банкны хадгаламжийн үйлчилгээний маркетинг

4,035 views
3,774 views

Published on

1 Comment
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
4,035
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
91
Comments
1
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

банкны хадгаламжийн үйлчилгээний маркетинг

  1. 1. БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МАРКЕТИНГИЙН СТРАТЕГИ Банкны үйлчилгээний стратеги боловсруулах ажил 2 үе шаттай. Эхнийшатанд тухайн үед банкнаас үзүүлж байгаа бүх төрлийн үйлчилгээнд үнэлгээ өгчдүгнэлт гаргах, дараагийн шатанд шинэ нэр төрлийн үйлчилгээ гаргах, эсвэлүйлчлүүлэгчдийн хүрээг өргөтгөх зэргээр үйлчилгээний бүтцийн өөрчлөлт хийхзэрэг нь зохимжтой эсэх талаар шийдвэр гаргана. Тухайн үед үзүүлж байгааүйлчилгээнд дүн шинжилгээ хийхдээ түншүүдийн тодорхой ашиг сонирхолыгхангахын тулд банкнаас хийж байгаа тодорхой төрлийн үйл ажиллагааг банкныүйлчилгээ гэж тодорхойлно. Сүүлийн жилүүдэд банкны үйл ажиллагааны хүрээихээхэн өргөжиж байгаатай холбоотойгоор санхүүгийн хөрөнгийг банкаардамжуулан эргэлтэнд оруулах, худалдах- худалдан авах тэмцэл хийдэг шинэ үйлажиллагаа банканд бий болсон. Ямарч банкны үйлчилгээ хэн нэгний хэрэгцээг зайлшгүй хангах шаардлагаасүүсдэг. Тийм учраас тодорхой хэрэгцээг хангах, бий болсон хүндрэлийгшийдвэрлэхэд үйлчилгээ чиглэгдсэн байдаг бөгөөд үйлчилгээний гол амин сүнс“утга учиртай байх” явдал юм. Банкны үйлчилгээний хувьд “утга учиртай байх”гэдэг нь түүний агуулгын тал байдаг бол хэлбэр нь тэрхүү “утга учиртай байх”зарчмыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах шинжүүдийн иж бүрдлийг илэрхийлдэг байхучиртай. Хугацаатай хадгаламж гэдэг нь “утга учиртай байх” үүднээс авч үзвэлхадгалуулагч өөрийнхөө мөнгөнөөс орлого олох хэрэгцээг хангах үйлчилгээ байдагбол хэлбэр талаасаа тэр нь “хадгаламжийн гэрчилгээ”-гээр илрэх ба түүндоруулсан мөнгөний дүн хүүгийн төвшин, буцааж авах хугацаа бусад нөхцлүүдийгтодорхойлсон байдаг. Банкны үндсэн үйлчилгээ нь хадгаламжийг цуглуулан, түүгээрээ эх үүсвэрболгон зээл олгох үйл ажиллагаа байдаг. Банк энэ үйлчилгээнийхээ хүүгийнзөрүүгээр ашиг олох зорилготой. Зөвхөн энэ хоѐр үйлчилгээний хүрээнд банкныолон төрлийн үйлчилгээний хэлбэрүүдийг боловсруулан хэрэгжүүлж болно.
  2. 2. Банкны үйлчилгээний ангилалд: Õàäãàëàìæèéí ¿éë÷èëãýý Õºðºí㺠Áàíêíû Çýýëèéí îðóóëàëòûí ¿éë÷èëãýý ¿éë÷èëãýý àæèëëàãàà Áóñàä ¿éë÷èëãýý Сүүлийн үед банкнууд санхүүгийн салбарын бүхий л үйлчилгээг иж бүрэнүзүүлэх чадвартай олон талын үйл ажиллагааг явуулах болсон. Түүнтэй зэрэгцэнхатуу тогтсон тодорхой төрлийн үйлчилгээгээр төрөлжиж, өрсөлдөөний давуубайдал олж авах, түүнийгээ бэхжүүлэх зорилготой банкнууд ч ажиллах болсон.Банкны үйлчилгээний нэр төрөл олширч байгаа нь нэг төрлийн үйлчилгээг тусгаарбанкууд янз бүрийн аргаар гүйцэтгэх болсонтой холбоотой. Банкнаас үзүүлжбайгаа үйлчилгээний нэр төрөл чанар хурдан өсч байгаа нь банкны ажилтнуудаасөөрийн банкны үйлчилгээний олон хувилбарын талаар илүү их мэдлэг, чадваршаардаад зогсохгүй, банкны үйл хэргийн талаархи дэлхий дахины мэдлэгтуршлага шаардах болно. Банкны олон төрлийн үйлчилгээний ангилалд нь банкны үйлчилгээнийтогтолцоон дахь тодорхой нэр төрлүүдийн эзлэх байр суурийг илүү тодорхойойлгоход тусална. Банкны мөнгөн хөрөнгийн гол эх үүсвэр нь хадгаламж. Ийм учраасбанкнуудын зүгээс маркетингийн гол хүчин чармайлтыг төвлөрүүлэх асуудал ньхадгаламж. Түүнтэй нэг адил бас банкны авсан зээлийг хөрөнгийн гол эх үүсвэрболохынх нь хувьд ач холбогдол өгөн авч үзэх учиртай. Банкны хөрөнгийн бас нэггол эх үүсвэр нь хувь нийлүүлэгчдийн капитал бөгөөд энэ нь банкны санхүүгийнтогтвортой байдлыг хангах, ашиг олох баталгаа бий болгоход чухал үүрэгтэй.
  3. 3. Хадгаламжийн үйлчилгээний гол төрлүүд: ×åêèéí õàäãàëàìæ ̺íãºí Õóãàöààòàé õàäãàëàìæ õàäãàëàìæ 1. Чехийн хадгаламж: Чехийн хадгаламж нь хадгалуулагчид төлбөрхийхийн тулд чех бичих (банкны нэр, данснаас) эрх олгодог. Түүнээс гадна иймданс эзэмшигч ямар ч саадгүйгээр эхний шаардлагаараа мөнгө бэлэн авахболомжтой. Чехийн хадгаламжийн хамгийн өргөн дэлгэрсэн хэлбэр нь NOW- дансюм. Нэхэж авах эрхтэй хадгаламжинд ердийн хүү төлдөггүй. Тогтсон хүүтөлөхгүй байж болно. Банк түншийнхээ дансанд байгаа мөнгийг ашигласнытөлбөрийг өгөхөөс татгалзаж байгаа бол ер нь “нууц хүү” төлөх ѐстой. Түншүүдийндансанд байгаа мөнгөний дундаж үлдэгдлийг өмнө тохиролцсон хэмжээгээрхадгалж байх зорилгоор банк ийм татгалзлыг хэрэгжүүлдэг. Хадгалуулагч энэболзлоо зөрчвөл, өөрөөр хэлбэл, дансанд байх үлдэгдлийнхээ хэмжээгбууруулбал тэр өөрөө банкнаас гарсан чек бүрийг боловсруулах, данс нээжажиллуулахтай холбогдсон зардлыг нөхөн төлөх болдог. Хадгаламжийн үйлчилгээний зах зээл дээрх өрсөлдөөн нь чекийнхадгаламжийн шинэ шинэ төрлүүдийг үүсэж бий болоход хүргэж байна. Мөнтүүнчлэн банкны бус санхүүгийн байгууллагуудад өрсөлдөөн нэлээд идэвхжижбайна. 1978 онд Merrill lynch фирм жинхэнэ банкны үйлчилгээ хийж, ажил хэргийнертөнцөд нэрд гарсан. Энэ бол CMA (cash management account) – бэлэнмөнгөний хөдөлгөөнийг удирдан явуулах данс гэсэн нэртэй ажиллагаа юм. Иймданс нээлгэснээр иж бүрэн үйлчилгээ (чек бичих, эрх олгох, тодорхой хэмжээнийзээл олгох, дебет карт, брокерийн үйлчилгээ) ба СМА дансанд ногдол ашиг хүү
  4. 4. хэлбэрээр орох орлогыг автоматаар тооцож шилжүүлэх зэрэг үйлчилгээ үзүүлдэг.1978 оноос тэр банк АТS данс (automatic transter service) – хөрөнгийг автоматааршилжүүлэх үйлчилгээг хөгжүүлсэн. ATS дансаар хадгалуулагч хүү авна. Харинчекийн дансанд тодорхой хэмжээний үлдэгдэл байлгах, эсвэл хэтэрсэн төлбөрийгнөхөх зайлшгүй шаардлага гарсан үед банк түнштэйгээ тохиролцсоноор ATSданснаас хугацаагүй хадгаламжинд автоматаар мөнгө шилжүүлэх үйлчилгэээрхэлсэн. Хадгалуулагчид чекийн дансан дахь үлдэгдлийн min хэмжээг хадгалахболомж бүрдүүлж, ATS дансаараа орлого олох боломжийг олгодогоороо, ялангуяажижиглэнгийн худалдааны түншүүдийн дунд энэ хэлбэр нэрд гарсан. Банкууд хадгаламжийн хүрээнд бий болсон өрсөлдөөний ширүүн нөхцлийгашиглан бөөний худалдааны зах зээлд үйлчлэх, мөн автоматаар цэвэрлэх данс(Sweep account) гэдэг үйлчилгээг шинээр нээсэн. Энэ нь үнэн чанартаа хугацаагүйхадгаламж. Банк, түнш 2 зөвшилцсөнөөр ийм дансанд байх min үлдэгдлийгтогтоодог. Ажлын өдөр бүрийн эцэст банк үүнээс давсан үлдэгдлийг хүү авчирдагдансанд шилжүүлэх, эсвэл буцаан төлөх хэлэлцээр хийдэг. Энэ үйлдэл түншийнзөвшөөрөлгүй хийгдэж болно. Автоматаар цэвэрлэх данснаас төлбөр хийхийнтулд банк чек авч мөнгө шилжүүлж болно. Дээр дурьдсан тооцооны хэлбэрүүд нь бэлэн мөнгөний хөдөлгөөнийг хөтлөхорчин үеийн аргуудыг хэрэглэх аргаар банк ба түншүүдийн хооронд тохиролцсонmin үлдэгдлээс давсан хэсгийг хугацаагүй хадгаламжид шилжүүлэх ажиллагаа юм.Энэ нь хадгалуулагчдын сонирхолд бүрэн нийцдэг. 1980-аад онд NOW данс нээж ажиллуулдаг арга банкны үйл ажиллагаандөргөн дэлгэрсэн. NOW данс (negotable order of witholrawal). Эхлээд мөнгөнхадгаламжийн адил хэрэглэгдэж байсан. 1981 оноос түүнийг чекийн хадгаламжийнангилалд багтаасан. Энэ төрлийн дансны нэрд гарсан нь дараах шалтгаантай. АнхNOW данс мөнгөн хадгаламжинд багтаж, түүнд хүү төлж байсан. Иймхадгаламжийн түншүүд тэдгээрийг гүйлгээнээс гаргах шаардлага тавьсан.Заримдаа NOW данс хүүтэй болон урсгал тооцооны эрлийз болж хувирсан. Үүндхүү тогтоодог байсан. 1986 оноос хүүгийн түвшинг 5,25%- аар хязгаарласан, дараань энэ хязгаарыг халсан. Данс нээж хөтлөх, мөнгө оруулах, татан авах
  5. 5. үйлчилгээнд банк тодорхой хэмжээний төлбөр авдаг. Хүүгийн хэмжээ дансныүлдэгдлийн дундаж, эсвэл min хэмжээнээс хамаардаг. 1983 оноос Supernow гэж нэрлэгдэх шинэ дансыг банк хэрэглэж эхэлсэн.Энэ данснууд 2 түвшингийн хүүгийн түвшинтэй. Дансны үлдэгдэл 1500$ байвал5,25% хүү төлдөг, гүйлгээ хийх бүрт түншээс тодорхой төлбөр авдаг. Хэрэв дансныүлдэгдэл тогтсон хэмжээнээс их болбол банк мөнгөний зах зээлийн түвшинтэйойролцоо хувиар тооцсон хүү олгоно. Supernow данс хэрэглэснээр банкуудынфондуудын дундаж өртөг мэдэгдэхүйц нэмэгдсэн. Жижиг хадгалуулагчдынхадгаламжаас энэ нь ихээхэн хамааралтай байсан. NOW данс болон Supernow ньжижиг хадгалуулагчдад зориулагдсан үйлчилгээний хэлбэр бөгөөд ATS зэрэгбусад бүх хэлбэрийн чек хадгаламжийн гүйцэтгэх үүргийг орлох чадвартайболсоноороо ихээхэн дэлгэрсэн. 1. Мөнгөн хадгаламж: õàäãàëàìæèéí äýâòýðèéí õàäãàëàìæ ̺íãºíèé çàõ ̺íãºí çýýëèéí Êàðòûí õàäãàëàìæèéí õàäãàëàìæèéí õàäãàëàìæ ¿íäñýí òºðë¿¿ä äàíñ õàäãàëàìæèéí ¿ëäýãäëèéí õóóëãûí äàíñ Хадгаламжийн дэвтэр дэхь мөнгөнд үлдэгдлийн min шаардлагагүй бөгөөдбанк хадгалуулагчийн эхний шаардлагаар мөнгийг олгоно. Үйлчилгээний зардлыгбанк төлүүлж авна. Жишээ нь: зарим банкууд дансны дундаж үлдэгдэл тодорхойхэмжээнээс бага хадгалуулагч улирлын турш 3-аас олон удаа данснаасаа мөнгөавбал банк тогтоосон төлбөр авдаг тохиолдол байдаг. Мөнгө авах, оруулахын тулдхадгалуулагч заавал дэвтрээ үзүүлж тэмдэглэгээ хийлгэх ѐстой. Мөнгөнхадгаламжийн хуулгатай данс хадгаламжийн дэвтэрээр хийсэн хадгаламжтай
  6. 6. ерөнхийдөө адилхан. Түүний ялгаа нь бичилт хийхийн тулд хадгаламжийндэвтрийн оронд дансны хуулга ашигласанд оршино. Энэ нь хадгалуулагч банктайхолбоогоор дамжиж харилцахаас чөлөөлж байгаагаараа давуутай. 1970-аад ондмөнгөний зах зээлийн харилцан нөхөх сан (money market mutual funds) банкуудадхүнд дарамт бий болгосон. Үнэт цаасны зах зээл дээр өөрсдийн хувьцаагборлуулснаас орох орлогоор байгуулсан эдгээр сангууд богино хугацааны үнэтцаасуудыг худалдан авсан. Эдгээрийн худалдан авсан үнэт цааснууд өөрийнонцлогтой. Зарим сангууд тодорхой үнэт цаасаар төрөлжсөн. МММFs-ийн хувьцаа эзэмшигчид чек, цахилгаан шилжүүлэг хэрэглэж болно.Ийм боломж хязгаарлагдмал. Харилцан нөхөх сангийн үйлчилгээ идэвхжижбанкны хадгаламжийн хязгаарласан 5,25%-иас хүүгийн хэмжээ давж банкнаасхадгаламжаа авч MMMFs–д оруулах, заавал байлгах нөөцийн шаардлагыгчөлөөлөх зэрэг бодлогын шинжтэй асуудлыг шийдвэрлэхэд хүргэсэн. Энэ ньорлого олж авахын тулд хадгалуулагчдын хөрөнгийг дээд зэргээр ашиглахшаардлага тавьсан. Энэ нь 1980-аад оны эхэнд хөрөнгө банкнаас MMMFS-дшилжих шалтгаан болсон. Банкны хувьд хадгаламжийн баазыг багасгаж байгаа энэ хэрэгтэй эвлэрэхболомж байхгүй учраас холбогдох арга хэмжээ авахаас аргагүй болсон. Ийнхүүмөнгөний зах зээлийн хадгаламжийн тооцооны байгууллага – MMDAS (moneymarket deposit accounts)-ыг байгуулсан. Мөнгөний зах зээлийн хадгаламжийнтооцоонд (MMDAS) 1982 онд орсон. Энэ хэлбэрийн хадгаламжийн үндсэн онцлогнь хүүгийн хэмжээг эхнээс нь хязгаарлаагүйд оршино. Бусад зах зээлийн хүүгийннормын өөрчлөлттэй холбогдуулан 7 хоног бүр засвар хийж байсан. Хүүгийн захзээлийн норм өсөхөд MMDAS-ын хүү өсч байсан. Энэ нь бусад төрлийнхадгаламжинд байгаа хөрөнгө энэ данс руу шилжих хадгаламжийн дэвтэр,харилцан нөхөх сангууд, бага хэмжээний хугацаатай хадгаламж гэх мэтээс хүүгийнхэмжээ багасах үед буцаж урсгал үүсэх боломж нээгдсэн. MMDAS-ын өөр нэгонцлог шинж нь хадгалуулагчийн дансан дахь хөрөнгийн халдашгүй байх ямар нэгхатуу тохиролцсон хугацааг хүчингүй болгосон. Хадгалуулагч мөнгөө чөлөөтэйавах эрхтэй боловч хязгаарлагдмал тооны чек бичих эрхтэй. Хадгалуулагчийндансны гүйлгээтэй холбогдон гарах зардлыг нөхөх зорилготой тодорхой
  7. 7. хэмжээний төлбөрийг авна. MMDAs-ыг хувь хүний нэгэн адил компани, аж ахуйннэгжид ч нээдэг. Мөнгөний зах зээлийн хадгаламжийн дансны эцсийн онцлог шинж нь түүгээргүйлгээ хийж байгаа үед хадгаламжийн дэвтэрийг хэрэглэдэггүйд оршино. MMDAs-д шууд орсноор хадгаламжийн бүтцийг эрс өөрчилсөн. MMDAs-дMMMFs-ээс орох мөнгөний урсгал нэмэгдсэн. Ингэхлээр MMMFs-ийн бодлогодтогтворжуулах хандлага хүчтэй болсон. MMMFs-д болон банкуудын хоорондөрсөлдөөн ихэсч байдал төвөгтэй болж байна. 3. Хугацаатай хадгаламж: Хугацаатай хадгаламж нь өөрөө буцаан төлөххатуу тогтсон хугацаатай гэдгийг илэрхийлдэг. Банк хадгалуулагчид тогтоосонхугацаа болохоос өмнө хугацаатай хадгаламжаас мөнгөө авахыг, өөрөөр хэлбэлхугацааг хүчингүй болгохыг зөөвшөөрдөг боловч хадгалуулагч тодорхойхэмжээний торгууль төлөх болдог. Хадгаламж хийсний баталгаа нь хадгаламжийнгэрчилгээ бөгөөд түүнд хадгаламжийн хэмжээ, хугацаа, хүүгийн норм зэрэгхадгаламжийн гэрээний нөхцлийг тусгасан байдаг. Хадгаламжийн гэрчилгээ ньэргэлтэнд орохгүй. Хадгаламж бол банкны сангуудын гол эх үүсвэр. Гэхдээ эх үүсвэр хэд хэдэндутагдалтай: 1. Хадгаламж цуглуулах нь банкуудын маркетингийн хүчин чармайлттай ихээхэн холбоотой. 2. Энэ үйл ажиллагаанд гол үүргийг банк биш, хадгалуулагч гүйцэтгэдэг. Ийм учраас хадгаламжаар дамжуулан нэмэлт хөрөнгө дайчлах нөхцөлд зарим бэрхшээл учирдаг. 3. Тусгайлсан бүс нутгийн хувьд хадгаламжинд эсвэл хөрөнгө оруулалтанд зориулагдах хөрөнгийн нийт хэмжээ хязгаарлагдмал. 4. Банкууд хадгаламжтай байхын зэрэгцээ тодорхой хэмжээний нөөц барих, түүний даатгал төлөх үүрэгтэй байдаг.

×