APLICACIONS INFORMÀTIQUES AVANÇADES   DURADA   CAPACITATS TERMINALS   TAULA DE CONTINGUTS   CRITERIS DAVALUACI...
TEMPORALIZACIÓ PER UNITATS DIDÀCTIQUES •  UNITAD 1: INTRODUCCIÓ A LES BASES DE DADES. 5 HORES. •  UNITAD 2: DISSENY DE...
UNITAD 1. INTRODUCCIÓ A LES BASES DE DADESCONTINGUTSConceptes   Concepte i funcions de Access.   Necessitats mínimes...
 Obrir el programa Microsoft Access.  Utilitzar lajuda Fitxes-Guia per a saber com es creen taules en Access. Executar...
UNITAD 2. DISSENY DE BASES DE DADESCONTINGUTSConceptes   Canvis en una base de dades.    Moure camps i registres duna...
 Copiar diversos registres duna base a una altra, tant si tenen la mateixa estructura de camps com si no; comprovar si A...
UNITAD 3. IMPRESSIÓ DE BASES DE DADES. CONSULTES I INFORMESCONTINGUTSConceptes   Impressora. Preparar impressió.    P...
 Carregar les taules de la base de dades creades en les unitats anteriors i crear una consulta daquelles persones que el...
UNITAD 4. APLICACIONS DEL POWER POINTCONTINGUTSConceptes   Repàs del maneig de power point.   Importació de gràfics. ...
UNITAD 5. OPERACIONS ENTRE APLICACIONS I INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓINFORMATITZADA DE LAPROVISIONAMENT MITJANÇANT EL FACTURAPL...
UNITAD 6. APLICACIÓ DE LES EINES INFORMÀTIQUES AL PROJECTEEMPRESARIAL DE CICLE. (Mòdul transversal)CONTINGUTSConceptes  ...
CRITERIS DAVALUACIÓ: Lalumne matriculat en aquest crèdit en la modalitat no presencial, presentaràtelemàticament (correu e...
 En un cas pràctic en el qual se sol·licita una presentació parcial de la informació emmagatzemada en lordinador: Triar ...
perifèrics, comunicació amb altres usuaris, connexió amb altres sistemes o  xarxes). Identificar nivells de protecció, s...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Programaci aia

131 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
131
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Programaci aia

 1. 1. APLICACIONS INFORMÀTIQUES AVANÇADES  DURADA  CAPACITATS TERMINALS  TAULA DE CONTINGUTS  CRITERIS DAVALUACIÓDURADA: 90 HORES.CAPACITATS TERMINALS • Organitzar i utilitzar un sistema informàtic per a lemmagatzematge i tractament de la informació. • Utilitzar aplicacions informàtiques de gestió de dades que permetin localitzar, processar, actualitzar, mantenir i presentar la informació segons els formats més adequats a les seves característiques. • Utilitzar aplicacions informàtiques i altres equips doficina per a confeccionar i emplenar la documentació requerida a partir de la informació existent, integrant textos, dades i gràfics. • Utilitzar els recursos dun sistema en xarxa per a realitzar funcions dusuari. • Desenvolupar i utilitzar procediments que garanteixin la integritat, seguretat, disponibilitat i confidencialitat de la informació. • Utilitzar aplicacions informàtiques i altres equips doficina per a desenvolupar el projecte empresarial de cicle i la presentació del mateix.TAULA DE CONTINGUTS • UNITAD 1: INTRODUCCIÓ A LES BASES DE DADES • UNITAD 2: DISSENY DE BASES DE DADES • UNITAD 3: IMPRESSIÓ DE BASES DE DADES. CONSULTES I INFORMES • UNITAD 4: APLICACIONS DEL POWER POINT • UNITAD 5: OPERACIONS ENTRE APLICACIONS I INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ INFORMATITZADA DE LAPROVISIONAMENT MITJANÇANT EL FACTURAPLUS DEL GRUP SP. • UNITAD 6: APLICACIÓ DE LES EINES INFORMÀTIQUES AL PROJECTE EMPRESARIAL DE CICLE.
 2. 2. TEMPORALIZACIÓ PER UNITATS DIDÀCTIQUES • UNITAD 1: INTRODUCCIÓ A LES BASES DE DADES. 5 HORES. • UNITAD 2: DISSENY DE BASES DE DADES. 20 HORES. • UNITAD 3: IMPRESSIÓ DE BASES DE DADES. CONSULTES I INFORMES. 10 HORES. • UNITAD 4: APLICACIONS DEL POWER POINT. 10 HORES. • UNITAD 5: OPERACIONS ENTRE APLICACIONS I INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ INFORMATITZADA DE LAPROVISIONAMENT MITJANÇANT EL FACTURAPLUS DEL GRUP SP.. 15 HORES. • UNITAD 6: APLICACIÓ DE LES EINES INFORMÀTIQUES AL PROJECTE EMPRESARIAL DE CICLE. 30 HORES.
 3. 3. UNITAD 1. INTRODUCCIÓ A LES BASES DE DADESCONTINGUTSConceptes  Concepte i funcions de Access.  Necessitats mínimes per a treballar amb la base de dades Access. Entrar des de Windows.  Entrar des de Windows  Ajuda de la base de dades Access  Crear una nova base de dades.  Recuperar arxius de bases de dades.  Guardar la base de dades.  Sortir de la base de dades Access.Procediments  Coneixement de lentorn sota el qual sestà treballant per a accedir directament o fàcilment al programa Microsoft Access.  Identificació de la utilitat de les icones que estan relacionats amb el programa Access, com, per exemple, el dentrada al programa, la icona dajuda de Access o la icona dinstal·lació de Access, per si es desitja afegir un nou component o reparar algun problema desborrats darxius necessaris per a lexecució de Access correctament.  Execució de la icona Llegeixim abans dentrar per primera vegada en Access.  Utilització de lajuda que ofereix el programa usant lopció Buscar, cada vegada que es desconegui una paraula o una acció.  Obertura de Access i inicialització duna nova base de dades.  Creació de taules utilitzant lAssistent per a taules, o bé fer-lo directament si es tenen els coneixements necessaris.  Distinció clara dels diferents tipus de dades que ofereix Access, des de text a objectes gràfics. Coneixement dels formats del tipus triat.  Obertura de Access i inicialització duna nova base de dades. Creació de taules utilitzant lAssistent per a taules, o bé fer-lo directament si es tenen els coneixements necessaris.  Distinció clara dels diferents tipus de dades que ofereix Access, des de text a objectes gràfics. Coneixement dels formats del tipus triat.  Obertura duna base de dades que ja contingui alguna taula creada. Visualitzar lestructura de la taula i les dades, si tingués.  Utilització de lajuda per a saber com es creen les taules, pas a pas, i com sintroduïxen les dades. Guardar sempre els canvis realitzats en la taula i en la base de dades abans de sortir.Activitats densenyament-aprenentatge
 4. 4.  Obrir el programa Microsoft Access. Utilitzar lajuda Fitxes-Guia per a saber com es creen taules en Access. Executar lopció Buscar dajuda i mirar tot el referent a Taules. Crear una base de dades nova i assignar-li un nom que pot ser reconegut fàcilment. Introduir diverses taules usant lAssistent de taules, i altres sense lajuda de lAssistent. Afegir dades en cadascuna de les taules, canviar la seva posició i esborrar alguns. Guardar les taules amb noms i nombres consecutius. Finalitzar la sessió sortint i gravant tots els canvis realitzats. Crear un treball comparant Access amb diferents bases de dades. Estudiar el sistema dajuda ofert pels actuals programes de Microsoft, comparant- los amb lajuda que pot venir de bases de dades anteriors.
 5. 5. UNITAD 2. DISSENY DE BASES DE DADESCONTINGUTSConceptes  Canvis en una base de dades.  Moure camps i registres duna base de dades.  Còpia de camps i registres.  Relació darxius de la base de dades.  Opció desfer canvis. Seguretat en la base de dades.  Importar i exportar taules.  Afegir taules.Procediments  Modificació duna taula de la base de dades, entrant prèviament en ella i situant el cursor en la posició que es desitgi canviar.  Eliminar dades duna taula, accedint a la taula i eliminant el registre o camp de registre que es va a esborrar.  Còpia i moviment de dades duna taula a ella mateix o a una altra, marcant les dades i pegant-los en la posició adequada.  Relació de diferents taules duna base de dades per a verificar la interconnexió de les mateixes amb un camp en comú.  Comprovació de la seguretat de la base de dades completa, indicant el tipus de protecció que s’ofereix a cada part pel que fa a lusuari que lexecuta.  Coneixement de locupació de Barres deines que facilitin la utilització de la base de dades, creant fins i tot barres pròpies amb botons personalitzats.  Exportació de dades creades en altres bases de dades a Access, i viceversa, controlant que les dades rebudes siguin els esperats.  Utilització dobjectes que no són propis de la base de dades dintre de Access, important-los.  Creació de bases de dades en Access, que després puguin ser utilitzades en altres Sistemes Gestors de Bases de dades.Activitats densenyament-aprenentatge  Carregar algunes bases de dades creades anteriorment i modificar les dades. Modificar el tipus en algun camp duna base carregada veient els avisos que ofereix Access.  Modificar el valor dun camp numèric per una paraula o caràcter, comprovant els avisos que ofereix Access i si permet fer-los.
 6. 6.  Copiar diversos registres duna base a una altra, tant si tenen la mateixa estructura de camps com si no; comprovar si Access ho permet i, en cas contrari, esborrar els camps que no es puguin copiar i intentar-lo de nou. Eliminar alguna dada o registre duna taula de la base de dades carregada que no es desitgi eliminar i a continuació utilitzar lordre Desfer per a recuperar les dades. Realitzar les còpies de dades i de registres utilitzant els botons de lEmbarra deines, les opcions del menú i les tecles ràpides assignades a cada funció. Activar la seguretat duna base de dades, permetent a lAdministrador fer tot el possible sobre les bases de dades, és a dir, Crear, Esborrar, Canviar, etc. A continuació, protegir per a altre grup cridat Altres, i que aquest solament pugui llegir la informació, però no crear-la ni modificar-la. Crear uneixi Embarra deines que tingui els botons més utilitzats per lusuari, com són Relació, Copiar, Tallar, Pegar, Veure disseny, etc. Portar una base de dades que ja estigui creada en dBASE i veure-la en Access; comprovar les diferències i errors que han aparegut en la transmissió. Portar a Access documents creats en Word, inserint-los en algun camp que ho permeti. Fer un treball dels diferents tipus que pot suportar en un camp els programes de bases de dades. Realitzar un resum de lajuda que ofereix Access sobri les opcions Moure i Copiar dades, així com de lacció dImportar i Exportar dades. Comparar la facilitat dús dels programes dBASE i Access. Comparar la seguretat que ofereix Access a les seves bases de dades amb qualsevol altre programa de gestió de base de dades
 7. 7. UNITAD 3. IMPRESSIÓ DE BASES DE DADES. CONSULTES I INFORMESCONTINGUTSConceptes  Impressora. Preparar impressió.  Presentació preliminar.  Imprimir la base de dades. Consultes.  Creació dinformes.  Creació de formularis.Procediments  Creació de consultes a partir duna taula donada.  Creació de consultes amb diverses taules interrelacionades entre si, modificant el nombre de camps a consultar.  Creació de consultes amb ajuda de lAssistent de consultes, seguint pas a pas cadascuna de les seves indicacions.  Creació duna consulta sense la utilització de lAssistent. Modificació de lestructura duna consulta creada anteriorment per a establir definitivament les necessitats que es presentin al consultar una taula.  Modificació de la presentació de la consulta en pantalla. Creació dinforme a partir duna taula donada.  Creació dinformes amb diverses taules interrelacionades entre si.  Creació dinformes amb ajuda de lAssistent dinformes, seguint pas a pas cadascuna de les seves indicacions.  Creació dun informe sense la utilització de lAssistent. Modificació de la presentació dun informe per impressora.  Creació de formularis amb diverses taules, interrelacionats entre si.  Creació de formularis amb ajuda de lAssistent de formularis, seguint pas a pas cadascuna de les seves indicacions.  Creació dun formulari sense la utilització de lAssistent. Modificació de lestructura dun formulari creat anteriorment.  Modificació de la presentació dun formulari en pantalla.  Definició dencapçalats i peus per a imprimir un formulari.  Modificació de la presentació dun formulari per impressora.Activitats densenyament-aprenentatge
 8. 8.  Carregar les taules de la base de dades creades en les unitats anteriors i crear una consulta daquelles persones que el seu cognom comenci per una determinada lletra. Modificar la consulta anterior perquè la consulta sigui de totes les persones. Crear consultes en les quals intervinguin diversos camps. Modificar les dades de la taula i veure a continuació les modificacions en la consulta. Crear un formulari amb cadascuna de les taules que shan creat. Crear formularis a partir de les consultes creades en la base de dades. Modificar les dades de diversos camps, així com els tipus dels camps i guardar els canvis. Comprovar els nous resultats. Crear un informe amb cadascuna de les taules creades. Modificar els informes incloent encapçalats i peus, amb nombre de pàgina, etc. Imprimir les taules creades. Imprimir les diferents consultes utilitzades. Imprimir els formularis. Realitzar un treball sobre la presentació de les dades que ofereix dBASE amb Access. Fer un treball comparant els formularis de les taules de dBASE i de Access. Fer un resum de lajuda que ofereix Access sobri Consultes, Informes i Formularis. Fer un treball comparant la forma de crear una consulta amb i sense lajuda de lAssistent de consultes. Fer un treball comparant la forma de crear un informe amb i sense lajuda de lAssistent de consultes. Fer un treball comparant la forma de crear un informe amb i sense lajuda de lAssistent de consultes. Fer un treball comparant la forma de crear un formulari amb i sense lajuda de lAssistent de consultes.
 9. 9. UNITAD 4. APLICACIONS DEL POWER POINTCONTINGUTSConceptes  Repàs del maneig de power point.  Importació de gràfics.  Ajustament de gràfics.  Distribució de gràfics i text en diapositivesProcediments  Distinció entre gràfics i text.  Coneixement dels tipus de gràfics.  Coneixement dels gràfics que es poden aplicar als processadors de text.  Inserció de gràfics emmagatzemats en disc en documents de Microsoft WORD  Ús del portapapers.  Ajustament del gràfic en Microsoft WORD i anàlisi de les opcions que ofereix.Activitats densenyament-aprenentatge  Inserir gràfics ja guardats en diapositives de power point.  Crear gràfics amb diversos programes de dibuix o de gràfics de gestió, tenint en compte els diferents formats demmagatzematge.  Adquirir nocions dús de Paint (Windows 2003) Seleccionar gràfics i traspassar al processador de text mitjançant el portapapers.  Ajustar els gràfics: grandària, proporcions, fons, bords, etc.  Inserir organigrames i altres diagrames ja guardats en diapositives de power point
 10. 10. UNITAD 5. OPERACIONS ENTRE APLICACIONS I INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓINFORMATITZADA DE LAPROVISIONAMENT MITJANÇANT EL FACTURAPLUSDEL GRUP SP.CONTINGUTSConceptes  Maneig bàsic de laplicació Eurowin ProcedimentsProcediments  Obertura dempresa.  Alta de proveïdors Generació de documents de cobrament.  Activitats ensenyament-aprenentatgeActivitats densenyament-aprenentatge  Des de Eurowin del grup SP donar lalta/creació duna nova empresa.  Inclusió/alta de diversos proveïdors  Creació de factures amb les dades ja inclòs.
 11. 11. UNITAD 6. APLICACIÓ DE LES EINES INFORMÀTIQUES AL PROJECTEEMPRESARIAL DE CICLE. (Mòdul transversal)CONTINGUTSConceptes  Aplicació del maneig de totes les eines utilitzades tant en el crèdit daplicacions informàtiques avançades com en el de tractament automàtic de la informació al projecte empresarial de cicle.Procediments  Ús del processador de textos i les seves aplicacions a la redacció del projecte empresarial.  Ús de la full de càlcul i les seves aplicacions a lanàlisi i estudis estadístics requerits en el projecte empresarial.  Ús la gestió de bases de dades per a establir fitxer organitzat de proveïdors i clients de lactivitat proposada com projecte empresarial.  Generació de documents/impresos.  Ús de laplicació power point per a preparar la presentació del projecte empresarial.Activitats densenyament-aprenentatge  Redactar i desenvolupar cadascun dels punts del guió proposat per al projecte empresarial utilitzant el processador de textos.  Elaborar gràfics i maneig de dades relatives a demografia, taxa dactivitat, edat de la població en làrea objectiu proposta per a la instal·lació de lempresa mitjançant lús de la full de càlcul.  Ús i maneig dInternet per a localitzar impresos i informació necessària per a lalta de lactivitat projectada.  Aplicació de maneig en power point per a elaborar una presentació del projecte empresarial.
 12. 12. CRITERIS DAVALUACIÓ: Lalumne matriculat en aquest crèdit en la modalitat no presencial, presentaràtelemàticament (correu electrònic), lliuraments periòdics prèviament pautadespel professor mitjançant les quals han de superar-se els següents criterisestablerts comunament per a tots els alumnes que cursin el crèdit:  Identificar les tasques que podrien es resoltes informàticament i el tipus daplicacions informàtiques que es podrien utilitzar per a la realització daquestes tasques.  Descriure les funcions, utilitats i procediments del sistema operatiu per a aconseguir lòptima explotació del sistema.  En un supòsit pràctic on es descriuen les prestacions exigides a un sistema informàtic: Identificar el tipus i característiques dels equips informàtics necessaris per al tractament i elaboració de la informació.  Avaluar els procediments o funcions que garanteixin la seguretat, integritat i confidencialitat de la informació.  A partir dun cas pràctic sobre un sistema informàtic en el qual es disposa dun "programari" instal·lat i de la seva documentació bàsica: Identificar: El "maquinari" del sistema.  El sistema operatiu i les seves característiques. La configuració del sistema. Les aplicacions instal·lades. Els suports dinformació utilitzats pel sistema.  Realitzar lemmagatzematge i lactualització de la informació, emprant leina adequada al cas plantejat.  Executar sobre el sistema funcions bàsiques dusuari tals com: Connexió/desconnexió, maneig de lespai demmagatzematge, gestió de processos, utilització de perifèrics, disseny de procediments per a la realització automàtica de funcions bàsiques. Identificar i utilitzar els comandos, utilitats i funcions de laplicació que permetin consultar, editar, processar i arxivar la informació.
 13. 13.  En un cas pràctic en el qual se sol·licita una presentació parcial de la informació emmagatzemada en lordinador: Triar i utilitzar laplicació informàtica i el format que millor sadapti al cas plantejat. Descobrir les operacions que cal realitzar davant problemes de desocupada o mal funcionament del sistema gestor de la base de dades. Valorar les utilitats/facilitats ofertes per un paquet disponible, així com la facilitat del seu ús. En un cas pràctic en el qual es disposa dun sistema gestor de la base de dades i la seva documentació dusuari: Definir, a partir dun disseny lògic, les estructures de dades mitjançant les seves utilitats o llenguatge de definició de dades. Realitzar operacions dactualització i consulta dinformació, seleccionant les utilitats i instruccions idònies. Realitzar operacions dimportació/exportació de dades. Identificar i utilitzar les funcions, utilitats i procediments de les corresponents aplicacions per a lelaboració, recuperació, presentació i emmagatzematge de la informació. Utilitzar amb agilitat el teclat duna màquina elèctrica-electrònica o dun ordinador en la confecció de qualsevol imprès o document en el temps establert. Triar i utilitzar els mitjans de presentació de la informació més adequats a cada cas. A partir dun supòsit pràctic en el qual sespecifiquin les característiques dun determinat tipus dempresa: Identificar els sistemes informàtics (sistemes operatius, aplicacions i mitjans materials) necessaris per a lelaboració dinformes que integrin text, dades numèriques i gràfics i la seva posterior transmissió. Utilitzar els sistemes informàtics disponibles per a obtenir els informes sol·licitats, valorant els diferents productes disponibles i els resultats obtinguts amb cadascun dells. Verificar la integritat i validesa de la informació obtinguda. Identificar i explicar la funció dels components bàsics ("maquinari" i "programari") dun sistema en xarxa. Descriure procediments generals doperació en un sistema en xarxa. En un cas pràctic sobre un sistema en xarxa complet del que es disposa de la documentació bàsica corresponent al sistema operatiu de la xarxa el "programari" ja instal·lat: Identificar mitjançant un examen del sistema: Els equips, les seves funcions, el sistema operatiu de les estacions de treball i el sistema operatiu de xarxa. Manejar adequadament les funcions bàsiques del sistema operatiu de les estacions de treball. Explicar lesquema de seguretat i confidencialitat de la informació que proporciona el sistema operatiu de xarxa. Manejar i explicar els comandos bàsics de loperació en xarxa, la seva funció i sintaxi. Explicar les variables bàsiques dentorn doperació en xarxa, identificant tant els fitxers de configuració més importants com la seva funció i contingut. Executar directament sobre el sistema funcions bàsiques dusuari tals com: connexió/desconnexió, maneig de lespai demmagatzematge, utilització de
 14. 14. perifèrics, comunicació amb altres usuaris, connexió amb altres sistemes o xarxes). Identificar nivells de protecció, seguretat i accés a la informació. Justificar la necessitat de conèixer i utilitzar periòdicament mecanismes o procediments de salvaguarda i protecció de la informació. Dissenyar i aplicar procediments i sistemes de seguretat, protecció, confidencialitat i restricció de la informació: En una aplicació Des del sistema operatiu. En qualsevol mitjà o equip doficina, realitzar còpies de seguretat dels paquets daplicació abans de carregar-los en lequip informàtic. Segons un supòsit pràctic en el qual sutilitzin determinades aplicacions: Utilitzar i triar els mitjans físics i mètodes darxiu de seguretat que millor sadaptin a les característiques de la informació. Realitzar còpies darxius dinformació cada vegada que aquesta sigui utilitzada. Establir contrasenyes darxius. Establir atributs daccés. Establir proteccions de fitxers i directoris. Detectar fallades en els procediments de seguretat. Argumentar i proposar solucions. Detectar/solucionar errors de procediment en laccés i consulta a la informació confidencial. La nota corresponent al crèdit estarà formada per la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en els diferents exercicis puntuables que es realitzaran en classe corresponents a cada unitat didàctica i als quals lalumne, prèviament informat, té obligació dassistir i els treballs proposats i presentats de cada matèria impartida.

×