Recull premsa setembre 2011-desembre 2012

431 views
324 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
431
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
59
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Recull premsa setembre 2011-desembre 2012

 1. 1. Recull de premsa Setembre 2011 – Desembre 2012c. Avinyó, 44 2n | 08002 Barcelona | T. 93 302 61 03 | F. 93 302 00 89 | esplac@esplac.cat | www.esplac.cat
 2. 2. Guix 378 | Octubre 2011 | p. 77-80Els drets dels infants a través GUIX DOSdels contesLa Convenció dels Drets dels Infants fants (aniversari de la signatura de la permetrà introduir-los en els conceptes(CDI), aprovada el 20 de novembre de CDI), us presentem aquesta proposta per bàsics lligats als seus drets, alhora que Drets humans1989, suposa la culminació d’una evolució encetar la tasca imprescindible de treba- desenvoluparem actituds i habilitats P CMen el pensament de les persones adultes llar amb les criatures, des de ben petites, que n’afavoreixin el respecte.sobre la consideració d’aquells éssers més per sensibilitzar-les sobre els seus drets.petits, anomenats infants, que, al llarg dels Els contes que aquí es presenten estantemps, havien estat tractats de maneres di- Etapa a la qual va adreçada extrets del llibre Vet aquí els nostresverses: com a propietat dels seus pares i drets: Contes per explicar els drets delsmares fins arribar a parlar de futurs ciuta- Parlem de documents, protocols i lleis. infants (tots els quals els trobareu dedans o objectes de recepció de tota mena Sembla, doncs, un tema que, per la dificul-d’atencions especials. tat que comporta, quedi lluny de la mai- nada. Tot i així, treballar els drets delsAmb aquesta convenció, es reconeixen infants amb ells mateixos és possible ambper primera vegada, i internacionalment l’enfocament adequat. Cal que les nenes ide forma legal, els infants com a subjec- els nens els entenguin i n’interioritzin tanttes de dret. Tot i que, a principis del segle el contingut com els valors i les actitudspassat, ja havia crescut el consens sobre que hi estan vinculats. Així, amb la pro-les necessitats específiques dels infants posta pedagògica següent, que s’adreça alque calia cobrir i sobre la seva vulnerabili- cicle mitjà de primària, us volem presentartat més gran, per la qual calia protegir-los, algunes idees per treballar aquest tema ano és fins a la signatura de la CDI que es partir de contes, perquè us serveixin dereconeix la capacitat dels nens i les ne- punt de partida i us engresquin a continuar forma gratuïta al webnes a participar com a ciutadans en la so- aquesta tasca tan necessària. www.esplac.cat/vetaqui). La peculiaritatcietat en què viuen, tenint en compte el d’aquest llibre, que recull onze contes, un AUTORESseu procés evolutiu. És a dir, no fa gaire Orientacions per a la intervenció per dret, és que és el resultat d’un con- Elena Díez Villagrasa,més de vint anys que s’accepten interna- pedagògica curs de contes il·lustrats realitzat amb Sandra Villa Esplais Catalanscionalment els drets dels infants tal com motiu del vintè aniversari de la signatura esplac@esplac.catels entenem ara. Aprofitant que s’apropa La metodologia del conte, lúdica, atrac- de la CDI. Com comentàvem més amunt, www.esplac.catla Diada Internacional dels Drets dels In- tiva i propera als infants, serà la que ens la celebració anual de la Diada Interna- www.esplac.cat/vetaqui 77
 3. 3. Guix 378 | Octubre 2011 GUIX DOS cional dels Drets dels Infants és sempre sició gratuïta que pot ser un bon comple- per culminar l’aprenentatge dels nens i un bon pretext per treballar la temàtica. ment per treballar la temàtica a l’escola. les nenes, que poden raonar en veu alta a partir dels seus pensaments i escoltar Si teniu interès a treballar unes altres his- Orientacions per a l’avaluació els dels seus companys i companyes, a tòries, al mateix web hi podreu trobar els la vegada que desenvolupen actituds i altres contes del recull, així com tots Totes les fitxes que es presenten a conti- procediments bàsics referents al res- els que van participar en el concurs. Hi nuació conviden a crear un espai de re- pecte dels drets dels infants. trobareu també unes altres eines pedagò- flexió conjunta de totes les criatures de giques, com ara, per exemple, unes altres l’aula, guiats pel professorat. Considerem Aquests mateixos espais poden ser ade- fitxes didàctiques i informació d’una expo- que aquests moments són necessaris quats perquè el docent o la docent pugui Objectius didàctics i continguts OBJECTIUS COMPETÈNCIES Reconèixer les necessitats que tenen els infants per viure, ser feliços i desenvolupar-se Social i ciutadana. com a persones i que aquestes necessitats impliquen uns drets i unes responsabilitats (els primers no són possibles si no assumim les segones). Conèixer quins són els drets dels infants. Comprendre que els drets dels infants són de tots els infants sense cap distinció. Aprofundir en el dret dels infants a l’educació i a la no-discriminació. Distingir els desitjos personals de les necessitats. Autonomia i iniciativa personal. Identificar i saber gestionar els sentiments que ens generen els conflictes amb altres per- sones. Comprendre els contes en diferents formats (narració oral i a partir d’imatges). Comunicativa, lingüística i audiovisual. Expressar les opinions pròpies de manera clara i ordenada. Trobar les solucions a problemes plantejats. Competència en la iniciativa personal i en l’esperit emprenedor. CONTINGUTS Conceptes Procediments Actituds, valors i normes Necessitat, dret, desig, responsabilitat. Comprensió de la narració oral d’un conte. Respecte per un mateix i pels altres. Principis dels drets dels infants. Reconeixement d’informacions visuals. Sentit de responsabilitat per les pròpiesDescarrega’t tot Convenció dels Drets dels Infants com a Expressió d’opinions i vivències pròpies i accions.el material a: document que els recull i els defensa. escolta activa. Empatia i solidaritat per aquells a qui els Expressions creatives. són negats els drets humans.http://guix.grao.com 78
 4. 4. Guix 378 | Octubre 2011copsar el grau d’aprofundiment que han dels infants a anar a l’escola, així com GUIX DOS GUIX DOSassolit les criatures amb cada activitat, Activitat 1b les responsabilitats que comporten elsfent una avaluació continuada, on la drets.interacció de l’activitat dóna un retorn almestre o a la mestra. Amb tot, en cada Recursos materials: fitxes 2a, 2b, 2c,activitat, s’hi especifica també una fitxa 2d i conte Un dia especial i diferentconcreta d’on es poden extreure indica- (www.esplac.cat/vetaqui > conte nú- Us presentem la Khadija Quines són les coses que els nens i les nenes, com la Khadija, necessiten per créixer sans i feliços? ......................................................................................................................................................................................................dors més concrets sobre la interiorització ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... mero 7).dels continguts. ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... Organització social: després de fer la Quines persones són responsables d’assegurar totes aquestes coses a la Khadija perquè creixi sana i feliç? I als nens i nenes en general? ...................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................Tanmateix, com que parlem de valors i fitxa 2a, amb l’ajuda de les imatges i ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... o.com Si les criatures necessiteu tot això per viure i créixer sans i feliços, llavors els infants teniu dret a tot això? Fes una creu en laprocediments, es recomana observar els uix.gra les frases, la mestra o el mestre con- resposta que creguis correcta. http://g SÍ NOinfants més enllà de les fitxes i del mo- vida els infants a explicar què passa ament que aquestes es realitzin, és a dir, 2 Guixdos 378 | Octubre 2011 | Els drets dels infants a través dels contes | Elena Díez, Sandra Villa la història. Finalment, llegeix el conte.el grau d’incidència que aquest treball Treball individual de les fitxes. Treballhagi pogut tenir en la vida quotidiana el mestre o la mestra llegeixi el conte conjunt amb tota la classe després dedels infants al llarg de tot el curs. després de l’activitat 1b, moment en les fitxes 2a, 2c i 2d. què es presenta la protagonista. SeriaDescripció de les activitats recomanable fer-ne una segona lectura Avaluació: la fitxa 2c ens pot donar in- abans de realitzar l’activitat 1d, ja que dicacions per fer l’avaluació.Activitat 1. La Khadija ja té ulleres es fa referència directa als continguts del conte. Treball individual de les fitxes.Descripció i justificació: a partir de l’a- Es recomana un moment de treball con- GUIX DOSnàlisi de les necessitats de les mascotes junt amb tota la classe per compartir les Activitat 2a Un dia especial i diferent del Manel:dels infants i de com cal que aquestes respostes de la darrera pregunta dees vegin cobertes, es fa un paral·lelisme cada fitxa.amb les nenes i els nens (utilitzant laprotagonista del conte). També se’ls con- Avaluació: la fitxa 1d ens pot donar in-vidarà a reconèixer la diferència entre dicacions per realitzar l’avaluació dedret i desig. l’activitat.Recursos materials: fitxes 1a, 1b, 1c, 1d Activitat 2. Un dia especial Escriu el número de cada imatge a la frase que descriu el que passa:i conte La Khadija ja té ulleres (www.es- i diferent El Manel acompanya la mare a la floristeria on ella treballa. o.com Descarrega’t tot uix.gra Al Manel li cau una planta al cap per accident.plac. cat/vetaqui > conte número 4). http://g El Manel no té ganes d’anar a l’escola a fer-hi sumes i restes. El Manel fa una resta malament. el material a: Descripció i justificació: arran del Abans d’anar a dormir, el Manel pensa en els números i les lletres que vol aprendre. El Manel posa un nom equivocat a les plantes. http://guix.grao.comOrganització social: es recomana que conte que s’explica, s’introdueix el dret 5 Guixdos 378 | Octubre 2011 | Els drets dels infants a través dels contes | Elena Díez, Sandra Villa 79
 5. 5. Guix 378 | Octubre 2011 GUIX DOS GUIX DOS Organització social: treball individual REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES Activitat 2d de les fitxes. Es recomana un moment de Tots els contes sobre drets dels infants (i treball conjunt amb tota la classe per Tots els infants tenen drets, però també responsabilitats. Per exemple: Els infants tenim el dret d’anar a l’escola i tenim la responsabilitat d’estudiar i aprendre, per com- prendre com són les coses i com és el món. d’altres) que aquí es mencionen es poden Relaciona el dret que tens com a infant i les responsabilitats que comporta. DRET RESPONSABILITAT compartir les respostes de les preguntes trobar a: Que ens tractin a tots igual de bé, sense importar d’on som, quina llengua parlem, si som nens o nenes, o si tenim idees diferents. 3 Hem d’estudiar i aprendre, per comprendre com són les coses i com és el món. de cada fitxa. Quan han acabat les dues ESPLAIS CATALANS (2009): Vet aquí els A jugar amb els amics i les amigues. Hem de tractar les altres persones pensant en la manera com ens agradaria ser tractats. fitxes, el mestre o la mestra pot ensenyar nostres drets: Contes per explicar els drets A anar a l’escola i aprendre moltes coses bones Hem de menjar tot allò que ens posen al plat i no dels infants (www.esplac.cat/vetaqui). per a nosaltres. fer fàstics. A menjar bé i viure en una casa. Hem de compartir els jocs i les joguines amb al- tres nens i nenes. totes les imatges del conte i, de forma La Convenció (1989) i la Declaració (1959) guiada, tot l’alumnat de la classe explica A un nom perquè els altres ens coneguin i se’ns Hem d’adreçar-nos a les persones pel seu nom o adrecin, i una nacionalitat, que vol dir ser ciutada- d’una manera que no els desagradi o les ofengui. nes i ciutadans d’un país. Que em cuidin quan estic malalt. Hem d’explicar a les persones que ens estimen dels drets dels infants existeixen en diferents la seva versió del conte en veu alta. les coses dolentes que ens passen. Que no ens peguin, que no se’n riguin de nosal- Hem de tenir cura del nostre cos. tres i que no ens facin fer coses que són dolentes per a nosaltres, com ara treballar. formats adaptats per als nens i nenes. En re- A viure amb la família o amb les persones que No dir res que pugui ferir les altres persones i res- ens estimen i que tenen cura de nosaltres. pectar les opinions de l’altra gent i escoltar-los. comanem les que trobareu a les pàgines se- Avaluació: la fitxa 3b ens pot donar indi- A expressar allò que pensem, que ens escoltin i Hem d’estimar-nos la nostra família i els nostres que demanin les nostres opinions. amics i amigues. güents: o.com uix.gra Se t’acudeixen unes altres responsabilitats que teniu els nens i les nenes per fer que aquests drets funcionin? http://g ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... cacions per fer-ne l’avaluació. – Plataforma de Infancia. España: http://plata- ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... formadeinfancia.org/node/330 8 Guixdos 378 | Octubre 2011 | Els drets dels infants a través dels contes | Elena Díez, Sandra Villa – Ajuntament de Barcelona: – Les tres bessones i els drets dels infants: www.bcn.es/infancia/pdf/catala/Les%20tres %20bessones%20i%20els%20drets%20dels %20infants.pdf – Convenció i text en lectura fàcil: www.bcn.es/dretscivils/ > 20 anys de la Con- venció dels Drets dels Infants > Documentació Activitat 3. Salom, Shalam – Xtec: www.xtec.es/recursos/socials/50dh/in- fant.htm Descripció i justificació: a partir de la GUIX DOS interpretació de les imatges (conte vi- Activitat 3a Pinta els dibuixos i respon les preguntes. sual), s’hi introdueixen els continguts 1 2 desitjats, fent un èmfasi especial en els conflictes derivats de la discriminació pel fet de ser diferents (parlar llengües 3 4 diferents, anar vestits de forma dife- rent, venir d’un altre indret, etc.), la re- solució pertinent i els sentiments que 5 6 se’n deriven.Descarrega’t tot o.com uix.grael material a: Recursos materials: fitxes 3a i 3b i http://g Per què s’enfaden el nen i la nena del conte? ...................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................http://guix.grao.com conte Salom, Shalam (www.esplac.cat/ ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................... vetaqui > conte número 10). 9 Guixdos 378 | Octubre 2011 | Els drets dels infants a través dels contes | Elena Díez, Sandra Villa 80
 6. 6. Agenda21-2005 http://80.33.141.76/agenda21/a21escolar/v_noticia.php?idNoticia=1835 RECURSOS Recursos per educar en els drets dels infants Les dades que el Síndic de Greuges de Catalunya va presentar al seu Informe del 2011 sobre la situació de la infància deixaven ben palès que cal seguir reivindicant i educant en els drets dels infants. Us proposem un parell de recursos que us poden ser de molta utilitat: Tirant pel dret: joc deducació en drets humans i drets dels infants Aquest joc de taula, editat per Esplais Catalans, permet treballar els drets humans i drets dels infants duna forma lúdica. Per als més petits (de 6 a 12 anys), inclou una versió de trencaclosques; per als més grans (a partir de 12 anys i fins als 99) un joc de taula molt complert que pot variar la seva dificultat fins a tres nivells. A més, és prou flexible com per utilitzar-lo en altres versions més animades: joc exterior, gimcana, etc. El podeu demanar en préstec al Servei de Documentació d’Educació Ambiental documentacioambiental@bcn.cat. Conte Vet aquí els nostres drets Aquest llibre, editat per Esplais Catalans, conté 11 contes il·lustrats sobre drets dels infants. Els contes, sobretot si van acompanyats d’il·lustracions, són propers als infants perquè utilitzen un vocabulari senzill, unes imatges suggerents i desperten la seva imaginació i curiositat. A més, els expliquen coneixements, promouen actituds i desenvolupen habilitats. Tots els centres educatius podeu rebre’n un exemplar gratuït posant-vos en contacte amb esplac@esplac.cat Web del Pacte per a la Infància a Catalunya El Departament de Benestar Social i Família té com un dels seus objectius prioritaris impulsar i assolir el Pacte per a la Infància a Catalunya, en el que és important l’opinió i la participació dels infants i dels adolescents. Per aquest motiu s’ha dissenyat un espai web on se’ls convida a conèixer el Pacte, informar-se’n i reflexionar-hi a través d’un joc sobre el Pacte i donar la seva opinió sobre aquells aspectes que consideren que s’han de tenir en compte a l’hora d’elaborar-lo. Estarà operatiu fins el 20 d’abril i posteriorment es valoraran les seves aportacions en els grups de treball. 13/04/20121 de 1 16/04/12 11:06
 7. 7. Ajuntament de Ripoll http://www.ripoll.cat/ajuntament/actualitat-municipal/presentacio-oficial-de-l-esplaiada-la-trobada-general-d-esplais-catalans-a-ripoll/429.html LAjuntament Municipi Turisme Ets a: Inici > LAjuntament | Notícies Notícies Salutació de lAlcade Alcalde i regidors 19/04/2012 Organització Municipal Presentació oficial de lEsplaiada, la Actes, Plens i Comissions Trobada General dEsplais Catalans Calendari del Contribuent a Ripoll Ordenances i Reglaments Els propers 4, 5 i 6 de maig, els Pressupost de lAjuntament Esplais Catalans celebren a Ripoll “LEsplaiada. Lenergia de lesplai al Tràmits i Gestions món”, la tretzena Trobada General Àrees de lAjuntament dels esplais darreu de Catalunya. En aquest acte es donarà a conèixer Butlletí de lAjuntament el programa dactes que es duran a Ofertes de Treball terme durant els dies 4, 5 i 6 de maig a Ripoll. LActe de Presentació tindrà Tauler dAnuncis lloc el proper dissabte 21 d’abril a Perfil del Contractant Ripoll, a la sala Marià Font (plaça de la Lira) a les 12h. Intervindran Maria Atenció al Ciutadà Dolors Vilalta, Tinent dAlcalde de Ripoll; Marc Grifell, Regidor de Larxiu Municipal Joventut de lAjuntament de Ripoll i Grups Municipals Marc Cases, President dEsplais Catalans. LEsplaiada serà lescenari ideal per celebrar que, després de 30 anys dhistòria, LAjuntament Informa el projecte dEsplais Catalans és vigent, fort i viu. Ho mostrarem en aquest gran Poum esdeveniment, on més de 2000 infants, joves, monitors i monitores dEsplac, ompliran els carrers de Ripoll amb la seva energia de l’esplai. La trobada general Telèfons dinterès dEsplais Catalans serà el moment en que tots els esplais i les persones que hi Horaris Oficines Municipals participen (infants, monitores i monitors, socis i sòcies i persones col·laboradores) aprofitaran per fer una gran festa tots plegats. I ho celebraran fent esplai, és a dir, Webs municipals fent activitats educatives, convivint i generant espais per compartir i gaudir de tots els moments que passin plegats. A més a més, el diumenge 6 de maig al matí, lEsplaiada culminarà en un Flashmob multitudinari a la Plaça de lAjuntament de Ripoll, en què cantaran i ballaran amb la música en directe de la cançó “lenergia de lesplai”, creada especialment per aquest acte. Ajuntament de Ripoll. Pl. Ajuntament, 3 17500 Ripoll. Girona Tel. 972 71 41 42 Fax. 972 70 36 161 de 1 24/04/12 13:04
 8. 8. 30 d’abril de 2012LEsplaiada, a RipollEsplaiada1 f. [LC] Acció de trobar els esplais desplac, lefecte.2 f. [SO] [LC] Reunió desplais amb interessos comuns: reivindicar lassociacionisme i leducació; reforçar elpaper de lassociacionisme voluntari; recordar que fa una setmana es va donar el carnet de monitors nº100.000, un fet extraordinari que vé de limpuls dun moviment exemplar; agrupar i reconèixer els infants ijoves que en són part; reforçar el valor duna educació cada dia més complexa: a lescola, a casa, alesplai, amb els amics, en lesport, als mitjans de comunicació.A lesplaiada, lesplai es reivindica com una part significativa de leducació i lassociacionisme a Catalunya.No en va, la sensació que a Catalunya hi ha un associacionisme fort, és molt en part deguda a lesplai ilescoltisme. I dient això, que ningú sem faci lofès!Els esplais desplac es troben a Ripoll, en un esforç increïble de voluntaris i voluntàries, que sestanllargues estones preparant el programa i la logística. Potser aconsegueixen que algun periodista els treguiuna petita notícia. Una anormalitat, la poca visbilitat, perquè avui sembla impossible que amb el 50% dejoves a latur, amb la desil·lusió en el seu punt més àlgid (espero), amb una situació política exhasperant,dues mil nenes, nens i joves es posin en marxa per a reivindicar leducació. Leducació única, leducació detots i leducació per a cadascú.I és única, de tots i per a cadascú perquè al capdavall, leducació és un camí que es mostra de maneresmolt diverses, amb metodologies diferents, dinàmiques complementàries o fins i tot, contradictòries. Es faen grup, però sobretot és només una educació, per a una persona.I en aquest "una educació, per a una persona" és on hem de tenir clar quin és el paper de lesplai. Buscantla complementarietat amb lescola, només? impulsant leducació en els barris desafavorits, només? buscantuns ideals, només? Intentant compensar dèficits, només? Impregnant una idea de justícia, només? Jugant,només? Aprenent a liderar, només?Lesplai és una activitat complexa, en el que a través duna educació activa i sense que ho sembli,seduquen els infants i joves en la llibertat de pensament, en la capacitat de discernir allò que és justdallò que no, en lactitud col·laboradora i solidària, imprescindible perquè una societat funcioni. Un esplaivoluntari funciona amb pocs recursos, és barat per a les famílies, perquè ningú cobra. Però sobretot, enun esplai passen coses extraordinàries: dormir en una tenda, banyar-se en un riu, anar dexcursió, explicarcontes i cantar cançons, decidir, col·laborar i responsabilitzar-se en el petit grup, impulsar nous projectes,jugar amb aquells joves que no fa tant eren com jo.Tots estem dacord en que no es tracta només densenyament. Per això coincideixo amb el que deia en J.Mª Lozano, a lacte dentrega del carnet 100.000 de monitors: ha estat un error canviar el nom delDepartament deducació pel de Departament densenyament. Perquè si bé podem entendre que lesfamílies, lesplai, lesport o els amics no són la seva responsabilitat principal, lescola només funcionarà sientén que és part duna única educació, de persones úniques, que fan el seu únic camí. I en aquest camí hiparticipa lesplai, hi participem tots.
 9. 9. 02/08/12 #esplaiada  «  esperant  els  bàrbars esperant els bàrbars #esplaiada 8 maig, 2012, 1:11 pm Filed under: Associacionisme, educació, mlp, país, personal | Etiquetes: energiadelesplai, esplac, esplaiada Aquest cap de setmana l’he passat fent d’alliberat a la Trobada general d’Esplac. Enguany s’ha anomenat Esplaiada, que no és un nom molt original però s’entén a la perfecció. La figura de l’alliberat és ja un clàssic de les Trobades generals, són monitors que els esplais “alliberen” de tasca pedagògica i dediquen a la organització. Jo ja no sóc monitor des de fa molt de temps (ni ganes), però vaja, aquesta és la nomenclatura i a mi ja m’està bé. Poder veure in situ una moguda d’aquesta magnitud sempre és interessant; i si com és el meu cas, pots comparar amb altres edicions, doncs encara més. O sigui que no em dedicaré a fer una descripció general, que ja podeu trobar per altres blocs i mitjans, sinó a apuntar algunes reflexions sobre aquelles coses que m’han semblant curioses. Primer de tot. Diria que ha estat una gran Trobada general. S’ha superat el nombre d’esplais (45) i de participants (1800), amb una bona organització (excepte algun problema puntual, inevitable en un tinglado d’aquesta magnitud) i sobretot hi ha hagut un ambient extraordinari, amb el climax a la flaix-mob del diumenge. Ja de tornada, he pogut constatar gràcies a les xarxes socials que la gent ha tornat molt contenta a casa, que és del que es tractava. En segon lloc. Les Trobades generals s’assemblen moltíssim les unes a les altres. Semblarà una parida, però jo ho trobo curiós. Hi ha uns patrons que es repeteixen edició rere edició. Hi ha una seqüència: expectació – arribada – sensació de col·lapse – normalitat – sensaciójoffrevillanueva.wordpress.com/2012/05/08/esplaiada/ 1/4
 10. 10. 02/08/12 #esplaiada  «  esperant  els  bàrbars d’èxit – eufòria col·lectiva – bajón físic satisfactori. Ah, i sempre plou. En tercer lloc. La figura dels alliberats és la clau. Pimer de tot, perquè aporten una gran quantitat de treball. No sé el nombre exacte, però ens acostem al centenar de persones, i quan veus quaranta tipus i tipes posant taules i cadires a tot drap, és bastant impressionant. En segon lloc, perquè se senten responsables de l’èxit de l’invent i generen un ambient positiu que es contagia a la resta. Això es nota sobretot quan hi ha moments de col·lapse i encara més quan plou. Sobretot quan plou. En tercer lloc, però no menys important, perquè els alliberats no són els pardillos de torn, acostumen a ser gent amb experiència, ja es coneixen entre ells i l’experiència de treball conjunt cohesiona la organització amb vincles molt forts (i no només el ticu-ticu, ja ens entenem). Són els quadres, i ja sabem la importància que tenen els quadres en una organització. Quarta conclusió. Ja no calen walkie talkies per organitzar un sarau així. Tothom té mòbil i la majoria amb connexió internet. El whatsapp, twitter i facebook són tecnologies que faciliten la comunicació. De manera que s’estableix una continuïtat entre l’abans, el durant i el després de l’activitat. Podríem dir que l’esplaiada encara continua a les xarxes socials, com va passar amb l’última Monifesta’t. Cinquena. Tradicionalment, el gruix de la organització reposava en la Comissió Organitzadora de la Trobada (la COT), formada per l’esplai del municipi acollidor més alguns esplais del Sector geogràfic més alguns fanàtics de la cosa i elements de la Secretaria tècnica d’Esplac. Aquesta vegada s’ha optat per descentralitzar aspectes de la organització en els Sectors geogràfics i ha sortit bé. És la demostració que la tendència a la territorialització d’Esplac es consolida, i a mi em sembla una bona notícia. Sisena. Des de la Trobada de Castellterçol que es composa una cançó ad hoc. A mi em sembla que la d’aquest any ha estat una de les millors, si no la millor. Amb un valor afegit: es pot consolidar com una cançó de l’esplai, en genèric, trascendint l’esplaiada i fins i tot Esplac. I demostraria algunes coses. Que la feina de comunicació es fa molt bé des de fa un temps (felicitats, Crisol i Eva) i que la tria del grup Ambäukatunàbia ha estat encertada. Aquests d’Ambäukatunàbia els conec bé perquè són monitors de l’Esplai l’Agrupa de Molins de Rei i he tingut la sort de poder fer-los classes a Saifores, com a mínim a en Magí i en Joan. I ja allà es veia que tenen una gràcia poc comuna, la de cantar i fer cantar garrotins als monis i dires. O sigui que posen música allà on no n’hi havia. I això, per un moviment educatiu, no té preu. Connectar la pedagogia amb la creació cultural és un dels grans reptes pendents d’Esplac, de l’MLP, i diria que de l’educació en general. Setena. Com que els Sectors Geogràfics tenien un pes important en el desenvolupament de les activitats, aquests també s’han cohesionat. Com a mínim dos han cantat eslògans: Bages – Berguedà i Vallès. Aquests darrers tenien un càntic molt catxondo, feien la senyal de victòria amb els dits i cridaven “V de Vallès”. I això em porta a la vuitena reflexió. Els del Vallès cridaven la consigna en castellà i català alhora, perquè deien “uve de Vallès”. A mi sempre m’ha semblat que Esplac ha d’apostar pel català i que l’esplai és un instrument de construcció nacional, o sigui que al principi he d’admetre que vaig arrufar el nas. Total, que mentres dinàvem es van sentir crits a favor de la independència. I eren els mateixos que un moment abans cridaven “uve de Vallès”. No sé si tots, però alguns segur que van cantar les dues coses. I potser algú s’estranya que això pugui passar, però a mi em sembla normalíssim. Només constata que l’independentisme ha penetrat en sectors socialsjoffrevillanueva.wordpress.com/2012/05/08/esplaiada/ 2/4
 11. 11. 02/08/12 #esplaiada  «  esperant  els  bàrbars castellanoparlants, especialment entre els joves, i que l’independentisme serà polític, o no serà més que una esbravada col·lectiva de caps de setmana. És a dir, que a Catalunya hi ha espai per a un independentisme en castellà. No cultural, romàntic i pancatalanista, sinó polític i democràtic. I que ens hem de posar les piles amb el català, això també. La novena i última reflexió és que si es vol conèixer la realitat catalana és millor aproximar- se (no cal passar tot el cap de setmana) a Esplac que escoltar les tertúlies dels matins. Però això tampoc és cap descobriment. Felicitats a tothom que ho ha fet possible. 5 comentaris 5 comentaris fins ara Deixa un comentari Moltes felicitats, sí senyor! Jo que sóc de cau i sempre he pensat que els de l’esplai són uns hippie-cumbas… [amb amor!] em trec el barret amb l’organització d’aquest inmens event. I sobre tot, per l’alegria i la satisfacció que es veia a tothom Comentari per Sònia 8 maig, 2012 @ 1:32 pm Respon Joffre, mai hi haurà una cançó millor que la de Castellterçol… no t’enganyis… Comentari per Jaume 8 maig, 2012 @ 1:42 pm Respon Moltes Gràcies Joffre! És envejable la capacitat d’anàlisi que demostres amb aquest article. De la part que em toca, (que ens toca a l’Eva i a mi, però sobretot a l’Eva) només dir, que es fa fàcil comunicar amb condicions quan la resta de l’organització treballa incansablement per al projecte. I el treball incansable i ben fet, fa 30 anys que es fa. Per mi, és un orgull poder ajudar a comunicar 30 anys de feina ben feta, 30 anys de gent collonuda! – Jordi Crisoljoffrevillanueva.wordpress.com/2012/05/08/esplaiada/ 3/4
 12. 12. E stius joves iinternacionals
 13. 13. Federació d’Organitzacions CatalanesInternacionalment Reconegudes. La dimensióinternacional de les organitzacions catalaneswww.focir.cat programes@focir.cat @focircat
 14. 14. Per a més informació: Marc Garcia internacional@esplac.cat 93 302 61 03 www.esplac.cat @esplac
 15. 15. Després de tres hores de vol, de tres hores dimpaciència, finalment Hi va haver dos dies que juntament amb una delegació d’Alemanys vambaixem de lavió i ens trobem un Vilnius fred i congelat. Només ens decidir fer una mica de turisme per la zona i vam visitar els búnquers, laqueda l’opció de cobrir-nos amb mil jaquetes, les jaquetes que ens ciutat de Klaipéda i la reserva de Nida. Eren llocs que per nosaltresacompanyaran tot el viatge. semblaven pobres i apagats, però quan et fixaves en els boscos, no hi havia comparació amb el verd que trobem aquí-Entre la poca foscor amb la que viuen, només 4 hores cada nit, i leufòriaque nosaltres dúiem acumulada, ens toca despertar-nos tots mig morts En quant a les activitats vam comprovar que els lituans també sónde son. A les 9 del matí comencem la ruta turística per Vilnius, la capital diferents. Els hi encanten els espectacles, sempre que podien, és a dirde Lituània. Primera parada: esmorzar! cada dia, norganitzaven un: que si pels 20 anys dels Falcons, que si l’elecció del president, que si per dir hola al mar, que si per dir-li adéu...Després d’omplir la panxa vam iniciar l’itinerari turístic per la ciutat Total que cada dia vam haver de preparar un espectacle. Sha de dir que,començant per la catedral neoclàssica amb la seva torre. Tot seguit vam tots el membres de Falcons, que eren els components del campament,pujar en funicular fins a la Torre de Gediminas, des d’on vam poder al·lucinaven amb nosaltres: sempre amb energia, els espectacles mésveure tota lextensió de Vilnius. Vam fer un dinar ràpid i vam tornar a treballats i divertits, sempre cridant, ballant i saltant, i imposant lesvisitar esglésies, carrers concorreguts i parcs on poder jugar a algun joc tradicions catalanes. Com que sempre cantàvem lhimne de Bages-d’esplai sota la mirada curiosa d’algun lituà, per acabar tornant cap a la Berguedà al final fins i tots ells s’hi van unir! Vam arrasar amb el nostreresidència després de sopar una pizzeta. Lendemà vam haver de moment denergia de lesplai, però el més tens va ser quan vam acabarmatinar, ja que ens venien a buscar els monitors dels campaments per lúltim espectacle per acomiadar-nos. Va ser un moment molt emotiuagafar el bus cap a Pasaka, el campament on estaríem la resta de dies. recordant tot el que havíem passat junts: la gent es va posar en peu mentre ploraven d’emoció i de tristesa de dir adéu.Ja no recordem quantes hores de bus vam fer, però si que recordem quenomés arribar vam anar a dinar. Què dir-vos del menjar... doncs el Finalment vam marxar molt a contracor perquè la majoria hauríem volgutmenjar simplement era diferent. Però el pitjor de tot va ser l’aigua. quedar-nos uns quants dies més, però ens consolava la idea de poderSempre ens donaven tes i caldos, i com que no estan acostumats a beure tornar lany que ve i tornar-nos a trobar amb molts amics que vam trobaraigua no sabíem si l’aigua de l’aixeta era potable, així que vam estar un allà. És una experiència que recomanem a tothom. A banda de que ens hoparell de dies sense tastar-la fins que finalment ens van dir que sí que vam passar de conya, vam aprendre molt anglès (cosa que sempre ajudaera potable. a l’hora de convèncer als pares), vam conèixer noves cultures i vam fer I laigua del mar... va parir que freda estava! Però no tothom pot dir que molts amics.sha banyat al Mar Bàltic, oi? Un dia els lituans ens van acollonir una Queralt i Katimica perquè deien que quan venia tempesta el mar era perillós i se’t Campaments Internacionals de la Lithuanian Young Falcon Union apodia endur endins, però els catalans no ens podíem estar de remullar- Pasaka.nos-hi.
 16. 16. staperpetua.org
 17. 17. Ràdio Rubí
 18. 18. 26/09/2012 e-colònies
 19. 19. 05/10/2012 La Torre. DiariTerrassenc Independent i Català
 20. 20. 24/10/2012 e-colònies
 21. 21. vilanova.cat
 22. 22. Eix Diari
 23. 23. 17/11/2012 BTV
 24. 24. 19/11/2012 Plataforma de Organizaciones de Infancia
 25. 25. 19/11/2012 Xarxanotícies
 26. 26. 21/11/2012 Regió7
 27. 27. 21/11/2012 Regió 7
 28. 28. Ràdio Rubí
 29. 29. 21/11/2012 Regió 7
 30. 30. 03/12/2012
 31. 31. 05/12/2012 Vilablareix Televisió
 32. 32. Esplais Catalans L’energia de l’esplai som nosaltres! A quest 2012 ha fet 30 anys trobada amb la resta d’esplais. Fer xarxa i transformació social. Tot això queda plas- des que el 31 de gener treballar conjuntament és també un dels mat en el projecte pedagògic dels esplais de 1982 Esplais Catalans nostres pilars principals. La vida de l’associ- i en la suma d’aquests, el projecte educa- es feia realitat en l’As- ació es concreta precisament en les dife- tiu d’Esplais Catalans. semblea Constituent de rents trobades de monitors i monitores, Com a associació d’esplais laica i pro- Badalona. Des de llavors, ha estat gràcies d’esplais, assemblees, reunions, comissi- gressista que treballa mitjançant l’edu- a la feina, la voluntat i l’esforç dels esplais ons de treball i d’altres espais de participa- cació en drets dels infants, la promoció i i d’un munt de persones que Esplac ha ció que fan funcionar l’engranatge d’Es- la sensibilització sobre els drets dels anat fent camí fins arribar al nostre 30è plais Catalans. infants és un element clau de la feina aniversari. Ens agrada dir que a Esplais Catalans que fem. Parlem d’educació en drets dels Per si no ens coneixeu, Esplais Cata- volem encomanar l’energia de l’esplai al infants als esplais perquè parteix d’un lans som una associació d’esplais laica i món! I és que un altre dels nostres eixos enfocament integral que treballa tant els progressista que treballem des del principals de treball és reivindicar i donar coneixements dels propis drets i respon- voluntariat per a la transformació social, a conèixer la tasca educativa dels esplais. sabilitats, com les habilitats i actituds mitjançant l’educació en drets dels Per a fer-ho, l’energia de l’esplai ha esde- necessàries per a una societat més justa i infants. La nostra raó de ser principal és vingut la nostra millor manera d’explicar igualitària, que es vertebri al voltant dels l’enfortiment dels esplais. l’esplai: la d’uns monitors i monitores drets de les persones. A través de l’esplai Actualment formem Esplais Catalans convençudes que s’associen amb el volem promoure la transformació cap a 101 esplais situats en 62 poblacions cata- compromís voluntari d’educar en la lli- aquesta societat. lanes, agrupant a 6500 infants i 1600 bertat a infants i joves. Així ho vam fer, El joc és la metodologia principal de monitors i monitores. Som una bona per exemple, en la nostra última Trobada l’esplai, perquè ens permet treballar tot colla així que, per garantir la participació General, l’Esplaiada, en què vam reunir a un seguit de valors, competències i habi- i l’atenció personalitzada de tots els gairebé 3.000 infants, monitors i monito- litats sempre amb l’objectiu últim d’edu- esplais associats, ens organitzem per res a Ripoll per a passar un cap de set- car infants i joves perquè puguin ser més sectors geogràfics. Des dels sectors mana jugant, aprenent i fent sentir la veu lliures i més feliços. Fem servir el joc i articulem la representació dels esplais dels esplais al món. A partir de l’Espla- altres elements pedagògics durant les a l’associació, promovem l’inter- iada, l’energia de l’esplai es va fer encara activitats d’esplai i les activitats de vacan- canvi i la coordinació dels esplais més tangible, més viva i més real: vam ces; aquestes darreres són eines peda- d’un mateix territori i facilitem el crear-ne una cançó, vam enregistrar un gògiques d’un gran valor en sí mateixes, treball de cadascun d’ells. munt d’imatges i, fins i tot, en vam fer un ja que ens permeten treballar de manera Esplais Catalans oferim als flashmob multitudinari, que recordarem ben intensa i vivencial els objectius esta- esplais el nostre projecte com una de les experiències més emoci- blerts per a aquell curs, a més a més, en d’atenció personalitzada, onants de la nostra història. contacte amb la natura. És el millor en el qual treballem moment per treballar tot allò relacionat conjuntament per tal Educació en, per i sobre els amb la convivència, el creixement perso- de reforçar els seus Drets dels Infants nal, l’autonomia i el treball en valors com punts forts, ajudar- Les idees, conviccions i formes d’enten- ara el consum responsable, la solidaritat, los a superar difi- dre el món -en definitiva, el nostre ide- la cooperació, etc. cultats o nous ari- ens condueixen a un mètode peda- reptes i facilitar- gògic, una manera d’educar i organitzar L’esplai, una manera los formació, els esplais. El projecte educatiu dels d’entendre el món! eines, con- esplais sorgeix del treball conjunt d’in- En les línies anteriors us hem presentat tactes i fants, monitors, monitores i famílies, que qui som, què fem i com eduquem des punts de comparteixen un projecte associatiu de d’Esplais Catalans, però no podem obli-12
 33. 33. ats de les entit aforma ya La plat a Catalun ol escència cia i Add’Infàn dar de parlar-vos de la nostra raó de ser: els esplais. Un esplai és una associació voluntà- ria sense afany de lucre que treballa per a l’educació en el lleure d’infants i joves. Aquesta n’és una definició certa i breu, però per a nosaltres va més enllà, ja que l’esplai és una experiència vital que ens fa créixer i és on infants i joves aprenem a través del joc i la convivència. Diem que l’esplai és l’espai dels infants perquè escoltem i fem sentir la veu dels infants en el quotidià del projecte. És així com, des dels més petits fins als més grans, desenvolupen a l’esplai la seva capacitat d’organització, d’assumir res- ponsabilitats i treballar en equip, i prenen sentit valors com l’amistat, la cooperació o el respecte per les persones i la natura. I és que passar per l’esplai defineix la nostra identitat, l’experiència de cadascú és fruit Durant la darrera trobada -que va reunir 3.000 infants, monitors i monitores- es va enregistrar un de petits i grans records recollits en activi- flashmob que es pot visionar al canal YouTube d’Esplac: www.youtube.com/esplaiscatalans tats de dissabte, en excursions, i sobretot a les colònies i campaments. mirant la realitat amb actitud crítica i joves des de l’associacionisme transfor- Perquè de tots aquests moments construint propostes de manera demo- marem el nostre entorn més proper. compartits ens n’emportem uns valors i cràtica. L’esplai és una escola de ciutada- En aquest context, és el moment una manera d’entendre la vida. Un bon nia on participem i decidim. L’esplai és d’evidenciar el nostre compromís i la exemple en són les monitores i monitors, allà on podem expressar la nostra il·lusió, nostra responsabilitat, la nostra motiva- joves convençuts que s’associen amb el compartir les nostres motivacions i afir- ció i la nostra il·lusió. De compartir l’ener- compromís voluntari d’educar en la lli- mar el nostre camí cap a la felicitat. De gia de l’esplai. De donar a conèixer que bertat infants i joves, dedicant-hi una viure l’energia de l’esplai! les monitores i monitors tenim un pro- mitjana de set hores setmanals. Els moni- jecte comú i que junts som més forts per tors aprenen conjuntament amb el grup El futur: que res no ens aturi! aconseguir-lo. Compartint, intercanvi- a la vegada que en són referents i es for- Ara més que mai és el moment de seguir ant, creixent conjuntament. men de manera continuada per millorar fent esplai. Ens repeteixen fins a la sacie- Així que els esplais agafem l’em- la seva tasca educativa. Per això els tat que estem en crisi, que res no tornarà branzida necessària per entomar un nou esplais creiem en les persones actives i a ser com abans. Esperem que així sigui any, ple de reptes i sobretot ple d’ener- compromeses amb la transformació perquè volem veure-ho com a una opor- gia de l’esplai, més que imprescindible social, i que sense elles el canvi cap a una tunitat de canvi, convencent-nos de la en el moment que ens trobem. Fem una societat més igualitària no és possible. feina que fem molt bé i millorant tota crida als infants, famílies, monitores i A l’esplai treballem des de la lliber- aquella que sigui necessària. Les persones monitors per a seguir lluitant per allò tat demostrant que els infants, joves, que formem part d’Esplais Catalans hem que volem. Reivindiquem amb un som- monitores i monitors som ciutadans de ser les primeres de creure que educant riure d’orella a orella que som d’esplai i actius i compromesos amb el present, en la llibertat (i educant-nos) infants i que res no ens aturi! 13
 34. 34. Desembre 2012 - Àrea Besòs
 35. 35. Aparicions a Mitjans Audiovisuals Setembre 2011 – Desembre 2012Data Tema Programa Mitjà07/11/11 Castanyada esplai Papu-Tisores Setmanari local num.48 Llagostera TV19/11/11 Festa de la Infància Barcelona Noticies>Societat BTV06/05/12 Esplaiada Noticies Rac107/05/12 Esplaiada Noticies Televisió del Ripollès07/05/12 Esplaiada Noticies desconnexió Girona Catalunya Ràdio04/09/12 Falca Training Course Esplais CatalansPublicitat La veu de Sant Joan de les Abadesses16/11/12 Drets infants Penedès-Garraf Notícies Onda Cero (comarca)16/11/12 Drets infants Baix Llobregat Notícies Ràdio Cornella17/11/12 Drets infants Vallès Notícies Ràdio Rubí21/11/12 Drets infants Vallès Notícies Ràdio Rubí22/11/12 Estat dels esplais Barberà al dia Ràdio Barberà20/11/12 Drets infants Bages-Berguedà Sallent notícies Taronja Digital05/12/12 Esplai nou Vilablareix Notícies Vilablareix Tv

×