Your SlideShare is downloading. ×
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Bachelor's Thesis
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Bachelor's Thesis

4,255

Published on

The aim of this Bachelor’s Thesis is to evaluate the current state of web site www.artbuilding.cz and provide a successful strategy to encourage website visitors. The introduction of Bachelor’s Thesis …

The aim of this Bachelor’s Thesis is to evaluate the current state of web site www.artbuilding.cz and provide a successful strategy to encourage website visitors. The introduction of Bachelor’s Thesis describes a growing trend in Internet usage and online advertising, which signalizes the growing importance of web presentation as a tool to publicise ones self in an online environment. The next section characterizes the Internet marketing together with structuring of the marketing tools. In this context, my Bachelor’s Thesis is focusing primarily on the web sites potential. For this reason, and from the Internet marketing point of view, there is a description of creating website, including a description of different forms of promotion. The following section, there are results of the complex web analytics and their current status. The analysis is divided into individual parts, which contain the detailed description of the specific analysis, including the procedure for its implementation and sequential evaluation together with ecommendation for improvement.

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • http://www.sendspace.com/file/8kn03w
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
4,255
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1.       Vysoká  škola  ekonomická  v  Praze   Bakalářská  práce  2012   Eva  Stránská  
 • 2.       Vysoká  škola  ekonomická  v  Praze   Fakulta  podnikohospodářská   Studijní  obor:  Podniková  ekonomika  a  management             Název  bakalářské  práce:         Tvorba  a  propagace  webových  stránek   artbuilding.cz  Autor  bakalářské  práce:     Eva  Stránská  Vedoucí  bakalářské  práce:     Ing.  Václav  Stříteský,  Ph.D.  
 • 3.           P r o h l á š e n í     Prohlašuji,  že  jsem  bakalářskou  práci  na  téma     „Tvorba  a  propagace  webových  stránek  artbuilding.cz  “   vypracoval/a  samostatně  s  využitím  literatury  a  informací,   na  něž  odkazuji.  V  Praze  dne  30.  května  2012   Podpis  
 • 4.      Název  bakalářské  práce:  Tvorba  a  propagace  webových  stránek  artbuilding.cz      Abstrakt:  Cílem   bakalářské   práce   je   zhodnocení   současného   stavu   vytvořených   webových   stránek  artbuilding.cz  a  návrh  vhodné  strategie  pro  budování  jejich  návštěvnosti.  V  úvodu  bakalářské  práce  je  popsán  rostoucí  trend  ve  využívání  Internetu  a  internetové  reklamy,  který  podtrhuje  stále   větší   význam   webové   prezentace   jako   prostředek   zviditelnění   se   v  online   prostředí.  V  další   části   je   charakterizován   internetový   marketing,   spolu   s  členěním   online  marketingových   nástrojů.   V  této   souvislosti   se   bakalářská   práce   zaměřuje   především   na  možnosti  webových  stránek.  Proto  je  zde  také  z  pohledu  internetového  marketingu  popsán  návrhu   webu,   včetně   popisu   jednotlivých   forem   jeho   propagace.   V  navazující   části   jsou  uvedeny   informace   z  provedené   komplexní   analýzy   webových   stránek   a   jejich   aktuálního  stavu.  Analýza  je  rozdělena  do  jednotlivých  částí,  které  vždy  obsahují  detailní  popis  konkrétní  analýzy,  včetně  postupu  jejího  provedení  a  následného  vyhodnocení  spolu  s  doporučením.    Klíčová  slova:  Internet,   webové   stránky,   propagace,   internetový   marketing,   SEM,   SEO,   optimalizace   pro  vyhledávače,  Google  Analytics,  webová  analytika,  měření  návštěvnosti,  klíčová  slova,  zpětné  odkazy,  strategie,  Facebook,  AdWords,  Sklik,  PPC.    
 • 5.                                        Title  of  the  Bachelor´s  Thesis:  Creation  and  promotion  of  website  artbuilding.cz  Abstract:  The   aim   of   this   Bachelor’s   Thesis   is   to   evaluate   the   current   state   of   web   site  www.artbuilding.cz   and   provide  a   successful   strategy   to   encourage   website   visitors.    The   introduction   of   Bachelor’s   Thesis   describes   a   growing   trend   in   Internet   usage   and   online  advertising,   which   signalizes   the   growing   importance   of   web   presentation   as   a   tool    to  publicise  ones  self  in  an  online  environment.  The  next  section  characterizes  the  Internet  marketing   together   with   structuring   of   the   marketing   tools.   In   this   context,   my   Bachelor’s  Thesis  is  focusing  primarily  on  the  web  sites  potential.  For  this  reason,  and  from  the  Internet  marketing   point   of   view,   there   is   a   description   of   creating   website,   including   a   description    of   different   forms   of   promotion.   The   following   section,   there   are   results   of   the   complex    web   analytics   and   their   current   status.   The   analysis   is   divided   into   individual   parts,    which  contain  the  detailed  description  of  the  specific  analysis,  including  the  procedure  for  its  implementation  and  sequential  evaluation  together  with  recommendation  for  improvement.    Key  words:  Internet,  websites,  propagation,  internet  marketing,  SEM,  SEO,  Search  Engine  Optimization,  Google   Analytics,   web   analytics,   performance   measurement,   keywords,   linkingbuilding,  strategy,  Facebook,  AdWords,  Sklik,  PPC.    
 • 6.      Obsah    ÚVOD  ......................................................................................................................................  3  1.    INTERNETOVÝ  MARKETING  ........................................................................................  5  1.1.   Marketingový  mix  na  internetu  .................................................................................................     61.2.   Nástroje  internetového  marketingu  ..........................................................................................     72.    WEBOVÉ  STRÁNKY,  HLAVNÍ  NÁSTROJ  MARKETINGU  NA  INTERNETU  ............  8  2.1.   Účel  webových  stránek  ..............................................................................................................     82.2.   Konkurenceschopné  webové  stránky  ........................................................................................     82.3.   Použitelnost,  bezbariérovost  a  snadná  přístupnost  webové  stránky  ........................................     9 2.3.1.   Přístupnost  a  bezbariérovost  ................................................................................................     9 2.3.2.   Použitelnost  ...........................................................................................................................     93.    NÁVRH  A  TVORBA  WEBOVÝCH  STRÁNEK   .............................................................  11  3.1.   Vstupní  studie  ..........................................................................................................................     113.2.   Analýza  webových  stránek  a  potenciální  konkurence  .............................................................     113.3.   Návrh  struktury  webových  stránek  ..........................................................................................     11 3.3.1.   Navržení  celkové  struktury  webových  stránek  ....................................................................     11 3.3.2.   Vývoj  aplikací  a  volba  doménového  jména  webových  stránek  ...........................................     12 3.3.3.   Optimalizace  webu  a  vytvoření  textového  obsahu  .............................................................     12 3.3.4.   Struktura  webu  vzhledem  k  použitým  klíčovým  slovům  .....................................................     133.4.   Kontrola  návrhu  a  implementace  webových  stránek  ..............................................................     134.    PROPAGACE  WEBOVÝCH  STRÁNEK  NA  INTERNETU  .........................................  14  4.1.   Marketingové  nástroje  pro  nově  vytvořené  webové  stránky  ..................................................     144.2.   Marketing  a  optimalizace  ve  vyhledávačích   .............................................................................     144.3.   Analýza  klíčových  slov  ..............................................................................................................     15 4.3.1.   Long  tail  (dlouhý  ocas  patřící  mezi  „on  page“  faktory)  .......................................................     16 4.3.2.   Budování  zpětných  odkazů  ..................................................................................................     164.4.   E-­‐mail  marketing,  Direct  e-­‐mail,  Newsletters  ..........................................................................     174.5.   Public  Relations  ........................................................................................................................     18 4.5.1.   Public  Relations  a  katalogy  na  Internetu  .............................................................................     194.6.   Virální  marketing  a  Social  media  marketing   .............................................................................     205.    METODIKA  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE  ............................................................................  21  6.    PROFIL  SPOLEČNOSTI  ART&BUILDING  S.R.O.  ......................................................  23  6.1.   Základní  údaje  o  společnosti  ....................................................................................................     237.    WEBOVÉ  STRÁNKY  ARTBUILDING.CZ  ....................................................................  24  7.1.   Účel  a  cíl  webových  stránek  .....................................................................................................     247.2.   Cílová  skupina  ..........................................................................................................................     247.3.   Obsah  a  funkce  webových  stránek  ..........................................................................................     247.4.   Rozpočet  určený  na  tvorbu  webových  stránek  artbuilding.cz  .................................................     258.    ANALÝZA  PROVEDENÉ  ZÁKLADNÍ  OPTIMALIZACE  PRO  VYHLEDÁVAČE  .....  26  8.1.   Nalezitelnost  a  přístupnost  webových  stránek  ........................................................................     26 8.1.1.   Analyzované  body  ...............................................................................................................     278.2.   Srozumitelnost  webových  stránek  ...........................................................................................     27 8.2.1.   Analyzované  body  ...............................................................................................................     288.3.   Závěr  a  doporučení  ..................................................................................................................     289.    ANALÝZA  NÁVŠTĚVNOSTI  WEBOVÝCH  STRÁNEK  ..............................................  30  9.1.   Postup  analýzy  návštěvnosti:  ...................................................................................................     309.2.   Výsledná  analýza  návštěvnosti  .................................................................................................     329.3.   Závěr  a  doporučení  ..................................................................................................................     3810.    ANALÝZA  KLÍČOVÝCH  SLOV  (KEY  WORDS)  ........................................................  40  10.1.   Postup  analýzy  klíčových  slov  ..................................................................................................     4010.2.   Výsledná  analýza  klíčových  slov  ...............................................................................................     41 10.2.1.   Analyzované  body   ...........................................................................................................     41   1  
 • 7.      10.3.   Atraktivita  klíčových  slov  ..........................................................................................................     42 10.3.1.   Pozice  klíčových  slov  ve  vyhledávačích  ...........................................................................     4410.4.   Kvalitní  konkurenční  webové  stránky  ......................................................................................     4510.5.   Závěr  a  doporučení  ..................................................................................................................     4511.    ANALÝZA  ZPĚTNÝCH  ODKAZŮ   ...............................................................................  48  11.1.   Postup  analýzy  zpětných  odkazů  .............................................................................................     4811.2.   Výsledná  analýza  zpětných  odkazů  ..........................................................................................     4811.3.   Závěr  a  doporučení  ..................................................................................................................     4812.    UŽIVATELSKÉ  TESTOVÁNÍ  POUŽITELNOSTI  WEBOVÝCH  STRÁNEK  ...........  50  12.1.   Postup  provedení  uživatelského  testování  ..............................................................................     5012.2.   Výsledky  uživatelského  testování   .............................................................................................     5012.3.   Závěr  a  doporučení  ..................................................................................................................     5113.    SOCIÁLNÍ  MÉDIA  –  FACEBOOK  ..............................................................................  52  13.1.   Závěr  a  doporučení  ..................................................................................................................     5314.    NÁVRH  STRATEGIE  PROPAGACE  WEBOVÝCH  STRÁNEK  ................................  54  ZÁVĚR  ..................................................................................................................................  57  SEZNAM  LITERATURY  .....................................................................................................  59  SEZNAM  OBRÁZKŮ  ...........................................................................................................  61  SEZNAM  TABULEK  ...........................................................................................................  62  SEZNAM  GRAFŮ  ................................................................................................................  62  SEZNAM  PŘÍLOH  ...............................................................................................................  63         2  
 • 8.      Úvod  Internet se v oblasti marketingu užívá zhruba od konce 90. Let 20. Století.1 Dnes seInternet považuje za velmi silný marketingový nástroj pro komunikaci se zákazníky,neboť počet uživatelů Internetu v České republice doposud každoročně vzrostlv průměru o 4,46 milionů nových uživatelů. Důkazem této skutečnosti jsou statistikyposkytované Českým statistickým úřadem (ČSÚ), který v roce 2011 zaznamenal 5,80milionů uživatelů Internetu.2 Internetový marketing tak lze dnes považovat zavýznamnější než marketing klasický. Z tohoto důvodu spousta společností přecházído online prostředí a začíná se tak prezentovat na Internetu především pomocíwebových stránek. Vytvořila se tak nová příležitost pro rozvoj obchodu. Výhodv užívání webových stránek k podnikání jako marketingového nástroje je hnedněkolik. Mezi ty nejdůležitější patří například dostupnost 24 hodin denně 7 dnív týdnu, jelikož internetový marketing je prováděn nepřetržitě. Další výhodouje monitorování a měření získaných dat, v neposlední řadě možnost individuálníhopřístupu prostřednictvím klíčových slov. Ta dovedou uživatele webu na stránkyzabývajícími se jimi hledaným tématem. Webové stránky svou komplexnostízákazníky dovedou oslovit vícero způsoby a vlivem dynamického obsahu mohoukdykoli svou nabídku přizpůsobit trhu.3Bakalářská práce pojednává z pohledu marketingu o vytvoření úspěšných webovýchstránek a budování jejich návštěvnosti. Téma práce jsem si vybrala především proto,že se aktivně podílím na tvorbě začínajících webových stránek artbuilding.cz a mousnahou je tyto stránky prosadit na Internetu. Což znamená, že veškerá uvedená teoriev teoretické části této práce bude reálně aplikována na projekt, který mi byl svěřen.Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnocení současného stavu vytvořenýchwebových stránek a navržení vhodné strategie pro budování jejich návštěvnosti.V závěru práce bude jednak zhodnocen navržený web s doporučením ohledně jehomožných úprav do budoucna, stejně tak bude vyhodnocena úspěšnost jejichpropagace na základě realizovaných analýz. Hodnotit se bude nejen navrženástrategie, ale také volba komunikačních kanálů.V úvodu teoretické části je charakterizován internetový marketing spolu s členěnímonline marketingových nástrojů, z nichž se tato bakalářská práce zaměřuje předevšímna možnosti webových stránek. S ohledem na tuto skutečnost je dále uveden stručnýpopis jednotlivých kroků návrhu webu. Dále se teoretická část zabývá možnýmizpůsoby propagace stránek. V úvodu praktické části je představena společnostArt&building s.r.o. jako taková. Dále navazuje detailní popis a vyhodnocení                                                                                                            1 Marketing Journal, Zajímavosti moderního marketingu. Dostupné z WWW: <http://www.m-journal.cz/cs/reklama-podpora-prodeje/reklamni-nosice-a-formaty/reklama-v-softwaru---terno-nebo-ztrata-penez__s308x6010.html>.2 ČSÚ [online]. [citace 2.12.2011]. Dostupný z WWW:<http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?kapitola_id=420&potvrd=Zobrazit+tabulku&go_zobraz=1&childsel0=2&childsel0=2&cislotab=ICT0060UU&voa=tabulka&str=tabdetail.jsp>.3 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing, Prosaďte se na webu a sociálních sítích. 1. vydání. Brno: Computer Press, a.s. 2010. 278 stran. ISBN978-80-251-2795-7. Str. 17     3  
 • 9.      jednotlivých provedených analýz webu. Zbylá část se zabývá návrhem strategiepropagace webových stránek, která zahrnuje veškeré aplikované kroky týkající sebudování návštěvnosti webu. Závěr této bakalářské práce obsahuje vyhodnocenícelého projektu a patřičná doporučení pro budoucí vývoj webových stránekartbuilding.cz.       4  
 • 10.       1. Internetový  marketing  Internet v současné době přináší neomezené možnosti v rámci jeho využití a jedokonce považován za symbol moderní společnosti. Jeho samotný zrod a neustálývývoj se nejcitelněji odráží především v oblasti marketingu. Postupem času seInternet stal velmi silným prostředkem podpory marketingových aktivit jednotlivýchspolečností. Což zapříčinilo, že současný marketing na Internetu zaujímá v komerčnísféře významné postavení, zejména v marketingové komunikaci společnostía v online prodeji.4 Příčinnou je neustále rostoucí počet lidí využívajících Internet.Důkazem toho jsou statistiky poskytované Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Tyvypovídají o růstovém trendu uživatelů Internetu meziročně o 5,6 %.V roce 2006 využilo služeb Internetu 3,5 milionů uživatelů, což v té době činilo 41 %populace České republiky. Od té doby se jejich počet každoročně navyšoval a v roce2011 statistiky zaznamenaly až 5,8 milionů uživatelů Internetu, tedy nadpolovičnívětšinu (65,5 %) obyvatel České republiky. V Internetové populaci za rok 2011 mělanejčetnější zastoupení věková skupina 16-24 let s 94,8 %. Mezi věkovými skupinami25-34 let (87,4 %) a 35-44 let (84,1 %) nebyl příliš velký rozdíl v četnosti užíváníslužeb Internetu. Následující graf č. 1 zachycuje porovnání četností uživatelůInternetu dle věkových skupin.5 Graf  č.  1:  Česká  internetová  populace  dle  věkových  skupin  v  roce  2011  (v  %)   100,00%   16  -­‐  24  let   80,00%   25  -­‐  34  let   60,00%   40,00%   35  -­‐  44  let   20,00%   45  -­‐  54  let   0,00%   55  -­‐  64  let   2011   Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze [online]. [citace 2.12.2011]. Dostupný z WWW: <http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?kapitola_id=420&potvrd=Zobrazit+tabulku&go_zobraz=1&childsel0=2 &childsel0=2&cislotab=ICT0060UU&voa=tabulka&str=tabdetail.jsp>.Na každoroční navyšování uživatelů Internetu společnosti reagují tím, že vstupují doonline prostředí za pomoci tvorby vlastních webových stránek. V současné době mávlastní web v České republice zhruba okolo 78 % společností.6 Dle predikce portáluNetMonitor.cz, dále také poroste internetová reklama. V loňském roce patřily mezinejoblíbenější formy propagace plošná reklama spolu s výkonnostní reklamou.Internet tak utržil přibližně 9 miliard korun, které investovali čeští podnikatelé do                                                                                                            4  ZAMAZALOVÁ, Marcela a kol.; Marketing. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. 499 stran.ISBN 978-80-7400-115-4. Str. 431  5  ČSÚ, Uživatelé Internetu [online]. [citace 2.12.2011]. Dostupný z WWW:<http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?kapitola_id=420&potvrd=Zobrazit+tabulku&go_zobraz=1&childsel0=2&childsel0=2&cislotab=ICT0060UU&voa=tabulka&str=tabdetail.jsp%3E>.6   ČSÚ, Podniky s vlastními weovými stránkami [online]. [citace 2.12.2011]. Dostupný z WWW:<http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=ICT0090UU&vo=tabulka&kapitola_id=420>.   5  
 • 11.      reklamy. Čímž se internetová reklama zařadila na třetí místo, hned za televizi a tisk.Dle průzkumu inzertních výkonů, provedeného nezávislou výzkumnou agenturouFactum Invenio pro Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR), bude i rok 2012úspěšný. Předpokládá se 15% meziroční nárůst inzerované reklamy na Internetu.Následujícím graf č. 2 zobrazuje procentuální podíl jednotlivých typů inzerce v roce2011, stejně tak odhad pro rok 2012.7 Graf  č.  2:  Podíl  jednotlivých  forem  internetové  reklamy  v  roce  2011  a  odhad  pro  rok  2012   Nestandardní  display  (623  mil.  Kč)   22%   7%   Katalogy  a  řádková  inzerce  (920  mil.  Kč)   35%   10%   Videoreklama  (314  mil.  Kč)   7%   4%   PPC  (2,67  mild.  Kč)   24%   30%   Standardní  display  (4,38  mld.  Kč)   8,90%   49%   0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   Odhad  pro  rok  2012   rozložení  inzerce  v  roce  2011   Zdroj: SPIR, Factum Invenio, [online]. [citace 7.3..2012]. Dostupný z WWW: <http://www.spir.cz/internetova-reklama-nadale-poroste-i-v-roce-2012>.Ze všech dostupných statistik a predikcí odborníků zabývajících se toutoproblematikou, lze téměř s jistotou říci, že investice do webové prezentacea zviditelnění společnosti v online prostředí lze považovat za velice dobrou investici.S tím souvisí také internetový marketing, na který lze pohlížet jako „na způsob, jakýmlze dosáhnout požadovaných marketingových cílů prostřednictvím Internetu.Internetový marketing zahrnuje, podobně jako klasický marketing, celou řadu aktivitspojených s ovlivňováním, přesvědčováním a udržováním vztahů se zákazníky.Marketing na Internetu se soustředí především na komunikaci, avšak často se dotýkái tvorby cen.“8 Výhod online prostředí marketingu je hned několik. Předevšímv monitorování a měření, kdy lze získat mnohem více dat. Stejně tak v dostupnosti po24 hodin denně 7 dní v týdnu, jelikož internetový marketing je prováděn nepřetržitě.Značnou výhodou je možnost individuálního přístupu prostřednictvím klíčových slov,která dovedou uživatele Internetu na webové stránky. S tím souvisí bezesporudynamický obsah webu, který lze vždy přizpůsobovat nabídce trhu, a stejně takkomplexnost, neboť zákazníky je možné oslovovat vícero způsoby.9 1.1.    Marketingový  mix  na  internetu  Marketingový mix je definován Kotlerem a Amstrongem jako „soubor taktickýchmarketingových nástrojů – výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky,                                                                                                            7  NetMonitor-SPIR-Mediaresearch & Gemius, Sdružení pro internetovou reklamu, Factum Invenio [online]. [citace 7.3.2012]. Dostupné z WWW:<http://www.spir.cz/internetova-reklama-nadale-poroste-i-v-roce-2012>.8 JANOUCH, Viktor; Internetový marketing, Sbírka nejužitečnějších informací, postupů a technik, 1. Vydání. Brno: Computer Press, a.s. 2011.278 stran. ISBN: 978-80-251-3402-3. Str. 179 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing, Prosaďte se na webu a sociálních sítích. 1. vydání. Brno: Computer Press, a.s. 2010. 278 stran. ISBN978-80-251-2795-7. Str. 17     6  
 • 12.      které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu.“10Marketingový mix na Internetu se nijak neodlišuje od toho klasického, stále pro nějplatí stejné zásady. V rámci marketingového mixu je bezesporu důležité, aby veškerétaktické nástroje byli vyvážené a relevantní, s ohledem na marketingovou strategiispolečnosti. Marketingový mix na Internetu nelze oddělovat od offlinemarketingových nástrojů, naopak zde dochází k jejich integraci a vzájemné podpoře.Což znamená, že společnost musí být v online prostředí vnímána stejným způsobemjako v offline prostředí a nástroje marketingového mixu musí být dostatečněkonzistentní a sladěné s cíli společnosti. Totéž platí i v případě online a offlinemarketingových nástrojů. 11 1.2.    Nástroje  internetového  marketingu  V rámci internetového marketingu existuje celá řada používaných marketingovýchnástrojů. Mnozí autoři člení nástroje internetového marketingu různými způsoby. Protuto práci bylo vybráno přehledné členění podle Krutiše.12 (viz obrázek č. 1.) Obrázek  č.  1:  Členění  internetového  marketingu   Zdroj: KRUTIŠ, Michal 2008; Český internetový marketing a online reklama. [online]. [citace 29.1.2012]. Dostupné z WWW: <http://www.krutis.com/texty-o-internetovem-marketingu/>.Tato bakalářská práce se zaměřuje především na možnosti webových stránek v oblastiinternetového marketingu. Konkrétněji na způsoby, jak zvýšit jejich návštěvnost zapomoci marketingu ve vyhledávačích a optimalizace pro vyhledávače, jejichž součástíje také budování zpětných odkazů. A v neposlední řadě za pomoci internetovéreklamy, pod kterou spadá e-mailing a propagace v sociálních sítích. (viz 4. kapitola)                                                                                                              10  KOTLER, P., ARMSTRONG, G.: Marketing, překlad 6. vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2004. 856 stran. ISBN 80-247-0513-3. Str. 105  11  ZAMAZALOVÁ, Marcela a kol.; Marketing. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. 499 stran. ISBN 978-80-7400-115-4. Str. 43412  VYSEKALOVÁ, Jitka; MIKEŠ, Jiří; Reklama, Jak dělat reklamu. Praha: Grada Publishing a.s., 2010. 208 stran. ISBN 978-80-247-3492-7. Str.. 135     7  
 • 13.       2. Webové  stránky,  hlavní  nástroj  marketingu  na  Internetu  Dnes „být na internetu“ již neznamená mít absolutní konkurenční výhodu oprotiostatním společnostem stejného odvětví.   2.1.    Účel  webových  stránek  Čím dál více společností se přemisťuje do online prostředí a investuje do svýchwebových stránek, které jim slouží jako vizitka pro prezentaci na Internetu. S toutoskutečností souvisí i vývoj bezpočet nových hojně využívaných marketingovýchnástrojů, které mají za úkol dovést potenciálního zákazníka (uživatele webu) právě nawebové stránky, odkud pramení počátek úspěchu. Avšak aby bylo úspěchu skutečnědocíleno, je nutné si uvědomit, že zákazník na Internetu může velice snadnopřehodnotit veškerá svá rozhodnutí a dát přednost konkurenčnímu webu. Je tedy třebavyřešit veškeré problémy týkající se otázky jak udržet uživatele webu právě na našichstránkách. Ještě závažnější otázkou je, jak tyto uživatele přesvědčit k opakovanénávštěvě webu. Úspěšnost stránek z tohoto pohledu lze velice snadno měřit pomocídostupných aplikací na Internetu, jako je například Google Analytics. Pokud chceme,aby webové stránky působily seriózně a návštěvník se na ně rád opakovaně vracel, jevhodné jejich tvorbu svěřit agentuře specializující se na tvorbu webu. Zde všakvyvstává otázka, jakými finančními prostředky investor oplývá a kolik je ochoteninvestovat do této webové prezentace. Ovšem nelze spoléhat pouze na technickéřešení a opomíjet fakt, že odlišnost webu je při neustále rostoucí konkurenci slušnýmpotenciálem k prosazení se na Internetu. Odlišnost spolu s originalitou, atraktivníma přesvědčivým obsahem je základem úspěchu. Ten je závislý také na dobře zvolenémúčelu webu a na jeho snadném vyhledání, následném jednoduchém užití, stejně tak naodpovídajícím designu. Zákazník musí vědět, že právě tyto stránky se mu chystajínabídnout něco výjimečného.13 2.2.    Konkurenceschopné  webové  stránky  Každý web si klade za cíl vysokou návštěvnost v podobě nově příchozícha navracejících se návštěvníků, popřípadě potenciálních zákazníků. Vysokánávštěvnost se odráží ve správném výběru metody propagace. V momentě, kdy seweb uchytí a získá si tak určitý počet návštěvníků, je dalším předpokládaným cílemmajitele webu přimět tyto uživatele ke splnění dalších vytyčených kroků, které simajitel pro kontrolu může nastavit také v Google Analytics, kde lze sledovat statistikyjejich plnění. Takovým vytyčeným krokem může být například to, že po příchoduuživatele na daný web bude jeho dalším krokem buď zhlédnutí velkého počtu stránek,vyplnění formuláře (pro získání kontaktů, které lze využít pak pro direct marketingv podobě e-mailingu) nebo si návštěvník projde profil firmy, který bude z jehopohledu tak přesvědčivý, že provede objednávku. Mezi základní předpokladyúspěšných stránek patří originální a profesionální design webu, včetně vysoké                                                                                                            13  KARLÍČEK, Miroslav; KRÁL, Petr; Marketingová komunikace, Jak komunikovat na našem trhu. 1. vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2011.224 stran. ISBN 978-80-247-3541-2. Str. 172   8  
 • 14.      rychlosti načítání stránek. Stejně tak kvalitní a pravidelně aktualizovaný obsah,vhodně zvolená jednoduchá doména reprezentující obchodní značku. Přehlednástruktura webu a jednoduchá správa obsahu, včetně jednoduchého ovládání a snadnéorientace na stránkách. Důležité je také rychlé vyhledávání pro návštěvníky stráneka vysoké umístění webu ve vyhledávačích. S čímž souvisí také dostupnost webu zevšech typů prohlížečů, současně s dostupností handicapovaným návštěvníkům.14 2.3.    Použitelnost,  bezbariérovost  a  snadná  přístupnost  webové   stránky  Každý web musí být použitelný, bezbariérový a přístupný, což je velmi častoopomíjeným tématem při tvorbě webových stránek. 2.3.1. Přístupnost  a  bezbariérovost  Přístupnost webu lze interpretovat jako možnost jeho využití kýmkoliv. Zejména sejedná o zdravotně indisponované uživatele, kteří mnohdy bývají odkázáni nakomunikaci s okolím přes Internet. V tomto ohledu je velice důležité, aby web bylbezbariérový a hendikepovaný člověk se mohl dostat na kteroukoliv požadovanoustránku, se kterou bude mít možnost kooperovat bez rozdílu jeho hendikepu.Takovými rozdíly ve způsobu kooperace se stránkami mohou být spatřoványv používání klávesnice, zvukových zařízení, ovládání hlasem apod. Pravidlapřístupnosti jsou v České republice definována na základě zákona č. 365/2000 Sb.O informačních systémech veřejné správy a na základě prováděcí vyhlášky č. 64/2008Sb. O přístupnosti (v Evropské unii jsou požadavky definovány standardem WCAG-Web Content Accessibitity Guidelines). Podle tohoto nařízení musí být všechny webyveřejné správy přístupné. Obchodní firmy by měly jak z obchodních, tak etickýchdůvodů tato pravidla dodržovat také.15 2.3.2. Použitelnost  Použitelný web je charakteristický nejen svou jednoduchostí a snadným užívánímnávštěvníky stránek, ale také dobrou orientací a nalezení potřebných informací v comožná nejkratší době. Dobře použitelný web má téměř vždy potenciál, který vedek marketingově úspěšným stránkám a naplnění stanovených cílů, za kterými byl webvytvořen. Pro použitelnost nejsou přesně stanovena žádná pravidla. Avšak jsoudostupné určité doporučené postupy, které lze považovat za jakýsi standard. Aby tedybyl web použitelný, musí být dodrženy doporučené postupy mezi které se řadígrafické rozvržení, respektive jejich členění a srozumitelnost textu, formy odkazů,navigace, podoby URL adresy, formáty obrázků, grafické prvky a jejich uživatelské                                                                                                            14  IT4CARE, Tvorba webových stránek [online]. [citace 30.1.2012]. Dostupné z WWW:<http://www.it4care.cz/cz/tvorba-webovych-stranek>.15   JANOUCH, Viktor. Internetový marketing, Sbírka nejužitečnějších informací, postupů a technik. 1. vydání. Brno: Computer Press, a.s. 2011.278 stran. ISBN 978-80-251-3402-3. Str. 77   9  
 • 15.      rozhraní.16 Pokud se nám podaří vytvořit dobře použitelný web, je zde poté mnohemvětší šance udržet daného návštěvníka na těchto stránkách.U takového webu jde především o to, aby návštěvník po vstupu na stránky ihnedpochopil, kde se nachází a dokázal se na nich snadno orientovat. Správně by v tétosouvislosti měl web obsahovat vlastní navigaci v podobě mapy jednotlivých kroků,která se návštěvníkovi vždy zobrazí v horní části dané stránky. V rámci použitelnostisi také majitel webu předem stanovuje požadované chování uživatele, dle kterého lzeweb po této stránce následně testovat.Jako špatně použitelný web lze stanovit například stránky, které jsou nesrozumitelné,mají špatnou hierarchii a jsou nepřehledné, uvádějí příliš mnoho informací. Díkytomu se pak návštěvníci špatně orientují, nenaleznou informace, kvůli kterým nastránky vstoupili a web opustí.17                                                                                                            16  TICHÝ, Jan; h1.cz, Použitelnost webu. [online]. [citace 30.1.2012]. Dostupné z WWW: <http://www.h1.cz/att/jantichy-pouzitelnost.pdf>.17  JANOUCH, Viktor; Internetový marketing, Sbírka nejužitečnějších informací, postupů a technik, 1. Vydání. Brno: Computer Press a.s., 2011.278 stran. ISBN: 978-80-251-3402-3. Str. 78   10  
 • 16.       3. Návrh  a  tvorba  webových  stránek  Mezi základní funkce webových stránek patří poskytování (prezentování) informací,vytváření příznivých asociací u uživatele, upoutání a zapamatování obsahu webu čiznačky, kterou prezentace propaguje. Postup tvorby webu se skládá z několika fází. 3.1.    Vstupní  studie  Vstupní studie je určena k rozpoznání trhu kde společnost, pro kterou je webvytvářen, působí. Je také řešením problematiky těchto stránek a jejich propagace.Odrazovým můstkem pro vstupní studii je nalezení nejvýznamnějších portálů,působících ve stejném odvětví a jejich prostudování z pohledu návštěvníka webu.Důležité je mít jasnou vizi jak by měl web vypadat, aby splňoval veškeré vytyčenéstrategické cíle. Tato studie se také zabývá charakteristikou společnosti pro kteroujsou stránky vytvořeny. Od charakteristiky se pak odrážejí funkce webu. V rámcistudie se také zjišťuje četnost návštěvníků webu, kteří by se mohli o nové stránkyzajímat, a to pomocí analýzy poptávky. Ta se ve většině případů provádí analýzouklíčových slov (blíže viz 4. kapitola). 3.2.    Analýza  webových  stránek  a  potenciální  konkurence  Prvním zásadním krokem při tvorbě webu je stanovení cíle a priorit navrhovanýchstránek, stejně tak provedení SWOT analýzy, posouzení potenciální konkurence a toza pomoci analytického programu, který zjistí úspěšnost a kvalitu stránek konkurence.Díky těmto zjištěním lze vytvořit jedinečný a konkurence schopný web. Pod analýzuspadá i určení cílové skupiny a popis persony (naší představy o uměle vytvořenémnávštěvníkovi), včetně jejího uživatelského scénáře. Cílová skupina určuje obsahwebu, je charakterizována pomocí persony a jejího uživatelského scénáře, pod kterýmsi lze představit typické chování návštěvníka na stránkách.18 3.3.    Návrh  struktury  webových  stránek  Součástí návrhu webu je cenová kalkulace, která je především závislá na rozsahuwebu, na způsobu provedení a obtížnosti dosažených cílů. Cena ovšem také závisí napoužitém designu (grafickém a textovém materiálu) a na komplikovanosti použitýchprvků, stejně tak na případném výběru agentury zabývající se tvorbou stránek. 3.3.1. Navržení  celkové  struktury  webových  stránek  Součástí návrhu vlastností a funkcí, které by měly stránky obsahovat, je správnévytvoření diagramu (wireframe). Konečný návrh diagramu pak odráží celkovoupodobu webu s ohledem na rozmístění jednotlivých prvků. Ostatně první dojem je proweb klíčový, jelikož pomáhá utvářet názor uživatele v prvních vteřinách příchodu nastránky. Mohl by se tedy v této souvislosti považovat za hlavní úkol stránek, které by                                                                                                            18  KUBÍČEK, Michal; Velký průvodce SEO, 1. vydání. Brno: Computer press a.s., 2010. 318 stran. ISBN 978-80-251-2195-5. Str. 72   11  
 • 17.      měly co nejlépe zapůsobit na návštěvníka ihned při jeho vstupu na úvodní stránku. Jedobré si uvědomit, že hodnocení designu které v dnešní době hraje významnou rolivzhledem k vizuální povaze současných uživatelů Internetu, je subjektivní záležitostía funkčnost grafických prvků spolu s přehlednou navigací stránek má hlubokývýznam při posilování důvěry návštěvníků v tento web, čímž se zvyšuje také jehoatraktivita (popularita). Součástí návrhu navigace je vytvoření rozcestníku (site map),navržení struktury navigace, rozvržení textů a odkazů, umístění formulářů apod.19 3.3.2. Vývoj  aplikací  a  volba  doménového  jména  webových  stránek  Každá webová prezentace obsahuje zdrojový kód, bez něhož nelze vytvořit úspěšnouprezentaci. Po vyřešení správného kódování stránek je důležité přesunout pozornostna programování. Za nejvyužívanější programování se považuje redakční systém(Content Management System, CMS). Ten je nejčastěji navrhován jako komplexnímodulární publikační systém. Lze se však setkat i s CMS, který je navržen klientovina míru. Redakční systém je určen nejen webmasterovi, kterému šetří čas, ale takélaickému uživateli bez hlubších znalostí tvorby webu. V rámci CMS lze samostatněspravovat obsah stránek, se kterým souvisí i vzhled webové prezentace. Nespornouvýhodou CMS je úspora času i peněz, flexibilita a možnost aktualizace obsahu webuz kteréhokoli počítače připojeného k Internetu. Provedené změny nejen v obsahu alei ve vzhledu webové prezentace se projeví okamžitě po jejich uložení.20Pro úspěšnou online propagaci společnosti je důležité vlastnit doménu, základníadresní jednotku na Internetu, která je dána konkrétní IP adresou (Internet Protocol).Tato IP adresa představuje název domény nacházející se v URL adrese webu.21Ovšem aby mohl být web pod vybranou doménou úspěšně vytvořen, je zapotřebí jikoupit a následně zaregistrovat. Cena domény se odvíjí od výběru registrátora, délkyregistrace domény a prodloužení jejího vlastnictví.22 Volba domény by měla být vždyvolena tak, aby korespondovala s názvem společnosti a s obsahem informací webovéprezentace. Samotný název domény musí obsahovat pouze písmena bez diakritiky,číslic a pomlček. Velmi důležité je také, aby její název byl krátký, srozumitelnýa snadno zapamatovatelný.23 3.3.3. Optimalizace  webu  a  vytvoření  textového  obsahu  Optimalizace webu pro vyhledávače slouží k tomu, aby kvalitně optimalizovanoustránku nalezl ve správnou dobu správný uživatel Internetu. S optimalizací webusouvisí i kódování stránek, což je zanesení textu do struktury webu. Pokud jde osamotnou optimalizaci, ta určuje množství textu, klíčových slov a frází a dalšíchpopisů stránek. Volí se taková klíčová slova a slovní spojení, která nejlépe vystihují                                                                                                            19  APPELTAUER, Roman, H1.cz; Firemní seriál [online]. [citace 4.2.2012]. §ů-Dostupné z WWW: <http://firemniweb.h1.cz/13-navrh-struktury-webu-a-navigace>.20    Redakční systémy.cz [online]. [citace 4.2.2012]. Dostupné z WWW: <http://www.redakcnisystemy.cz/>.21 VIZUS, Internet partner [online]. [citace 4.2.2012]. Dostupné z WWW: <http://www.vizus.cz/domeny-info/co-je-domena.html>.22  Doména.CZ, Ceník domén [online]. [citace 4.2.2012]. Dostupné z WWW: <http://www.domena.cz/pricelist.html>.23  KUBÍČEK, Michal; Velký průvodce SEO, 1. vydání. Brno: Computer press a.s., 2010. 318 stran. ISBN 978-80-251-2195-5. Str. 130   12  
 • 18.      zaměření daného webu a současně jsou tato klíčová slova používána uživateliInternetu při vyhledávání (viz 4. kapitola).24 V rámci optimalizace pro vyhledávače jetaké vhodné vytvořit relevantní textový obsah. Textový obsah (copywriting) jestrategickým prvkem významně se podílejícím na úspěšnosti webu. Neboť textprodává, ovšem pokud dokáže návštěvníka zaujmout. Copywriting lze obecněcharakterizovat jako tvůrčí činnost, která se v souvislosti se sémantickýmvyhledáváním25 dostává do popředí a kvalita obsahu webu je tak pro vyhledáváníklíčová. Funkce obsahu jsou tedy v zásadě pouze dvě, a to oslovení čtenáře a sdělenívyhledávačům, že stránka je relevantní k určitým vyhledávaným klíčovým slovům.26 3.3.4. Struktura  webu  vzhledem  k  použitým  klíčovým  slovům  V této souvislosti hrají významnou roli opět klíčová slova, ovšem včetně jejichumístění v textu. Přesněji řečeno, klíčová slova by se měla vyskytovat jak v názvecha popiscích obrázků, tak v samotném obsahu textu stránek. Aby byla všechna klíčováslova v obsahu webu efektivně využita a rozvržení slov bylo optimální, musí býtkaždá webová stránka zaměřena čistě na jednu skupinu klíčových slov. Toutoskupinou je míněna jedna klíčová fráze, která by měla být v obsahu různěpozměňována, například pomocí synonym. Avšak je třeba neustále dbát nasrozumitelnost textu, aby mu uživatel správně porozuměl. 3.4.    Kontrola  návrhu  a  implementace  webových  stránek  V okamžiku dokončeného návrhu webu je nutné porovnat, zda se veškeré provedenékroky shodují se stanovenými cíli vstupní studie a zda jsou navržené stránkyrelevantní vzhledem k provedeným analýzám. V rámci tohoto kroku je zapotřebí určitnástroje ke kontrole a měření úspěšnosti stránek. Po akceptování návrhu stránek jejejich finální podoba implementována.                                                                                                                  FOX, Vanessa; Marketing ve věku společnosti Google, 1. vydání. Brno: Computer Press a.s., 2011. 245 stran. ISBN 978-80-251-3357-6. Str. 45  24  Latent Semantic Indexing (LSI), tzv. sémantické vyhledávání znamená vyhledávání podle obsahu.  2526  HORŇÁKOVÁ, Michaela; Copywriting, Podrobný průvodce tvorbou textů, které prodávají. 1. Vydání. Praha: Computer Press a.s., 2011. 256stran. ISBN 978-80-251-3269-2.   13  
 • 19.       4. Propagace  webových  stránek  na  Internetu  Propagace společnosti na Internetu prostřednictvím webových stránek je v dnešnídobě téměř samozřejmostí. Pro úspěšnou online prezentaci je v prvé řadě nezbytné,aby lidé našli dané stránky, snadno se zorientovali a především získali hodnotnéinformace, za kterými na stránky vstoupili. K tomu nám dobře poslouží onlinemarketingové nástroje. 4.1.    Marketingové  nástroje  pro  nově  vytvořené  webové  stránky  Existuje celá řada forem internetového marketingu. Ovšem použitím vhodnýchmarketingových nástrojů v rámci webu lze docílit jeho vyšší efektivity. Za efektivnínástroje internetového marketingu se považuje pro účel této bakalářské práce:optimalizace webu, marketing pro vyhledávače a PPC reklama, email marketing,Online Public Relations a zápis do katalogů. Včetně virálního marketingu a propagaceprostřednictvím sociálních sítí. 4.2.    Marketing  a  optimalizace  ve  vyhledávačích    „Search Engine Marketing (SEM) jinak také marketing ve vyhledávačích. Vycházíz předpokladu, že nejdůležitější je být nalezen vyhledávačem a na dané klíčové slovosouvisející s obsahem stránky se zobrazit hledajícímu uživateli (zákazníkovi).“27Vlivem rapidního vývoje Internetu a jeho využívání v marketingu dochází takék neustálému vývoji nových forem online marketingových technik, mezi které lzezařadit i marketing ve vyhledávačích. Tento termín lze interpretovat jako efektivnímarketingový nástroj pro oslovování návštěvníků Internetu, našich potenciálníchzákazníků prostřednictvím vyhledávačů a to pokud možno co nejefektivnějšímzpůsobem. SEM je charakteristické tím, že využívá opačného principu onlinereklamy. Snaží se návštěvníkům Internetu poskytnout přesně ty informace, kterév daném okamžiku hledají. Tento opačný princip je postaven na příchodu zákazníkana Internet, který ve většině případů bývá správně naladěn a přišel na Internet zaúčelem nákupu. SEM tomuto uživateli ukáže cestu, kde hledaný produkt či službu lzenalézt. Obvykle oslovuje uživatele již v pokročilé fázi kupního procesu. Z pohledumodelu AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) lze říci, že SEM oslovuje uživateleve fázi zájmu a přání.28 V rámci SEM jsou tedy do vyhledávačů vkládány různéreklamní formáty, jejichž hlavním úkolem je propagace, zviditelnění a zvýšenípovědomí o webových stránkách. Marketing ve vyhledávačích podléhá základnímurozdělení o dvou formách. První formou SEM je umisťování placených odkazů dovyhledávačů, druhou formou SEM je taková, kdy vlastník webových stránek sámpřizpůsobí obsah stránek tak, aby vyhledávač při řazení výsledků dle hledaných frázízadaných uživatelem zařadil ve výsledku webové stránky na co nejlepší pozici.                                                                                                            27  KUBÍČEK Michal, Velký průvodce SEO, 318 stran, 1. vydání; Computer press, a.s. 2010; ISBN 978-80-251-2195-5, str. 1628  ZAMAZALOVÁ, Marcela a kol.; Marketing. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. 499 stran.ISBN 978-80-7400-115-4. Str. 455   14  
 • 20.      SEM je formou propagace na Internetu, jejíž pomocí lze dosáhnout navýšenínávštěvnosti stránek. K tomu využívá také bezplatný soubor pravidel optimalizacestránek pro vyhledávače (Search Engine Optimization, SEO). Což je ucelený systém,který definuje metody pro vyhledávání informací ve světové síti. Tyto metody se dělína „on page“ faktory (optimalizace obsahu webu) a „off page“ faktory (nesouvisejícís obsahem webu). V rámci SEO lze docílit přirozeného zlepšení pozice vevyhledávačích vlastním úsilím, neboť jde především o dobrý obsah a tedy i o tvůrčíčinnost. SEO se soustřeďuje především na klíčová slova tvořící obsah webu a příchozílinky vypovídající o tom, jak jsou stránky důležité. Celý tento proces je nutné neustálemonitorovat, analyzovat a samozřejmě také zlepšovat.29Výše uvedené online marketingové praktiky jsou charakteristické tím, že jejichvýsledky jsou zřejmé až s delším odstupem času od jejich provedení. Pokud je alevlastník webových stránek netrpělivý a požaduje zviditelnění jeho webu v co možnánejkratší době, lze využít systém zvaný PPC (Pay per clic). Jedná se o textovouplacenou formu reklamy. Cena za PPC bývá většinou nízká. Tato online reklama jev poslední době hojně využívána k propagaci společností na Internetu, kdy za jejípomoci dochází k budování povědomí o značce inzerující společnosti. Její výhodou jeměřitelnost a možnost zacílení reklamy ve vyhledávačích, čímž je PPC schopnapřivést na dané webové stránky relevantní potenciální zákazníky. Je tedy vhodnýmnástrojem k vybudování vyšší návštěvnosti webu, jehož výsledky se dostaví ihneda lze je také vidět ve statistikách návštěvnosti. Princip PPC spočívá v tom, že inzerentplatí za zobrazení reklamy až ve chvíli, kdy na ní uživatel Internetu klikne, tedyinzerent platí pouze za uživatele, kteří na jeho inzerovaný odkaz opravdu kliknou.Vzhledem k nejvyužívanějším vyhledávačům v České republice je dobré svou PPCreklamu zaměřit především na Seznam a Google, což jsou také hlavní poskytovatelététo formy online propagace. Google nabízí službu zvanou Google AdWordsa Seznam službu Sklik. 4.3.    Analýza  klíčových  slov  Základem výše zmíněných praktik, tedy marketingu ve vyhledávačích, je nalezenísprávných klíčových slov patřících do „on page“ faktorů. Správně zvolená klíčováslova dokážou přilákat na webové stránky relevantní návštěvníky, které právě tytoklíčová slova mohou přimět k tomu, aby se staly našimi zákazníky. U těchto uživatelůse rozeznávají tři typy dotazů: pouhé hledání informací, hledání informacío produktech, značkách či službách nebo hledání informací za účelem nákupu.30Z tohoto členění je již jasné, že při tvorbě webových stránek je velice důležité určittyp návštěvníků, pro které mají být stránky vytvořeny a v návaznosti na to určit(přizpůsobit) klíčová slova.                                                                                                              KUBÍČEK Michal, Velký průvodce SEO, 318 stran, 1. vydání; Computer press, a.s. 2010; ISBN 978-80-251-2195-5, str. 16  2930  JANOUCH, Viktor. Internetový marketing, Prosaďte se na webu a sociálních sítích. 1. vydání. Brno: Computer Press, a.s. 2010. 278 stran.ISBN 978-80-251-2795-7. Str. 84     15  
 • 21.      V současné době uživatelé Internetu zadávají do vyhledavače mnohem konkrétnějšídotazy, proto je potřeba optimalizovat slovní spojení minimálně o dvou až pětislovech. Také je poměrně dobré zaměřit se na hledání neobvyklých slovních spojení.Je pravdou, že tyto neobvyklá slova vyhledává nepříliš velký počet lidí, ale právě ti sevětšinou stávají našimi potenciálními zákazníky.31 Také je dobré mít na paměti různásynonyma, včetně antonym ve vztahu k využití různých variant slov. Jelikož ne vždyse dokážeme trefit do přesně vyhledávaných slov našich návštěvníků, popřípadězákazníků. Tyto všechny varianty slov a slovních spojení bychom měli doplnito přídavná jména, která popisují vlastnosti hledaných klíčových slov a jsou přivyhledávání na Internetu hojně využívána. Úplně zbytečné je například optimalizovatobecná slova, která jsou ve vysoké míře používána konkurencí a nic určitéhoo obsahu webových stránek neřeknou. Velmi často je při analýze klíčových slovopomíjen tzv. žargon (slang), který bývá uživateli často používán. Proto by měl býtsoučástí této analýzy. Mezi nejpoužívanější nástroje pro analýzu klíčových slov patřínapříklad WordTracker Keyword Questions,32 stejně tak Google AdWords a Sklik,který provádí lepší analýzu z pohledu českých slov.33 4.3.1. Long  tail  (dlouhý  ocas  patřící  mezi  „on  page“  faktory)  Teorie Long tail říká, že „v naší kultuře a ekonomice se zrychluje přesun od relativněmalého množství hitů (hlavních produktů trhu) jako určujícího proudu poptávky(hlava) k velkému množství rozdrobených požadavků (chvost, ocas).“ Tuto teoriipublikoval v roce 2004 Chris Anderson.34 Co se týče marketingu zaujímá teorie Longtail významné postavení, neboť je velmi důležitá z hlediska rozlišování klíčovýchslov, což se promítá také do vlastní tvorby webových stránek a internetovéhomarketingu. Z pohledu optimalizace pro vyhledávače význam dlouhého ocasu už delšídobu postupně roste, jelikož se uživatelé webu naučili zadávat konkrétnější dotazy,které obsahují delší fráze, což se ve výsledku projeví jako boj s menší konkurencí. 4.3.2. Budování  zpětných  odkazů  Budování zpětných odkazů (linkbuilding) spolu s klíčovými slovy a obsahemwebových stránek je základem úspěchu jejich propagace na Internetu. Zpětné odkazylze získat koupí či výměnou, dále registrací do katalogů, přirozenou výměnou,pomocí Public Relation, účastí na diskuzních fórech apod.35 Za pomoci zpětnýchodkazů jsme schopni přivést na náš web tzv. „správné návštěvníky“. V tomto smysluodkazy přivedou uživatele zajímající se o určité informace, které souvisejí s textemwebových stránek. Ve většině případů se zpětné odkazy budují buď za účelemzlepšení pozic ve vyhledávačích nebo pro nabídnutí dalších konkrétních informací.Z prvního uvedeného pohledu je budování odkazů velice důležité, neboť zvyšuje                                                                                                              SAUR, Vladimír, H1.cz; Firemní seriál [online]. [citace 4.2.2012]. Dostupné z WWW: <http://firemniweb.h1.cz/11-analyza-klicovych-slov>.  31  WordTracker Keyword Questions. [online]. [citace 7.3.2012]. Dostupné z WWW: <https://freekeywords.wordtracker.com/keyword-questions>.  32  KUBÍČEK Michal, Velký průvodce SEO, 318 stran, 1. vydání; Computer press, a.s. 2010; ISBN 978-80-251-2195-5, str. 55  3334  JANOUCH, Viktor. Internetový marketing, Prosaďte se na webu a sociálních sítích. 1. vydání. Brno: Computer Press, a.s. 2010. 278 stran.ISBN 978-80-251-2795-7. Str. 30  KUBÍČEK Michal, Velký průvodce SEO, 318 stran, 1. vydání; Computer press, a.s. 2010; ISBN 978-80-251-2195-5, str. 190  35   16  
 • 22.      u vyhledávačů popularitu stránek. Což se následně projeví v lepším umístění stránekve výsledném vyhledávání. Zpětné odkazy mohou být také budovány za účelemzvyšování návštěvnosti webových stránek, či zvyšování povědomí o prezentovanéspolečnosti či značce na Internetu. Pro dosažení příznivých a pokud možno conejlepších výsledků, které nám také poskytnou možnost jejich měření, je důležitévypracovat určitou strategii týkající se budování zpětných odkazů. Strategie by seměla zabývat zjištěním, kdo na naše stránky odkazuje a kdo odkazuje na našikonkurenci. Stejně tak by se strategie měla zabývat vytvořením seznamu možnýchwebových stránek, které by na nás mohly odkazovat, včetně vytvoření samotnéhoplánu pro budování zpětných odkazů. A následně se ve strategii zaměřit na získáváníodkazů. Poté už jen monitorovat dosažené výsledky.36Počet zpětných odkazů ovlivňuje odkazovou popularitu (pagerank) webovýchstránek, což se následně promítne do pořadí, v jakém jsou stránky umístěny vevyhledávačích. Budování zpětných odkazů má také několik zásad, které nelzeopomenout. Mezi tyto zásady patří fakt, že zpětné odkazy by měly být vždy umístěnyna spřízněnou webovou stránku zabývající se stejnou tématikou. Dále by měla býtrovnocenná či vyšší pagerank, neboli odkazová popularita stránek (Link Popularity)37,na nichž plánujeme umístit náš odkaz.38 Ten by měl být umístěn přímo v textu stránkyodkazující na naši konkrétní stránku. Nemusí se vždy jednat o úvodní stránku, a toz toho důvodu, že z textu jasně vyplývá, o jaké informace se uživateli webu jednáa po kliknutí na tento odkaz ho k těmto hledaným informacím dovede. 4.4.    E-­‐mail  marketing,  Direct  e-­‐mail,  Newsletters  „Od oslovování vytipovaných potenciálních zákazníků (direct mailing), rozesíláníperiodických nabídek a časopisů (newslettering) až po zajištění zákaznickéhoservisu.“39 To vše představuje e-mail marketing, který umožňuje společnosti zajistitpravidelnou e-mailovou komunikaci se svými novými a stávajícími zákazníky, s čímžsouvisí také budování jména značky společnosti. Síla e-mail tkví v jeho rychlostia nízkých nákladech na provoz.Samotná propagace nabídky zboží či výrobku společnosti prostřednictvím e-mailu,která je zpravidla zacílena na konkrétního zákazníka, je označována jako directe-mail. Direct e-mail funguje na principu rozesílání aktuální nabídky novýchproduktů/služeb. Ona nabídka je zasílána konkrétnímu zákazníkovi na základě jehopředchozích dotazů a preferencí. Tento způsob propagace je hojně využíván díky svédatabázi, která obsahuje veškerou komunikaci s konkrétním klientem. V databázi jsou                                                                                                            36 JANOUCH, Viktor. Internetový marketing, Prosaďte se na webu a sociálních sítích. 1. vydání. Brno: Computer Press, a.s. 2010. 278 stran.ISBN 978-80-251-2795-7. Str. 126  37 Link Popularity je množství a kvalita zpětných odkazů (odkazů, které vedou na stránky z cizích domén). Vyhledávače tím hodnotí popularitustránek a předpokládají tak, že na kvalitní stránky povede více externích odkazů.  38  VACH, Martin; Zvyšte návštěvnost vašeho webu budováním zpětných odkazů [online]. [citace 7.3.2012]. Dostupné z WWW:<http://www.vades.cz/blog/d:linkbuilding-zpetne-odkazy-off-page>.  39 ŠTĚDROŇ, Bohumír; BUDIŠ, Petr; jr. Marketing a nová ekonomika, 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. 198 stran. ISBN 978-80-7400-146-8.Str. 108   17  
 • 23.      uchovány všechny potřebné údaje o zákazníkovi, které nám dále umožňujípředpokládat další zákazníkovi možné potřeby spojené s nákupem produktu či služby.Další formou e-mail marketingu je newsletter, což je pravidelně rozesílaná zprávainformačního charakteru. Newsletter není určen konkrétnímu zákazníkovi, ale jejichširoké škále. Tento informativní email má vždy stejný obsah pro všechny adresáty,které má ve své databázi. Newsletter ve většině případů upozorňuje zákazníky nanovinky, průzkumy a statistiky. Základním cílem newsletters je udržovat kontakts možnými budoucími a pravidelnými zákazníky prostřednictvím vzbuzování jejichzájmu o inovované produkty, které právě nabízejí. Součástí každého newsletter jeodkaz, na kterém adresát a případný potenciální zákazník nalezne více informací.Ovšem e-mail marketing má také několik nevýhod. Za zásadní nevýhody e-mailu sepovažuje jeho omezená velikost přílohy, více e-mailových účtů uživatele, ohroženípočítačovými viry a v neposlední řadě velké množství příchozích e-mailů, kteréadresáta zahltí přebytečnými informacemi natolik, že daný newsletter adresát anineotevře nebo dojde k tzv. e-mail bankruptcy. Tento termín je hojně využívaný vespojení s hromadnou odpovědí na nepřečtenou poštu, jehož primárním účelem jeinformovat adresáta o nedoručené zprávě právě z důvodu informační nasycenostipoštovní schránky. Je dobré se zmínit také o hrozbě nevyžádané pošty, která býváuživateli často označována jako spam. Z výše uvedených důvodů je rozesíláníinformativních e-mailů v České republice regulováno zákonem č. 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů a č. 480/2004 Sb., o některých službách informačníspolečnosti. Součástí těchto zákonů je podmínka souhlasu příjemce k zasíláníinformativních e-mailů, včetně možnosti zrušení zasílaných zpráv.40 Lze tedy usoudit,že direct emailing spolu s newslettr je vhodný spíše pro oblast CRM, ovšem prozískávání nových zákazníků již příliš vhodný není a z hlediska legislativy v tomtoohledu nevyužitelný. 4.5.    Public  Relations  Public Relations, je „komunikační disciplína, která informuje a ovlivňuje klíčovéskupiny organizace (tzv. stakeholders).“41 Mezi tyto klíčové skupiny se řadípředevším místní komunity, investoři, zaměstnanci, dodavatelé, zákazníci, veřejnáspráva a média. V rámci PR, které je založeno na obousměrné sociální komunikacis veřejností dochází k dlouhodobé strategické činnosti poskytující potřebnéinformace, včetně zajišťování zpětné vazby a veškerých dostupných informacítýkajících se veřejného mínění o dané společnosti. Zakladateli Public Relations jsouIvy Lee a Edward L. Bernays.                                                                                                            40 Q-com, spol. S.r.o. Ochrana osobních údajů [online]. [citace 7.3.2012]. Dostupné z WWW: <http://www.qcom.cz/systemy-rizeni/ochrana-osobnich-udaju/>.  41  KARLÍČEK, Miroslav; KRÁL, Petr; Marketingová komunikace, Jak komunikovat na našem trhu. 1. vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2011.224 stran. ISBN 978-80-247-3541-2. Str. 116   18  
 • 24.       Obrázek  č.  2:  Charakteristika  a  cíle  Public  Relations   CharakterisUky  PR   • Nepřetržitá  činnost   Cíle  PR   • Strategický  proces   • Přesvědčovat  a  prodávat   • Plánovaná  a  koordinovaná   • Vzdělávat   akrvita   • Srmulovat  akrvitu   • Prostředek  úspěšného  uvedení   • Iniciovat  přání   výrobku  na  trh   • Zvyšovat  povědomí  a  budit   • Katalyzátor  změny  přístupu,   zájem   názorů,  vnímání  a  pověsr   • Získat  důvěryhodnost  a   • Reakce  na  událosr   podporu  třes  strany   • proces  AIDA  (awareness,   interest,  desire,  acron)     Zdroj: Apriori, Public Relations [online]. [citace 9.3.2012]. Dostupné z WWW: <http://www.apriori.cz/content/public-relations>. 4.5.1. Public  Relations  a  katalogy  na  Internetu  „Public relations (PR) na Internetu se stejně jako v offline marketingu používápředevším k budování značky nebo povědomí o firmě. Nejsou to ovšem jen webovéstránky, které pomáhají budovat toto povědomí nebo branding, ale řada dalšíchaktivit. Stejně jako reklama nebo účast v sociálních sítích, public relation rozšiřujemožnost, jak se o firmě zákazníci mohou dozvědět. Znamená to zároveň i přínosz pohledu vyhledávačů, protože s pomocí těchto aktivit zvyšujete popularitu vašichstránek a tím jejich snadnou vyhledatelnost.“42 Skrze PR, patřící mezi SEO nástrojesloužící k budování zpětných odkazů mohou společnosti nejen informovat klíčovéskupiny, ale také je přesvědčovat a ovlivňovat. Na Internetu patří mezi aktivity PR,kromě vlastních webových stránek a webů s možností uveřejnění článků a tiskovýchzpráv, celá řada dalších sociálních médií, jako jsou elektronické noviny a časopisy,diskuzní fóra, elektronické konference, či blogy, video blogy, mikroblogy (Twitter),nebo také sdílená multimédia (YouTube a Flicker) a sociální sítě (Facebook,Myspace, LinkedIn).43 V rámci Public Relation není třeba k propagaci společnostivyužívat všech výše zmíněných sociálních médií, důležitý je jejich správný výběr.Ten závisí na průzkumu a jeho vygenerovaných výsledcích týkajících se chovánícílových skupin na Internetu. Pokud jde o internetové katalogy, ty se také řadí mezinástroje sloužící k SEO optimalizaci pro budování a rychlé získání zpětných odkazů.Tyto internetové katalogy ve své podstatě představují databáze odkazů, které bývajízpravidla řazeny do kategorií dle oboru, zaměření, či lokality, které odkazují na jinézaregistrované webové stránky. Mezi nejznámější katalogy stránek patří v Českérepublice Firmy.cz. Atlas a Centrum. Registrace do internetových katalogů lzevětšinou provést zdarma. Pokud jde o placené registrace a ty bývají relativně levné.Do katalogu jsou veškeré odkazy vkládány ručně. Oproti umístění ve vyhledávačíchsi lze v katalogu koupit pozici zobrazování. V databázi katalogu bývá uložena adresa(URL) stránky, či název stránky, jak jej zadá majitel stránky při registraci. Také lze                                                                                                            42  JANOUCH, Viktor; Internetový marketing, Prosaďte se na webu a sociálních sítích, 1. Vydání. Brno: Computer Press, a.s. 2011. 304 stran.ISBN: 978-80-251-2795-7. Str. 26143   ZAMAZALOVÁ, Marcela a kol.; Marketing. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. 499 stran. ISBN 978-80-7400-115-4. Str. 461     19  
 • 25.      uložit popis stránky, který zadává majitel během registrace (často do 255 znaků).Někdy klíčová slova stránky, která opět zadává majitel stránky při registraci (častobývá počet klíčových slov omezen).44 4.6.    Virální  marketing  a  Social  media  marketing  Virální marketing lze definovat jako „marketingový jev, který umožňuje (usnadňuje,pomáhá) marketingové sdělení a povzbuzuje k této činnosti lidi. Někdy je takésamotný virální marketing brán jako synonymum celého word-of-mouth marketingu,pokud mluvíme o Internetu.“45 Virální marketing funguje na bázi sdělení dalšímosobám o trendech a novinkách v nabídce produktů či služeb. Na Internetu se využívápředevším prostřednictvím sociálních médií, na kterých se k uživatelům Internetudostává stále větší množství informací, než tomu bylo v minulosti a tyto nově nabytéinformace si mezi sebou dokážou uživatelé okamžitě předat.S růstem uživatelů Internetu v posledních letech roste také popularita sociálních médiína Internetu. Právě sociální média v současné době hrají čím dál významnější roliz pohledu online marketingové komunikace, zaměřující se na komunikaci se svýmizákazníky, neboť dokážou mnohem důrazněji upozornit na značku. Sociální médiamohou fungovat jako rozšíření zákaznické podpory a prohlubovat vztah se zákazníky.Mezi online sociální média lze zařadit diskusní servery, stránky pro sdílení obsahu,stránky recenzí, weby sociálních sítí.46 Veškeré sociální sítě jsou od počátku jejichzrodu založeny na tvorbě obsahu samotnými uživateli. Je pro ně typické, že neexistuježádná redakce, nebo profesionální autorita, která by veškeré publikace musela nejprveschválit. Obsah zde publikují výhradně samotní uživatelé a ti se také sami starajío jeho propagaci a distribici.47 Existuje mnoho sociálních sítí, které lze využítk marketingové komunikaci. Od Twitteru, LinkedIn, přes MySpace až po samotnýFacebook, 48 na který se tato bakalářská práce ve své praktické části více zaměřuje,vzhledem k jeho dosaženým výsledkům v minulosti, kdy Facebook dosáhl okolo 800milionů registrovaných uživatelů. Facebook byl spuštěn před více než sedmi lety,přesto se v České republice stává populární až od roku 2009 a jeho popularita neustáleroste, v roce 2011 bylo zaregistrováno 3,3 milionů uživatelů.49                                                                                                            44  KUBÍČEK Michal, Velký průvodce SEO, 318 stran, 1. vydání; Computer press, a.s. 2010; ISBN 978-80-251-2195-5, str. 31  45  JANOUCH, Viktor; Internetový marketing, Prosaďte se na webu a sociálních sítích, 1. Vydání. Brno: Computer Press, a.s. 2011. 304 stran.ISBN: 978-80-251-2795-7. Str. 274  46   FOX, Vanessa; Marketing ve věku společnosti Google, 1. vydání. Brno: Computer press a.s., 2011. 245 stran.ISBN 978-80-251-3357-6. Str. 19147   BEDNÁŘ, Vojtěch; Marketing na sociálních sítích, Prosaďte se na Facebooku a Twitteru, 1. vydání. Brno: Computer press a.s., 2011.197 stran. ISBN 978-80-251-3320-0. Str. 1248  h1.cz; Studie Česko v sociálních sítích 2011 [online]. [citace 9.3.2012]. Dostupné z WWW: < http://www.h1.cz/studie-cesko-v-socialnich-sitich>.  49  Lupa.cz, Český Internet 2011 [online]. [citace 9.3.2012]. Dostupné z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/cesky-internet-jaky-byl-za-prave-uplynuly-rok-1/>.     20  
 • 26.       5. Metodika  bakalářské  práce  V rámci navržení úspěšné marketingové strategie, určené k propagaci společnostiArt&building s.r.o. na Internetu, je důležité provést analýzu současného stavu jejichwebových stránek. Je třeba mít na paměti, že v důsledku krátkého provozu tohoto webunebyly doposud provedeny žádné marketingové aktivity, které by podporovaly jejichpropagaci. Proto se analýza zabývá zejména webovými stránkami jako takovými.Analýza webových stránek artbuilding.cz vychází ze stavu k 30. březnu 2012, kdy bylaprovedena. Veškeré informace, které jsou obsažené v této praktické části, představují aktuálnípohled na současný stav webových stránek. Tato komplexní analýza je rozdělena dojednotlivých částí, které vždy obsahují detailní popis konkrétní analýzy, včetně postupu jejíhoprovedení a následného vyhodnocení spolu s doporučením. Konkrétní analyzované body jsouvybrané pro danou oblast analýzy na základě doporučení odborníků zabývajících se analýzouwebu. Všechna doporučení jsou dále použita jako podklad pro stanovení marketingových cílů.Pokud jde o závěrečná vyhodnocení, ta mají pomoci odhalit slabé stránky analyzovanéhowebu. Nutno dodat, že veškeré zjištěné slabiny budou na základě vygenerovaných výsledkův budoucnu odstraněny, aby bylo možné dosáhnout stanovených marketingových cílů.Jak již bylo zmíněno hned v úvodu této bakalářské práce, hlavním cílem webových stránekartbuilding.cz je navyšování jejich návštěvnosti a prodloužení průměrné doby strávené natěchto stránkách. Proto se analýza nejprve zaměřuje na rozbor webu z pohledu optimalizacepro vyhledávače, kdy bylo zapotřebí zjistit, jak upravit webové stránky artbuilding.cz tak, abyskrze internetové vyhledávače na stránky vstoupilo více návštěvníků. Dále jak prodloužitdobu strávenou na těchto stránkách, včetně navýšení konverzí.Následující část analýzy se týká návštěvnosti webu. K jejímu provedení byl využit volnědostupný nástroj Google Analytics, který mimo jiné také sleduje, odkud návštěvníci na webvstoupili. Dále sleduje trasu návštěvníka, její kritické faktory a komerční výkon webovýchstránek. Cílem této analýzy bylo vyhodnocení klíčových metrik a konverzí. Konverzí jev tomto případě chápáno především zhlédnutí stránky s kontakty, popřípadě vyplněnía odeslání poptávkového listu. Detailně se analýzou návštěvnosti a konverzemi zabývá 9.kapitola.Dále navazuje analýza klíčových slov, která byla provedena za pomoci vyhledávačů, přesnějijejich našeptávačů a dvou zdarma dostupných nástrojů Sklik50 a Google AdWords.51 Ty sloužíjako prostředek k rozšíření okruhu vhodných klíčových slov. V této části byla zjištěnapopularita stávajících a nově navržených klíčových slov, respektive frekvence jejichvyužívání při vyhledávání. Dále byla také zjištěna jejich konkurenceschopnost a atraktivita.Součástí analýzy klíčových slov je i vyhodnocení současného umístění webu ve výsledcích                                                                                                            50  Sklik, Návrh klíčových slov [online][citace 23.3.2012]. Dostupné z WWW: <http://www.sklik.cz/>.51 Google AdWords, Návrh klíčových slov [online][citace 23.3.2012]. Dostupné z WWW:<https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?ideaRequestType=KEYWORD_IDEAS&__u=4503348433&__c=5218085233>.     21  
 • 27.      vyhledávání za pomoci zdarma dostupného nástroje Collabim,52 prostřednictvím kterého lzetaké nalézt kvalitní konkurenční webové stránky zabývající se podobnou tématikou.V rámci analýzy zpětných odkazů byl zjištěn počet externích odkazů z jiných domén, včetněinterních odkazů webových stránek artbuilding.cz. Tato analýza byla provedena za pomocivolně dostupného nástroje Open Site Explorer53 a několika dalších volně dostupných nástrojů.Konkrétně se jedná o nástroje, seoinspektor.cz,54 seo.oncz.net55 a seo-servis.cz,56 včetněGoogle operátor link. Analýza byla provedena prostřednictvím více dostupných nástrojůz důvodu ověření správnosti uvedených dat. Podrobně se tímto tématem zabývá 11. kapitola.Pokud jde o analýzu použitelnosti webu, ta se zabývá navrženou strukturou stráneka použitými funkcemi z pohledu jednoduchého užívání návštěvníkem. Toto uživatelskétestování podstoupili dva uživatelé Internetu (tzv. user testing), kterým byl osobně předložendopředu vykonstruovaný umělý scénář. Ten, vzhledem k obsahu webu a nabízeným službámspolečnosti, byl sestaven na základě požadovaného chování návštěvníků na tomto webu.Testování probíhalo v přímém kontaktu s účastníky testu, na který bylo vyhrazeno 30 minut.Webové stránky artbuilding.cz jsou propojeny se sociální sítí zvanou Facebook, protov závěru jednotlivých analýz bylo provedeno také krátké zhodnocení marketingu naFacebooku, který společnost Art&building s.r.o. prování od listopadu 2011. Předmětemtohoto hodnocení byla především schopnost přilákat uživatelé Facebooku prostřednictvímuváděných odkazů na webové stránky artbuilding.cz. Dále se také hodnotilo, zda si společnostdokázala získat fanoušky a zda uváděné články na stránkách Facebooku byly natolikatraktivní, že podnítili čtenáře k reakci. Reakcí je zde myšleno například sdílení článkus přáteli na Facebooku, jejich okomentováním či označením „Líbí se mi“.Účelem komplexní analýzy je tedy odhalit nedostatky internetové prezentace a současněpomoci ke splnění výše zmíněných cílů. Důležité je mít neustále na paměti fakt, ževyhledávače své postupy stále zdokonalují, stejně tak se mění i chování a zvyklosti uživatelůpři vyhledávání. Proto je možné, že některé doporučení a rady platné dnes, nebudou jižužitečné v budoucnu. V tuto chvíli jsou však vybrána doporučení, která by při jejich uplatněníměla pomoci k dosažení lepších pozic ve výsledcích vyhledávání, s čímž souvisí i navýšenínávštěvnosti webových stránek artbuilding.cz.                                                                                                            52  Collabim, SEO nástroj pro analýzu webu. Dostupné z WWW:< http://www.collabim.cz/>.53  Analýza zpětných odkazů [online][citace 20.4.2012]. Dostupné z WWW: <http://www.opensiteexplorer.org/domains?site=www.artbuilding.cz>.54 SEO inspektor, nástroj pro analýzu webu [online][citace 20.4.2012]. Dostupné z WWW:< http://seo.knechtl.cz/>.  55  Seo.oncz.net, nástroj pro analýzu webu [online][citace 20.4.2012]. Dostupné z WWW:< http://seo.oncz.net/>.56  SEO-servis, nástroj pro analýzu webu [online][citace 20.4.2012]. Dostupné z WWW:< http://seo-servis.cz/>.     22  
 • 28.       6. Profil  společnosti  Art&building  s.r.o.  Společnost Art&building s.r.o. se sídlem v Liberci, je zapsána v obchodním rejstříku teprveod února 2011.57 Přesto působí v České republice již od roku 2008 a ve svém portfoliu má jižněkolik realizací od malých bytových jednotek po rekonstrukce činžovních domů. Jedná seo developerskou společnost působící v oblasti realitního trhu, která se zaměřuje především narekonstrukce a navrhování interiérů luxusních bytů. Služby, které nabízí, zahrnují také správunemovitostí, realitní služby, finanční poradenství, a také novou službu zvanou Home Staging.Tato specializovaná služba se zabývá přípravou nemovitostí k prodeji či pronájmu. Součástíslužby Home Staging je i profesionální prezentace na realitním trhu. 6.1.    Základní  údaje  o  společnosti58  Art&building, spol. s.r.o. je zaregistrována v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudemv Ústí nad Labem, oddíl C 29718.Datum zápisu: 26. února 2011Obchodní firma: Art&building, spol. s.r.o.Sídlo: Liberec 8, ul. České mládeže č. 359, PSČ 460 08Identifikační číslo: 287 39 680Právní forma: Společnost s ručením omezenýmPředmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákonaJednatel: Eva Pešková, datum narození. 22. února 1968 Liberec XIV, U Slunečních lázní 1111, PSČ 460 14 den vzniku funkce: 26. února 2011                                                                                                            57  Justice.cz [citace]. [11.3.2012]Dostupné z WWW:<http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf.@typ=or&sysinf.@strana=searchResults&hledani.@typ=subjekt&hledani.format.typHledani=x*&hledani.podminka.subjekt=art%26building+s.r.o.>.58  Artbuilding.cz, Profil společnosti [citace]. [11.3.2012]. Dostupné z WWW:<http://www.artbuilding.cz/profil-firmy.html>.   23  
 • 29.       7. Webové  stránky  artbuilding.cz  Provozovatelem stránek artbuilding.cz, které byly založeny počátkem roku 2011 jestejnojmenná společnost Art&building s.r.o. Webové stránky jsou spíše informativní povahya byly zřízeny za účelem prezentace společnosti, včetně jejich portfolia nabízených služeb naInternetu. Nejedná se tedy o stránky s elektronickým obchodem. V listopadu roku 2011 bylystránky poprvé spuštěny. Od té doby, na základě zjištěných nedostatků během jejich provozu,jsou neustále vylepšovány po stránce dobré použitelnosti a funkčnosti webu. Důležité je takézmínit, že stránky jsou vedeny pouze v českém jazyce a zatím se neuvažuje o jejich překladudo angličtiny, neboť klíčovým trhem společnosti Art&building je převážně Česká republika. 7.1.    Účel  a  cíl  webových  stránek  Byly vytvořeny zcela nové webové stránky, jejichž účelem je poskytovat návštěvníkůminformace o připravovaných a zejména realizovaných projektech, které by je tak měly přimětke kontaktování společnosti v rámci využití jejich propagovaných služeb na Internetu. Což jev zásadě také jedním z hlavních cílů těchto webových stránek, mezi které se řadí i zvyšovánínávštěvnosti webu a prodloužení průměrné doby strávené na stránkách. 7.2.    Cílová  skupina  Webové stránky artbuilding.cz jsou v prvé řadě zaměřeny na rekonstrukce nemovitostí, návrhinteriérů a službu zvanou home staging59. Což vede k jasnému určení charakteru cílovéskupiny. Tyto stránky tedy cílí především na ty uživatele Internetu, kteří poptávají službyv oboru stavitelství a designu. V této souvislosti lze do obsahu webu zahrnout odbornouterminologii, což velice dobře poslouží při volbě správných klíčových slov (podrobněji v 6.kapitole). Webové stránky artbuilding.cz mají poměrně slušný potenciál k přilákání širokéhospektra uživatelů Internetu, kteří se při nejmenším o tématiku obsahu webu zajímají. 7.3.    Obsah  a  funkce  webových  stránek  Jak již bylo zmíněno výše, charakter těchto webových stránek je čistě informativní. Web mátedy za úkol poskytovat návštěvníkům veškeré dostupné informace o společnostiArt&building s.r.o. a o jejích nabízených službách. Proto po technické a grafické stránce bylcelý koncept webu navržen tak, aby působil co nejjednodušeji a uváděné informace bylysnadno k nalezení. Velký důraz byl v tomto ohledu kladen na úvodní stránku. Ta bylanavržena tak, aby působila profesionálně a návštěvník se po vstupu na ní ihned snadnozorientoval. S tím také souvisel samotný návrh struktury a uspořádání úvodní stránky. (vizobrázku č. 3)                                                                                                            59  Home staging – specializovaná služba nabízející přípravu nemovitosti k prodeji.   24  
 • 30.       Obrázek č. 3: Původní podoba domovské stránky společnosti Art&building s.r.o. 60 Zdroj: autor, abstrakt z webových stránek artbuilding.czÚvodní stránka je rozdělena do čtyř hlavních sekcí, kde jsou uvedeny připravované a jižrealizované projekty, stejně tak nabídka pronájmu nemovitostí a sekce obsahující články sesouvisející tématikou. Tato sekce byla zřízena za účelem přilákání širšího okruhu uživatelůInternetu. 7.4.    Rozpočet  určený  na  tvorbu  webových  stránek  artbuilding.cz  Rozpočet, který je uveden v příloze 1, je rozdělen do základních etap projektu, tak jak bylywebové stránky konstruovány ve spolupráci s profesionální agenturou specializující sevýhradně na tvorbu webových stránek. Základními etapami je analýza, design, implementacedo online prostředí a kontrola, případné doladění webových stránek.Ve fázi analýzy byly identifikovány a analyzovány parametry projektu na základěstanovených požadavků společnosti Art&building s.r.o. V okamžiku definování rozsahu pracíbyl vytvořen design. Respektive přesné grafické ztvárnění webových stránek. Je důležité mítneustále na paměti, že dobrý design webových stránek společně s ergonomií umožňujesnadnou a jednoduchou navigaci. Proto bylo při jejich konstruování věnováno maximum časuk vytvoření nejen profesionálně a vkusně vzhlížejících stránek, ale také k vytvoření snadnoovladatelných a přehledných stránek pro uživatele. Navržený design byl převeden doHTML/CSS formátu a pomocí skriptů byly propojeny databázové moduly. Do statickýchstránek byl doplněn textový obsah včetně obrázků a jejich alternativních textů. Dlespecifických přání společnosti Art&building s.r.o. byl na míru připraven redakční systém(CMS) vzdálené administrace pro možnost úpravy webových stránek, resp. Databáze tak, abyobsluha byla co nejrychlejší a nejsnadnější.V dnešní době koho není možné na internetu nalézt, má velkou konkurenční nevýhodu. Protopři implementaci webových stránek bylo důrazně dbáno na pravidla SEO (Search EngineOptimization), a proto v této souvislosti byla provedena základní optimalizace stránek proautomatické vyhledávací služby. V závěru tvorby stránek byl celý web následně řádněotestován a oficiálně spuštěn do provozu.                                                                                                            60  Portál artbuilding.cz [citace]. [11.3.2012]Dostupné z WWW: <http://www.artbuilding.cz/>.   25  
 • 31.       8. Analýza  provedené  základní  optimalizace  pro  vyhledávače  Tato část analýzy se zaměřuje na rozbor webu z pohledu optimalizace pro vyhledávače,v jejímž rámci jsou prověřeny nejdůležitější aspekty ovlivňující úspěšnost v umístění stránekve vyhledávačích. Historicky se internetové vyhledávače člení na katalogové a fulltextové.Katalogové vyhledávače (např. Firmy.cz) hledají pouze ve vlastních databázích. Výsledkyhledání v katalozích a jejich pořadí lze obvykle ovlivnit převážně zaplacením reklamy.Kdežto fulltextové vyhledávače vyhledávají v obsahu stránek (Google, Seznam, Bing, apod.).Tento druh vyhledávání je nyní nejčastěji používaný a právě větší potenciál přivéstnávštěvníky je u fulltextových vyhledávačů. Proto se analýza zaměřuje především na ně.Největší podíl na českém trhu mají vyhledávače Google a Seznam. Bezkonkurenční jeSeznam.cz, jehož podíl dosahuje cca 61%. Google.cz má podíl na českém trhu okolo 32%.Všichni ostatní mají dohromady cca 7% (včetně Centrum.cz Atlas.cz a dalších).61 Obrázek č. 4: Podíl vyhledávačů v České republice Zdroj: TOPlist.cz[online]. [citace 5.3.1.2012]. Dostupné z WWW:<  http://www.toplist.cz/global.html>.Fulltextové vyhledávače používají automatické programy (označované také jako roboti,spideři, crawlery apod.), které procházejí pomocí hypertextových odkazů webové stránky,jejich obsah stahují a následně je ukládají do své databáze. Pro rychlé vyhledání požadovanéinformace je databáze indexována. Zároveň je index tvořen tak, aby řadil výsledky podlerelevance. V závěru pak vyhledávač po zadání dotazu poskytne odkazy na stránky získanépomocí indexu ze své databáze.62 Aby roboti řádně uložili všechny stránky webu do databáze,je zapotřebí zajistit následující aspekty. 8.1.    Nalezitelnost  a  přístupnost  webových  stránek  Aby se o stránkách artbuilding.cz vyhledávače dozvěděly, je zapotřebí, aby alespoň na jednustránku, kterou již vyhledávač zná, vedl odkaz. Touto problematikou se detailně zabývá 11.kapitola. Jedním z hlavních faktorů pro zařazení do seznamu pro robota a dosažení tak jehočastějších návštěv, při kterých monitoruje změny, jsou zpětné odkazy vedoucí na tento web.                                                                                                            61  PPClick.cz, Podíl českých vyhledávačů [online]. [citace 5.3.1.2012]. Dostupné z WWW:<http://www.ppclick.cz/clanky/podil-vyhledavacu-v-cr.html >.62  Ataxo.cz, vyhledávače [online]. [citace 5.3.1.2012]. Dostupné z WWW: <http://www.ataxo.cz/informace/vyhledavace-katalogy/vyhledavace>.     26  
 • 32.      Zpracování se dá také ovlivnit některými dalšími postupy, jako je vysoká frekvenceaktualizování obsahu na stránkách a změna obsahu či aktivita na sociálních sítích. 8.1.1. Analyzované  body  Tabulka  č.  1:    Analýza  nalezitelnosti  s  přístupnosti  webu   Vědí vyhledávače o webu? Ano, v pořádku. Zobrazují se stránky stejně v různých Ano, v pořádku stránky se zobrazují z různých vyhledávačů vyhledávačích? stejně. (Explorer, FireFox, Chrome, Safari) Ano, v pořádku. Roboti vyhledávačů nemají zakázaný vstup. Je správně nastaven robots.txt? Kdyby ano, na obrázku č. 6 by byl zadán příkaz „noindex“. Má web vytvořenou a zaregistrovanou Ano, v pořádku. Všechny stránky, které chceme indexovat ve sitemapu.xml webu? vyhledávači, jsou registrované. (viz obrázek č. 5) Na stránce je použito pouze správné Ano, v pořádku. sémantické zvýrazňování textu? 38 stránek (Google z analyzovaného webu zná 38 jeho Počet zaindexovaných stránek na Google? podstránek). Počet zaindexovaných stránek na 40 stránek (Seznam z analyzovaného webu zná 40 jeho Seznamu? podstránek). Zdroj: Vlastní analýza na základě zdarma dostupného nástroje zvaného SEO Servis [online][citace 23.3.2012]. Dostupné z WWW: <http://seo-servis.cz/search-pozice-ve-vyhledavacich/7361266>.  Soubor sitemap.xml obsahuje souhrn všech stránek webu, které mají být zaindexovány vevyhledávači. Proto je velice důležité, aby byl zanesen do zdrojového kódu. (viz obrázek č. 5)Obrázek  č.  5:    Sitemap.xml  -­‐  Strom  dokumentů    webových  stránek  artbuilding.cz   Obrázek  č.  6:  Nastavení  robots.txt  ve  zdrojovém  kódu   Zdroj: autor, abstrakt ze zdrojového kódu webových stránek artbuilding.cz   Zdroj: autor, abstrakt z vyhledávače Google.cz       8.2.    Srozumitelnost  webových  stránek  Předpokladem je, že vyhledávače už o webových stránkách artbuilding.cz vědí. Dále je tedypotřeba se zaměřit na to, aby vyhledávače správně pochopili o čem tyto stránky jsou a správněrozpoznali jejich tématiku. Standardně vyhledávače rozumí jazyku HTML, avšak téměř vůbecnerozumí informacím, které jsou umístěny ve flash, obrázcích, JavaScriptu, apod. 63 OvšemGoogle na rozdíl od Seznamu zpracovává velmi dobře také informace obsažené v PDFsouborech.                                                                                                                Programovací jazyk JavaScript umožňuje statické stránky obohatit o dynamické prvky, které jsou mnohdy takřka nezbytné.  63   27  
 • 33.       8.2.1. Analyzované  body  Tabulka  č.  2:  Analýza  srozumitelnosti  webu  pro  vyhledávače   Pokud jsou některé informace prezentovány pomocí obrázku, Ano, v pořádku. obsahují alternativní popisky?64 Jsou informace prezentovány pomocí technologie flash? Ne, v pořádku. Jsou informace prezentovány v nějaké jiné, pro vyhledávače Ne, v pořádku. nečitelné, podobě? Ne, v pořádku, kód je validní podle Neobsahuje (X)HTML65 kód závažné chyby? deklarovaného XHTML 1.0 Strict. Ano, na hlavní stránce se sice 2x vyskytuje Je kód stránek správně strukturovaný? značka <h1>, ale v prvním případě je prázdná. Neobsahují stránky méně samotného obsahu než ostatních Částečně. informací (navigace, patička, nabídky apod.)? Neobsahuje adresa URL příliš mnoho parametrů? Ne, v pořádku. Ne, v pořádku. Optimální velikost Není zdrojový kód větší než 70 kB?66 zdrojového kódu je 7 kB. Není stránka včetně grafiky větší než 100 kB?67 Ne, v pořádku. Nepoužívá web nevhodně rámce (frames)? Ne, v pořádku. Zdroj: vlastní analýza na základě zdarma dostupného nástroje zvaného SEO Servis [online][citace 23.3.2012]. Dostupné z WWW: <http://seo-servis.cz/search-pozice-ve-vyhledavacich/7361266>.Validita webu je velice důležitá po stránce přístupnosti a použitelnosti těchto stránek.V případě webu artbuilding.cz lze říci, že je validní a kód XHTML 1.0 Strict neobsahuježádné chyby. Což se projevuje v počtu zaindexovaných stránek ve vyhledávačích, konkrétněje zaindexováno 38 stránek na Google a 40 stránek na Seznamu. 8.3.    Závěr  a  doporučení  V dnešní době uživatelé Internetu stále méně čtou texty, spíše si prohlížejí obrázky, zaměřujíse na poutavé nápisy s popisky apod. Proto jsou na webu textové informace uvedeny i pomocíobrázků. V tomto ohledu je důležité, aby každý z obrázků webu měl zakomponovanýalternativní text. Jedinou podmínkou je, aby tento text byl stejný jako je popis obrázku, cožstránky artbuilding.cz mají provedené důkladně. Také je dobré zmínit, že v některýchpřípadech je text stránek dosti krátký, např. popis článků v sekci „Připravované projekty“.Dále byla zjištěna existence stránek www.artbuilding.cz a artbuilding.cz bez www, která vesvé podstatě vytváří duplicitní obsah. Samotná duplicita není až takový problém, protože jdeo duplicitu přirozenou a vyhledávač jednoduše jednu z adres upřednostní a druhou tolerujebez snížení váhy té první. Je také možné, že vyhledávač dokonce obě adresy ve svémhodnocení spojí v jednu. Nelze se na to ale spoléhat. Stejně tak se může stát, že část odkazů,které tento web získá, nebudou efektivní, protože budou směřovat na méně používanou verziwebu. Tento problém lze vyřešit prostřednictvím serverového přesměrování, tzv. 301 movedpermanently díky němuž lze přesměrovat verzi URL s www na verzi bez www a naopak.V případě těchto webových stránek by bylo dobré dát přednost spíše verzi s www. A to z toho                                                                                                              64 Alt – alternativní text obrázku je alternativní text popisující obsah obrázku a objevuje se jako jeho alternativa v případě, že se obrázek z jakéhokoli důvodunezobrazuje (textový prohlížeč, zakázané zobrazování obrázků apod.)65   XHTML je novější norma jazyka HTML vycházející z XML. Zkratka znamená eXtensibke Hyper Text Markup Language. XHTML je jazyk pro vytvářeníwebových stránek.  66 Optimální velikost zdojového kódu HTML [online][citace 23.3.2012]. Dostupné z WWW: <http://www.webseo-optimalizace.cz/rady-a-tipy-kvalitni-seo/>.67  Optimální velikost webu [online][citace 23.3.2012]. Dostupné z WWW: <http://www.webprofits.cz/blog/sekce1/109-seo-a-nadmerna-velikost-stranek/>.     28  
 • 34.      důvodu, že jak Seznam, tak Google si vybral pro indexaci právě tuto verzi a druhou ignoruje.Což si lze také ověřit po zadání do pole vyhledávání „site:artbuilding.cz“. To samé platí i propodstránky. Každá by měla fungovat buď s www nebo bez www. Výsledkem bude, že kdyžnávštěvník zadá nepreferovanou adresu, ta se automaticky změní na preferovanou.Vyhledávače tak budou indexovat pouze jednu verzi. Na jeden dokument (např. home page)by se poté odkazovalo stejným způsobem, tedy s použitím verze s www. Je to důležité takézejména pro budoucí výměnu zpětných odkazů, registrace do katalogů a další formylinkbuildingu.Dále URL adresy by měly být spíše kratší, obvykle se doporučuje do 75 znaků.68 U článkůnevadí ani delší adresa. Adresy by však měly obsahovat pouze hledaná klíčová slova. Např.v URL http://www.artbuilding.cz/vila-tugendhat-pamatka-moderni-svetove-architektury-je-opet-pristupna-verejnosti-clanek-32.html nemusí být slova „je“, „opet“, „clanek“, „32“. Záležíovšem na použité technologii a odstranění tohoto problému není nijak zásadní. Také je dobrédbát na rychlost načítání stránek. Pro uživatele s pomalým připojením k Internetu by mohlavětší velikost stránek včetně grafiky představovat potíže s dlouhým načítáním. V případětohoto webu to nehrozí. Stránky jsou malé a načítají se poměrně rychle, průměrně 0,5s.69Orientačně s poměrně nízkou přesností lze říci, že rychlost načítání stránek artbuilding.cz jerychlejší než u 98 % ostatních webů.                                                                                                              68  Počet znaků v URL [online][citace 23.3.2012]. Dostupné z WWW: <http://www.seomistr.cz/seo/doporuceny-pocet-znaku/>.69  Přehled výkonu - Stránky na vašem webu se průměrně načítají 0,5 s (naposledy aktualizováno 6.4.2012).     29  
 • 35.       9. Analýza  návštěvnosti  webových  stránek  Analýza návštěvnosti je velmi důležitým zdrojem informací, které mohou dále přispívatk neustálému zlepšování jak on page, tak i off page faktorů webových stránek. Tato analýza jetaké hojně využívána ke správnému stanovení online marketingové strategie. V rámci analýzynávštěvnosti se průběžně sleduje a vyhodnocuje chování všech návštěvníků webu, z čehož lzeposléze zjistit, z jakých zdrojů návštěvníci přicházejí, jaké jsou nejnavštěvovanější stránky,stejně tak lze zjistit četnost návratů návštěvníků, zda návštěvníci na stránkách zůstávají,včetně geografického rozložení návštěvníků a jejich jazykového nastavení.70 9.1.    Postup  analýzy  návštěvnosti:    Existuje celá řada nástrojů sloužících k měření návštěvnosti. Pro tuto bakalářskou práci bylvybrán nástroj Google Analytics, který lze využívat zdarma a jedinou podmínkou pro jehoužívání je mít založený účet u provozovatelské společnosti Google. Google Analytics lzechápat jako „řešení webové analýzy pro podniky, které poskytuje dokonalý přehled o provozuna webových stránkách a o efektivitě marketingu. Díky výkonným, přizpůsobivým a snadnopoužitelným funkcím nyní lze zobrazovat a analyzovat údaje o provozu zcela novýmzpůsobem. Google Analytics umožňuje vytvářet lépe cílené reklamy, posilovat marketingovéaktivity a vytvářet webové stránky s vyššími konverzními poměry.“71 Lze tedy říci, že GoogleAnalytics, pracující na webové stránce (onsite tools), sleduje trasu návštěvníka, její kritickéfaktory a komerční výkon stránek. Tato volně dostupná služba je tedy webovým nástrojempro vytváření přehledů o návštěvnosti, jehož rozhraní je velice intuitivní a přehlednézkoumání statistik je jednoduché, jelikož jsou všechna data řazena podle souvislosti. Abyvůbec bylo možné užívat službu Google Analytic, musela si společnost Art&building s.r.o.nejprve založit účet (Google Account) na domovské stránce této služby a následně vyplnitregistrační formulář, jehož nedílnou součástí bylo vyplnění URL adresy webových stránekspolečnosti. Po zaregistrování a vstupu do Google Analytics byl vygenerován jedinečnýměřící kód GATC (Google Analytics Tracking Code), tzv. sledovací kód služby GoogleAnalytics. Ten bylo zapotřebí vložit do zdrojového kódu webových stránek.72 Obrázek  č.  7:  Vygenerovaný  měřící  kód  GATC  pro  webové  stránky  artbuilding.cz   Zdroj: autor, abstrakt z Google Analytics                                                                                                            70  CLIFTON, Brian; Google Analytics, Podrobný průvodce webovými statistikami. 1. vydání. Brno: Computer press a.s., 2009. 334 stran. ISBN 978-80-251-2231-0. Str.  71  Google Analytics, oficiální webové stránky [online]. [citace 5.3.1.2012]. Dostupné z WWW: <http://www.google.com/analytics/>.  72  Google Analytics, Nápověda Analytics [online]. [citace 5.3.1.2012]. Dostupné z WWW:<http://support.google.com/googleanalytics/bin/answer.py?hl=cs&utm_medium=et&utm_campaign=cs&utm_source=DiscoverList&answer=55488>.     30  
 • 36.      Velmi významným a důležitým krokem při budování webových stránek je jasné stanovenícílů (klíčových metrik/ ukazatelů), čímž si uživatel Google Analytics zjednoduší průběžnéanalyzování dat návštěvnosti a jasné definování úspěchu.73 V rámci této bakalářské práce bylyza klíčové metriky (analyzované body) zvoleny následující: - Přehled počtu návštěvníků analyzovaného webu - tento ukazatel je velmi důležitý, neboť umožňuje pohled na trend návštěvnosti webových stránek. Jde o poměrně rozsáhlý ukazatel, který udává nejen celkový počet návštěv webu za určitý časový úsek, ale také obecně vypovídá o chování návštěvníků na webu. Tento přehled je rozdělen do několika metrik: celkový počet návštěv, unikátní návštěvníci, počet zobrazených stránek za jednotlivou návštěvu, průměrná doba návštěvy a průměrná míra okamžitého opuštění. Metrika „Návštěvy“ je nejzákladnější měřítko účinnosti internetové propagace webových stránek. Při vyhodnocování této metriky je důležité vědět, že uživatel Internetu, který vstoupí na stránky za dané časové období opakovaně, je započítán do statistik pouze jednou. Jedná se o tzv. unikátního návštěvníka. - Zhlédnuté stránky - Tento ukazatel je velice důležitou informací, neboť má vypovídací schopnost o tom, v jakém rozsahu jsou webové stránky uživateli Internetu využívány. Jde jednak v rámci sledovaného časového úseku o zachycení celkového počtu zobrazených stránek webu, na které uživatelé vstoupili a také o zachycení počtu zobrazených stránek jednomu uživateli.74 - Noví vs. Vracející se návštěvníci - metrika uvádějící přehled poměru nových a vracejících se návštěvníků webových stránek. Pokud je vysoký počet nových návštěvníků lze soudit, že jde o úspěšnou SEO. Také vysoký počet vracejících se návštěvníků si lze vyložit pozitivně a to tak, že webové stránky mají například velmi poutavý obsah. - Míra okamžitého opuštění (bounce rate) – udává procento návštěvníků webových stránek, kteří navštívili určitou vstupní stránku webu, na další stránku již nepokračovali a web opustili. Neboli jde o metriku, která určuje procento návštěv jedné stránky. Příliš vysokou hodnotu okamžitého odchodu lze interpretovat například jako špatně provedenou optimalizaci pro vyhledávače. Což může zapříčinit příchod nerelevantních návštěvníků, kteří hledají úplně jiné informace, než jim mohou webové stránky poskytnout. Nebo daný návštěvník našel požadované informace a pak web opustil. - Zdroje návštěvnosti – metrika poskytující přehled informující, z jakých zdrojů se nejčastěji návštěvníci na web dostávají. Tuto metriku se vyplatí sledovat zejména kvůli stanovení správné marketingové strategie a sledování, zda dochází k jejímu                                                                                                            73  CLIFTON, Brian; Google Analytics, Podrobný průvodce webovými statistikami. 1. vydání. Brno: Computer press a.s., 2009. 334 stran. ISBN 978-80-251-2231-0. Str. 15374 Podpora Google Analytics [online]. [citace 5.3.1.2012]. Dostupné z WWW:<http://support.google.com/googleanalytics/bin/answer.py?hl=cs&answer=60127>.   31  
 • 37.       plnění. Přehled zdrojů návštěvnosti se člení na přímou návštěvnost, na placené/ neplacené vyhledání (vyhledávače) a na odkazující stránky. - Nejčastější vstupní a odchozí stránky – v rámci přehledu obsah lze sledovat metriku zvanou vstupní/výstupní stránky. Velice důležitou metrikou je především výstupní stránka, která vypovídá o malé atraktivitě dané stránky, ze které dochází k úplnému opuštění webu, a lze tak odhalit trhliny webu. - Konverze – majitel stránek definuje cíle, které by měli návštěvníci webových stránek splnit. Konverzní poměr - podíl uskutečněných konverzí vůči celkové návštěvnosti. 9.2.    Výsledná  analýza  návštěvnosti   Obrázek  č.  8:  Vývoj  celkové  počtu  návštěv  za  sledované  období  1.11.2011-­‐30.3.2012   Zdroj: autor, vytvořeno z dat z Google Analytics, 1.11.2011-30.3.2012Obrázek č. 8 znázorňuje vývoj celkového počtu návštěv během období pěti měsíců, tedy odpočátku oficiálního spuštění webových stránek. Lze si povšimnout, že v průběhu tohotosledovaného období došlo k nárůstu návštěvnosti stránek, což je charakteristické prozačínající web. Z obrázku je také patrné, jak se na obsahu stránek postupně pracovalo. Neboťna začátku období byl počet návštěv téměř mizivý, hodnoty se pohybovaly okolo 0 - 7návštěv za den a stránky tak byly ve vyhledávačích prakticky nedohledatelné. Vlivem tétoskutečnosti bylo nutné provést základní optimalizaci pro vyhledávače, jejíž výsledky bylyověřeny hned v úvodu analýzy webu. (viz 8. kapitola) V případě těchto začínajících stráneknelze zatím objektivně usuzovat sezónnost ve využívání nabízených služeb.   Obrázek  č.  9:  Ukazatele  přehledu  celkové  návštěvnosti  za  sledované  období   Zdroj: autor, vytvořeno z dat z Google Analytics, 1.11.2011-30.3.2012   32  
 • 38.      Na obrázku č. 9 jsou vyznačeny důležité ukazatele charakterizující výkonnost webovýchstránek za sledované období 1. 11. 2011 - 30. 3. 2012. S ohledem na neustálé vylepšováníwebu je nosným ukazatelem míra okamžitého opuštění (bounce rate), která dosáhla hodnoty45,55 %. Z čehož lze soudit, že téměř každý druhý návštěvník webu vstoupí na danou stránkua okamžitě ji opustí (nepokračuje na další stránku webu). Zda se jedná o negativní vývojv počtu navštívených webových stránek, záleží na úhlu pohledu. Pokud uživatel vstoupí přespřímý odkaz na stránku s kontakty a okamžitě ji opustí, lze si to vyložit tak, že nalezl potřebnéinformace, které hledal a dál již na stránkách setrvávat nemusel. Přesto dosahuje vykazovanáhodnota míry okamžitého opuštění z pohledu informativního webu poměrně vysoké číslo.Proto by se v tomto ohledu mělo více zapracovat na obsahu stránek, aby se pro návštěvníkystaly zajímavějšími a poskytovaly jim hodnotné informace, které u konkurence naleznou jenzřídka.Výsledné hodnoty ukazatele bounce rate se odrážejí i v hodnotách ostatních vyznačenýchukazatelů. Konkrétně v průměrném počtu shlédnutých stránek jedním návštěvníkema v průměrné době strávené návštěvníkem na stránkách. Což znamená, že pokud se podařísnížit hodnotu bounce rate, pak se to pozitivně promítne do ostatní ukazatelů. Neboť uživatelshlédne více stránek a na webu tak stráví v průměru delší dobu, než kdyby navštívil pouzejednu stránku. Procento nových návštěv za sledované období se pohybuje okolo 62,26 %.Vracejících se návštěvníků je téměř o polovinu méně (37,74 %). Dle charakteru webovýchstránek artbuilding.cz by bylo dobré, kdyby se oba ukazatele rovnaly a dosahovali by tedy50%. Jelikož cílem těchto webových stránek je zvyšování návštěvnosti, včetně budovánípovědomí o značce společnosti, s čímž souvisí také získávání loajálních vracejících senávštěvníků. Obrázek  č.  10:  Porovnání  vybraných  ukazatelů  za  1.  a  5.  měsíc  od  spuštění  webových  stránek  (změna  v  %)   Zdroj: autor, vytvořeno z dat z Google Analytics, 1.11.2011-30.3.2012Obrázek č. 10 zachycuje porovnání výše uvedených metrik v prvním měsíci (oranžový graf,listopad 2011) a v pátém měsíci (modrý graf, březen 2012) spuštěného webu. Z obrázku jepatrné zřetelné navýšení návštěvnosti stránek, v jehož důsledku se zvýšil i poměr novýchnávštěvníků. Bohužel hodnoty ostatních uvedených metrik se výrazně zhoršily. Což může býtzpůsobeno například špatně zvolenými klíčovými slovy, která sice mohou přivést na stránkyvysoký počet nových návštěvníků. Ti však vzhledem k obsahu webu nemusí být vždyrelevantní. Možná právě proto se podstatně snížila průměrná doba strávená návštěvníky nastránkách, počet shlédnutých stránek na jednu návštěvu, a možná v tomto důsledku došlo takék vyšší míře okamžitého opuštění. Nicméně webové stránky artbuilding.cz jsou v provozu   33  
 • 39.      teprve krátce, včetně veškerých dostupných statistik týkajících se tohoto webu a proto zatímnelze vyvozovat velké závěry. Přesto už teď lze říci, že bude zapotřebí provést důkladnouoptimalizaci pro vyhledávače a zatraktivnit obsah stránek. Obrázek  č.  11:  Přehled  zdrojů  návštěvnosti  a  návštěvnosti  z  odkazujících  stránek.   Zdroj: autor, vytvořeno z dat z Google Analytics, 1.11.2011-30.3.2012Z hlediska zdrojů návštěvnosti, zde převažuje návštěvnost z odkazujících stránek. A topředevším ze sociální sítě Facebook, se kterou byly webové stránky artbuilding.cz v listopadu2011 propojeny. Jinak lze s jistotou říci, že na stránky nevedou téměř žádné zpětné odkazy,což je velkou chybou. (více viz 11. kapitola) Ovšem uvedené statistiky z výsečového grafu naobrázku č. 11 nelze brát příliš vážně, neboť ještě dnes spousta uživatelů Internetu zadáváURL adresu hledané stránky do pole vyhledávače a nikoli do adresního řádku. Napříkladv březnu 2012 z vyhledávačů přišlo na tyto webové stránky 215 uživatelů, kteří zadali do polevyhledávače klíčová slova jako artbuilding.cz, www.artbuilding.cz, art building, art andbuilding. (viz obrázek č. 12) Obrázek  č.  12:  Přehled  klíčových  slov  z  vyhledávání.   Zdroj: autor, vytvořeno z dat z Google Analytics, 1.11.2011-30.3.2012Společnost Art&building s.r.o. je propagována pouze prostřednictvím webových stránek.Nevynakládá žádné off-line marketingové aktivity, kde by mohla odkazovat na URL adresusvých stránek, což by se jistě odrazilo ve statistikách přímé návštěvnosti. Zatím lzepředpokládat, že k přímé návštěvnosti stránek dochází prostřednictvím vracejících senávštěvníků, kteří o webu již vědí. Momentálně, jak již bylo zmíněno, nejdůležitější jebudování návštěvnosti webu a tedy hlavním ukazatelem úspěšnosti je návštěvnostz přirozeného vyhledávání.     34  
 • 40.       Obrázek  č.  13:  Návštěva  z  vyhledávačů  za  měsíc  březen  2012   Zdroj: autor, vytvořeno z dat z Google Analytics, 1.11.2011-30.3.2012Skutečnost, že se jedná o začínající web, který si teprve buduje svou pozici ve fulltextovýchvyhledávačích, se projevuje v nízkém počtu příchozích návštěv na stránky. Z výsečovéhografu na obrázku č. 13 si lze povšimnout, ze kterých vyhledávačů uživatelé Internetu(v březnu 2012) na webové stránky artbuilding.cz vstoupili. Tento graf potvrzuje výšezmíněnou skutečnost, že největší podíl na českém trhu mají vyhledávače Google a Seznam,které lze považovat za významné zdroje návštěvnosti. V tomto případě dokonce počet návštěvpřicházejících z vyhledávače Google mají jasnou převahu nad počtem návštěv přicházejícíchz vyhledávače Seznam, a to až o 38,6 % (v absolutních číslech o 83 návštěv). Což lzeinterpretovat tak, že moderní společnost se postupně naučila více pracovat s vyhledávačemGoogle, nebo došlo ke špatnému zaindexování stránky robotem vyhledávače Seznam. Což jenepravděpodobné, jelikož tuto domněnku vyvrací úvodní analýza nalezitelnosti webu(8. kapitola), kde byl uveden přesný počet zaindexovaných stránek jak pro Google(38 stránek), tak pro Seznam (40 stránek).   Obrázek  č.  14:  Návštěvnost  z  odkazujících  stránek  za  březen  2012   Zdroj: autor, vytvořeno z dat z Google Analytics, 1.11.2011-30.3.2012Na obrázku č. 14, z vyznačené tabulky odkazujících stránek na web artbuilding.cz, lzevyvodit závěr, že na stránky odkazuje zatím pouze jeden hodnotný odkaz, a to Facebook.V tabulce jsou také uvedeny dva katalogy, do kterých byly stránky zaregistrovány. Ovšempočet návštěv z těchto odkazujících katalogů není nijak důležitý a tyto stránky se nedají   35  
 • 41.      považovat za relevantní odkazy, jelikož nijak přímo nesouvisí se zaměřením analyzovanéhowebu. Registrace stránek artbuilding.cz do katalogů byla provedena pouze za účelem získánívíce odkazů. Cílem těchto registrací bylo zvýšit atraktivitu stránek pro vyhledávače. Co setýče sociální sítě Facebook, odtud přichází na stránky poměrně vysoký počet návštěv, z čehožlze usuzovat, že společnost Art&building s.r.o. veškeré prováděné aktivity na svém webuvelice dobře propojuje s firemními stránkami na Facebooku. Tabulka  č.  3:  Vybráno  šest  nejpopulárnějších  vstupních  stránek  a  uvedená  míra  opuštění  (březen  2012)   Název stránky Počet vstupů Míra opuštění Úvodní stránka 343 41,69 % Osobitá designová svítidla Lasvit 51 74,51 % Průběh rekonstrukce činžovního domu, 4. část 39 71,79 % Průběh rekonstrukce činžovního domu, 3. část 38 50,00 % Příprava rekonstrukce dvougenerační vily na Hanspaulce, 2. část 22 40,91 % Kontakty 22 54,55 % Zdroj: autor, vytvořeno z dat z Google Analytics, březen 2012 Tabulka  č.  4:  Šest  vybraných  webových  stránek  s  největším  procentem  odchodů  (březen  2012)   Název stránky Počet odchodů Procento odchodů Úvodní stránka 202 33,06 % Kontakty 51 45,13 % Osobitá designová svítidla 48 50,00 % Průběh rekonstrukce činžovního domu, 4. část 31 64,58 % Průběh rekonstrukce činžovního domu, 3. Část 30 40,00 % Pronájem luxusního bytu 2+1 25 30,86 % Zdroj: autor, vytvořeno z dat z Google Analytics, březen 2012Hodnoty ve výše uvedených tabulkách č. 3. - 4. poukazují na jednu z nejfrekventovanějšívstupních i výstupních stránek webu, kterou je úvodní stránka. Tento poměrně vysoký početvstupů je dán zejména tím, že je do něj započítána jak přímá návštěvnost úvodní stránky, takna ni vedoucí odkazy. Z tabulek lze také vypozorovat příliš vysoký rozdíl hodnoty vstupůmezi touto úvodní stránkou a ostatními stránkami webu. Konkrétně na úvodní stránkuvstupuje téměř polovina všech návštěv, z nichž 202 návštěv tuto stránku opouští. Což nenínikterak přívětivé, neboť úvodní stránka je pouze obecného charakteru a neobsahuje žádnékontaktní údaje apod. Proto by bylo velice dobré zapracovat na navýšení návštěvnostiz přirozeného vyhledávání i u ostatních stránek webu, například opět pomocí správnéoptimalizace pro vyhledávače. Součástí webových stránek artbuilding.cz je také stránka„Profil společnosti“. Tato stránka popisuje charakter společnosti a její nabízené služby, protoje poměrně důležitou stránkou webu, avšak její návštěvnost je mizivá. V březnu 2012 na nivstoupilo pouhých 11 návštěvníků. Ani ukazatel míry okamžitého opuštění, který dosáhlv téže době 72,73 %, není příliš přívětivý. Je možné, že uživatelé hledali úplně jiné informacenebo tato stránka pro ně nebyla příliš atraktivní, a proto z webu okamžitě odešli. Pokud jdenapříklad o články, které web poskytuje v jedné z jeho čtyř sekcí. Za nejčastější vstupnístránku této sekce se považuje článek „Osobitá designová svítidla Lasvit“ kde bylo dosaženo51 vstupů. Přesto její míra okamžitého opuštění je natolik vysoká (74,51 %), že by bylovhodné na této stránce ještě zapracovat, aby z ní návštěvníci neutíkali a web neopouštěliúplně. Jako pádný důvod, tak vysoké míry opuštění, lze určit například uvedený odkaz nakonci článku, který návštěvníky odvádí pryč z webových stránek. (viz obrázek č. 15)   36  
 • 42.       Obrázek  č.  15:  Zobrazení  závěru  článku  webu.   Zdroj: autor, abstrakt z webových stránek artbuilding.czČlánky o připravované rekonstrukci a jejím průběhu patří také mezi nejnavštěvovanějšístránky webu, ale i zde je bohužel poměrně vysoká míra opuštění. Odhaduji, že do této sekcečlánků vstoupili uživatelé Internetu z pouhé zvědavosti, prohlídli si galerii fotografií a stránkyihned opustili. V případě příchodu uživatelů Internetu na stránku s kontakty a popřípaděvyplnění poptávkového formuláře, který je součástí této stránky je pro společnostArt&building s.r.o. úspěchem. Neboť tento úkon je součástí výše stanovených cílů a lze hotedy považovat za konverzi. Z tohoto důvodu je umístění stránky s kontakty mezi prvních šestvelice dobrou zprávou. Ani hodnota ukazatele míry okamžitého opuštění není špatná, téměřpolovina návštěvníků stránky s kontakty pokračuje na další stránku webu.Dobu strávenou na stránkách lze určit jako procentuální podíl návštěvníků webu, kteří bezdalší aktivity tento web opustili, ke všem návštěvníkům. U webových stránek artbuilding.cztento ukazatel dosáhl hodnoty 45,55 %. Což je poměrně vysoké číslo, přesto nepředstavujezásadní problém. Ovšem zajímavý údaj je hodnota 56,21 %, která udává počet návštěvníků,kteří odchází z webových stránek do 10 vteřin. To už je pro web poměrně nepřízniváskutečnost. (viz obrázek č. 16) Obrázek  č.  16:  Doba  trvání  návštěvy  na  stránkách  artbuilding.cz  (březen  2012)   Zdroj: autor, vytvořeno z dat z Google Analytics, 1.11.2011-30.3.2012Měření konverzí je pro webovou prezentaci z obchodního hlediska velice důležité, neboťz jeho výsledků lze odvodit, zda je daná webová prezentace společnosti v tomto ohledu   37  
 • 43.      úspěšná či nikoli. Ovšem aby bylo možné měřit danou konverzi je zapotřebí určit cíle.Ty byly v souvislosti s webovými stránkami artbuilding.cz definovány následovně: - Návštěva stránek s kontakty (cíl 1) - vstoupení návštěvníka na stránku s kontakty. - Odeslání poptávky (cíl 2) – návštěvníkem vyplněný a odeslaný poptávkový formulář. - Poctivý čtenář (cíl 3) – návštěvník webových stránek, který na tomto webu setrvá déle jak 10 minut. - Klikač (cíl 4) – návštěvník webu, který si prohlédne více než tři stránky.Veškeré definované cíle by měly korespondovat s plány webových stránek. Dále hlavnímúkolem takto definovaných cílů je poskytovat informace o míře jejich dosažení. V tomtoohledu byly cíle, dle mého názoru, definovány správně. Statistiky týkající se měření konverzílze vidět na obrázku č. 17. Obrázek  č.  17:  Přehled  o  konverzích   za sledované období 1.11.2011 – 30.3.2012 (Google Analytics)   Zdroj: autor, vytvořeno z dat z Google Analytics, 1.11.2011- 30.3.2012Prostřednictvím služby Google Analytics lze tedy změřit počet návštěvníků, kteří tyto cílesplnili. V této souvislosti, jak již bylo mnohokrát uvedeno výše, celkem tyto stránkynavštívilo 1 179 uživatelů Internetu, z nichž pouhých 349 uživatelů splnilo některýz definovaných cílů. Konkrétně stránku s kontakty (cíl 1) navštívilo 91 uživatelů, 82 uživatelůstrávilo na stránkách artbuilding.cz déle jak deset minut (cíl 2) a 93 uživatelů si prohlédlo vícenež tři stránky tohoto webu (cíl 3), který dosáhl konverzního poměru ve výši 29,60 %. Cožnení až tak špatné vzhledem ke krátké době od jeho oficiálního spuštění. 9.3.    Závěr  a  doporučení  Celková návštěvnost zaznamenala od oficiálního spuštění webových stránek artbuilding.czrostoucí trend, což je dobré a pro začínajících webové stránky poměrně charakteristické.Bohužel téměř polovinu veškeré návštěvnosti tvoří pouze úvodní stránka webu a to už takdobré není. Tento problém by měl být vyřešen například vybudováním zpětných odkazů,které povedou mimo jiné také na podstránky webu. (více ve 11. kapitole)Dále většina návštěv přichází na stránky z vyhledávače Google, což není špatné, ale bylo byjistě dobré navýšit návštěvnost přicházející i z vyhledávače Seznam. Čímž lze docílitnapříklad důkladnou optimalizací pro vyhledávače, s jejíž pomocí lze prověřit přítomnostwebových stránek na vyhledávačích, s čímž souvisí zjištění počtu zaindexovaných stránek.Důležité je také zmínit, že webové stránky artbuilding.cz mají vysokou míru okamžitéhoopuštění, proto je potřeba v prvé řadě určit správná klíčová slova, která budou lépe vystihovatzaměření webu a budou tak schopna přilákat relevantní uživatele Internetu. Je také zapotřebíse zaměřit na přepracování stránek, které mají nejvyšší míru okamžitého opuštění. Mezi tytostránky se řadí například „Profil firmy“. Na této stránce se nachází pouze poměrně dlouhý textpopisující společnost Art&building s.r.o. a to mnohé návštěvníky může ihned odradit.   38  
 • 44.      Pokud jde o samotnou konverzi uživatelé samozřejmě mohou přejít do kontaktů přes poslednípravý odkaz v horním menu. Pokud však chce společnost zvýšit návštěvnost této stránky, byloby dobré cestu na tuto stránku uživatelům usnadnit. V tomto ohledu bych doporučila umístitna všechny podstránky výrazný a graficky odlišný prvek, který nejen že bude povzbuzovatnávštěvníky k přechodu na stránku s kontakty, ale také jim jejich cestu na tuto stránkuvýrazně usnadní. Co se týče navýšení ostatních definovaných konverzí, zde by mohlo pomocipřidání zajímavých článků s poutavými a konkurenci špatně napodobitelnými informacemi.Stejně tak zdůraznit, v čem společnost vyniká a proč by měli uživatelé její služby využít.   39  
 • 45.       10. Analýza  klíčových  slov  (Key  Words)  Nedílnou součástí úspěšné optimalizace pro vyhledávače je důkladná analýza klíčových slov.Za pomoci této analýzy lze určit relevantní klíčová slova, která nejen že přesně vystihujíobsah webových stránek, ale jsou i natolik atraktivní, že dokážou na tyto stránky přivéstrelevantní uživatele Internetu a pokud možno je zde i udržet. Provedením analýzy klíčovýchslov lze také zjistit nejčastěji vyhledávaná slova včetně určení jejich sezónních trendů.Výsledkem správně zvolených klíčových slov by pak mělo být navýšení cílené návštěvnostiwebových stránek. Ovšem aby tomu tak opravdu bylo, je důležité neopomenout několikzásad: - Dle obsahu webu navrhnout okruh klíčových slov/ frází (long tail). - Zjistit četnost zadávání zvoleného okruhu klíčových slov do pole vyhledávače. - Zjistit zda se jedná o konkurenční klíčová slova, což lze odvodit z počtu výsledných zobrazení ve vyhledávačích po zadání zvolených klíčových slov. - Atraktivita klíčových slov, neboli zjištění, zda zvolená klíčová slova dokážou přimět uživatelé Internetu ke vstoupení na propagované webové stránky. - Dát přednost méně konkurenčním klíčovým slovům před vysokou mírou jejich hledanosti. S tím souvisí fakt, že právě měně hledaná a neobvyklá slova dosahují daleko vyšší konverze.Webové stránky artbuilding.cz lze považovat za odborně zaměřený web. A proto lzei snadněji určit klíčová slova a používané fráze, které by mohla cílová skupina uživatelůnejčastěji při hledání informací na Internetu zadávat. Také je důležité si uvědomit, že tytostránky jsou zaměřené především na prezentaci svých projektů za pomoci stručného popisuspolu s galerií fotografií. Výjimkou je sekce, která obsahuje články na daná souvisejícítémata. Díky této sekci s články zvané „Bytový design - články“, mají webové stránkyvýhodu ve využití jedinečných klíčových frází (long tail), čímž lze částečně zredukovatkonkurenční prostředí. 10.1. Postup  analýzy  klíčových  slov  Analýza klíčových slov byla provedena za pomoci vyhledávačů jejich našeptávačů (vizobrázek č. 18) a dvou zdarma dostupných nástrojů Sklik75 a Google AdWords76, které sloužíjako prostředek k rozšíření okruhu vhodných klíčových slov. Otestování správně zvolenýchklíčových slov lze provádět také za pomoci PPC kampaní, bohužel tato služba je placenáa není ji možné z finančních důvodů zahrnout do této bakalářské práce.                                                                                                            75  Sklik, Návrh klíčových slov [online][citace 23.3.2012]. Dostupné z WWW: <http://www.sklik.cz/>.  76   Google AdWords, Návrh klíčových slov [online][citace 23.3.2012]. Dostupné z WWW:<https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?ideaRequestType=KEYWORD_IDEAS&__u=4503348433&__c=5218085233>.     40  
 • 46.       Obrázek  č.  18:  Našeptávač  vyhledávače  Seznam.cz     Zdroj: autor, abstrakt z vyhledávače Seznam.czKonkrétně byla v této části provedena analýza stávajících klíčových slov a jejich správnéhorozvržení v obsahu webových stránek artbuilding.cz. Poté byl navržen rozšiřující okruhuklíčových slov a slovních spojení korespondujících s obsahem webových stránek. To vše zapomoci našeptávače vyhledávačů a jejich zdarma dostupných nástrojů Sklik a GoogleAdWords. Prostřednictvím těchto uvedených nástrojů byla zjištěna četnost zadávánístávajících a nově navržených klíčových slov. Stejně tak určení jejich konkurenceschopnostia atraktivnosti.Vysvětlení využitých dat v provedené analýze klíčových slov: - Atraktivita klíčového slova – označuje poměr mezi hledaností slova a množstvím jeho konkurenčních stránek na Internetu. - Měsíční hledanost – Vyjadřuje měsíční hledanost daného slova, případně sousloví na Google.cz, Seznam.cz, a to pouze v rámci daného regionu, v tomto případě se jedná o Českou republiku. Při hledání je kladen důraz také na pořadí slov, neboť není stejná hledanost například sousloví „home design“ a „design home“. - Konkurence (Google, Seznam) – vyjadřuje počet dalších stránek, které jsou při fulltextovém vyhledávání k dispozici, a to buď na Google nebo na Seznamu. 10.2. Výsledná  analýza  klíčových  slov  Umístění dané webové stránky na předních pozicích výsledků vyhledávání není garancíúspěchu. Je také zapotřebí přesvědčit uživatele Internetu, aby vstoupili právě na odkazvedoucí na web. K tomu je zapotřebí, aby byla všechna užitá klíčová slova v obsahu webusprávně rozvržena. Vyhledávače tedy analyzují vlastní text každého webu a snaží se přijít nato, o čem konkrétní stránka je. Pomoci mu v tom může především copywriter webu, který byměl odhadnout správnou hustotu uvádění klíčových slov na jednotlivých stránkách.Doporučovaná hodnota hustoty klíčových slov se uvádí v rozmezí 5 – 7 %.77 10.2.1. Analyzované  body  Tabulka  č.  5:    Analýza  správného  rozvržení  klíčových  slov  na  webu   Obsahuje text klíčová slova? Ano, ale ne optimálně. Ano, v pořádku titulek stánek je správně Mají stránky definovaný unikátní tag title? vyplněn. Obsahují titulky stránek klíčová slova 1 – 2x ? Ano, v pořádku. Neobsahuje titulek více než 60 znaků?78 Ve většině případů v pořádku.                                                                                                            77  Počet klíčových slov na stránce  [online][citace 23.3.2012]. Dostupné z WWW: < http://blog.seo-profesional.cz/jaka-je-optimalni-hustota-klicoveho-slova-a-jake-nastroje-pouzit-pro-analyzu/>.78  Počet znaků v titulku [online][citace 23.3.2012]. Dostupné z WWW: <http://www.seomistr.cz/seo/doporuceny-pocet-znaku/>.     41  
 • 47.       Jsou titulky stránek dostatečně atraktivní? Ne, není v pořádku. V pořádku, i když <H1> u HomePage by Mají stránky správně definovaný tag H1? bylo možné vylepšit. Obsahuje nadpis stránky klíčová slova na začátku? Ano, v pořádku. Používají stránky druhé a třetí úrovně nadpisů? Ano, v pořádku. Hustota klíčových slov se pohybuje mezi třemi a desíti procenty? Ano, v pořádku. Ano, v pořádku popisek stránek je Mají stránky definovaný meta tag description? správně vyplněn. Obsahují popisy stránek (meta tag description) klíčová slova? Ano, v pořádku. Používá se ke zdůraznění (silné zvýraznění) klíčových slov tag Ne, není v pořádku. strong?79 (viz obrázek č. 19) Obsahuje URL klíčová slova oddělená spojovníky? Ano, v pořádku. Jsou klíčová slova uváděna v alternativních textech obrázků, které Ano, v pořádku. souvisejí s obsahem stránky? Jsou hlavní klíčová slova stránky rozmístěna po celé stránce? Částečně. Zdroj: autor, sestaveno na základě konzultace s webmasterem Obrázek  č.  19:  Taq  strong  pro  silné  zvýraznění  klíčových  slov  v  textu   Zdroj: autor, abstrakt ze zdrojového kódu webových stránek artbuilding.czPřehled nadpisů webových stránek artbuilding.cz: - <h1>, - <h1>Vize je budoucnost (Art & Building), - <h2>Přehled realizovaných projektů, - <h2>Připravované projekty, - <h2>Prodej či pronájem nemovitostí, - <h2>Bytový design – články.Důležité je podotknout, že společnost Art&building s.r.o. se specializuje na více okruhůslužeb v oboru stavitelství, s čímž souvisí také hojný počet klíčových slov. Tento počet bylonutné optimálně zredukovat, a proto byly vybrány dvě stěžejní služby, od kterých se dáleodvíjela analýza klíčových slov. Tato část analýzy byla provedena na základě výsledkůz nejvyužívanějších vyhledavačů na českém trhu Seznam.cz a Google.cz. Pro úplnost tétoanalýzy byla zahrnuta také klíčová slova využívaná potenciální konkurencí. 10.3. Atraktivita  klíčových  slov  V následujících tabulkách jsou uvedena klíčová slova analyzovaného webu artbuilding.cz,která jsou seřazena podle atraktivity pro vyhledávače Seznam.cz a Google.cz. Za atraktivníklíčová se považují ta, která mají zajímavou měsíční hledanost a nízký počet shodnězaměřených stránek (nízká konkurence). Měsíční hledanost byla zjištěna za pomoci nástrojůSklik a Google Adwords, které přímo generují tuto hodnotu. Konkrétně Sklik uvádí hodnotuměsíční hledanosti jako průměr dvanácti měsíců, kdežto AdWords generuje četnost hledanostiv posledním měsíci. Pro sjednocení byla z AdWords exportována všechna data za posledních                                                                                                              Silné zvýraznění klíčových slov [online][citace 23.3.2012]. Dostupné z WWW: <http://www.jakdelatweby.cz/html/logicke.php>.  79   42  
 • 48.      12 měsíců, čímž se zjistilo, že hodnoty jsou poměrně stejné a nevyskytují se zde po tuto dobužádné významné výkyvy. Přesto byl proveden roční průměr. Dále konkurence danýchklíčových slov je údaj, který je dán počtem stránek zaindexovaných ve vyhledávačích na danéklíčové slovo. Zobrazuje se jak na Google, tak i na Seznamu vždy po vyhledání zadanéhoslova dole pod výpisem všech nalezených stránek obsahující toto hledané slovo (např. 1 - 10z 1 586 342 nalezených).Pro zmiňovaný obor společnosti a její specifické zaměření, je dobré použít klíčové slovohomestaging resp. sousloví home staging, které má především na Seznam.cz velmi nízkoukonkurenci. Podobně zajímavé sousloví by mohlo být i design interiérů, které má řádově vyššíhledanost. Zde záleží pouze na samotné společnosti, čeho spíše chce využít. Zda dá přednostvysoké hledanosti nebo se zaměří na tzv. „díry na trhu“ ve smyslu relativně nízké konkurence.Za nejúčinnější, tučně zvýrazněná, slova pro přivedení uživatelů Internetu se považují ta,která mají rozumnou atraktivitu pro oba zmiňované vyhledávače. Slova označena šedivě jsoudle mého názoru dostatečně obecná a použitelná pro zaměření společnosti. Ostatní slova jsouke zvážení. Jejich použitím lze sice dosáhnout vyšší návštěvnosti stránek, ale pravděpodobněse tím sníží konverze. Nejatraktivnější slova pro vyhledavače jsou označena zeleně proSeznam a modře pro Google. Pro atraktivitu vyšší než 0,01 je pak označen celý řádek.V rámci vyhledávače Google lze také stanovit vhodná klíčová slova s vyšší atraktivitou, kterámohou být využita pro placené PPC kampaně. (kompletní tabulka viz příloha 3) Tabulka  č.  6:  Analýza  klíčových  slov,  Seznam.cz  a  Google.cz   Měsíční hledanost Konkurence AtraktivitaKlíčová slova Seznam Google Seznam Google Seznam GoogleHomestaging 227 90500 2589 338000 0,08768 0,26775Home staging 329 135000 16812 39000000 0,01957 0,00346Design interiérů 3 516 5400 2788506 466000 0,00126 0,01159Bytový designe 44 0 932 1830000 0,04721 0,00Home staging praha cenik 5 0 188 115000 0,02660 0,00Rekonstrukce na klíč 13 370 260 1283950 3160000 0,01041 0,00008Bytovy design 73 3600 987233 145000 0,00007 0,02483Bytový design 1 854 4400 994393 1830000 0,00186 0,00240Rekonstrukce koupelny 5 676 12100 3294868 2600000 0,00172 0,004653d home architect design 4 22200 2347 11200000 0,00170 0,00198Malometrážní byty a rekonstrukce 71 0 7706 9060 0,00921 0,00Rekonstrukce rodinných domů 16 902 590 1978646 9480000 0,00854 0,00006Rekonstrukce staveb 18 322 880 2496343 7980000 0,00734 0,00011Co je to home staging 1 0 251 72400000 0,00398 0,00Rekonstrukce budov 4 271 480 2370334 2860000 0,00180 0,00017Rekonstrukce podkroví 610 480 500798 1120000 0,00122 0,00043Rekonstrukce bytu 4 757 12000 5606482 4890000 0,00085 0,00247Rekonstrukce koupelen 2 014 4400 2830736 1640000 0,00071 0,00268Rekonstrukce 4 352 74000 7913333 15200000 0,00055 0,00487Rekonstrukce bytů 1 356 12100 4237428 6180000 0,00032 0,00196Cena rekonstrukce koupelny 176 1000 1986448 724000 0,00009 0,00138Rekonstrukce koupelny cena 99 1000 1457443 877000 0,00007 0,00114Home design 229 2240000 4362330 2080000000 0,00005 0,00108Design home 49 2240000 4349786 2080000000 0,00001 0,00108Home and design 7 2240000 872845 2050000 000 0,00001 0,00109 Zdroj: autor, sestaveno z dat získaných za pomoci nástrojů Sklik a Google Adwords   43  
 • 49.      V tabulce č. 6 (kompletní tabulky viz příloha 2 a 3) jsou uvedena klíčová slova, která vycházíz aktuální struktury webových stránek. U jednotlivých klíčových slov je také uvedena hodnotaatraktivity tohoto slova, kterou lze vypočítat jako poměr mezi hledaností slova a množstvímjeho konkurenčních stránek na Internetu. Tato hodnota určuje vhodná klíčová slova a fráze,která by z hlediska optimalizace pro vyhledávače, měla být do obsahu webu zahrnuta. Čímvyšší hodnota atraktivity, tím lépe. Neboť klíčová slova s vysokou atraktivitou bývajíuživateli často hledaná a ve výsledcích vyhledávání nemají příliš vysokou konkurenci.Veškeré hodnoty uvedené v tabulce jsou pouze orientační, neboť vybraná slova musíkorespondovat také s cíli webu. 10.3.1. Pozice  klíčových  slov  ve  vyhledávačích  Jak již bylo zmíněno hned v úvodu analýzy webových stránek, největší podíl na českém trhumají vyhledávače Google.cz a Seznam.cz. Právě proto je analýza zaměřena na tyto dvavyhledávače, kde vysoké umístění ve výsledcích vyhledávání je důležité. Neboť dosaženívysoké pozice stránek generuje jejich vyšší úspěšnost a současně je důkazem správněprovedené optimalizace pro vyhledávače. Analýza umístění webu ve vyhledávačích bylaprovedena za pomoci zjištění výsledné pozice webových stránek při zadání původníchklíčových slov do pole vyhledávače a zjištění návštěvnosti z vyhledávačů skrze tato zvolenáklíčová slova.Pro analýzu byl využit nástroj Collabim. SEO nástroj pro analýzu webu, který lze vyzkoušetzdarma po dobu jednoho měsíce, což je z finančního hlediska pro tuto bakalářskou prácivelice přínosné. S tímto nástrojem lze neustále sledovat pozici analyzovaných webovýchstránek ve vyhledávačích. Výhodou Collabimu je, že umožňuje propojení dat z GoogleAnalytics.V této části analýzy jsou vyhodnoceny metriky za celé sledované období od oficiálníhospuštění webových stránek artbuilding.cz, konkrétně 1. 11. 2011 – 29. 3. 2012. K provedeníanalýzy pozice klíčových slov byla vybrána veškerá výše uvedená relevantní klíčová slova,která vystihují obsah samotných webových stránek a činnosti společnosti Art&building s.r.o.Analýza byla provedena do 100 pozice jak na Seznamu, tak na Google.cz a Google.com. Vevyhledávačích byla doména stránek artbuilding.cz nalezena pouze na klíčová slova uvedenáv tabulce č. 7. Tabulka  č.  7:  Pozice  webu  artbuilding.cz  ve  výsledcích  vyhledávání  na  vybraná  klíčová  slova   Artbuilding.cz Seznam.cz Google.cz Google.com Návštěvnost Bytový designe - 37 28 0 Bytový design 71 39 28 3 Bytovy design 59 30 29 4 Bytový design fotogalerie - 71 37 1 Co je to home staging 52 31 50 2 Design bytových interiérů - 63 99 0 Home staging 50 9 - 8 Bytový design praha 40 46 - 0 Moderní bytový design 47 96 - 0 Zdroj: autor, sestaveno z dat získaných za pomoci nástroje Collabim   44  
 • 50.      Pro tento obor jsou slova hledaná na Seznamu i Google poněkud rozdílná a proto by bylodobré vybírat jiná sousloví. Ovšem z tabulky č. 7 je patrné, že společnost by se mělav současné době prezentovat na Internetu prostřednictvím sousloví „home staging“. Neboť přijeho vyhledávání se stránka umisťuje ve výsledcích vyhledávání zatím nejlépe. 10.4. Kvalitní  konkurenční  webové  stránky  V průběhu analýzy klíčových slov byly také vyhledány konkurenční webové stránky sestejnou tematikou, propagující podobné služby. Z tohoto hlediska bylo důležité tytokonkurenční weby důkladně projít a podle toho dále vybrat z navržených relevantníchklíčových slov (viz tabulka č. 6) ta správná slova, která stránky artbuilding.cz od konkurenceodliší, ale nezmění jejich tématiku, na kterou se stránky zaměřují. Konkrétně jsou zakonkurenční webové stránky považovány následující: - Homestaging.cz - design interiérů, S-rank 30/100, PageRank 0/10. - Sarahhomestaging.cz – interiérový design, S-rank 10/100, PageRank 2/10. - Finezzadesign.cz – luxusní interiéry, S-rank 40/100, PageRank 3/10. - Profistager.cz – home staging, S-rank 20/100, PageRank 0/10. - Designmagazin.cz – pojednává o designu, na který publikuje různé články, stejně jako webové stránky artbuilding.cz, S-rank 60/100, PageRank 5/10.Pro porovnání, k 23. 3. 2012 webové stránky artbuilding,cz dosahovaly S-rank 20/100a PageRank 0/10. Tyto hodnoty se k datu 22. 4. 2012 nijak nezměnily. Výše uvedenékonkurenční webové stránky byly vybrány na základě vyššího umístění ve výsledcíchvyhledávání po zadání klíčových slov, která souvisejí i s webovými stránkami artbuilding.cz.(viz tabulka č. 8) Tabulka  č.  8:  Pozice  konkurenčních  webových  stránek  ve  vyhledávačích  na  společná  klíčová  slova   Artbuilding.cz – pozice Konkurenční web – pozice Konkurenční web Klíčové slovo Seznam.cz Google.cz Seznam.cz Google.cz Design interiérů - - 2 5 Homestaging.cz Interiéry bytů - - 2 12 Bytové interiéry - - 2 17 Sarahhomestaging.cz Bytové interiéry - - 12 - Design - - 3 6 Finezzadesign.cz Moderní interiéry - - 1 2 Design interiéru - - 3 7 Profistager.cz Bytovy design 59 30 11 16 Designmagazin.cz Design - - 5 3 Zdroj: autor, sestaveno z dat získaných za pomoci nástroje Collabim, provedeno 22.4.2012 10.5. Závěr  a  doporučení  Stránky obsahují dostatek klíčových slov, avšak na některé stránky (hlavní stránka, sekce) bybylo vhodné přidat delší originální optimalizovaný text. Titulky stránek jsou v pořádkua v rozumné délce. Klíčová slova jsou umístěna většinou správně na začátku titulku, na jehožkonci je název společnosti, což je také správně, neboť se tak buduje povědomí značkyspolečnosti Art&building s.r.o. (viz obrázek č. 20)   45  
 • 51.       Obrázek  č.  20:  Titulek  webových  stránek  artbuilding.cz  pro  vyhledávače   Zdroj: autor, abstrakt ze zdrojového kódu webových stránek artbuilding.czZ uvedeného přehledu hlavních nadpisů, které se zobrazují ve vyhledávačích, je hned na prvnípohled patrné, že Tag <h1> na hlavní stránce je obsazen textem „Vize je budoucnost(Art & Building)“. Tento text neobsahuje žádná klíčová slova. Vhodnějším řešením by tedypatrně bylo, aby tento text nebyl v <h1>. V Tagu <h1> může být např. text, který je uvedenv patičce webu: „Rekonstrukce, prodej a pronájem nemovitostí, home staging, návrhyinteriérů, design“. Tento text by mohl být v kódu nahoře, aby nebyla porušena hierarchickástruktura nadpisů. Pokud jde o Tag Meta Description, ten je vidět ve výsledcích vyhledávánína Seznamu i Googlu, proto by měl být psán poutavě, obsahovat jak klíčová slova, takkonkurenční výhody či jiné přesvědčivé důvody k tomu, aby uživatel Internetu klikl vevýsledcích vyhledávání právě na odkaz stránek artbuilding.cz. (viz obrázek č. 21) Titulky jsoupro vyhledávače také velmi důležité a měly by opět vždy obsahovat klíčová slova, kterýmiuživatelé Internetu zaujmout. Titulek se stává obvykle nadpisem ve výsledku vyhledávání.Čím atraktivnější tento titulek vedoucí na dané stránky je, tím více uživatelů upoutá a přimějeje na něj kliknout. Kromě klíčových slov by tedy měly titulky stránek artbuilding.czobsahovat přednosti, konkurenční výhody, pobídky apod. Obrázek  č.  21:  Tag  Meta  Description  webové  stránky  artbuilding.cz   Zdroj: Seznam.czZ analýzy klíčových slov vyplývá, že termín home staging je v ČR už poměrně rozšířen,přesto zatím nemá až takové množství konkurenčních stránek. Kromě tohoto termínu v obouvariantách (home staging / homestaging) je dobré využít i zaměření na konkrétnější cílení vesmyslu přidání lokalizace apod. Dalšími zajímavými termíny souvisejícími s nabídkouspolečnosti Art&building s.r.o. jsou sousloví s výrazy „design“ a „rekonstrukce“. Pro designbych doporučila využít sousloví „interiérový design“, které je dostatečně hledané jak naSeznamu, tak na Google. (viz tabulka č. 6) Sousloví „bytový design“ je na stránkáchartbuilding.cz využito velmi vhodně. Co se týče sousloví s výrazem „rekonstrukce“ jeotázkou, zda jde přesně o oblast, na kterou se společnost zaměřuje, konkrétně zda se jednáo cílená sousloví, která jsou nejvíce hledaná (rekonstrukce koupelny, rekonstrukce bytovéhojádra, rekonstrukce panelákového bytu apod.). Zcela jistě lze použít obecnější, avšak stále   46  
 • 52.      dostatečně hledaná sousloví jako jsou rekonstrukce budov, rekonstrukce domů, rekonstrukcenemovitostí, rekonstrukce na klíč apod.Klíčová slova je možno použít ke zviditelnění stránek různým způsobem. Základní využití jejejich zakomponování do textu tak, aby vyhledávače měly dostatek textových informací prozaindexování stránky a jejího obsahu. Je tedy zapotřebí vybraná klíčová slova rozdělit doskupin k jednotlivým stránkám a na ně umístit dostatek textu s přiměřenou hustotouvybraných klíčových slov (hustota jednotlivých klíčových slov by měla odpovídat cca 5-7 %).Velkou váhu pro vyhledávače má i zvýraznění klíčových slov v textu, ať označením jakonadpis nebo pouze jako tučné písmo.Klíčová slova je dále dobré využívat i při budování sítě zpětných odkazů, jednosměrných(registrace do katalogů, PR články apod.) nebo obousměrných (výměna textových zpětnýchodkazů). Klíčová slova jsou důležitá samozřejmě i pro reklamu. Pro nejběžnější způsobplacené reklamy, tzv. PPC, lze využívat zejména dlouhá, velmi přesná sousloví, která přivádína web dostatek relevantních návštěvníků. Pro PPC reklamy lze využít i možné překlepy jakohome designe.V závislosti na zmíněném využití klíčových slov bych doporučila zvážit úpravu nadpisůjednotlivých kategorií: - Přehled realizovaných projektů by mohl být Provedené / uskutečněné / realizované rekonstrukce – zde je důležité slovo rekonstrukce, které by pak v textu kategorie bylo dobré zvýraznit. V rámci odkazů na projekty doporučuji omezit v nadpisu adresu (tvoří klíčové slovo s vysokou hustotou). - Připravované projekty by mohly být prezentovány jako „home staging“ a opět v této kategorii podpořit toto klíčové slovo. Bylo by dobré vložit na úvod malé vysvětlení, co home staging znamená a co tato služba zahrnuje, kde by bylo opět použito slovo homestaging / home staging v dostatečné hustotě. - Další dvě kategorie vystihují svůj obsah i klíčová slova velmi dobře.   47  
 • 53.       11.      Analýza  zpětných  odkazůOptimální počet a zejména kvalita zpětných odkazů, které vedou na dané webové stránky,mohou významně ovlivnit jejich pozici ve vyhledávání. Ovšem při linkbuildingu nezáleží anitolik na počtu zpětných odkazů, jako spíše na jejich kvalitě. Kvalitní zpětné odkazy jsou ty,které vedou z navštěvovaných tematicky podobných stránek, ze stránek s vysokým rankem.Odkazy by měly vést jak na hlavní stránku webu, tak na preferované podstránky. Nenípřínosné vytvářet partnerské stránky s desítkami nebo stovkami vyměňovaných odkazů,neboť roboti vyhledávačů mohou tyto podezřelé odkazy rozpoznat a web tak penalizovat, tímže stránkám přiřadí horší pozice ve výsledcích vyhledávání. 11.1. Postup  analýzy  zpětných  odkazů  Tato část analýzy zpětných odkazů je zaměřena na zjištění počtu externích odkazů z jinýchdomén, včetně interních odkazů v rámci webových stránek artbuilding.cz. Součástí tétoanalýzy je také určení kvality vygenerovaných zpětných odkazů. Kvalitu odkazu lze hodnotitdle příbuznosti tématiky odkazující stránky a dle jejího umístění ve vyhledávačích.Tato analýza je pouze orientační, neboť každý vyhledávač zpracovává jiný počet odkazů.Počet zpětných odkazů bylo dříve možno sledovat pomocí zdarma dostupného nástroje YahooSite Explorer, ten byl bohužel zrušen. Proto byl k analýze využit jiný dostupný nástroj zvanýOpen Site Explorer80 včetně Google operátor link. Pro ověření správnosti bylo využito takéněkolik dalších volně dostupných nástrojů, konkrétně se jedná o nástroje seoinspektor.cz,81seo.oncz.net82 a seo-servis.cz.83 11.2. Výsledná  analýza  zpětných  odkazů  Provedením analýzy nebyly zjištěny prakticky žádné zpětné odkazy. Operátor link na Google(link:www.artbuilding.cz) nenašel žádné zpětné odkazy. Pokud jde o vyhledávač Seznam, tenzobrazuje jako zpětný odkaz pouze stránku www.seotest.cz/webove-stranky/building.  V rámcikomplexní analýzy webu artbuilding.cz vyšla tato analýza pro stránky nejhůře. 11.3. Závěr  a  doporučení  Vyhledávače upřednostňují weby, na které vede velké množství odkazů. Dle toho usuzují, zdase jedná o kvalitní zdroje informací. Podle Seznamu vede na doménu artbuilding.cz pouzejeden nevýznamný odkaz, dle Google nevede na stránky žádný odkaz. Pro solidní umístění vevýsledcích vyhledávačů je nutné zřídit zpětné odkazy z kvalitních, nejlépe tematickypodobných a také autoritativních stránek, na které vede poměrně velké množství odkazů.                                                                                                            80  Analýza zpětných odkazů [online][citace 20.4.2012]. Dostupné z WWW: <http://www.opensiteexplorer.org/domains?site=www.artbuilding.cz>.81 SEO inspektor, nástroj pro analýzu webu [online][citace 20.4.2012]. Dostupné z WWW:< http://seo.knechtl.cz/>.82  seo.oncz.net, nástroj pro analýzu webu [online][citace 20.4.2012]. Dostupné z WWW:< http://seo.oncz.net/>.83  SEO-servis, nástroj pro analýzu webu [online][citace 20.4.2012]. Dostupné z WWW:< http://seo-servis.cz/>.     48  
 • 54.      Na hlavní stránku artbuilding.cz vede malé množství odkazů, proto se vyplatí začíts budováním zpětných odkazů právě na tuto stranu. Následně je možné pokračovatbudováním odkazů i pro podstránky. Existuje mnoho způsobů jak vybudovat zpětné odkazy.Pro začátek bych doporučila registraci do katalogů:84 - Online-firmy.com, - Euro-portal.cz, - Firmy-seznam.cz, - Firmy-centrum.cz, - Firemnikatalog.cz.Určitě by bylo dobré začít také se psaním PR článků na tematických magazínech, ve kterýchbude umístěn odkaz na webové stránky artbuilding.cz. Konkrétně lze umístit PR článek naweby:85 - prclanky.cz, - propagacniclanky.cz, - okowebu.cz, - reklamniclanky.info, - promo-clanky.cz, - prtipy.info, - web-recenze.cz, - tiskoviny.info, - rychlepr.info, - vaseodkazy.info.Stejně tak by bylo velice dobré provést výměnu odkazů s tematicky příbuznými webovýmistránkami. V tomto případě například s webovými stránkami: - bydleni.cz, - obydleni.cz - interier.com, - living.cz, - svet-bydleni.cz.Také je zapotřebí budovat kvalitní obsah webu (např. pomocí oborových článků apod.), nakterý budou moci uživatelé Internetu sami odkazovat. Zpětné odkazy lze také nakoupit nebozapojit do reklamních kampaní.                                                                                                            84  SEO registrace do katalogů a vyhledávačů [online][citace 20.4.2012]. Dostupné z WWW:<http://www.seo-pruvodce.cz/download/registrace/ceske-katalogy.pdf>.  85  SEO registrace do katalogů a vyhledávačů [online][citace 20.4.2012]. Dostupné z WWW: <http://www.seo-pruvodce.cz/download/registrace/PR-katalogy.pdf>.   49  
 • 55.       12.      Uživatelské  testování  použitelnosti  webových  stránekDobrá použitelnost webu je základem jejich úspěšnosti. Je velice důležité, aby se každýuživatel Internetu na stránkách dobře orientoval, pokud možno co nejrychleji pochopilstrukturu webu a jeho ovládání. V této souvislosti hraje významnou roli také první dojem,který webové stránky udělají na uživatele. Známkou dobře provedené použitelnosti webu jejejich přehlednost, srozumitelnost a intuitivnost. Použitelnost je velice důležitým aspektem,především u komerčních webových stránek. Neboť tyto stránky jsou závislé na uživatelíchInternetu. Z tohoto hlediska, pokud stránky nejsou dostatečně použitelné, přicházejí tak o svépotenciální zákazníky. Což se projeví nejen v tržbách, ale také v navýšení hodnoty okamžitémíry opuštění webu.86 Za pomoci uživatelského testování lze rozpoznat chování uživatelů nawebových stránkách. Existuje celá řada způsobů provedení tohoto testování. Ovšem v rámcitéto bakalářské práce lze testování použitelnosti webu provést pouze amatérsky. Je velicedůležité si uvědomit, že každý sebemenší detail může velice ovlivnit uživatelovo chování nawebu. Proto musí být stránky v tomto ohledu precizně provedené a je třeba se při jejich tvorbězaměřit především na navigační menu, grafické odlišení odkazů, rozmístění obsahu nastránce, velikost písma apod. 12.1. Postup  provedení  uživatelského  testování  V této části byly testovány spíše kvalitativní aspekty webu, jejichž cílem bylo získat potřebnéinformace o pohlížení uživatelů na stránky artbuilding.cz, z čehož pak bylo možné vyvoditpatřičné závěry o jejich stavu a možných vylepšení z uživatelského hlediska. Do testováníwebových stránek byli zahrnuti dva účastníci tzv. users testing, kterým byl osobně předložendetailní uživatelský scénář obsahující konkrétní úkoly ke splnění. Při plnění těchto úkolů bylioba uživatelé bedlivě pozorováni a jejich reakce zaznamenávány. Cílem tohoto uživatelskéhotestování bylo ověřit, zda na ně stránky udělaly dobrý dojem a zda se tito uživatelé nastránkách správně a pokud možno ihned zorientovali. Časový limit pro splnění předloženéhoscénáře byl stanoven na 30 minut a celé uživatelské testování probíhalo formou osobníhodotazování. Podoba předem připraveného uživatelského scénáře, který byl předloženúčastníkům testování webových stránek artbuilding.cz, lze nalézt v příloze 4. 12.2. Výsledky  uživatelského  testování  Souhrn výsledků uživatelského testování dokládá, že webové stránky obsahují relevantníinformace hledané potenciálními zákazníky. Konkrétní odpovědi na uvedené otázky obouúčastníků testu jsou opět k nalezení v příloze 5 a 6. Určitě stojí za pozornost poznámka obouúčastníků testování, kteří uvedli, že seznam článků v jednotlivých sekcích je chaotickýa informace se jim při testování hledali poměrně špatně. Také z jejich strany zaznělo, žezobrazený seznam každé sekce příliš nenabádá k přečtení si některého z článků, neboťobsahuje pouze dlouhý výčet článků bez poutavých miniatur, které by vedle titulkůjednotlivých článků mohly být. Jako velké plus oba uživatelé uvedli rychlost načítání stránek,včetně použití vkusných obrázků. Po stránce přístupnosti a použitelnosti nebyly zjištěny                                                                                                            86  webzurnal.cz, Uživatelské testování [online][citace 23.3.2012]. Dostupné z WWW: <http://www.h1.cz/testovani-pouzitelnosti>.     50  
 • 56.      žádné zásadní problémy. Pokud jde o samotný web, ten obsahuje dle vyhodnoceníjednoduchou navigaci při procházení webovými stránkami. Jednotlivé položky menu jsoujasné a z pohledu uživatele srozumitelné. Mapa webu, její nedostatky nejsou až tak alarmující,neboť se jedná o web s poměrně malým rozsahem, tudíž mapa není až tak nutná. Co se týčeprvků vybízejících návštěvníka k další akci na stránce, kde se zrovna dotyčný nachází, ty jenutno doladit. Na jednotlivých stránkách nejsou téměř nikde uvedeny. Jeden testovanýuživatel také uvedl, že by mohl mnohým návštěvníků stránek vadit malý text (příliš malý fontpísma). 12.3. Závěr  a  doporučení  V návaznosti na odpovědi účastníků testu je pro obsah webu artbuilding.cz použito u většinypřípadů relativně malé písmo. U takto zvolené velikosti písma je pak malá pravděpodobnost,že se uvedený text návštěvníci budou vůbec pokoušet číst. Jak již bylo několikrát zmíněnov předešlých kapitolách, uživatelé Internetu vesměs příliš nečtou. V současné době spíše„skenují“ obsah a hledají důležité informace.87 Hrozí také případné riziko, že veškeréinformace uvedené tímto malým písmem budou uživatelé považovat za méně důležité.Doporučením by tedy bylo text patřičně zvětšit.Pokud jde o navigaci spolu s dalšími textovými prvky, ty jsou čitelné poměrně dobře, neboťjsou výrazné a přehledné. Dále v uvedených článcích v horní pravé části je box nazvaný„Čtěte také“, který může zákazníky zaujmout, udržet je na stránkách a nabídnout jinounavazující stránku. Jediné co bych zde vytkla, je že pokud návštěvník této pobídky využijea přes uvedený odkaz přejde na jinou stránku, ve zmíněném boxu se link nezbarví do odlišnébarvy a návštěvník tak nemůže vidět, zda již na tento link v předchozím kroku klikl. Dálepokud návštěvník skutečně projde celý text a dostane se až na konec stránky, nenajde nic coby ho podnítilo k další akci (např. kontaktování společnosti). V tomto ohledu by tedy bylodobré i zde umístit vybízející prvky. Konkrétně by zde mohli být opět odkazy na další články,popřípadě možnost přidání komentáře uživatelem či nějaká forma odkazu na kontakty. Což byse mohlo pozitivně projevit ve stanovených konverzích. Rovněž bych doporučila veškeréčlánky v sekcích rozřadit dle projektů do kategorií. Stránky by tak byly pro uživatele mnohempřehlednější. V rámci seznamu článků by bylo dobré přidat poutavé miniatury, které bysouviseli s jednotlivými články. Mnohé by to jistě oslovilo a daný článek by rozklikli. Takév rámci uživatelského testování oba účastníci uvedli, že stránka /profil-firmy.html je přílišneoslovila. Jedním z uvedených důvodů byla absence obrázků a jiných prvků, které by jezaujaly. Proto by tedy nebylo špatné zde umístit nějaký atraktivnější obsah, například veformě galerie fotografií z uskutečněných projektů před a po, popřípadě možnost zhlédnutívidea. Další doporučené cesty, které lze použít pro udržení zájmu návštěvníků jsou: - Zmíněný relevantní poutavý úvodní obrázek, používání odrážek a číslované seznamy. - Zvýraznění, podtržení nebo ztučnění důležitých informací obsahujících klíčová slova. - Zvýšení množství obrázků, grafiky na stránkách a přidání zajímavých videí.                                                                                                            87  webzurnal.cz, copywriting [online][citace 23.3.2012]. Dostupné z WWW: <http://webzurnal.cz/optimalizace-seo/co-je-copywriting-a-v-cem-tkvi-jeho-dulezitost/>.     51  
 • 57.       13. Sociální  média  –  Facebook  Navzdory tomu jaký rozmach zažívají v poslední době sociální sítě, je důležité vycházetz předpokladu, že tento způsob online marketingu se nehodí pro každého uživatele Internetu.V rámci České republiky má smysl se zaměřit především na Facebook, který má již přes3 miliony registrovaných členů. Další, ve světě také velice populární, sociální síť zvanáTwitter u nás doposud příliš využívaná není.Pokud jde o webové stránky artbuilding.cz, ty se primárně zaměřují na odborně založenouskupinu uživatelů zajímající se o daný okruh služeb, které stránky propagují. Z tohotohlediska lze Facebook spíše považovat za doplněk (komunikační nástroj) určený k onlinemarketingovým aktivitám, jejichž cílem je vytvořit zdroj zpětných odkazů a případně rozšířitpole působnosti webu o méně odbornou skupinu uživatelů. Společnost Art&building s.r.o.tedy propojila své webové stránky s Facebookem záměrně. Existuje mnoho důvodů, proč sespolečnost rozhodla pro využití Facebooku ke svým marketingovým aktivitám. Mezi tytohlavní důvody patří: - Interaktivní propagace na Internetu a velmi nízké náklady oproti mnohým médiím. - Snadné zacílení na vybranou skupinu uživatelů a přímá (formální / neformální) komunikace s nimi. - Okamžité zvýšení návštěvnosti webu díky odkazům na Facebooku. - Ideální prostředí pro kreativní kampaně a reálný a okamžitý feedback z trhu.V předešlém roce byl proveden specializovanou agenturou H1.cz průzkum sociálních sítív České republice. Na základě zjištěných výsledků byly velice oblíbeným typem obsahu naFacebooku odkazy, které dosáhly hodnoty 46,5 %. 34 % uživatelů Facebooku také hojněsdílelo různá videa, fotografie a obrázky.88 Této skutečnosti společnost využila a naFacebooku začala sdílet odkazy vedoucí na její webové stránky za použití veškerýchfotografií realizovaných a připravovaných projektů. To jak se sdílený obsah uchytil lze vidětv následující tabulce č. 9.   Tabulka  č.  9:  Viralita  vybraných  nejúspěšnějších  příspěvků  sdílených  na  stránkách  Facebooku   Příspěvek Dosah Zainteresovaní uživatelé Mluví o tom Viralita Návrh interiéru pro byt 2+1 60 20 4 6,67 % Designové židle He&Her 46 14 3 6,25 % Designová svítidla 35 14 2 5,71 % Jeden z mnoha dokončených bytů 41 5 2 4,88 % Připravovaný projekt 42 8 2 4,76 % Apartmán Mariánské lázně 66 40 3 4,55 % Navržení interiéru apartmánu 72 27 3 4,17 % Zdroj: autor, sestaveno z dat získaných z účtu Facebook, sledované období 1.11.2011-30.3.2012Od založení účtu na Facebooku společnost získala celkem 93 fanoušků. Z toho oslovila 53 %žen a 46 % mužů takřka po celé České republice. Na obrázku č. 22 lze vidět také rozloženífanoušků do věkových skupin a regionů.                                                                                                            88  H1.cz, Česko na sociálních sítích 2011. Autoři: Lucie Appeltauerová, Eliška Hutníková, Martina Kadlecová a Adam Zbiejczuk;[online][citace 30.3.2012]. Dostupné z www: <  http://www.h1.cz/studie-cesko-v-socialnich-sitich>.   52  
 • 58.       Obrázek  č.  22:    Hodnocení  stránky  společnosti  jejími  návštěvníky  na  Facebooku     Zdroj: autor, abstrakt ze sociální sítě Facebook.comDle výše zmiňovaného průzkumu sociálních sítí v roce 2011 uživatelé Facebooku nejčastějisdílí obsah na Facebooku ve čtvrtek, před víkendem a v neděli, kdy víkend končí. Nejméněaktivní uživatelé bývají v sobotu a v pátek, kdy se spíše vzdalují od svých počítačů. Avšaksamotné Facebook stránky publikují nejvíce v pondělí. O tom jak byly firemní stránky naFacebooku od jejich založení navštěvovány lze vidět na obrázku č. 23.   Obrázek  č.  23:  Návštěvy  uživatelů  Facebooku  stránky  Art&Building  s.r.o.   Zdroj: autor, abstrakt ze sociální sítě Facebook.com 13.1. Závěr  a  doporučení  Z výše uvedených statistik lze usoudit, že společnost Art&building s.r.o. marketing naFacebooku provádí poměrně dobře, neboť během krátké doby získaly její stránky93 fanoušků. Ti nejen že tuto stránku sdílejí se svými přáteli a komentují většinupublikovaných fotografií a článků, ale také poměrně často navštěvují prostřednictvímuváděných odkazů na Facebooku webové stránky artbuilding.cz. Důkazem toho jsou statistikynávštěvnosti, které byly detailně popsány v 9. kapitole. Mimo jiné by bylo dobré investovatdo reklamní kampaně na Facebooku, která by přivedla více potenciálních fanouškůa možných zákazníků.       53  
 • 59.       14. Návrh  strategie  propagace  webových  stránek  Na tvorbě webových stránek artbuilding.cz jsem se aktivně podílela. A vše co doposud bylopopsáno v této bakalářské práci, bylo ve skutečnosti také realizováno. Totéž platí i pronavrženou strategii, kterou hodlá společnost Art&building s.r.o. v budoucnu taktéž využít.Přesto, že tato společnost na realitním trhu působí od roku 2008, své webové stránky oficiálněspustila teprve v listopadu roku 2011. Tato společnost si předem nestanovila žádnou strategiipropagace svých webových stránek, což je samozřejmě poměrně velká chyba, neboť samotnýnávrh webu a jeho uvedení do provozu k dosažení úspěchu na Internetu nestačí. Je takézapotřebí správně navržené strategie zabývající se internetovou propagací webu.Návrh strategie internetové propagace, v rámci možností webových stránek artbuilding.cz, seodráží od zaměření společnosti a stejně tak od marketingové analýzy, skrze kterou bylyurčeny cíle webu. Od definovaných cílů webu se dále odvíjí správný výběr marketingovýchnástrojů, ty mají být prostředkem k jejich splnění, a proto je součástí výběru marketingovýchnástrojů také určení způsobu jejich využití.Dále je při definování cílů také důležité vycházet ze statistik návštěvnosti, neboli ze získanýchdat generovaných nástrojem Google Analytics. Tímto postupem lze predikovat možnýbudoucí vývoj návštěvnosti stránek a chování jejich návštěvníků. Aby však definované cílebyly nějakým způsobem měřitelné, je zapotřebí určit klíčové ukazatele výkonnosti webu(KPI).89 Tyto ukazatele lze pak následně, opět za pomoci Google Analytics, sledovat a z nichvyvozovat patřičné závěry. V souladu s webovými stránkami artbuilding.cz byly v GoogleAnalytics za klíčové ukazatele výkonnosti ponechány stávající metriky: 1. KPI s ohledem na zvýšení návštěvnosti webových stránek: - Procento nových návštěv, - Počet návštěv z vyhledávačů obecně. 2. KPI s ohledem na chování uživatelů na webových stránkách: - Míra okamžitého opuštění, - Průměrná doba na webu, - Počet shlédnutých stránek.Výše uvedené základní ukazatele jsou vhodné pro obecné sledování vývoje návštěvnostia chování návštěvníků na webu. Proto bylo také ponecháno konkrétnější nastavení metrik(detailně viz 9. kapitola), které se v souvislosti se zaměřením webu zdá relevantní. Je všakzapotřebí delšího sledovaného období, aby bylo možné rozpoznat chování návštěvníků.                                                                                                            89  CLIFTON, Brian; Google Analytics, Podrobný průvodce webovými statistikami. 1. vydání. Brno: Computer press a.s., 2009. 334 stran. ISBN 978-80-251-2231-0.     54  
 • 60.      Těmito metrikami jsou: - Návštěva stránek s kontakty, - Odeslání poptávky, - Délka strávená na jedné stránce (poctivý čtenář), - Počet zhlédnutých stránek za návštěvu (klikač).  V rámci stanovených metrik by bylo vhodné předem určit konkrétní hodnoty, kterých by mělyuvedené KPI v určitém časovém úseku dosáhnout. A v okamžiku jejich dosažení by tak bylomožné považovat cíle za splněné. Časový úsek by bylo vhodné stanovit o délce šesti měsíců,na jehož konci lze mnohem lépe vyvozovat konkrétní závěry, neboť bude k dispozici dalekovíce dat. Doposud navštěvuje měsíčně stránky artbuilding.cz téměř 320 uživatelů Internetu.Podíl nových návštěvníků se pohybuje okolo 67 % a podíl návštěv z vyhledávačů dosáhltéměř hodnoty 22 %. V návaznosti na tyto stávající statistiky, lze následně určit konkrétníhodnoty jednotlivých cílů za šestiměsíční časové období: - Celkový počet návštěv – 3 000 návštěv za jeden měsíc, - Podíl nových návštěv – 70 % návštěv, - Podíl z vyhledávačů – 50 % návštěv, - Míra opuštění – snížení na 40 %, - Průměrná doba na webových stránkách – zvýšení na 6 minut, - Počet shlédnutých stránek - 10 000 stránek za šestiměsíční časové období (doposud v průměru vychází téměř 5 stránek/návštěvníka, to je vyhovující), - Návštěva stránek s kontakty – 300 návštěv za šestiměsíční časové období, - Odeslání poptávky – 300 návštěvníků za šestiměsíční časové období, - Poctivý čtenář – 400 návštěvníků za šestiměsíční časové období, - Klikač – 600 návštěvníků za šestiměsíční časové období.Za vhodné marketingové nástroje, vzhledem k tak krátkému působení nově vytvořenýchstránek, lze považovat důkladně provedenou optimalizaci pro vyhledávače. Dále je velicedůležité získávání relevantních zpětných odkazů, momentálně především za pomoci registracído katalogů. Což už v návaznosti na výslednou analýzu zpětných odkazů bylo provedeno.Výčet katalogů, do kterých byly stránky zaregistrovány lze nalézt v příloze 7, kde jsou takéuvedeny podklady pro prezentaci společnosti Art&building s.r.o. v těchto katalozích(viz příloha 8). Dalším krokem by pak byla výměna mezi weby se stejnou tématikou.V návaznosti na získávání zpětných odkazů by bylo dobré přispět také PR články v oblastizaměření webu. I v tomto ohledu bylo již několik článků rozesláno na PR weby (viz příloha9). Jeden takový článek, společně se seznamem PR webů, kde byly články umístěny, jek nahlédnutí v příloze 10.Také je dobré dále udržovat propojení stránek se sociální sítí Facebook. Zde není co vytknout,neboť doposud veškeré provedené aktivity na této sociální síti byly poměrně efektivní, což sepromítlo do navýšení návštěvnosti webu. Avšak pro získání více fanoušků, by bylo dobrévytvořit atraktivní kampaň, která se registrovaným uživatelům Facebooku zobrazuje vždyv pravém okraji stránky. Jako konkrétní příklad navržené kampaně propagující službu HomeStaging na Facebooku lze vidět na obrázku č. 24.   55  
 • 61.       Obrázek  č.  24:  Příklad  vytvořené  kampaně  propagující  službu  home  staging  na  Facebooku     Zdroj: autor, abstrakt ze sociální sítě Facebook.comPokud jde o marketingový nástroj emailng a newsletters, tyto nově vytvořené webové stránkynemají doposud žádnou databázi kontaktů. Tudíž zatím není nijak možné provádět marketingpomocí direct emailu ani newsletters. Z tohoto důvodu prozatím emailing a newslettersnejsou do návrhu strategie propagace webových stránek zahrnuty, i když do budoucna s nimilze jistě počítat.V rámci důkladné optimalizace pro vyhledávače je třeba se držet všech doporučení, kterázazněla výše v komplexní analýze webových stránek. Pokud budou všechna tato doporučenídodržena a stránky dle nich poupraveny, lze s určitostí říci, že by mohly být v budoucnumnohem úspěšnější. Dále pro zviditelnění webu lze využít PPC kampaně. S ohledem na oborspolečnosti lze v tomto případě pro PPC kampaň využít klíčové sousloví „Home Staging“.(viz 10. kapitola) Neboť právě toto zmiňované sousloví má zejména na Seznam.cz velminízkou konkurenci. Obdobně zajímavé sousloví by dále mohlo být „design interiérů“, kterémá řádově vyšší hledanost, ale také poměrně velkou konkurenci. Jelikož společnostArt&building s.r.o. má za cíl navýšení návštěvnosti jejích stránek, měla by dát přednost spíšePPC kampani založené na sousloví „design interiérů“. V příloze 3 lze nalézt kompletníanalýzu klíčových slov v rámci vyhledávače Google.cz, kde byla stanovena vhodná klíčováslova s vyšší atraktivitou, a která v tomto ohledu lze využít pro placené PPC kampaně.Konkrétně sousloví Home Staging dosahuje hodnoty 0,55 a Design interiérů 0,58. Což jepoměrně dobré.   56  
 • 62.      Závěr  Dnešní společnost je natolik zasažená Internetem, že si ji bez něj již nelze představit.Důkazem toho jsou dostupné statistiky poskytované například Českým statistickým úřadem čiportálem NetMonitor. Prostřednictvím těchto statistik, které byly zmíněny hned v úvodubakalářské práce, lze Internet označit jako velice silný nástroj firem pro komunikaci sezákazníky. S ohledem na tuto skutečnost bylo tedy cílem bakalářské práce analyzovat krátképůsobení webových stránek artbuilding.cz na Internetu, a za pomoci výsledné analýzya patřičných závěrů spolu s doporučeními, navrhnout strategii jejich online propagace. Natvorbě těchto stránek jsem se aktivně podílela, s čímž souvisela také účast na mnoha sezeníchs webmasterem společnosti Art&building s.r.o., která jak již bylo zmíněno výše, veškeréuvedené informace a doporučení reálně využije pro další práci s těmito webovými stránkami.Výsledkem by mělo být navýšení návštěvnosti stránek, vyšší umístění ve výsledcíchvyhledávání a kvalitnější webové stránky.V teoretické části byl charakterizován internetový marketing a vše s ním spojené. V praktickéčásti jsem pak veškerou uvedenou teorii využila k analyzování webových stránekartbuilding.cz. Tato část byla rozdělena dle jednotlivých provedených analýz. Kde jsemv závěru každé analýzy uvedla vyhodnocení výsledků a následné doporučení. Věřím, ževlivem této komplexní analýzy bylo z marketingového hlediska dosaženo důkladnéhozachycení aktuálního stavu webových stránek. Konkrétně byla prověřena správnostoptimalizace pro vyhledávače. V návaznosti na provedenou SEO analýzu byla zjištěnaaktuální návštěvnost a chování návštěvníků na tomto webu. Dále bylo zapotřebí provéstanalýzu klíčových slov, s čímž souviselo také stanovení pozice webu ve vyhledávačích. Jakjiž bylo v předešlých kapitolách mnohokrát zmíněno, pozice webu ve vyhledávačích se odvíjínejen od samotného obsahu stránek, ale také od počtu zpětných odkazů. A proto byla do tétobakalářské práce zahrnuta také analýza zpětných odkazů.V rámci jednotlivých analýz byly sledovány, po určité časové období, základní klíčovémetriky za pomoci nástroje Google Analytics. Ty byly doplněny o vlastní metriky, díky nimžbylo možné měřit a dále vyvozovat závěry o úspěšnosti webových stránek a jejich propagacena Internetu. Součástí analýzy webu bylo také uživatelské testování použitelnosti. Jehozásluhou bylo možné zjistit, co je zapotřebí na webových stránkách vylepšit, ponechat čiúplně přepracovat. Během tohoto testování bylo uvedeno oběma účastníky několikzajímavých tipů na vylepšení, popřípadě vyplnění hluchých míst po stránce funkčnosti webuartbuilding.cz a pohodlnosti ovládání uživateli Internetu. Pokud jde o návrh strategie, prozačátek propagace webových stránek jsem navrhla především marketingové nástroje, kterénevyžadují finanční prostředky, neboť už na samotný návrh webových stránek bylyvynaloženy poměrně vysoké investice. Soustředila jsem se tedy v prvé řadě na optimalizacipro vyhledávače, vybudování zpětných odkazů a využití sociální sítě Facebook.Cílem této bakalářské práce bylo provést analýzu současného stavu webových stránekartbuilding.cz a s ohledem na její výsledky dále navrhnout strategii. V této souvislosti bylyveškeré cíle práce splněny.   57  
 • 63.      Prostřednictvím analýzy webových stránek lze tak usoudit, že se jedná o stránky s poměrněslušným potenciálem. Co těmto stránkám velice škodí, je skutečnost, že nemají vybudovanéžádné zpětné odkazy. A to se pak následně projevuje v nedohledatelnosti těchto stránek vevyhledávačích. Pokud jde o obsah stránek, ten je zaplněn poměrně dobře, avšak je důležité doněj zakomponovat výše navržená klíčová slova (viz 10. kapitola). Z pohledu optimalizace provyhledávače nebyly zjištěny žádné významné chyby. Kdežto v rámci uživatelského testovánípřístupnosti webových stránek bylo zmíněno, ze strany účastníků testování, několikdoporučení. Tato doporučení by se neměla brát v žádném případě na lehkou váhu. Proto,ihned po vyhodnocení výsledků uživatelského testování, byly veškeré zjištěné nedokonalostiwebu odstraněny.Zda dojde k naplnění stanovených cílů, týkajících se budování návštěvnosti webovýchstránek, lze posoudit až s určitým časovým odstupem. Ovšem za předpokladu, že budouprovedeny veškeré doporučené kroky, které byly uvedeny v rámci vyhodnocení jednotlivýchanalýz.       58  
 • 64.      Seznam  literatury   1. JANOUCH, Viktor; Internetový marketing, Prosaďte se na webu a sociálních sítích, 1. Vydání. Brno: Computer Press a.s., 2011. 304 stran. ISBN: 978-80-251-2795-7. 2. JANOUCH, Viktor; Internetový marketing, Sbírka nejužitečnějších informací, postupů a technik, 1. Vydání. Brno: Computer Press a.s., 2011. 278 stran. ISBN: 978-80-251-3402-3. 3. KOTLER, P., ARMSTRONG, G.: Marketing, překlad 6. vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2004. 856 stran. ISBN 80-247-0513-3. 4. BLAŽKOVÁ, M: Jak využít internet v marketingu: krok za krokem k vyšší konkurenceschopnosti. Praha: Grada Publishing a.s., 2005. 156 stran. ISBN 80-247-1095-1. 5. STUCHLÍK, P. a DVOŘÁČEK, M.; Marketing na internetu. Praha: Grada Publishing a.s., 2000. ISBN 80-7169-957-8. 6. STUCHLÍK, P. a DVOŘÁČEK, M.; Reklama na Internetu. Praha: Grada Publishing a.s., 2002. ISBN 80-247-0201-0. 7. NONDEK, L. a ŘENČOVÁ, L.; Internet a jeho komerční využití. Praha: Grada Publishing a.s., 2000. ISBN 80-7169-933-0. 8. KUBÍČEK, Michal; Velký průvodce SEO, 1. vydání. Brno: Computer press a.s., 2010. 318 stran. ISBN 978-80-251-2195-5. 9. HORŇÁKOVÁ, Michaela; Copywriting, Podrobný průvodce tvorbou textů, které prodávají. 1. Vydání. Praha: Computer Press a.s., 2011. 256 stran. ISBN 978-80-251-3269-2. 10. CLIFTON, Brian; Google Analytics, Podrobný průvodce webovými statistikami. 1. vydání. Brno: Computer press a.s., 2009. 334 stran. ISBN 978-80-251-2231-0. 11. KAUSHIK, Avinash; Webová analytika 2.0, Kompletní průvodce analýzami návštěvnosti, 1. vydání. Brno: Computer press a.s., 2011. 456 stran. ISBN 978-80-251-2964-7. 12. FOX, Vanessa; Marketing ve věku společnosti Google, 1. vydání. Brno: Computer press a.s., 2011. 245 stran. ISBN 978-80-251-3357-6. 13. FTOREK, Jozef; Public relations jako ovlivňování mínění, Jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se zmanipulovat. 2., rozšířené vydání, 195 stran, Praha: Grada Publishing a.s., 2009. ISBN 978-80-247-2678-6. 14. BEDNÁŘ, Vojtěch; Marketing na sociálních sítích, Prosaďte se na Facebooku a Twitteru, 1. vydání. Brno: Computer press a.s., 2011. 197 stran. ISBN 978-80-251-3320-0. 15. DĚDIČEK, Dominik; Facebook, Sbírka nejužitečnějších postupů, 1. vydání. Brno: Computer press a.s., 2011. 240 stran. ISBN 978-80-251-2963-0. 16. ŠTĚDROŇ, Bohumír; BUDIŠ, Petr; ŠT2DROŇ, Bohumír; jr. Marketing a nová ekonomika, 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. 198 stran. ISBN 978-80-7400-146-8. 17. NIELSEN, Jakob; TAHIR, Marie; Použitelnost domovských stránek, 1. Vydání, Praha: Zoner press, 2004, 323 stran. ISBN 80-86815-18-8.   59  
 • 65.       18. ZAMAZALOVÁ, Marcela a kol.; Marketing. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. 499 stran. ISBN 978-80-7400-115-4. 19. KARLÍČEK, Miroslav; KRÁL, Petr; Marketingová komunikace, Jak komunikovat na našem trhu. 1. vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2011. 224 stran. ISBN 978-80-247-3541-2. 20. VYSEKALOVÁ, Jitka; MIKEŠ, Jiří; Reklama, Jak dělat reklamu. Praha: Grada Publishing a.s., 2010. 208 stran. ISBN 978-80-247-3492-7. 21. Guenes Maggie, Bergh Joeri Van den, Pelsmacker De Patrick; Marketingová komunikace, 600 stran. Praha: Grada Publishing a.s., 2003. ISBN 80-247-0254-1. 22. KRUG, Steve. Web design – Nenuťte uživatele přemýšlet! 2. aktualizované vyd. Brno: Computer Press a.s., 2007. 167 stran. ISBN 80-251-1291-8. 23. NIELSEN, Jacob. Web.Design. 1. vyd. Praha: SoftPress, 2002. 382 s. ISBN 80-86497-27-5.  Internetové  zdroje   1. ČSÚ: Veřejná databáze, uživatelé Internetu [online]. [citace 2.12.2011]. Dostupný z WWW:<http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?kapitola_id=420&potvrd=Zobrazit+tabulku &go_zobraz=1&childsel0=2&childsel0=2&cislotab=ICT0060UU&voa=tabulka&str=tabdetail .jsp>. 2. Marketing Journal, Zajímavosti moderního marketingu. [online]. [citace 2.12.2011]. Dostupné z WWW: <http://www.m-journal.cz/cs/reklama-podpora-prodeje/reklamni-nosice-a- formaty/reklama-v-softwaru---terno-nebo-ztrata-penez__s308x6010.html>. 3. KRUTIŠ, Michal; Český internetový marketing a online reklama. [online]. [citace 29.1.2012]. Dostupné z WWW: < http://www.krutis.com/texty-o-internetovem-marketingu/>. 4. TICHÝ, Jan; h1.cz, Použitelnost webu. [online]. [citace 30.1.2012]. Dostupné z WWW: <http://www.h1.cz/att/jantichy-pouzitelnost.pdf>. 5. IT4CARE,Tvorba webových stránek. [online]. [citace 30.1.2012]. Dostupné z WWW:<http://www.it4care.cz/cz/tvorba-webovych-stranek>. 6. SYMBIO, Iternetová agentura. [online]. [citace 6.3.2012]. Dostupné z WWW: <http://www.symbio.cz/marketing.html>. 7. NetMonitor-SPIR-Mediaresearch & Gemius, Sdružení pro internetovou reklamu, Factum Invenio [online]. [citace 7.3.2012]. Dostupné z WWW: <http://www.spir.cz/internetova- reklama-nadale-poroste-i-v-roce-2012>.  Školení  na  dané  téma  bakalářské  práce   - Internetový marketing, společnost H1.cz, školitel Lucie Appeltauerová, - Google Analytics, společnost dobryweb.cz, školitel Pavel Jašek.       60  
 • 66.      Seznam  obrázků  Obrázek č. 1: Členění internetového marketinguObrázek č. 2: Charakteristika a cíle Public RelationsObrázek č. 3: Původní podoba domovské stránky společnosti Art&Building s.r.o.Obrázek č. 425: Podíl vyhledávačů v České republiceObrázek č. 5: Sitemap.xml - Strom dokumentů webových stránek artbuilding.czObrázek č. 6: Nastavení robots.txt ve zdrojovém kóduObrázek č. 7: Vygenerovaný měřící kód GATC pro webové stránky artbuilding.czObrázek č. 8: Vývoj celkové počtu návštěv za sledované období 1. 11. 2011-30. 3. 2012Obrázek č. 9: Ukazatele přehledu celkové návštěvnosti za sledované obdobíObrázek č. 10: Porovnání vybraných ukazatelů za 1. a 5. měsíc od spuštění webových stránek (v %)Obrázek č. 11: Přehled zdrojů návštěvnosti a návštěvnosti z odkazujících stránek.Obrázek č. 12: Přehled klíčových slov z vyhledávání.Obrázek č. 13: Návštěva z vyhledávačů za měsíc březenObrázek č. 14: Návštěvnost z odkazujících stránek za březen 2012Obrázek č. 15: Zobrazení závěru článku webu.Obrázek č. 16: Doba trvání návštěvy na stránkách artbuilding.cz (březen 2012)Obrázek č. 17: Přehled o konverzích za sledované období 1. 11. 2011 – 30. 3. 2012 (Google Analytics)Obrázek č. 18: Našeptávač vyhledávače Seznam.czObrázek č. 19: Taq strong pro silné zvýraznění klíčových slov v textuObrázek č. 20: Titulek webových stránek artbuilding.cz pro vyhledávačeObrázek č. 21: Tag Meta Description webové stránky artbuilding.czObrázek č. 22: Hodnocení stránky společnosti jejími návštěvníky na FacebookuObrázek č. 23: Návštěvy uživatelů Facebooku stránky Art&Building s.r.o.Obrázek č. 24: Příklad vytvořené kampaně propagující službu Home Staging na Facebooku       61  
 • 67.      Seznam  tabulek  Tabulka č. 1: Analýza nalezitelnosti s přístupnosti webuTabulka č. 2: Analýza srozumitelnosti webu pro vyhledávačeTabulka č. 3: Vybráno šest nejpopulárnějších vstupních stránek a míra opuštění (březen 2012)Tabulka č. 4: Šest vybraných webových stránek s největším procentem odchodů (březen 2012)Tabulka č. 5: Analýza správného rozvržení klíčových slov na webuTabulka č. 6: Analýza klíčových slov, Seznam.cz a Google.czTabulka č. 7: Pozice webu artbuilding.cz ve výsledcích vyhledávání na vybraná klíčová slovaTabulka č. 8: Pozice konkurenčních webových stránek ve vyhledávačích na společná klíčová slovaTabulka č. 9: Viralita vybraných nejúspěšnějších příspěvků sdílených na stránkách Facebooku  Seznam  grafů  Graf č. 3: Česká internetová populace dle věkových skupin v roce 2011 (v %)Graf č. 4: Podíl jednotlivých forem internetové reklamy v roce 2011 a odhad pro rok 2012   62  
 • 68.      Seznam  příloh  Příloha 1: Rozpočet na tvorbu webových stránek artbuilding.czPříloha 2: Kompletní analýza klíčových slov, Seznam.czPříloha 3: Kompletní analýza klíčových slov, Google.czPříloha 4: Podoba předkládaného scénáře uživatelského testováníPříloha 5: Testovaný uživatel 1Příloha 6: Testovaný uživatel 2Příloha 7: Katalogy – registrace do katalogů firemPříloha 8: Katalogy – podklady pro prezentaci Art&Building s.r.o.Příloha 9: PR články a webové stránky – vybrané PR webyPříloha 10: PR články a webové stránky – PR článek       63  
 • 69.      Příloha  1:  Rozpočet  na  tvorbu  webových  stránek  artbuilding.cz   Tabulka  č.  10:  Rozpočet  určený  na  tvorbu  webových  stránek  artbuilding,cz   Grafické návrhy webdesignu + CI a realizace 4 000 Kč Nakódování šablon webových stránek (xhtml + css) 5 000 Kč Návrh databáze pro redakční systém 1 500 Kč Redakční systém pro plnění obsahu (backend)* 15 500 Kč Dynamické webové stránky plněné redakčním systémem (fronted) 5 000 Kč Základní SEO optimalizace 1 500 Kč Testování a zprovoznění ostré verze 1 000 Kč Celkem 33 500 Kč Zdroj: autor * Redakční systém v následujícím rozsahu (časová náročnost) cca hodin Zákaznická sekce 3 hod. (správa zákazníků + autorizace, upload souborů a autorizovaný přístup) Textový obsah webu (kontakty, novinky, partneři apod.) 4 hod. Nabídka nemovitostí/ projektů vč. galerie 8 hod. Ukázky realizací vč. galerie 8 hod. Nabídka pronájmů vč. galerie 8 hod.   Tabulka  č.  11:  Dodatečné  výdaje  na  tvorbu  webových  stránek  (časová  náročnost)   Dodatečné služby pro doladění webových stránek během jejich provozu cca hodin Redakční systém 10 hod. Dodatečné úpravy stránek 7,5 hod. Implementace dynamických prvků 5 hod. Instalace do ostrého provozu 2 hod. Poptávkový formulář 1 hod. Optimalizace + SEO 3 hod. Závěrečné úpravy 1 hod. Celkem 14 750 Kč CELKEM 48 250 Kč Zdroj: autor     64  
 • 70.      Příloha  2:  Kompletní  analýza  klíčových  slov,  Seznam.cz   Seznam Klíčové slovo Měsíční hledanost Konkurence Atraktivita Homestaging 227 2 589 0,08768 Home staging 329 16 812 0,01957 Design interiérů 3 516 2 788 506 0,00126 Bytový designe 44 932 0,04721 Home staging praha cenik 5 188 0,02660 Rekonstrukce na klíč 13 370 1 283 950 0,01041 Bytovy design 73 987 233 0,00007 Bytový design 1 854 994 393 0,00186 Rekonstrukce koupelny 5 676 3 294 868 0,00172 3d home architect design 4 2 347 0,00170 Malometrážní byty a rekonstrukce 71 7 706 0,00921 Rekonstrukce rodinných domů 16 902 1 978 646 0,00854 Rekonstrukce staveb 18 322 2 496 343 0,00734 Co je to home staging 1 251 0,00398 Rekonstrukce budov 4 271 2 370 334 0,00180 Rekonstrukce podkroví 610 500 798 0,00122 Rekonstrukce bytu 4 757 5 606 482 0,00085 Rekonstrukce koupelen 2 014 2 830 736 0,00071 Rekonstrukce 4 352 7 913 333 0,00055 Rekonstrukce bytů 1 356 4 237 428 0,00032 Cena rekonstrukce koupelny 176 1 986 448 0,00009 Rekonstrukce koupelny cena 99 1 457 443 0,00007 Home design 229 4 362 330 0,00005 Design home 49 4 349 786 0,00001 Home and design 7 872 845 0,00001 Rekonstrukce domu 2 395 3 923 021 0,00061 Rekonstrukce domů 1 441 3 947 303 0,00037 Home art 1 333 1 650 431 0,00081 Rekonstrukce bytových domů 1 080 1 893 608 0.00057 Rekonstrukce bytu praha 496 1 215 596 0,00041 Rekonstrukce bytového domu 428 1 893 327 0,00023 Rekonstrukce interiérů 371 1 654 942 0,00022 Rekonstrukce praha 352 2 166 107 0,00016 Rekonstrukce bytů praha 312 1 300 159 0,00024 Rekonstrukce starého domu 284 1 327 746 0,00022 Rekonstrukce rodinného domu 267 1 674 346 0,00016 Zdroj: autor       65  
 • 71.      Příloha  3:  Kompletní  analýza  klíčových  slov,  Google.  cz   Google Klíčové slovo Měsíční hledanost Konkurence Atraktivita Konkurence PPC Homestaging 90 500 338 000 0,26775 0,59 Home staging 135 000 39 000 000 0,00346 0,55 Design interiérů 5 400 466 000 0,01159 0,58 Bytový designe 0 1 830 000 0,00 0 Home staging praha cenik 0 115000 0,00 0 Rekonstrukce na klíč 260 3 160 000 0,00008 0,71 Bytovy design 3 600 145 000 0,02483 0,66 Bytový design 4 400 1 830 000 0,00240 0,65 Rekonstrukce koupelny 12 100 2 600 000 0,00465 0,86 3d home architect design 22 200 11 200 000 0,00198 0,09 Malometrážní byty a rekonstrukce 0 9 060 0,00 0 Rekonstrukce rodinných domů 590 9 480 000 0,00006 0,86 Rekonstrukce staveb 880 7 980 000 0,00011 0,39 Co je to home staging 0 72 400 000 0,00 0 Rekonstrukce budov 480 2 860 000 0,00017 0,5 Rekonstrukce podkroví 480 1 120 000 0,00043 0,24 Rekonstrukce bytu 12 000 4 890 000 0,00247 0,83 Rekonstrukce koupelen 4 400 1 640 000 0,00268 0,88 Rekonstrukce 74 000 15 200 000 0,00487 0,52 Rekonstrukce bytů 12 100 6 180 000 0,00196 0,84 Cena rekonstrukce koupelny 1000 724 000 0,00138 0,9 Rekonstrukce koupelny cena 1000 877 000 0,00114 0,9 Home design 2 240 000 2 080 000 000 0,00108 0,42 Design home 2 240 000 2 080 000 000 0,00108 0,42 Home and design 2 240 000 2 050 000 000 0,00109 0,42 Rekonstrukce domu 5 400 20 800 000 0,00026 0,7 Rekonstrukce domů 5 400 6 470 000 0,00083 0,74 Home art 368 000 404 000 000 0,00091 0,15 Rekonstrukce bytových domů 210 3 400 000 0,00006 0,86 Rekonstrukce bytu praha 720 1 470 000 0,00049 0,81 Rekonstrukce bytového domu 260 4 000 000 0,00007 0,8 Rekonstrukce interiérů 260 2 830 000 0,00009 0,78 Rekonstrukce praha 2 400 15 500 000 0,00015 0,67 Rekonstrukce bytů praha 720 2 840 000 0,00025 0,81 Rekonstrukce starého domu 390 500 000 0,00078 0,62 Rekonstrukce rodinného domu 590 2 650 000 0,00022 0,84 Zdroj: autor         66  
 • 72.      Příloha  4:  Podoba  předkládaného  scénáře  uživatelského  testování   1. Kolik Vám je let? § 18-24 let § 25-30 let § 31-40 let § 41 let a více 2. Pohlaví § Muž § Žena 3. Jaké je Vaše vzdělání? § ZŠ § SŠ § VŠ 4. Kolik hodin denně trávíte na Internetu? § 1 hodinu § 2-3 hodiny § 4-5 hodiny § více než 5 hodin   5. K čemu nejvíce využíváte Internet? (např. zpravodajství, e-shopy, sociální sítě, zábava, studium, kultura, fóra) 6. Jaký je první dojem při vstoupení na webové stránky www.artbuilding.cz? 7. Líbí se vám použitá grafika a struktura úvodní stránky? 8. Odhadnete, čím se webové stránky zabývají a co nabízejí? 9. Co Vás na úvodní stránce nejvíce zaujalo natolik, že byste na to klikli? 10. Úkol č. 1: Najděte kontakt na Jitku Tůmovou a uveďte jej spolu s činností ve společnosti. (Jak dlouho vám nalezení cca trvalo + obtížnost nalezení?) 11. Úkol č. 2: Jste v situaci, kdy se zajímáte o realizovaný projekt apartmán Britanica, respektive vás zajímá, jak tento apartmán vypadá včetně jeho rozlohy. Popište cestu, kde byste tyto informace hledali a uveďte rozlohu apartmánu. (Jak dlouho vám nalezení cca trvalo + obtížnost nalezení?) 12. Úkol č. 3: Vstupte na libovolnou stránku (sekci či článek) a bez užití tlačítka „zpět“ v horní liště prohlížeče se vraťte na úvodní stránku webových stránek. 13. Úkol č. 4: Vstupte do sekce realizované projekty, klikněte na článek „činžovní dům Krkonošská“. Po rozkliknutí tohoto článku se vám zobrazí fotogalerie. Znovu klikněte na „prohlédnout celou galerii“ a projděte si celou galerii. Zdá se Vám procházení této galerie jednoduché nebo s prohlížením jednotlivých fotografií se vám naskytl nějaký problém?   67  
 • 73.       14. Úkol č. 5: Nalezněte stránku „Profil společnosti“. Měli jste s jejím nalezením problém? § Ano (Jak dlouho vám nalezení cca trvalo + obtížnost nalezení?) § Ne 15. Úkol č. 6: Vstupte na stránku „Profil společnosti“. Kdyby jste se zajímali o nabízené služby společnosti, oslovila by Vás společnost uvedenými informacemi a kontaktovali by jste ji? Popřípadě co byste změnili na této stránce? 16. Úkol č. 7: Kdyby jste měli zájem o využití služeb této společnosti jak byste ji kontaktovali? Popište tuto cestu na stránkách. 17. Doplňující postřehy účastníků testování při procházení webových stránek       68  
 • 74.      Příloha  5:  Testovaný  uživatel  1   1. Kolik Vám je let? a. 18-24 let b. 25-30 let c. 31-40 let d. 41 let a více 2. Pohlaví a. Muž b. Žena 3. Jaké je Vaše vzdělání? a. ZŠ b. SŠ c. VŠ 4. Kolik hodin denně trávíte na Internetu? a. 1 hodinu b. 2-3 hodiny c. 4-5 hodiny d. více než 5 hodin 5. K čemu nejvíce využíváte Internet? a. Zpravodajství b. E-shopy c. Sociální sítě d. Zábava e. Studium f. Kultura g. Fóra 6. Jaký je první dojem při vstoupení na webové stránky www.artbuilding.cz? § Dobrý, stránky se mi líbí a prošel bych si je jen tak ze zvědavosti, i kdybych se o jejich téma příliš nezajímal a měl čas 7. Líbí se vám použitá grafika a struktura úvodní stránky? § Stránky na mě působí jednoduše, mají hezkou grafiku a líbí se mi jejich použité barvy, stejně tak i úvodní fotografie. 8. Odhadnete, čím se webové stránky zabývají a co nabízejí? § Zabývají se a nabízejí rekonstrukci domů a jejich prodej/pronájem 9. Co Vás na úvodní stránce nejvíce zaujalo natolik, že byste na to klikli? § Realizované projekty 10. Úkol č. 1: Najděte kontakt na Jitku Tůmovou a uveďte jej spolu s činností ve společnosti. (Jak dlouho vám nalezení cca trvalo + obtížnost nalezení?) § Trvalo mi to cca 4s, kontakt jsem nalezl poměrně rychle a bez problému § Nalezeno na stránce s kontakty § Jitka Tůmová (Prodej a pronájem bytů, Prohlídky), Kontakty: Mobil: +420 720 107 434, E-mail: tumova@artbuilding.cz 11. Úkol č. 2: Jste v situaci, kdy se zajímáte o realizovaný projekt apartmán Britanica, respektive Vás zajímá, jak tento apartmán vypadá včetně jeho rozlohy. Popište cestu, kde byste tyto informace hledali a uveďte rozlohu apartmánu. (Jak dlouho vám nalezení cca trvalo + obtížnost nalezení?) § Cesta: Realizované projekty – Apartmán v Mariánských lázních - Návrh a realizace interiéru apartmánu rezidence Britania   69  
 • 75.       § doba nalezení: 10s (stránky jsou poměrně přehledné, i když bych zde doporučil rozřazení článků do nějakých kategorií) § Info: 2kk bez balkonu, užitná plocha cca 70m2 12. Úkol č. 3: Vstupte na libovolnou stránku (sekci či článek) a bez užití tlačítka „zpět“ v horní liště prohlížeče se vraťte na úvodní stránku webových stránek. § Neměl jsem s tím žádný problém, na úvodní stránku jsem se vrátil přes logo společnosti v horním levém rohu. Je to už poměrně běžné. 13. Úkol č. 4: Vstupte do sekce realizované projekty, klikněte na článek „činžovní dům Krkonošská“. Po rozkliknutí tohoto článku se vám zobrazí fotogalerie. Znovu klikněte na „prohlédnout celou galerii“ a projděte si celou galerii. Zdá se Vám procházení této galerie jednoduché nebo s prohlížením jednotlivých fotografií se vám naskytl nějaký problém? § Galerií fotografií jsem se pohyboval pomocí spodní lišty zobrazených fotografií, které galerie obsahuje. Až později jsem zjistil, že stačí kliknout na levou/pravou stranu fotografie a posunout se na další fotografii. Celkově na mě tato galerie působí dobře. 14. Úkol č. 5: Nalezněte stránku „Profil společnosti“. Měli jste s jejím nalezením problém? a. Ano (Jak dlouho vám nalezení cca trvalo + obtížnost nalezení?) b. Ne 15. Úkol č. 6: Vstupte na stránku „Profil společnosti“. Kdyby jste se zajímali o nabízené služby společnosti, oslovila by Vás společnost uvedenými informacemi a kontaktovali by jste ji? Popřípadě co byste změnili na této stránce? § Ano, informace se mi zdají postačující, ale abych společnost kontaktoval, musel bych si k tomu ještě projít některé realizované projekty. Možná mi zde chybí nějaké reference. 16. Úkol č. 7: Kdyby jste měli zájem o využití služeb této společnosti, jak byste ji kontaktovali? Popište tuto cestu na stránkách. § Přes stránku s kontakty bych se obrátila na p. Peškovou a kontaktoval bych ji emailem nebo telefonicky, pokud bych spěchal. Formulář bych vyplnil v momentě, kdy by mi uvedené kontaktní osoby nebrali telefon. 17. Doplňující postřehy účastníků testování při procházení webových stránek § Jak už jsem uváděl seznam článků v sekcích je nepřehledný, chtělo by jednotlivé projekty rozdělit do kategorií § U článků chybí miniatury a výčet všech článků na mě nijak nezapůsobil, kdybych se neúčastnil testu, tak bych tuto stránku asi nejspíš opustil § Kontaktní formulář bych nechal na stránce s kontakty, ale ještě dodatečně ho umístil samostatně někam na úvodní stránku (aspoň jako ikonu, která by na něj odkazovala)       70  
 • 76.      Příloha  6:  Testovaný  uživatel  2   1. Kolik Vám je let? a. 18-24 let b. 25-30 let c. 31-40 let d. 41 let a více 2. Pohlaví a. Muž b. Žena 3. Jaké je Vaše vzdělání? a. ZŠ b. SŠ c. VŠ 4. Kolik hodin denně trávíte na Internetu? a. 1 hodinu b. 2-3 hodiny c. 4-5 hodiny d. více než 5 hodin 5. K čemu nejvíce využíváte Internet? a. Zpravodajství b. E-shopy c. Sociální sítě d. Zábava e. Studium f. Kultura g. Fóra 6. Jaký je první dojem při vstoupení na webové stránky www.artbuilding.cz? § úvodní stránka je moderní, hezká kombinace barev 7. Odhadnete, čím se webové stránky zabývají a co nabízejí? § Přednostně rekonstrukcí nemovitostí a dle nadpisu bytový design soudím, že se zabývají také návrhem interiérů 8. Co Vás na úvodní stránce nejvíce zaujalo natolik, že byste na to klikli? § Bytový design 9. Líbí se vám použitá grafika a struktura úvodní stránky? § Ano, stránky se mi zdají na první pohled přehledné 10. Úkol č. 1: Najděte kontakt na Jitku Tůmovou a uveďte jej spolu s činností ve společnosti. (Jak dlouho vám nalezení cca trvalo + obtížnost nalezení?) § Zabralo mi to cca 6s, nepřišlo mi to nijak obtížné, stačilo přejít na stránku s kontakty § Jitka Tůmová (Prodej a pronájem bytů, Prohlídky), Kontakty: Mobil: +420 720 107 434, E-mail: tumova@artbuilding.cz 11. Úkol č. 2: Jste v situaci, kdy se zajímáte o realizovaný projekt apartmán Britanica, respektive vás zajímá, jak tento apartmán vypadá včetně jeho rozlohy. Popište cestu, kde byste tyto informace hledali a uveďte rozlohu apartmánu. (Jak dlouho vám nalezení cca trvalo + obtížnost nalezení?) § Cesta: Realizované projekty – Apartmán v Mariánských lázních - Návrh a realizace interiéru apartmánu rezidence Britania § doba nalezení: cca 15s (články nejsou rozřazené a seznam, který se mi zobrazil po kliknutí na „Realizované projekty“ na mě působil nepřehledně)   71  
 • 77.       § Info: 2kk bez balkonu, užitná plocha cca 70m2, s výhledem na kolonádu 12. Úkol č. 3: Vstupte na libovolnou stránku (sekci či článek) a bez užití tlačítka „zpět“ v horní liště prohlížeče se vraťte na úvodní stránku webových stránek. § Popravdě jsem s tím měla menší problém. Když jsem vstoupila na stránku „Připravované projekty“ nevěděla jsem jak se bez užití tohoto tlačítka vrátit zpět. Až když jsem vstoupila na nějaký konkrétní článek, tak se mi nad ním zobrazila mapa cesty a přes ní jsem se mohla vrátit na úvodní stránku. 13. Úkol č. 4: Vstupte do sekce realizované projekty, klikněte na článek „činžovní dům Krkonošská“. Po rozkliknutí tohoto článku se vám zobrazí fotogalerie. Znovu klikněte na „prohlédnout celou galerii“ a projděte si celou galerii. Zdá se Vám procházení této galerie jednoduché nebo s prohlížením jednotlivých fotografií se vám naskytl nějaký problém? § Navržená galerie se mi líbí. Procházení fotografií je jednoduché a poměrně rychlé. Stačí kliknout na pravou/levou stanu fotografie a zobrazí se další fotografie. 14. Úkol č. 5: Nalezněte stránku „Profil společnosti“. Měli jste s jejím nalezením problém? a. Ano (Jak dlouho vám nalezení cca trvalo + obtížnost nalezení?) b. Ne – ale přeci jenom bych tu ikonu s profilem zvětšila a více zviditelnila 15. Úkol č. 6: Vstupte na stránku „Profil společnosti“. Kdyby jste se zajímali o nabízené služby společnosti, oslovila by Vás společnost uvedenými informacemi a kontaktovali by jste ji? Popřípadě co byste změnili na této stránce? § Informace mi přijdou tak akorát, dlouhý text by nikdo nečetl, nebo by ho nepřečetl celý. Možná bych zde doporučila nějaké fotografie nejlepších projektů a reference. 16. Úkol č. 7: Kdyby jste měli zájem o využití služeb této společnosti, jak byste ji kontaktovali? Popište tuto cestu na stránkách. § Vešla bych na stránku s kontakty a předně vyplnila formulář, kam bych do komentáře napsala, co poptávám. 17. Doplňující postřehy účastníků testování při procházení webových stránek § Články týkající se jednotlivých projektů se mezi sebou různě promíchávají, bylo by dobré je nějak rozřadit § Chybí mi miniatury u jednotlivých článků, samotný text mě kolikrát nepřesvědčí, abych si některý z článků rozklikla § K tabulce „Čtěte také“ zobrazující se na pravé straně u článků bych měla jednu poznámku. V momentě kdy přes jeden z mnoha odkazů v této tabulce vstoupím na jiný článek, „link“ předešlé navštívené stránky se nijak nezabarví a já si nejsem jistá, jestli jsem už na této stránce byla.       72  
 • 78.      Příloha  7:  Katalogy  –  registrace  do  katalogů  firem   - Firmy-seznam.cz, - Firmy-centrum.cz, - Hyperinzerce.cz, - Ifirmy.cz, - Rejstrikfirem.com, - Top-firmy.cz, - Atlasfirem.cz, - Euroseznam.cz, - Euro-portal.cz.Příloha  8:  Katalogy  –  podklady  pro  prezentaci  Art&Building  s.r.o.  URL adresa: http://www.artbuilding.cz/Kontaktní e-mail: stranska@artbuilding.czTelefon: +420 777 025 685Firma: Art&Building s.r.o.Sídlo společnosti:České mládeže 359460 08 Liberec 8IČ: 28739680Titulek: Art&Building – pronájem nemovitostí, home staging, příprava nemovitosti kpronájmuKlíčová slova: home staging, bytový design, pronájem nemovitostí,Krátký popis: Developerská společnost Art&Building s.r.o. působí v segmentu realitníhotrhu se zaměřením na rekonstrukce a vybavení luxusních bytů. Společnost se zabývá takésprávou těchto objektů, finančním poradenstvím a přípravou nemovitostí k prodeji čipronájmu.Dlouhý popis:Developerská společnost Art&Building s.r.o. působí v segmentu realitního trhu se zaměřenímna rekonstrukce a vybavení luxusních bytů. Společnost se zabývá také správou těchto objektů,finančním poradenstvím a přípravou nemovitostí k prodeji či pronájmu. Art&building působí v České republice již od roku 2008. Vyhledáváme zajímavépříležitosti na realitním trhu a snažíme se vyplnit chybějící segment v oblasti poptávky poluxusních nemovitostech. Společnost Art&Building nabízí také novou službu HOME STAGING. Tatospecializovaná služba se zabývá přípravou nemovitostí k prodeji či pronájmu. Součástí službyHome Staging je i profesionální prezentace na realitním trhu. Tuto službu poskytujeme nejenrealitním kancelářím, ale také soukromým osobám. Proč a kdy tuto službu využít? Výhodou využití této služby přímo majitelem nemovitosti je větší zisk a kratší dobapro nalezení kupujícího. Realitní kanceláře mohou získat prostřednictvím této služby vyššíprovizi za zprostředkování prodeje díky tomu, že pomohou kupujícímu nelézt byt či důmblíže jeho představám.   73  
 • 79.      Příloha  9:  PR  články  a  webové  stránky  –  vybrané  PR  weby   - okowebu.cz, - prtipy.info, - web-recenze.cz, - tiskoviny.info, - zapisnicek.info, - rychlepr.info, - seo-clanek.eu, - vaseodkazy.info, - seoprofik.info.Příloha  10:  PR  články  a  webové  stránky  –  PR  článek  Prodáváte nemovitost? Vyzkoušejte home staging!Co je to home staging?Home staging je příprava nemovitosti na prodej nebo pronájem a její profesionálníprezentace na realitním trhu. Tato oblast souvisí také s bytovým designem, ale nezaměřuje setolik na zařízení vlastního bytu nebo firemních prostor. Cílem je spíše zvýšit atraktivitunemovitosti pro co nejširší okruh zájemců o její prodej nebo pronájem. Na rozdíl odinteriérového designu, který je zaměřen na vlastní domov nebo firemní prostory, Homestaging se zaměřuje na nemovitosti určené k prodeji nebo pronájmu. Home staging, kterou poskytuje například společnost Art&Building s.r.o., zahrnujecelou škálu přístupů. Znalecké oko zkušeného estéta odhalí a odstraní negativní elementy,které by zájemci bránili představit si, že právě zde bude bydlet. Často stačí jen drobné úpravyspočívající ve sladění barev, uspořádání nábytku a nastavení osvětlení. Může být ale zapotřebíi rozsáhlejší rekonstrukce. Proč využít službu home staging? Vyplatí se investovat do rekonstrukce bytu, kterýprodávám? Největší výhodou této služby je, že otevírá cestu k nemovitosti pro nové skupinyzákazníků. Majitel nebo správce nemovitosti získává díky rozšířenému poli poptávajícíchnájemníka nebo kupujícího v kratší době. Výsledkem je tedy úspora Vašeho času i peněz.Kontaktujte nás pro více informací o přípravě Vaší nemovitosti.     74  

×