U 2 3 Eoe 0910
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

U 2 3 Eoe 0910

on

 • 2,275 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,275
Views on SlideShare
1,964
Embed Views
311

Actions

Likes
0
Downloads
44
Comments
0

3 Embeds 311

http://aulesmataro.epiaedu.cat 276
http://mataro.epiaedu.cat 32
http://www.slideshare.net 3

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  U 2 3 Eoe 0910 U 2 3 Eoe 0910 Presentation Transcript

  • UNITAT DIDÀCTICA 3 El mètode comptable
  • OBJECTIUS
   • Prendre consciència que l’empresa és una entitat econòmica en canvi constant que fa necessari anotar de manera sistemàtica la seva activitat diària.
   • Explicar el funcionament de la partida doble i distingir entre el concepte de càrrec i el d’abonament.
   • Aplicar el mètode del partida doble per a l’obtenció de la informació comptable de les empreses.
   • Diferenciar els comptes de balanç i els comptes de gestió.
   • Utilitzar els mitjans i les tecnologies de la informació i la comunicació com a eina d’obtenció d’informació empresarial, i verificar-ne la fiabilitat.
  • Competències
   • Competències específiques.
   • Competència en emprenedoria
   • Afiançar la capacitat d’autonomia i seguretat en un mateix.
   • Competències generals.
   • Competència en gestió i tractament de la informació.
   • Utilitzar les tècniques comptables i els coneixements matemàtics adequats per a aplicar-los en la resolució de situacions-problema.
   • Competència digital.
   • Habilitats bàsiques en la utilització de programes informàtics aplicats a l’àrea i valorar Internet com un espai en què es pot obtenir i contrastar informació.
  • ESQUEMA
   • 1.El mètode comptable.
   • 1.1 El fet comptable.
   • 1.2 Els comptes.
   • 1.3 Quadre de comptes del PGC.
   • 1.4 Definicions i relacions comptables.
   • 2. Els llibres comptables.
   • 2.1 El llibre diari.
   • 2.2 El llibre major.
   • 2.3 El Balanç de comprovació de sumes i saldos.
   • 3. Registre dels fets comptables.
   • 3.1 Efecte del registre desl fets comptables sobre els comptes de gestió i de Balanç.
   • 3.2 Anotacions en el llibre diari.
  • 1. El mètode comptable. 1.1 EL FET COMPTABLE.
   • Les operacions que una empresa realitza al llarg de l’exercici econòmic són els fets comptables que anotarem en els llibres comptables. Per analitzar un fet comptable haurem de fer:
   • Determinar els comptes que intervenen ( maquinària, bancs....)
   • Estudiar com varia cada compte segons el fet comptable.
   • Registrar el fet comptable.
  • 1. El mètode comptable. 1.1 EL FET COMPTABLE.
   • Exemple de fet comptable: compra de mercaderies que paguem al comptat.
   • Tenim dos comptes involucrats:
    • Caixa. Tenim una sortida d’efectiu (disminueix disponible).
    • Compres de mercaderies. És una despesa
    • A partir d’aquí registrem la compra:
     • Al compte de compres escriurem al Deure.
     • Al compte de caixa escriurem a l’haver.
  • 1. El mètode comptable. 1.2 ELS COMPTES.
   • Els comptes representen els diferents elements patrimonials de l’empresa. Als comptes anuals ens podem trobar dos tipus de comptes:
   • Els comptes de patrimoni o Balanç, representen elements que formen part del patrimoni de l’empresa, i apareixen en el Balanç de situació.
   • Els comptes de gestió, representen els ingressos i beneficis, i també les depeses i pèrdues. Tot això apareix en el compte de Pèrdues i Guanys.
  • 1. El mètode comptable. 1.2 ELS COMPTES.
   • Qualsevol compte es pot representar de la següent forma:
   • Caixa
   Deure Haver En aquestes columnes anotarem els diferents augments o disminucions dels elements patrimonials, també les despeses i els ingressos. Existeixen diverses teories per a explicar què caldrà anotar en el Deure i l’Haver, les més significatives són: teoria materialista i matemàtica.
  • 1. El mètode comptable. 1.2 ELS COMPTES.
   • El funcionament normal dels comptes segons la partida doble és:
   Sempre a l’haver Comptes d’ingrés Sempre al deure Comptes de despesa Imports inicials Entrades o augments Disminucions Comptes de patrimoni net Imports inicials Entrades o augments Disminucions Comptes de passiu Disminucions Imports inicials Entrades o augments Comptes d’actiu Anotacions a l’haver Anotacions al deure Concepte
  • 1. El mètode comptable. 1.3 EL QUADRE DE COMPTES DEL PGC
   • El PGC desenvolupa el quadre de comptes format per 9 grups:
   • Grup 1: Finançament bàsic.
   • Grup 2: Actiu no corrent.
   • Grup 3: Existències.
   • Grup 4: Creditors i deutors per operacions comercials
   • Grup 5: Comptes financers.
   • Grup 6: Compres i despeses.
   • Grup 7: Vendes i ingressos.
   • Grup 8: Despeses imputades als patrimoni net.
   • Grup 9: Ingressos imputats al patrimoni net.
   • Aquests grups és poden dividir en 10 subgrups, cada subgrup en 10 comptes i finalment cada compte en 10 o més subcomptes.
  • 1. El mètode comptable. 1.4 DEFINICIONS I RELACIONS COMPTABLES.
   • En la cinquena part del pla general comptable s’explica quins elements inclouran cadascun dels grups, subgrups i comptes del PGC, com també és moviments que ocasionaran cadascun dels seus càrrecs ( anotacions al deure del compte corresponent) i dels seus abonaments ( anotacions en l’haver del compte corresponent)
  • 2.-El llibres comptables. 2.1 EL LLIBRE DIARI.
   • El llibre diari és un llibre obligatori per a totes les empreses que recull cronològicament les operacions diàries de l’empresa . En aquest llibre és fa el registre de les operacions a partir dels assentaments.
   • Per poder realitzar el llibre diari s’obtenen tots els documents justificatius de les operacions que realitza l’empresa: resguards, factures o lletres.
  • 2.-El llibres comptables. 2.1 EL LLIBRE DIARI.
   • El llibre diari té dos estructures:
    • Bilateral.
   Quantitat Núm Compte Número d’asentament Data Comptes corrents Detall de l’assenament Núm Compte Quantitat Deure (D) Haver (H)
  • 2.-El llibres comptables. 2.1 EL LLIBRE DIARI.
   • Exemple.
   • L’empresa López i López SA, compra mercaderies el dia 12/11/2009 per valor de 200€ que deixem a deure.
   • Analitzem:
   • Les compres de mercaderies són un compte de despesa, és a dir, escriurem en el deure la quantitat, i proveïdors és un compte de passiu, com augmenta, escriurem a l’haver.
   200 (400) (1) 12 ...de novembre........ 2009 Compra de mercaderies a Proveïdors (600) 200 Deure (D) Haver (H)
  • 2.-El llibres comptables. 2.1 EL LLIBRE DIARI.
   • L’altra estructura de diari:
    • Estrutura unilateral.
   Comptes Corresponents Data Núm assentament Import € Comptes H Números Comptes H Import € D Núm comptes D Haver (H) Deure (D)
  • 2.-El llibres comptables. 2.1 EL LLIBRE MAJOR.
   • Funciona obrint, per a cada compte, ua fitxa o full de Deure i Haver en què s’anoten les variacions que es produeixen en el compte en qüestió a mesura que s’anoten les diferents operacions en el diari.
   • El llibre major no té caràcter obligatori segons la legislació mercantil, tot i que és molt útil per conèixer en tot moment quina és la situació i el control de l’activitat econòmica per part de les empreses.
  • 2.-El llibres comptables. 2.1 EL LLIBRE MAJOR.
   • Quan fem el llibre major manualment es representa mitjançant una T
   • Deure Haver
   • Si Deure>Haver: Saldo deutor.
   • Si Deure<Haver: Saldo creditor.
   • Deure = Haver: compte saldat.
  • 2.-El llibres comptables. 2.2 EL LLIBRE MAJOR.
   • FER CAS PRÀCTIC PER RESOLDRE 1.
  • 2.-El llibres comptables. 2.2 EL LLIBRE MAJOR.
   • Si es prescindeix del llibre major sempre caldrà repassar tots els assentaments en el llibre diari; en canvi, si s’ha fet un llibre major només caldrà consultar la fitxa del compte corresponent.
   • Seguint els PGC és imprescindible anotar els número de compte que s’està utilitzant en cada moment.
  • 2.-El llibres comptables. 2.3 BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS.
   • El balanç de comprovació de sumes i saldos s’utilitza per a comprovar que s’hagin registrat correctament les operacions en el llibre diari i en el llibre major. En aquest cas direm que el Balanç “quadrat”.
   • Per fer el balanç de sumes i saldos hem de copiar els saldos de cada compte.
   • Per tal de comprovar que sigui correcte, les sumes del deure i l’haver hauran de coincidir, així com les sumes els saldos deutor i creditor.
   • L’estructura del balanç de comprovació és:
   Total Creditor Deutor Haver Deure SALDOS SUMES Concepte Num. Compte
  • 2.-El llibres comptables. 2.3 BALANÇ DE COMPROVACIÓ DE SUMES I SALDOS.
   • MIREU EXEMPLE 7 FULLS 75 I 76
  • 3. REGISTRE DELS FETS COMPTABLES.
   • Per treballar amb els llibres comptables hem de tenir en compte:
   • Els principis comptables.
    • Empresa en funcionament.
    • Principi de la data del fet.
    • Principi d’uniformitat.
    • Principi de prudència.
    • Principi de no compensació.
    • Principi d’importància relativa.
   • Les normes de registre i valoració. El PGC estableix normes de valoració que faciliten el registre de les operacions.
   • El mètode de la partida doble. Hi ha un criteris per aplicar aquest mètode:
    • Si hi ha un deutor hi ha un creditor.
    • Per cada compte deutor, o si n’hi ha més d’un, hi haurà un o més d’un compte creditor.
    • Sempre, la suma del Deure ha de ser igual a la suma de l’haver.
   • “ Cada fet comptable afectarà com a mìnim a dos comptes: un del Deure i altre de l’Haver”.
  • 3. REGISTRE DELS FETS COMPTABLES. 3.1 EFECTE DEL REGISTRE DELS FETS COMPTABLES SOBRE ELS COMPTES DE GESTIÓ I DE BALANÇ
   • En qualsevol registre a l’aplicar el mètode de partida doble els comptes que com a mínim es veuran afectats en el registre de les operacions seran:
   • Dos comptes de balanç:
    • Dos comptes d’actiu, un augment pel deure i l’altre diminueix per l’haver.
    • Dos comptes de passiu, un augment per l’haver i l’altre diminueix pel deure.
    • Dos comptes de net, un augment per l’haver i l’altre diminueix pel deure.
    • Un compte d’actiu i un de passiu, pot haver-hi un augment de deure i haver, o una disminució de deure i haver, segons l’operació.
   • Un compte de Balanç i un de gestió, segons siguin ingressos o despeses tindrem augments de net o disminucions.
   • Els movimets entre dos comptes de balanç no afecta al Net directament, per això, s’anomenen, moviments permutatius.
   • Els moviments on hi ha ingressos o despeses hi ha modificacions de Net, per això, s’anomenen fets modificatius.
  • 3. REGISTRE DELS FETS COMPTABLES. 3.2 ANOTACIONS EN EL LLIBRE DIARI.
   • Entre les operacions més habituals a comptabilitzar durant l’exercici econòmic podem destacar:
   • Operacions de compres, on destaquen els moviments amb els comptes del subgrup 60:
    • Compte 600. Compres de mercaderies.
    • Compte 601. Compres de primeres matèries.
    • Compte 602. Compres d’altres aprovisionaments.
    • Compte 606. Descomptes sobre compres per “pagament avançat”.
    • Compte 607. Treballs realitzats per altres empreses.
    • Compte 608. Devolucionsde compres i altres operacions.
    • Compte 609. Ràpels per compres.
  • 3. REGISTRE DELS FETS COMPTABLES. 3.2 ANOTACIONS EN EL LLIBRE DIARI.
   • Les operacions de vendes. Les operacions amb comptes del subgrup 70. Les vendes de mercaderies o proeductes acabats.
   • Exemple 10 llibre.
   • Operacions d’adquisició de béns de capital. L’empresa ha d’adquirir immobilitzat, que podem pagar al comptat o deixar a deure a llarg o curt termini.
   • Exemple 11 llibre