Секретаріат Кабінету Міністрів України
     Регіональне представництво Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні
Інститут...
УДК 000.000 (000)
ББК 00.0(УКР)00
  А00
   Запровадження комунікацій у суспільстві/За заг. ред. Н.К. Дніпренко, В....
Запровадження комунікацій у суспільстві  3
              Передмова

  Ефективна комунікація між органа...
4  Запровадження комунікацій у суспільстві
                    Концепція
    проекту Закону Ук...
Концепція проекту Закону України «Про основні засади державної комунікативної політики»  5передбачити: визначення тер...
К
          Наталія Дніпренко
                   Запровадження
              ...
Запровадження комунікацій у суспільстві  7цій також поступово отримують визна-    осторонь важливих соціально-кому...
8  Запровадження комунікативної політики в Україні — вимога сьогодення    Наталія Дніпренко
  функції маніпулюв...
К
          Володимир Різун
          директор Інституту журналістики
          КНУ імені Та...
10  Поняття про соціальні комунікації в системі взаємозв’язків влади з громадою  Володимир Різун
   однозначно пр...
Запровадження комунікацій у суспільстві  11цьому суб’єктно-об’єктному зв’язку.    для цього громада повинна створи...
М
          Ігор Рубан
                    12
          Голова Державного коміте...
Запровадження комунікацій у суспільстві                  13
                    ...
Пріоритети державної політики в сфері розбудови
14  національного інформаційного простору та інформаційного суспільства ...
15
Тім Граут-Сміт          Ліля Побережська         Людмила Гуменюк
Media Players Internatinal,    M...
Тім Граут-Сміт,
16  Сучасна урядова комунікація: приклад Великої Британії    Ліля Побережська, Людмила Гуменюк
  ...
Запровадження комунікацій у суспільстві          17
                            ...
Тім Граут-Сміт,
18  Сучасна урядова комунікація: приклад Великої Британії    Ліля Побережська, Людмила Гуменюк
  ...
Запровадження комунікацій у суспільстві  19ми не чекаємо, поки люди прийдуть      68%. А за даними Державного к...
Com politics final
Com politics final
Com politics final
Com politics final
Com politics final
Com politics final
Com politics final
Com politics final
Com politics final
Com politics final
Com politics final
Com politics final
Com politics final
Com politics final
Com politics final
Com politics final
Com politics final
Com politics final
Com politics final
Com politics final
Com politics final
Com politics final
Com politics final
Com politics final
Com politics final
Com politics final
Com politics final
Com politics final
Com politics final
Com politics final
Com politics final
Com politics final
Com politics final
Com politics final
Com politics final
Com politics final
Com politics final
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Com politics final

2,288
-1

Published on

Published in: Technology, Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,288
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Com politics final

 1. 1. Секретаріат Кабінету Міністрів України Регіональне представництво Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Збірка статей за результатами круглого столу «Запровадження світових стандартів комуніка- ції між владою та громадськістю — план дій для України», проведеного Секретаріатом Кабінету Міністрів України 1 грудня 2009 р. у Клубі Кабінету Міністрів України Запровадження комунікацій у суспільстві Київ-2009
 2. 2. УДК 000.000 (000) ББК 00.0(УКР)00 А00 Запровадження комунікацій у суспільстві/За заг. ред. Н.К. Дніпренко, В.В. Різуна − К.: ТОВ «Вістка», 2009. − 56 с. ISBN 000-000-00-0 У збірці матеріалів круглого столу «Запровадження світових стандартів комуніка- ції між владою та громадськістю − план дій для України» відображено позиції експер- тів та науковців щодо теоретичних засад, проблем і перспектив соціальних комунікацій, зокрема між державою та суспільством. Великий науковий резонанс під час круглого столу викликало тлумачення понять «комунікативний» − «комунікаційний». У даній збірці матеріалів позиція авторів щодо трактування базових термінів, зокрема понять «комунікативний» − «комунікаційний» є автентичною. Матеріали підготовлено в рамках співпраці Секретаріату Кабінету Міністрів України з неурядовими організаціями «Центр медіареформ» (Україна), «Media Players International» (Велика Британія) у рамках проекту «Комунікація з громадянами: знаряддя для прозорого врядування в Україні». Круглий стіл та публікація здійснені завдяки партнерству з Регіональним пред- ставництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. УДК 000.000 (000) ББК 00.0(УКР)00с ISBN 000-000-00-0
 3. 3. Запровадження комунікацій у суспільстві 3 Передмова Ефективна комунікація між органами державної влади та громадянським суспіль- ством є важливим проявом демократичного розвитку країни. Через комунікацію від- бувається зворотній зв'язок, коли уряд може краще інформувати про свою діяльність суспільство, а також дізнається про оцінку цієї діяльності з боку активних верств населення, що їх представляють інституції громадянського суспільства. З другого боку, беручи до уваги, що цілями громадських організацій є реалізація й захист інтересів певних груп населення, які вони представляють, комунікація з орга- нами влади для них є одним із найважливіших механізмів реалізації цих інтересів. Здій- снюючи зворотній вплив на органи державної влади, громадські організації інформують їх про суспільні настрої та бажання й лобіюють інтереси населення, здій- снюють моніторинг державної політики в плані ефективної реалізації цих інтересів. В Україні громадянське суспільство перебуває на стадії розвитку. На сьогодні іс- нують активні організації, що реалізовують інтереси груп населення, які вони пред- ставляють, проте їх ще мало й вони представлені далеко не у всіх сферах. У той же час існує величезна кількість зареєстрованих неурядових організацій, проте слід гово- рити про кількість справді діючих і, тим більше, ефективних. Досягнення прозорості процесу прийняття державних рішень та вироблення державної політики, яке є мож- ливим за умови не тільки доброї волі з боку державних органів влади, але й сильних громадських інституцій, сприятиме вирішенню багатьох інших проблем, зокрема, бо- ротьбі з корупцією. В Україні довгий час панувала в основному інформаційна політика, коли органи державної влади інформували населення й зворотній зв'язок не був важливим. Це також можна пояснити поширеною позицією серед суспільства, що влада повинна все зробити сама й якщо їй вдається це − добре, якщо ні, то можна її критикувати. Відрадно, що наразі відбувається процес реформування й посилюється розуміння важливої ролі громадськості та необхідності створення моделі суспільних відносин, за яких громадянське суспільство спільно з органами влади могло б працювати на по- кращення життя в державі. Ми сподіваємося, що дана публікація стане кроком для зміцнення відносин у площині влада − суспільство. Урсула Кох-Лаугвітц Директор Регіонального представництва Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні
 4. 4. 4 Запровадження комунікацій у суспільстві Концепція проекту Закону України «Про основні засади державної комунікативної політики» Загальна частина Налагодження комунікації між органами державної влади, органами місцевого са- моврядування, засобами масової комунікації і громадськістю є важливою умовою де- мократичного розвитку держави, становлення громадянського суспільства. Згідно з Конституцією України (254к/96-ВР) громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, надсилати індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб. На сьогодні питання налагодження комунікації між органами державної влади, ор- ганами місцевого самоврядування, засобами масової комунікації і громадськістю част- ково регулюється Законами України «Про інформацію» (2657-12), «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» (539/97-ВР), «Про основні засади розвитку ін- формаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» (537-16 , «Про засади держав- ної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (1160-15), «Про звернення громадян» (393/96-ВР), «Про місцеве самоврядування в Україні» (280/97-ВР). Результати аналізу зазначених законів свідчать про те, що рівень правового врегу- лювання питання налагодження комунікації між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, засобами масової комунікації і громадськістю не повною мірою відповідає рівню розвитку українського суспільства та світовим тенденціям. Отже, необхідно удосконалити механізм регулювання процесу обміну інформацією, зокрема впровадити принцип партнерської взаємодії, що передбачає не тільки ін- формування населення, а і налагодження ефективного зворотного зв'язку, проведення відповідної роз'яснювальної роботи, встановлення громадського контролю за діяль- ністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування. У зв'язку з цим існує нагальна потреба у розробленні основних засад державної комунікативної полі- тики, впровадження стандартів інформаційного обміну між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, засобами масової комунікації і громадськістю. Мета Концепції Метою Концепції є визначення шляхів законодавчого врегулювання питання за- безпечення взаємодії між органами державної влади, органами місцевого самовря- дування, засобами масової комунікації і громадськістю на засадах рівноправного партнерства, що сприятиме зміцненню демократії, становленню громадянського та інформаційного суспільства. Шляхи розв'язання проблеми Оптимальним шляхом розв'язання проблеми є розроблення і прийняття Закону України «Про основні засади державної комунікативної політики», у якому необхідно
 5. 5. Концепція проекту Закону України «Про основні засади державної комунікативної політики» 5 передбачити: визначення термінів «державна комунікативна політика», «комунікація», «відкритість», «прозорість», «інститут громадянського суспільства», «громадськість», «громадська рада», «консультації з громадськістю», «громадське обговорення», «вивчення громадської думки», «електронні консультації», «громадський контроль», «засоби масової комунікації» тощо; принципи реалізації державної комунікативної політики; цілі та пріоритети державної комунікативної політики, зокрема: - сприяння становленню громадянського та інформаційного суспільства; - розроблення стандартів комунікації між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, засобами масової комунікації і громадськістю, що відпо- відають міжнародним вимогам; - підвищення рівня відкритості і прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування; - формування у населення комунікативної культури; права та обов'язки органів державної влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової комунікації та інститутів громадянського суспільства; основні напрями реалізації державної комунікативної політики, зокрема: - удосконалення нормативно-правової бази у сфері суспільних комунікацій; - сприяння забезпеченню суспільної стабільності, підвищенню рівня довіри гро- мадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування; - формування системи комунікації між органами державної влади, органами міс- цевого самоврядування, засобами масової комунікації і громадськістю; - проведення серед населення роз'яснювальної роботи щодо пріоритетів дер- жавної політики, механізму участі в управлінні державними справами, вирішенні пи- тань місцевого значення. Очікувані результати Прийняття Закону України «Про основні засади державної комунікативної полі- тики» сприятиме: зміцненню демократії, становленню в Україні громадянського та інформаційного суспільства; забезпеченню реалізації конституційного права громадян на інформацію та участь в управлінні державними справами; підвищенню ефективності державного управління, встановленню партнерських відносин між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, засо- бами масової комунікації і громадськістю, підвищенню рівня довіри до органів дер- жавної влади та органів місцевого самоврядування; формуванню і реалізації державної політики, вирішенню питань місцевого значення з урахуванням законних інтересів громадян та інститутів громадянського суспільства. Фінансове забезпечення реалізації Концепції Реалізація Концепції проекту Закону України «Про основні засади державної ко- мунікативної політики» не потребує залучення додаткових фінансових, матеріально- технічних і трудових ресурсів.
 6. 6. К Наталія Дніпренко Запровадження комунікативної політики в Україні – вимога сьогодення 6 начальник Управління у зв’язках з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України, кандидат наук із державного управління В Україні формується динамічне демократії та України за останні кілька суспільство, де комунікація років, використання інформаційно- посідає чільне місце, будучи комунікаційних технологій забезпечує важливим чинником громадського громадянам безліч нових можливостей життя. Дедалі більшу роль комунікація для розширення їхньої безпосередньої відіграє в процесах державотворення та участі в процесах творення держави, діалогу владних інститутів із громадян- що базуються на принципах співучасті ським суспільством і третім сектором. та залучення. Все це породжує нові ви- Для Кабінету Міністрів одним із клики, що постають перед владою. пріоритетів у роботі є забезпечення від- На виконання Концепції сприяння критості й прозорості його діяльності розвитку громадянського суспільства, на основі світових демократичних стан- прийнятої в 2007 році, було розроб- дартів. Уряд послідовно й цілеспрямо- лено та відкрито сайт «Громадянське вано здійснює політику, спрямовану на суспільство і влада». Цей сайт став сприяння розбудови громадянського своєрідним майданчиком для обміну суспільства в Україні. Адже без су- думками та пропозиціями між орга- спільно свідомого й активного грома- нами виконавчої влади й активними дянина неможливий розвиток сучасної громадянами. Тільки в період із квітня європейської держави. Необхідність ін- до грудня 2009 року центральними ор- формування громади з одного боку і ганами виконавчої влади було запро- масовий характер політики − з другого поновано до обговорення 631 проект змушують усіх представників влади бу- нормативно-правових актів. На жаль, дувати таку систему комунікацій, щоб мусимо констатувати низьку активність найбільш повно забезпечувати активну наших співвітчизників, бо до цих участь громадянина у формуванні та проектів отримано всього 33 пропози- реалізації державної політики. ції та зауваження, 29 з яких враховано В Україні право громадянина на у подальшій законотворчій роботі ор- участь в управлінні державними спра- ганами влади. вами гарантовано ст. 38 Основного За- У науково-експертному середовищі кону. Як свідчить досвід країн сталої України проблеми суспільних комуніка-
 7. 7. Запровадження комунікацій у суспільстві 7 цій також поступово отримують визна- осторонь важливих соціально-комуніка- ння та вже розглядаються на високому ційних процесів. Саме тому Міністерство теоретичному рівні. Так, у 2007 році до юстиції із врахуванням результатів ди- відповідного переліку додано спеціаль- скусії круглого столу, що відбувся ність «соціальні комунікації»; створено 1 грудня 2009 року, за дорученням Експертну раду Вищої атестаційної ко- Уряду вже затвердив концепцію місії України з питань соціальних кому- проекту Закону України «Про основні нікацій. Фахівці з PR активізували засади державної комунікативної полі- проведення досліджень, зокрема щодо тики» (розпорядження Кабінету Міні- розробки термінологічної бази та по- стрів України від 13 січня 2010 р. №85). шуку нових комунікаційних технологій. Нагальна потреба прийняття цього Отже, запропонована в рамках круг- законопроекту обумовлена тим, що лого столу «Запровадження світових Україна живе за фактично не визначе- стандартів комунікації між владою та ною концепцією інформаційної полі- громадськістю − план дій для України» тики. У 2002 році відповідний фахова дискусія має на меті побудувати законопроект був розроблений Держ- спільну роботу практиків і теоретиків комтелерадіо та схвалений Верховною комунікацій та вивести результати цієї Радою України лише у першому читанні, співпраці на якісно новий рівень си- але не був прийнятий парламентом у ці- стемних рішень − ухвалення відповід- лому. Лише комунікація між органами них нормативно-правових актів. Це державної влади та громадськістю, за- дасть можливість сприяти підвищенню провадження комунікаційних стандар- якості й ефективності становлення ко- тів у процесі обміну інформацією в мунікацій у суспільстві, що в свою чергу суспільстві, що ґрунтується на принци- сприятиме розвитку демократії та ін- пово нових засадах рівного, взаємовід- формаційного суспільства, згуртує гро- повідального діалогу у форматі мадянське суспільство в Україні. Досвід суб’єктно-суб’єктних горизонтальних країн «сталої» демократії свідчить, що відносин, − є невід’ємною умовою демо- документи стосовно комунікації уряду з кратичного розвитку держави, станов- інститутами громадянського суспільства лення громадянського суспільства в діють у формі урядових стратегічних Україні. Сучасний етап розвитку україн- програм (Великобританія, Канада) або ського суспільства вимагає зміни пара- окремих інструкцій та документів дигми в регулюванні процесами обміну (країни Центральної Європи і Балтії). інформацією, як-то відбувається у «Біла книга» Європейської комісії з пи- демократичних країнах, де значне тань комунікацій пропонує новий на- місце відводиться налагодженню зво- прям у роботі органів влади − ротного зв’язку, громадському кон- комунікаційну політику (communication тролю за діяльністю органів державної policy). До останнього часу ЄС послуго- влади та органів місцевого самовряду- вувався інформаційною та комунікацій- вання. Це також неминуче зумовить пе- ною стратегіями (наприклад, стратегія ретворення засобів масової інформації комунікації м. Стокгольм). (ЗМІ) на засоби масової комунікації Розвиток Української держави та гро- (ЗМК) − в країнах західної демократії мадянського суспільства зумовлює по- аналогом ЗМК є мас-медіа, що дослівно требу адекватного реагування на запити можна перевести як масовий «посе- сьогодення. Влада не може залишатися редник». Цей «посередник» не виконує
 8. 8. 8 Запровадження комунікативної політики в Україні — вимога сьогодення Наталія Дніпренко функції маніпулювання чи пропаганди, чення участі громадськості у форму- донесення інформації від «вищого» до ванні та реалізації державної політики», «нижчого», а є рівним по відношенню від 5.11.08 р. №976 «Про затвердження до кожного з учасників комунікації у Порядку сприяння проведенню гро- суспільстві. На практиці така модель мадської експертизи діяльності органів відтворюється у роботі суспільного виконавчої влади»). (громадського) мовлення. Ці технології не стосуються інших На сьогодні питання комунікації ор- органів державної влади, в тому числі ганів державної влади, органів місце- судової, законодавчої, органів місце- вого самоврядування, засобів масової вого самоврядування. Досі залишається комунікації, громадськості регулюються не визначеним механізм здійснення Законами України «Про інформацію», громадського контролю за діяльністю «Про порядок висвітлення діяльності ор- органів державної влади та органів міс- ганів державної влади та органів місце- цевого самоврядування, організації вого самоврядування в Україні засобами процесу роз’яснювальної роботи (ана- масової інформації», «Про основні засади логу західного «стратегічного інформу- розвитку інформаційного суспільства в вання»). Можливо, варто розглянути Україні на 2007–2015 роки», «Про засади питання про поширення інституту реч- державної регуляторної політики у сфері ників чи запровадження посад омбудс- господарської діяльності», «Про звер- мена з громадянських прав при нення громадян», «Про місцеве самовря- органах виконавчої влади. дування» тощо. З переліку зрозуміло, що Відсутність загальних стандартів філософія комунікацій ще не увійшла в двостороннього інформаційного об- нормотворчу лексику, не стала базовою міну між органами державної влади та концепцією для інформаційних обмінів місцевого самоврядування, громад- у суспільстві, а отже, − засадничою в ськістю, засобами масової комунікації державній політиці. Законодавчі акти, призводить до зниження якості рішень що регулюють питання обміну інфор- через неврахування інтересів усіх заці- мацією між органами державної кавлених сторін. влади, місцевого самоврядування та Використання узагальненого пози- громадськості, не враховують розвиток тивного досвіду взаємодії виконавчої інформаційно-комунікаційних техноло- влади і громадськості, осмислення по- гій. Водночас певні форми комунікацій передніх помилок та прорахунків у цій між громадськістю та засобами масової сфері, раціональне доопрацювання чин- комунікації визначаються рішеннями них норм законодавства, врахування по- Кабінету Міністрів України, а тому по- зицій і висновків представників ширюються тільки на виконавчу владу, громадськості, наукового та експерт- зокрема, консультації з громадськістю, ного середовища, запозичення відпо- громадську експертизу (постанови Ка- відного міжнародного досвіду − все це бінету Міністрів від 6.01.10 р. №10 «Про разом із професіоналізмом тих, хто затвердження Порядку залучення гро- будує комунікації між владою та грома- мадян до формування та реалізації дер- дою, дасть змогу розкрити комунікацій- жавної політики», від 26.11.09 р. №1302 ний потенціал діалогу влади й громадян, «Про додаткові заходи щодо забезпе- зміцнивши засади демократії в Україні.
 9. 9. К Володимир Різун директор Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, голова експертної ради ВАК в системі взаємозв’язків влади з громадою омунікаційні стосунки влади й громади є одним із аспектів загальної проблематики со- 9 України з соціальних комунікацій, голова НМК при МОН України з журналістики та інформаціїї Поняття про соціальні комунікації О Не можна допустити, щоб законодавець ввів у обіг неправильне вживання слів. Як правильно говорити: «комуніка- ціальних комунікацій, поняття про які є ційна» чи «комунікативна» політика? набагато ширшим, адже як галузь науки Для порівняння розглянемо слово «ін- соціальні комунікації охоплюють сім на- формативний». Це засіб, який здатний укових спеціальностей: це і бібліотечна інформувати, нести інформацію. «Ін- та книгознавча справи, журналістика, формативні засоби» − це засоби, які ін- видавнича справа та редагування, і формують. «Інформаційні засоби» − це прикладні соціально-комунікаційні засоби, які мають відношення до інфор- технології, і соціальна інформатика, мації, до інформаційної діяльності. І документознавство. якщо сказати, наприклад, «інформа- Сьогодні ми акцентуємо увагу саме тивна політика», мається на увазі полі- на взаємовідносинах влади й громади. тика, яка ніби сама інформує, іншими Їх слід вибудовувати на засадах, які за- словами, несе інформацію. А це вже кладаються в науці стосовно соціальних сфера переносних значень. Тому пра- комунікацій загалом. Тому доречними є вильно говорити «інформаційна полі- зауваження до формування терміноло- тика», тобто політика, що має відношення гічної системи у новій науці. до інформаційної діяльності. Вчений світ наполягає на тому, щоб Така ж різниця між словами «комуні- ми коректно вживали слова «комуніка- каційний» і «комунікативний», бо вони ційний» і «комунікативний», «інформа- побудовані за однією й тією ж слово- ційний» та «інформативний». Річ у тім, творчою моделлю, що й слова «інфор- що десь до 2006 року ці синоніми вжи- маційний» та «інформативний». Тобто, валися довільно. З виникненням нової «комунікативна політика» − це політика, галузі науки вчений світ постав перед яка ніби здатна спілкуватися, встано- фактом, що треба все ж таки, якщо є два влювати взаємозв’язки з кимось, але ж слова (тим більше коли вони терміно- мовиться не про це, а про політику, що логізуються), розібратися в їх семантиці. має відношення до комунікації. Отже,
 10. 10. 10 Поняття про соціальні комунікації в системі взаємозв’язків влади з громадою Володимир Різун однозначно правильно: «…основні за- Найголовніше у розумінні соціаль- сади державної комунікаційної полі- них комунікацій − саме інституалізація тики…». зв’язків між суб’єктами спілкування. Зауваження щодо основного тер- Це означає, що природна функція міна «соціальні комунікації». В україн- людини «спілкування» за певних умов ській мові є дві форми − «комунікація» усвідомлюється, починає регулюватися в однині й «комунікації» в множині. До й організовуватися людиною; функція комунікацій відносять транспортні, те- починає інституалізуватися, тобто лефонні та інші види матеріального виникають певні центри, служби, зв'язку. Тобто, йдеться не лише про спіл- департаменти, відділи, інститути, які кування як таке, а про організоване, виводять її на рівень технологічно- стратегічне, упорядковане, інституалі- виробничий. І коли це відбувається, зоване спілкування. варто говорити вже не лише про спіл- Фактично соціальні комунікації − те кування, а про соціальне спілкування як саме, що й матеріальні комунікації. Але вид організованої комунікації, страте- це організовані інституалізовані форми гічного спілкування, де є певне плану- спілкування в соціальній чи суспільній вання, координація дій. І звичайно, що сферах. У матеріальній сфері, приміром, в цьому випадку мають бути державні прокладають комунікації телефонні, а в органи, які й несуть відповідальність суспільній, − встановлюються зв’язки за організацію та інституалізацію між владою і громадою. Коли ми вжи- спілкування. ваємо цей термін у множині, то йдеться Тому цілком природним може бути про те, що існують різні види організо- закон про основні засади державної ко- ваного інституалізованого спілкування. мунікаційної політики, бо там, де є ді- Так, документальні комунікації озна- яльність, є й політика. Але що важливо чають не що інше, як наявність певних в державній комунікаційній політиці? центрів документації або інформації, Будь-яке спілкування має кілька що займаються організацією зв’язків із рівнів. Перший − це соціально-рольо- суспільством. вий, коли спілкування відбувається між По суті, коли ми говоримо про соці- публічними соціальними ролями (ска- альні комунікації, маємо на увазі різні жімо, між двома президентами), і тоді за види інформаційної взаємодії в цією комунікацією стоять цілі інституції. суспільстві за допомогою визначених Наступним може бути соціально- каналів, способів та засобів зв’язку між груповий рівень, коли спілкування від- соціальними інститутами й спожива- бувається між певними соціальними чами соціальної інформації в умовах групами. високотехнологічного інформаційного Але ми не повинні забувати: є ще виробництва, які залежно від мети, зав- один, природний, рівень для суспільств дань і характеру взаємодії створюють і людей − це масове спілкування. Тобто, різні види комунікації. Остання має коли йдеться про те, що той, хто ініціює організований і стратегічний характер процес спілкування, є суб’єктом, а той, та формує єдину суспільну комуніка- хто споживає інформацію, − об’єктом. ційну систему, яка функціонує відпо- Це так званий суб’єктно-об’єктний відно до законів спілкування. Йдеться підхід у науці про спілкування. І тоталі- насамперед про інституційно оформ- тарні системи, тоталітарний вид спілку- лені зв’язки. вання, фактично й тримаються на
 11. 11. Запровадження комунікацій у суспільстві 11 цьому суб’єктно-об’єктному зв’язку. для цього громада повинна створити Така форма масового спілкування нази- певні органи з чіткою ієрархією. вається класичною. Інституалізація громади − це один із Думати, що колись зникне взагалі чинників, який забезпечить нормальну масовий рівень спілкування, не варто. комунікаційну політику в нашій державі. Як би ми не боролися проти своєї Тепер про громадський контроль. природи, знищити її неможливо, проте Однозначно він має бути. Але для боротися треба, бо масовий рівень і досягнення мети необхідний зворотній саме слово «маса» має дещо й нега- зв’язок, який, проте, є функцією суб’єкта тивну конотацію. дії, тому обмежуватися тільки Як вийти з цього рівня масового громадським контролем не можна. спілкування в соціальних комунікаціях? Обов’язково при владі має працю- Тільки одним чином − інституалізувати вати моніторингова служба: центр, який і той бік спілкування, на якому перебу- відстежує те, як громада реагує на певні ває споживач інформації − громада. посили, повідомлення, фрази, висло- Тобто, якщо йдеться про спілкування влювання. між владою і громадою, має обов’яз- Оскільки громада теж інституалізу- ково бути інституалізована громада. Це ється, вона повинна відстежувати те, як означає, що громадські та різноманітні влада реагує на дії громадських органі- незалежні організації в громаді якраз і зацій. Це й називається громадським є формою інституалізації. Тільки інсти- контролем, бо контроль − то є функція туалізуючи громаду ми зможемо пе- суб’єкта дії, якщо говорити з точки зору рейти з масового рівня на рівень, психології цілепокладання. скажімо, соціально-групового спілку- У цьому контексті слід порушити вання. Тому будь-який закон, що регу- питання про роботу інституцій на техно- лює комунікаційні відносини в державі, логічне випередження, бо яку б техно- має передбачати існування певних гро- логію ми не придумували, все одно мадських структур, які й забезпечать суб’єкт комунікації, що ініціює процес соціальне спілкування. Якщо цього не спілкування, шукатиме шляхи й способи врахувати, всі розмови щодо прозо- досягнення своїх цілей. А комунікаційні рості, відкритості залишаться просто цілі полягають у тому, що той, з ким ти гаслом. Влада може пропагувати те, що спілкуєшся, зробив би так, як ти того вона є прозорою і відкритою, але якщо хочеш. Таким чином, що з владою не громада не буде інституалізованою, ні- роби, вона все одно шукатиме нові спо- чого з тієї прозорості й відкритості не соби, прийоми впливу на громаду. вийде, бо, згідно з законами теорії ма- Проте й громада, якщо вона інституалі- сового спілкування, якщо суспільство зується й технологізується у своїй діяль- не займається діяльністю, не думає, ності, має шукати нові способи й шляхи воно не може приймати рішення. Адже впливу на владу та захисту від неї.
 12. 12. М Ігор Рубан 12 Голова Державного комітету інформатизації України Пріоритети державної політики в сфері розбудови національного інформаційного простору та інформаційного суспільства Сьогодні, коли увесь світ переживає ціональному депозитарії електронних інформаційний бум, країни шукають інформаційних ресурсів, до складу яких шляхи впровадження єдиних стандар- повинні входити бази даних, реєстри та тів до інфраструктур своїх інформпро- кадастри державних органів, електро- сторів, будують державну політику, нні бібліотечні фонди, електронні копії ґрунтуючись на новітніх комунікацій- та зображення музейних фондів, друко- них технологіях, у тому числі й щодо за- ваних засобів інформації, цифрові ар- безпечення ефективних комунікацій хіви телевізійних та радіопрограм, влади, громадян та бізнесу. Все це в інтернет-сайти тощо. сучасних умовах не є можливим без Центральною ланкою «Електро- створення відповідних технічних та тех- нного уряду» є аналітична система, що нологічних баз. спеціалізується на підтримці процесів На наш погляд, для України одним із прийняття управлінських рішень, роз- першочергових завдань у сфері роз- робці прогнозів та моделюванні витку інформаційного суспільства є розвитку подій (ситуаційний центр). розбудова інформаційної системи Для цього використовуються всі наявні «Електронний уряд», що підтримує при- інформаційні ресурси держави. нципи й процедури електронного Треба чітко усвідомити, що розвиток урядування. Вона повинна включати ін- інформаційного суспільства в Україні − формаційні системи та ресурси всіх ор- це не окремий проект інформатизації, а ганів влади, взаємодія яких відбувається цілеспрямована узгоджена діяльність за допомогою електронного докумен- усіх гілок влади, що вимагає змін зако- тообігу (з використанням цифрового нодавства, структури та функцій дер- підпису). Доступ до інформації й послуг жавних органів, форм взаємодії всіх органів влади забезпечується через суб’єктів інформаційних відносин. Єдиний портал органів влади (єдине Загальнодержавна програма роз- вікно). В інформаційному просторі най- витку інформаційного суспільства по- важливіші ресурси зберігаються в на- винна поєднувати галузеві й
 13. 13. Запровадження комунікацій у суспільстві 13 Схема інформаційної взаємодії органів влади та суб’єктів інформаційної діяльності загальносистемні проекти інформати- - міжгалузевого процесингового зації в межах загального фінансування центру для забезпечення взаємодії по- та принципів їх реалізації, ґрунтуватися стачальників послуг для пільгових ка- на відповідній нормативно-правовій тегорій громадян. базі, мати удосконалену структуру та 2. Створення загальнодержавного функції органів влади. реєстру громадян України. Такими проектами до 2015 року по- 3. Впровадження загальнодержав- винні бути: ної системи геопросторових даних. 1. Створення системи «Електронний 4. Створення земельного кадастру Уряд» із впровадженням національного України. центру електронного урядування у 5. Впровадження «Електронної соці- складі: альної картки» для отримання пільго- - Національного депозитарію елек- вими категоріями громадян відповідних тронних інформаційних ресурсів; послуг та адресної допомоги. - Єдиного порталу органів влади; 6. Виконання розробки та впровад- - удосконаленого технічного ком- ження «Єдиного Електронного квитка» плексу Центрального засвідчувального для різних видів транспорту. органу інфраструктури ЕЦП; 7. Впровадження системи «Електро- - служби єдиного часу з синхроніза- нна митниця». цією з Всесвітнім часом; 8. Виконання проекту «Електронний - системи електронного документо- регіон» і «Електронне міністерство». обігу для органів влади на базі єдиних 9. Впровадження системи електро- форматів та протоколів із використанням нної звітності із застосуванням «Єди- відкритого програмного забезпечення; ного вікна». - програмно-апаратного комплексу 10. Створення Національного цен- технічного адміністрування домену UA; тру управління телекомунікаціями. - єдиної інформаційної системи об- Водночас забезпечення ефективної ліку звернень громадян; взаємодії влади, громадян та бізнесу в
 14. 14. Пріоритети державної політики в сфері розбудови 14 національного інформаційного простору та інформаційного суспільства Ігор Рубан умовах інформаційного суспільства може фіксуватися) та зберігається у можливе лише за умов цілеспрямова- цифровому вигляді (від газет до кіно- них зусиль усіх зацікавлених суб’єктів в фільмів), громадяни повинні мати змогу напрямі впровадження елементів е-де- отримати доступ до необхідної інфор- мократії. Досвід демократичних країн мації з використанням будь-яких свідчить, що ефективність значно під- засобів (як телефону та радіо, так і теле- вищується при системному впровад- візора, комп’ютера). Прийняття такої женні новітніх технологій у процес концепції потребує впровадження єди- комунікації органів державної влади з них правил діяльності в інформацій- громадою. Прийняття узгодженої нор- ному просторі − від реєстрації до мативно-правової бази та розвиток отримання права на надання послуг, а єдиного інформаційного простору також відповідальності за порушення мають охоплюватати розбудову всіх цих правил. Такий підхід дасть змогу ви- елементів сучасної інформаційної ін- рішити питання захисту прав спожива- фраструктури техніко-технологічної чів інформації (від відповідальності за бази органів влади, ефективну взаємо- порушення авторських прав в інтернеті дію відомчих інформаційних систем, пе- до кримінальної відповідальності за редбачати створення єдиних правил розповсюдження інформації, забороне- формування, обліку, збереження, вико- ної законодавством). Слід враховувати, ристання інформаційних ресурсів та що сьогодні на світовому інформпро- форматів даних і протоколів для забез- сторі розглядаються перспективи ство- печення взаємодії всіх суб’єктів інфор- рення єдиного адресного простору для маційних відносин у суспільстві. телекомунікаційних мереж, коли кож- Інформаційний простір насамперед ний громадянин може отримати персо- формується з інформаційної інфра- нальний, унікальний для всього світу структури держави, технологій і загаль- номер, і використовувати його на будь- них правил комунікаційної взаємодії, якому інформаційному пристрої. які можливо реалізувати лише при між- Проте є й ризики, оскільки необ- відомчій координації заходів та хідно враховувати, що економічна не- концентрації ресурсів на загальнодер- рівність, помножена на доступ до жавних системних проектах відповідно комунікаційних технологій, може поси- до програми розвитку інформаційного лювати дискримінацію як між країнами, суспільства. Його розбудова, конвер- так і в суспільстві. генція технологій вимагають відмови- Однак, враховуючи всі ризики, ми тися од відомчого та технологічного маємо наполегливо будувати державну розподілу інформаційного простору політику в інформаційній сфері таким (наприклад, на телевізійний, інтернет, чином, аби забезпечити ефективне простір друкованих засобів інформації, входження України до світового інфор- аудіо- та відеоданих). маційного простору на високому тех- Враховуючи, що інформація сьо- нологічному рівні з урахуванням годні в першу чергу фіксується (або національних інтересів.
 15. 15. 15 Тім Граут-Сміт Ліля Побережська Людмила Гуменюк Media Players Internatinal, Media Players Internatinal, Центр медіареформ, Україна, Велика Британія, керівник Велика Британія, тренер координатор проекту і тренер проекту «Комунікація проекту «Комунікація «Комунікація з громадянами: з громадянами: інструменти з громадянами: інструменти інструменти прозорого прозорого врядування в Україні» прозорого врядування в Україні» врядування в Україні» У Сучасна урядова комунікація: приклад Великої Британії Н а першому тренінгу для цього було неймовірне падіння його держслужбовців − тих, хто рейтингу після сумнозвісного «Іраксько- покликаний доносити го досьє». Жодні месиджі уряду не ря- рішення влади до преси та громадян, тували ситуацію. Аби зрозуміти, що з ми запропонували, можливо, не надто урядовою комунікацією негаразд, чому наукове, зате чітке і зрозуміле визна- попри всі намагання влади люди їй не чення комунікації у співставленні з довіряють, британський уряд замовив інформацією. незалежне дослідження. Його провела «Інформація − це те, що виходить». група експертів під керівництвом од- Тобто, односторонній процес інформу- ного з колишніх очільників Бі-Бі-Сі, яка вання громадян урядом, типовий для мала з’ясувати, що саме в урядовій ко- тоталітарних та авторитарних режимів. мунікації потрібно негайно виправити, «Комунікація − це те, що доходить». змінити, реформувати. Тобто, коли повідомлення, розраховане Один із важливих висновків, до на певну аудиторію, артикулюється з якого дійшла комісія, полягав у такому: урахуванням особливостей і потреб цієї всі повідомлення, адресовані грома- аудиторії, воно безпомилково доходить дянам, повинні стосуватися не того, до неї і отримує відгук. що уряд вважає за важливе, а того, що Саме таке двостороннє спілкування є важливим для громадян. з громадянами лягло в основу комуні- У такий спосіб − з огляду на вис- кації уряду Великої Британії, перед новки проведеного незалежного до- яким у 2003 році через низку обставин слідження − Британія запровадила виникла потреба негайно реформувати нову, так звану громадяно-центричну урядову комунікацію. Однією з причин модель комунікації. Частиною плану-
 16. 16. Тім Граут-Сміт, 16 Сучасна урядова комунікація: приклад Великої Британії Ліля Побережська, Людмила Гуменюк вання та підготовки такої комунікації є Британії налічувалося 1 800 урядових достеменний аналіз того, що цікавить і порталів, у результаті чого людей не- турбує населення, його думка й став- рідко «відфутболювали» з сайта на сайт, лення до тих чи тих процесів і проблем. від міністерства до міністерства. Саме У результаті такого реформування тому урядова інформація не доходила урядової комунікації з’явився урядовий до громадян, вони не відгукувалися на портал Directgov (www.direct.gov.uk) неї, а найголовніше, майже ніколи не за- як один із ефективних сучасних комуні- ходили на урядові сайти. кативних продуктів. «Dіrect» − це від Як з’ясувалося в результаті незалеж- англійського слова «прямий, безпосе- ного дослідження, громадяни взагалі редній», «gov» − це основа слова мало цікавилися роботою урядовців. «уряд», «врядування». Окрім цього, асоціація будь-якого сайта Навіть якщо побіжно переглянути з урядом сприймалася негативно, люди портал, впадає у вічі те, що він не схо- не цікавилися діяльністю уряду і не за- жий на типовий урядовий сайт. Тут ходили на його сайти. немає структури уряду, портретів міні- Перш ніж запустити новітній комуні- стрів, урядових документів, написаних кативний портал, сфокусований саме складною бюрократичною мовою. на інтересах громадян, британський Портал створений за структурою, уряд врахував основні недоліки своєї технологічно складною і розгалуже- попередньої комунікації, а саме: пошук ною. Та його концепція і логіка надзви- інформації ускладнений тим, що вона чайно прості. Адже вся інформація розпорошена по 1 800 сайтах, і, таким згрупована і викладена за інтересами, чином, заходиш на один ресурс, а тебе потребами й проблемами громадян. відправляють на інший і т.д. Наприклад, якщо ви − водій, будь Зроблений урядом висновок сфор- ласка, заходьте в розділ, що стосується мульовано у так звану маркетингову водіїв та транспорту. Там можна навіть пропозицію: портал Directgov надає сплатити транспортний збір або, за не- найповніший обсяг державних послуг обхідності, записатися на іспит водія. Це в одному місці. все здійснюється безпосередньо на Уряд у даному випадку позиціонує порталі, й не потрібно спеціально при- себе як постачальника послуг, а ходити до державної установи. громадяни − клієнти, яких уряд Якщо ж ви молода сім’я, у вас є діти, обслуговує. то відповідно усі батьківські турботи мо- Аби збагнути, як це працює, варто жете вирішити на Directgov: тут, напри- наголосити, що Directgov − не лише ін- клад, знайдете школу для своєї дитини і формація про урядові послуги, певні т. п. Урядовий портал також стане в на- рекомендації, поради чи підказки. годі, під час хвороби: вам нададуть лі- Звісно, все це є. Але, крім всього ін- карську консультацію, пораду щодо шого, Directgov − це жива владна найкращої лікарні та медперсоналу. структура, за допомогою якої можна Отже, людина заходить на сайт і вирішити певні проблеми, при цьому шукає не міністерство, що вирішує не відвідуючи урядові кабінети. певну проблему, а розділ, де пропону- Наприклад, як уже зазначалося ється її розв’язання. вище, безпосередньо на урядовому Натомість до реформи урядової ко- порталі сплачують транспортний мунікації, що розпочалася 2003 року, в збір. Також є змога оформити подат-
 17. 17. Запровадження комунікацій у суспільстві 17 Головна сторінка порталу Directgov кову декларацію чи заповнити анкету Важливо й те, що урядові послуги на на закордонний паспорт і за два дні сайті приносять суттєву економію для отримати його поштою. Можна знайти державного бюджету. Британці підра- собі лікаря. Слід нагадати, що охорона хували, що прийом одного громадя- здоров’я в Британії є безкоштовною. нина в державній установі коштує для Звісно, в країні є й платні медичні за- державної скарбниці в середньому 17 клади, але уряд забезпечує високу фунтів, а надання такої ж послуги на ефективність державної (безкоштовної) урядовому порталі − 50 пенсів. У ре- медицини. З огляду на те, що урядова зультаті уряд отримує 34-разову еконо- комунікація − це не просто інформу- мію бюджетних коштів! вання громадян (у цьому випадку Розпочинаючи комунікативну ре- йдеться про лікарні та медичні послуги), форму, британський уряд не виділяв а двосторонній зв’язок, на порталі вод- спеціального фінансування для ство- ночас можна знайти і відгуки пацієнтів рення нового порталу. Цю роботу вико- саме про ту лікарню, яка вас цікавить нувала невелика група співробітників із (приміром, хірург геніально провів опе- Центрального офісу (урядової – додано рацію, а санітарки непрофесійно вико- авторами) інформації, перед якою нали свою роботу чи навпаки). уряд поставив завдання об’єднати в Такий формат надання урядових по- одне ціле численні міністерські сайти. слуг на Directgov, з одного боку, значно Упродовж трьох років вони працювали спрощує процедуру обслуговування у вільному плаванні, реформуючи, громадян, а з другого − робить її прозо- укрупнюючи масив урядових сайтів. рою й унеможливлює будь-які підстави Зарплатню їм, звісно, платили і дору- для корупції. чили залучати відповідні бюджетні
 18. 18. Тім Граут-Сміт, 18 Сучасна урядова комунікація: приклад Великої Британії Ліля Побережська, Людмила Гуменюк кошти міністерств та державних уста- для громадян. Для нас, українців, це нов, що виділялися на підтримку тодіш- доволі нестереотипно. ніх міністерських сайтів, обґрунтовуючи На Directgov мешканців інформують це майбутніми зисками від реформова- навіть про те, де в їхньому кварталі слід ного порталу. паркувати авто. Громадяни можуть Найпершим і найенергійнішим ре- ознайомитися з криміногенною ситуа- форматором виявилося Міністерство цією у своєму мікрорайоні: знайти на транспорту. Там розуміли, що для урядовому сайті свою вулицю, квартал держскарбниці сплата податкового і переглянути найостанніші дані та за- збору через урядовий портал значно стереження міністерства внутрішніх дешевша, ніж у державній установі. справ щодо власної безпеки. Навіть Лише рік тому британський уряд для якщо, приміром, комусь потрібно пові- роботи над порталом виділив перші сити табличку з назвою вулиці на свій кошти − 90 млн фунтів стерлінгів. Сума будинок, урядовий портал підкаже, як суттєва навіть для бюджету Великої це необхідно зробити. Британії, проте цифри обґрунтовані, З вище наведеного бачимо, що рі- враховується майбутня економія від вень сприйняття державою проблем на- здешевлення вартості урядових послуг, селення цілком інший − урядовці бачать якщо надавати їх через сайт. проблеми так, як їх відчувають самі Нині урядовий портал адміністру- люди, і пропонують їх вирішення через ється Міністерством праці. З огляду на портал. Комунікація, таким чином, є концепцію і структурну організацію складовою урядової політики − на етапі урядового порталу, воно розробило аналізу проблеми, прийняття рішення і основні настанови та стандарти для його втілення. інших міністерств. Зрозуміло, що уряд Враховано, що 70% британців розпочав реформування своєї комуніка- вміють користуватися інтернетом, ції з тих міністерств, які першими збаг- мають доступ до нього і вдома, і на нули філософію новації і виявилися роботі. Для осіб до 30 років, які пере- готовими втілити її. Весь портал працює важно більше часу проводять у за моделлю франчизи − як величезний соціальних мережах, ніж перед телеві- торговельний центр, в якому кожен зором, а на урядовий портал часом і не магазин продає свій товар. заходять, уряд застосовує громадяно- Варто звернути увагу, що концепція центричну комунікацію, розміщуючи Directgov не передбачає повідомляти свої месиджі в інтернеті там, де перебу- про роботу того чи того міністерства, ває ця аудиторія. яке наповнює портал своєю інформа- Для тих, хто не має інтернету чи не цією, аналізує потреби громадян та знає англійської мови (зокрема, приймає відповідні рішення. Насампе- емігранти), уряд доносить свої пові- ред на порталі означено певну пробле- домлення в інший спосіб і через інші ка- матику, приміром: «Помешкання і нали − в поліклініках, громадському комунальні послуги». І хоча зрозуміло, транспорті, на автобусних зупинках що цим опікується відповідне про- тощо. Адже урядова комунікація − не фільне міністерство, в розділі немає те, що виходить, а те, що доходить. жодного слова про його діяльність, а Основний принцип, яким керуються всю інформацію надано з точки зору британські урядовці, артикулюючи свої потреб та проблем, що є актуальними рішення і політику, полягає в такому:
 19. 19. Запровадження комунікацій у суспільстві 19 ми не чекаємо, поки люди прийдуть 68%. А за даними Державного комітету до нас, ми йдемо до них самі. статистики України, станом на 1 липня Реформування урядової комунікації 2009 року в Україні нараховувалося триває. До 2011 року уряд планує зали- 2,29 млн. абонентів інтернет-провай- шити 26 сайтів із колишніх 1 800 − ті, які дерів, із них 1,75 млн. є домашніми є особливо цікавими, інформативними, користувачами. високопрофесійними. Наприклад, ме- Британський досвід також вчить, що дики в Британії мають два сайти: один із навіть у країні з високим доступом до них для пацієнтів, а другий − для медич- сучасних технологій потрібні великі них працівників, де вони мають змогу зусилля, аби для громадян стало і по- обговорювати професійні питання, требою, і звичкою заходити на урядо- найновіші досягнення медицини, обмі- вий портал та користуватися ним для нюватися досвідом тощо. свого блага. Лише 10% британців Яскравий, зроблений за новітніми знають про новий урядовий портал, і на технологіями сайт закордонного відом- сьогодні робиться багато в справі його ства Великої Британії. Завдяки інтер- популяризації. Але переконливим свід- нету, дипломатія, здавалося б закрита, ченням успіху нової урядової комуніка- утаємничена сфера діяльності, нині теж ції є те, що на урядовий портал стає публічною. Багато британських щомісяця заходить 13 млн. користува- дипломатів пишуть свої блоги, розмі- чів. Це один із найбільш відвідуваних щуючи їх на сайті міністерства закор- сайтів центральних органів влади. донних справ. Нещодавно газета Таким чином, британський уряд «Гардіан» опублікувала статтю «Британ- зробив правильний крок, акумулюючи ські посли розповідають майже про все в центрі своєї комунікації потреби та в інтернеті». В ній, зокрема, йдеться про інтереси громадян, а не свої, полі- унікальний досвід блогосфери та прак- тичні. Бо тільки так урядова інформа- тику написання блогів Лі Тернером, ція не лише виходить із державних послом Великої Британії в Україні. До установ, а й знаходить відгук у того, речі, він пише їх двома мовами − англій- кому вона адресована. ською та українською, обидві версії На завершення ми б запропонували можна переглядати на сайті британ- альтернативну пропозицію щодо «ко- ського посольства в Україні. мунікаційно-комунікативної політики» і Подібний досвід урядової комуніка- своєрідної термінологічної пастки, в яку ції, що базується на сучасних техноло- ми себе заганяємо, намагаючись з’ясу- гіях, може викликати чималий скепсис вати, який із прикметників є більш прий- в Україні: мовляв, порівняйте доступ до нятним. Якщо хочемо впроваджувати інтернету в Британії та в Україні. Зазви- кращий світовий досвід, де комуніка- чай, на подібних дискусіях оперують ція − це складова всієї урядової політики, даними, що всього 2% українців кори- варто говорити про урядову комуніка- стуються інтернетом, проте ця цифра є цію загалом, а не про окрему комуніка- давно застарілою. Згідно з результа- тивну (-ційну) політику. Аналогічно ми в тами дослідження Інституту вищої ква- Україні вже почали розуміти, що євроін- ліфікації (Міністерства освіти), теграція не може бути якоюсь окремою проведеного в 2008 році, користува- політикою, а має стати наскрізною ідеєю чами інтернету було 14,6% українців. й складовою кожної галузевої політики У великих містах ця цифра сягала 58– зокрема та державної в цілому.

×