Bab 3.

2,896 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,896
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
161
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bab 3.

 1. 1. HASIL PEMBELAJARAN Selepas mempelajari bab ini, pelajar dapat: 1. Menerangkan hubung kait antara pembangunan ekonomi dengan hubungan etnik di Malaysia. 2. Menghuraikan dasar-dasar pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan persoalan pertumbuhan ekonomi dan agihan di Malaysia. 3. Menghuraikan isu dan cabaran pengurusan ekonomi Malaysia bagi mewujudkan perpaduan nasional.
 2. 2. 3.1 PENGENALAN 3.2 ISU SOSIOEKONOMI PADA AWAL KEMERDEKAAN 3.3 EKONOMI MENJADI ISU ETNIK 3.4 DASAR EKONOMI BARU (DEB) 3.5 KEJAYAAN EKONOMI MALAYSIA 3.6 ISU DAN CABARAN 3.7 KESIMPULAN BAB 3 LIMPAHAN KEMAKMURAN MERENTASI ETNIK
 3. 3. 3.1 PENGENALAN  Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi amat berkait rapat dengan kestabilan sosiopolitik dalam sesebuah negara. PERTUMBUHAN & PEMBANGUNAN EKONOMI HARMMONI ANTARA ETNIK SOSIOPOLITIK STABIL
 4. 4. STRATEGI MEMPEROLEH KEHARMONIAN HIDUP ANTARA ETNIK & KESTABILAN SOSIOPOLITIK  Kekayaan negara perlu diagihkan dengan adil dan saksama agar i. semua etnik dapat menikmati faedah pembangunan ii. Mengelakkan ketegangan dan konflik dalam masyarakat.
 5. 5. SEJARAH PEMBANGUNAN EKONOMI MALAYSIA Ekonomi sebelum Merdeka PENJAJAH : Pecah & Perintah PENGENALAN KAUM : Penempatan/Fungsi Ekonomi KESAN : Jurang Ekonomi Ketara Antara Kaum IMPAK : Tidak Puas Hati Antara Kaum
 6. 6. 3.2 ISU SOSIOEKONOMI PADA AWAL KEMERDEKAAN • Jumlah besar isi rumah miskin adalah etnik Melayu. Isu kemiskinan • Ketidakseimbangan pemilikan modal saham dalam syarikat berhad antara etnik Melayu dengan etnik yang lain. Isu hak milik kekayaan • :pada 1970, hampir 2/3 guna tenaga dalam sektor pertama (pertanian dan perikanan) terdiri dari etnik Melayu. Isu guna tenaga dan pekerjaan •Penerusan dasar ekonomi bebas penjajah telah mewujudkan isu ekonomi di kalangan masyarakat pelbagai etnik. .
 7. 7. 3.3 EKONOMI MENJADI ISU ETNIK  Isu-isu kemiskinan dan ketidakseimbangan tersebut boleh mengugat perpaduan masyarakat sekiranya ia gagal ditangani oleh kerjaan termasuk: -isu perbezaan pendapatan isi rumah -isu jurang berbezaan golongan kaya dan miskin. -isu jurang pendapatan golongan bandar dan luar bandar. • Kajian dan data menunjukkan tahap kemiskinan dikalangan etnik Melayu lebih menonjol pada tahun 1957-1970.
 8. 8. Jadual 1 Kadar Kemiskinan & Pendapatan Purata mengikut Etnik 1970 ETNIK % KADAR KEMISKINAN PENDAPATAN PURATA KELUARGA SEBULAN (RM) MELAYU 64.8 172.00 CINA 26.0 394.00 INDIA 39.2 304.00 LAIN-LAIN 44.8 813.00
 9. 9. Bumiputera Chinese Indians 1970- 1990 8.9% 7.4% 7.1% 1990- 1999 8.7% 8.7% 9.3% 2000- 2007 6.75 5% 4.9 2007- 2009 7.2% 1.6% 2.6% Wealth Health •Equity share of all Malaysians increased (1970-1990) •All groups enjoyed positive income growth •Non-Malays assets remains high Education opportunity favours the non-Malays Non-Bumi over-represented in the IPTA and IPTS Non-Bumi have higher acceptance rate for admission in IPTA Over-represented in obtaining government scholarships
 10. 10. LANGKAH MENGATASI KETAKSAMARATAAN EKONOMI DI KALANGAN MASYARAKAT MALAYSIA
 11. 11. 3.4 DASAR EKONOMI BARU (DEB) DEB telah diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak pada tahun 1971 hingga 1990. • Usaha kerajaan bagi memperbaiki kedudukan ekonomi selepas tragedi 13 Mei 1969 dan strategi ke arah pembentukan perpaduan nasional. • jendelamy.blogspot.com
 12. 12.  DEB mempunyai agenda “serampang dua mata”: 1. menyatupadukan pelbagai etnik. 2. permulaan baharu kepada etnik Melayu untuk bergiat di dalam bidang perdagangan, perindustrian dan perniagaan.  DEB berpegang kepada prinsip bahawa ketidakseimbangan ekonomi perlu diperbaiki untuk mengelakkan ketegangan dan konflik antara etnik dan seterusnya mengukuhkan perpaduan di kalangan masyarakat Malaysia.
 13. 13. FALSAFAH PERPADUAN MASYARAKAT  Falsafah yang menjadi panduan bagi mencapai perpaduan masyarakat ialah “pertumbuhan dengan agihan”.  perpaduan dalam masyarakat Malaysia yang berbilang etnik, budaya dan agama akan dapat dicapai sekiranya perbezaan dan ketidakseimbangan ekonomi antara etnik dapat dihapuskan.  Berpusat kepada dimensi agihan antara etnik. MATLAMAT:  membasmi kemiskinan dan menstruktur masyarakat.
 14. 14. DEB merangkumi dua objektif iaitu: • Mengurangkan kemiskinan dengan peningkatan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan kepada rakyat tanpa mengira kaum Pembasmian kemiskinan • Pengenalan etnik mengikut fungsi ekonomi dihapuskanPenyusunan semula masyarakat
 15. 15. STRATEGI MEMBASMI KEMISKINAN 1. meningkatkan kualiti hidup golongan miskin dengan menyediakan perkhidmatan sosial. 2. meningkatkan pendapatan dan produktiviti golongan miskin dengan pemberian bantuan modal,teknologi, pemasaran dan latihan. 3. membuka lebih banyak peluang pekerjaan bagi membolehkan mobiliti golongan miskin untuk keluar daripada sector produktiviti rendah kepada sektor produktiviti tinggi. (Shireen 1988)
 16. 16. Bagi mencapai objektif di atas, antara beberapa institusi dan agensi baru telah diwujudkan seperti: Pembangunan di luar bandar. • TUJUAN: membantu golongan bumiputra • Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA), • Majlis Amanah Rakyat (MARA), • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) • Institut Pembangunan dan Penyelidikan Pertanian Malaysia (MARDI) . • TUJUAN: Meningkatkan pendapatan dan produktiviti golongan bumiputera • Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA), • MAJUIKAN (Anak Syarikat Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia) • MAJUTERNAK
 17. 17. PERLAKSANAAN STRATEGI MEMBASMI KEMISKINAN Projek Industri & Komersial • TUJUAN: Mengalakkan & membolehkan penyertaan bumiputra dalam sektor ekonomi moden. • Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA) • Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri • Malaysian Industrial Development Finance (MIDF) • MARA • Bank Bumiputera. • TUJUAN: Meningkatkan penyertaan & pemilikan bumiputra dalam ekonomi. • Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS)
 18. 18. STRATEGI PENYUSUNAN SEMULA MASYARAKAT Dilaksanakan melalui penyusunan semula: 1. corak guna tenaga; 2. pemilikan modal saham dalam sektor korporat 3. Pembentukan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB).  kelas Melayu komersial yang boleh masuk serta dalam sektor korporat;  selaras untuk meningkatkan pegangan ekuiti bumiputera.
 19. 19. Tiga peringkat penyusunan semula masyarakat 1. meningkatkan bahagian bumiputera dalam guna tenaga di sektor ekonomi moden. 2. meningkatkan bahagian bumiputera dalam pemilikan saham korporat 3. meningkatkan bilangan usahawan bumiputeradan penguasaan bumiputera dalam pengurusan korporat
 20. 20. PERLAKSANAAN OBJEKTIF PENYUSUNAN SEMULA MASYARAKAT INDUSTRIAL COORDINATION ACT (ICA) Akta Penyelarasan Industri (API) TUJUAN: mewujudkan penstrukturan ekuiti  dan pemilikan berdasarkan formula pembahagian 30:30:40: 30 % peruntukan kepada bumiputera Melayu, 30 % oleh bangsa asing, 40 % dimiliki oleh etnik Cina.
 21. 21. DASAR-DASAR PEMBANGUNAN NEGARA
 22. 22. DASAR -DASAR UTAMA PEMBANGUNAN NEGARA DASAR EKONOMI BARU (DEB) 1971 -1990  Matlamat utama adalah perpaduan nasional.  menekankan kepentingan mencapai sasaran sosio ekonomi seiring dengan mencapai objektif perkembangan ekonomi sebagai satu cara mewujudkan keharmonian dan perpaduan di dalam negara yang mempunyai pelbagai etnik. DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL (DPN) 1991-2000  Meneruskan usaha DEB mengurangkan ketidakseimbangan ekonomi bukan sahaja dikalangan kumpulan etnik tetapi juga antara golongan kaya dan miskin serta antara wilayah  Ketidakseimbangan ekonomi akan dapat dikurangkan berasaskan prinsip pembangunan seimbang dan pengagihan saksama untuk mencapai keadilan sosial dan memperkukuhkan perpaduan negara.
 23. 23. DASAR WAWASAN NASIONAL (DWN) 2001- 2010 MODEL EKONOMI BARU (MEB) 2010  Pelengkap kepada DEB dan DPN  Capai perpaduan nasional Bangsa Malaysia yang berdaya saing, berdaya tahan, bersatu- padu, progresif, makmur dan saksama untuk memastikan perpaduan dan kestabilan sosial Matlamat MEB :  menjadikan Malaysia negara maju berpendapatan tinggi dengan ciri keterangkuman dan kebolehmampanan menjelang 2020.  memupuk perasaan kekitaan di kalangan rakyat Malaysia. MEB mensasarkan pertumbuhan yang menyokong golongan miskin dan akan memastikan bahawa tiada kumpulan masyarakat yang dipinggirkan serta keperluan asas rakyat akan dipenuhi.  komitmen terhadap penjanaan pertumbuhan yang mampan. DASAR -DASAR UTAMA PEMBANGUNAN NEGARA
 24. 24. 3.5 KEJAYAAN EKONOMI MALAYSIA • Bank Dunia mengiktiraf kejayaan ekonomi Malaysia sebagai salah sebuah negara “keajaiban ekonomi Asia Timur” (World Bank 1993). • Selain itu, kejayaan ini dapat dikategorikan kepada tiga perspektif iaitu: a. pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi yang pesat b. pembangunan manusia dan pengurangan kadar kemiskinan c. kualiti hidup yang meningkat
 25. 25. a. Pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi yang pesat • Sejak merdeka, ekonomi Malaysia mencatatkan kadar pertumbuhan KDNK yang membanggakan. • Sejak 1960-an hingga 2007, kadar pertumbuhan sebanyak lima hingga 8.5%. • Malaysia juga berjaya mengharungi era kemelesetan ekonomi pada tahun 1980-an dan hujung 1990-an. • Pertumbuhan pesat ini juga telah membolehkan pendapatan per kapita meningkat dari RM721 pada 1960 kepada RM6099 pada 1990.
 26. 26. b. Pembangunan manusia dan pengurangan kadar kemiskinan • Pertumbuhan ekonomi negara yang pesat dalam tempoh empat dekad yang lalu telah berjaya mengurangkan kadar kemiskinan iaitu daripada 52.4% pada 1970 kepada 17.1% pada 1990, seterusnya kepada 5.7% pada 2004. • Bilangan isi rumah miskin dikurangkan dari 1juta isi rumah pada 1970 kepada 311,300 isi rumah pada 2004. • Kemiskinan tegar dikurangkan dari 3.9% pada 1990 kepada 1.2% pada 2004.
 27. 27. c. Kualiti hidup yang meningkat Peningkatan dari aspek:  kesihatan, pendidikan, pemilikan barang keperluan asas, penyediaan infrastruktur awam dan sebagainya.  Indeks Kualiti Hidup Malaysia (IKHM) iaitu ukuran kebajikan dan kesejahteraan kehidupan memperlihatkan trend yang meningkat dari pada ke tahun.
 28. 28. 3.6 ISU DAN CABARAN  Disebalik kejayaan ekonomi Malaysia yang telah diperbincangkan, terdapat juga beberapa isu dan cabaran yang harus ditangani.  Isu dan cabaran tersebut merangkumi: a. ketaksamarataan pendapatan yang semakin melebar  isu pertumbuhan atau agihan
 29. 29. Menangani Isu & Cabaran Antara strategi menangani isu & cabaran:  Dasar penswastaan diperkenalkan pada 1983.  Model Ekonomi Baru (MEB).  Program Transformasi Ekonomi (PTE).
 30. 30. 3.7 KESIMPULAN • Kerajaan berperanan penting di dalam mencari titik keseimbangan antara agenda pertumbuhan dengan agenda agihan yang adil. • DEB adalah dasar negara yang dibentuk untuk mewujudkan perpaduan nasional. • Falsafah pembangunan “pertumbuhan dengan agihan” membawa kepada situasi menang-menang yang membawa kepad limpahan kemakmuran merentasi etnik.
 31. 31. Sambungan • Sepanjang tempoh empat dekad yang lalu, ekonomi Malaysia mencatatkan prestasi yang sangat membanggakan. • Namun, kepesatan ekonomi ini perlu diurus dengan bijak agar jurang antara kaya dan miskin serta ketaksamarataan pendapatan dapat ditangani.

×