Rosa Mollet - 3

420 views

Published on

Rosa Mollet - 3

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
420
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rosa Mollet - 3

  1. 1. número 16 Hive r n 20 1 1 LaLa Rosa de Mollet Rosa de Mollet 1 Mollet del Vallèsla Rosa de Mollet R e v i s t a d e l ’A g r u p a c i ó S o c i a l i s t a FEM BALANÇ, GARANTIM BENESTAR Us presentem les actuacions més valorades per la ciutadania i, també, el conjunt de projectes i accions més properes, aquelles que creen oportunitats i fan la vida a Mollet millor.EditorialEl proper mes de maig farà 4 anys dela celebració de les darrers eleccionsmunicipals. La ciutadania de Mollet ensvàreu donar llavors una gran confiança,que ha permès que el municipi tingui,en aquest període de crisi econòmicainternacional, un govern municipal fort,amb un projecte de ciutat clar i lideratpel nostre alcalde Josep Monràs.Fent balanç del nostre programa, L’actuació més valorada,el nou Hospital comarcal de Mollet gestionathem complert les nostres propostes, per la Generalitat de Catalunyales més grans i les més petites, i hopodeu comprovar en aquest butlletí.Sabem que podem confiar en elscompromisos i en la paraula donadaper en Josep Monràs.Ara, continuem transformant la ciu-tat. La feina feta ja és patrimoni detota la ciutadania. És l’hora de donar Ampliació del polígon industrial deun pas endavant, de lluitar amb op- la Farinera amb 45.000m2 Nous parcs i més places a la ciutattimisme per a seguir progressant id’esforçar-nos en fer una ciutat millor,que lluita contra la crisi econòmica iels seus efectes. Sabem que l’actualalcalde i candidat socialista a la re-elecció, Josep Monràs, és la garantiad’un bon futur per a Mollet durant elspropers anys. Josep Maria Garzón Nou Centre de Serveis per a la For- Ampliació dels eixos i àrees comer- Primer secretari local mació de la Gent Gran El Lledoner cials amb noves marquesAGRUPACIÓ DEL PSC DE MOLLET DEL VALLÈSC/Gaietà Ventalló, 44 baixos Telèfon 935794849Web mollet.socilistes.cat Correu electrònic molletdelvalles@socialistes.cat
  2. 2. 2 La Rosa de MolletTreballem molt a prop teuDurant aquests anys, Mollet, la nostra ciutat, ha estat Seguretat Social.una bona eina contra la crisi. El Govern socialista, en- • Millores d’accessibilitat al Teatre de Can Gomà i alcapçalat per l’alcalde Josep Monràs, s’ha esforçat molt Centre Cultural La Marineta.i ha impulsat serveis i actuacions a prop teu, perquè • Millores a la xarxa d’abastament d’aigua i clavegueram.puguis fer realitat les teves il·lusions i els teus projectes. • Potenciació de la zona comercial amb grans marques de referència i nous establiments hotelers. • Posada en marxa del Centre de Dia per a discapacitats. • Nou Centre d’Informació i Recursos per a Dones Joana Barcala. • Obres d’urbanització i millora del carrer Francesc Macià. • Nou aparcament i urbanització del Parc de les Pruneres. • Troballa del menhir neolític, ara exposat en el jardí de la Biblioteca. • Nou canal de TDT: Vallès Visió, amb la resta d’ajuntaments del Baix Vallès. • Implantació de la xarxa wifi a centres cívics i culturals de la ciutat. • Adequació i millora d’espais de la ciutat per a apar- cament dissuasori i gratuït. • Millores en l’enllumenat públic, reasfaltatge de carrers i avingudes, i renovació de les senyalitzacions vials. • Modificació del planejament del barri de El Calderí i • Xarxa multi serveis destinada a la millora de la informació l’entorn del CEIP Montseny. ciutadana, el control del trànsit i de la seguretat ciutadana. • Obres de millora a tots els centres escolars de la zona. • Celebració d’edicions de FiraMollet. Tot aquest conjunt de projectes i obres s’han dut a terme • Noves instal·lacions de climatització en el mercat durant aquest mandat i al mateix temps que s’ha apos- municipal. tava molt fort per la recuperació localment econòmica • 10è Aniversari del Museu Joan Abelló. i els seus efectes, a través de: • Noves àrees de contenidors soterrats. • Millora de l’enllumenat al polígon de Can Prat. • L’augment d’un 61% del pressupost destinat a Serveis • Instal·lació de circuits d’activitat física per a gent gran Socials. • L’augment d’un 65% del pressupost de generació d’ocupació, per inserir laboralment prop de 2000 per- sones, donar suport a 1.400 emprenedors i col•laborar en la creació de més de 200 empreses. • La posada en marxa de l’Oficina local d’Habitatge, servei utilitzat per 15.000 persones. a diversos parcs. • Obertura de la Plaça Europa i urbanització dels carrers de la Pau i d’Anselm Clavé. • Millores d’accessibilitat i substitució de la tanca del parc de Can Mulà. • Inici de les obres de l’edifici de la Tresoreria de la
  3. 3. número 16 Inv i e r n o 20 1 1 LaLa Rosa de Mollet Rosa de Mollet 3 Mollet del Vallèsla Rosa de Mollet R e v i s t a d e l ’A g r u p a c i ó S o c i a l i s t a HACEMOS BALANCE, GARANTIZAMOS BIENESTAR Os presentamos las actuaciones más valoradas por la ciudadanía y, también, el conjunto de proyectos y acciones más cercanas, aquellas que crean oportunidades y hacen la vida en Mollet mejor.EditorialEl próximo mes de mayo hará 4 añosde la celebración de las s últimas elec-ciones municipales. La ciudadanía deMollet nos disteis entonces una granconfianza, que ha permitido que elmunicipio tenga, en este período decrisis económica internacional, ungobierno municipal fuerte, con unproyecto de ciudad claro y lideradopor nuestro alcalde Josep Monrás. La actuación más valorada, el nuevo Hospital comarcal de MolletHaciendo balance de nuestro pro- gestionado por la Generalitat de Catalunyagrama, hemos cumplido nuestraspropuestas, las más grandes y las máspequeñas, y lo podéis comprobar eneste Boletín. Sabemos que podemosconfiar en los compromisos y en lapalabra dada por Josep Monrás.Ahora, continuamos transformando laciudad. La tarea hecha ya es patrimo- Ampliación del polígono industrialnio de toda la ciudadanía. Es la hora de la Farinera con 45000m2 Nuevos parques y más plazas en la ciudadde dar un paso adelante, de luchar conoptimismo para seguir progresando yde esforzarnos para hacer una ciudadmejor, que lucha contra la crisis eco-nómica y sus efectos. Sabemos que elactual alcalde y candidato socialistaa la reelección, Josep Monrás, es lagarantía de un buen futuro para Molletdurante los próximos años. Josep Maria Garzón Nuevo Centro de Servicios para la For- Ampliación de los ejes y áreas co- Primer secretario local mación de la Gente Mayor El Lledoner merciales con nuevas marcasAGRUPACIÓ DEL PSC DE MOLLET DEL VALLÈSC/Gaietà Ventalló, 44 baixos Telèfon 935794849Web mollet.socilistes.cat Correu electrònic molletdelvalles@socialistes.cat
  4. 4. 4 La Rosa de MolletTrabajamos muy cerca de tiDurante estos años, Mollet, nuestra ciudad, ha sido una • Inicio de las obras del edificio de la Tesorería de labuena herramienta contra la crisis. El Gobierno socialista, Seguridad Social.liderado por Josep Monrás, se ha esforzado mucho y ha • Mejoras de accesibilidad al Teatro de Can Gomà y alimpulsado servicios y actuaciones cercanas a ti, para Centro de Cultura La Marineta.que puedas hacer realizad tus ilusiones y proyectos. • Mejoras en la red de abastecimiento de agua y alcantarillado. • Puesta en marcha del Centro de Día para discapacitados. • Nuevo Centro de Información y Recursos para Mujeres Joana Barcala. • Obras de urbanización y mejora de la calle Francesc Macià. • Nuevo aparcamiento y urbanización del Parque de les Pruneres. • Descubrimiento del menhir neolítico, ara expuesto en el jardín de la Biblioteca. • Potenciación de la zona comercial con grandes marcas comerciales de referencia y nuevos establecimientos hoteleros. • Nuevo canal de TDT: Valles Visión, junto al resto de ayuntamientos del Baix Vallès. • Implantación de la red wifi en centros cívicos y cultu- rales de la ciudad. • Adecuación y mejora de espacios de la ciudad para aparcamiento disuasorio y gratuito. • Mejoras en el alumbrado público, reasfaltado de calles y avenidas, y renovación de la señalización viaria. • Modificación del planteamiento del barrio de El Calderí • Red multi servicios destinada a la mejora de la in- y del entorno del CEIP Montseny. formación ciudadana, el control del tránsito y de la • Obras de mejora en todos los centros escolares de la zona. seguridad ciudadana. • Celebración de ediciones de FiraMollet. • Nuevas instalaciones de climatización en el mercado Todo este conjunto de proyectos y obras se han llevado municipal. a cabo al mismo tiempo que se apostaba muy fuerte por • 10º Aniversario del Museo Joan Abelló. combatir localmente la crisis y sus efectos, a través de: • Nuevas áreas de contenedores soterrados. • Mejora del alumbrado en el polígono de Can Prat. • El aumento de un 61% del presupuesto destinado a Servicios Sociales. • El aumento de un 65% del presupuesto de generación de ocupación, para insertar laboralmente cerca de 2.000 personas, dar apoyo a 1.400 emprendedores y colaborar en la creación de más de 200 empresas. • La puesta en funcionamiento de la Oficina local de Vivienda, servicio utilizado por 15.000 personas. • Instalación de circuitos de actividad física para gente mayor en diversos parques. • Apertura de la Plaza Europa i urbanización de las calles de la Pau y de Anselm Clavé. • Mejoras de accesibilidad y substitución de la valla del parque de Can Mulà.

×