Stelsel Van Basisregistraties Tbv Themadagen Kadaster Voor Gemeenten

1,397 views

Published on

Published in: Business, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,397
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Stelsel Van Basisregistraties Tbv Themadagen Kadaster Voor Gemeenten

  1. 1. Het Stelsel van Basisregistraties Voor betere dienstverlening en lagere AL
  2. 2. We registreren niet om te registreren maar voor, <ul><li>Betere overheidsdienstverlening (de “7”) </li></ul><ul><li>Oplossen knelpunten in dienstverlening overheid </li></ul><ul><li>Verlaging administratieve lasten burgers en bedrijven </li></ul><ul><li>Betere fraudebestrijding </li></ul><ul><li>Efficiëntere overheid </li></ul>
  3. 3. Een vergezicht <ul><li>Binnen mijnoverheid.nl alle formulieren voor verschillende uitvoeringsdiensten kunnen opvragen en daarbij alleen de ontbrekende velden hoeven in te vullen…. </li></ul><ul><li>Informatie over mijn leefomgeving interactief via de site van mijn gemeente kunnen benaderen, met behulp van kaarten, gebouwgegevens, WOZ-gegevens (geaggreerd) e.d…… </li></ul><ul><li>Geen uittreksels uit het bevolkings- of geboorteregister meer nodig voor andere overheden….. </li></ul><ul><li>Parkeervergunning aanvragen zonder een kopie van mijn kentekenbewijs (al realiteit bij sommige gemeenten) </li></ul><ul><li>Verregaande personalisatie/maatwerk van elektronische dienstverlening……. </li></ul>
  4. 4. Wat is het stelsel van basisregistraties ? <ul><li>…….afzonderlijke basisregistraties </li></ul><ul><li>…….met regie op samenhang en afstemming </li></ul><ul><li>…….en gemeenschappelijke voorzieningen </li></ul>
  5. 5. De basisregistraties <ul><li>GBA: Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens 2007 2010 </li></ul><ul><li>NHR: Nieuwe Handelsregister 2008 2010-> </li></ul><ul><li>BAG: Basisregistratie Adressen en Gebouwen 2008 2010 </li></ul><ul><li>BRT: Basisregistratie Topografie 2008 2008 </li></ul><ul><li>BRK: Basisregistratie Kadaster 2008 2008 </li></ul><ul><li>KR: Basisregistratie Voertuigen (kentekenregistratie) 2008 2008 </li></ul><ul><li>BLAU: Basisregistratie lonen, arbeids en uitkeringsverhoudingen ntb ntb </li></ul><ul><li>BRI: Basisregistratie Inkomens 2008 2009 </li></ul><ul><li>WOZ: Basisregistratie Onroerende Zaken 2009 2009 </li></ul><ul><li>Potentiele basisregistraties: </li></ul><ul><li>RNI: Registratie Niet Ingezetenen (wordt samen met GBA basisregistratie personen) </li></ul><ul><li>GBKN: Grootschalige Basiskaart Nederland </li></ul><ul><li>BRBO: Basisregistratie Bodem en Ondergrond (voorheen ook wel DINO) </li></ul>Wet in werking Realisatie* Ten aanzien van de realisatie , dit betekent verschillende dingen bij verschillende registraties ! Gegevens afkomstig uit de zesde voortgangsrapportage e-overheid: http://www.minbzk.nl/114259/zesde
  6. 6. Principes mbt basisregistraties <ul><li>Getoetst aan geformuleerde eisen (12) </li></ul><ul><ul><li>http://www.e-overheid.nl/sites/stelselhandboek/wetgeving/12eisen/ </li></ul></ul><ul><li>Wettelijke grondslag </li></ul><ul><li>Registerhouder </li></ul><ul><li>Gebruikersraad </li></ul><ul><li>Verplicht gebruik voor de overheid </li></ul><ul><li>Terugmeldplicht </li></ul><ul><li>Burger kan informatie weigeren indien deze al bekend is </li></ul><ul><ul><li>principe van eenmalige gegevensverstrekking. </li></ul></ul>
  7. 7. Afzonderlijke registraties zijn geen stelsel <ul><li>Stelsel krijgt invulling door: </li></ul><ul><li>gemeenschappelijke & bilaterale afspraken </li></ul><ul><li>Stelselhandboek </li></ul><ul><li>Routeplanner, http://www.routeplannere-overheid.nl/ </li></ul><ul><li>gemeenschappelijke architectuur (NORA) </li></ul><ul><li>En de organisaties/programma’s zoals: </li></ul><ul><li>Kenniscentrum e-overheid </li></ul><ul><li>EGEM / EGEM-I </li></ul><ul><li>ICTU programma Overheids Diensten Platform </li></ul>
  8. 8. Gemeenschappelijke voorzieningen <ul><li>Programma Overheids Diensten Platform (ODP) </li></ul><ul><li>Overheids Service Bus (OSB), gereed </li></ul><ul><ul><li>standaard voor gegevensuitwisseling </li></ul></ul><ul><li>Terug Meld Faciliteit (TMF), gereed </li></ul><ul><ul><li>gemeenschappelijke voorziening voor terugmelden </li></ul></ul><ul><li>Diverse andere voorzieningen in ontwikkeling zoals: </li></ul><ul><ul><li>service register </li></ul></ul><ul><ul><li>stelselcatalogus </li></ul></ul>http://www.e-overheid.nl/sites/odp/ http://www.overheidsservicebus.nl/
  9. 9. Basisregistraties zijn een netwerk / stelsel Regie ?
  10. 10. Regie op het stelsel van basisregistraties <ul><li>Verantwoordelijkheid BZK i.c. StasBZK </li></ul><ul><li>Regiegroep dienstverlening (vz. StasBZK) </li></ul><ul><ul><li>BZK,VNG, IPO, UvW, VROM, VWS, RVD, SZW, EZ, Fin </li></ul></ul><ul><li>Kenniscentrumraad/Stelseloverleg </li></ul><ul><li>scala aan werkgroepen/tribunes e.d. </li></ul><ul><li>MR als uiterste escalatie </li></ul><ul><li>Kenniscentrum (ICTU) ondersteunt BZK </li></ul>
  11. 11. Implementatie/realisatie Stelsel <ul><li>Vragen bij Kenniscentrum e-overheid http://www.e-overheid.nl/ </li></ul><ul><li>Ondersteuning van lokale overheden door i-teams / EGEM-i </li></ul><ul><li>Implementatie is vaak complex omdat: </li></ul><ul><ul><li>Naast technische vooral procesmatig/organisatorische aanpassingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Afdelingoverstijgend </li></ul></ul><ul><ul><li>Relaties/afhankelijkheden tussen basisvoorzieningen </li></ul></ul><ul><ul><li>Beschikbare capaciteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Committment/prioriteit bij bestuurders </li></ul></ul><ul><ul><li>Volwassenheidsniveau organisatie (INK-fase) bepaalt mede mogelijkheden om daadwerkelijk de dienstverlening te verbeteren </li></ul></ul>
  12. 12. Budgetfinanciering <ul><li>Streven om gebruikers binnen de overheid geen tarieven/”tikken” te laten betalen voor gebruik van infrastructurele basisvoorzieningen. </li></ul><ul><li>Kosten voor gebruik worden op een hoger niveau verdeeld, het wordt niet “gratis”, vandaar budgetfinanciering </li></ul><ul><li>Geregeld voor onderdelen zoals DigiD, BSN, Standaardisatie forum, PKI e.d. </li></ul><ul><li>Basisregistraties zullen volgen </li></ul>
  13. 13. Nationaal Uitvoerings Programma (1) <ul><li>“Visie betere dienstverlening overheid en actieprogramma dienstverlening en e-overheid” </li></ul><ul><li>Mede reactie op advies Wallage/Postma en OESO </li></ul><ul><li>Missie: een dienstbare overheid die burgers centraal stelt. </li></ul>http://www.minbzk.nl/actueel?ActItmIdt=113990
  14. 14. Nationaal Uitvoerings Programma (2) <ul><li>Inhoud van programma is als volgt: </li></ul><ul><ul><li>E-overheid kerninfrastructuur </li></ul></ul><ul><ul><li>6 voorbeeldprojecten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>omgevingsvergunning </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>digitaal klant dossier </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Landelijk digitaal loket schoolverlaten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>WMO/regelhulp </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verwijsindex risicojongeren </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dienstenrichtlijn 1 loket </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Versterking regie </li></ul></ul><ul><ul><li>Financiering van actieprogramma </li></ul></ul><ul><ul><li>Ondersteuning bij de implementatie </li></ul></ul><ul><li>Verdere uitwerking van de uitvoering in bestuursakkoord in november (planning </li></ul>
  15. 15. Internationale context <ul><li>European Interoperability Framework (EIF) http://europa.eu.int/idabc/3761 </li></ul><ul><li>Dienstenrichtlijn, http:// www.ez.nl /Onderwerpen/Europa/Dienstenrichtlijn </li></ul><ul><li>INSPIRE, http://www.ec-gis.org/inspire/ </li></ul><ul><li>SEMIC, http://www.semic.eu/semic/ </li></ul>
  16. 16. <ul><li>Vragen ? </li></ul>

  ×