Your SlideShare is downloading. ×
Unitatcreacio08 09
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Unitatcreacio08 09

727
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
727
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. PROJECTE CREACIÓ EMPRESA (2008_09) Quan acabem aquesta unitat didàctica hem de saber: 1.Descriure el procés de presa de decisions en la determinació de la localització d’una empresa. 2.Identificar, en casos concretes d’empreses, la seva estructura organitzativa i representar-la gràficament. 3.Establir la correspondència entre inversió i finançament en la creació d’empreses. 4.Decidir la política de producte més convenient per a una empresa, tot considerant-ne les característiques. 5.Dissenyar un petit projecte empresarial (establint els objectius i els criteris d’actuació), planificar-lo (temporitzant les etapes del treball i els mitjans necessaris) i dur a terme les tasques que s’han planificat. 6.Manifestar iniciativa personal, capacitat d’organització i eficiència en els treballs i tasques realitzades individualment i col·lectivament , tot aportant idees, prenent decisions i valorant el treball ben fet. 7.Habituar-se a fer consultes bibliogràfiques, documentals o personals, per tal d’aclarir dubtes o solucionar problemes, i trametre les respostes de manera intel⋅ligible emprant un vocabulari tècnic adient. 8.Mostrar iniciativa i autonomia personal participant activament en el disseny, la planificació i l’organització d’un petit projecte empresarial. 9.Conèixer els tràmits de constitució necessaris per a dur a terme un projecte de creació d’una empresa. Quin continguts hem d’aprendre? 1.- Introducció i presentació del projecte empresarial: descripció de l’activitat empresarial i les característiques fonamentals de la idea de negoci. 2.- Promotors del projecte: dades personals i currículum de les persones que formen l’empresa. 3.- Forma jurídica i òrgans de govern de l’empresa: descripció i justificació del tipus d’empresa que es crea. 4.- Localització i situació: comentari i argumentació sobre la ubicació del negoci. 5.-Estudi de mercat: explicació sobre la viabilitat del projecte. 6.-Anàlisi de les àrees de funcionament: descripció de les diferents àrees funcionals de l’empresa, com ara la producció, comercialització, administració, organització, etc. 7.-Pla d’inversió i pla de finançament: justificació de la inversió que es farà, pressupost d’aquesta inversió i manera de finançar-la. 8.- Calendari dels passos per a la creació de l’empresa. 9.- Descripció dels tràmits documentals i administratius necessaris. 10.- Comentaris globals sobre el projecte com a conclusió. Què farem? 1. Analitzar els objectius i l’estructura de la unitat (sessions de treball a classe mitjançant els vostres portàtils, que seran entre 4 i 5 hores (depèn del grup) , més 1 o 2 hores d’exposicions) (grup-classe) 2. Explicació al grup del procés general de creació d’empreses i de les diferents webs a on trobar la informació per realitzar el projecte (www.barcelonanetactiva.com; www.cidem.com; www.crearempresas.com ; www.autoocupacio.org; http://www.iaf.es/tramites/index2.htm; http://www.060.es/060_empresas/crear_una_empresa/Aspectos_Previos-ides-idweb.html ; ..). (Grup- classe) 3. Configurar els equips de treball de 2 o 3 (Petit grup) 4. Planificar quins apartats confeccionarà cada membre del grup, tot especificant les tasques concretes (no cal que tots els membres facin totes les activitats conjuntament) (Petit grup) 5. Comunicar dates per tenir acabats cadascun dels apartats, així com la data de la presentació. (gran grup) 6. Realitzar el projecte seguint cadascun dels apartats. Recomano seguir la pauta www.autoocupacio.org, amb l’ajut del llibre de text, ja que està explicat de manera molt planera; consulteu, també, la web www.crearempresas.com, a on en l’apartat de “Proyectos de Empresas” trobareu les webs construïdes per alumnes de segon de Batxillerat d’altres instituts de l’Estat Espanyol. També teniu un petit dossier lliurat des de l’IMPEM. (Petit grup). 7. Preparar el Power Point (o WEB) de presentació de l’empresa (Individualment/Petit grup) 8. Preparar el dossier en un Word amb tot el treball (individualment/petit grup) 9. Presentar l’empresa al grup classe (petit grup/gran grup) 10. Analitzar el mapa conceptual de síntesi que hi ha al final de la unitat (Grup-classe) 11. Valorar mitjançant una fitxa el treball del grup (Individualment/Petit grup) 12. Valorar el procés que hem seguit per assolir els objectius de la unitat (Grup-classe) 13. Resoldre positivament la part del trimestral corresponent a aquesta unitat (Individualment) Com ho avaluarem? 1. Presentació del Power Point ( o bé d’una pàgina web), sobre el projecte – Exposició màxima de 10 minuts, control amb el rellotge. S’ha d’estructurar per les viabilitats i al final donar un resum de la conveniència o no del projecte. (Viabilitat Global). 2. Fitxa de valoració qualitativa del treball de grup 3. Treball Word del projecte (no cal una presentació molt agosarada) 4. Prova trimestral 1
 • 2. PROJECTE CREACIÓ EMPRESA (2008_09) AVALUACIÓ D/E C B A Treball incomplet (falta Treball complet (totes les Treball complet (totes Treball amb totes les Contingut (60 %) alguna part) parts mínimes) però amb les mínimes més 1 parts realitzades, tant respostes incompletes, i apartat de voluntàries les mínimes com les Detall del % de alguna d’incorrecta. correctes ) amb voluntàries Conceptes econòmics i valor de cada financers incorrectes respostes molt (desenvolupades viabilitat en completes i, correctament) amb les Conceptes econòmics i evidentment, correctes respostes molt l’Annex 1 Sense dades econòmiques financers suficients completes i molt correctes Conceptes econòmics i Amb dades econòmiques Projecte sense coherència financers correctes generals Capacitat d’explicar als altres, amb claredat Amb dades Projecte amb poca els conceptes econòmiques generals coherència (resultats sense econòmics i financers sentit, balanç no quadrat, no connexions entre Projecte amb Dades econòmiques simulador i viabilitat coherència (resultats molt detallades econòmica, ) amb sentit) Projecte amb total coherència Informació extra Originalitat Presentació Oral en Deficient Repostes dèbils Es donen bones Brillant Power Point o WEB respostes (20%) Eines informàtiques mal Poques eines Domini de les eines utilitzades informàtiques Forces eines informàtiques informàtiques Sense control del temps Escàs domini del tema La classe s’interessa Seguretat en l’exposició Dificultats en l’expressió oral Barreja de dades Es responen dubtes Control del temps Vocabulari inadequat Dificultats en el control Es recolza la amb algun avís del temps presentació amb d’altres eines Utilització correcta Utilització suficient del del vocabulari vocabulari Domini del vocabulari Control del temps sense cap avís Valors (20 %) Cap tipus de cohesió Grau de cohesió dèbil Bona cohesió El grup actua com un sol equip Treball individual Parts inconnexes Relacionen la major part dels apartats. Tots participen Individual Haver faltat a dues Individual: haver faltat a sessions (justificades o no) una sessió Tots dominen el projecte Individual: haver assistit a totes les sessions NOTA IMPORTANT: per l’Avaluació Contínua de la matèria, aquest treball compta un 15 % de la nota, tant en conceptes.en procediments i en valors. L’altre 35 % correspon a l’examen. Falta a 3 sessions o més implica els suspens del treball amb un 1 en els tres apartats. El 50 % restant de la nota del trimestre correspon al trimestral 2
 • 3. PROJECTE CREACIÓ EMPRESA (2008_09) FITXA VALORACIÓ TREBALL EN EQUIP Ha participat poc superficialmentHa participat Ha participat decisivament Ha participat activament No ha participat Nom Valoració qualitativa 1 2 3 VALORACIÓ GENERAL DEL TREBALL DE L’EQUIP 3
 • 4. PROJECTE CREACIÓ EMPRESA (2008_09) Annex 1 D TEMPS CONTINGUT ACTIVITATS ALUMNES DATA INICI - DATA FI (6) (4) RESPONSABLES a) IDEA, PROMOTORS I REQUISITS PREVIS – 5 % 1 10’ Concreció de la idea (dos idees Avantatges, mínimes) inconvenients, decisió Identificació i currículum dels Currículums promotors (voluntari) b) VIABILITAT COMERCIAL – 10 % 2 5’ Descripció de l’activitat Necessitats que 3 5’ cobreix Elements diferencials 4 10’ Investigació del mercat Enquesta de 5 10’ l’estudi de mercat (mínim5 10’ preguntes, 5’ màxim 10) Entorn 10’ Competència (3 empreses mínimes) Tipologia/segm ent de mercat DAFO 6 10’ Pla de màrqueting Producte, Preu, Promoció i Distribució c) VIABILITAT TÈCNICA I ORGANITZATIVA – 10 % 10’ Característiques del procés productiu Distribució en planta 5 10’ Fitxa dels proveïdors 6 5’ (mercaderies, no immobilitzat) Descripció servei o producte 7 10’ Personal necessari Organigrama Tasques de cada 8 10 ‘ lloc de treball (voluntari) Remuneració (salaris, S.S. i IRPF) 9 10’ Localització de l’empresa Avantatges i 1 5’ inconvenients 0 de cada local (decisió) Mapa indicatiu d) VIABILITAT ECONÒMICA – 50 % 1 20’ Inversió necessària Pla d’inversions 1 http://www.crearempresas.com/simu (Actiu) (1) (5) ladorneg.xls (3) http://www.autoocupacio.org 4
 • 5. PROJECTE CREACIÓ EMPRESA (2008_09) 1 20’ Finançament Quantificació i 1 http://www.crearempresas.com/simu tipus del ladorneg.xls finançament http://www.autoocupacio.org necessari 1 10’ http://www.bancat.com/default.htm (Passiu) (2) 1 (bussines angels) Balanç inicial 1 10’ http://www.fundaciocaixacatalunya. (seguint pautes 1 org/osocial/redirect.html?link=http:// de classe) i 15’ www.fundaciocaixacatalunya.org/C Balanç Final 1 DA/ObraSocial/Home/0,3423,1x1y, Previsió de 1 00.html (microcrèdits) vendes 1 10’ Previsió de 1 compres i 1 despeses 1 Compte de pèrdues i guanys (seguint pautes classe) – 5 anys Llindar, VAN i Rendibilitat 1 10’ Previsió de caixa Previsió de 1 http://www.crearempresas.com/simu tresoreria ladorneg.xls http://www.autoocupacio.org e) VIABILITAT LEGAL – 15 % 1 15’ Elecció de la forma jurídica Decisió de la 2 http://www.autoocupacio.org forma jurídica (passos i costos) en funció de: http://www.iaf.es/tramites/index2.ht dimensió de m l’empresa, (resum interessant tant de les formes capital com dels tràmits) disponible, número de socis, responsabilitat legal dels propietaris i requisits mínims exigits 1 15’ Tràmits necessaris per la posta en Hisenda 3 marxa. http://www.autoocupacio.org (passos i costos) Ajuntament Seguretat Social Altres f) VIABILITAT MEDIAMBIENTAL - 10 % 1 15’ Comprovar que l’activitat sigui 4 respectuosa amb el medi ambient, quin impacte mediambiental té, recollida de residus,... o ja és un nou tipus de negoci. http://www.060.es/060_emp resas/crear_una_empresa/co mmon/Tramites_MedioAmb ientales.pdf g) VIABILITAT GLOBAL DEL PROJECTE 1 5’ 5 (1) S’ha de tenir en compte a l’hora de fer la inversió necessària el que ens costa crear l’empresa des de la perspectiva jurídica (despeses de notaris, ...). Ho trobareu a http://www.autoocupacio.org , dins de Passos i Costos. Evidentment aquest punt també estarà lligat amb el tipus de societat que formeu, ja que els costos no seran els mateixos. (canviar i posar-ho a P i G) (2) Aquest punt també estarà lligat amb la forma jurídica de la vostra empresa, ja que heu de tenir en compte els mínims de capital social per tal de fer les aportacions inicials al vostre negoci. Respecte al passiu, teniu 5
 • 6. PROJECTE CREACIÓ EMPRESA (2008_09) informació, també, en la mateixa pàgina, respecte a préstecs, subvencions, però els renting, leasings,... els haureu de treure de les pàgines web dels diferents bancs. (3) Cal desprotegir la Excel del simulador (anar a Herramientas i dins de l’opció Proteger, agafeu Desproteger) per poder modificar els diferents camps. Si no hi entreu correctament aneu a la pàgina web www.crearempresas.com , i aneu a buscar el simulador (dins l’apartat de Anàlisis Económica y financiero) . Cal llegir la informació inicial del simulador, així com llegir la informació que hi ha en els punts vermells en determinades caselles. Atenció: només es poden omplir les caselles fúcsia, ja que les altres ja s’omplen amb la informació que aneu posant en els diferents fulls. (4) El temps està calculat per fer la posada en comú a l’aula, s’entén que quan us repartiu els apartats que cadascú ha de fer haurà de treballar a nivell individual (vol dir a casa com a deures), i per tant, utilitzar l’hora de classe per poder-ho posar en comú i realitzar el Power-Point. (5) La diapositiva 11 es refereix al simulador si és que el feu servir. (6) Aquest número correspon a cada diapositiva del PPT. 6
 • 7. PROJECTE CREACIÓ EMPRESA (2008_09) RESUM DEL QUE HEU DE FER EN CADA APARTAT Com a objectiu, s’ha d’anar avaluant cadascuna de les diferents viabilitats fins arribar a la viabilitat global del projecte. Concreció de la idea La concreció de la idea ha de ser una nova oportunitat de negoci a partir de la protecció del medi ambient (consulta el llibre de primer d’Empresa), i millor si es tracta d’un servei. No es recomana fer bars, discoteques, restaurants,...ja que té una dificultat afegida que és el càlcul de les existències. L’empresa ha d’estar ubicada a Mataró, o en algun poble de la comarca. No es tracta de complicar-vos la vida, sinó de que podeu veure tot el procés de creació d’una empresa, això vol dir, que com més fàcil sigui la vostra idea millor per al desenvolupament del treball. Caldria també que penséssiu en alguna activitat que sigui adient per la gent de la vostra edat, de manera que les enquestes de l’estudi de mercat es puguin fer dins de la pròpia classe. Recordeu tot el que vareu aprendre el dia que varem anar a la Nau Gaudí sobre les característiques dels emprenedors,.... Penseu que tot allò entra a l’examen trimestral. Per noves idees de negoci podeu consultar: http://www.banespyme.org/Banespymes.do;jsessionid=1A5CBA6EB02A6967327BDDFCABAC4B9B? prefix=/emprendedores&page=/archivoTV.do http://www.crearempresas.com (dins l’apartat 4. Negocios - està a la columna de l’esquerra). Identificació i currículum dels promotors Activitat voluntària que consisteix a omplir els documents dels promotors que estan a la web: http://www.autoocupacio.org/helpdesk/RECURSOS%20HUMANS/introdades.dot Descripció de l’activitat S’ha de definir com és el servei que oferirem, quines són les necessitats que cobreix, quins són els elements diferencials que faran que el públic objectiu us compri el vostre servei o producte. Investigació del mercat S’ha de confeccionar una enquesta, seguint les indicacions de l’any passat, per tal d’averiguar la vostra competència i el vostre targget, el vostre segment de mercat (consultar la informació de l’any passat, tant del llibre de text com dels apunts – quasi més important-) . Tal com ja he dit abans, convindria que l’edat del segment sigui el de la vostra edat, ja que això facilitarà fer les enquestes dins de la classe. En quant a l’entorn, haureu de consultar l’entorn polític, econòmic i social de Mataró o de la població que hagueu escollit (atur, habitants, piràmide, sectors d’activitat més importants,...). Consultant a les webs dels Ajuntaments ho podreu aconseguir. També convindria que col·loquéssiu la vostra empresa dins dels tipus de mercat (competència perfecta, monopoli, competència monopolística o oligopoli). DAFO: per realitzar el DAFO podeu consultar la seva confecció en el llibre de text pàgina 228. També a http://www.crearempresas.com en l’apartat 5. Proyectos Empresas. Pla de màrqueting Elaborar el Pla de màrqueting (consultar llibre de 1er) a partir de la investigació de mercats que s’ha efectuat; quines són les polítiques que seguireu en quant a cadascuna de les potes; no cal que siguin les estratègies de cada pota, potser només hi posareu èmfasi en una o dues. Característiques del procés productiu S’ha de fer un plànol del local (no cal posar-lo en el PPT, però sí en el treball en Word), i també definir els diferents proveïdors que tindreu. Els proveïdors no són els de l’Immobilitzat, sinó el dels serveis o productes que haureu de contractar, per exemple, ADSL, llum,...Podeu fe servir la fitxa de la pàgina 211 del llibre. Per la descripció del producte podeu fer servir el següent document: http://www.autoocupacio.org/helpdesk/T%C8CNICA/descripcioservei.dot I pel circuit del servei aquest: http://www.autoocupacio.org/helpdesk/T%C8CNICA/circuitservei.dot 7
 • 8. PROJECTE CREACIÓ EMPRESA (2008_09) Personal necessari Heu de realitzar un organigrama, amb el detall del que realitzarà cada persona de l’organigrama, és a dir, quines seran les funcions que desenvoluparan i també quin serà el sou que cobraran, tenint en compte la Seguretat Social i l’IRPF, és a dir, els salaris bruts i els salaris nets, aproximadament, que cobrarà cadascú. Per a models d’organigrama: http://www.autoocupacio.org/helpdesk/RECURSOS%20HUMANS/organigrames.pps#264,1, MODELS D’ORGANIGRAMA (si no us carrega directament, podeu posar l’adreça ) Per a la descripció dels llocs de treball: http://www.autoocupacio.org/helpdesk/RECURSOS%20HUMANS/descripcio.dot Per a fer les diferents retribucions: http://www.autoocupacio.org/helpdesk/RECURSOS%20HUMANS/retribucio.dot http://www.autoocupacio.org/helpdesk/RECURSOS%20HUMANS/salari.dot Tot i així, en el simulador, també podeu calcular els salaris, ja que s’ha de posar el salari anual brut, posar l’IRPF que li correspon i també li descompta la S.S. Atenció que si no sou treballadors i sou autònoms, cal que modifiqueu la casella de la S.S., ja que està calculada en pessetes. Us heu d’informar de quina quantitat és la que paguen actualment un autònom, així, com, ala web d’Hisenda, el valor de l’IRPF per cadascun dels sous. Localització de l’empresa Haureu de situar en un plànol de Mataró o de la localitat que sigui la ubicació del vostre local, i explicar el motiu pel qual us heu decidit per a ell. Hauria de tenir entre 2 i 3 locals reals per a triar. Inversió necessària S’ha de calcular quina és la inversió necessària per al vostre negoci. Hi hauran dos aspectes importants. 1. IMMOBILITZAT INICIAL  Immobilitzat material: terrenys, construccions, maquinària, instal·lacions, equips informàtics,...  Immobilitzat immaterial: patents, marques, aplicacions informàtiques,...  Despeses de constitució: despeses de creació de la societat, despeses de posada en marxa dels equips productius, despeses inicials de publicitat. 2. FONS DE MANIOBRA INICIAL L’altre aspecte bàsic a tenir en compte són les inversions inicials en actius circulants necessaris per a poder complir amb els objectius de vendes. Per a poder realitzar un procés productiu complet es necessita incorporar-hi una sèrie de béns que es recuperaran amb el cobrament de les vendes. Tota aquesta sèrie de béns de l’actiu circulant inicial constitueixen el fons de maniobra inicial el qual contindrà els següents elements:  Les existències: primeres matèries, productes en curs, mercaderies,...  Clients  Tresoreria  Proveïdors: els imports obtinguts per aquesta font de finançament reduirà les necessitats del fons de maniobra. Tot i així, habitualment, el Pla d’inversions es sol correspondre amb el concepte d’Actiu tradicional (Actiu No Corrent, existències, realitzable i disponible); compte amb les Despeses de Constitució de la societat que les hem de tenir en compte. El simulador, només té en compte les inversions inicials, no la necessitat de disponible, que això ho haureu d’afegir en la Previsió de Tresoreria si és que teniu necessitat de liquiditat quan obriu el negoci. Finançament Haureu de saber com aportareu els diners en el negoci, a més del capital de cadascú, s’ha de definir les diferents fonts de finançament que utilitzareu (rèntings, leasings, préstecs, pòlisses de crèdit,...). S’haurà de saber el cost de cadascuna d’aquestes fonts, i indicar-ho en el simulador. En el simulador podeu “simular” préstecs bancaris. Atenció que només ha de ser igual el Pla d’Inversions amb el Pla de 8
 • 9. PROJECTE CREACIÓ EMPRESA (2008_09) Finançament de les Inversions, ja que la part del circulant només la utilitzareu si poseu en la Previsió de Tresoreria la necessitat de liquiditat. Cal tenir en compte el tema dels “Bussines Angels” així com dels microcrèdits, de les empreses de capital risc i també de les Subvencions (informació a la http://www.autoocupacio.org/index.htm ). Balanç inicial (seguint pautes de classe) i Balanç Final Haureu d’elaborar un balanç inicial i un balanç final a partir de les pautes que s’han seguit a la classe, a més, haurà de coincidir amb els valors que haureu posat en el simulador, exceptuant el que voleu posar en el disponible, és a dir, el que tindreu, en el moment d’iniciar el negoci a Caixa o Bancs. Vol dir que, el Pla de Finançament i el Pla d’Inversions, no ha de quadrar amb el vostre Balanç; el vostre Balanç us donarà un valor més gran,per la incorporació del Disponible. Previsió de vendes s’ha de fer una previsió de les vendes en un any, i col.locar-les en el simulador. El total ja us anirà a parar al compte de pèrdues i guanys i també en la previsió de tresoreria. Previsió de compres i despeses. La previsió de les compres i les despeses també s’han de situar en el simulador. El programa ja distribueix la informació en el compte de pèrdues i guanys i en la previsió de tresoreria. Compte de pèrdues i guanys (seguint pautes classe) Hauríeu de seguir les pautes de classe (s’ha de separar el que és el resultat de l’explotació del resultat financer), pel primer any, però pels anys següents podeu utilitzar el simulador. Cal que poseu en els requadres en rosa quin és l’augment que preveieu pels propers 4 anys. Llindar, VAN i Rendibilitat S’ha de calcular el llindar, el VAN i la rendibilitat econòmica i financera projecte, agafant com a referència, per calcular l VAN els 5 anys del resultat que us calcularà el simulador. La rendibilitat econòmica (BAII/Actiu) i la financera (Benefici després d’impostos/Patrimoni Net) és pel primer any de projecte. Pel llindar podeu utilitzar la següent pauta: DESPESES FIXES ANUALS Despeses externes 0 Impost sobre activitats econòmiques (actualment no és necessari, però sí d’altres 0 impostor). Despeses de personal 0 Despeses financeres 0 Amortitzacions 0 Impost sobre beneficis 0 TOTAL DESPESES FIXES ANUALS 0 MARGE CONTRIBUTIU Vendes i/o prestació de serveis 0 Compres i/o subcontractació de serveis 0 MARGE CONTRIBUTIU 0 FACTURACIÓ ANUAL D'EQUILIBRI 0 Previsió de caixa o de Tresoreria Es realitza amb el simulador. És la manera més fàcil de fer-ho, ja que ho fa directament, tenint en compte la informació que se li heu posat en els ingressos i en les despeses i compres. És evident que es pot fer amb un excel, si creiem que la informació del simulador no us convenç. El que sí que heu de tenir clar és com es fa, ja que és matèria del trimestral. En el simulador, en la previsió de tresoreria, observareu que podeu incorporar els diners que heu de tenir en el disponible o que necessiteu per iniciar el negoci. És possible que no necessiteu diners; abans ho haureu de verificar amb la previsió, una vegada hagueu posat tots les despeses i tots els ingressos: si sense posar diners us surt positiu, vol dir que no cal posar Disponible, però si us surt negatiu cal que, o bé o poseu com a pòlissa de crèdit o bé com a préstec a curt termini. Llegiu bé les instruccions per fer-la. Elecció de la forma jurídica Heu de decidir per quina forma jurídica us decanteu. Les formes poden ser: empresa individual, societat limitada (també la de nova empresa), societat anònima, societat cooperativa. S’han d’analitzar aquest formes i decidir-vos per alguna. Penseu que hi ha condicionants importants que us poden repercutir en el capital social, o en les despeses de constitució. 9
 • 10. PROJECTE CREACIÓ EMPRESA (2008_09) Tràmits necessaris per la posta en marxa. Els tràmits necessaris per a cadascuna dels organismes que hi intervenen els teniu detallats en la web http://www.autoocupacio.org/index.htm , en l’apartat Passos i Costos. Viabilitat Mediambiental Comprovar que l’activitat sigui respectuosa amb el medi ambient, quin impacte mediambiental té, recollida de residus,... o ja és un nou tipus de negoci. A més de que l’activitat sigui respectuosa (control dels residus, emmagatzematge,...) també podeu incorporar alguna element com una etiqueta ecològica o alguns dels sistemes de gestió que vareu estudiar l’any passat en l’apartat del medi ambient. Com més respectuosos sigueu, millor nota en aquest apartat. VIABILITAT GLOBAL DEL PROJECTE Després d’analitzar totes les viabilitats, avaluar si val la pena o no endegar aquest projecte. 10