Management úVod

 • 2,845 views
Uploaded on

 

More in: Education , Business
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
2,845
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
47
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Management – úvod Jiří Husa [email_address]
 • 2. Vymezení pojmu „management“
  • To manage (angl.)
  • … . řídit, vést, spravovat, ovládat, vládnout, hospodařit, zařídit, zvládnout, umět pomoci, dosáhnout účelu, …
  • Management:
  • Označení činnosti x označení funkčního postavení
 • 3. MANAGEMENT – def.
  • soubor názorů, zkušeností, doporučení, přístupů a metod, které vedoucí pracovníci (manažeři) užívají ke zvládnutí specifických činností, jež jsou nezbytné k dosažení záměrů
  • umění dosáhnout toho, aby lidé udělali to, co je třeba
 • 4. Skup. definic „managementu“
  • 1. zdůrazňuje úlohu vedení lidí („zařídit pomocí druhých lidí“)
  • 2. zdůrazňuje dílčí vykonávané funkce (tzv. „manažerské funkce“)
  • 3. zdůrazňuje účel , k němuž vede (dosažení stanovených cílů)
  • 4. zdůrazňuje jeho vykonavatele („technický man.“, „produktový man.“)
 • 5. MANAŽER (MANAGER)
  • využívá nástrojů, technik a principů, důležité jsou také intuice , kreativita , umění předvídat, v pravou chvíli riskovat
  • za umění je považováno vytváření podnikové vize , vytýčení příležitosti tam, kde ostatní vidí jenom chaos, rozpory a konflikty
 • 6. Obsahová náplň manag.
  • management změny
  • management procesů
  • management kvality
  • projektové řízení
  • produkční a operační management
  • strategický management
  • time management
 • 7. Management
  • .. a podniková sféra
   • Poznatky odpozorované z praxe
   • Soubor návodů pro řízení
   • Historický vývoj (různé typy managementu
   • Vědní obor
  • .. a nezisková sféra
   • Přístupy k řízení a vedení lidí
 • 8. Přístupy k managementu
  • Intuitivní (má své oprávnění)
  • Empirický (zkušenostní, vychází z praxe)
  • Systémový (zkoumá vše v souvislostech, vstup - proces - výstup - zpětná vazba)
  • Kontingenční (předp., že pro každou situaci je třeba hledat orig. Řešení)
 • 9. Vysvětlete označení:
  • Krizový management
  • Silový management
  • Produktový management
  • Liniový manager
  • Management kvality
  • Environmentální management
 • 10. Vysvětlete označení
  • Slabý management
  • Finanční management
  • Personální management
  • Horizontální management
  • Vertikální management
  • Projektový management
 • 11. Management a moc Moc vytvářející bezpečí Moc vytvářející strach Moc poskytující prostor Moc určující a omezující
 • 12. Management a moc Moc vytvářející bezpečí Moc vytvářející strach Moc poskytující prostor Tvořivost, iniciativa Výkon dle plánu a cílů Moc určující a omezující Poslušnost a odcizení Opatrnost a bezradnost
 • 13. Základní kompetence manažera
 • 14. Základní kompetence manažera
 • 15.  
 • 16.  
 • 17.  
 • 18. Základní manažerský cyklus
 • 19. Manažerská mřížka
 • 20. Manažerská mřížka
 • 21. Manažerská mřížka
 • 22. Manažerská mřížka
 • 23. Manažerská mřížka
 • 24. Manažerská mřížka
 • 25. 1.1. chudý, improvizační management vynakládání minimálního úsilí pro dosažení pracovních výsledků a udržení pracovní morálky Manažerská mřížka
 • 26. 1.9. klubový, sousedský management Starostlivá péče o potřeby lidí vede k přátelské atmosféře a mírnému pracovnímu tempu Manažerská mřížka
 • 27. 9.1. administrativní management Důraz na výsledky práce bez ohledu na lidi, uspořádání práce vede k dobrým pracovním výsledkům, spokojenost lidí není podstatná Manažerská mřížka
 • 28. 9.9. týmový management Důraz na propojení osobních i pracovních cílů, důvěra v management, vysoké výkony Manažerská mřížka
 • 29. 5.5. střední cesta Přiměřené pracovní výkony při udržení přijatelné pracovní morálky Manažerská mřížka
 • 30. Chaotický management
 • 31. Ideální management
 • 32. Management jako proces
  • Trvalý proces, ve kterém jsou balancovány vlivy vnitřního i vnějšího prostředí
  • Vnitřní prostředí – pracovní síla, organizace práce
  • Vnější prostředí - zájem o produkty, legislativa, ekonomické podmínky
 • 33. MAKROPROSTŘEDÍ
  • Rozsah:
     • národní
     • regionální
     • místní
  • Vlivy vnějšího prostředí:
     • mimo školu
     • škola je nemůže ovlivnit
     • škola na ně musí reagovat
 • 34. MAKROPROSTŘEDÍ
  • Demografické podmínky
  • Ekonomicko-technologické podmínky
  • Přírodní podmínky
  • Politické podmínky
  • Kulturní podmínky
  • Konkurenční prostředí školy
  • Veřejnost
 • 35. SWOT - analýza
  • analýza silných s slabých stránek
  • analýza příležitostí a možných ohrožení
  • lze použít pro různé účely v různých úrovních
  • základní analytická metoda pro manažerské rozhodování
 • 36. Silné stránky Příležitosti Slabé stránky Hrozby S W O T
 • 37. Silné stránky Příležitosti Slabé stránky Hrozby S W O T Pozitivní Negativní
 • 38. Silné stránky Příležitosti Slabé stránky Hrozby S W O T Pozitivní Negativní Vnější Vnitřní
 • 39. Silné stránky Příležitosti Slabé stránky Hrozby S W O T Pozitivní Negativní Vnější Vnitřní