Your SlideShare is downloading. ×
0
อริยสัจ ๔ ม.๒
อริยสัจ ๔ ม.๒
อริยสัจ ๔ ม.๒
อริยสัจ ๔ ม.๒
อริยสัจ ๔ ม.๒
อริยสัจ ๔ ม.๒
อริยสัจ ๔ ม.๒
อริยสัจ ๔ ม.๒
อริยสัจ ๔ ม.๒
อริยสัจ ๔ ม.๒
อริยสัจ ๔ ม.๒
อริยสัจ ๔ ม.๒
อริยสัจ ๔ ม.๒
อริยสัจ ๔ ม.๒
อริยสัจ ๔ ม.๒
อริยสัจ ๔ ม.๒
อริยสัจ ๔ ม.๒
อริยสัจ ๔ ม.๒
อริยสัจ ๔ ม.๒
อริยสัจ ๔ ม.๒
อริยสัจ ๔ ม.๒
อริยสัจ ๔ ม.๒
อริยสัจ ๔ ม.๒
อริยสัจ ๔ ม.๒
อริยสัจ ๔ ม.๒
อริยสัจ ๔ ม.๒
อริยสัจ ๔ ม.๒
อริยสัจ ๔ ม.๒
อริยสัจ ๔ ม.๒
อริยสัจ ๔ ม.๒
อริยสัจ ๔ ม.๒
อริยสัจ ๔ ม.๒
อริยสัจ ๔ ม.๒
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

อริยสัจ ๔ ม.๒

1,812

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,812
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. อริยสัจ ๔ ความจริงอันประเสริฐหลักการแก้ปัญหาแบบพุทธ
 • 2. ขันธ์ ๕ ทุกข์ สมบัติ ๔ หลักกรรม สมุทัย วิบัติ ๔ อบายมุข ๖อริยสัจ ๔ นิโรธ สุข ๒ บุพพนิมิตของมัชฌิม ปฏิปทา ดรุณธรรม ๖ มรรค กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ มงคล ๓๘
 • 3. อริยสัจ ๔ ผล ทุกข์ ปัญหา สอบตก เหตุ สมุทัย สาเหตุ ไม่อ่านหนังสือ ฯลฯ ผลนิโรธ ดับทุกข์ได้ สอบไม่ตก (ผ่าน) เหตุ มรรค วิธีการ อ่านหนังสือ ฯลฯ
 • 4. สอนให้ แก้ปัญหาด้วย ปัญญาและ เหตุผลสอนให้เห็นสิ่ง ต่าง ๆ ตาม คุณของ สอนให้ไม่ ประมาทความเป็นจริง อริยสัจ ๔ สอนให้ แก้ปัญหาด้วย ตัวเอง
 • 5. คาคมวันนี้Its much easier to givenessthen to ask for permission.การให้อภัยง่ายกว่าการขออนุญาตมากมาย
 • 6. ทุกข์
 • 7. ขันธ์๑. รูป คือ สิ่งที่จับต้องได้ มองเห็นได้๒. เวทนา คือ ความรู้สึกมี ๓ คือ สุข ทุกข์ อุเบกขา๓. สัญญา คือ ความจา๔. สังขาร คือ การปรุงแต่งของจิต หรือแรงจูงใจ๕. วิญญาณ คือ การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง ๖ได้แก่ - ตา เรียกว่า จักขุวิญญาณ - หู เรียกว่า โสตวิญญาณ - จมูก เรียกว่า ฆานวิญญาณ - ลิ้น เรียกว่า ชิวหาวิญญาณ - กาย เรียกว่า กายวิญญาณ - ใจ เรียกว่า มโนวิญญาณ
 • 8. Timeless 2
 • 9. คาคมวันนี้ในวันทีคุณไม่มีความสุข ่ขออย่ามัวคิดจะหาความสุขมาให้ตัวเองได้อย่างไรแต่จงแบ่งปันความสุขให้แก่คนอื่นการแบ่งปันความสุขออกไปนั่นแหละจะทาให้คุณได้รับความสุขกลับมาอย่างแน่นอน
 • 10. สมุทัย(ธรรมที่ควรละ)
 • 11. กรรมกรรม คือการกระทาแบ่งตามประเภทมี ๓ ประเภทกุศลกรรม คือ กรรมดีอกุศลกรรม คือ กรรมชั่วอพยากตกรรม คือ กรรมไม่ดีไม่ชั่ว เป็นกรรมของพระอรหันต์
 • 12. กรรม (ต่อ)แบ่งตามบ่อเกิด มี ๓ ทาง คือ• กายกรรม กรรมเกิดทางกาย เช่น ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์• วจีกรรม กรรมเกิดทางวาจา เช่น พูดโกหก ส่อเสียด เพ้อเจ้อ• มโนกรรม กรรมเกิดทางใจ เช่น คิดพยาบาทปองร้ายผู้อื่น
 • 13. ผลของกรรม• ระดับจิต ทาดีจิตของผู้ทาย่อมสงบ ไม่เดือดร้อน• ระดับบุคคล คนทาดีย่อมได้รับความดี ดีในตัวเอง• ระดับภายนอก เป็นที่ยอมรับของสังคม ได้รับการสรรเสริญ
 • 14. คุณของกรรม• สอนให้รู้จกเหตุผล ั• เป็นมาตรฐานชี้วัดคน• สอนให้พึ่งตนเอง• สอนให้มีความรับผิดชอบ
 • 15. กายกรรม ๓วจีกรรม ๔มโนกรรม ๓
 • 16. กายกรรม ๓- ปาณาติบาต- อทินนาทาน- กาเมสุมิจฉาจาร
 • 17. วจีกรรม ๔- มุสาวาท พูดเท็จ- ปิสุณวาจา พูดส่อเสียด- ผรุสวาจา พูดคาหยาบ- สัมผัปปลาปะ พูดเพ้อเจ้อ
 • 18. มโนกรรม ๓- อภิชฌา เพ่งอยากได้ของเขา- พยาบาท คิดร้ายผู้อนื่- มิจฉาทิฏฐิ เห็นผิดจากคลองธรรม
 • 19. สมบัติ สิ่งที่สนับสนุนให้กรรมดีให้ผล (ชั้นนอก) และ ขัดขวางกรรมชั่วให้ผล (ชั้นนอก)• คติสมบัติ เกิดในภพ ถิน หรือประเทศที่เจริญ ่• อุปธสมบัติ เกิดมามีร่างกายสง่างาม แข็งแรง• กาลสมบัติ เกิดมาในสมัยที่มีความสงบสุข• ปโยคสมบัติ การทาอย่างเต็มความสามารถวิบัติ สิ่งที่สนับสนุนให้กรรมชั่วให้ผล (ชั้นนอก) และ และขัดขวางการให้ผล (ชันนอก) ของกรรมดี ้
 • 20. อบายมุข ๖ ทางแห่งความเสื่อม• สุรา (สุรา)• เที่ยวกลางคืน (นารี)• ดูการละเล่น (ภาชี)• ติดการพนัน (กีฬาบัตร)• คบคนชั่วเป็นมิตร (ฝึกหัดคบชั่ว)• เกียจคร้านทาการงาน (มัวแต่เกียจคร้าน)
 • 21. คาคมวันนี้ Am I not destroying my enemies when I make friends of them ? ผมไม่ได้ทาลายศัตรูของผมไปดอกหรือเมื่อผมทาให้พวกเขากลายเป็นมิตรของผม
 • 22. นิโรธ(ธรรมที่ควรบรรลุ)
 • 23. สุข ๒• สามิสสุข คือ สุขทางวัตถุ เช่น ได้โทรศัพท์มือถือรุ่น (พี่ทราย) ใหม่ คฤหัสถ์สุข - อัตถิสุข สุขจากการมีทรัพย์ - โภคสุข สุขการการใช้จ่ายทรัพย์ - อนณสุข สุขจากการไม่มีหนี้ - อนวัชชสุข สุขจากการประพฤติสุจริต• นิรามิสสุข คือ ความสุขไม่อิงอาศัยวัตถุ (ทางใจ) เช่น ความสบายใจ
 • 24. ลายอง
 • 25. คาคมวันนี้ไม่มีใครไปถึงดวงดาวได้โดย ปราศจากมือที่เปื้อนโคลน
 • 26. มรรค(ธรรมที่ควรเจริญ)
 • 27. • กัลยาณมิตร - ปิโย น่ารัก - ครุ น่าเคารพ - ภาวนีโย มีความรู้จริง - วัตตา รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ - วจนักขโม อดทนที่จะรับฟัง - คัมภีรญจะ กะถัง กัตตา แถลงเรื่องลึกซึ้งได้ - โน จัฏฐาเน นิโยชะเย ไม่ชักจูงไปในทางเสื่อเสีย• โยนิโสมนสิการ
 • 28. • สุขภาพดี (อโรคยะ)• มีวินัย (ศีล)• ใส่ใจคนดี (พุทธานุวัติ)• มีการศึกษา (สุตะ)• ใฝ่หาคุณธรรม (ธรรมานุวัติ)• เลิศล้าความเพียร (วิริยะ)
 • 29. • จัดหาสิ่งของแทนสิ่งที่หายไป• ซ่อมแซมของเก่า• เอาแต่พอประมาณ• พ่อบ้านแม่เรือน
 • 30. • ประพฤติธรรม• เว้นความชั่ว• เว้นจากการดื่มน้าเมา
 • 31. คาคมวันนี้Never fear shadow.They simply mean theres a light shiningsome where near by.อย่ากลัวเงา เพราะเงาหมายความว่ามีแสงสว่างส่องอยู่ใกล้ ๆ สักแห่ง

×