postLagra krypteratAnonymt surfande
  24. 24. Starka lösenord• Inte samma lösenord överallt.• Inte namnet på katt/efternamn/käresta• Minst 10 tecken, helt fler än 14 tkn• Byt lösenord en till fyra ggr / år• Byt lösenord när du jobbar med högriskprojekt• Byt lösenord om du använt det vid en oskyddad uppkoppling
  25. 25. Sociala medier• Lämna sociala medier så fort du fått tipset• Kommunicera inte via sociala medier• Bli inte kompis med din källa• Checka inte in med din källa• Avsluta inte en relation om ni hade en från början• Var försiktig med molntjänster
  26. 26. Mobiltelefon• Kräv lösenord för att använda telefonen• Spara inga lösenord i din telefon• Kolla vad du ger dina appar för rättigheter• Använd mobil med kontantkort• En anställd ska inte ringa från arbetsgivarens telefon.• Stäng av mobilen helt vid känsliga möten. Om den inte går att stänga av helt, lämna den hemma• Skaffa tillfälliga kontaktkort från olika operatörer• Lämna din vanliga telefon påslagen hemma när du går ut och använder din säkra telefon
  27. 27. Informera källan• Ge källan rådet att inte använda sin arbetsgivares e-post eller telefon• Förse källan med mobil med kontantkort• Berätta hur den ska förhålla sig i sociala medier• Träffas!
  28. 28. Lär dig kryptera!
  29. 29. Petra Jankov Picha pjp@sjf.se Pär Trehörning pt@sjf.se
  30. 30. www.sjf.se/kallskydd2010-06-09

  ×