Unitat II
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Unitat II

on

 • 1,139 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,139
Views on SlideShare
1,126
Embed Views
13

Actions

Likes
1
Downloads
11
Comments
0

2 Embeds 13

http://folei.blogspot.com 9
http://folei.blogspot.com.es 4

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Unitat II Unitat II Presentation Transcript

 • FOL TEMA II: EL CONTRACTE LABORAL
 • FOL
  • 1. EL CONTRACTE DE TREBALL
  • ÉS UN ACORD MITJANÇANT EL QUAL EL TREBALLADOR S´OBLIGA A PRESTAR SERVEIS LABORALS PER COMPTE DE L´EMPRESARI I SOTA LA SEVA DIRECCIÓ A CANVI D´UN SALARI.
  • PER TENIR VALIDESA LES DUES PARTS HAN D´ESTAR CAPACITADES PER SIGNAR-LO.
 • FOL
  • 1.1 LA CAPACITAT PER TREBALLAR I PER CONTRACTAR
  • EL TREBALLADOR:
  • QUALSEVOL PERSONA FÍSICA POT TREBALLAR, HI HA EXCEPCIONS:
  • EDAT : PROHIBICIÓ ALS MENORS DE 16 ANYS, A EXCEPCIÓ DELS QUE PARTICIPEN EN ESPECTACLES PÚBLICS (L´AUTORITAT LABORAL HA D´AUTORITZAR EL CONTRACTE AMB EL MENOR).
 • FOL
  • JOVES EDATS COMPRESES: 16 I 17 ANYS REQUEREIXEN L´AUTORITZACIÓ DELS PARES SIGNAR UN CONTRACTE LABORAL O BÉ ESTAR EMANCIPATS.
  • NO PODEN FER:
  • HORES EXTRAORDINÀRIES
  • TREBALLS NOCTURNS (ENTRE 22.00H I 6.00 MATÍ)
  • ACTIVITATS INSALUBRES, PERILLOSES O NOCIVES PER A LA SEVA SALUT O PER A LA SEVA FORMACIÓ PROFESSIONAL I HUMANA. (ex: recollida escombreries, venda de tabac, vigilància nocturna, etc.)
 • FOL
  • INCAPACITAT : PER RAONS DE SALUT FÍSICA, PSÍQUICA O D´ALTRES. LA JUSTÍCIA POT DECLARAR UNA PERSONA INCAPACITADA PER TREBALLAR.
  • TITULACIÓ : CONDICIÓ REQUERIDA PER DETERMINADES ACTIVITATS, (advocats, metges, psicòlegs, farmacèutics, etc...)
  • NACIONALITAT :
  • MEMBRES UE: PODEN TREBALLAR LLIUREMENT
  • NO MEMBRES UE: REQUEREIXEN PERMÍS DE TREBALL EXPEDIT PEL MINISTERI DE TREBALL.
 • FOL
  • B. L´EMPRESARI O OCUPADOR
  • ÉS LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA QUE REP LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I QUE CONTRACTA PER CEDIR ELS TREBALLADORS A ALTRES EMPRESES.
  • ES PODEN DISTINGIR TRES TIPUS D´EMPRESARIS:
  • PERSONES FÍSIQUES: PERSONA MAJOR DE 18 ANYS, O MAJOR DE 16 EMANCIPADA NO INCAPACITADA (pot contractar el seu representant legal).
 • FOL
  • LES PERSONES JURÍDIQUES:
  • SÓN ENTITATS RECONEGUDES PER LA LLEI PER ASSUMIR EN NOM PROPI DRETS I OBLIGACIONS. RESPONEN AMB EL SEU PATRIMONI SOCIAL. (Societats limitades, associacions de veïns, corporacions locals)
  • EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL (ETT):
  • SÓN PERSONES JURÍDIQUES.
 • FOL OBLIGACIONS DE COMUNICACIÓ DE L´EMPRESARI ALS SERVEIS PÚBLICS D´OCUPACIÓ : TERMINI MÀXIM 10 DIES ENVIAR CÒPIA BÀSICA DEL CONTRACTE ALS REPRESENTANTS DELS TREBALLADORS: TERMINI MÀXIM 10 DIES ENVIAR CÒPIES DELS CONTRACTES AL TREBALLADOR
 • FOL
  • LA INFORMACIÓ QUE HA DE DONAR AL TREBALLADOR . ( Termini de 2 mesos sobre els elements essencials del contracte, sempre que la relació laboral hagi de ser superior a 4 setmanes i aquests elements no figurin al contracte).
  • CATEGORIA, GRUP PROFESSIONAL.
  • DOMICILI DE L´EMPRESA I CENTRE DE TREBALL
  • JORNADA LABORAL: DURADA I DISTRIBUCIÓ
  • DATA D´INICI DE LA RELACIÓ LABORAL I DURADA PREVISIBLE
  • PERÍODE DE PROVA, SI N´HI HAGUÉS
  • QUANTIA I PERIODICITAT DEL SALARI
  • VACANCES ANUALS
  • TERMINI DE PREAVÍS PER A L´EXTINCIÓ DEL CONTRACTE, A RESPECTAR PER LES DUES PARTS
  • CONVENI COL.LECTIU APLICABLE A LA RELACIÓ LABORAL
 • FOL
  • 1.2. ELS ELEMENTS DEL CONTRACTE DE TREBALL
  • CONSENTIMENT: ACORD DE VOLUNTATS
  • OBJECTE: TREBALL A CANVI DE SALARI
  • CAUSA: FRUITS PER A L´EMPRESARI, SALARI PER AL TREBALLADOR.
  • NO ÉS VÀLID UN CONTRACTE QUE NO ES MENCIONA LA CONTRAPRESTACIÓ ECONÒMICA.
 • FOL
  • 1.3. EL PERÍODE DE PROVA
  • AQUEST PERÍODE DE TEMPS PERMET QUE L´EMPRESARI VERIFIQUI L´APTITUD PROFESSIONAL I QUE EL TREBALLADOR CONEGUI LES CARACTERÍSTIQUES I CONDICIONS DE LA FEINA.
  • FORMA ESCRITA
  • DURADA MÀXIMA
  • ABSÈNCIA D´EFECTES
  • NO RENOVABLE
 • FOL
  • 1.4 LA VALIDESA DEL CONTRACTE
  • SI MANCA ALGUN DELS ELEMENTS ESSENCIALS (Consentiment, objecte i causa), O SI NO S´HA COMPLERT EL QUE ESTABLEIX LA LLEI EN RELACIÓ A ALGUN D´AQUEST ELEMENTS, EL CONTRACTE POT SER:
  • NUL PARCIAL: UNA PART DEL CONTRACTE NO ÉS VÀLID, ES SUBSTITUEIX PEL QUE ESTABLEIX LA LLEI.
  • NUL TOTAL: NO ES POT SOLUCIONAR.
 • FOL
  • 2.TIPUS DE CONTRACTE (La principal classificació dels contractes és la DURADA)
  Contractes Temporals Indefinits Contractació A temps parcial Formatius De durada determinada Fix- discontinu Ordinaris Foment de la contractació Indefinida
 • FOL
  • ELS CONTRACTES TEMPORALS
  • 1.ELS CONTRACTES FORMATIUS:
  • 1.1.CONTRACTE EN PRÀCTIQUES
  Escrita FORMA Segons conveni, no inferior al 60% del salari fixat el 1er any, i al 75% el segon. No inferior al´SMI RETRIBUCIÓ Entre 6 mesos i 2 anys DURADA No superior a 1 mes grau mitjà ni a 2 mesos als de grau superior PERÍODE DE PROVA Proporcionar pràctica adequada al nivell d´estudis REQUISITS EMPRESARI Títol universitari o cicles d´FP REQUISITS TREBALLADOR
 • FOL
  • A.CONTRACTES TEMPORALS
  • 1.CONTRACTES FORMATIUS:
  • 1.2.CONTRACTE PER A LA FORMACIÓ
  Segons conveni. Mai inferior a l´SMI RETRIBUCIÓ Entre 6 mesos i 2 anys DURADA Conveni. No superior a 2 mesos, o a 3 mesos si l´empresa té menys de 25 treballadors. PERÍODE PROVA Per escrit FORMA Nombre regulat de contractacions regulat per llei REQUISITS EMPRESARI Entre 16 i 21 anys, sense titulació acadèmica REQUISITS TREBALLADOR
 • FOL
  • CONTRACTES TEMPORALS
  • 2. CONTRACTES DE DURADA DETERMINADA
  • 2.1 EL CONTRACTE D´OBRA O SERVEI
  Equival al salari de 8 dies de treball/any o segons conveni INDEMNITZACIÓ Escrit FORMA El corresponent a la categoria professional que ocupi SALARI A temps complet o parcial JORNADA És incertesa però limitada DURADA Prestar serveis o obres que no formen part de l´activitat ordinària de l´empresa OBJECTE
 • FOL
  • CONTRACTES TEMPORALS
  • 2. CONTRACTES DE DURADA DETERMINADA
  • 2.2. EL CONTRACTE EVENTUAL PER CIRCUMSTÀNCIES DE LA PRODUCCIÓ
  8 dies de treball/any treballat o segons conveni. INDEMNITZACIÓ Pot ser verbal (si és inferior o igual a 4 setmanes). O escrit FORMA No inferior al conveni col.lectiu aplicable. SALARI Completa o a temps parcial. JORNADA Màxim de 6 mesos dins d´un període de 12 mesos. DURADA Atendre les exigències EXCEPCIONALS, acumulació de tasques dins de l´activitat normal de l´empresa. OBJECTE
 • FOL
  • CONTRACTES TEMPORALS
  • 2. CONTRACTES DE DURADA DETERMINADA
  • 2.3. CONTRACTE D´INTERINITAT
  No té dret. INDEMNITZACIÓ Ha de constar el nom del substituït, el lloc de treball i la causa. FORMA Mai inferior al que marca el conveni SALARI A temps parcial o total, segons la que tingui el treballador substituït. JORNADA Mentre duri la substitució DURADA Substitució d´un treballador amb dret a reserva del seu lloc de treball o cobrir provisionalment durant un procés de selecció OBJECTE
 • FOL
  • B.CONTRACTES INDEFINITS
  • 1. CONTRACTE INDEFINIT ORDINARI
  • 2. ELS CONTRACTES DE FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA
  • 3. EL CONTRACTE FIX DISCONTINU
 • FOL
  • 1. CONTRACTES INDEFINITS ORDINARIS
  • Es pot celebrar de forma oral o escrita.
  • S´atorga per temps indefinit, per tant el treballador/a: FIX/A a l´empresa.
  • Aquests contractes poden estar bonificats conforme al PROGRAMA PER AL FOMENT DE L´OCUPACIÓ : mesures anuals del Govern per incentivar la creació de llocs de treball.
 • FOL
  • 2. CONTRACTES DE FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA
  • TÉ PER OBJECTIU LA COL.LOCACIÓ ESTABLE DE TREBALLADORS A L´ATUR O AMB CONTRACTES TEMPORALS.
  • DURADA: TEMPS INDEFINIT
  • FORMA: PER ESCRIT
  • INDEMNITZACIÓ: 33 DIES/ANY TREBALLAT
  • BONIFICACIONS: DE LA QUOTA EMPRESARIAL A LA S.S. PER CONTINGÈNCIES COMUNES.
 • FOL
  • 3. CONTRACTE FIX DISCONTINU
  • ÉS DÓNA EN EMPRESES AMB EXCÉS DE FEINA EN PERÍODES ESTANCIONALS QUE ES REPETEIXEN CÍCLICAMENT AL LLARG DE L´ANY.
  • DURADA: ESTABILITAT LABORAL
  • FORMA: ESCRIT, HI HA DE CONSTAR LA DURADA DE L´ACTIVITAT, LA FORMA...
  • EL DRET DEL TREBALLADOR A SER CRIDAT QUAN ES REPRENGUI L´ACTIVITAT.
 • FOL
  • C. LA CONTRACTACIÓ A TEMPS PARCIAL
  • EL CONTRACTE A TEMPS PARCIAL
  • L´ACORD DE JUBILACIÓ PARCIAL
  • EL CONTRACTE DE RELLEU
 • FOL
  • 1. EL CONTRACTE A TEMPS PARCIAL
  • CARACTERÍSTIQUES:
  • EL CONTRACTE S´EXECUTA PER UN NOMBRE D´HORES INFERIOR A LA JORNADA COMPLETA.
  • HORES COMPLEMENTÀRIES: NOMÉS ES PODEN FER EN CONTRACTE INDEFINIT. NO PODEN SUPERAR EL 15% DE LES HORES ORDINÀRIES, O SEGONS CONVENI NO SUPERAR EL 60% DE LES HORES ORDINÀRIES. S´HA D´AVISAR AMB UNA ANTELACIÓ MÍNIMA DE 7 DIES.
  • COTITZACIÓ A LA S.S: PROPORCIONAL A LES HORES TREBALLADES.
 • FOL
  • B. L´ACORD DE JUBILACIÓ PARCIAL
  • CARACTERÍSTIQUES:
  • EDAT: EL TREBALLADOR HAURÀ DE TENIR UN CONTRACTE A TEMPS COMPLET I UNA EDAT DE 60 O MÉS. PERÍODE DE COTITZACIÓ MÍNIM DE 30 ANYS, I HA DE TENIR UNA ANTIGUITAT A L´EMPRESA DE 6 ANYS.
  • POSSIBILITAT DE SIMULTANEÏTAT AMB CONTRACTE DE RELLEU
  • REDUCCIÓ DE JORNADA I SALARI: ENTRE EL 25% I EL 75%. POT REDUIR FINS A UN 85% SI HI HA UN CONTRACTE DE RELLEU INDEFINIT I A TEMPS COMPLET.
 • FOL
  • 3. EL CONTRACTE DE RELLEU
  • CARACTERÍSTIQUES:
  • L´OBJECTE ÉS COMPLEMENTAR LA JORNADA DE TREBALL QUE HA QUEDAT REDUÏDA A CAUSA D´UNA JUBILACIÓ PARCIAL.
  • RELLEVISTA: HA D´ESTAR A L´ATUR O HAVIA DE TENIR AMB L´EMPRESA UN CONTRACTE TEMPORAL.
  • DURADA: COM A MÍNIM EL TEMPS QUE FALTI PER JUBILAR-SE EL TREBALLADOR AL QUE SUBSTITUEIX.
  • JORNADA I SALARI: SEGONS EL JUBILAT PARCIAL. SI NO TÉ ELS 65 ANYS ÉS OBLIGATORI CONCERTAR UN CONTRACTE DE RELLEU.
 • FOL
  • D.EL TREBALL MITJANÇANT ETT:
  • AQUEST TIPUS DE TREBALL TÉ 2 RELACIONS CONTRACTUALS:
  • EL CONTRACTE DE POSADA A DISPOSICIÓ: LLIGA A L´EMPRESA USUÀRIA I L´ETT.
  • EL CONTRACTE DE TREBALL QUE LLIGA EL TREBALLADOR I L´ETT.
 • FOL
  • WEBGRAFIA:
  • www.gencat.cat /treball
  • www.inem.es , actualment www.redtrabaja.com
  • www.soc.es