Cellular Manufacturing

 • 1,343 views
Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,343
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
70
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. HÜCRESEL İMALAT Aslı BURNAK 2000503007 Hilal DEMİRHAN 2000503016 Şafak DİRİK 2000503018 Ahmet DURAN 2000503019 24 / 12 / 2002
 • 2.
  • Üretim Nedir?
  • Tarihsel Gelişim
  • Tanım
  • Hücresel İmalat Çeşitleri
  • Unattended Machining
  • İmalat Hücresinin Tasarlanması
  • Hücrenin Oluşturulması
  • Hücresel Üretimin Sorunları
  • Hücresel Üretim Sistemi Avantajları
  • Hücresel Üretim & Esnek Üretim
 • 3. ÜRETİM NEDİR?
  • Emek, sermaye, toprak & bunların birleşiminden doğan mal ve hizmettir.
 • 4. TARİHSEL GELİŞİM "Siyah olmak koşuluyla istediğiniz renk araba alabilirsiniz.“ HENRY FORD
 • 5. TEMEL AMAÇ
  • Üretim sistemleri içinde;
  • Her türlü israfı yok etmek,
  • Mevcut sistemi basitleştirmek & geliştirmek,
  • Yalın & efektif hale getirmek,
  • Efektif olarak işletmektir.
 • 6. HÜCRESEL İMALAT SİSTEMİ
  • Düşük ayar süreleri,
  • Ürün tipini değiştirmede kolaylık,
  • Düşük stok miktarları,
  • Gereksiz taşımalarda azalma sağlar.
 • 7. İMALAT HÜCRESİ
  • GT uygulamasının ilk basamağı
  • Parça aileleri üretmek için bir grup makinanın yakın olarak konumlandırılması
  • Bir tek makinadan daha büyük, bir departmandan daha küçük olan iş birimi
 • 8. İDEAL HÜCRE
  • Yüksek oranda benzer ürünler üretir.
  • 3-12 kişi ve 5-15 iş istasyonunu içerir.
  • Kendini kendini kontrol edebilir.
  • Gerekli tüm ekipman & kaynakları bulundurur.
 • 9.  
 • 10. ÇEŞİTLERİ
  • Geleksel stand-alone NC makinaları
  • Tek NC makine hücresi (minicell)
  • Entegre çoklu makine hücresi
  • FMS
 • 11. Tek NC makine hücresi
 • 12. Tek NC makina hücresi
 • 13. Entegre Çoklu Makine Hücresi
 • 14. Unattended Machining ( UM )
  • B ir NC makinan ı n 8 saat veya daha fazla operatörsüz çal ış mas ıdır.
 • 15. UM DEVAM...
  • Parçalar ne ti p malzemelerden üretiliyor?
  • Makin a ne kadar süre operatörsüz çal ışacak?
  • Makinay ı çal ıştırm ak için gerekli haz ı rl ı klar ?
  • Makinanın z arar verme riski nedir ?
  • K aç farkl ı parça operatörsüz üretilebilir?
 • 16. UM YARARLARI
  • Arttırılmış makina kullanımı,
  • Operasyon kalitesinde sabitlik,
  • Tahmin edilebilirliğin gelişmesi,
  • Daha az yer kaplama…
 • 17. DOĞRU WORKCELL TASARIMI
  • 1. Ürünü Seçmek
  • Sezgisel gruplandırma
  • Ürün akış analizi
  • Sınıflandırma & kodlama
 • 18. WORKCELL TASARIMI...
  • 2. Engineer the Process
  • Gerekli kişi sayısı,
  • Makina & iş istasyonu sayısı,
  • Parti büyüklükleri,
  • TAKT zamanı hesaplanır.
 • 19. WORKCELL TASARIMI...
  • 3. Altyap ı Tasar ı m ı
  • Çizelgeleme metodları,
  • Malzeme taşıma,
  • Denetleme prosesleri tasarlanır.
 • 20. WORKCELL TASARIMI...
  • 4. Layout tasarımı
  • Takım gücünü arttırır.
  • Malzeme akışını kolaylaştırır.
 • 21.  
 • 22.  
 • 23. HÜCREN i N OLU Ş TURULMASI
  • Parçalar ı n i ş lem s ı ras ı belirlenir.
  • Makine parça matrisi elde edilir.
  • S ı n ı fland ı rma i ş lemi yap ı l ı r.
  • Fabrika düzeni yönteme dayal ı geli ş tirilir.
  • Hücre içinde çalıştırılan bir program yard ı m ı yla “hücresel imalat” olu ş turulur.
 • 24. H.Ü.S. PLANLAMASI
  • Yapılacak uzun dönemli planlamalar;
  • İşletmenin uzun dönemli ürün & kapasite planlamasıyla,
  • İşletmenin teknoloji stratejisiyle,
  • doğrudan alakalıdır.
 • 25. Yatırım kararının nedenleri
  • Rekabet edilebilirliği sağlamak, teknolojik gelişmelerden uzak kalmamak,
  • Kalite & teslim süresi konusunda pazar taleplerini karşılamak…
 • 26. ÜRETİMDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER
  • Parça çeşidinin belli bir değerin üstüne çıkmasıyla üretkenliğin düşmesi,
  • NC & CNC tezgahların neden olduğu yüksek ara stoklar,
  • Bazı ürün üretimlerinin son bulması,
  • Talepteki değişmeler,
 • 27. HÜS AVANTAJLARI
  • Kısa dönemde;
  • Mühendislik & proses değişimleri kolaydır.
  • Kullanım oranları yüksektir.
  • İşlem çok hızlı sonuçlanır.
  • Takım hataları azalır.
  • İletişim kolaydır.
  • Takım bilincini arttırır.
 • 28. AVANTAJLAR...
  • Uzun dönemde;
  • Ürün hacminin arttırır.
  • Farklı ürün karışımları işlenebilir.
  • Ürün ailelerine yenilerinin katılması kolaydır.
 • 29. DEZAVANTAJLARI
  • İşlem dengesizliği,
  • Manuel takım değiştirme,
  • İhtiyaçların giderilmesindeki yönetim eksikliğidir.
 • 30. ÖNCE SONRA
 • 31. KEY ELEMENT FUNCTIONAL CELLULAR Inter-department Moves Many Few Travel Distance 500'-4000' 100'-400' Route Structure Variable Fixed Queues 12-30 3-5 Throughput Time Weeks Hours Response Time Weeks Hours Inventory Turns 3-10 15-60 Supervision Difficult Easy Teamwork Inhibits Enhances Quality Feedback Days Minutes Skill Range Narrow Broad Scheduling Complex Simple Equipment Utilization 85%-95% 70%-80%
 • 32. H.Ü.S nin Kazanımları Makinalar arası parça hareketi Pro ses rota kar tları sayısı
 • 33. Hücresel İmalat & Esnek İmalat
  • ESNEKLİK : Bir parti üretimden farklı çeşit üretime kolayca geçilebilmesi durumudur.
 • 34. BENZERLİKLERİ
  • Otomasyon seviyesi üretimin gereğince değiştirilebilir.
  • Planlamada hassas üretim analizi gerektirir.
  • Part programların tedariği,
  • Kullanılacak aletlerin tedariği,
  • Techizatın tamamlanması gereksinimleri aynıdır.
 • 35. FARKLARI
  • FMS;
  • M erkezi kontrol bilgisayar ı n ı n geli ş mi ş li ğ i,
  • Ya z ı l ı m ı n üstünlü ğ ü,
  • T ak ı mlar kapasitesi ,
  • P arçalar ı n bütünlü ğ ü,
  • M alzeme ta şı ma ve kontrol sisteminin esnekli ğ i
  • açısından daha etkindir .
 • 36. TEŞEKKÜRLER…