Tietokoneet kaikille -opettajien koulutuksen I osa

1,544 views

Published on

Ammattiopisto Lappian Tietokoneet kaikille -projektin opettajien koulutuksen osa I

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,544
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tietokoneet kaikille -opettajien koulutuksen I osa

 1. 1. Tietokoneet kaikille -projekti Opettajien koulutus I osa
 2. 2. Koulutuksen tavoitteet ja tulokset TAVOITE Verkkoympäristöjä ja – TULOKSET resursseja käytetään Opettajat systemaattisesti ettäopiskelijatosaavathyödyntää lähiopetuksen verkkoympäristöjäja -resursseja rinnalla/tukena osanaomaatyötäänsekä jokaisella koulutusalalla aktiivisinakansalaisina.
 3. 3. Koulutuksen sisältö ja tavoitteet Verkkoympäristöjen ja –resurssien Syntyy käsitys/ymmärrys I käyttömahdollisuuksien ”avaaminen” erilaisista käyttö- koulutusalakohtaisesti mahdollisuuksista Toteutussuunnitelma lv. Oman opintojakson toteutuksen II suunnittelu 2010-2011 toteutettavalle opintojaksolle Opintojakson toteutuksen tekeminen Opintojakso valmis III verkkoon tehtyjen opintojaksojen toteutettavaksi toteutussuunnitelmien mukaisesti
 4. 4. Wiki? 1. Verkkoympäristöjen RSS-syöte? Blogi? käyttömahdollisuuksien ”avaaminen” koulutusalakohtaisesti -> opettajalle syntyy käsitys/ymmärrys käyttö- mahdollisuuksista
 5. 5. 2. Oppimisprosessin ja verkon käyttömahdollisuuksien suunnittelu per opintojakso/opettaja
 6. 6. Oppimisprosessin suunnittelu Oppi- Oppimis- Oppimis- tehtävä Oppi- materiaali materiaali tehtävä Oppijan Oppijan toiminta ja Lähiopetus toiminta ja vuorovaikutus Lähiopetus Oppimis- (teema vuorovaikutus Oppimis- (teema ympäristö ja tavoitteet) ympäristö ja tavoitteet) Ohjaus Ohjaus Aikaisempi Tavoitteena tietämys ja Yksilön/ryhmän oppimisprosessi opintojaksolla X oleva osaaminen osaaminen Oppi- Oppimis- materiaali tehtävä Oppijan Moodle- toiminta ja työskentely vuorovaikutus Oppimis- ympäristö (teema ja tavoitteet) Ohjaus Mukaillen Koli &Silander 2002
 7. 7. 3. Oppimisprosessin toteuttaminen verkkoon (esim. Moodle) ja verkkovälineiden käytön opiskelu -Tarvelähtöisesti -Samalla rakentaen kurssin toteutus (toiminnallisuudet ja materiaalit)
 8. 8. MITÄ VERKKOYMPÄRISTÖJEN JA – RESURSSIEN KÄYTTÖ TARKOITTAA?
 9. 9. A) Verkko-oppimateriaalin hyödyntäminen • Voi käyttää osana teorian opetusta – Lähdeaineistona – Havainnollistamiseen – Asian/työprosessin harjoitteluun (esim simulaatio) – Motivointiin/”kiinnostuksen herättämiseen” • Valmista verkko-oppimateriaalia (sisältöä ja harjoituksia/tehtäviä) on paljon – Esim. OPH, OpettajaTV, Lapin verkkokoulu, alan verkostot jne. – http://some.lappia.fi/wiki/index.php/Valmiita_verkko- oppimateriaaleja_ja_-resursseja • Muu webbimateriaali oppimateriaalina – Autenttinen aineisto (kuvina, videoina, teksteinä), esim. ruokalistat, manuaalit, tuoteselostukset, tuotteet jnejne • Kirjaston hankkimat eaineistot
 10. 10. A) Oppimateriaalin tallennus ja jakelu (2) • Käytettävä materiaali koottava johonkin linkkeinä tai tiedostoina • Voidaan koota Moodleen, wikiin tai blogiin – riippuen siitä, että mihin ja miten materiaalia käytetään
 11. 11. B) Opiskelijat aktiivisina toimijoina • Opiskelijat voivat tuottaa esim. kuvia, videokuvaa (ja liittää näihin tekstiä) ja tallentaa/jakaa nämä verkossa – Kädentöidensä lopputuloksista (esim. kattaukset, leivonnaiset, vaatteet, sorvauksen tulokset, kampaukset jne. ) -> haluttaessa näistä syntyy vaikka opiskelijan portfolio – Työprosesseista ja niiden vaiheista – Produktioissa ja projekteissa – Taululle piirretystä/kirjoitetusta
 12. 12. B) Opiskelijat aktiivisina toimijoina (2) • Pienryhmätyöt verkossa – Wiki -> prosessikirjoittaminen, projektit, tutkielmat jne. – Jo oppitunnin aikana voivat työstää suoraan verkkoon ryhmän tuotoksen • Oman oppimisen itsenäinen/yhteisöllinen reflektointi – Oppimispäiväkirja (Mooden työkaluilla) – Julkisesti, esim. blogi tai mikroblogi (Twitter)
 13. 13. Verkko lähiopetuksen rinnalla Oppimisalusta Virtuaaliluokka Lähiopetus Verkkoresurssit Sosiaalinenmedia -verkko-oppimateriaalit - www -eAineistot
 14. 14. Moodle WWW Dokumentoi ja Wikipedia jakaa eAineistot tuotoksiaan Flickr Etsii tietoa Kirjat YouTube Haastattelut, Slideshare Vimeo keskustelut jne. Oppija Portfolio Tiedon/materiaa Moodle Oppimis- Yksilö- li varastointi ja RSS päiväkirja tehtävä ohjailu Tuottaa, Sosiaaliset Yksilöviestin- prosessoi ja Wiki kirjanmerkit tävälineet reflektoi Blogi Keskustelualue
 15. 15. Mistä liikkeelle suunnittelussa?
 16. 16. OPS POHJANA • Suunniteltava verkko-opintojakson (verkko- oppimisprosessin tavoitteet 1. Opintojakso ->osaamistavoitteet Ovat olemassa 2. Ydinsisältöjen kuvaus 3. Oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ->Miten sisällöt (teemat) opitaan? 4. Oppimistilanteiden suunnittelu
 17. 17. 1. askel Oppimisprosessin suunnittelu – Suunnittelun lähtökohtana ovat: 2. Oppijan 1. aikaisempi 3. Oppimisprosessin Oppimisen/ osaaminen, muoto, laajuus ja osaamisen tietämys pituus tavoitteet
 18. 18. OPPIMISPROSESSI • Millainen oppimisprosessi (oppijan kognitiivisen tiedonprosessointia) vaaditaan opetettavina olevien asioiden oppimiseksi? <-> • Millaisia oppimisprosesseja verkkokurssin materiaali, oppimistehtävät, ohjaus oppijassa synnyttävät? Lähde: Silander 03-06
 19. 19. OPETUKSEN JA OPPIMISPROSESSIN LÄPINÄKYVÄKSI TEKEMINEN OPISKELIJOILLE • Opetus- ja oppimisprosessi on kuvattu oppijalle:  edistää oppimista: oppijat tietävät mitä heiltä odotetaan ja miten he voivat toimia  oppija tietää millä keinoin opettaja/ohjaaja edistää oppimista ja vaikuttaa sekä ryhmän että yksilön opiskelutoimintaan  opetus ja oppiminen kohtaavat – niillä on yhteinen päämäärä ja useita eri toimintamalleja, joilla päämäärään tähdätään -> kuvataan toteutussuunnitelmassa Lähde: Silander 03-06
 20. 20. Koli & Silander 2002
 21. 21. 2. askel • Oppimistilanteet oppimisprosessissa – Oppimistilanteeseen liittyy aina jokin oppimisen kannalta keskeinen teema, oppimisen tavoitteet – Oppimistilanne ja sen mahdollisia elementtejä: OPPIMISTEHTÄVÄ OPPIMATERIAALI OPPIMISAIHIO OPETUS ARVIOINTI OHJAUS JNE. Lähde: Koli & Silander 2003
 22. 22. OPPIMISPROSESSIKUVAAJA Oppimistilanne Oppimistilanne Oppimisaihio Oppimis- Oppimis- tehtävä Oppimisaihio tehtävä Ohjaus Opetus Ohjaus Aikaisempi Tavoitteena tietämys ja Yksilön/ryhmän oppimisprosessi oleva osaaminen osaaminen Oppimisaihio Oppimisaihio Oppimis- Oppimis- tehtävä tehtävä Oppimis- Opetus Opetus Ohjaus tilanne Ohjaus Oppimistilanne Oppimistilanne Lähde: Koli & Silander 2002, Silander & Koli 2003
 23. 23. Esimerkki: tämä koulutus kuvattuna oppimisprosessina Oppimistilanne Oppimistilanne Harjoittelua/ Harjoittelua Lähiopetus /tekemistä tekemistä Lähiopetus Aikaisempi Ohjaus Osaa käyttää tietämys ja Ohjaus verkkoa osaaminen pedagogisesti verkon käytöstä mielekkäästi Yksilön/ryhmän oppimisprosessi lähiopetuksen lähiopetuksen rinnalla rinnalla/tukena Lähiopetus Harjoittelua/ Lähiopetus Harjoittelua/ tekemistä Tehtävä tekemistä Oppimis- Lähiopetus Ohjaus tilanne Ohjaus Oppimistilanne Oppimistilanne
 24. 24. 3. askel Oppimistilanteiden suunnittelu Opintokokonaisuus tai opintojakso Oppimisti- Oppimis- Oppimis- Oppimate- Oppijan tie- Ohjaus lanne tehtävät ympäristö riaali/ donproses- Mitä? -konteksti oppimis- sointi, toi- Miksi? -teema aihiot/ minta ja Miten? -tavoitteet työkalut vuorovaiku- -sisältö tus 1. 2. 3. http://www.finnlectura.fi/verkkopakki/ ja valitse lomake 2.1.
 25. 25. Oppimistilanteen suunnittelu (1) • Oppimistilanne: konteksti, teema, tavoitteet, sisältö – Mikä on oppimisen konteksti? – Mitä teemoja oppimisprosessissa on? – Jokainen oppimistilanne liittyy johonkin teemaan ja sillä on oppimisen tavoitteet – > jokaisesta oppimistilanteen teeman sisällöstä tiivis kuvaus johdannoksi teemaan/oppimistilanteeseen
 26. 26. Oppimistilanteen suunnittelu (2) • Oppimistehtävä ja oppimisympäristö – Miten oppija oppii kyseessä olevan tavoitteen? – Miten oppija prosessoi ko. tiedon? – Missä oppija opiskelee?
 27. 27. OPPIMISTA EDISTÄVÄT OSAPROSESSIT • Asioiden yhdistely • Vertailu, erottelu ja luokittelu • Uuden tiedon liittäminen aikaisempaan tietoon • Kokonaisuus  osat (~analysointi) • Osat  kokonaisuus (ylemmät abstraktiotasot) • Tiedon elaborointi (liittäminen muihin asiayhteyksiin) • Ongelmanratkaisuprosessi (vaiheittain) • Omien päättelysääntöjen luonti (+muistamistekniikat) • Analogioiden rakentaminen / käyttäminen • Kirjoittaminen • Yksilöllisten/yhteisöllisten merkitysten muodostaminen • Tiedon käyttö ja soveltaminen eri tilanteissa ja asiayhteyksissä Lähde: Silander 03-06
 28. 28. Oppimistilanteen suunnittelu (3) • Oppimateriaali/oppimisaihiot/työkalut – Mitä tietolähteitä käytetään? – Mitä työkaluja käytetään: keskustelualue, portfolio, päiväkirja jne. • Oppijan tiedonprosessointi ja toiminta – Mitä oppija tekee? – Mitä oppimistehtäviä oppija tekee? – Mitä tuotoksia hän tuottaa? – Mihin ja minkä/keiden välille vuorovaikutusta tarvitaan, missä vaiheessa, mitä se edistää oppimista?
 29. 29. Oppimistilanteen suunnittelu (4) • Ohjaus ja ohjausteot – Mitä ohjataan, milloin ohjataan, miten ohjataan? – Ensisijaisesti oppimista ohjataan valituilla menetelmillä ja oppijan tiedonprosessointia ohjaavilla työtavoilla (esim. oppimistehtävien annot ja pedagogiset mallit) – Toissijaisesti ohjaus yhteisenä tai hlökohtaisena palautteena/ohjausdialogina
 30. 30. Tavoitteet, teema/sisältö Oppimistehtävät Oppimisympäristö Oppimistilanne 1 Oppimateriaalit Oppijan tiedonprosessointi, toiminta, vuorovaikutus Ohjaus (mitä, miksi, miten, kuka?) Tavoitteet, teema/sisältö Oppimistehtävät Oppimisympäristö Oppimistilanne 2 Oppimateriaalit Oppijan tiedonprosessointi, toiminta, vuorovaikutus Ohjaus (mitä, miksi, miten, kuka?) Oppimistilanne x jne.
 31. 31. Oppimisprosessin suunnittelu Oppi- Oppimis- Oppimis- tehtävä Oppi- materiaali materiaali tehtävä Oppijan Oppijan toiminta ja Lähiopetus toiminta ja vuorovaikutus Lähiopetus Oppimis- (teema vuorovaikutus Oppimis- (teema ympäristö ja tavoitteet) ympäristö ja tavoitteet) Ohjaus Ohjaus Aikaisempi Tavoitteena tietämys ja Yksilön/ryhmän oppimisprosessi opintojaksolla X oleva osaaminen osaaminen Oppi- Oppimis- materiaali tehtävä Oppijan Moodle- toiminta ja työskentely vuorovaikutus Oppimis- ympäristö (teema ja tavoitteet) Ohjaus Mukaillen Koli &Silander 2002
 32. 32. Kiitos!

×