Skolska Soustava

868 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
868
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Skolska Soustava

 1. 1. Vzdělávací soustava ČR Jiří Husa [email_address]
 2. 2. Alvin Toffler: Třetí vlna <ul><li>Zemědělská společnost </li></ul><ul><li>Průmyslová společnost </li></ul><ul><li>Informační společnost </li></ul>
 3. 4. Agrární společnost (zemědělství jako dominantní činnost člověka) <ul><li>Nesystematické vzdělávání </li></ul><ul><li>Dostupnost vzdělávání omezená – individuální vzdělávání dostupné pro vybrané členy společnosti </li></ul><ul><li>Úloha učitele malá – učitel jako mentor </li></ul>
 4. 5. Agrární společnost (zemědělství jako dominantní činnost člověka) <ul><li>Převažující forma předávání informací: ústní </li></ul><ul><li>Rodina jako hlavní vzdělavatel </li></ul><ul><li>Dostupnost jiných zdrojů informací malá </li></ul>(Film: Tři oříšky pro popelku)
 5. 6. Průmyslová společnost (průmyslová výroba jako dominantní činnost člověka) <ul><li>Postupné zavedení systematického vzdělávání </li></ul><ul><li>Základní vzdělání dostupné pro každého </li></ul><ul><li>Vyšší stupeň vzdělání dostupný omezeně </li></ul>
 6. 7. Průmyslová společnost (průmyslová výroba jako dominantní činnost člověka) <ul><li>Převažující forma: tištěné informační zdroje </li></ul><ul><li>Škola jako hlavní vzdělavatel </li></ul><ul><li>Úloha učitele je klíčová – učitel jako hlavní zprostředkovatel vědění </li></ul><ul><li>Získané vzdělání postačuje na celý život </li></ul>
 7. 8. (Film: Obecná škola)
 8. 9. Informační společnost (dominantní činnost člověka – služby) <ul><li>Úplný systém vzdělávání </li></ul><ul><li>Základní i vyšší vzdělání dostupné pro každého </li></ul><ul><li>Převažující forma informací: digitální </li></ul><ul><li>Škola nemá monopol na vzdělání Komplexní „vzdělavatel“ (škola, sociální skupiny, zaměstnavatel, společnost) </li></ul>
 9. 10. Informační společnost (dominantní činnost člověka – služby) <ul><li>Vzdělávání jako celoživotní proces </li></ul><ul><li>Učitel jako jedna ze součástí širšího vzdělávacího prostředí – učitel jako průvodce, motivátor </li></ul><ul><li>Dostupnost informací téměř všeobecná </li></ul>
 10. 11. Informační společnost <ul><li>V posledních 20 letech bylo vyprodukováno více informací než za posledních 5000 let </li></ul><ul><li>Množství informací se zdvojnásobuje každé 4 roky </li></ul><ul><li>Člověk žijící v 16. století se mohl za celý svůj život setkat s takovým množstvím informací, které obsahuje průměrné vydání novin New York Times za jeden týden </li></ul>
 11. 12. Film: ??? Skutečnost: ???
 12. 13. Vzdělávací soustava <ul><li>složitý systém – nesnadné řízení </li></ul><ul><li>značná setrvačnost systému </li></ul><ul><li>nemožnost skokových změn </li></ul><ul><li>výsledky se projeví po mnoha letech </li></ul><ul><li>historické vlivy, demografie </li></ul><ul><li>hodnotová orientace obyvatel </li></ul><ul><li>úroveň vzdělanosti obyvatelstva </li></ul>
 13. 14. Důležitá data <ul><li>Povinná školní docházka </li></ul><ul><ul><li>1774 - Marie Terezie </li></ul></ul><ul><ul><li>Trivium – číst, psát a počítat </li></ul></ul><ul><ul><li>Základy vzdělanosti </li></ul></ul><ul><ul><li>„ Zlatý věk“ učitelů </li></ul></ul><ul><li>Porovnejte význam vzdělání </li></ul><ul><ul><li>Tzv. „měšťanka“ </li></ul></ul><ul><ul><li>Maturita </li></ul></ul><ul><ul><li>VŠ vzdělání </li></ul></ul>
 14. 15. Důležitá data <ul><li>Jednotná škola </li></ul><ul><ul><li>1948 - Zdeněk Nejedlý </li></ul></ul><ul><ul><li>Ideologické vlivy </li></ul></ul><ul><li>Po roce 1990 .. </li></ul><ul><ul><li>vznik soukromého školství </li></ul></ul><ul><ul><li>právní subjektivita škol </li></ul></ul><ul><ul><li>Odstátnění školství </li></ul></ul>
 15. 16. Změny ve školství po roce 1990 <ul><li>ukončení monopolu státu na vzdělávání – soukromé školy </li></ul><ul><li>změny v řízení středních škol </li></ul><ul><ul><li>odvětvové řízení ŠÚ (1991 – 2001) </li></ul></ul><ul><ul><li>řízení samosprávnými orgány (od 2001) </li></ul></ul><ul><ul><li>decentralizace řízení </li></ul></ul><ul><li>úplné odstátnění školství (1991 - ZŠ, 1998 – VŠ, 2001 – SŠ) </li></ul>
 16. 17. Důležité dokumenty <ul><li>novelizace školské legislativy (1990) </li></ul><ul><li>zákon o vysokých školách (1998) </li></ul><ul><li>lisabonský proces (2000) </li></ul><ul><li>státní informační politika ve vzdělávání (2000) </li></ul><ul><li>Národní program rozvoje vzdělávání v ČR – Bílá kniha (2001) </li></ul><ul><li>školský zákon a související předpisy (2004 - 2005) </li></ul>
 17. 18. Změny školské legislativy po r. 1990 <ul><li>novela stávajícího školského zákona z roku 1984 a navazujících předpisů </li></ul><ul><ul><li>platná až do r. 2004 </li></ul></ul><ul><li>svoboda projevu, právní subjektivita SŠ </li></ul><ul><ul><li>Odpolitizování školství (žák nesmí být trestán pro nenásilný čin opozičně politického charakteru..) </li></ul></ul><ul><li>otevření vzdělávacího prostředí (soukromé školy) </li></ul><ul><li>úloha státu (MŠMT) zachována </li></ul><ul><ul><li>stát financuje a řídí školy </li></ul></ul>
 18. 19. Zákon o vysokých školách - 1998 <ul><li>odstátnění VŠ – veřejné VŠ </li></ul><ul><ul><li>majetek, autonomie řízení </li></ul></ul><ul><ul><li>závislost na veřejných zdrojích </li></ul></ul><ul><li>zřizovatelské funkce </li></ul><ul><ul><li>veřejnoprávní VŠ – parlament </li></ul></ul><ul><ul><li>soukromé VŠ po splnění podmínek </li></ul></ul>
 19. 20. Lisabonský proces (2000) - cíle <ul><li>vzdělávání učitelů </li></ul><ul><li>společnost založená na znalostech, celoživotní učení </li></ul><ul><li>vytvoření prostředí otevřeného pro učení </li></ul><ul><li>zajištění přístupu k ICT technologiím </li></ul><ul><li>posílení vazeb mezi světem práce a výzkumem </li></ul><ul><li>posílení mobility a výměn, studium jazyků </li></ul><ul><li>restrukturalizace studia VŠ (3 + 2) </li></ul>
 20. 21. Státní informační politika ve vzdělávání – SIPVZ - 2000 <ul><li>(+) vybavení škol HW a připojení k internetu </li></ul><ul><li>(+) vzdělávání učitelů (Z, P, S) </li></ul><ul><li>(+/-) celkový posun školství v oblasti ICT </li></ul><ul><li>(-) nerovné postavení škol (červené školy x zelené školy) </li></ul><ul><li>(-) tuhé centrální řízení </li></ul><ul><li>(-) efektivnost prostředků </li></ul><ul><li>(-) navazující programy </li></ul>
 21. 23. Digital immigrants x Digital natives <ul><li>Mono tasking </li></ul><ul><li>Lineární přístup </li></ul><ul><li>Vnímání čtením </li></ul><ul><li>Pracuje samostatně </li></ul><ul><li>Soutěživý a ctižádostivý </li></ul><ul><li>Multi tasking </li></ul><ul><li>Nelineární přístup </li></ul><ul><li>Ikonické vnímání </li></ul><ul><li>Pracuje v propojení s jinými </li></ul><ul><li>Spolupracující </li></ul>
 22. 25. Bílá kniha – národní program rozvoje vzdělávání - 2001 <ul><li>zásadní dokument pro vývoj školství </li></ul><ul><li>formuluje cíle pro vzdělávání </li></ul><ul><li>státní maturitní zkouška </li></ul><ul><li>rámcové vzdělávací programy, školní vzdělávací programy </li></ul><ul><li>základ pro tvorbu nové školské legislativy </li></ul>
 23. 26. Srovnání školství ČR (OECD) <ul><li>Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV) - http://www.uiv.cz </li></ul><ul><li>Eurydice - http:// www.eurydice.org / </li></ul><ul><li>Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) - http://www. nuov . cz </li></ul>
 24. 27. Průměrné roční výdaje na vzdělávání na studenta (v US $ přepočteno na paritu kupní síly, 2004)
 25. 28. HDP vynakládaný na školství v %
 26. 29. Vývoj počtu žáků
 27. 30. Nezaměstnanost mladých lidí
 28. 31. zdroj: České školství v mezinárodním srovnání (Education at a Glance 2005) http://www.uiv.cz/soubor/1986
 29. 33. Maturitní/Nematuritní vzdělávání
 30. 35. Školská legislativa – po r. 2005 <ul><li>školský zákon </li></ul><ul><li>zákon o pedagogických pracovnících </li></ul><ul><li>navazující předpisy (cca 50) </li></ul><ul><li>přesun legislativních úprav do zákonných norem  nárůst legislativy </li></ul><ul><li>zákony  vyhlášky  metodické pokyny </li></ul>
 31. 36. Platy učitelů
 32. 38. Informace o středním odborném školství <ul><li>NÚOV </li></ul><ul><li>Národní ústav odborného vzdělávání </li></ul><ul><li>http://www.nuov.cz </li></ul><ul><li>Vývoj vzdělanostní a oborové struktury ve středním a vyšším vzdělávání … (2005) </li></ul>
 33. 39. Potřeby zaměstnavatelů
 34. 40. Potřeby zaměstnavatelů
 35. 41. Školská soustava ČR <ul><li>předškolní vzdělávání </li></ul><ul><li>primární vzdělávání (povinná školní docházka) </li></ul><ul><li>sekundární vzdělávání </li></ul><ul><ul><li>postsekundární vzdělávání </li></ul></ul><ul><li>terciární vzdělávání </li></ul><ul><li>celoživotní vzdělávání </li></ul>
 36. 42. Primární školství
 37. 43. Sekundární školství
 38. 44. Terciární školství
 39. 45. Státní správa ve školství <ul><li>zajišťuje vliv státu na školství </li></ul><ul><li>ovlivňuje školství na všech stupních </li></ul><ul><li>rozhodnutí, správní řízení </li></ul><ul><li>MŠMT ČR </li></ul><ul><ul><li>kraj, obec </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ředitel školy </li></ul></ul></ul><ul><li>správní řád (500/2004 Sb.) </li></ul><ul><li>školský zákon (561/2004 Sb.) </li></ul>
 40. 46. Samospráva ve školství <ul><li>Parlament ČR </li></ul><ul><ul><li>Zastupitelstvo (rada) kraje </li></ul></ul><ul><ul><li>Zastupitelstvo (rada) obce </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Školská rada </li></ul></ul></ul>
 41. 47. MŠMT ČR <ul><ul><li>koncepční funkce </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy (1x za 4 roky) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>správní funkce </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>školský rejstřík </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>zřizovatelská funkce </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>zřizuje účelová zařízení </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>VÚPP , NÚOV , CSVS , UIV , Cermat </li></ul></ul></ul>
 42. 48. Česká školní inspekce <ul><li>správní úřad s celostátní účinností (školský zákon) </li></ul><ul><li>získávání a analýza informací o vzdělávání </li></ul><ul><li>zjišťuje a hodnotí výsledky vzdělávání </li></ul><ul><li>zjišťuje a hodnotí plnění ŠVP </li></ul><ul><li>vykonává státní kontrolu </li></ul>
 43. 49. Zřizovatelé škol <ul><li>právnická osoba </li></ul><ul><li>kraj – zastupitelstvo - rada </li></ul><ul><li>obec - zastupitelstvo - rada </li></ul><ul><li>MŠMT ČR </li></ul><ul><li>další subjekty vyjmenované ve školském zákoně </li></ul>
 44. 50. Právní subjektivita škol <ul><li>právnická osoba – příspěvková organizace </li></ul><ul><li>jednání vlastním jménem </li></ul><ul><li>nabývání závazků a práv </li></ul><ul><li>právní odpovědnost </li></ul><ul><li>samostatná jednotka pro statistické výkaznictví </li></ul>
 45. 51. Systém právních a jiných norem ve školství <ul><li>Zákonné normy </li></ul><ul><ul><li>ústava (resp. listina základních práv a svobod) </li></ul></ul><ul><ul><li>zákony </li></ul></ul><ul><ul><li>vyhlášky </li></ul></ul><ul><li>Rozhodnutí zřizovatele </li></ul><ul><li>Podzákonné normy </li></ul><ul><ul><li>metodické pokyny MŠMT </li></ul></ul><ul><ul><li>výklady MŠMT </li></ul></ul><ul><ul><li>pokyny zřizovatele </li></ul></ul>
 46. 52. Listina základních práv a svobod <ul><li>Článek 33 </li></ul><ul><li>(1) Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon. </li></ul><ul><li>(2) Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách. </li></ul><ul><li>(3) Zřizovat jiné školy než státní a vyučovat na nich lze jen za podmínek stanovených zákonem; na takových školách se může vzdělání poskytovat za úplatu. </li></ul><ul><li>(4) Zákon stanoví, za jakých podmínek mají občané při studiu právo na pomoc státu. </li></ul>

×