Peringkat Perkembangan Lukisan Kanak-kanak Herbert Read
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
8,759
On Slideshare
8,759
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
282
Comments
0
Likes
2

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. PeringkatPerkembanganLukisanKanak-kanakMenurut Herbert Read
  Dibentangkanoleh :
  Eric ChungXianLong
  Jovita Yap Sin Yen
  Maria FamKhiungHui
 • 2. BIODATA HERBERT READ
  NamaPenuh : Herbert Edward Read
  TarikhLahir : 4 Disember 1893
  TempatLahir : Kirkbymoorside,
  North Yorkshire.
  Pekerjaan : Penyajak, Sejarawan, Seni
  Moden,PengkritikSenidan
  Sastera.
  Bangsa : Inggeris.
  MeninggalDunia: 12 Jun 1968
 • 3. SEJARAH AWAL READ DALAM BIDANG SENI
  Read lebihdikenalisebagaipengkritikseni.
  Juaradalamartismoden British seperti Paul Nash, Ben Nicholson, Henry Moore dan Barbara Hepworth.
  Menjadirakankongsikepadakumpulansenimoden Unit One milik Nash.
  Menjadiseorang professor senihalusdi University of Edinburgh (1931 – 1933).
  Salahseorangpenganjur London International Surrealist Exhibition pada 1936 dan editor majalah Surrealism.
 • 4. PeringkatPerkembanganLukisanKanak-kanak
  Minat Read terhadapsenikanak-kanakmerupakantugasansampinganpertamanyasemasamembuatpenafsiranmengenaikepentinganavant-garde.
  Avant-garde : (a) Kamus oxford - hasilkerja yang berkualititinggi, idea
  yang progresif. (b) Wikipedia - orangdanhasilkerja yang bersifatinovatif
  daneksperimental, biasanyatertumpu
  kepadaseni, kebudayaandanpolitik.
  Subjeksenikanak-kanakpadaasalnyamerupakanperkara yang kurangpenting; hujahmengenaiintisari ‘pra-logikal’ dalamkreativitiavant-gardebolehdisokongdenganrujukankepadahakmiliknyatadalamsenipurbadangambarankanak-kanak.
 • 5. Pengalamansediaadamemberiperhatianistimewa yang tepatpadamasanyakepadanilaikebudayaan, danlebihseriusdalammenguruskanteorikreativitikanak-kanaksangatberpadanandengansemangatperjuangannyaterhadapavant-garde.
  Senikanak-kanakadalahkuasatarikankepadasesuatufalsafah.
 • 6. Tugasan yang sangatmencabardalampendidikanadalahuntukmencegahkanak-kanakdaripadakehilanganjalanmasukkepadazamanpurba, alam yang asingdanpengalamanterhadapsesuatubudaya yang manamerekamampuuntukmemperlihatkannyadalamperlambangan.
  Read berpendapatbahawakanak-kanaktidakdapatmembezakanantara yang ideal (biasa ) dengan yang sebenar.
 • 7. Beliaukemudiannyamenyedarisuatukualititetap yang memberangsangkandalamsenikanak-kanakmempunyaiperkaitandengankestabilankomuniti, danbeliaujugamenemuinyadenganlengkappadacatandanarcaavant-gardedewasa.
  Senikanak-kanaktelahdipandangsebagaisesuatukeburukanpersepsiasaskanak-kanakterhadaprealitiduniasekelilingnya, dimana Read mengambilkiratujuanavant-garde yang sangatpenting.
  Read mendapatikandunganimitasisenikanak-kanakmemerlukananalisisbagimaksud yang tersirat.
 • 8. "Art
  is an
  attempt
  to create pleasing
  forms"