Cellular Manufacturing
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Cellular Manufacturing

on

 • 1,808 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,808
Slideshare-icon Views on SlideShare
1,806
Embed Views
2

Actions

Likes
0
Downloads
66
Comments
0

1 Embed 2

http://www.slideshare.net 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Cellular Manufacturing Cellular Manufacturing Presentation Transcript

  • HÜCRESEL İMALAT Aslı BURNAK 2000503007 Hilal DEMİRHAN 2000503016 Şafak DİRİK 2000503018 Ahmet DURAN 2000503019 24 / 12 / 2002
   • Üretim Nedir?
   • Tarihsel Gelişim
   • Tanım
   • Hücresel İmalat Çeşitleri
   • Unattended Machining
   • İmalat Hücresinin Tasarlanması
   • Hücrenin Oluşturulması
   • Hücresel Üretimin Sorunları
   • Hücresel Üretim Sistemi Avantajları
   • Hücresel Üretim & Esnek Üretim
  • ÜRETİM NEDİR?
   • Emek, sermaye, toprak & bunların birleşiminden doğan mal ve hizmettir.
  • TARİHSEL GELİŞİM "Siyah olmak koşuluyla istediğiniz renk araba alabilirsiniz.“ HENRY FORD
  • TEMEL AMAÇ
   • Üretim sistemleri içinde;
   • Her türlü israfı yok etmek,
   • Mevcut sistemi basitleştirmek & geliştirmek,
   • Yalın & efektif hale getirmek,
   • Efektif olarak işletmektir.
  • HÜCRESEL İMALAT SİSTEMİ
   • Düşük ayar süreleri,
   • Ürün tipini değiştirmede kolaylık,
   • Düşük stok miktarları,
   • Gereksiz taşımalarda azalma sağlar.
  • İMALAT HÜCRESİ
   • GT uygulamasının ilk basamağı
   • Parça aileleri üretmek için bir grup makinanın yakın olarak konumlandırılması
   • Bir tek makinadan daha büyük, bir departmandan daha küçük olan iş birimi
  • İDEAL HÜCRE
   • Yüksek oranda benzer ürünler üretir.
   • 3-12 kişi ve 5-15 iş istasyonunu içerir.
   • Kendini kendini kontrol edebilir.
   • Gerekli tüm ekipman & kaynakları bulundurur.
  •  
  • ÇEŞİTLERİ
   • Geleksel stand-alone NC makinaları
   • Tek NC makine hücresi (minicell)
   • Entegre çoklu makine hücresi
   • FMS
  • Tek NC makine hücresi
  • Tek NC makina hücresi
  • Entegre Çoklu Makine Hücresi
  • Unattended Machining ( UM )
   • B ir NC makinan ı n 8 saat veya daha fazla operatörsüz çal ış mas ıdır.
  • UM DEVAM...
   • Parçalar ne ti p malzemelerden üretiliyor?
   • Makin a ne kadar süre operatörsüz çal ışacak?
   • Makinay ı çal ıştırm ak için gerekli haz ı rl ı klar ?
   • Makinanın z arar verme riski nedir ?
   • K aç farkl ı parça operatörsüz üretilebilir?
  • UM YARARLARI
   • Arttırılmış makina kullanımı,
   • Operasyon kalitesinde sabitlik,
   • Tahmin edilebilirliğin gelişmesi,
   • Daha az yer kaplama…
  • DOĞRU WORKCELL TASARIMI
   • 1. Ürünü Seçmek
   • Sezgisel gruplandırma
   • Ürün akış analizi
   • Sınıflandırma & kodlama
  • WORKCELL TASARIMI...
   • 2. Engineer the Process
   • Gerekli kişi sayısı,
   • Makina & iş istasyonu sayısı,
   • Parti büyüklükleri,
   • TAKT zamanı hesaplanır.
  • WORKCELL TASARIMI...
   • 3. Altyap ı Tasar ı m ı
   • Çizelgeleme metodları,
   • Malzeme taşıma,
   • Denetleme prosesleri tasarlanır.
  • WORKCELL TASARIMI...
   • 4. Layout tasarımı
   • Takım gücünü arttırır.
   • Malzeme akışını kolaylaştırır.
  •  
  •  
  • HÜCREN i N OLU Ş TURULMASI
   • Parçalar ı n i ş lem s ı ras ı belirlenir.
   • Makine parça matrisi elde edilir.
   • S ı n ı fland ı rma i ş lemi yap ı l ı r.
   • Fabrika düzeni yönteme dayal ı geli ş tirilir.
   • Hücre içinde çalıştırılan bir program yard ı m ı yla “hücresel imalat” olu ş turulur.
  • H.Ü.S. PLANLAMASI
   • Yapılacak uzun dönemli planlamalar;
   • İşletmenin uzun dönemli ürün & kapasite planlamasıyla,
   • İşletmenin teknoloji stratejisiyle,
   • doğrudan alakalıdır.
  • Yatırım kararının nedenleri
   • Rekabet edilebilirliği sağlamak, teknolojik gelişmelerden uzak kalmamak,
   • Kalite & teslim süresi konusunda pazar taleplerini karşılamak…
  • ÜRETİMDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER
   • Parça çeşidinin belli bir değerin üstüne çıkmasıyla üretkenliğin düşmesi,
   • NC & CNC tezgahların neden olduğu yüksek ara stoklar,
   • Bazı ürün üretimlerinin son bulması,
   • Talepteki değişmeler,
  • HÜS AVANTAJLARI
   • Kısa dönemde;
   • Mühendislik & proses değişimleri kolaydır.
   • Kullanım oranları yüksektir.
   • İşlem çok hızlı sonuçlanır.
   • Takım hataları azalır.
   • İletişim kolaydır.
   • Takım bilincini arttırır.
  • AVANTAJLAR...
   • Uzun dönemde;
   • Ürün hacminin arttırır.
   • Farklı ürün karışımları işlenebilir.
   • Ürün ailelerine yenilerinin katılması kolaydır.
  • DEZAVANTAJLARI
   • İşlem dengesizliği,
   • Manuel takım değiştirme,
   • İhtiyaçların giderilmesindeki yönetim eksikliğidir.
  • ÖNCE SONRA
  • KEY ELEMENT FUNCTIONAL CELLULAR Inter-department Moves Many Few Travel Distance 500'-4000' 100'-400' Route Structure Variable Fixed Queues 12-30 3-5 Throughput Time Weeks Hours Response Time Weeks Hours Inventory Turns 3-10 15-60 Supervision Difficult Easy Teamwork Inhibits Enhances Quality Feedback Days Minutes Skill Range Narrow Broad Scheduling Complex Simple Equipment Utilization 85%-95% 70%-80%
  • H.Ü.S nin Kazanımları Makinalar arası parça hareketi Pro ses rota kar tları sayısı
  • Hücresel İmalat & Esnek İmalat
   • ESNEKLİK : Bir parti üretimden farklı çeşit üretime kolayca geçilebilmesi durumudur.
  • BENZERLİKLERİ
   • Otomasyon seviyesi üretimin gereğince değiştirilebilir.
   • Planlamada hassas üretim analizi gerektirir.
   • Part programların tedariği,
   • Kullanılacak aletlerin tedariği,
   • Techizatın tamamlanması gereksinimleri aynıdır.
  • FARKLARI
   • FMS;
   • M erkezi kontrol bilgisayar ı n ı n geli ş mi ş li ğ i,
   • Ya z ı l ı m ı n üstünlü ğ ü,
   • T ak ı mlar kapasitesi ,
   • P arçalar ı n bütünlü ğ ü,
   • M alzeme ta şı ma ve kontrol sisteminin esnekli ğ i
   • açısından daha etkindir .
  • TEŞEKKÜRLER…