Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah            Huraian Sukatan Pelajaran                    S...
Kementerian Pendidikan MalaysiaPesiaran Duta50604 Kuala LumpurCetakan Pertama 2003Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenar men...
RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduanyang lebih erat di kalangan selu...
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebihmemperkembangkan potensi in...
FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan,    pendidikan sains di Malaysia memup...
KANDUNGANKata Pengantar                xiPendahuluan                  1Matlamat dan Objek...
Kata Pengantar                         5 diolah dalam lima tema iaitu Menyiasat Alam Kehidupan, ...
PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUMKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA       2003
PENDAHULUAN                     inovatif serta menjadi penyumbang kepada               ...
pengetahuan, sains membekalkan satu rangka           Kurikulum Sains KBSR dan KBSM      Kurikulum    ...
di samping menghasilkan murid yang celik sains,        Program ini memberikan asas yang       inovatif, juga ...
Isi kandungan memberi spesifikasi tentang kurikulummelalui Hasil Pembelajaran yang dihasratkan dan CadanganAktiviti Pembel...
MATLAMAT                             2. Memperoleh kefahaman tentang fakta dan konsep sains ...
8. Mengembangkan minat dalam bidang sains dan teknologi.    10. Menyedari saling hubungan antara kehidupan dan     ...
KEMAHIRAN SAINTIFIK                             Penerangan tentang setiap kemahiran proses sai...
tidak benar, untuk menerangkan sesuatu    Mendefinisikan  Memberi tafsiran tentang sesuatu        peristiwa a...
Mengeksperimen    Merancang dan menjalankan aktiviti           untuk menguji sesuatu hipotesis,      ...
KEMAHIRAN BERFIKIR                        dengan sistematik sebelum menerimanya. Seseorang yang  ...
Mengumpulkan  Mengasingkan dan mengumpulkan           Mengesan   Mengesan pandangan atau pendapatdan    ...
Kemahiran Berfikir Kreatif                     Mengitlakkan   Membuat pernyataan umum terhadap   ...
Menganalogikan    Membentuk kefahaman tentang sesuatu                  saling berhubung kait.    ...
Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains   Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir(KBSB) melalui pengajaran dan pem...
Perkaitan antara Kemahiran Berfikir dan                 Kemahiran Proses  Kemahiran BerfikirKemahiran Pro...
Kemahiran Proses   Kemahiran Berfikir       Kemahiran Proses      Kemahiran BerfikirSains          ...
saintifik. Dalam pengajaran dan pembelajaran, guru perlu      Contoh (ii):menitikberatkan penguasaan kemahiran bersa...
SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI                        •  Berfikiran kritikal dan analitis.       ...
Walau bagaimanapun, dalam pengajaran dan pembelajaran,        Contoh (ii):penerapan sikap saintifik dan nilai murn...
STRATEGI PENGAJARAN DAN                        Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran       ...
Konstruktivisme                         diwujudkan dalam kurikulum ini.     Pendekatan STM  ...
bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang.        pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu prihatin terh...
§  Membuat hipotesis                       Perbincangan§  Merancang eksperimen   - mengawal pemb...
digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar.           di mana murid perlu menjalankan aktiviti atau mel...
•  Kenal pasti dan faham masalah                    kaedah untuk mengajar konsep sains yang mujarad da...
integrasi menegak berlaku dalam sistem persekolahan kita.      dalam membantu meningkatkan mutu pengajaran dan   ...
ORGANISASI KANDUNGAN                         A2 dan A3 ditulis dalam bentuk objektif perlakuan ya...
mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. Guru       Perkataan atau Frasa    Perkataan atau Frasa Yangb...
Perkataan atau Frasa    Perkataan atau Frasa Yang     Perkataan atau Frasa    Perkataan atau Frasa YangYang Dig...
Perkataan atau Frasa     Perkataan atau Frasa Yang         Perkataan atau Frasa    Perkataan atau Frasa Ya...
Perkataan atau Frasa    Perkataan atau Frasa YangYang Digunakan Dalam     Digunakan Dalam Hasil Hasil Pembelajaran...
Tajuk dan Bidang Pembelajaran                    bagi keseimbangan alam secara semula jadi. Tema ini j...
5.   Cahaya                          D.   Menyiasat Bumi dan Alam Semesta6.   Bunyi7.  ...
Haba Objektif Pembelajaran Sains Tahun Lima                                   1.    M...
MENYIASAT ALAM BAHAN                        MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTAPepejal, Cecair dan Gas ...
SAINS TAHUN 5MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN  Bidang         Hasil Pembelajaran            Cadangan Aktivit...
MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN                            SAINS TAHUN 5  Bidang         Has...
MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN                             SAINS TAHUN 5  Bidang          ...
SAINS TAHUN 5MENYIASAT ALAM FIZIKAL   Bidang          Hasil Pembelajaran            Cadangan Aktivi...
MENYIASAT ALAM FIZIKAL                                 SAINS TAHUN 5  Bidang      ...
MENYIASAT ALAM FIZIKAL                             SAINS TAHUN 5  Bidang         H...
SAINS TAHUN 5MENYIASAT ALAM FIZIKAL  Bidang         Hasil Pembelajaran           Cadangan Aktiviti Pe...
Hsp sc y5
Hsp sc y5
Hsp sc y5
Hsp sc y5
Hsp sc y5
Hsp sc y5
Hsp sc y5
Hsp sc y5
Hsp sc y5
Hsp sc y5
Hsp sc y5
Hsp sc y5
Hsp sc y5
Hsp sc y5
Hsp sc y5
Hsp sc y5
Hsp sc y5
Hsp sc y5
Hsp sc y5
Hsp sc y5
Hsp sc y5
Hsp sc y5
Hsp sc y5
Hsp sc y5
Hsp sc y5
Hsp sc y5
Hsp sc y5
Hsp sc y5
Hsp sc y5
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hsp sc y5

4,270 views

Published on

Hsp sc y5

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,270
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
105
Actions
Shares
0
Downloads
55
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hsp sc y5

 1. 1. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Huraian Sukatan Pelajaran SAINS Tahun Lima 2003 Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia© 2003 Pusat Perkembangan Kurikulum
 2. 2. Kementerian Pendidikan MalaysiaPesiaran Duta50604 Kuala LumpurCetakan Pertama 2003Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenar mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apajuga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum dapat izinbertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.Perpustakaan Negara Malaysia. Data Pengkatalogan-dalam-PenerbitanMalaysia. Pusat Perkembangan Malaysia Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. ISBN 1. 2.
 3. 3. RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduanyang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik;mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersamasecara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisikebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresifyang akan menggunakan sains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usahakami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN
 4. 4. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebihmemperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untukmelahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosidan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha iniadalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmupengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab danberkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadapkeharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.
 5. 5. FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan sains di Malaysia memupukbudaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif, dinamik, tangkas dan berdaya tahan sertadapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi.
 6. 6. KANDUNGANKata Pengantar xiPendahuluan 1Matlamat dan Objektif 5Kemahiran Saintifik 7Kemahiran Berfikir 10Sikap Saintifik dan Nilai Murni 19Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 21Organisasi Kandungan 28Bidang Pembelajaran Kemandirian Hidupan 36 Elektrik 39 Haba 42 Cahaya 45 Bunyi 50 Tenaga 52 Pepejal, Cecair dan Gas 55 Asid dan Alkali 58 Pengaratan 60 Fenomena Alam 63 Struktur Binaan 67Penyumbang 70 iii
 7. 7. Kata Pengantar 5 diolah dalam lima tema iaitu Menyiasat Alam Kehidupan, Menyiasat ALam Fizikal, Menyiasat Alam Bahan, MenyiasatHuraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang Bumi dan Alam Semesta dan Menyiasat Dunia Teknologi.memperincikan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk Organisasi kandungan Sains Tahun 5 dapat mewujudkanmemenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah perkaitan antara pelbagai pengetahuan dalam bidang sainsPendidikan Kebangsaan, dan menyediakan murid dan merangkumi ilmu sains yang diperlukan dalammenghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pendidikan sains di peringkat sekolah rendah. Di sampingpengetahuan pada abad ke-21. itu, kandungan Sains Tahun 5 menyepadukan pemerolehanDokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan dan aplikasi pengetahuan, penguasaan kemahiran berfikirpembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan dan saintifik, penerapan sikap saintifik dan nilai murni.penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan Kesepaduan ini memberi kefahaman yang lebih bermaknakreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti dalam pembelajaran sains.mengikut keperluan pengajaran dan pembelajaran.Huraian ini akan dapat membantu guru merancang dan Dalam penyediaan Huraian Sukatan Pelajaran ini, banyakmelaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara pihak yang terlibat terutamanya guru, pensyarah maktab,berkesan. pensyarah universiti, pegawai Kementerian Pendidikan, dan individu yang mewakili organisasi tertentu. KepadaDalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru perlu semua pihak yang telah memberikan sumbanganmemberikan penekanan pada unsur seperti kemahiran kepakaran, masa, dan tenaga sehingga terhasilnya Huraianberfikir, pembelajaran masteri, kemahiran belajar cara Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikanbelajar, kecerdasan pelbagai, pembelajaran kontekstual, merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapankonstruktivisme, teknologi maklumat dan komunikasi, terima kasih.pembelajaran akses kendiri dan kajian masa depan. Disamping itu, nilai murni, semangat patriotik dankewarganegaraan tetap diutamakan. Semua unsur inidapat mewujudkan pengajaran dan pembelajaran yangberkesan untuk melahirkan murid yang dapatmengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan dalam (Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN)kehidupan harian dan dunia pekerjaan. Pengarah Pusat Perkembangan KurikulumKandungan mata pelajaran Sains Sekolah Rendah Tahun Kementerian Pendidikan Malaysia ix
 8. 8. PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUMKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2003
 9. 9. PENDAHULUAN inovatif serta menjadi penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. DiHasrat Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha samping itu, masyarakat ini juga berkebolehanpendidikandi Malaysia berterusan untuk memperkembangkan lagi untuk mengurus alam dan sumbernya secara op- potensi individu secara menyeluruh dan timum dan bertanggungjawab. Bagi mencapai bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang hasrat ini, kita perlu membentuk warganegara seimbang, harmonis dan bermoral tinggi. Hasrat kritis, kreatif dan berketerampilan yang ini termaktub dalam Falsafah Pendidikan mengamalkan budaya sains dan teknologi. Kebangsaan. Dalam merealisasikan pembinaan Warganegara yang berbudaya sains dan insan seperti yang dihasratkan itu, pendidikan teknologi mempamerkan ciri-ciri seperti sains dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah bersemangat ingin tahu dan ingin mencuba, celik Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu sains, bersifat terbuka, membuat keputusan Sekolah Menengah (KBSM) diwacanakan agar berdasarkan fakta yang nyata, menghargai berupaya membentuk rakyat Malaysia yang sumbangan sains dan teknologi, menghargai seimbang daripada segi jasmani, emosi, rohani keseimbangan alam, mempunyai iltizam dan dan intelek. kesanggupan untuk menyumbang terhadap kemajuan sains dan teknologi.Masyarakat Sebagai sebuah negara yang sedangberilmu,saintifik melangkah ke arah status negara maju, Sains adalah satu bidang yang Sains sebagai bidang ilmudan merangkumi pengetahuan, kemahiran, sikapprogresif Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang pengetahuan saintifik dan progresif serta berilmu, yakni saintifik dan nilai murni. Integrasi antara tiga masyarakat yang mempunyai daya perubahan elemen ini amat penting untuk menjamin mutu yang tinggi, memandang jauh ke hadapan, pendidikan sains. Sebagai satu bidang ilmu 1
 10. 10. pengetahuan, sains membekalkan satu rangka Kurikulum Sains KBSR dan KBSM Kurikulum sains dari konsep yang membolehkan murid memahami digubal untuk murid dari sekolah rendah hingga sekolah rendah ke alam sekeliling mereka. Ilmu pengetahuan sains ke sekolah menengah. Kurikulum ini digubal sekolah ini menjadi lebih bermakna kepada murid berdasarkan penguasaan kemahiran dan menengah apabila mereka dibimbing untuk penerapan sikap saintifik dan nilai murni. menghubungkaitkan fakta dengan konsep, Fokusnya adalah pada pembelajaran sains yang membuat pengitlakan, mengaitkan pembelajaran berfikrah dan mengoptimumkan hasil baru dengan ilmu yang sedia ada serta pembelajaran. Kurikulum sains terdiri daripada mengaplikasikan ilmu ini dalam kehidupan harian. dua mata pelajaran teras dan empat mata pelajaran elektif. Mata-mata pelajaran terasSains sebagai Sains juga merupakan satu proses yang adalah Sains untuk sekolah rendah, dan Sainsproses inkuiri mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian untuk sekolah menengah. Mata-mata pelajaran masalah. Justeru, ia memperkembangkan elektif ditawarkan di sekolah menengah atas. kemahiran untuk menyiasat alam sekitar yang Mata-mata pelajaran ini adalah Biologi, Fizik, melibatkan kemahiran berfikir dan strategi Kimia dan Sains Tambahan. berfikir serta kemahiran saintifik. Ilmu pengetahuan diperoleh sebagai hasil penyiasatan. Mata pelajaran Sains untuk sekolah Tujuan mata- mata Inkuiri secara saintifik juga memerlukan dan rendah dan Sains untuk sekolah menengah pelajaran sains di membolehkan murid memperkembangkan sikap rendah direka bentuk untuk memberi sekolah yang positif. Pembelajaran sains menggalakkan pengetahuan asas sains kepada murid, rendah dan sekolah sikap saintifik dan nilai murni termasuk semangat menyediakan murid supaya celik sains dan menengah ingin tahu, berfikiran terbuka, tabah, prihatin mampu mengikuti sains di peringkat menengah terhadap hidupan dan menghargai alam sekitar. atas. Sains untuk sekolah menengah atas pula 2
 11. 11. di samping menghasilkan murid yang celik sains, Program ini memberikan asas yang inovatif, juga menyediakan murid untuk kukuh kepada murid dalam pengetahuan sains, menceburi bidang sains dan teknologi yang lebih kemahiran berfikir, kemahiran saintifik serta sikap umum. Manakala mata-mata pelajaran sains saintifik dan nilai murni untuk menyediakan elektif bertujuan untuk menyediakan murid yang mereka mempelajari sains di sekolah menengah. cenderung, berminat dan berupaya dalam bidang Melalui program ini murid dapat menghubungkan sains untuk menceburi kerjaya bidang sains dan fakta dengan konsep, membuat pengitlakan dan teknologi yang khusus dan profesional. Golongan menghubungkaitkan pembelajaran baru dengan murid ini akan menjadi sumber tenaga manusia pengetahuan sedia ada mereka. dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan penting dalam pembangunan Kurikulum diperjelaskan dalam dua Kandungan dokumen negara. dokumen iaitu Sukatan Pelajaran(SP) dan kurikulum Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) untuk setiapFokus mata Mata pelajaran Sains untuk sekolah mata pelajaran. SP menggariskan penekananpelajaranSains rendah merupakan program tiga tahun untuk mu- matlamat, objektif dan kandungan kurikulumRendah rid Tahap II. Ia bertujuan untuk membolehkan secara umum. HSP memperincikan kehendak murid mempelajari tentang diri sendiri dan alam kurikulum mengikut Tahun. HSP mengandungi sekitar mereka melalui pengalaman dan juga maklumat tentang matlamat dan objektif penyiasatan. Melalui program ini murid kurikulum, penerangan ringkas tentang kemahiran berpeluang memahami sesuatu konsep atau berfikir dan strategi berfikir, kemahiran saintifik, fenomena yang berlaku di sekeliling mereka dan sikap saintifik dan nilai murni, strategi pengajaran memberi penjelasan secara saintifik tentang dan pembelajaran, dan isi kandungan. kejadian fenomena tersebut. 3
 12. 12. Isi kandungan memberi spesifikasi tentang kurikulummelalui Hasil Pembelajaran yang dihasratkan dan CadanganAktiviti Pembelajaran. Di samping itu bahan sokongankurikulum yang bertujuan untuk membantu gurumelaksanakan kurikulum dengan berkesan juga disediakan. 4
 13. 13. MATLAMAT 2. Memperoleh kefahaman tentang fakta dan konsep sains bagi membantu mereka memahami diri sendiri serta alamKurikulum Sains sekolah rendah bertujuan untuk menyemai sekeliling.minat murid terhadap sains dan teknologi dan memberi asaspengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi. Justeru, 3. Menguasai kemahiran berfikir dan strategi berfikir melaluimurid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan pembelajaran berfikrah.teknologi dalam kehidupan harian untuk mengikuti pelajaransains di peringkat yang lebih tinggi di samping mengamalkan 4. Menguasai kemahiran saintifik iaitu kemahiran proses danbudaya sains dan teknologi ke arah pembentukan masyarakat kemahiran manipulatif melalui pendekatan inkuiribersifat prihatin, dinamik, progresif, bertanggungjawab penemuan.terhadap alam sekeliling serta mengagumi penciptaan alam. 5. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah, membuat keputusan danOBJEKTIF mengkonsepsikan.Kurikulum Sains untuk sekolah rendah membolehkan murid: 6. Menilai maklumat berkenaan sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan.1. Memperoleh pengetahuan asas sains dan teknologi dan dapat menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan 7. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni . fenomena alam semula jadi dan pengalaman harian. 5
 14. 14. 8. Mengembangkan minat dalam bidang sains dan teknologi. 10. Menyedari saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semula jadi untuk kebeterusan hidup.9. Menghargai sumbangan dalam sains dan teknologi untuk pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. 11. Menyedari bahawa penemuan melalui penyelidikan sains adalah usaha manusia berasaskan kemampuan akal untuk memahami fenomena alam ke arah mencapai kesejahteraan hidup manusia sejagat. 6
 15. 15. KEMAHIRAN SAINTIFIK Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti yang berikut:Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan,masalah. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah, pendengaran, sentuhan, rasa atau baukemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena.Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untukmenjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik. Mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkanKaedah seperti eksperimen, penyelidikan, projek merupakan objek atau fenomena kepada kumpulanaktiviti yang menggunakan kemahiran saintifik. Kemahiran masing-masing berdasarkan kriteriasaintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan tertentu seperti ciri atau sifat.kemahiran manipulatif. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya.Kemahiran Proses Sains Mengukur dan Membuat pemerhatian secara kuantitatifKemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan menggunakan dengan menggunakan nombor dan alatmurid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara nombor berunit piawai atau alat yangbersistem. Kemahiran proses sains terdiri daripada kemahiran diseragamkan sebagai unit rujukan.yang mudah kepada yang kompleks. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. M embuat Membuat kesimpulan awal yang inferens munasabah, yang mungkin benar atau 7
 16. 16. tidak benar, untuk menerangkan sesuatu Mendefinisikan Memberi tafsiran tentang sesuatu peristiwa atau pemerhatian. secara operasi konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan.Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan Mengawal Mengenal pasti pemboleh ubah pengalaman yang lalu atau data yang pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah boleh dipercayai. bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Dalam sesuatuBerkomunikasi Menerima, memilih, menyusun dan penyiasatan satu pemboleh ubah mempersembahkan maklumat atau idea dimanipulasikan untuk memerhatikan dalam pelbagai bentuk seperti tulisan, hubungannya dengan pemboleh ubah lisan, jadual, graf, rajah atau model. yang bergerak balas. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lainMenggunakan Memerihalkan perubahan parameter dimalarkan.perhubungan seperti lokasi, arah, bentuk, saiz, isiruang padu, berat dan jisim sesuatu objek Membuat Membuat sesuatu pernyataan umumdan masa dengan masa. hipotesis tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagiMentafsirkan Memberi penerangan yang rasional menerangkan sesuatu perkara ataudata tentang objek, peristiwa atau pola peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji daripada data yang dikumpulkan. untuk membuktikan kesahihannya. 8
 17. 17. Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis, mengumpulkan data, mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu.Kemahiran ManipulatifKemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotordalam penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukanperkara yang berikut:• Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul.• Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat.• Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.• Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.• Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat. 9
 18. 18. KEMAHIRAN BERFIKIR dengan sistematik sebelum menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi tinggi, berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli, sertaBerfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada.individu menggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dan Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebihsikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah danmemahami dan mencorakkan alam sekelilingnya. Salah setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikirsatu objektif sistem pendidikan negara adalah kritis dan kreatif. Strategi berfikir merupakan fungsi utamamempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. dan matlamat akhir kepada proses berfikir.Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yangmenekankan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran Kemahiran Berfikir Kritisberfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktifdalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritisproses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang adalah seperti yang berikut :dirancangkan dapat mencungkil minda murid danmendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri,mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan membuat sifat, kualiti dan unsur sesuatu konsepkeputusan. Pengajaran dan pembelajaran yang atau objek.menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalahteras kepada pembelajaran berfikrah. Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan dan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada membezakan kualiti dan unsur sesuatu objek ataupemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Seseorang yang peristiwa.berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea 10
 19. 19. Mengumpulkan Mengasingkan dan mengumpulkan Mengesan Mengesan pandangan atau pendapatdan objek atau fenomena kepada kecondongan yang berpihak kepada atau menentangmengelaskan kumpulan masing-masing berdasarkan sesuatu. kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Pengumpulan ini adalah berdasarkan Menilai Membuat pertimbangan tentang ciri atau sifat sepunya. sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan, berdasarkan bukti atauMembuat Menyusun objek dan maklumat dalil yang sah.urutan mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz, Membuat Membuat pernyataan tentang hasil masa, bentuk atau bilangan. kesimpulan sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis atauMenyusun Menyusun objek atau maklumat mengukuhkan sesuatu perkaramengikut mengikut tertib berdasarkan berdasarkan penyiasatan.keutamaan kepentingan atau kesegeraan.Menganalisis Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. 11
 20. 20. Kemahiran Berfikir Kreatif Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keseluruhanPenerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif kumpulan berdasarkan pemerhatian keadalah seperti yang berikut: atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu.Menjanakan Menghasilkan idea yang berkaitanidea dengan sesuatu perkara. Membuat Membuat tanggapan atau gambaran membayangkan sesuatu idea, konsep,Menghubungkait Membuat perkaitan dalam sesuatu mental keadaan atau gagasan dalam minda atau-kan keadaan atau peristiwa untuk mencari fikiran. sesuatu struktur atau corak perhubungan. Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan satu gambaranMembuat Membuat kesimpulan awal yang menyeluruh dalam bentuk sepertiinferens munasabah, yang mungkin benar atau pernyataan, lukisan dan artifak. tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Membuat Membuat sesuatu pernyataan umum hipotesis tentang hubungan antara pemboleh ubahMeramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu yang difikirkan benar bagi menerangkan peristiwa berdasarkan pemerhatian dan sesuatu perkara atau peristiwa. pengalaman yang lalu atau data yang Pernyataan ini boleh diuji untuk boleh dipercayai. membuktikan kesahihannya. 12
 21. 21. Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu saling berhubung kait. konsep yang kompleks atau mujarad Membuat Memilih satu alternatif penyelesaian yang secara mengaitkan konsep itu dengan keputusan terbaik daripada beberapa alternatif konsep yang mudah atau maujud yang berdasarkan kriteria tertentu bagi mempunyai ciri yang serupa. mencapai matlamat yang ditetapkan.Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau Menyelesaikan Mencari penyelesaian yang tepat secara melakukan pengubahsuaian kepada masalah terancang terhadap situasi yang tidak sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi pasti atau mencabar ataupun kesulitan masalah secara terancang. yang tidak dijangkakan.Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif tersebut digunakan dalam Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikirstrategi berfikir. yang tersebut, kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan dalam membuat pertimbanganStrategi Berfikir secara logik, rasional, adil dan saksama. Penguasaan kemahiran berfikir kritis, kreatif dan strategi berfikir menjadiPenerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuatberikut: penaakulan secara induktif dan deduktif. Rajah 1 memberiMenkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi pengertian, konsep atau model berfikir. berdasarkan ciri spesifik sepunya yang 13
 22. 22. Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir(KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh Kemahiran Berfikirdikembangkan melalui peringkat berikut: 1. KBSB diperkenalkan. Kritis Kreatif 2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. 3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. • Mencirikan • Menjanakan idea • Menbandingkan & • Menghubungkaitkan 4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan membezakan • Membuat inferens diperkembangkan dengan bimbingan guru. • Mengumpulkan & • Meramalkan 5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain mengelaskan • Membuat hipotesis • Membuat urutan • Mensintesiskan untuk mencapai tugasan berfikir. • Menyusun mengikut Menaakul • Mengitlakkan keutamaan • Membuat gambaran Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB • Menganalisis mental • Mengesan • Menganalogikandalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran kecondongan • Mereka ciptaBerfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan • MenilaiPembelajaran Sains. • Membuat kesimpulan Strategi Berfikir • Mengkonsepsikan • Menyelesaikan masalah • Membuat keputusan 14
 23. 23. Perkaitan antara Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Kemahiran BerfikirKemahiran Proses Sains Sains Mengelaskan MencirikanKemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk Membandingkan danmencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat membezakankeputusan secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental Mengumpulkan danyang menggalakkan pemikiran secara kritis, kreatif, analitis dan mengelaskansistematik. Penguasaan kemahiran proses sains bersamadengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin Mengukur dan Menghubungkaitkankeupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. menggunakan Membandingkan dan nombor membezakan Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang Membuat Menghubungkaitkanperlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran inferens Membandingkan danberfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses membezakansains adalah seperti yang berikut: Menganalisis Membuat inferensKemahiran Proses Kemahiran BerfikirSains Meramalkan MenghubungkaitkanMemerhatikan Mencirikan Membuat gambaran mental Membandingkan dan membezakan Menggunakan Membuat urutan Menghubungkaitkan perhubungan Menyusun mengikut keutamaan ruang dan masa 15
 24. 24. Kemahiran Proses Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Kemahiran BerfikirSains SainsMentafsirkan data Membandingkan dan Membandingkan dan membezakan membezakan Menganalisis Menjanakan idea Mengesan kecondongan Membuat hipotesis Membuat kesimpulan Meramalkan Mengitlakkan Mensintesiskan Menilai Mengeksperimen Semua kemahiran berfikirMendefinisi secara Menghubungkaitkanoperasi Menganalogikan Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Membuat gambaran mental Menganalisis Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir danMengawal pemboleh Mencirikan Kemahiran Saintifikubah Membandingkan dan membezakan Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang Menghubungkaitkan berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam Menganalisis kurikulum ini, hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan denganMembuat hipotesis Mencirikan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran Menghubungkaitkan 16
 25. 25. saintifik. Dalam pengajaran dan pembelajaran, guru perlu Contoh (ii):menitikberatkan penguasaan kemahiran bersama denganpemerolehan pengetahuan, di samping penerapan nilai murni Hasil Pembelajaran: Membuat kesimpulan tentangdan sikap saintifik. pergerakan cahaya.Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang Kemahiran Proses Membuat kesimpulan.berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang Sains:berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik sertapenerangannya. Penerangan:Contoh (i): Sebelum hasil pembelajaran ini, murid telah membuat aktivitiHasil Pembelajaran: Membuat inferens tentang penghasilan sama ada menyusun skrin kadbod yang dilubangkan atau bunyi. menggunakan kebuk asapyang dipancarkan cahaya dan membuat pemerhatian. Untuk mencapai hasil pembelajaranKemahiran Berfikir: Membuat inferens yang dihasratkan ini, murid perlu membuat inferens tentang pemerhatian mereka dan akhirnya membuat kesimpulan tentang pergerakan cahaya.Penerangan:Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut, pengetahuantentang pelbagai jenis bunyi dipelajari melalui aktivitimembandingkan dan membezakan. Penguasaan kemahiranmembuat inferens adalah sama penting dengan pengetahuantentang bagaimana bunyi dihasilkan. 17
 26. 26. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI • Berfikiran kritikal dan analitis. • Luwes dan berfikiran terbuka.MURNI • Baik hati dan penyayang. • Bersifat objektif.Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai • Sistematik.positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk • Bekerjasama.dalam pembelajaran sains di sekolah meliputi sikap saintifik dan • Adil dan saksama.nilai murni seperti yang berikut: • Berani mencuba. • Berfikir secara rasional.• Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. • Yakin dan berdikari.• Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data.• Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum perkara. berlaku mengikut peringkat berikut iaitu menyedari dan• Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai terhadap alam sekitar. murni, memberi perhatian serta respons, menghayati,• Menyedari bahawa sains merupakan satu dripada cara mengamalkan dan seterusnya menjadikan sikap saintifik dan untuk memahami alam. nilai murni sebagai budaya kehidupan. Peringkat ini perlu• Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan diambil kira semasa merancang aktiviti pengajaran dan sihat. pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni• Menghargai keseimbangan alam semula jadi. berlaku secara berkesan.• Berhemah tinggi dan hormat-menghormati.• Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Dalam kurikulum ini, hasil pembelajaran untuk domain• Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. afektif dieksplisitkan di akhir setiap bidang pembelajaran. 18
 27. 27. Walau bagaimanapun, dalam pengajaran dan pembelajaran, Contoh (ii):penerapan sikap saintifik dan nilai murni harus berlaku secaraberterusan. Contohnya semasa pelajaran yang melibatkan kerja Hasil Pembelajaran: Mensyukuri bahawa manusia adalahamali, guru perlu sentiasa mengingatkan murid tentang sebaik-baik kejadian.kepentingan menjalankan eksperimen secara teliti, cermat, Sikap saintifik Mensyukuri nikmat yang dikurniakanbekerjasama, jujur dan tabah. dan nilai murni: Tuhan. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk Penerapan Unsur Patriotismemengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murnisemasa pelajaran sains. Adalah digalakkan guru meneliti semua Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsurhasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang patriotisme dan nilai kewarganegaraan di kalangan murid bagiberkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara.saintifik dan nilai murni sebelum memulakan pelajaran untuk Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi, kekayaansesuatu bidang pembelajaran. Berikut diberi contoh objektif dan kepelbagaian hidupan serta perkembangan sains danpembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik teknologi di negara kita, semangat mencintai negara dapatdan nilai murni. dikukuhkan.Contoh (i):Hasil Pembelajaran: Menghargai sumbangan teknologi dalam pengawetan makanan untuk kesejahteraan hidup.Sikap saintifik Menghargai sumbangan sains dan teknologi.dan nilai murni: 19
 28. 28. STRATEGI PENGAJARAN DAN Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran SainsPEMBELAJARAN Pendekatan Inkuiri PenemuanStrategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sainsmengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran Pendekatan inkuiri penemuan merupakan pendekatan yangberfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuirikemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan secara am bermaksud mencari maklumat, menyoal danminda seseorang murid ke tahap yang optimum. Aktiviti yang menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling.dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaranmencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utamaberbentuk rutin. Murid perlu sedar secara eksplisit dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Murid melalui aktivitikemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena danpembelajaran. Soalan atau masalah yang beraras tinggi mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbingditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuirimasalah menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Murid penemuan tersebut. Kemahiran berfikir dan kemahirandilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri penemuan ini.yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan, Namun demikian, perlu diingat bahawa pendekatan inkuiripenguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap penemuan tidak sesuai digunakan dalam semua situasisaintifik. pengajaran dan pembelajaran. Beberapa konsep dan prinsip Pembelajaran berfikrah boleh berlaku melalui lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru ataupendekatan seperti inkuiri, konstruktivisme, sains, teknologi melalui inkuiri penemuan terbimbing.dan masyarakat, pembelajaran kontekstual, pembelajaranmasteri. 20
 29. 29. Konstruktivisme diwujudkan dalam kurikulum ini. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan danKonstruktivisme ialah satu fahaman yang mencadangkan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalambahawa murid belajar sesuatu dengan cara membina sendiri masyarakat. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajaripemahaman yang bermakna terhadap alam sekeliling mereka. bersama dengan aplikasi sains dan teknologi serta implikasiAntara unsur penting dalam konstruktivisme adalah seperti kepada masyarakat.berikut: Pembelajaran Kontekstual§ Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid.§ Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang§ Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea dikaitkan dengan kehidupan harian murid. Pendekatan asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea kontekstual digunakan di mana murid belajar secara mereka. menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri-penemuan.§ Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan Dalam pembelajaran kontekstual, kaitan di antara bahan yang pengalaman serta membuat refleksi. diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan. Dalam konteks ini, murid tidak belajar secara teori sahaja tetapiPendekatan Sains, Teknologi dan Masyarakat dapat menghayati kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka.Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapatmenghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan Pembelajaran Masteriharian mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalampendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pembelajaran Masteri merupakan satu pendekatan yangPendekatan Sains, Teknologi dan Masyarakat (STM). Tema memastikan semua murid menguasai objektif pembelajarandan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM yang ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip 21
 30. 30. bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu prihatin terhadapPeluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Kaedahkadarnya, tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yangsebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. berbeza kecerdasan . Contoh kecerdasan ini adalah visual dan ruang, verbal linguistik, muzik dan irama, logikalKaedah Pengajaran dan Pembelajaran matematik, kinestetik, perhubungan antara individu, perhubungan dengan diri sendiri, perhubungan antara insanPendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dengan Penciptanya, pemahaman tentang alam sekitar.dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran danpembelajaran seperti eksperimen, perbincangan, simulasi, Berikut diberikan penerangan ringkas tentangprojek, penggunaan sumber luar bilik darjah, kajian masa kaedah ini.depan dan penyelesaian masalah. Dalam kurikulum ini,cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk Eksperimenmencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakansecara eksplisit dalam bentuk cadangan aktiviti pembelajaran. E ksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalamWalau bagaimanapun guru boleh mengubahsuaikan cadangan pelajaran sains. Murid menguji hipotesis secara penyiasatanaktiviti pembelajaran jika perlu. untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. Kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen. Menjalankan Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran eksperimen menggunakan kemahiran berfikir, kemahiranseharusnya berdasarkan kandungan kurikulum, kebolehan proses dan kemahiran manipulatif.dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber danprasarana yang ada. Di samping berperanan sebagai Secara kebiasaan, langkah yang diikuti semasapenyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang menjalankan eksperimen adalah seperti yang berikut:pengajarannya, guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam § Mengenal pasti masalah 22
 31. 31. § Membuat hipotesis Perbincangan§ Merancang eksperimen - mengawal pemboleh ubah Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal dan - menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yang - menentukan langkah menjalankan eksperimen, sahih. Semasa perbincangan, murid perlu mempunyai fikiran kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data terbuka untuk menerima pendapat orang lain. Perbincangan§ Melakukan eksperimen perlu dijalankan semasa dan selepas menjalankan§ Mengumpulkan data eksperimen, projek, aktiviti mengumpulkan dan mentafsirkan§ Menganalisis data data, simulasi, penggunaan sumber luar bilik darjah,§ Mentafsirkan data penyelesaian masalah dan lain-lain.§ Membuat kesimpulan§ Membuat pelaporan SimulasiDalam kurikulum ini, adalah dicadangkan selain daripada Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yangeksperimen yang di bimbing oleh guru, murid diberi peluang sebenarnya. Simulasi boleh dilaksanakan melaui mainmereka bentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri yang peranan, permainan dan penggunaan model. Dalam mainmerangka cara eksperimen yang berkenaan boleh peranan, murid melakonkan sesuatu peranan secara spontandijalankan, data yang boleh diukur dan bagaimana berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan.menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi.eksperimen mereka. Aktiviti ini boleh dijalankan secara Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupunbersendirian atau secara kumpulan kecil. untuk memahami proses membuat keputusan. Model boleh 23
 32. 32. digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. di mana murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakanMurid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya tugasan semasa lawatan. Perbincangan selepas lawatan perlumemahami konsep dan prinsip yang dipelajari. diadakan. Kajian lapangan yang sering dijalankan dalam tajuk ekologi merupakan satu daripada contoh kaedah ini.Projek Kajian Masa DepanProjek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu dan Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untukmengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu meninjau perubahan keadaan daripada masa lalu ke masapembelajaran yang formal. Murid dikehendaki mengenal pasti sekarang dan meramalkan keadaan pada masa depan.kaedah untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan dan Pedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkanseterusnya merancang keseluruhan projek. Hasil projek pelbagai bidang seperti pendidikan moral dan pendidikan alamdalam bentuk laporan, artifak atau lain-lain perlu sekitar. Nilai murni seperti bertanggungjawab dan bekerjasamadibentangkan kepada guru dan murid lain. dipupuk melalui kaedah ini. Penyelesaian MasalahPenggunaan Sumber Luar Bilik Darjah Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkanPembelajaran sains melalui lawatan ke tempat seperti zoo, murid secara aktif untuk membuat keputusan atau untukmuzium, pusat sains, institut penyelidikan, paya bakau dan kilang mencapai sasaran tertentu. Semasa penyelesaian masalah,boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan, aktiviti seperti simulasi, perbincangan dan eksperimen bolehmenyeronokkan dan bermakna. Untuk mengoptimumkan dijalankan. Secara umum penyelesaian masalah melibatkanpembelajaran melalui lawatan, ia mesti dirancang secara rapi langkah seperti yang berikut: 24
 33. 33. • Kenal pasti dan faham masalah kaedah untuk mengajar konsep sains yang mujarad dan sukar.• Jelaskan masalah Simulasi dan animasi berkomputer boleh dipersembahkan• Cari alternatif penyelesaian masalah dalam bentuk perisian atau melalui pembelajaran melalui laman• Lakukan operasi penyelesaian web. Dalam konteks ini, teknologi maklumat berpotensi• Nilaikan penyelesaian menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan berkesan. Selain daripada ini, teknologi maklumat seperti komputer jugaPenggunaan Teknologi dalam Pengajaran dan digunakan sebagai peralatan pemprosesan perkataan danPembelajaran Sains persembahan.Kemahiran memilih, mengumpul, mentafsir dan menilai data Penggunaan teknologi lain seperti penggunaan antaramerupakan kemahiran yang dihasratkan dalam kurikulum sains muka berkomputer amat membantu dalam meningkatkan minatini. Data yang telah ditafsir dan diproses akan menjadi murid belajar sains dan meningkatkan keberkesanan pengajaranmaklumat. Data tidak semestinya wujud dalam bentuk dan pembelajaran sains. Antara muka berkomputer bolehmaklumat berangka. Proses pengumpulan data dan data yang digunakan semasa menjalankan eksperimen untukdiperoleh masing-masing akan membawa murid ke arah meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.pencapaian hasil pembelajaran. Murid boleh mengumpul datadaripada bahan cetak, bahan elektronik, pakar rujuk atau Teknologi maklumat digunakan sebagai satu saluran untuksumber lain. Dalam konteks ini, teknologi maklumat memainkan mengoptimumkan hasil pembelajaran. Selain daripada itu,peranan yang penting sebagai sumber data. Contoh teknologi penggunaan teknologi secara umum memudahkanmaklumat dan komunikasi ialah televisyen, radio, video, perisian pembelajaran terarah kendiri dan pembelajaran mengikut kadarkomputer, perisian kursus, Internet dan kemudahan telesidang. sendiri yang seterusnya membenarkan integrasi mengufuk dan Simulasi dan animasi berkomputer merupakan satu lagi 25
 34. 34. integrasi menegak berlaku dalam sistem persekolahan kita. dalam membantu meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sains.Bahan yang boleh membantu pengajaran danpembelajaran sainsBersama dengan dokumen Sukatan Pelajaran dan HuraianSukatan Pelajaran ini, Pusat Perkembangan Kurikulum jugamenerbitkan beberapa bahan untuk membantu meningkatkankeberkesanan pengajaran dan pembelajaran sains. Bahan iniadalah seperti yang berikut: 1. Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains 2. Buku Panduan Pembelajaran Masteri 3. Buku Panduan Pengurusan Makmal 4. Buku Panduan Kemahiran Proses Sains 5. Sistem Maklumat dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains Selain daripada bahan ini, bahan seperti buku teks,perisian dan laman web yang dihasilkan oleh KementerianPendidikan atau agensi lain yang berwibawa juga boleh dirujuk 26
 35. 35. ORGANISASI KANDUNGAN A2 dan A3 ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Objektif perlakuan ini mengandungi unsur pengetahuan, kemahiran saintifik, kemahiran berfikir, sikap saintifik dan nilaiKurikulum sains KBSR Tahap II disusun atur mengikut murni yang sesuai dengan objektif pembelajaran umum yangbeberapa tema yang terdiri dari lima Bidang Penyiasatan (BP) dinyatakan dalam HP. A1, A2 dan A3 merujuk kepadaiaitu Menyiasat Alam Kehidupan, Menyiasat Alam Fizikal, kedalaman dan skop HP yang berkenaan. A1 adalah aras yangMenyiasat Alam Bahan, Menyiasat Bumi dan Alam Semesta asas dan harus dikuasai oleh murid sebelum melanjut ke A2dan Menyiasat Dunia Teknologi. Setiap BP mempunyai dan seterusnya ke A 3.beberapa Hasil Pembelajaran (HP). HP terdiri daripada HPumum dan HP khusus. Secara am, HP dalam sesuatu BP disusun secara berurutan daripada mudah ke kompleks. HP sebaik-baiknya HP umum ditulis mengikut peringkat dalam domain dipelajari mengikut urutannya dalam setiap BP. Walaukognitif dan afektif. Peringkat dalam domain kognitif adalah bagaimanapun, dalam pengajaran dan pembelajaran, urutan HPmengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, dan BP boleh diubahsuai mengikut keperluan atau konteks.mensintesiskan dan menilai. Peringkat dalam domain afektifadalah menyedari, menghargai, menghayati, mengagumi, Cadangan Aktiviti Pembelajaran memberi cadanganmenyayangi, mensyukuri dan mengamalkan. Hasil pembelajaran pengalaman pembelajaran yang akan dilalui oleh murid. Ia jugadalam domain psikomotor adalah tersirat dalam aktiviti memberi maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasilpembelajaran yang dicadangkan. pemblajaran. Cadangan Aktiviti Pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi Setiap HP umum seterusnya diperincikan kepada HP mencapai HP yang berkaitan. Satu aktiviti mungkinkhusus yang ditulis dalam tiga aras, iaitu Aras 1 (A1), Aras 2 dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil(A2) dan Aras 3 (A3). Hasil pembelajaran khusus dalam A1, pembelajaran. Pada masa yang sama, lebih daripada satu aktiviti 27
 36. 36. mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. Guru Perkataan atau Frasa Perkataan atau Frasa Yangboleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis Yang Digunakan Dalam Digunakan Dalam Hasilkecerdasan, tahap kebolehan murid dan juga keadaan Hasil Pembelajaran Pembelajaran Khusussekeliling mereka. Guru digalakkan mereka bentuk aktiviti Umumtambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu • Memadankanpengajaran dan pembelajaran sains. • Menamakan • MenyatakanPenulisan Hasil Pembelajaran • MelukisHasil pembelajaran umum dan hasil pembelajaran khusus • Menulisdalam domain kognitif dan domain psikomotor ditulis • Melakarmenggunakan perkataan mengikut prinsip yang telah digubal Memahami • Mengubahbersesuaian dengan hierarki aras berfikir seperti dalam • MenganggarJadual 1: Perkataan atau Frasa Yang Digunakan dalam Hasil • Menerangkan - menterjemahkan Pembelajaran Domain Kognitif dan Domain bahan atau idea • Memberi contoh Psikomotor daripada satu bentuk • Mengukur Perkataan atau Frasa Perkataan atau Frasa Yang • Menyukat ke bentuk lain; Yang Digunakan Dalam Digunakan Dalam Hasil • Menentukan mentafsir bahan atau Hasil Pembelajaran Pembelajaran Khusus • Menukar idea, menganggar • Membandingkan dan Umum trend masa depan. membezakan Mengetahui • Mentakrifkan • Meramalkan - mengingat kembali • Memerihalkan • Membuat inferens • Mengenal pasti • Menghubungkaitkan • Melabelkan • Mencirikan • Menyenaraikan • Mengelaskan 28
 37. 37. Perkataan atau Frasa Perkataan atau Frasa Yang Perkataan atau Frasa Perkataan atau Frasa YangYang Digunakan Dalam Digunakan Dalam Hasil Yang Digunakan Dalam Digunakan Dalam Hasil Hasil Pembelajaran Pembelajaran Khusus Hasil Pembelajaran Pembelajaran Khusus Umum UmumMengaplikasikan • Mengira • Membuat kesimpulan • Menghitung • Mengawal pemboleh ubah- menggunakan • Menunjuk carabahan/idea dalam • Mengubah suai Mensintesiskan • Menggabungkansituasi yang baru dan • Menjanakan idea • Merancangkonkrit • Mengitlakkan - menggabungkan • Meringkaskan • Menjelaskan dengan contoh komponen-komponen • Membina untuk menghasilkan • MerangkakanMenganalisis • Mencerakinkan keseluruhan idea • Mereka cipta • Menjelaskan melalui contoh atau struktur yang • Mereka bentuk- mengasingkan • Memilih baru dan kreatif • Mengkonsepsikanmaklumat kepada • Mengasingkan • Menganalogikankomponen- • Membuat andaian • Mebuat gambaran mentalkomponennya untuk • Menghuraikan • Mendefinisikan secaramemahami struktur • Menyelesaikan masalah operasiorganisasinya dan • Membuat urutan • Berkomunikasiperhubungan antara • Menyusun mengikut • Mengeksperimenkomponen keutamaan • Membuat hipotesis • Menggunakan perhubungan ruang dan masa 29
 38. 38. Perkataan atau Frasa Perkataan atau Frasa Yang Perkataan atau Frasa Perkataan atau Frasa Yang Yang Digunakan Dalam Digunakan Dalam Hasil Yang Digunakan Dalam Digunakan Dalam Hasil Hasil Pembelajaran Pembelajaran Khusus Hasil Pembelajaran Pembelajaran Khusus Umum Umum • Menjawab Menilai • Menaksir • Melaporkan - menilai idea/ • Mengkritik • Memberitahu bahan/maklumat/ • Mentafsir • Menyoal kaedah berdasarkan • Menyokong • Menerangkan kriteria yang spesifik • Mewajarkan • Mengenali untuk tujuan yang • Mengesan kecondongan • Menyatakan tertentu • Membuat keputusan • Mengenal pastiHasil pembelajaran umum dan hasil pembelajaran khusus dalam Menghargai • Memilihdomain afektif ditulis menggunakan perkataan mengikut satu Menghayati • Menunjukkan minatprinsip yang telah digubal bersesuaian dengan peringkat Mengagumi • Mempertahankanpenerapan sikap saintifik dan nilai murni seperti dalam Jadual 2: • Membandingkan dan membezakanJadual 2: Perkataan atau Frasa yang Digunakan dalam Hasil • Mencadangkan Pembelajaran Domain Afektif • Mengitlakkan Perkataan atau Frasa Perkataan atau Frasa Yang • Menyepadukan Yang Digunakan Dalam Digunakan Dalam Hasil • Menghubungkaitkan Hasil Pembelajaran Pembelajaran Khusus • Mewajarkan Umum • Menerima • Meramalkan Menyedari • Memerihalkan 30
 39. 39. Perkataan atau Frasa Perkataan atau Frasa YangYang Digunakan Dalam Digunakan Dalam Hasil Hasil Pembelajaran Pembelajaran Khusus UmumMenyayangi • MenolongMensyukuri • Mengambil bahagianMengamalkan • Menderma • Memberi • Mempraktikkan • Melakukan • Membina • Mengerjakan • Memulihara • Mengendalikan • Memelihara • Menyertai • Membantu • Menggunakan • Menyelesaikan • Melaksanakan • Menyediakan • Mengucapkan • Mengambil • Menjaga • Menghormati 31
 40. 40. Tajuk dan Bidang Pembelajaran bagi keseimbangan alam secara semula jadi. Tema ini juga memberi tumpuan tentang proses hidup yang berlaku padaKandungan pengetahuan mata pelajaran Sains Sekolah Rendah manusia bagi membolehkan murid memahami diri merekaTahun 4, 5 dan 6 di olah dalam lima tema seperti berikut: sendiri. A. Menyiasat Alam Kehidupan B. Menyiasat Alam Fizikal Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: C. Menyiasat Alam Bahan D. Menyiasat Bumi dan Alam Semesta 1. Kepelbagaian Hidupan Dalam Alam. E. Menyiasat Dunia Teknologi 2. Hidupan dan Proses Hidup. 3. Kemandirian Hidupan.Pendekatan bertema ini dapat mewujudkan perkaitan antara 4. Interaksi Antara Hidupan.pelbagai pengetahuan untuk memahami diri dan fenomena yangberlaku dalam alam. Di samping itu pendekatan ini jugamenyepadukan pemerolehan dan aplikasi pengetahuan, B. Menyiasat Alam Fizikalpenguasaan kemahiran berfikir dan saintifik, penerapan sikapsaintifik dan nilai murni. Kesepaduan ini memberi kefahaman Murid didedahkan kepada kuantiti fizik yang asas. Tema iniyang lebih bermakna dalam pembelajaran sains. juga membincangkan fenomena cahaya, haba, bunyi, daya, gerakan, elektrik, magnet dan tenaga.Berikut diberikan kandungan pengetahuan dalam setiap tema. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah:A. Menyiasat Alam Kehidupan 1. Kuantiti Fizik.Tema ini bertujuan memberikan asas kefahaman tentang 2. Kemagnetan.kepelbagaian hidupan, proses hidup, interaksi antara hidupan 3. Elektrik.dan bagaimana hidupan memastikan kemandirian spesiesnya 4. Haba 32
 41. 41. 5. Cahaya D. Menyiasat Bumi dan Alam Semesta6. Bunyi7. Tenaga Tema ini memberi peluang kepada murid memahami tentang8. Daya dan Gerakan. Bumi, Bulan dan Matahari serta jasad lain dalam Sistem Suria. Murid juga berpeluang kesan pergerakan Bumi, Bulan dan Matahari dan bagaimana pergerakan ini dapat memberi manfaatC. Menyiasat Alam Bahan kepada manusia.Tema ini membolehkan murid menyiasat bahan semula jadi dan Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah:bahan buatan. Murid menggunakan pengetahuan mereka 1. Bumi, Bulan dan Matahari.tentang sifat bahan dan mengaitkan dengan kegunaannya. 2. Fenomena Alam.Selain daripada itu murid juga dapat memahami konsep di 3. Astronomi.sebalik kejadian awan dan hujan. E. Menyiasat Dunia TeknologiBidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: Tema ini memberi peluang kepada murid untuk menyiasat sejarah1. Bahan Asli dan Bahan Sintetik. perkembangan teknologi dan teknologi semasa yang digunakan2. Pepejal, Cecair dan Gas. dalam bidang pertanian, komunikasi, pengangkutan dan3. Asid dan Alkali. pembinaan. Selain dari itu murid juga berpeluang mereka cipta4. Pengaratan. alat dengan menggunakan prinsip sains yang telah mereka5. Pengawetan Bahan Makanan. pelajari.6. Pengendalian Bahan Buangan. Bidang Pembelajaran dalam tema ini adalah: 1. Perkembangan Teknologi. 2. Struktur Binaan. 3. Mesin. 33
 42. 42. Haba Objektif Pembelajaran Sains Tahun Lima 1. Memahami haba. Objektif Pembelajaran untuk setiap tema dan Bidang 2. Menganalisis kesan haba ke atas bahan. Pembelajaran ditulis dalam bentuk Hasil Pembelajaran seperti 3. Menyedari kepentingan haba dalam kehidupan berikut: harian. MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Cahaya 1. Mensintesiskan idea tentang pergerakan cahaya Kemandirian Hidupan menembusi objek. 2. Mengaplikasikan pantulan cahaya. 3. Memahami cahaya boleh dibiaskan. 1. Memahami kemandirian spesies haiwan dan 4. Menganalisis penyebaran cahaya Matahari. tumbuhan. 5. Mengagumi kepelbagaian sifat cahaya ciptaan Tuhan. 2. Mensintesiskan hubungan makanan antara hidupan. 3. Menghayati kepentingan hubungan antara hidupan Bunyi dalam siratan makanan. 1. Memahami bunyi. 2. Mengamalkan sikap bertimbang rasa dalamMENYIASAT ALAM FIZIKAL pengendalian sumber bunyi.Elektrik Tenaga1. Mensintesiskan litar elektrik lengkap. 1. Memahami tenaga.2. Mensintesiskan idea tentang kebolehan bahan 2. Memahami tenaga elektrik. mengalirkan arus elektrik. 3. Menghargai sumbangan sains dan teknologi dalam3. Mengamalkan sikap sistematik dalam membina litar penciptaan alat yang boleh mengubah bentuk tenaga. elektrik. 34
 43. 43. MENYIASAT ALAM BAHAN MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTAPepejal, Cecair dan Gas Fenomena Alam1. Mengaplikasikan idea tentang keadaan pepejal, 1. Memahami fenomena alam yang terhasil daripada cecair dan gas. keadaan yang wujud dalam Bumi.2. Menganalisis perubahan pada keadaan bahan apabila 2. Memahami fenomena siang dan malam. dipanaskan atau disejukkan. 3. Menganalisis fenomena fasa bulan.3. Menghargai fenomena perubahan keadaan air. 4. Mensyukuri pergerakan Bumi dan Bulan memberi manfaat kepada manusia.Asid dan Alkali1. Mensintesiskan idea tentang bahan berasid, beralkali MENYIASAT DUNIA TEKNOLOGI dan neutral.2. Mengamalkan sikap bertanggung jawab atas Struktur Binaan keselamatan diri dan rakan semasa menggunakan bahan berasid dan beralkali. 1. Mensintesis idea tentang kekuatan dan kestabilan sesuatu binaan. 2. Menghargai sumbangan teknologi dalamPengaratan menghasilkan struktur binaan yang kuat dan stabil.1. Menganalisis pengaratan bahan.2. Menganalisis pencegahan pengaratan.3. Mengamalkan langkah mencegah pengaratan. 35
 44. 44. SAINS TAHUN 5MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran PembelajaranKemandirian 1. Memahami kemandirian spesies haiwan Mengadakan perbincangan tentang kemandirianHidupan dan tumbuhan. spesies haiwan melalui cara berikut: (a) Penjagaan dan perlindungan telur dan anak. Aras 1 (b) Bertelur banyak dan melahirkan anak. • Menerangkan cara kemandirian spesies haiwan. Mengadakan perbincangan tentang kemandirian • Menerangkan cara kemandirian spesies tumbuhan melalui cara berikut: spesies tumbuhan. (a) Ciri khas tumbuhan. (b) Pencaran biji benih. Aras 2 • Menghubungkaitkan ciri khas haiwan Memerhati dan mengkaji tentang ciri khas pada dengan kemandirian spesiesnya. haiwan dan tumbuhan berhubung dengan kemandirian • Menghubungkaitkan ciri khas spesiesnya. tumbuhan dengan kemandirian spesiesnya. Membuat ramalan cara hidupan tertentu bermandiri jika berlaku situasi baru seperti kemarau yang Aras 3 berpanjangan, kekurangan makanan atau perubahan • Meramalkan cara hidupan habitat. bermandiri dalam situasi baru. 36
 45. 45. MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN SAINS TAHUN 5 Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran 2. Mensintesiskan hubungan makanan Menyanyikan lagu seperti “Bangau Oh Bangau” yang antara haiwan. telah diubahsuaikan liriknya bagi menggambarkan rantai makanan. Aras 1 • Memberi contoh beberapa haiwan Membina beberapa rantai makanan. dan makanannya. • Menghubungkaitkan haiwan dengan Nota: makanannya dalam bentuk rantai Rantai makanan bermula dengan tumbuhan. makanan. Menjalankan aktiviti untuk menggabungkan beberapa Aras 2 rantai makanan dalam satu habitat untuk membentuk • Menghubungkaitkan beberapa rantai siratan makanan. makanan untuk membentuk siratan makanan. Menjalankan aktiviti permainan untuk menggambarkan rantai makanan dan siratan Aras 3 makanan. • Membina siratan makanan yang terdapat dalam pelbagai habitat. Menyiasat hidupan di beberapa kawasan seperti taman, parit dan kolam bagi membina rantai makanan dan siratan makanan habitat yang berkenaan. 37
 46. 46. MENYIASAT ALAM KEHIDUPAN SAINS TAHUN 5 Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran 3. Menghayatikepentingan hubungan Membincangkan kesan terhadap hidupan jika antara hidupan dalam siratan makanan. berlaku perubahan kepada salah satu hidupan dalam siratan makanan yang berkenaan. • Mewajarkan kepentingan sesuatu hidupan kepada hidupan lain dalam Mengadakan perbincangan untuk menimbulkan siratan makanan. kesedaran bahawa setiap hidupan berperanan dalam siratan makannnya. 38
 47. 47. SAINS TAHUN 5MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran PembelajaranElektrik 1. Mensintesiskan litar elektrik lengkap. Menjalankan aktiviti membina litar elektrik lengkap dengan menggunakan mentol, wayar penyambung dan Aras 1 sel kering. • Membina litar elektrik lengkap. • Memerihalkan litar elektrik lengkap. Menyiasat fungsi suis, mentol, sel kering dan wayar penyambung dalam litar elektrik. Aras 2 • Mengenal pasti komponen dalam Nota: litar elektrik. Mentol boleh digantikan dengan komponen lain • Menerangkan komponen dalam litar seperti loceng elektrik atau motor elektrik. elektrik. • Melukiskan litar elektrik lengkap Menjalankan aktiviti melukis rajah litar elektrik menggunakan simbol. lengkap menggunakan simbol. Aras 3 Mengadakan perbincangan untuk mendefinisikan • Mendefinisi secara operasi litar secara operasi litar elektrik lengkap iaitu litar yang elektrik lengkap. disambungkan wayar penyambung, sel kering dan mentol sehingga membolehkan mentol menyala. 39
 48. 48. MENYIASAT ALAM FIZIKAL SAINS TAHUN 5 Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menyiasat pelbagai 2. Mensintesiskan idea tentang kebolehan objek dan bahan seperti dawai, paku besi, penyedut bahan mengalirkan arus elektrik. minuman, tali rafia, duit syiling, paku tekan, klip kertas, pembaris kayu, air limau, cuka, air gula, air garam, air Aras 1 paip dan air sabun untuk menentukan objek atau • Membuat hipotesis tentang bahan tersebut konduktor atau penebat. kebolehan bahan mengalirkan arus elektrik. • Mendefinisikan secara operasi konduktor dan penebat. Aras 2 • Mengawal pembolehubah dalam eksperimen untuk menguji kebolehan bahan mengalirkan arus elektrik. Aras 3 • Membuat kesimpulan kebolehan bahan mengalirkan arus elektrik. 40
 49. 49. MENYIASAT ALAM FIZIKAL SAINS TAHUN 5 Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran 3. Mengamalkan sikap sistematik dalam Menjalankan eksperimen membina litar elektrik lengkap membina litar elektrik. secara sistematik. • Mempamerkan ketertiban semasa menjalankan eksperimen membina litar elektrik. 41
 50. 50. SAINS TAHUN 5MENYIASAT ALAM FIZIKAL Bidang Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran PembelajaranHaba 1. Memahami haba. Merasa dengan sentuhan jari kepanasan air pada suhu yang berbeza. Aras 1 • Menyatakan sesuatu bahan itu panas Menjalankan aktiviti memanaskan air dan merasa atau sejuk. dengan sentuhan untuk membezakan kepanasan air • Membuat inferens tentang perbezaan sebelum dan selepas pemanasan dan seterusnya kepanasan air. membuat inferens tentang perbezaan tersebut. Nota: Aras 2 Jangan gunakan air terlalu panas. • Menyatakan suhu adalah darjah kepanasan. Membincangkan kepanasan disebabkan haba • Mengukur suhu air dengan manakala suhu adalah darjah kepanasan. menggunakan termometer. Mengukur perubahan suhu air yang dipanaskan dan Aras 3 dibiarkan sejuk menggunakan termometer dengan • Menghubungkaitkan penambahan teknik dan unit yang betul. dan kehilangan haba dengan Nota: perubahan suhu. Air tidak perlu dipanaskan hingga mendidih. Membincangkan perhubungan antara penambahan dan kehilangan haba dengan penambahan dan penurunan suhu. 42

×