Unitat III

502 views
422 views

Published on

Published in: Business, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
502
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Unitat III

 1. 1. Tema III: El temps de treball FOL
 2. 2. FOL <ul><li>JORNADA LABORAL : TEMPS DE TREBALL (MESURAT EN DIES, SETMANES, MESOS O ANYS) DEL TREBALLADOR. </li></ul><ul><li>REGULADA PER L´ET O EL CONVENI COL.LECTIU APLICABLE A LA RELACIÓ LABORAL: DURADA MÀXIMA I LES LIMITACIONS LEGALS. </li></ul>
 3. 3. FOL <ul><li>DURADA DE LA JORNADA: MESURADA EN HORES. </li></ul><ul><li>CLASSIFICACIÓ: </li></ul><ul><li>JORNADA SETMANAL </li></ul><ul><li>JORNADA DIÀRIA </li></ul><ul><li>JORNADA ESPECIAL </li></ul>
 4. 4. FOL <ul><li>JORNADA DIÀRIA: </li></ul><ul><li>DURADA MÀXIMA DE 40 HORES SETMANALS. </li></ul><ul><li>POT ESTABLIR-SE UNA JORNADA IRREGULAR SI ESTÀ ESTIPULAT AL CONVENI COL.LECTIU. </li></ul><ul><li>S´HAURÀ DE RESPECTAR EL DESCANS MÍNIM DE 12 HORES ENTRE JORNADES. </li></ul>
 5. 5. FOL <ul><li>JORNADA DIÀRIA: </li></ul><ul><li>SEGONS L´ET NO POT SUPERAR LES 9 HORES, LLEVAT QUE EL CONVENI COL.LECTIU O L´ACORD D´EMPRESA PERMETI UNA DISTRIBUCIÓ IRREGULAR. </li></ul><ul><li>SI LA DISTRIBUCIÓ DE JORNADA ES REGULAR, I ES FAN MÉS DE 9 HORES= HORES EXTRAORDINÀRIES. </li></ul>
 6. 6. FOL <ul><li>JORNADES ESPECIALS: </li></ul><ul><li>HI HA TREBALLS QUE PER LA SEVA PECULARIETAT REQUEREIXEN D´UNA REGULACIÓ DIFERENT JA QUE SOPORTEN JORNADES SUPERIORS O INFERIORS A LA JORNADA LABORAL ORDINÀRIA. </li></ul><ul><li>ESTAN REGULADES A L´RD 1561/1995 DE 21 DE SETEMBRE, DE JORNADES ESPECIALS. VEURE QUADRE PÀG. 71 </li></ul>
 7. 7. FOL <ul><li>ELS DESCANSOS: </li></ul><ul><li>DESCANSOS DINS DE LA JORNADA: </li></ul><ul><li>JORNADA PARTIDA : S´INTERROMP AL MÍNIM UNA HORA. </li></ul><ul><li>JORNADA CONTINUADA : LA JORNADA NO S´INTERROMP. QUAN NO HI HA INTERRUPCIÓ PER DINAR, I SUPERA LES 6 HORES, ES TÉ DRET A UN DESCANS MÍNIM DE 15 MINUTS. MENORS DE 18 ANYS MÍNIM DE 30 MINUTS, A PARTIR DE LES 4 HORES I MITJA DE JORNADA. </li></ul>
 8. 8. FOL <ul><li>DESCANS ENTRE JORNADES: HAN DE PASSAR ALMENYS 12 HORES ENTRE EL FINAL I EL COMENÇAMENT DE LA SEGÜENT. </li></ul><ul><li>DESCANS MÍNIM SETMANAL: HA DE SER UN DIA I MIG SENSE INTERRUPCIÓ. EL DESCANS SETMANAL ES POT ACUMULAR PER PERÍODES DE FINS A 14 DIES. EN GENERAL, COMPRÉN LA TARDA DEL DISSABTE O EL MATÍ DEL DILLUNS I EL DIA COMPLET DEL DIUMENGE. </li></ul>
 9. 9. FOL <ul><li>LES HORES EXTRAORDINÀRIES: </li></ul><ul><li>SÓN AQUELLES HORES QUE EXCEDEIXEN LA DURADA DE LA JORNADA ORDINÀRIA REGULAR. </li></ul><ul><li>ES PODEN COMPENSAR AMB DESCANSOS, DINS DELS 4 MESOS SEGÜENTS. </li></ul><ul><li>ES PODEN RETRIBUIR, COM A MÍNIM IGUAL AL D´UNA HORA ORDINÀRIA. </li></ul>
 10. 10. FOL <ul><li>TIPUS D´HORES EXTRAORDINÀRIES: </li></ul><ul><li>VOLUNTÀRIES. </li></ul><ul><li>OBLIGATÒRIES : LES PACTADES AL CONVENI COL.LECTIU O AL CONTRACTE DE TREBALL. LES HORES EXTRAORDINÀRIES ESTRUCTURALS : TENEN ORIGEN EN L´ACTIVITAT EMPRESARIAL MATEIXA (TORNS, ABSÈNCIES IMPREVISTES) </li></ul>
 11. 11. FOL <ul><li>MÀXIM ANUAL LEGAL D´HORES EXTRAORDINÀRIES: </li></ul><ul><li>HORES VOLUNTÀRIES MÉS LES OBLIGATÒRIES NO PODEN SUPERAR LES 80 HORES EXTRES ANUALS. </li></ul><ul><li>HORES EXTRAORDINÀRIES COMPENSADES AMB TEMPS LLIURE MÉS LES HORES PER CAUSA DE FORÇA MAJOR (incendis, inundacions, terràtremols, etc) NO TENEN LÍMIT ANUAL. </li></ul>
 12. 12. FOL <ul><li>NO PODEN EFECTUAR HORES EXTRAORDINÀRIES: </li></ul><ul><li>TREBALLADORS MENORS DE 18 ANYS. </li></ul><ul><li>TREBALLADORS NOCTURNS (excepte autorització) </li></ul><ul><li>TREBALLADORS A TEMPS PARCIAL, excepte les causades per força major i les COMPLEMENTÀRIES, sempre que el contracte sigui indefinit i per escrit. </li></ul><ul><li>DURANT EL PERÍODE DE REDUCCIÓ DE JORNADA PER MATERNITAT. </li></ul>
 13. 13. FOL <ul><li>SUPÒSITS PER SOL.LICITAR UNA REDUCCIÓ DE JORNADA, RECOLLITS A L´ET: </li></ul><ul><li>LACTÀNCIA : REDUCCIÓ DIÀRIA DE ½ HORA PER L´ALLETAMENT DE FILL FINS A 9 MESOS. INDISTINT PARE O MARE. </li></ul><ul><li>GUARDA LEGAL : REDUCCIÓ DE SOU I JORNADA ENTRE LA VUITENA PART I LA MEITAT DE LA JORNADA. PER TENIR A CÀRREC: </li></ul><ul><li>- UN MENOR DE 6 ANYS A CATALUNYA. </li></ul><ul><li>- PERSONA DISCAPACITADA QUE NO TREBALLI </li></ul><ul><li>- FAMILIAR FINS A 2on GRAU INCAPACITAT. </li></ul>
 14. 14. FOL <ul><li>HOSPITALITZACIÓ DE NADONS: DESPRÉS DEL PART, PARE O MARE DRET A REDUIR UNA HORA SENSE REDUCCIÓ SALARIAL, O MÀXIM 2 HORES AMB DISMNUCIÓ SALARIAL. </li></ul><ul><li>VIOLÈNCIA DE GÈNERE: POT REDUIR-SE JORNADA PER PROTEGIR-SE O REBRE ASSISTÈNCIA AMB REDUCCIÓ PROPORCIONAL DE SALARI, AMB INFORME FISCAL O ORDRE DE PROTECCIÓ EMESA PEL JUTGE. </li></ul>
 15. 15. FOL <ul><li>TREBALL NOCTURN I TREBALL A TORNS: </li></ul><ul><li>COMPTEN AMB REGULACIÓ ESPECIAL AMB L´OBJECTIU DE PROTEGIR LA SALUT DELS TREBALLADORS. </li></ul><ul><li>TREBALL NOCTURN : ENTRE LES 22.00 I LES 6.00 DEL MATÍ. O QUE FACI ALMENYS 3 HORES DE LA JORNADA DIÀRIA EN AQUEST INTERVAL DE TEMPS. NO PODEN FER HORES EXTRAORDINÀRIES. ELS MENORS DE 18 ANYS NO EN PODEN FER. JORNADA DE 8 HORES DIÀRIES. TENEN AVALUACIÓ GRATUÏTA DE LA SALUT O DRET A CANVIAR A JORNADA DIÜRNA SI ES DETECTEN PROBLEMES DE SALUT. </li></ul>
 16. 16. FOL <ul><li>2. TREBALL PER TORNS : DIFERENTS TREBALLADORS OCUPEN ELS MATEIXOS LLOCS DE MANERA SUCCESSIVA. </li></ul><ul><li>ELS TREBALLADORS PODEN ACUMULAR MIG DIA DEL DESCANS SETMANAL PER PERÍODES DE FINS A 4 SETMANES O SEPARAR-LO DEL DIA COMPLET I FER-LO UN ALTRE DIA. </li></ul><ul><li>LES EMPRESES AMB PROCÉS PRODUCTIU DE 24 HORES: ELS TREBALLADORS NO PODEN ESTAR EN EL TORN DE NIT MÉS DE 2 SETMANES CONSECUTIVES, EXCEPTE VOLUNTARIETAT. TENEN DRET PLUS DE TREBALL PER TORNS, SI ROTEN EN DIFERENTS FRANGES HORÀRIES. </li></ul>
 17. 17. FOL <ul><li>EL CALENDARI LABORAL: </li></ul><ul><li>ÉS UN DOCUMENT QUE FIXA LA JORNADA LABORAL ANUAL, D´ACORD AMB EL MINISTERI DE TREBALL, LES CCAA I ELS AJUNTAMENTS. </li></ul><ul><li>RECULL: </li></ul><ul><li>DESCANSOS SETMANALS O ENTRE JORNADES. </li></ul><ul><li>HORARI DE TREBALL. </li></ul><ul><li>VACANCES ANUALS. </li></ul><ul><li>DIES FESTIUS. </li></ul>
 18. 18. FOL <ul><li>L´HORARI DE TREBALL: FIXAT EN EL CONVENI COL.LECTIU O EN EL CONTRACTE. </li></ul><ul><li>SISTEMES D´HORARIS: </li></ul><ul><li>HORARI RÍGID: HORARI FIXAT D´ENTRADA I SORTIDA </li></ul><ul><li>HORARI FLEXIBLE: HORARI INICI I FINAL TENEN UNS MARGES DETERMINATS. </li></ul>
 19. 19. FOL <ul><li>VACANCES ANUALS: </li></ul><ul><li>SÓN EL PERÍODE DE DESCANS RETRIBUÏT QUE TÉ EL TREBALLADOR A L´ANY. </li></ul><ul><li>SEGONS L´ET NO INFERIOR A 30 DIES. </li></ul><ul><li>ELS CONVENIS COL.LECTIUS PODEN INCLOURE MÉS DIES DE VACANCES. </li></ul><ul><li>LA DATA DE VACANCES ES FIXEN DE COMÚ ACORD ENTRE TREBALLADOR I EMPRESARI, EN FUNCIÓ DEL CONVENI. </li></ul>
 20. 20. FOL <ul><li>ELS TREBALLADORS TENEN DRET A CONÈIXER EL SEU PERÍODE DE VACANCES MÍNIM 2 MESOS D´ANTELACIÓ. </li></ul><ul><li>LES VACANCES NO ES PODEN SUBSTITUIR PER COMPENSACIÓ ECONÒMICA. </li></ul><ul><li>SI EL PERÍODE DE VACANCES COINCIDEIX AMB UNA INCAPACITAT TEMPORAL (embaràs, el part, permís de lactància), ES PODRAN GAUDIR DE LES VACANCES FORA D´AQUEST PERÍODE, ENCARA QUE HAGI ACABAT L´ANY NATURAL. </li></ul>
 21. 21. FOL <ul><li>FESTIUS: </li></ul><ul><li>EL TREBALLADOR TÉ DRET A GAUDIR D´UN MÀXIM DE 14 DIES LABORABLES FESTIUS, 2 DIES FIXATS PELS AJUNTAMENTS. </li></ul><ul><li>CALENDARI DE FESTES D´ÀMBIT ESTATAL APROVAT ANUALMENT PEL GOVERN, DIES A RESPECTAR PER LES CCAA: </li></ul><ul><li>1 DE GENER </li></ul><ul><li>1 DE MAIG </li></ul><ul><li>12 D´OCTUBRE </li></ul><ul><li>25 DE DESEMBRE </li></ul><ul><li>LES CCAA PODEN SUBSTITUIR ALGUNS DIES FESTIUS PER ALTRES PROPIS PER TRADICIÓ, EXCEPTE ELS ANTERIORS. </li></ul>
 22. 22. FOL <ul><li>QUAN EXCEPCIONALMENT CALGUI TREBALLAR EL DIA DE FESTA, L´EMPRESA HAURÀ DE: </li></ul><ul><li>- PERMETRE UN DESCANS COMPENSATORI. </li></ul><ul><li>- ABONAR, SI NO ES PERMETÉS EL DESCANS COMPENSATORI, A MÉS DEL SALARI CORRESPONENT,L´IMPORT DE LES HORES TREBALLADES EN FESTIU INCREMENTAT PER VALOR DEL 75%. </li></ul>

×