kimi projekt

15,244 views
14,718 views

Published on

0 Comments
10 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
15,244
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
141
Comments
0
Likes
10
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

kimi projekt

  1. 1. Shkolla: Leonik TomeoKlasa: XAProjektLenda: KimiTema : Parimi i Le Shatelie dhe industria kimikePunoi : Eriona MustafaPranoi : Mirela Aliu
  2. 2. Permbajtja...1. Hyrja fq. 1-22.Materiali shkencor fq. 3-63. Perdorime fq. 74.Ese fq. 8
  3. 3. HyrjaNë vitin 1884 kimisti francez dhe inxhinier Henri-Louis Le Shatelie propozoinjë prej koncepteve kryesore të ekuilibrave kimike. Ai bëri një përgjithësim për tëshpjeguar efektin e ndryshimit te temperaturës, përqendrimit, apo presionit tegjendjes se sistemit në ekuilibër. Ky përgjithësim është i njohur si Parimi Le-chatelier së. Ai thekson se:Nëse një sistem në ekuilibër është nënshtruar një ndryshim të presionit tëpërqendrimit, ose temperatura, ekuilibri zhvendoset në drejtim që tenton të prishefektin e ndryshimit.
  4. 4. Parimi Le chatelier e përshkruan se çfarë ndodh me një sistem kur diçka çastmerr atë larg ekuilibrit. Ky seksion fokusohet në tre mënyra në të cilën ne mundtë ndryshojë kushtet e një reaksion kimik në ekuilibër:(1) duke ndryshuar perqendrimin e njërit prej përbërësve të reaksionit(2) duke ndryshuar trysnine mbi sistemin(3) ndryshon temperaturen qe reaksioni zoteronKur kushtet e një sistemi në ekuilibër janë ndryshuar, pozicioni i ekuilibritzhvendoset në një mënyrë të tillë për të kundërshtuar ndryshimin.a) Nëse shtojme sasine e nje reaktanti ose te nje produkti, sistemi përpiqetpër të zëvendësuar atë duke ndryshuar ekuilibrin duke u reduktuar kteperqendrim, ose e kunderta.b) Nëse ne rrisim temperaturen e sistemit, ajo përpiqet të ulet përsëri, ose ekunderta.c) Për reagimet qe përfshijnë gaze, në qoftë se ne të rrisë presionin, sistemipastaj përpiqet për ta zvogëluar presionin, ose e kunderta.Në çdo rast, pozicioni i ekuilibrit lëviz në përpjekje për të sjellë ndryshimin eduhur. Ajo nuk kthehet në përqëndrimin, presionin ose temperaturen e njejtepara ndryshim është bërë, ai thjesht përpiqet të bëjë këtë dhe pjesërisht ka sukses.Parimi Le chatelier ju lejon të parashikosh se në cilën mënyrë ekuilibri do tëlëvize kur ne te ndryshojme kushtet e reaksionit , dhe na ndihmon të sigurojmemënyra për të rritur rendimentin në një reaksion kimik.
  5. 5. Materiali ShkencorFaktoret qe ndikojne ne zhvendosjen e ekuilibrit kimik jane :1) Ndikimi i ndryshimit të përqendrimit...Sipas Parimit le-chatelier-së, kur përqendrimi i njërit prej substancave në një sistem nëekuilibër është rritur, atëherë ekuilibri do të zhvendoset në mënyrë që të përdoret substance eshtuar.a) Nese në ekuilibër një prej reaktanteve është shtuar, ekuilibri do të zhvendoset nëdrejtim te reaksionit që konsumon reaktantet, dmth ne drejtim te reaksionit te drejte.Me fjalë të tjera, reaktantet do të khehen në produkte.b) Nga ana tjetër, nese rrisim perqendrimin e njerit prej produkteve, ekuilibri do tezhvendoset ne drejtim te reaksionit te zhdrejte duke rritur perqendrimin esubstancave nistore. Ne kete drejtim synohet te kundershtohet ndryshimi i bere.H2 + I2 = 2HIShtojme perqendrimin e H2 duke shtuar sasine e tij. Atëherë do territet numri i ndeshjeve te frytshme me I2 , duke e zhvendosurekuilibrin ne drejtim te reaksionit te drejte . Ne kete drejtimzvogelohet sasia e hidrogjenit , duke rritur perqendrimin e aciditjod’hidrik. Ne kete menyre zvoglohet efekti i nderhyrjes nga jashte,thuhet synohet te kundershohet ndryshimi i bere.
  6. 6. 2) Ndikimi i ndryshimit te trysnise...Sipas parimit Le Shatelie, trysnia ndikon ne zhvendosjen e ekuilibrit kimik per reaksionet qendodhin nepermjet substancave ne gjendje te gazte, ku numri i moleve eshte i ndryshem ne tedyja anet e barazimit.a) Rritja e trysnise nxit reaksionin qe con drejt zvogelimit te numrit te moleve, pra qesynon zvogelimin e trysnise.b) Zvoglimi i trysnise nxit reaksionin qe con drejt rritjes se numrit te moleve,pra qesynon rritjen e trysise.c) Ne reaksionet qe kane numer te njejte molesh ne te dyja anet e barazimit , trysnianuk ndikon ne zhvendosjen e ekuilibrit.H2 + I2 = 2HIKur numri i moleve te substancave te gazta eshte injejte ne te dy anet e barazimit kimik, rritja apozvogelimi i trysnise nuk e zhvendos ekuilibrin. Edhe nekete rast numrin i moleve te H2 dhe I2 eshte i barabarteme numrin e moleve te 2HI, keshtu qe si rritja ashtueshte zvogelimi i trysnise nuk e ndryshon gjendjen eekuilibrit.
  7. 7. 3) Ndikimi i ndryshimit te temperatures...Reaksioni i drejte eshte endotermik, kurse reaksioni i zhdrejte eshte ekzotermik. Kur nerrisim temperaturën e një reaksion kimik, ajo që ne kemi bere me të vërtetë eshte shtimi ienergjise te ketij reaksioi. Shtimi i energjisë se nje reaktanti apo produkti, do të prisheekuilibrin. Për reaksionet ekzotermike, shtimi i energjisë do zhvendose kahun e zhvillimit tereaksionit ne te majte drejt reaktanteve. Për reaksionet endotermike, shtimi i energjisë do tëzhvendose reaksioin në të djathtë në drejtim të produkteve.a) Rritja e temperatures ne nje sistem ne gjendje ekuilibri nxit zhvillimin e reaksionitendotermik. Ky reaksion thith nxehtesi dhe synon te ule temperaturen dukekundershtuar ndryshimin e bere.b) Ulja e temperatures ne nje sistem ne gjendje ekuilibri nxit reaksionin ekzotermik. Kyreaksion cliron nxehtesi dhe synon te rrise temperaturen duke kundershtuarndryshimin e bere. Ekuilibri ne kete rast do te zhvendoset ne drejtim te reaksionit tezhdrejte.H2 + I2 = 2HIH > 0Rritja e temperatures ne kete sistem ne gjendje ekuilibri nxit zhvillimin ereaksionit endotermik.Ekuilibri do te zhvendoset ne drejtim te reaksionit tedrejte.Ulja e temperatures ne nje sistem ne gjendje ekuilibri nxit reaksioninekzotermik. Ekuilibri ne kete rast do zhvendoset ne drejtim te reaksionit tezhdrejte.
  8. 8. 3. PerdorimePër çdo reaksion A + B = C + D ...Në qoftë se ne shtojme sasine e A ose B, pozicioni i ekuilibrit lëviz në të djathtë,sasia Cdhe D do te rritet duke zvogeluar perqendrimin e A dhe B.Në qoftë se ne shtoni më shumë C ose D, pozicioni i ekuilibrit lëviz në të majtë, më shume Adhe B janë formuar dhe ekziston më pak C dhe D. Kjo mund të jetë një problem në qoftë seuji është një produkt dhe është përdorur si tretës.Nëse zvogelojme sasine e produktit, ekuilibrit lëviz në të djathtë. Pra, nëse një produktështë një lëng dhe ne përpiqemi të nxjerrim atë (duke supozuar që për momentin që ajo kapikën më të ulët të vluar e çdo gjë të pranishëm), reagimi i bën më shumë nga ajo - dmthlëviz në të djathtë.Zbatimi ne praktike i asajt qe thame me lart:Parashikoni efektin e ndryshimeve në vijim në reagim në të cilin SO3 zbërthen për tëformuar SO2 dhe O2.2 SO3 (g) 2 SO2 (g) + O2 (g) Ho = 197,78 kJ(a) rritjen e temperaturës së reaksionit.(b) Rritja e presionit në reagim.(c) duke shtuar më O2 kur reaksioni eshte me ekuilibrin.(d) heqja O2 nga sistemi kur reaksioni eshte me ekuilibrin.(a) Për shkak se ky është një reaksion endotermik, i cili thith ngrohje nga rrethinat e tij,një rritje në temperaturën e reagimit të çon në një rritje në ekuilibër konstant dhe prandajnjë ndryshim në pozicionin e ekuilibrit drejt produkteve.(b) ka nje rritje net në numrin e molekulave ne te sistemit sipas reactants janë konvertuar nëprodukte, që shpie tek nje rritje te presionit te sistemit.Sistemi mund të minimizuar efektin enjë rritje të presionit duke zhvendosur pozicionin e ekuilibrit drejt së reactants, dukekonvertimin disa nga SO2 dhe O2 në SO3.(c) shtuar O2 shume te sistemit do zhvendoset pozicionin e ekuilibrin drejtim të reactants.(d) heqja O2 nga sistemi ka efektin e kundërt; ajo zhvendos ekuilibrin drejt produktet ereaksionit.
  9. 9. EsePer mua kimia eshte nje nga shkencat me merendesi ne jeten tone.Po ku qendron rendesia esaj?Kjo pyetje ka me mijra pergjigje sepse shkenca ekimise ndikon ne shume fusha te jetes sone duke ipermirsuar dhe zhvilluar ato. Ja pse un them paasnje dyshim se me pelqen ta studioj kete shkencedhe te zbuloj me shume rreth saj.Nje nga te shumtat gjera qe kimia permban eshteedhe parimi i Le Shatelie. Nje parim, i cili ka tebeje me zhvillimin e reaksioneve kimike, me sakte,me ndryshimin e faktoreve qe ndikojne ne njereaksion. Nje parim i rendesishem, i cili ka mjaftzbatime ne praktike, vecanerisht ne industrinekimike. Nje nga keto zbatime, ndoshta meinteresanti haset ne sintezen e amoniakut.Kimia perbehet nga shume elemente, te cilet sebashku formojne kte shkence, pa te cilen bota dote ishte e shkrete.

×