อริยสัจ ๔ ม.๒

3,146 views
2,748 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,146
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
45
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

อริยสัจ ๔ ม.๒

 1. 1. อริยสัจ ๔ ความจริงอันประเสริฐหลักการแก้ปัญหาแบบพุทธ
 2. 2. ขันธ์ ๕ ทุกข์ สมบัติ ๔ หลักกรรม สมุทัย วิบัติ ๔ อบายมุข ๖อริยสัจ ๔ นิโรธ สุข ๒ บุพพนิมิตของมัชฌิม ปฏิปทา ดรุณธรรม ๖ มรรค กุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ มงคล ๓๘
 3. 3. อริยสัจ ๔ ผล ทุกข์ ปัญหา สอบตก เหตุ สมุทัย สาเหตุ ไม่อ่านหนังสือ ฯลฯ ผลนิโรธ ดับทุกข์ได้ สอบไม่ตก (ผ่าน) เหตุ มรรค วิธีการ อ่านหนังสือ ฯลฯ
 4. 4. สอนให้ แก้ปัญหาด้วย ปัญญาและ เหตุผลสอนให้เห็นสิ่ง ต่าง ๆ ตาม คุณของ สอนให้ไม่ ประมาทความเป็นจริง อริยสัจ ๔ สอนให้ แก้ปัญหาด้วย ตัวเอง
 5. 5. คาคมวันนี้Its much easier to givenessthen to ask for permission.การให้อภัยง่ายกว่าการขออนุญาตมากมาย
 6. 6. ทุกข์
 7. 7. ขันธ์๑. รูป คือ สิ่งที่จับต้องได้ มองเห็นได้๒. เวทนา คือ ความรู้สึกมี ๓ คือ สุข ทุกข์ อุเบกขา๓. สัญญา คือ ความจา๔. สังขาร คือ การปรุงแต่งของจิต หรือแรงจูงใจ๕. วิญญาณ คือ การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง ๖ได้แก่ - ตา เรียกว่า จักขุวิญญาณ - หู เรียกว่า โสตวิญญาณ - จมูก เรียกว่า ฆานวิญญาณ - ลิ้น เรียกว่า ชิวหาวิญญาณ - กาย เรียกว่า กายวิญญาณ - ใจ เรียกว่า มโนวิญญาณ
 8. 8. Timeless 2
 9. 9. คาคมวันนี้ในวันทีคุณไม่มีความสุข ่ขออย่ามัวคิดจะหาความสุขมาให้ตัวเองได้อย่างไรแต่จงแบ่งปันความสุขให้แก่คนอื่นการแบ่งปันความสุขออกไปนั่นแหละจะทาให้คุณได้รับความสุขกลับมาอย่างแน่นอน
 10. 10. สมุทัย(ธรรมที่ควรละ)
 11. 11. กรรมกรรม คือการกระทาแบ่งตามประเภทมี ๓ ประเภทกุศลกรรม คือ กรรมดีอกุศลกรรม คือ กรรมชั่วอพยากตกรรม คือ กรรมไม่ดีไม่ชั่ว เป็นกรรมของพระอรหันต์
 12. 12. กรรม (ต่อ)แบ่งตามบ่อเกิด มี ๓ ทาง คือ• กายกรรม กรรมเกิดทางกาย เช่น ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์• วจีกรรม กรรมเกิดทางวาจา เช่น พูดโกหก ส่อเสียด เพ้อเจ้อ• มโนกรรม กรรมเกิดทางใจ เช่น คิดพยาบาทปองร้ายผู้อื่น
 13. 13. ผลของกรรม• ระดับจิต ทาดีจิตของผู้ทาย่อมสงบ ไม่เดือดร้อน• ระดับบุคคล คนทาดีย่อมได้รับความดี ดีในตัวเอง• ระดับภายนอก เป็นที่ยอมรับของสังคม ได้รับการสรรเสริญ
 14. 14. คุณของกรรม• สอนให้รู้จกเหตุผล ั• เป็นมาตรฐานชี้วัดคน• สอนให้พึ่งตนเอง• สอนให้มีความรับผิดชอบ
 15. 15. กายกรรม ๓วจีกรรม ๔มโนกรรม ๓
 16. 16. กายกรรม ๓- ปาณาติบาต- อทินนาทาน- กาเมสุมิจฉาจาร
 17. 17. วจีกรรม ๔- มุสาวาท พูดเท็จ- ปิสุณวาจา พูดส่อเสียด- ผรุสวาจา พูดคาหยาบ- สัมผัปปลาปะ พูดเพ้อเจ้อ
 18. 18. มโนกรรม ๓- อภิชฌา เพ่งอยากได้ของเขา- พยาบาท คิดร้ายผู้อนื่- มิจฉาทิฏฐิ เห็นผิดจากคลองธรรม
 19. 19. สมบัติ สิ่งที่สนับสนุนให้กรรมดีให้ผล (ชั้นนอก) และ ขัดขวางกรรมชั่วให้ผล (ชั้นนอก)• คติสมบัติ เกิดในภพ ถิน หรือประเทศที่เจริญ ่• อุปธสมบัติ เกิดมามีร่างกายสง่างาม แข็งแรง• กาลสมบัติ เกิดมาในสมัยที่มีความสงบสุข• ปโยคสมบัติ การทาอย่างเต็มความสามารถวิบัติ สิ่งที่สนับสนุนให้กรรมชั่วให้ผล (ชั้นนอก) และ และขัดขวางการให้ผล (ชันนอก) ของกรรมดี ้
 20. 20. อบายมุข ๖ ทางแห่งความเสื่อม• สุรา (สุรา)• เที่ยวกลางคืน (นารี)• ดูการละเล่น (ภาชี)• ติดการพนัน (กีฬาบัตร)• คบคนชั่วเป็นมิตร (ฝึกหัดคบชั่ว)• เกียจคร้านทาการงาน (มัวแต่เกียจคร้าน)
 21. 21. คาคมวันนี้ Am I not destroying my enemies when I make friends of them ? ผมไม่ได้ทาลายศัตรูของผมไปดอกหรือเมื่อผมทาให้พวกเขากลายเป็นมิตรของผม
 22. 22. นิโรธ(ธรรมที่ควรบรรลุ)
 23. 23. สุข ๒• สามิสสุข คือ สุขทางวัตถุ เช่น ได้โทรศัพท์มือถือรุ่น (พี่ทราย) ใหม่ คฤหัสถ์สุข - อัตถิสุข สุขจากการมีทรัพย์ - โภคสุข สุขการการใช้จ่ายทรัพย์ - อนณสุข สุขจากการไม่มีหนี้ - อนวัชชสุข สุขจากการประพฤติสุจริต• นิรามิสสุข คือ ความสุขไม่อิงอาศัยวัตถุ (ทางใจ) เช่น ความสบายใจ
 24. 24. ลายอง
 25. 25. คาคมวันนี้ไม่มีใครไปถึงดวงดาวได้โดย ปราศจากมือที่เปื้อนโคลน
 26. 26. มรรค(ธรรมที่ควรเจริญ)
 27. 27. • กัลยาณมิตร - ปิโย น่ารัก - ครุ น่าเคารพ - ภาวนีโย มีความรู้จริง - วัตตา รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ - วจนักขโม อดทนที่จะรับฟัง - คัมภีรญจะ กะถัง กัตตา แถลงเรื่องลึกซึ้งได้ - โน จัฏฐาเน นิโยชะเย ไม่ชักจูงไปในทางเสื่อเสีย• โยนิโสมนสิการ
 28. 28. • สุขภาพดี (อโรคยะ)• มีวินัย (ศีล)• ใส่ใจคนดี (พุทธานุวัติ)• มีการศึกษา (สุตะ)• ใฝ่หาคุณธรรม (ธรรมานุวัติ)• เลิศล้าความเพียร (วิริยะ)
 29. 29. • จัดหาสิ่งของแทนสิ่งที่หายไป• ซ่อมแซมของเก่า• เอาแต่พอประมาณ• พ่อบ้านแม่เรือน
 30. 30. • ประพฤติธรรม• เว้นความชั่ว• เว้นจากการดื่มน้าเมา
 31. 31. คาคมวันนี้Never fear shadow.They simply mean theres a light shiningsome where near by.อย่ากลัวเงา เพราะเงาหมายความว่ามีแสงสว่างส่องอยู่ใกล้ ๆ สักแห่ง

×