Biblioteksklub BeslutningsoplæG

449 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
449
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Biblioteksklub BeslutningsoplæG

  1. 1. BIBLIOTEKSKLUB BIBLIOTEKSKLUB..................................................................................................................2 Baggrund................................................................................................................................2 Klubkonceptet 2:2 ............................................................................................................2 VIP/Loyalitetsklub ...........................................................................................................2 Familieklub............................................................................................................................3 Tilgang til projektet .........................................................................................................4 Projektgruppe .....................................................................................................................4 Projektplan ...........................................................................................................................4 Budget og forretningsmodel ......................................................................................5 TIL BESLUTNING ...................................................................................................................6
  2. 2. BIBLIOTEKSKLUB Baggrund Gentofte Hovedbibliotek har i dag over 1300 tilmeldte til deres facebook-profil, over hundrede faste gængere til læseklub og hen imod 350 medlemmer af vores distributionsliste ved navn "Biblioteksklubben". Da disse puljer er fragmenterede, har vi ønsket at ordne dem ind under et fælles brand – nemlig "Biblioteksklubben". Biblioteksklubben er en gratis, men eksklusiv klub, hvor man får en lang række fordele. Klubben har et stort tilvækstpotentiale, og vil samtidig fungerer som en effektiv markedsføringskanal både for arrangementer og for selve bibliotekets kernekompetencer. Med udgangspunkt i dette pilotprojekt (som er forankret i DBs kursus i markedsføring, forår 2009) har bibliotekslederne bedt erfagruppen for markedsføring om at udfolde konceptet, således det er anvendeligt for alle regionens biblioteker. Der er blevet nedsat en ad hoc-gruppe (Julie Broch-Mikkelsen, Glostrup, Gudrun Møller, Tårnby, Gitte Sørensen, Ishøj, Katrine Winther-Adelspare, Albertslund (Amalie Ørum Hansen, koordinator, Gentofte)). På baggrund af arbejde i plenum på erfagruppemøde den 18. august, 20. oktober og 3 timers ad hoc-gruppe-møde er vi kommet frem med følgende oplæg til beslutning. Klubkonceptet 2:2 Arbejdsgruppen har vurderet, at det er hensigtsmæssigt for den generelle anvendelighed i regionen, at dele konceptet op i to dele. Et klubkoncept, der fungerer som en VIP/klassisk loyalitetsklub og et klubkoncept, der retter sig mod børnefamilier. Erfagruppen har desuden overvejet klubkonceptet i forhold til studerende, men har vurderet at de to andre målgrupper er mere anvendelige i forhold til hele regionen, og at selve klubkonceptet ikke som sådan egner sig til studerende. Det ville i forbindelse være mere brugbart at tænke netværksdannelse og relationelle ydelser. VIP/Loyalitetsklub Målgruppe: • Biblioteksbrugere, der er interesseret i at modtage tilbud fra biblioteket - det vil typisk være meget loyale brugere, som i forvejen benytter sig af bibliotekets mange kulturelle tilbud. Det afgørende for projektgruppen, der går videre med dette vil være at undersøge og udbygge de muligheder, der ligger i at ikke blot biblioteksklubben tilbyder brugerne en række ydelser - men at brugerne også kan give biblioteket noget igen. Tilgang: En biblioteksklub af denne type vil eks kunne tilbyde: • Invitation til eksklusive arrangementer, som er forbeholdt biblioteksklubbens medlemmer. • Invitation til en årlig medlemsbrunch. • Medlemmet modtager en e-mail om alle bibliotekets events og arrangementer. • Medlemmet får 10 % rabat på alle arrangementer. • Medlemmet inviteres til den årlige ”bogbytterdag” på biblioteket.
  3. 3. • Medlemmet får eks 10 % rabat i lokale forretninger. • Medlemmet bliver inviteret til kunstudstillinger og ferniseringer på biblioteket. • Medlemmet indgår i et netværk med andre, der hører til biblioteket Dette netværk kan (som det er tilfældet med facebook-netværk) til gengæld opbygge en konsekvent deltagertilgang til bibliotekets arrangementer. De kan gennem klubben føle sig forbundne med biblioteket og derved ønske at støtte arrangementer og lign. Det er ikke tanken, at der skal lave en række arrangementstiltag ud over hvad det enkelte bibliotek allerede ønsker at entrere med. Derimod at der tænkes en række spin offs af disse, således 'det eksklusive' bliver mindre tillæg til allerede eksisterende arrangementer (formøder, sikring af billetter osv.). Projektgruppen skal særligt have fokus på udarbejdelse af strategier for følgende punkter: • samarbejde med lokale aviser • Sammenhæng mellem klubben og bibliotekets web • Udarbejde vejledning til frontpersonale (Q&As) • Samarbejde med lokale forretninger • Samarbejde med eksisterende foreninger • Storskærme/slipper i bøger Familieklub Formål: • At skabe en tæt kontakt til børnefamilierne og dermed børnene • Demonstrere bibliotekets rummelighed og skabe en tæt kontakt til bibliotekernes vækstlag, børnene Tilgang: • Familierne inviteres via mail til særlige børnearrangementer • Familierne orienteres evt. om børnearrangementer på andre biblioteker • Familierne får rabat på alle børnearrangementer • Familierne får sikring af adgang til børnearrangementer • Familierne får tilbud om børneposer Projektgruppen forestiller sig at børnene kan fungere som ambassadører for bibliotekerne i denne sammenhæng. At det er dem der skal opbygges et særligt forhold til. Man kunne forestille sig at de inviteres til at lege med biblioteket - at de kunne fungere som inspiration og brugerpaneler, og muligheden for børn, der inviterer børn (skoler, institutioner osv.). Det anbefales at projektgruppen undersøger lign. tiltag, eksempelvis Ikeas familieklub og Zoologisk haves familieklub. Projektgruppen skal særligt have fokus på udarbejdelse af strategier for følgende punkter: • Synlighed på det fysiske bibliotek • Samarbejde med skoler/fritidsinst./kultur- og idrætsinstitutioner • Samarbejde med særlige boligområder • Udarbejde vejledning til frontpersonale (Q&As) • Hvordan kan bibliotekerne komme ud til børnene også?
  4. 4. Tilgang til projektet Projektgruppen, der skal sikre konceptudvikling og implementering, skal desuden tage sig af følgende områder: • At der i klubkoncepterne ikke umiddelbart lægges op til en række nye arrangementstiltag for bibliotekerne, men at der tænkes i spin off-muligheder i forbindelse med allerede eksisterende arrangementer (mindst mulig ressource- krævende koncept) • At det grafiske klubkoncept er rummeligt og fleksibelt i forhold til det enkelte biblioteks logoer osv. • Der udarbejdes en folder med oversigt over biblioteksklubbens tilbud og tilmeldingsprocedure i samarbejde med grafisk bureau • Der afholdes intro-møde for konceptet, evt. i BibLAB-regi • Udarbejdelse af Q&As til front/servicepersonale • Udarbejdelse af kommunikationsstrategi for de to klubber (herunder vejledning til medievalg) • Aftale med leverandør om medlemskort • Indgåelse af evt. fællesaftale med trykkeri • Kontakt til og endelig udformning af skabeloner i samarbejde med grafisk bureau Projektgruppen skal ved levering af det endelige koncept desuden gøre sig overvejelser om evt. samarbejdsmuligheder de forskellige biblioteksklubber imellem i hele regionen. Projektgruppe I tilfælde af bevilling af midler til gennemførelse af biblioteksklubben nedsættes en projektgruppe. Denne anbefales at bestå af følgende: • Projektleder • Kommunikationsansvarlig • Biblioteksfaglig (børn/voksen-kompetencer) • Biblioteksfaglig (medie-indsigt) Projektplan Maj 2009: AØ fremlægger potentiale og koncept på biblioteksledermøde August-oktober 2009: Gentofte Bibliotekerne kører pilotprojekt August 2009: SLP fremlægger koncept til Erfagruppen for markedsføring af folkebibliotekerne August-oktober 2009: Erfa-gruppen arbejder på udbygning til regionalt anvendeligt koncept November 2009: AØ fremlægger regionalt koncept på biblioteksledermøde på baggrund af erfa-gruppens arbejde November 2009: BL afsætter timer+ressourcer af og der nedsættes arbejdsgruppe (med rødder i erfa) til implementering, arbejde med eksternt konsulentbureau og grafisk layouter. Februar 2010: Koncept tilbydes til region hovedstaden April 2010: BibLAB-kursus omkring Klub-arbejdet Maj 2010: regional implementering af biblioteksklubkonceptet
  5. 5. Budget og forretningsmodel Erfagruppen og ad hoc-gruppen ser 2 mulige forretningsmodeller: 1. Finansieret af Styrelsen for B&M og regional egenfinansiering (i henhold til puljen skal der lægges 50.000,- i egenfinansiering) Budget Egenfinansiering 50.000 B&M 50.000 Indtægter i alt 100.000 Projektgruppe ...Projektleder 40 timer a 220 8.000 ...kommunikationsansvarlig 20 timer a 220 4.400 ...biblioteksfaglig (børn/voksen-kompetencer) 20 timer a 220 4.400 ...biblioteksfaglig (medie-indsigt) 20 timer a 220 4.400 …opfølgende konsulentarbejde fordelt på p-grp. 40 timer a 220 8.800 Grafik Layout + skabeloner 45.000 Merchandise 25.000 Udgifter i alt 100.000 I alt 0
  6. 6. 2. Finansieret 100 % af alle deltagende biblioteker i Region Hovedstaden Budget uden styrelsens medfinansiering Egenfinansiering 74.300 Indtægter i alt 74.300 Projektgruppe ...Projektleder 20 timer a 220 4.400 ...kommunikationsansvarlig 15 timer a 220 3.300 ...biblioteksfaglig (børn/voksen-kompetencer) 15 timer a 220 3.300 ...biblioteksfaglig (medie-indsigt) 15 timer a 220 3.300 Grafik Layout + skabeloner 45.000 Merchandise 15.000 Udgifter i alt 74.300 I alt 0 Ad.1. Ansøgningsfrist 30. oktober. Projektet SKAL være afsluttet ultimo maj 2010 med diverse dokumentation. Ad. 2. I fald 28 af regionens biblioteker deltager: (74.300/28) = 2654,- pr. bibliotek TIL BESLUTNING • Ønsker bibliotekslederne at anvende det fælles koncept? • Ønsker bibliotekslederne i Region Hovedstaden at nedsætte en projektgruppe til færdigbearbejdelse af biblioteksklubkonceptet • Ønsker bibliotekslederne i tilfælde af bevilling eller eget tilsagn at nedsætte den foreslåede projektgruppe? • Hvilken forretningsmodel ønskes? Og i fald der gives et delvist tilsagn eller afslag på forretningsmodel 1, kan vi så videreføre projektet iht. model 2?

×