ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

1,263 views
1,200 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,263
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

  1. 1. จัดทาโดย นางสาววิลาสินี โกศิลป์สุข รหัสนิสิต 5310601473คณะศึกษาศาสตร์ สาขา ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา รายวิชา 01179232 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
  2. 2. “ .. รักชาติศาสน์กษัตริย์อย่าขัดข้อง ไทยแหลมทองรูปขวานสราญหลายหากสิ้นไร้สามัคคีถึงทีตาย อย่ามองหมายเทศอื่นจะยืนมือ.. ” ชาติ ธงชาติและเพลงชาติไทยนั้น คือสัญลักษณ์ของความเป็นไทยของเราผู้คนส่วนมากในเวลาที่เร่งรีบก็จะทากิจกรรมต่างๆจนลืมที่จะให้ความสาคัญกับการยืนตรงหยุดนิ่งเพื่อเคารพธงชาติ เราควรใส่ใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เป็นเรื่องสาคัญ เพราะนั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนรักและราลึกถึงประเทศชาติเสมอ
  3. 3. ศาสนา แม้ศาสนาพุทธจะไม่ได้ถูกบัญญัติว่าเป็นศาสนาประจาชาติไทยแต่คนไทยส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาพุทธนั้นสอนให้คนละชั่ว ทาดี ทาจิตใจให้ผ่องใส กล่อมเกลาให้เรามีสติไม่วู่วามในการกระทาใดๆ เราควรจะเข้าวัดไปทาบุญ ตักบาตร นั่งสมาธิ เพื่อเป็นการทาให้จิตใจเราสงบนิ่ง
  4. 4. พระมหากษัตริย์ จากพุทธ…ปรัชญา…นามาใช้ มอบแด่ปวง…ชนชาวไทย…ไปทั่วหล้า “เศรษฐกิจพอเพียง” เด่นชัด…เป็นปรัชญา แนวคิดทรง…คุณค่า…พาก้าวไกลประเทศไทยของเรานั้นมีพระมหากษัตริย์อันเป็นประมุขของชาติ ซึ่งในหลวงก็ได้ทาความดีไว้มากมาย เราควรรักเคารพและนับถือ สามัคคีกันเพื่อความสุขของในหลวง พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

×