ЭТҮГЭН ДЭЭД СУРГУУЛЬЭрэлтийн мэдрэмж, нийлүүлэлт,түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс, зах    зээлийн тэнцвэр          ...
Агуулга Нийлүүлэлт Нийлүүлэлтийн хууль Нийлүүлтэнд нөлөөлдөг хүчин зүйл Зах зээлийн тэмцвэр Тэнцвэрт нөлөөлөх хүчин з...
НИЙЛҮҮЛЭЛТ,НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ХУУЛЬ,НИЙЛҮҮЛЭЛТЭНДНӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛС
Нийлүүлэлт  Нийлүүлэлт гэдэг нь үйлдвэрлэгчийн  талын хүсэл сонирхолын илэрхийлэл  бөгөөд    үйлдвэрлэгч   туха...
Нийлүүлэлт S – Нийлүүлэлт /Supply/ Qs – Нийүүэлэлтийн тоо хэмжээ P – Үнэ Нийлүүлэлтийн тоо хэмжээ түүнд нөлөөлөх хүчи...
Нийлүүлэлтийн муруй      Нийлүүлэлтийн      функцийг   графикаар      илэрхийлвэл      нийлүүлэт...
Нийлүүлэлтийн хууль  Бусад   хүчин   зүйлс  хэвээр  байхад,нийлүүлэлт хэмжээ нь үнэ өсөх  тусам нэмэгдэж,үнэ ...
Нийлүүлэлтэнд нөлөөлөх    хүчин зүйлс Нөөцийн үнэ Тухайн барааны үнэ Технологи Татвар, Татаас Хүлээлт Байгаль ц...
Нийлүүлэлтийн өөрчлөлт
ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТЭНЦВЭР
Зах зээлийн тэнцвэр Зах зээл дээр тогтсон тухайн тодорхой үнээр нийлүүлэх бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ түүний эрэлтийн хэм...
Зах зээлийн тэнцвэр        Энэ нь эрэлт,        нийлүүлэлтийн        хуулиар        тодорхойло...
Зах зээлийн тэнцвэр Эрэлтнийлүүлэлт тэнцүү байх үед бүрдэх үнийг тэнцвэрийн үнэ гэнэ. Тэнцвэрийн үнээр борлуулагдах бар...
Хэрэглэгчийн хожоо,үйлдвэрлэгчийн хожоо
Үйлдвэрлэлийн илүүдэл********         ба хосдол
Мэдрэмж гэж юу вэ?  Зах зээлийн эдийн засгийг судлахад  мэдрэмжийн  үзүүлэлт  чухал  ач  холбогдолтой. Эдийн за...
  Харьцуулж   буй  үзүүлэлтүүдийн  өөрчлөлтийн хувь тэнцүү байвал  мэдрэмж 1-тэй тэнцүү байх бөгөөд  үүнийг нэ...
Эрэлтийн мэдрэмж  Эрэлтийн мэдрэмж гэдэг нь ерөнхий  утгаараа ямар нэг хүчин зүйл 1%-аар  өөрчлөгдөхөд эрэлт хичнээн...
Үнээс хамаарсан эрэлтийн      мэдрэмж  Эрэлтийн хууль ѐсоор үнэ буурвал  хэрэглэгчид    их    хэмжээний  ...
Үнээс хамаарсан эрэлтийн    мэдрэмж Үнэ нэг хувиар өөрчлөгдөхөд эрэлтийн тоо хэмжээ хичнээн хувиар өөрчлөгдөж байгаа...
Үнээс хамаарсан эрэлтийн      мэдрэмж Ep – эрэлтийн мэдрэмжийн коэф Q – Үнэ өөрчлөгдөхөөс өмнө эрэлт бүхий бүтээг...
Мэдрэмжийн коэффициент [0; ∞[ хүртэл   заагт абсолют утгаа авна. Ep=0    Огт мэдрэмжгүй 0<Ep<1   Сул мэдрэмжтэй...
P    Огт мэдэрмэжгүй эрэлт         DP2          bP1          a  O      Q1       ...
Сул мэдрэмжтэй эрэлт                     a    P1P(£)                        ...
P    Нэгж мэдрэмжтэй эрэлт      aP1           b  P2                D  O   Q1  ...
Мэдрэмж сайтайP(£)        a    P1              b    P2                 D   ...
P    Төгс мэдрэмжтэй       a     bP1              D  O    Q1     Q2         ...
Орлогоос хамаарсан     эрэлтийн мэдрэмж  Орлого нэг хувиар өөрчлөгдөхөд  эрэлтийн тоо хэмжээ хичнээн хувиар  өөр...
Орлогоос хамаарсан     эрэлтийн мэдрэмж EI>0 Дээд зэрэглэлийн бараа EI<0 Доод зэрэглэлийн бараа EI>1 Тансаг хэрэгл...
Эрэлтийн солбисон      мэдрэмж  y барааны үнэ нэг хувиар өөрчлөгдөхөд  x барааны эрэлтийн тоо хэмжээ  хичнээн х...
Эрэлтийн солбисон     мэдрэмж Exy<0 Харилцан хослох бараа Exy>0 Харилцан орлох бараа Exy=0 Хамааралгүй бараа.
АНХААРАЛ ТАВЬСАНД  БАЯРЛАЛАА!
Лекц 2
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Лекц 2

2,527 views
2,216 views

Published on

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,527
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Лекц 2

 1. 1. ЭТҮГЭН ДЭЭД СУРГУУЛЬЭрэлтийн мэдрэмж, нийлүүлэлт,түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс, зах зээлийн тэнцвэр Лекц №2 Багш: О.Норовсамбуу
 2. 2. Агуулга Нийлүүлэлт Нийлүүлэлтийн хууль Нийлүүлтэнд нөлөөлдөг хүчин зүйл Зах зээлийн тэмцвэр Тэнцвэрт нөлөөлөх хүчин зүйл Эрэлтийн мэдрэмж ◦ Үнээс хамаарсан эрэлтийн мэдрэмж ◦ Орлогоос хамаарсан эрэлтийн мэдрэмж ◦ Бусад барааны үнээс хамаарсан эрэлтийн мэдрэмж
 3. 3. НИЙЛҮҮЛЭЛТ,НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ХУУЛЬ,НИЙЛҮҮЛЭЛТЭНДНӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛС
 4. 4. Нийлүүлэлт Нийлүүлэлт гэдэг нь үйлдвэрлэгчийн талын хүсэл сонирхолын илэрхийлэл бөгөөд үйлдвэрлэгч тухайн бүтээгдэхүүний янз бүрийн үнийн түвшинд борлуулах хүсэлтэй байгаа болон нийлүүлж чадах бүтээгдэхүүний тоо хэмжээг хэлнэ.
 5. 5. Нийлүүлэлт S – Нийлүүлэлт /Supply/ Qs – Нийүүэлэлтийн тоо хэмжээ P – Үнэ Нийлүүлэлтийн тоо хэмжээ түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн хоорондын харилцан хамаарлыг харуулсан функцыг нийлүүлэлтийн функц гэдэг. Qs=f(P, T, z, t …) Qs=f(P) - ерөнхий фунци
 6. 6. Нийлүүлэлтийн муруй  Нийлүүлэлтийн функцийг графикаар илэрхийлвэл нийлүүлэтийн муруй гарч ирэх бөгөөд бусад хүчин зүйлс тогтмол байхад үнэ болон нийлүүлэлтийн тоо хэмжээ нь шууд хамааралтай байна.
 7. 7. Нийлүүлэлтийн хууль Бусад хүчин зүйлс хэвээр байхад,нийлүүлэлт хэмжээ нь үнэ өсөх тусам нэмэгдэж,үнэ буурах тусам багасах зүй тогтлыг нийлүүлэлтийн хууль гэнэ.P ↑ Qs↑ Нийлүүлэлтийн хуульP ↓ Qs↓
 8. 8. Нийлүүлэлтэнд нөлөөлөх хүчин зүйлс Нөөцийн үнэ Тухайн барааны үнэ Технологи Татвар, Татаас Хүлээлт Байгаль цаг уурын нөхцөл гэх мэт
 9. 9. Нийлүүлэлтийн өөрчлөлт
 10. 10. ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТЭНЦВЭР
 11. 11. Зах зээлийн тэнцвэр Зах зээл дээр тогтсон тухайн тодорхой үнээр нийлүүлэх бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ түүний эрэлтийн хэмжээтэй тэнцүү байх тийм нөхцөлийг зах зээлийн тэнцвэр гэнэ. Өөрөөр хэлбэл нэг талаас хэрэглэгчийн хүсэл сонирхол нөгөө талаас үйлдвэрлэгчийн хүсэл сонирхолууд нэг цэгт давцаж байгааг хэлнэ.
 12. 12. Зах зээлийн тэнцвэр  Энэ нь эрэлт, нийлүүлэлтийн хуулиар тодорхойлогдо но.
 13. 13. Зах зээлийн тэнцвэр Эрэлтнийлүүлэлт тэнцүү байх үед бүрдэх үнийг тэнцвэрийн үнэ гэнэ. Тэнцвэрийн үнээр борлуулагдах бараа бүтээгдэхүүний тоо хэмжээг тэнцвэрийн тоо хэмжээ гэнэ.
 14. 14. Хэрэглэгчийн хожоо,үйлдвэрлэгчийн хожоо
 15. 15. Үйлдвэрлэлийн илүүдэл******** ба хосдол
 16. 16. Мэдрэмж гэж юу вэ? Зах зээлийн эдийн засгийг судлахад мэдрэмжийн үзүүлэлт чухал ач холбогдолтой. Эдийн засгийн нэг үзүүлэлт нэг нэгжээр өөрчлөгдөхөд түүнийг дагалдан нөгөө үзүүлэлтийн өөрчлөгдөх зүй тогтлыг мэдрэмж (E) гэнэ. Мэдрэмжийг тодорхойлоход нэг үзүүлэлтийн хувийг түүнтэй уялдаа холбоо бүхий нөгөө үзүүлэлтийн хувьд харьцуулна.
 17. 17.  Харьцуулж буй үзүүлэлтүүдийн өөрчлөлтийн хувь тэнцүү байвал мэдрэмж 1-тэй тэнцүү байх бөгөөд үүнийг нэгж мэдрэмжтэй гэж үзнэ. Хэрэв мэдрэмж 1-ээс их (E>1) бол мэдрэмжтэй мэдрэмж сайтай, (E<1) бол мэдрэмжгүй сул мэдрэмжтэй гэж үздэг.
 18. 18. Эрэлтийн мэдрэмж Эрэлтийн мэдрэмж гэдэг нь ерөнхий утгаараа ямар нэг хүчин зүйл 1%-аар өөрчлөгдөхөд эрэлт хичнээн хувиар өөрчлөгдөж байна гэдгийг харуулна.
 19. 19. Үнээс хамаарсан эрэлтийн мэдрэмж Эрэлтийн хууль ѐсоор үнэ буурвал хэрэглэгчид их хэмжээний бүтээгдэхүүн худалдан авах ѐстой. Гэхдээ үнийн энэ өөрчлөлтийг туслах хэрэглэгчийн мэдрэмж нь буюу хариу үйлдэл нь бүтээгдэхүүний төрөл тус бүрээр харилцан адилгүй байдаг. Үнийн өөрчлөлт нь худалдан авах бүтээгдэхүүний тоо хэмжээнд бага, их янз бүрээр өөрчлөлт оруулж болно.
 20. 20. Үнээс хамаарсан эрэлтийн мэдрэмж Үнэ нэг хувиар өөрчлөгдөхөд эрэлтийн тоо хэмжээ хичнээн хувиар өөрчлөгдөж байгааг үнээс хамаарсан эрэлтийн мэдрэмж гэнэ.
 21. 21. Үнээс хамаарсан эрэлтийн мэдрэмж Ep – эрэлтийн мэдрэмжийн коэф Q – Үнэ өөрчлөгдөхөөс өмнө эрэлт бүхий бүтээгдэхүүн тоо хэмжээ ∆Q – Бүтээгдэхүүний тоо хэмжээний өөрлчлөлтийн түвшин P –Үнийн анхны буюу суурь түвшин ∆P – үнийн өөрчлөгдсөн түвшин
 22. 22. Мэдрэмжийн коэффициент [0; ∞[ хүртэл заагт абсолют утгаа авна. Ep=0 Огт мэдрэмжгүй 0<Ep<1 Сул мэдрэмжтэй Ep=1 Нэгж мэдрэмжтэй 1<Ep<∞ Мэдрэмж сайтай Ep=∞ Төгс мэдрэмжтэй
 23. 23. P Огт мэдэрмэжгүй эрэлт DP2 bP1 a O Q1 Q fig
 24. 24. Сул мэдрэмжтэй эрэлт a P1P(£) b P2 D 0 Q1 Q2 Q (millions of units per period of time) fig
 25. 25. P Нэгж мэдрэмжтэй эрэлт aP1 b P2 D O Q1 Q2 Q fig
 26. 26. Мэдрэмж сайтайP(£) a P1 b P2 D 0 Q1 Q2 fig
 27. 27. P Төгс мэдрэмжтэй a bP1 D O Q1 Q2 Q fig
 28. 28. Орлогоос хамаарсан эрэлтийн мэдрэмж Орлого нэг хувиар өөрчлөгдөхөд эрэлтийн тоо хэмжээ хичнээн хувиар өөрчлөгдөж байгааг орлогоос хамаарсан хамаарсан эрэлтийн мэдрэмж гэнэ.
 29. 29. Орлогоос хамаарсан эрэлтийн мэдрэмж EI>0 Дээд зэрэглэлийн бараа EI<0 Доод зэрэглэлийн бараа EI>1 Тансаг хэрэглээний бараа EI=1 Өргөн хэрэглээний бараа
 30. 30. Эрэлтийн солбисон мэдрэмж y барааны үнэ нэг хувиар өөрчлөгдөхөд x барааны эрэлтийн тоо хэмжээ хичнээн хувиар өөрчлөгдөж байгааг эрэлтийн солбисон мэдэрж харуулдаг.
 31. 31. Эрэлтийн солбисон мэдрэмж Exy<0 Харилцан хослох бараа Exy>0 Харилцан орлох бараа Exy=0 Хамааралгүй бараа.
 32. 32. АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА!

×