Proyecto de Comedor Explorador Andrés

581 views
506 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
581
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
284
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Proyecto de Comedor Explorador Andrés

 1. 1. 1 ANEXO 2 CENTRE _CEIP Explorador Andrés__________CODI 46017602 ADREÇA- R. Campoamor, 88______________TEL 963557735 LOCALITAT _VALÈNCIA 46022 DIRECTORA- Mª José Llorens Vallés ENCARREGADA- Alicia Cortés Torró PROJECTE EDUCATIU DEL MENJADOR 46017602 CEIP Explorador Andrés C) Campoamor, 88 46022 VALÈNCIA Aprovat pel Consell Escolar 24 d’octubre de 2012
 2. 2. 2 OBJECTIUS A DESENVOLUPAR. 2. ACTIVITATS. 3. HORARIS. 4. EQUIPS PEDAGÒGICS. 5. ORGANITZACIÓ I AGRUPAMENT DE L'ALUMNAT. 6. INFRAESTRUCTURA. Adjuntem annex I del punt 3 equipament. 7. PRESSUPOST ECONÒMIC. 8. SEGUIMENT I CONTROL DELS OBJECTIUS I ACTIVITATS DEL PLA. 9. RELACIÓ DE 20 MENÚS TIPUS. Annex II 10. NORMES DE FUNCIONAMENT DEL MENJADOR ESCOLAR
 3. 3. 3 1.- OBJECTIUS A DESENVOLUPAR: 1. En educació alimentaria: conceptes, procediments, actituds. Conèixer el contingut alimentari dels menús (roda d’aliments). Aconseguir que els menús siguin el més equilibrats per les diferents edats de los comensals. Adquirir hàbits higiènics, digestius i alimentaris. Crear actituds d’ ajuda als companys/es. Adquirir hàbits de comportament correctes en la taula en un clima de relaxació i cordialitat. Desenvolupar actituds positives de convivència en relació al acte de menjar. Participar en las activitats d’ educació de la salut. 2. En educació del temps lliure: conceptes, procediments y actituds. Fomentar la pràctica de activitats lúdiques en grup para afavorir la socialització. Realitzar jocs dirigits i preesportius Fomentar la participació, col laboració, treball en equip, disciplina i convivència. Fomentar la pràctica de la lectura. Utilitzar correctament las instal lacions del centre: jocs, serveis, materials, etc.
 4. 4. 4 Ajustar les activitats als horaris del menjar per evitar problemes digestius. 2.- ACTIVITATS. 1. En educació alimentària: conceptes, procediments y actituds. Explicació de la importància dels diferents aliments que componen una dieta equilibrada. Realització de l’acte de dinar amb tranquil litat i respecte als companys/es. Aprenentatge de la forma adequada d’ estar en la taula i l’ús dels coberts de menjar. Realització de l’acte de dinar amb tranquil litat i una correcta masticació. Realització d’ activitats relacionades amb els plans d’ educació per a la salut del centre. 2. En educació del temps lliure: conceptes, procediments i actituds. Realització de jocs populars al pati. Ús de les pistes per a la realització de jocs dirigits i preesportius. Realització de les activitats en un clima de participació, col laboració i tolerància. Ús de les dependències del centre quan sigui convenient. Realització de les activitats ajustant-se als horaris i torns de dinar.
 5. 5. 5 3.- HORARIS. Del alumnat comensal. L’alumnat entra al menjador de manera progressiva i per ordre de edat. Primerament alumnat d’Infantil 3,4 i 5 anys acompanyats dels educadors i seguidament l’alumnat de primària, per ordre progressiu de 1er a 6è • Dilluns – dimarts – dimecres De 13 a 13.15 h. Activitats d’endreç personal. De 13.15 a 14 h. Dinar De 14 a 15 h. Descans i activitats al pati. • Dijous – divendres De 12.30 a 12.45 h. Activitats d’endreç personal De 12.45 a 13.30 h. Dinar De 13.30 a 15 h. Descans i activitats al pati. 2 De cuidadores i cuidadors. Dues hores i mitja diàries de dilluns a divendres: • De dilluns a dimecres de 12,45 a 15 hores. • Dijous i divendres de 12,15 a 15 hores. 3. Del personal de cuina. • CUINERA: 8 hores diàries. De 8,30 fins a les l6,30hores. • AJUDANTS: Una Auxiliar 3 hores, de 12 :30 a 15 :30
 6. 6. 6 4.- EQUIPS PEDAGÒGICS Composició: Mª José Llorens Vallés DIRECCIÓ. Alicia Cortés Torró ENCARREGADA Tasques atribuïdes: Les tasques de l’equip pedagògic són aquelles que venen establertes en l'ordre 53/2012 capítol II articles 17 i 18 de 28 de juny de la Conselleria d’Educació Formació i Ocupació per la qual es regulen els menjadors escolars dels centres docents públics no universitaris de titularitat de la Generalitat Valenciana. 5.- ORGANITZACIÓN Y AGRUPAMENT DE L’ LUMNAT. 1. A l’ hora de dinar: Cada educador/a es fa càrrec d’un grup prèviament establert. L’alumnat d’educació infantil és recollit pels educadors / es a les seves aules i, després de realitzar les activitats de neteja personal, es dirigeixen al menjador. Els educadors / es de primària, esperen l’alumnat en finalitzar les classes, abans de sortir al pati. L’entrada es realitza progressivament en l’ordre següent: • Alumnat d’educació infantil i primer cicle de primària • Alumnat de segon i tercer cicle de primària 2. Per a les activitats d’ oci: L’alumnat té assignat els espais al pati segons les edats. A cada zona hi ha educadors/es
 7. 7. 7 - EDUCACIÓ INFANTIL: Pati d'educació infantil. - PRIMER, SEGON I TERCER DE PRIMÀRIA: zona esquerra del pati de primària. - QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA: zona dreta del pati de primària. Les portes del col legi estaran tancades a les hores del menjador 3. Organització i funcionament dels dies de pluja Es realitzaran diverses activitats en cadascun dels llocs assignats. - EDUCACIÓ INFANTIL: Aules d’Educació Infantil i Usos Múltiples - EDUCACIÓ PRIMÀRIA: Biblioteca, aula de psicomotricitat i l’aula de convivència i vestidors 6.- INFRAESTRUCTURA 1. Instal lacions • Menjador amb capacitat per a 160 comensals • Cuina • Rebost • Serveis • Serveis per al personal de cuina i educadors/es • Sala d’actes(Usos Múltiples • Pati de Primària • Pati d’infantil 2. Mesures de seguretat • Pla d’Evacuació del centre 3. Equipament. Veure AnnexI
 8. 8. 8 7.- PRESSUPOST ECONÒMIC PRESSUPOST ECONÒMIC DEL MENJADOR ESCOLAR. CURS 2012/2013 MENJADOR GESTIONAT PER UNA EMPRESA D´ALIMENTACIÓ DADES COMENSALS: DIES DE FUNCIONAMENT: 147 Alumnes: 130 PREU DEL MENÚ: 4,25 € E. Pedagògic ______ 2 Cuidadors/es _____ 6 P.Cuina _________ 2 TOTAL:_________ _142 DESPESES TOTAL: 146.645,74 € INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS RESUM DEL PRESSUPOSTRESUM DEL PRESSUPOSTRESUM DEL PRESSUPOSTRESUM DEL PRESSUPOST CENTRE: CEIP. EXPLORADOR ANDRES CODI: 46017602 ADREÇA: R. CAMPOAMOR, 88 LOCALITAT: VALENCIA CP : 46022 Empresa Alimentació. 130 comensals x 3,432 € preu del menú dia x 147 dies anuals ...................... 65.585,52 € Cuidadors/es: 3 cuidadors/esINF x 754,83 € preu per mes x 8 mesos .............................. 18.115,94 € 3 cuidadors/es PRIM x 830,31 € preu per mes x 8 mesos……………………. 19.927,54 € . Equip pedagògic 1 director/ a 19 €. x 147 dies anuals..................................................................... 2.793,00 € 1 encarregat/ada 19 €. x 147 dies anuals............................................................... 2.793,00 € _____________ Reposició de material 130 comensals x 0,04 €/dia x 147 dies anuals=................................................... 2.413,60 € Material d´oci 130 comensales x 0.50 €/mes x 8…………………………………………………………………2.169,19 € Reparació d’electrodomèstics i noves adquisicions............................................. 10.800.00 € Diversos - imprevistos............................................................................................ . . 3.800.00 € FACTURES PENDENTES DE PAGAMENT A IRCO EJERCICI 11-12…………………….. 18.247,95 € Remanent curs anterior....................................................................................... 5.704,03 € Aportació comensals 130 alumnes x 4,25 €. menú x 147 dies anuals =................................................ 81.217,50 € Aportació de la Conselleria per al funcionament del menjador 130 comensals x 1,45 € dies anuals x 144 dias .................................................... 27.709,50 € PENDENTS D’INGRÉS DE CONSELLERÍA DE L’EXERCICI 2011- 2012……………. 32.014,71€ TOTAL: 146.645,74 € INGRESSOS.............................................................................................................. 146.645,74 € DESPESSES : ........................................................................................................... 146.645,74 € DIFERÈNCIA : ...................................................................................................................... 0,00 €
 9. 9. 9 8.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS OBJTIVOS Y ACTIVIDADES DEL PLAN. 1.- Composició de la comissió. Directora del centre: Mª José Llorens Vallés Representant de pares de l’alumnat comensal: Manuel Ranchal Padilla Mª Dolores Tomás Bernabeu Encarregada: Alicia Cortés Torró Alumna comensal: Rocío Rodríguez Lendinez Representant de los cuidadores: Ana Mª Martínez Zacarías Representant del personal no docente Rosario Santos Ruiz 2.- Previsió d’ actuacions. • Reunió amb l’ alumnat i famílies a principi de curs. • Reunions mensuals amb l’ equip de educadors/es. • Reunions trimestrals de la Comissió de Menjador per a realitzar el Balanç i pressupost i fer un seguiment dels objectius proposats. 9.- RELACIÓ DE 20 MENÚS. Veure annex II 10.- NORMES DEL FUNCIONAMENT DEL MENJADOR ESCOLAR (PUNT 5 DEL RRI DEL CENTRE) 1.- OBJECTIUS I FINALITATS. El Menjador Escolar és una institució al servici dels escolars amb una triple finalitat:
 10. 10. 10 • Social, en quant que acull aquells alumnes que, per diverses circumstàncies familiars, precisen ser atesos a les hores intermèdies entre les classes del matí i de la vesprada. • Educativa, ensenyar-los a conviure i a comportar-se en la taula. • Escolar, perquè facilita l'assistència a les classes amb assiduïtat a aquells alumnes que per la seua menor edat, major distància de la llar al Centre o altres causes, es troben amb dificultats. 2.-COMISSIÓ DEL MENJADOR. La gestió del Menjador Escolar és directa. La Comissió que farà el seguiment està integrada per: • La directora del Centre, com a presidenta. • La professora encarregada del Menjador. • Dos pares/mares de l'alumne comensal, pertanyents al Consell Escolar. • Un representant dels alumnes comensals, triat democràticament. • Un representant dels Educadors. • Un representant del personal de cuina. Funcions: 1. Establir el Pla Anual del Menjador en els aspectes pedagògic, nutricional, administratiu i econòmic, coordinat amb el Centre. 2. Supervisar l'administració dels fons del Menjador. 3. Fixar el preu de la minuta. 4. Distribuir els incentius corresponents. 5. Realitzar el balanç econòmic al finalitzar el curs escolar. 6. Totes les accions que siguin necessàries per al bon funcionament del Menjador. 7. La Comissió del Menjador es reunirà totes les vegades que siga precís i necessàriament a l'inici del funcionament del Menjador i al finalitzar este, havent de donar compte trimestral de la seua
 11. 11. 11 actuació al Consell Escolar en els aspectes administratiu, pedagògic i nutricional. 3.- ASSISTÈNCIA. Al Menjador Escolar podran assistir tots els alumnes que el sol liciten, d'acord amb els punts següents: 1. Durant el mes de setembre de cada curs escolar, la Direcció del Centre d'acord amb la Comissió de Menjador, comunicarà el nombre de places de comensals disponibles. 2. Les places de comensals seran sol licitades pels pares durant la primera quinzena del mes de setembre. 3. Els pares que no facin la seua sol licitud, no tindran dret a reclamar plaça i només en cas de sobrar, serà atesa la seua petició. Els alumnes que facin ús del Menjador esporàdicament, hauran d'adquirir un talonari de deu bons (per a deu dies), vàlid durant tot el curs i que utilitzaran quan ho desitgen. No s'admetran alumnes que no presenten aquests bons, havent d'entregar el tiquet a Consergeria a primera hora del matí. 4. En cas d'haver-hi més sol licituds que places, estes seran distribuïdes d'acord amb els criteris següents: a) Alumnat beneficiari d'ajudes assistencials. b) Alumnes de pares que treballen fora de la llar. c) Alumnat ordenat de major a menor segons el nombre de germans o germanes matriculats al centre 5. L'aportació familiar serà abonada durant la primera setmana de cada mes per avançat, comprenent l'import total de dies lectius fixats per a cada mes del Calendari Escolar. Del seu import no podrà ser deduïda cap quantitat, si per qualsevol causa no assistirà el comensal.
 12. 12. 12 6. a) Quan per raons de malaltia o una altra causa, ha faltat al Menjador durant un període major de tres dies consecutius, se li descomptarà l'import de la dita absència, sempre que s'haja justificat amb volant, certificació mèdica o una nota dels pare. b) En el cas de faltes per malaltia, es podran computar dies solts del diferents setmanes del mateix mes, sempre que s'acrediten amb el corresponent justificant mèdic i sobrepassen cinc dies. En este cas, no servix la nota dels pares. c) La no assistència al Menjador per períodes inferiors a tres dies, no es descomptarà. d) Si l'alumne no assisteix a la primera sessió de classe i sí que desitja acudir eixe dia al Menjador, haurà de comunicar-ho per telèfon abans de les 10:00 hores. Este cas no podrà repetir-se més de dos vegades per alumne i mes. 7. Les minutes mensuals del Menjador Escolar seran exposades en el tauler d'anuncis del centre, excepte alguna modificació que es faci per a millora del menú en benefici dels comensals. 8. En tot el no previst pel present Reglament, el funcionament del servici caldrà ajustar-se a allò que s'ha reglat pels Servicis territorials de Cultura i Educació. 9. Aquells alumnes comensals que deixen a deure alguna mensualitat, no seran admesos fins no satisfer el deute i haver pagat anticipadament un mes. 4.- FUNCIONAMENT DEL MENJADOR. • L'horari de dinar serà a les 13.00 hores. • S'entrarà i eixirà amb orde, sempre sota el control dels educadors. • Si algun alumne/a, per raons mèdiques, culturals o religioses, ha de portar una alimentació distinta, es comunicarà per escrit a la Direcció del Centre. Així mateix, aquells alumnes que
 13. 13. 13 esporàdicament necessiten portar dieta, informaran igualment per escrit. • Les conversacions mentre es menja seran en un to suau i intensitat moderada. • Els educadors serviran i dirigiran el servei de les taules i observar els alumnes que mengen menys del que caldria, per animar-los i, en cas de necessitat, enviar una nota als pares perquè supleixin a la nit aquesta minva d'alimentació. • No s'alçaran els alumnes fins a haver finalitzat el menjar i serà l'educador el que indiqui el moment d'iniciar l'eixida del Menjador, que es farà sempre en orde. • Els educadors continuaran vigilant els alumnes mentre es llaven les mans i seguiran la vigilància fins a l'hora d'entrar a classe. • No s’administrarà cap medicament. Si hi ha algun alumne que ho precise, haurà de ser la família la que acudisca al centre a subministrar-se’l. • Aquells alumnes el comportament dels quals no siga l'adequat, se’ls aplicarà les normes i mesures correctores establides en el Reglament del Règim Interior del centre. 5.- DRETS I DEURES De l’ALUMNAT USUARI DEL SERVICI I DE LES SEUES FAMÍLIES. Article 11 de l’orde 53/2012 1. L’alumnat usuari del servici de menjador escolar té dret a: a) Rebre una dieta equilibrada i saludable. b) Rebre orientacions en matèria d’educació per a la higiene i la salut i d’adquisició d’hàbits alimentaris i socials. c) Participar en les activitats educatives programades. d) Rebre, si és procedent, les ajudes assistencials per a la prestació del servici, d’acord amb la normativa vigent. 2. La resta d’usuaris tindran dret a rebre una dieta equilibrada i saludable. 3. L’alumnat usuari del servici de menjador escolar està obligat a: a) Acceptar i respectar el projecte educatiu del menjador.
 14. 14. 14 b) Observar un comportament adequat segons les normes de convivència. c) Respectar al personal que presta el servici i complir les seues orientacions. d) Mostrar respecte i consideració cap a la resta de l’alumnat usuari. e) Respectar les instal lacions i utilitzar adequadament el mobiliari i el parament. f) Participar en les activitats educatives programades. 4. Els pares, mares o tutors de l’alumnat tenen dret a ser informats periòdicament de la programació de menús del servici de menjador. 5. Els pares, mares o tutors de l’alumnat usuari, així com la resta d’usuaris estan obligats a: a) Abonar la quantia que els corresponga pel cost del servici. b) Respectar el projecte educatiu del menjador.
 15. 15. 15 ANEXO I: MATERIAL DE COMEDOR SEPTIEMBRE DEL 2012 CACEROLAS 2 UNIDADES DE 45 CMS POR 15 DE ACERO INOXIDABLE 1 40 POR 15 1 28 POR 12 1 24 POR 12 CAZOS ALTOS 2 UNIDADES DE 24 CMS POR 15 2 20 POR 10 1 UNIDAD COLADOR CHINO DE 26 CMS DE ACERO INOXIDABLE 1 UNIDAD ACEITERA CON CAPACIDAD DE 1/2 litro 1 UNIDAD ESCURRIDOR DE VERDURAS DE 40 CMS EN ACERO INOXIDABLE 1 UNIDAD SARTEN DE 40 CMS DE ACERO INOXIDABLE 1 UNIDAD SARTEN DE REVESTIMIENTO TEFLON DE 28 CMS 1 UNIDAD SARTEN DE REVESTIMIENTO TEFLON DE 10 CMS 3 UNIDADES DE CUCHILLOS GRANDES 2 UNIDADES DE PUNTILLAS (CUCHILLOS MUY PEQUEÑOS) 1 AFILADOR REDONDO TIPO JAMONERO 1 UNIDAD HACHA APLANADORA 2 UNIDADES DE TIJERAS 2 UNIDADES DE ESPUMADERAS DE 14 CMS DE ACERO INOXIDABLE 2 UNIDADES DE ESPUMADERAS DE 12 CMS DE ACERO INOXIDABLE 2 UNIDADES DE CUCHARONES DE 16 CMS DE ACERO INOXIDABLE
 16. 16. 16 2 UNIDADES DE CUCHARONES DE 12 CMS DE ACERO INOXIDABLE 1 UNIDAD DEARAÑA EN ACERO INOXIDABLE 3 UNIDADES DE BANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE 1 UNIDAD DE BALANZA ELECTRONICA 1 UNIDAD DE ROBOT BATIDORA 1 COCINA DE GAS SEMIAUTOMATICA DE 8 FUEGOS DIVIDIDOSEN 4 PLANCHAS Y 4 FOGONES (DOS PEQUEÑOS Y DOS GRANDES) INVENTARIO DE CUBIERTOS COMEDOR EN EL COMEDOR TENEMOS EN FUNCIONAMIENTO ESTOS CUBIERTOS CUCHARAS GRANDES 140 UNIDADES CUCHARAS PEQUEÑAS 140 TENEDORES GRANDES 140 TENEDORES PEQUEÑOS 2 CUCHILLOS 70 APARTE DE ESTOS CUBIERTOS TENEMOS EN RESERVA LOS SIGUIENTES CUCHARAS GRANDES 0 UNIDADES CUCHARAS GRANDES 0 CUCHARITAS PEQUEÑAS 24 TENEDORES GRANDES 45 TENEDORES PEQUEÑOS 27 CUCHILLOS 19 APARTE TAMBIEN TENEMOS LOS CUBIERTOS DE CONSELLERIA RESERVADOS CUCHARAS GRANDES 21 MAS 75 CUCHARAS PEQUEÑITAS 13 MAS 75 TENEDORES GRANDES 21 MAS 75 TENEDORES PEQUEÑOS 22 MAS 75 CUCHILLOS GRANDES 22 MAS 75 CUCHILLOS PEQUEÑOS 11 MAS 75 HEMOS AÑADIDO 75 UNIDADES A ESTOS CUBIERTOS QUE RECIBIMOS EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2007 CUBIERTOS DE SERVIR COMPUESTOS POR CUCHARONES 21 UNIDADADES MAS 8 TENEDORES GRANDES 22 MAS 8 PALAS DE TARTAS 16 MAS 8 CUCHARAS 22 MAS 8 PINZAS 10
 17. 17. 17 ANNEX II

×