Kostentoerekening concerncontrollers
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Kostentoerekening concerncontrollers

on

 • 961 views

 

Statistics

Views

Total Views
961
Views on SlideShare
951
Embed Views
10

Actions

Likes
1
Downloads
6
Comments
0

1 Embed 10

http://www.linkedin.com 10

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • 07/27/11

Kostentoerekening concerncontrollers Kostentoerekening concerncontrollers Presentation Transcript

 • Kostentoerekening in Amersfoort Erwin Ormel Presentatie 18 februari 2011
 • Even voorstellen
  • Erwin Ormel
   • Gemeente Amersfoort
   • Concernstaf
   • Hoofd van de afdeling Financien en Bedrijfsvoering
 • Opzet van de presentatie
  • Korte schets van Amersfoort
  • Twee beelden van de kostentoerekening tot vorig jaar
  • Wat was de aanleiding tot de herziening?
  • Hoe hebben we het aangepakt?
  • Wat waren de resultaten?
  • Hoe hebben we het geimplementeerd?
  • Wat zijn de strategische vragen?
 • Gemeente Amersfoort
  • 145.000 inwoners
  • 14 e gemeente van Nederland
  • Groei tot ruim 160.000 inwoners
  • 800 fte
  • Regie gemeente
  • Veel taken op afstand
 • Organogram Gemeente Amersfoort
 • Een simulatie van het oude model
  • Het vehikel
  • De besturing van het model
  • De robuustheid van het vehikel en hoe we ingrepen bij calamiteiten
 • Kostentoerekening in Amersfoort tot vorig jaar HET VEHIKEL
 •  
 • Kostentoerekening in Amersfoort tot vorig jaar DE BESTURING VAN HET MODEL
 •  
 • Kostentoerekening in Amersfoort tot vorig jaar DE ROBUUSTHEID VAN HET VEHIKEL EN HOE WE INGREPEN BIJ CALAMITEITEN
 •  
 • Aanleiding
  • Bezuinigingsoperatie in 2009
  • Terugloop grondexploitaties / Leges / projecten
  • Uitgegroeid tot ondoorzichtig systeem
  • Gemeentebreed niet eenduidig
  • Complex en arbeidsintensief systeem
  • Leidt tot verkeerde afwegingen
  • Benchmark: relatief weinig op hoofdfunctie 0: doorgeschoten
 • Randvoorwaarden voor een nieuwe systematiek
  • Transparant
  • Eenvoudig te hanteren
  • Recht doen aan integrale kostprijsbenadering (waar dat relevant is)
  • Geen aanleiding geven tot verkeerde afwegingen
  • Voldoen aan wet en regelgeving
  • Budgettair neutraal
 • Fase 1
  • Afschaffen van incidentele doorbelastingen voor met name facilitaire zaken
  • Afschaffen van onderlinge verrekeningen over en weer tussen DIA en CST
  • Meer kosten rechtstreeks toerekenen aan de functie “Bestuursondersteuning”
  • Ontlasten van de tariefstructuur SOB
  • Doorberekening naar rato van FTE
 • Fase 2: Second opinion – VU / Conquaestor
  • Sluit het aan bij het regiemodel?
  • Is de systematiek toekomstbestendig?
  • Zijn er verbeterpunten c.q. aanscherpingen aan te brengen die het systeem verder vereenvoudigen en transparanter maken?
 • Stappen
  • Inzicht geven in de werking en effecten van de huidige systematiek
  • Het opschonen van de doorbelaste kosten
  • Het vaststellen van de uitgangspunten van het nieuwe model
  • Het doorrekenen van de effecten van de nieuwe systematiek
  • Het implementeren van de systematiek binnen de organisatie
 • Opvallende zaken
  • Verschillen tussen sectoren:
   • CST : diverse sleutels meestal (vooral gebaseerd op Fte’s)
   • DIA : fte’s van de afdelingen (interne doorbelasting) of Fte’s van de sectoren (externe doorbelasting)
   • WSO : Percentage van de omzet per programma
   • SOB : op basis van het aantal fte’s per afdeling of beschikbaar aantal uren en op basis van een vast bedrag
  • Jaarlijkse rekening van andere sector moet gewoon betaald worden;
  • Onderliggende berekening leges en heffingen lastig te duiden door gebruik van diverse toepassingen van kostentoerekening.
 • Het opschonen van de doorbelaste kosten
  • Opschoning op basis van twee belangrijke principes:
   • Juridische: kostentoerekening bij leges en heffingen
   • Bedrijfseconomische: controllability principle
  • Schaal voor toerekening:
  Niet toerekenen W el toerekenen Kosten bestuursondersteuning Stellen gemeentelijke beleidskaders (bijv. centraal P&O beleid) Bewaking gemeentelijke beleidskaders (bijv. risk management) Directe dienstverlening (bijv. helpdeskfunctie ICT)
 • Uitgangspunten van het nieuwe model
  • Drastisch verminderen aantal verdeelsleutels
  • Gemeentebrede systematiek (uniform)
  • Toerekenen op productniveau ( 35 deelprogramma’s)
  • Voorcalculatorische gegevens
  • Uniform rapportageformat met de te onderscheiden kostensoorten vastgesteld.
  • FTE’s als verdeelsleutel
   • Regiemodel: Overheadkosten min of meer gelijk voor ieder personeelslid
   • Overheadtoerekening beweegt mee met de bedrijfsdrukte
   • Kostenflexibiliteit  inrichting van de kostenstructuur en de aanleg van (egalisatie)reserves
 • Vaststellen van een aantal minimale uitgangspunten
  • Aantal FTE’s per sector. Vaste formatie plus externen;
  • Zijn er uitzonderingen toegestaan?
  • Blijf ook sturen op kostenontwikkeling van de overhead
  • Afspraken over meegroeien met bedrijfsdrukte (al dan niet met egalisatiereserves)
 • Enkele kengetallen
  • Totale begroting DIA/CST: 41 miljoen
  • Rechtstreeks naar programma’s 22,5 miljoen (55%)
   • Belastingen
   • Burgerzaken
   • Openbare Orde en Veiligheid
   • Algemeen Bestuur
  • Doorberekening via overhead: 18,5 miljoen(45%)
  • Aantal FTE’s: 580
  • Bedrag per FTE: 32.000
 • Sector SOB
  • Per toegerekende FTE een opslag
   • € 32.000 voor overhead DIA / CST
   • € 25.000 voor sectoroverhead
  • Toedeling FTE’s
   • Gewone Dienst (regulier): 60%
   • Afval /riool / begraven: 6%
   • Vergunningverlening: 15%
   • Grondexploitaties / proj.: 19%
  • Met name vergunningverlening en grondexploitaties conjunctuurgevoelig (1/3 e deel)
   • Terugloop van directe formatie leidt tot budgettair probleem overhead
 • Implementatie (1)
  • Opschonen van kosten van ondersteunende diensten
   • Bepaling van wat is overhead en wat niet
   • Gemeentebreed uniform
   • Afstemmen van definitie
  • Geen vice versa doorberekening tussen DIA en CST
   • Stoppen met ingang van de begroting 2011
  • Gebruik het aantal FTE’s als sleutel
   • Basis is de formatie in de begroting
   • Overhead groeit niet 1 op 1 mee
   • Uitzondering: direct toewijsbare kosten (computer, bureau, huisvesting)
   • Wel op termijn plateaudiscussie
 • Implementatie (2)
  • Reken ook kosten toe aan projecten
   • Niet toepassen bij de huidige projecten
   • Wel toepassen bij toekomstige nieuwe projecten
  • Geen nacalculatie / alleen voorcalculatorische tarieven
  • Ook de externen betrekken in FTE basis
   • Niet overgenomen
   • Maakt de berekening nodeloos gecompliceerd
 • Implementatie (3)
  • Ondersteunende diensten zijn zelf verantwoordelijk voor kostenoverschrijdingen
  • Rapporteer over de ondersteunende diensten in een paragraaf
   • Vergroot weliswaar inzicht
   • Past niet in streven naar sanering documenten
   • Voorlopig aangehouden
  • Doorrekenen op basis van een schaduwbegroting
   • Exercitie is inmiddels uitgevoerd
   • Via “schaduwbegrotingswijziging” in Decade
 • Budgettaire consequenties
  • € 2 miljoen structureel
   • Grondexploitaties / projecten min € 1.7 milj.
   • Riolering min € 0.1 milj.
   • Afval min € 0.2 milj.
   • Vergunningverlening min € 0.2 milj.
   • Crematorium en begraafpl. Plus € 0.2 milj.
  • Hadden we grotendeels ook langs andere weg gehad
 • Resultaat
  • Meerjarige monitoring van overheadkosten mogelijk
  • Betere mogelijkheden om de ontwikkeling van overhead kosten te verklaren
  • Meer draagvlak voor kostentoerekening vanwege transparantie
  • Effecten van bezuinigingen zijn sneller duidelijk.
  • Geen verkeerde afwegingen
 • Strategische vragen
  • Er is sprake van een andere rol van de ondersteunende (facilitaire) diensten. “U vraagt wij draaien”, maakt plaats voor het verdelen van de schaarste
  • Uniformiteit vraagt om een cultuur van transparantie en vertrouwen. Dit kan alleen slagen als er geen Berlijnse muren zijn opgetrokken tussen de sectoren
 • Strategische vragen
  • Moet de overhead één op één meegroeien met de bedrijfsdrukte of is een plateaubenadering meer gewenst vanwege het karakter van de overheadkosten?
  • In een organisatiemodel met sterke, autonome sectoren (of diensten) kun je beter kiezen voor een één op één meegroeien in plaats van een plateaubenadering
 • Strategische vragen
  • Door de toerekening van overhead aan grondexploitaties en bouwleges heeft de systematiek een sterk “pro-cyclisch karakter”. Hoe ga je hiermee om in tijden van bezuinigingen?