• Save
ICT & E-Overheid_Presentatie Tbv Rijksacademie 10maart2009
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ICT & E-Overheid_Presentatie Tbv Rijksacademie 10maart2009

on

 • 2,123 views

Presentatie tbv opleiding Moderne Bedrijfsvoering aan de Rijksacademine Financien over ICT & E-overheid op 10 maart 2009

Presentatie tbv opleiding Moderne Bedrijfsvoering aan de Rijksacademine Financien over ICT & E-overheid op 10 maart 2009

Statistics

Views

Total Views
2,123
Views on SlideShare
2,109
Embed Views
14

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

3 Embeds 14

http://www.slideshare.net 6
http://www.linkedin.com 6
https://www.linkedin.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

ICT & E-Overheid_Presentatie Tbv Rijksacademie 10maart2009 ICT & E-Overheid_Presentatie Tbv Rijksacademie 10maart2009 Presentation Transcript

 • ICT & E-Overheid Naar een betere dienstverlening en verlaging van administratieve lasten. Presentatie ten behoeve van Rijksacademie Financiën, opleiding Moderne Bedrijfsvoering, 10 maart 2009 http://www.slideshare.net/group/minbzk
 • Wat aan de orde komt
   • Even voorstellen
   • Doelstellingen
   • Basisvoorzieningen e-overheid
   • Stelsel van Basisregistraties
   • Architectuur en samenhang
   • Implementatie / Realisatie
   • Beheer van de basisvoorzieningen
   • Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid
   • “Overheid 2.0”
 • Focus/afbakening van deze bijdrage ICT en e-overheid verbonden aan de dienstverlening richting burgers/bedrijven en het verlagen van de administratieve lasten
 • Doelstellingen (1)
   • Betere overheidsdienstverlening voor burger en bedrijven met minder administratieve lasten.
   • 1 mei 2006 verklaring, “Betere dienstverlening, minder administratieve lasten met de elektronische overheid!”, tussen Rijk/Provincies/Gemeenten/Waterschappen
   • Beleidsprogramma (top 10)
 • Doelstellingen (2), oplossen top 10 knelpunten
  • snel en zeker inzicht in wacht- en doorlooptijden en kortere wachttijden door afhandeling via internet;
  • eenvoudige aanvraag en verantwoording van bijstand eenvoudige (elektronische) aanvraag en efficiëntere verantwoording van de bijstand;
  • één keer je gegevens verstrekken alle inkomensafhankelijke regelingen in een persoonlijke internetpagina;
  • plaatsonafhankelijk aanvragen van een reisdocument aanvragen bij gemeentehuis naar eigen keuze en foto en vingerafdruk maken aan de balie bij paspoorten en identiteitskaart;
  • minder vergunningen direct aan de slag door verschuiving van vergunning naar algemene regels, bijvoorbeeld voor het kappen van een boom;
  • begrijpelijke taal eenvoudige formulieren voor het doorgeven van een verhuizing, aanvraag zorgvoorzieningen (bijvoorbeeld rollator) en aanvraag uittreksel GBA;
  • meer vertrouwen meer verantwoordingsvrije bedragen in de zorg en sociale zekerheid;
  • een luisterend oor voor klachten problemen met de overheid oplossen door mediation in plaats van ‘juridisering’ door bezwaaren klacht procedures;
  • ruimte geven aan vrijwilligers vrijwilligersorganisaties als groepen burgers behandelen in plaats van als bedrijven; maakt het organiseren evenementen makkelijker;
  • kwaliteit voorop minimaal een 7 voor overheidsdienstverlening
 • Volg de voortgang !
 • Doelstellingen (3)
   • Verminderen administratieve lasten (AL), met 25% in vergelijking met 2002.
   • Visie betere dienstverlening overheid en actieprogramma dienstverlening en e-overheid, juni 2008
   • Overheid en dienstbare publieke sector – missie:
   • … .Een dienstbare overheid stelt burgers centraal en is een organisatie waarin burgers zich herkennen. De dienstbare overheid werkt op basis van vertrouwen in burgers en professionals en verdient vertrouwen door haar respectvolle werkwijze en goede dienstverlening. De dienstbare overheid is ook een slagvaardige organisatie die met minder mensen meer kwaliteit levert. Kortom: de dienstbare overheid functioneert als bondgenoot van de samenleving….
 • Doelstellingen (4)
   • Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid “Burger en bedrijf centraal”, (NUP), 1 december 2008
   • Elektronische infrastructuur / e-overheid is een belangrijk middel om de doelstellingen te realiseren
 • Basisvoorzieningen e-overheid (1)
   • Elektronische toegang tot de overheid, enige voorbeelden:
    • Antwoord voor bedrijven, antwoordvoorbedrijven.nl
    • Mijnoverheid.nl / PIP , www.mijnoverheid.nl
    • Project Antwoord (CCO)
    • DURP (digitale uitwisseling ruimtelijke processen)
    • Webrichtlijnen
    • Overheidsbrede zoekdienst
    • Webmetadata
   • Elektronische authenticatie:
    • DigiD voor burgers / DigiD voor bedrijven
    • Gemeenschappelijke Machtigingsvoorziening (GMV)
 • Basisvoorzieningen e-overheid (2)
   • Stelsel van basisregistraties
    • 13 basisregistraties (personen, bedrijven, gebouwen, percelen, topografie, inkomens, WOZ, adressen)
    • Burger Service Nummer (BSN)
   • Elektronische informatie-uitwisseling
    • Overheid Service Bus (OSB)
    • Terug Meld Faciliteit (TMF)
    • Gemeenschappelijke Ontsluiting van Basisregistraties (GOB)
    • Nederland open in verbinding (NOIV)
 • Stelsel Basisregistraties in wat meer detail (1)
   • De overheid wil:
   • Goede dienstverlening en producten leveren aan haar burgers en bedrijven
   • Administratieve lasten verlagen
   • Betrouwbaar zijn in haar handelen en beslissen met goede informatie
   • Burgers en bedrijven niet onnodig lastig vallen met (dubbele) informatievragen
   • Fraude effectief bestrijden
   • Interne organisatie efficiënt vormgeven
 • Stelsel van basisregistraties (2)
   • Daarom een stelsel van basisregistraties met authentieke gegevens die eenmalig worden ingewonnen en meervoudig worden gebruikt.
   • Elke basisregistratiewet voldoet aan 12 eisen:
    • Eis 1: Bij wet geregeld
    • Eis 2: Terugmeldplicht
    • Eis 3: Verplicht gebruik
    • Eis 4: Aansprakelijkheid
    • Eis 5: Kosten
    • Eis 6: Inhoud en bereik
    • Eis 7: Afspraken en procedures tussen houders en afnemers
    • Eis 8: Toegankelijkheid
    • Eis 9: Kwaliteit
    • Eis 10: Niet vrijblijvende betrokkenheid
    • Eis 11: Positie registratie/verhouding tot andere registraties
    • Eis 12: Verantwoordelijkheid en zeggenschap
  http://www.e-overheid.nl/sites/stelselhandboek/wetgeving/12eisen/12eisen.xml
 • Stelsel van Basisregistraties (3)
  • De basisregistraties (13 of 12 ligt eraan hoe je telt)
  • GBA: Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens
  • NHR: Nieuwe Handelsregister
  • BAG: Basisregistratie Adressen en Gebouwen
  • BRT: Basisregistratie Topografie
  • BRK: Basisregistratie Kadaster
  • KR: Basisregistratie Voertuigen (kentekenregistratie)
  • BLAU: Basisregistratie lonen, arbeids en uitkeringsverhoudingen
  • BRI: Basisregistratie Inkomens
  • WOZ: Basisregistratie Onroerende Zaken
  • Potentiële basisregistraties:
  • RNI: Registratie Niet Ingezetenen (wordt samen met GBA basisregistratie personen)
  • GBKN: Grootschalige Basiskaart Nederland
  • BRBO: Basisregistratie Bodem en Ondergrond (voorheen ook wel DINO)
 • Stelsel van Basisregistraties (4) KvK Ruimtelijk object BRA Persoon GBA NHR BGR Woonplaats BRK GBKN BRT Kleinschalig Geo-object INA AON AON BSN FIN BSN AON IOR BRI KR BSN FIN BLAU FIN BSN BSN RNI Niet Ingezetene DINO “ Ondergrond” Gekentekend Voertuig Ingezetene Niet Natuurlijk persoon Vestiging Inkomen Openbare ruimte Nummer- aanduiding Adresseerbaar object Standplaats, Ligplaats Verblijfs- object Pand Natuurlijk persoon Recht Zakelijk Lijnelement Onroerende zaak Appartements recht Grootschalig object topografisch Maatschappelijke activiteit Onderneming verband Dienst Uitkering Loon Perceel Leidingnetwerk WOZ WOZ object INA AON OZK FIN BSN AON Belang FIN BSN
 • Stelsel van Basisregistraties (5)
   • Gemeenschappelijke principes verwerkt in afspraken en wetgeving
    • Verplicht gebruik
    • Terugmelding
    • Onderzoeksplicht
    • Eenmalige gegevensverstrekking / recht tot weigering van de burger
   • Gemeenschappelijke voorzieningen:
    • Overheidsservicebus
    • Terug Meld Faciliteit
    • Gemeenschappelijke Ontsluiting van Basisregistraties (GOB)
   • Regie & coördinatie
 • Architectuur (1)
   • Nederlandse Overheids Referentie Architectuur (NORA)
   • Model Architectuur Rijksdienst (MARIJ)
   • Gemeente Model Architectuur (GEMMA)
   • College en Forum Standaardisatie
  http://www.e-overheid.nl/atlas/referentiearchitectuur/nora/nora.html http://www.forumstandaardisatie.nl/
 • Architectuur (2)
 • Architectuur (3) http://www.e-overheid.nl/atlas/overzichtskaarten/overzichtskaarten.html
 • Implementatie / realisatie (1)
   • Implementatie/realisatie van e-overheid basisvoorzieningen is niet alleen een ICT-project
   • Technologie is soms lastig maar vaak het minst uitdagende deel, het gaat met name om:
    • Verandering/aanpassing in werkprocessen
    • Organisatorische consequenties
    • Cultuurverandering
   • Financiering
 • Implementatie/realisatie (2)
   • We ondersteunen bij de implementatie / realisatie met ondermeer:
   • Kenniscentrum e-overheid, www.e-overheid.nl , 070 888 76 98
   • EGEM/ I-teams, egem-iteams.nl /
   • Planning en voortgang, in voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer
 • Implementatie/realisatie (3)
 • Implementatie/realisatie (4)
 • Beheer van de basisvoorzieningen
   • GBO.Overheid , de beheerorganisatie voor de basisvoorzieningen
   • Vroegtijdig betrokken (stuurgroepniveau) bij de ontwikkeling van basisvoorzieningen.
   • Financiering van exploitatie/beheer
    • budgetfinanciering voor basisvoorzieningen binnen de overheid
   • Doorontwikkeling
   • Betrekken afnemers
 • NUP (1)
  • Nationaal Uitvoerings Programma Dienstverlening en E-overheid
  • Waarom ?
  • Commissie Wallage/Postma:
   • Gebrek aan regie en samenhang
   • Onduidelijkheid over wanneer wat beschikbaar is
   • Onduidelijkheid kosten gebruik en aansluiting
 • NUP (2)
  • Wat is NUP ?
  • 19 projecten op het gebied van infrastructuur:
   • E-toegang/frontoffice
   • Nummers en authenticatie
   • Basisregistraties
   • E-Informatieuitwisseling
   • 6 projecten met focus op maatschappelijke meerwaarde:
   • Omgevingsloket /omgevingsvergunning
   • Digitaal klant dossier werk en inkomen
   • 1 loket voor verzuim en voortijdig schoolverlaten
   • Regelhulp en digitalisering WMO
   • Verwijsindex risico-jongeren
   • Dienstenloket (ihkv europese dienstenrichtlijn)
 • NUP (3)
  • Sturing ?
  Bestuurlijke regiegroep vz stass BZK Ambtelijke regiegroep vz N. Schoof Beleidsverantwoordelijke overheden Stuurgroep project Adviesgroep project Coordinatie Uitvoering Diverse gremia/ Werkgroepen/stuurgroepen 4 x pj 8 x pj
 • Nieuwe ontwikkelingen
 • Overheid 2.0
   • Internet technologie verandert de manier waarop mensen kennis delen, communiceren, contacten leggen, samenwerken en zich organiseren
   • Hiermee ontstaat er ook een fundamentele verandering in de maatschappij
   • Enige kenmerken/aspecten:
    • Iedereen kan informatie produceren, publiceren en distribueren
    • De kosten van het organiseren van samenwerking/groepsactie is zeer laag
    • Niet-overheid en niet-private partijen worden steeds belangrijker
 • Consequenties
   • De werkwijze van de individuele ambtenaar verandert, zie sites als:
    • www.ambtenaar20.nl
    • www.overheidscircuit.nl
    • www.republic.nl
   • Biedt overheidorganisaties zowel in beleid als uitvoering nieuwe kansen:
    • www.lastvandeoverheid.nl
    • Innovatiepubliekedienstverlening.nl
    • www.antwoordcommunity.nl (community overheid heeft antwoord)
    • www.wijbouweneenwijk.nl
    • wijkaanpakamsterdam.ning.com /
   • Relatie met de burger, burger kan meer betrokken worden bij beleid, dienstverlening kan worden verbeterd, maar burger wordt ook assertiever en heeft meer mogelijkheden zich te organiseren.