Your SlideShare is downloading. ×
0
Regie en planning en control
Regie en planning en control
Regie en planning en control
Regie en planning en control
Regie en planning en control
Regie en planning en control
Regie en planning en control
Regie en planning en control
Regie en planning en control
Regie en planning en control
Regie en planning en control
Regie en planning en control
Regie en planning en control
Regie en planning en control
Regie en planning en control
Regie en planning en control
Regie en planning en control
Regie en planning en control
Regie en planning en control
Regie en planning en control
Regie en planning en control
Regie en planning en control
Regie en planning en control
Regie en planning en control
Regie en planning en control
Regie en planning en control
Regie en planning en control
Regie en planning en control
Regie en planning en control
Regie en planning en control
Regie en planning en control
Regie en planning en control
Regie en planning en control
Regie en planning en control
Regie en planning en control
Regie en planning en control
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Regie en planning en control

1,068

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,068
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • 07/27/11
 • Transcript

  • 1. Regievoering en innovatieve planning en control in Amersfoort Erwin Ormel Presentatie 8 april 2011
  • 2. Even voorstellen
   • Erwin Ormel
    • Gemeente Amersfoort
    • Concernstaf
    • Hoofd van de afdeling Financien en Bedrijfsvoering
  • 3. Opzet van deze presentatie
   • De Gemeente Amersfoort
   • Ruim 12,5 jaar regiemodel in Amersfoort
   • Vereenvoudiging van planning en control
   • Hoe gaan we verder na 12,5 regiemodel?
   • Een aanzet voor verdere vereenvoudiging van planning en control
  • 4. Gemeente Amersfoort
   • 145.000 inwoners
   • 14 e gemeente van Nederland
   • Groei tot ongeveer 162.000 inwoners
   • 800 fte
   • Regie gemeente
   • Veel taken op afstand
  • 5.  
  • 6.  
  • 7. Basis is gelegd in1996
   • Herverdeling van het gemeentefonds
   • Forse bezuinigingsopgave voor Amersfoort
    • (25 miljoen gulden)
   • Afslanking en afstoten
    • Van 1200 fte naar 700 fte
    • Sportvoorzieningen
    • Huisvuil
    • Groenonderhoud
    • Parkeren
    • Locatie ontwikkeling (PPS)
   • Compacte organisatie met korte lijnen
   • Gemeentelijke kaderstelling en regie
   • Veel externe (zakelijke) relaties
  • 8. Organogram Gemeente Amersfoort
  • 9. Uitingsvormen regiemodel
   • Contracteringen
   • Prestatieafspraken
   • Deelnemingen
   • PPS-en
   • Intern contractmanagement
  • 10. Besparingen
   • Levert regie en uitbesteden geld op?
   • Antwoord: JA, maar het meeste indirect:
    • Directe bezuinigingen wellicht gering
    • Maar wel zakelijke aansturing=winst
    • Ook goede aansturing bezuinigingen
    • Wel gebruik maken van marktwerking=winst
    • Wel een efficiënte eigen organisatie=winst
  • 11. Resultaten (na 12,5 jaar)
   • Transparante organisatie
   • Efficiënte organisatie
   • Effectief GMT
   • Effectief CTO
   • In Control
   • Voortdurend vernieuwend
   • Inspirerend
   • Effectieve aansturingen
  • 12. Regie en planning en control
   • Gebruik de transparantie
    • Instrumentarium
    • Menselijke kant
   • Gebruik de zakelijke verhoudingen
   • Koester contractmanagement
   • Werk aan vertrouwen
  • 13. Welke vereenvoudigingen hebben we inmiddels bereikt?
   • Invoering contractmanagement
   • Afschaffen begrotingswijzigingen
   • Afschaffen voorjaarsnota en najaarsnota
   • Automatisering van de begrotingsopstelling
   • Vereenvoudiging van de kostentoerekening
   • Vereenvoudiging van het jaarverslag
   • Invoering “ronde tafelgesprekken”
  • 14. Invoering contractmanagement
   • Dunne set van afspraken
   • Beeldbepalende producten voor het komende jaar
   • Korte rapportage over de bedrijfsvoering
   • Eigen verantwoordelijkheid directeur, inclusief bedrijfsvoeringsreserve
   • Vooral een cultuurbegrip: “aanspreken op afspraken”
   • Veel breder dan alleen het sectorcontract
  • 15. Afschaffen begrotingswijzigingen
   • Enkele begrotingswijzigingen per jaar
    • (bestemming saldo van de jaarrekening)
   • Alleen aan de hand van concrete raadsvoorstellen
   • Of als het echt niet anders kan
    • Wijziging van de Wet Sociale Werkvoorziening
   • Of als het wel heel erg praktisch is
    • Taakmutaties algemene uitkering (septembercirculaire)
  • 16. Begrotingsrechtmatigheid
   • Via verordening ex. artikel 212 kan de raad begrotingscriterium nader invullen
   • Platform Rechtmatigheid: Gemeenteraad kan nadere regels stellen indien kostenoverschrijdingen
    • Worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten
    • Passen binnen het beleid
    • Het gevolg zijn van open einde regelingen
  • 17. Voorjaarsnota en najaarsnota
   • Vervangen door “Lentebrief” en Herfstbrief
   • Minder verhalend meer globaal / Raadsinformatiebrief
   • Geen begrotingswijziging
   • Budgethouders niet het gevoel geven “het al geregeld te hebben”
   • Afwijkingen worden “meegenomen” tot en met de jaarrekening
   • Bespreking met commissie begroting en verantwoording
  • 18. Vereenvoudiging kostentoerekening
   • Bezuinigingsoperatie in 2009
   • Terugloop grondexploitaties / Leges / projecten
   • Uitgegroeid tot ondoorzichtig systeem
   • Gemeentebreed niet eenduidig
   • Complex en arbeidsintensief systeem
   • Leidt tot verkeerde afwegingen
   • Benchmark: relatief weinig op hoofdfunctie 0: doorgeschoten
  • 19. Uitgangspunten van het nieuwe model
   • Drastisch verminderen aantal verdeelsleutels
   • Gemeentebrede systematiek (uniform)
   • Toerekenen op productniveau ( 35 deelprogramma’s)
   • Voorcalculatorische gegevens
   • Uniform rapportageformat met de te onderscheiden kostensoorten vastgesteld.
   • FTE’s als verdeelsleutel
    • Regiemodel: Overheadkosten min of meer gelijk voor ieder personeelslid
    • Overheadtoerekening beweegt mee met de bedrijfsdrukte
  • 20. Principe van “Tellen en Vertellen”
   • Analyse van begrotingsprogramma’s op doelstellingen en indicatoren
   • Cyclus van vier jaar
   • Discussie met raad via “ronde tafel gesprek”
   • Doorvoeren in begroting, jaarverslag en beleidsstukken
  • 21. Tussenconclusie
   • Regievoering leidt tot meer transparantie en betere aansturingslijnen
   • 1997 heeft bewezen dat we sterker uit een crisis kunnen komen
   • Je moet ook iets durven afschaffen
   • ICT / Digitalisering biedt kansen
   • Organisatie is op orde
   • Bestuurlijke processen vragen nog steeds veel tijd
  • 22. Hoe gaan we verder na 12,5 jaar?
   • Doorgaan en zo mogelijk versterken regiefunctie (regie 2.0???)
   • Handhaven huidig organisatiemodel op hoofdlijnen
   • Intern contractmanagement blijft inspirerend en groot goed
   • In control blijven en uitbouwen
  • 23. Innovatieve planning en control: een denkrichting
   • Uitdaging: toch inspirerende vervolgstap zetten
   • Gebruikmaking van nieuwe ontwikkelingen
   • Met handhaving van de verworvenheden
   • En met (nog) minder mensen
  • 24. Verantwoording
   • Verantwoordingsdebat/jaarverslag
   • Politieke verantwoording continue
   • Regelmatige gesprekken met bestuur
   • Financiële jaarrekening
   • Digitaal jaarverslag
   • Geen beleidsverantwoording
   • Korte bestuurlijke behandeling
  • 25. Hoe zou het beter kunnen?
   • Uitgangspunten:
    • Vermindering bureaucratie
    • Meer en betere politieke sturing
    • Efficiënte organisatie
    • Coalitieakkoord 4 jaar leidend
    • Sturen op essenties
    • Minder papier, digitalisering
  • 26. Instrumentele verbanden
   • Teveel aan elkaar knopen
   • Bestuurlijke rapportage op hoofdlijnen: geen exacte tellingen
   • Geen rigide toepassing “alles van onderop aggregeren”
   • Kom een beetje los van het instrumentele
   • Planning en control is vooral ook: de juiste menselijke instelling
  • 27. 4-jaren-cyclus
   • Sluit aan bij raadszittingsperiode
   • Coalitieakkoord = startkader
   • Eerste begrotingsbehandeling: uitbundig
   • Daarna drie keer simpele “bijstelling”
   • Geen kadernota
   • Veel minder bestuurlijke drukte
  • 28. Geen papier maar gesprek
   • Minder formele rapportages (b.v. één keer per jaar: ongeveer halverwege)
   • Stuur op essenties:
    • “ volledige” rapportages niet nodig
    • Politiek = bestuurlijke agenda
    • Organisatie = going concern
    • Differentiatie in sturing geen probleem
    • Dus geen gedwongen uniformiteit/formats
   • Regelmatig gesprek (zonder veel voorbereiding)
  • 29. Mogelijke vormen
   • Continue afzonderlijke cyclus beleidsevaluatie
    • Programmering door raad
    • Gespreksvorm
   • Financieel jaarverslag
    • Geen verantwoordingsdebat
    • Korte behandeling
   • Minder rapporteren
    • Op afwijkingen
    • Halfjaarlijks
    • Sturen op essenties
   • Vier jaren cyclus
    • Coalitieakkoord leidend
    • Geen jaarlijkse kaderstelling
    • Financiële (bijstellings)begroting
    • Korte behandeling
  • 30. Vertrouwen in drie beelden (1)
  • 31. Vertrouwen in drie beelden (2)
  • 32. Vertrouwen in drie beelden (3)
  • 33. Vertrouwen
   • Sleutelwoord
   • Vertrouwen:
    • Komt te voet: neem de tijd
    • Gaat te paard: maak duidelijke afspraken en blijf er aan werken
   • Wenkend perspectief
  • 34. BBV en IV3
   • BBV kan nooit belemmering zijn
   • Binnen BBV is veel mogelijk
   • Eventueel pilot-achtige uitzonderingen
   • Externe informatieverstrekking: beperken
   • In overleg en pilot-achtig
  • 35. Tenslotte
   • Verdere uitbouw van regie
   • Meer gerichte toepassing van “soft controls”
   • Innovatieve planning en control
   • Een wenkend, inspirerend en uitdagend perspectief
  • 36. Nadere informatie
   • http://www.kplusv.nl/uploads/download/TPC%20Heldere%20sturingsinformatie%20voor%20de%20raad%20-%20dec%202010.pdf?CFID=1249001&CFTOKEN=78056766
   • http://www.bng.nl/bng/pdf/201009_Budding_16-20.pdf
   • http://www.bng.nl/bng/pdf/200901_Jutte_24-26.pdf
   • http://www.amersfoort.nl/docs/bis/raad/2010/Raadstukken/11%20november/Deel1-Regiemodel%20Besturen%20van%20publiek%20ondernemerschap%20Amersfoort.pdf
   • http://www.amersfoort.nl/docs/bis/raad/2010/Raadstukken/11%20november/Deel2-Deelnemingen%20op%20afstand%20verbonden%20Amersfoort.pdf
   • http://www.amersfoort.nl/docs/bis/raad/2010/Raadstukken/11%20november/Deel3-Contractmanagement%20blijvend%20aanspreken%20op%20afspraken%20Amersfoort.pdf
   • http://www.bng.nl/bng/pdf/201003_Mehciz_5-9.pdf
   • Email: [email_address]
   • Telefoon: 033 – 4694234 / 06 46018830

  ×