Ninvolvu lillIstudenti

Xi suġġerimenti u pariri
dwar kif tinvolvi lillistudenti fl-ippjanar u limplimmentazzjoni ta’
proġ...
Ninvolvu lill-istudenti
It-twettiq ta’ proġett tal-eTwinning tista’ tkun
esperjenza soddisfaċenti għall-għalliem u
għall-i...
Qabel il-Proġett
Spjega l-idea ġenerali
tal-proġett u involvu
lill-istudenti fl-ippjanar
tiegħu

Spjega li lparteċipanti
k...
Qabel il-Proġett
Ftehmu fuq għadd
ta’ suġġetti
interessanti biex
tiddiskutu u
tiżviluppaw Waqt ilProġett
L-Ippjanar tal-Proġett
Evalwa l-għarfien talistudenti minn pajjiżi
oħra u ara x’jixtiequ
jkunu jafu

Agħmel lill-istudenti...
L-Ippjanar tal-Proġett
Ftehmu dwar l-għodod li
se tużaw waqt il-Proġett

Introduċi tTwinSpace lillistudenti
Waqt il-Proġett
Oħloq Rokna għallIstudenti fil-klassi, jew
f’post ieħor fl-iskola, bħala
spazju ddedikat għallesibizzjoni ...
Waqt il-Proġett
Ħallat studenti minn
skejjel imsieħba,
f’pari jew fi gruppi
mħallta, biex tiżgura
li kull student ikollu
m...
Waqt il-Proġett
Itlob għal voluntiera
biex jimmaniġġjaw
ċerta aspetti tatTwinSpace

Ħalli lill-istudenti
jipproponu suġġet...
Waqt il-Proġett

Oħloq kalendarju komuni
ta’ attivitajiet għallistudenti biex tirreferu għal
(p.eż., festi nazzjonali,
avv...
Waqt il-Proġett
Involvi lill-istudenti
kollha fl-attivitajiet.
Ipproponi attivitajiet
differenti skont linteressi u l-ħili...
Waqt il-Proġett

Stabbilixxi kriterji ta’
valutazzjoni li l-istudenti
mbagħad jimlew fi stadju
aktar tard

Enfasizza lkomu...
Wara l-Proġett
Iddiskuti l-aspetti pożittivi u
negattivi tal-proġett malistudenti tiegħek. Iddiskuti laspettattivi bikrin ...
Wara l-Proġett
Involvi lill-istudenti fit-tixrid
tar-riżultati tal-proġett lillkomunità edukattiva u lil
hinn
Wara l-Proġett
Applika għal Label ta’
Kwalità u, jekk tkun
suċċess, iċċelebraha
mal-istudenti
Involvi persuni oħra

Tista’ tinvolvi wkoll kollegi, billi taqsam irriżultati tal-proġett tiegħek magħhom u
titlobhom jinv...
Involvi persuni oħra

Organizza “open days” mal-ġenituri talistudenti u agħmel li l-istudenti jippreżentaw ilproġett. Inti...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

eTwinning Maltese involving pupils

283 views
204 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
283
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
31
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

eTwinning Maltese involving pupils

 1. 1. Ninvolvu lillIstudenti Xi suġġerimenti u pariri dwar kif tinvolvi lillistudenti fl-ippjanar u limplimmentazzjoni ta’ proġett tal-eTwinning
 2. 2. Ninvolvu lill-istudenti It-twettiq ta’ proġett tal-eTwinning tista’ tkun esperjenza soddisfaċenti għall-għalliem u għall-istudenti. Stabbilejna xi suġġerimenti hawn taħt dwar kif tiżgura li l-istudenti jiksbu kemm jistgħu mill-involviment tagħhom fleTwinning
 3. 3. Qabel il-Proġett Spjega l-idea ġenerali tal-proġett u involvu lill-istudenti fl-ippjanar tiegħu Spjega li lparteċipanti kollha (għalliema u studenti) se jkollhom rwol x’jilagħbu
 4. 4. Qabel il-Proġett Ftehmu fuq għadd ta’ suġġetti interessanti biex tiddiskutu u tiżviluppaw Waqt ilProġett
 5. 5. L-Ippjanar tal-Proġett Evalwa l-għarfien talistudenti minn pajjiżi oħra u ara x’jixtiequ jkunu jafu Agħmel lill-istudenti jippjanaw kif se jippreżentaw liskola, ir-reġjun u lpajjiż tagħkom
 6. 6. L-Ippjanar tal-Proġett Ftehmu dwar l-għodod li se tużaw waqt il-Proġett Introduċi tTwinSpace lillistudenti
 7. 7. Waqt il-Proġett Oħloq Rokna għallIstudenti fil-klassi, jew f’post ieħor fl-iskola, bħala spazju ddedikat għallesibizzjoni tal-proġett.
 8. 8. Waqt il-Proġett Ħallat studenti minn skejjel imsieħba, f’pari jew fi gruppi mħallta, biex tiżgura li kull student ikollu mill-inqas imsieħeb wieħed Ara li l-istudenti ‘jiltaqgħu’ permezz ta’ ċett jew vidjokonferenza
 9. 9. Waqt il-Proġett Itlob għal voluntiera biex jimmaniġġjaw ċerta aspetti tatTwinSpace Ħalli lill-istudenti jipproponu suġġetti għad-diskussjoni waqt il-proġett
 10. 10. Waqt il-Proġett Oħloq kalendarju komuni ta’ attivitajiet għallistudenti biex tirreferu għal (p.eż., festi nazzjonali, avvenimenti sportivi, eċċ.)
 11. 11. Waqt il-Proġett Involvi lill-istudenti kollha fl-attivitajiet. Ipproponi attivitajiet differenti skont linteressi u l-ħiliet talistudenti, biex tinkoraġġixxi linvolviment kontinwu fil-proġett Integrata l-proġett fillkurrikulu biex ix-xogħol isir waqt il-ħin tat-tagħlim u jkun kontribut naturali mill-istudenti (u mhux jitqies bħala xogħol “żejjed”)
 12. 12. Waqt il-Proġett Stabbilixxi kriterji ta’ valutazzjoni li l-istudenti mbagħad jimlew fi stadju aktar tard Enfasizza lkomunikazzjoni bejn l-istudenti aktar milli tiffoka fuq ilgrammatika
 13. 13. Wara l-Proġett Iddiskuti l-aspetti pożittivi u negattivi tal-proġett malistudenti tiegħek. Iddiskuti laspettattivi bikrin tagħhom u kif dawn żviluppaw
 14. 14. Wara l-Proġett Involvi lill-istudenti fit-tixrid tar-riżultati tal-proġett lillkomunità edukattiva u lil hinn
 15. 15. Wara l-Proġett Applika għal Label ta’ Kwalità u, jekk tkun suċċess, iċċelebraha mal-istudenti
 16. 16. Involvi persuni oħra Tista’ tinvolvi wkoll kollegi, billi taqsam irriżultati tal-proġett tiegħek magħhom u titlobhom jinvolvu rwieħhom fil-proġett jew jgħinu fit-tixtrid tar-riżultati tal-proġett.
 17. 17. Involvi persuni oħra Organizza “open days” mal-ġenituri talistudenti u agħmel li l-istudenti jippreżentaw ilproġett. Inti tista’ wkoll tinvolvi lill-ġenituri filproġett billi tistedinhom fit-TwinSpace, biex ikunu jistgħu jaraw is-suġġetti li qed jaħdmu fuqhom it-tfal tagħhom.

×