Bab 2

421 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
421
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bab 2

 1. 1. Pemikiran Kritis,Penyelesaian Masalah danPendekatan Saintifik
 2. 2. Hasil Pembelajaran• Kebolehan mengenalpasti dan menganalisis masalah dalam situasi kompleks dan kabur, serta membuat penilaian berjustifikasi.• Kebolehan mengembangkan dan memperbaiki kemahiran berfikir seperti menjelaskan, menganalisis dan menilai perbincangan.• Kebolehan mencari idea dan mencari penyelesaian alternatif.• Kebolehan berfikir melangkaui batas.• Kebolehan membuat keputusan berdasarkan bukti yang kukuh.• Kebolehan untuk bertahan serta memberikan perhatian sepenuhnya terhadap tanggungjawab yang diberikan.• Kebolehan memahami dan menyelesaikan diri kepada budaya komuniti dan persekitaran kerja yang baru.
 3. 3. Pengenalan• Otak kiri : logik, analitik berurutan atau susunan bahasa fakta, matematik dan ingatan• Otak kanan : kreativiti, sintesis, warna, reka bentuk, perasaan, irama, muzik dan imaginasi.• Bahasa Greek, krino- bermaksud memilih, memutuskan keputusan, atau menilai.• krites adalah seseorang yang membezakan, menilai atau menimbangkan.• kritikos mempunyai keupayaan untuk membeza dan membuat keputusan.• Pemikiran kritis : aktiviti di dalam otak > proses mentafsir, menilai dan menganalisis maklumat berlaku.
 4. 4. Apakah Pemikiran Kritis? “Pemikiran kritikal adalah satu bentuk pemikiran yang luar biasa kerana ia berada di luar skop pada apa yang dikritik dalam mengkritik sesuatu. Ianya sesuatu andaian yang jarang berlaku kerana selalunya pengkritik hanya melihat dari sudut yang kecil mengikut pemahamannya sahaja” – Edward de Bono
 5. 5. Definisi Pemikiran Kritis• Kritikos dari bahasa Yunani : menimbang atau judge (asal ‘kritis’)• Kamus Dewan Edisi 3 : kritis bermaksud ‘tidak dengan begitu sahaja menerima atau mempersetujui sesuatu’.• Orang yang berfikir secara kritis akan menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. (Maimunah 2004)• pemikiran kritis > pertimbangan sesuatu idea dengan cara menilai, membezakan dan menyoal sama ada sesuatu perkara itu benar atau salah dengan melihat kepada alasan- alasan yang dikemukakan agar dapat membantu dalam membuat keputusan.
 6. 6. Ciri-ciri Pemikiran Kritis• Tidak mudah untuk terus menerima atau bersetuju terhadap sesuatu perkara; mempertimbangkan baik buruk sesuatu perkara dahulu• Berfikir secara mendalam dan memberi pertimbangan yang serius tentang sesuatu idea• Melibatkan tiga jenis aktiviti mental iaitu analisis, tafsiran dan penilaian. Ia juga meliputi proses-proses pemikiran lain yang berkaitan untuk mencapai satu kesimpulan yang kukuh• Penghujahan adalah aspek yang diutamakan dalam pemikiran kritis; cara-cara memberi alasan untuk menyokong atau menentang sesuatu pendapat• Bersifat reaktif, penilaian, analisis dan logik
 7. 7. Komponen Pemikiran KritisKemahiran Menganalisis Kemahiran Menilai1. Idea 1. Menilai• Pengkelasan maklumat/fakta• Membanding 2. Membuat kesimpulan• Membeza• Meneliti2. Hujah• Menerangkan sebab• Mengusul periksa andaian
 8. 8. Kelebihan Pemikiran Kritis• Menjadi lebih Matang• Bersifat Objektif dalam Membuat Penilaian dan Keputusan• Sensitif dan Prihatin• Berjiwa Besar, Yakin dan Berani• Lebih Berhemat dan Bertanggungjawab• Ketahanan Diri dan Estim Diri yang Tinggi• Tidak mudah dipengaruhi
 9. 9. Sikap Pemikir Kritis Yang Baik • Berfikiran rasional; mampu meneliti pengalaman lalu, menilai dan menimbang pelbagai pendapat dan idea sebelum membuat keputusan. • Mampu mempertimbangkan dan memutuskan kesahihan penyataan yang dikemukakan oleh pihak lain. • Ingin tahu dan minda terbuka. • Mengutamakan kejituan, objektiviti dan inginkan kejelasan serta ketepatan; sentiasa mempunyai maklumat yang cukup. • Sentiasa mencari alternatif. • Sensitif terhadap perasaan orang lain.
 10. 10. Logik• Pemikiran logik adalah cara pemikiran yang kerap dan gemar digunakan dalam merancangkan sesuatu perkara.• Secara amnya ia difahami sebagai apa yang boleh difahami oleh akal manusia, iaitu menggunakan bukti bagi menjelaskan sesuatu yang tidak jelas pada mulanya.
 11. 11. Definisi Logik• Logik berasal dari perkataan Yunani : “Logos” yang memberi maksud pengucapan, pernyataan, pemikiran akal & sebab.• Menurut Copi (1986) : prinsip-prinsip yang digunakan untuk membezakan betul dan salah sesuatu hujahan.
 12. 12. Tiga Prinsip Asas LogikPrinsip identitisesuatu objek sentiasa sama dengan dirinya sendiri (A = A). Secararingkas, jika satu penyataan adalah benar, maka ia adalah benar.Prinsip pertengahansatu pernyataan boleh jadi sama ada A = B atau A≠B. Ia merupakansatu ciri sistem klasik logik > satu penyataan mungkin benarmungkin juga palsu.Prinsip kontradiksi / Prinsip percanggahansatu penyataan tidak boleh menjadi benar atau palsu serentak >jikalau anda benar, orang lain tidak benar
 13. 13. Logik Deduktif Logik Induktif • menyatakan kesimpulan• menyatakan kesimpulan daripada yang khusus daripada yang umum kepada umum. kepada khusus. • dikenali sebagai kaedah• Berkait dengan logik klasik Bacon yang dipelopori oleh Aristotle. Francis Bacon mempunyai• Contoh : kaitan rapat dengan logik’Semua manusia bernafas moden.dengan menggunakan • Contoh :oksigen’. ‘Gagak itu berwarna hitam,’Ali ialah seorang manusia’. maka semua gagak berwarnaOleh itu, Ali bernafas dengan hitam’.menggunakan oksigen.
 14. 14. Membuat Hujahan• Hujah adalah intipati pemikiran kritikal > menilai secara kritikal tentang apa yang didakwa, dan perkara-perkara yang dijadikan asas dakwaan.• orang yang berhujah melakukan 3 perkara : i. yakin premisnya betul, ii. yakin oleh kerana premisnya betul, kesimpulannya tentu betul iii. yakin kesimpulannya adalah betul.• Apabila menilai mutu hujah, lihat pada 2 aspek : i. premis hujah > betul @ salah. ii. alasan yang menghubungkan premis-premis kepada kesimpulan hujah.• Ada dua unsur dalam hujah yang baik: i. Semua premis dalam hujah itu dapat diterima ataupun betul. ii. Semua premis dalam hujah itu dapat dikaitkan kepada kesimpulan hujah yang relevan.
 15. 15. Jenis Hujahan hujahan baik @ sahHujahan hujahan tidak kesimpulannya ditentukan olehmerupakan satu premis-premisnya baik @tidak sah.set penyataan di kesimpulannya 1. Sahihmana Premis 1 :kesimpulan tidak semestinya Semua manusia akan mati.ditentukan oleh Premis 2 : ditentukan olehpremisnya dan Samad seorang manusia. premis-diakhiri dengan Kesimpulan : premisnya.kesimpulan pada Oleh itu, Samad akan mati.bahagian akhir 2. Tidak sahih Premis 1 : Semua rumah adalah bunga. Premis 2 : Kucing saya ialah rumah. Kesimpulan : Oleh itu, kucing saya ialah bunga.
 16. 16. Contoh HujahanContoh hujahan yang baik @ sah :Premis 1 : Kesemua ahli-ahli komunis menyertai kesatuan buruh.Premis 2 : Ah Chong ahli kesatuan buruh.Kesimpulan : Jadi, Ah Chong ialah ahli komunis.Contoh hujahan yang tidak baik @ tidak sah :Premis 1 : Kebanyakan ahli-ahli komunis menyertai kesatuan buruh.Premis 2 : Ah Chong bukan ahli kesatuan buruh.Kesimpulan : Jadi, Ah Chong bukan ahli komunis.
 17. 17. PenyelesaianMasalah“Mengelakkan masalahadalah perkara penting dalampenyelesaian masalah. Selaindaripada menyelesaikan masalah,anda boleh pergi ke penghujungdan mengubahnya untukmengelakkan ia berlaku padatempat yang sama” –Edward de Bono
 18. 18. Definisi Masalah• Jauharah (1995) masalah boleh ditafsirkan sebagai perbezaan yang terdapat antara keadaan sebenar dengan keadaan yang diingini tentang sesuatu benda, perkara, hal atau keadaan.Contoh: seseorang yang sedang berada di Johor Bahru perlu berada diAlor Setar dalam masa empat jam. Masalahnya bukan kerana dia tidakberada di Alor Setar tetapi jarak melebihi 600 kilometer itulahmasalahnya untuk sampai dalam masa empat jam.
 19. 19. Muhamad Awang (1990) masalah mempunyai 3 komponen asas :-• Sekumpulan maklumat yang tersedia, iaitu satu penghuraian tentang masalah.• Sekumpulan operasi atau pergerakan yang sah yang mungkin diambil bagi menghasilkan penyelesaian.• Matlamat atau penghuraian tentang keadaan yang dianggap sebagai penyelesai kepada masalah.
 20. 20. “Masalah yang mustahildiselesaikan ialah apabila kitamelihat bahawa masalahadalah sesuatu yang beratuntuk diselesaikan” –Robert Schuller
 21. 21. Robertson (2001), 7 kategori masalah dikenalpasti dengan melihatkepada kaedah penyelesaian ;-1. Kecondongan ilmu (knowledge-lean)2. Kaya ilmu (knowledge-rich)3. Jelas berstruktur atau jelas didefinisikan (well-defined)4. Kurang berstruktur atau kabur definisi (ill-defined)5. Kecondongan semantik (semantically-lean)6. Kaya semantik (semantically-rich)7. Masalah celik akal (insight)
 22. 22. Proses Penyelesaian Masalah Menyedari masalah Memahami masalah Meneroka pilihan-pilihan penyelesaian Meninjau kesan akibat pilihan Memilih pilihan terbaik
 23. 23. Strategi Penyelesaian MasalahAlgoritma Sub matlamatProsedur langkah Memecahkan masalahdemi langkah Yang kompleks Heuristik Jalan pintas
 24. 24. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Masalah Penyelesaian masalah secara saintifik. Penyelesaian masalah secara kritis / logik. Penyelesaian masalah secara kreatif / lateral. Penyelesaian masalah secara Islam.Munir Shuib et al. (2002) menyelesaikan masalah secara saintifikmelibatkan 3 langkah ;- Mengadakan hipotesis Mengumpul maklumat Membuat kesimpulan
 25. 25. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Masalah Penyelesaian masalah secara saintifik. Penyelesaian masalah secara kritis / logik. Penyelesaian masalah secara kreatif / lateral. Penyelesaian masalah secara Islam.Abdul Rahman (2002), menyelesaikan masalah secara logikmelibatkan proses rasional-deduktif ;- Mengenalpasti dan memahami premis masalah Mencari sebab dan punca masalah Menilai dan memilih kaedah penyelesaian terbaik Membuat kesimpulan terhadap kesan perlaksanaannya
 26. 26. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Masalah Penyelesaian masalah secara saintifik. Penyelesaian masalah secara kritis / logik. Penyelesaian masalah secara kreatif / lateral. Penyelesaian masalah secara Islam.Abdul Rahman (2002) ciri-ciri penyelesaian masalah secara kreatif /lateral adalah ;- Menunda penilaian / tidak ada keputusan yang dibuat = jana idea-idea baru Mencipta penyelesaian baru / tidak menganalisis punca Bersifat generatif, idea gila-gila, songsang dan tidak bergantung kepada logik
 27. 27. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Masalah Penyelesaian masalah secara saintifik. Penyelesaian masalah secara kritis / logik. Penyelesaian masalah secara kreatif / lateral. Penyelesaian masalah secara Islam.Abdul Rahman (2002) penyelesaian masalah secara Islam terbahagikepada 3 pendekatan iaitu ;- Pendekatan tauhid @ aqidah Pendekatan hukum @ syariah Pendekatan sufi @ akhlak
 28. 28. Ciri-ciri Penyelesaian Masalah Yang Baik dan Tidak Baik CIRI-CIRI PENYELESAIAN CIRI-CIRI PENYELESAIAN MASALAH YANG BAIK MASALAH YANG TIDAK BAIKSedar tentang keserupaan, kelainan dan Tidak boleh mengenal pasti sertaanalogi mendefinisikan masalah.Boleh mengenal pasti unsur-unsur yang Suka meninggalkan masalah yangpenting dalam sesuatu masalah. kompleks.Mahu bersikap fleksibel dalam bertukar- Cepat membuat kesimpulan (jawapan)tukar cara penyelesaian. tanpa memikirkan langkah demi langkah.Bersikap positif bahawa setiap masalah Tidak percaya kepada analisa yangboleh diselesaikan melalui analisa yang berterusan boleh menyelesaikan masalah.berterusan.Mengambil berat tentang ketepatan dan Gopoh membuat pemilihan caramemahami fakta-fakta dengan penyelesaian masalah yang terbaik.sepenuhnya.Boleh memecah masalah kepada bahagianyang lebih kecil.
 29. 29. Ciri-ciri Penyelesaian Masalah Efektif dan Tidak Efektif CIRI-CIRI EFEKTIF TIDAK EFEKTIFSikap Percaya bahawa masalah boleh diselesaikan Cepat berputus asaTindakan Memahami masalah berulang kali. Hanya mengharap penyele- saian akan Memeriksakan masalah. muncul sendiri. Bertanyakan soalan. Tidak mampu untuk memeriksakan Mencipta gambaran mental. masalah. Melukis lakaran. Terus melompat membuat kesimpulan. Menulis soalan. Tidak cepat membuat kesimpulan.Ketepatan Memeriksa berulang kali. Tidak memeriksa.Prosedur Memecahkan masalah kepada bahagian Tidak memecahkan masalah.Penyelesaian yang lebih kecil. Tidak tahu di mana hendak bermula. Bermula pada titik pertama yang mereka Gagal untuk mengenal pasti konsep- fahami. konsep asas. Menggunakan konsep-konsep asas sebagai Meneka. landasan. Berhenti bila tersekat. Menggunakan heuristika. Tidak menggunakan sebarang formula- Bertahan bila tersekat. formula kuantitatif. Menggunakan formula-formula kuantitatif. Mengikuti perkembangan kemajuan
 30. 30. Penghalang Kepada Penyelesaian MasalahKebekuan minda• Takut tanggung risiko• Bersikap tergesa-gesa• Hanya suka menilai tidak mahu menerbitkan ideaKetetapan fungsian
 31. 31. Faktor KegagalanPenyelesaian Masalah • tidak menyedari akan kehadiran masalah • menyelesaikan masalah tanpa berfikir secara meluas dan mendalam • menyembunyikan masalah itu dan menganggap seolah-olah masalah itu tidak ada • tiada pengalaman atau tiada ilmu pengetahuan • sering memberi perhatian pada bahagian yang nyata sahaja dan bukannya pada bahagian yang penting • tidak cukup waktu untuk mengumpul data atau menganalisis data
 32. 32. TUGASAN BAB 2BrainstormingAnda diberi 15 minit• Nyatakan satu masalah isu semasa (tuliskan permasalah tersebut di papan putih dihadapan agar diketahui kumpulan lain & tidak memilih tajuk yang sama)• Berdasarkan kepada masalah tersebut, sila ikuti kaedah penyelesaian masalah : Memahami masalah > menerbitkan idea penyelesaian > memilih penyelesaian• Jangan kongkong pemikiran anda. Gunakan idea-idea yang kurang logik, songsang dsb.• Bentangkan hasil perbincangan anda pada minggu hadapan (pembentangan secara powerpoint : 15 minit)

×