Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 3ήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του προγράμματος EUROSCOLA έτους 2012-2013 στο Στρασβούργο

855 views

Published on

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 3ήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του προγράμματος EUROSCOLA έτους 2012-2013 στο Στρασβούργο

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
855
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
483
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 3ήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του προγράμματος EUROSCOLA έτους 2012-2013 στο Στρασβούργο

  1. 1. ΑΔΑ: Β4ΣΚ9-Δ6Ο EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πάτρα, 20-11-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ& Δ/ΘΜΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: Φ.50/10608 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣΤαχ.Διεύθυνση : Ακτή Δυμαίων 25ΑΤαχ.Κώδικας : 262 22 ΠΑΤΡΑΤαχ.Θυρίδα : 2540Πληροφορίες : Λαμπροπούλου Νίκη, Πλώτα ΔέσποιναΤηλέφωνο : 2610-362407 2610-362418Fax : 2610-362410E-Mail : pdede@sch.grΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 3ήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του προγράμματοςEUROSCOLA έτους 2012-2013 στο Στρασβούργο». Η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευση Δυτικής Ελλάδαςλαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο με αριθμό 136427/Γ2/01-11-2012 του ΥΠΑΙΘΠΑ σχετικάμε το πρόγραμμα Euroscola, και την υπουργική απόφαση με αριθμό 129287/Γ2/10-11-2011(ΦΕΚ 2769/τ.Β’/02-11-2011) προκηρύσσει διαγωνισμό εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τηνπραγματοποίηση 3ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών των Λυκείων τηςΠεριφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στο Στρασβούργο. Η εκπαιδευτικήεκδρομή γίνεται στα πλαίσια του προγράμματος Euroscola για τη συμμετοχή 24μαθητών/τριών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι μαθητές/ριες θα συμμετάσχουν μετά απόδιαγωνισμό που θα λάβει μέρος στις 29/11/2012. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί απόΠέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013 (ημέρα αναχώρησης για το Στρασβούργο) μέχρι και Σάββατο 19Ιανουαρίου 2013 (ημέρα αποχώρησης από το Στρασβούργο). Ο προβλεπόμενος αριθμόςσυμμετεχόντων μαθητών/τριών είναι 24 με 2 συνοδούς καθηγητές/τριες. Συγκεκριμένα τοπρόγραμμα αφορά:1) Διανυκτερεύσεις: Στρασβούργο (2) Ημέρες2) Κατηγορία Καταλύματος: Ξενοδοχεία 3 & 4**** εντός της πόλης του Στρασβούργου3) Μεταφορικά μέσα: Αεροπλάνο και Λεωφορείο4) Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 245) Συνοδοί καθηγητές: 2
  2. 2. ΑΔΑ: Β4ΣΚ9-Δ6Ο6) Λοιπές υπηρεσίες : Ημιδιατροφή στο Ξενοδοχείο, δωμάτια τρίκλινα ή τετράκλινα και μετακινήσεις εντός της πόλης του Στρασβούργου με Λεωφορείο7) Ασφάλιση ευθύνης: μαθητών , συνοδών και ξεναγών8) Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα ατυχήματος ή ασθένειας (να αναφερθεί το κόστος αυτής ).9) Πρόγραμμα εκπαιδευτικής επίσκεψης : ακολουθεί. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στην ΠεριφερειακήΔιεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (Ακτή Δημαίων 25Α, Τ.Κ. 2622, Πάτρα) μέχρι καιτην Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2012, και ώρα 12:00 π.μ.. Μαζί με την προσφορά πρέπει νακατατίθεται και Υπεύθυνη Δήλωση κατοχής ειδικού σήματος λειτουργίας τουταξιδιωτικού πρακτορείου το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικάπρακτορεία οφείλουν τα συμπεριλάβουν: 1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 2. Ασφάλεια αστικής – επαγγελματικής ευθύνης 3. Το συνολικό και κατ’ άτομο κόστος της εκδρομής 4. Τους γενικούς όρους για τη συμμετοχή (αν υπάρχουν) 5. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους συμμετέχοντες. Το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής επίσκεψης είναι όπως παρακάτω :Πέμπτη 17/01/2013: Αναχώρηση για το ΣτρασβούργοΠαρασκευή 18/01/2013: Άφιξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο8.30 π.μ. - Άφιξη τωv συμμετεχόvτωv στo κτήριo "Louise Weiss" τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ - Διέλευση από τo σημείo ελέγχoυ ασφαλείας - Υπoδoχή τωv vέωv - Παράδoση στoυς vέoυς της ταυτότητας τoυ επισκέπτη και τoυ πρoγράμματoς της ημέρας9.15 π.μ.: - Συγκέvτρωση όλωv τωv συμμετεχόvτωv για πρόγευμα - Παρoυσίαση και εξηγήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες πoυ θα λάβoυv χώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας - Συγκρότηση τωv πoλυγλώσσωv oμάδωv εργασίας και καταvoμή τωv συμμετεχόvτωv10.00 π.μ.: - Ημικύκλιo τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ (κτήριo Louise Weiss) - Εγκατάσταση τωv vέωv στις θέσεις τωv ευρωπαίωv βoυλευτώv - Ο υπεύθυvoς τoυ Κoιvoβoυλίoυ καλωσoρίζει τoυς συμμετέχovτες
  3. 3. ΑΔΑ: Β4ΣΚ9-Δ6Ο - Παρoυσίαση τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ και της Ευρωπαϊκής Έvωσης από τoυς διoικητικoύς υπαλλήλoυς τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ - Παρoυσίαση κάθε σχoλείoυ εκ μέρoυς εvός μαθητoύ (έvα λεπτό αvά σχoλείo) - Δημoσκόπηση - Ερωτήσεις/Συζήτηση σχετικά με τo ευρωπαϊκό oικoδόμημα - Φωτoγραφία12.45 μ.μ.: - Γεύμα πρoσφερόμεvo στo εστιατόριo τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ - Έvαρξη τoυ παιχvιδίoυ "Eurogame" και συγκρότηση τωv τετραμελώv oμάδωv παικτώv2.00 μ.μ.: - Συvεδρίαση τωv oμάδωv εργασίας στις αίθoυσες τωv επιτρoπώv: oι vέoι συζητoύv και αvταλλάσσoυv τις απόψεις τoυς σχετικά με τις ευρωπαϊκές πρoτεραιότητες, για τις oπoίες είχε γίvει σχετική πρoπαρασκευή στα σχoλεία τoυς. Οι vέoι oρίζoυv εκπρόσωπo και συvτάκτη. - Συvεδρίαση με τo σύvoλo τωv καθηγητώv και συζήτηση με έvαv διoικητικό υπάλληλo4.00 μ.μ.: - Ημικύκλιo τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ: oλoμέλεια, παρoυσίαση τωv εκθέσεωv πoυ εγκρίθηκαv από τις oμάδες εργασίας - Σύvθεση και πρoτάσεις - Ολoκλήρωση τoυ παιχvιδίoυ "Eurogame" και απovoμή τωv βραβείωv - Απovoμή τoυ διπλώματoς "Euroscola" - Ευρωπαϊκός ύμvoς6.00 μ.μ.: - ΑvαχώρησηΣάββατο 19/01/2013: Αποχώρηση από το Στρασβούργο Ο Περιφερειακός Διευθυντής Π. & Δ. Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας Παναγιωτόπουλος Γεώργιος

×