TARPTAUTINIAI VIEŠIEJI PIRKIMAI IRPAGRINDINIAI REIKALAVIMAITIEKĖJAMSJolita Rima PuškorienėRaidla Lejins & NorcousVadovauja...
2TURINYS1. Viešųjų pirkimų skelbimai2. Kandidatų ir dalyvių teikiamos pažymos3. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai4. Tech...
3VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKELBIMAIINFORMACIJOS APIE VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ SKELBIMAS (1) Perkančioji organizacija (PO) apie pradedamą be...
4VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKELBIMAIINFORMACIJOS APIE VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ SKELBIMAS (2) Perkančioji organizacija apie pradedamą bet kur...
5KANDIDATŲ IR DALYVIŲ TEIKIAMOS PAŽYMOSPERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI TEIKIAMŲ PAŽYMŲ GRUPĖS(1) Kandidatų ir dalyvių teisę ve...
6KANDIDATŲ IR DALYVIŲ TEIKIAMOS PAŽYMOSPERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI TEIKIAMŲ PAŽYMŲ GRUPĖS(2) Kandidatų ir dalyvių techninį...
7TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAIBENDROSIOS NUOSTATOS (1) PO privalo visapusiškai išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompet...
8TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAIBENDROSIOS NUOSTATOS (2) PO turi teisę nustatyti būtent minimalius, o ne išskirtinius...
9TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAIBENDROSIOS NUOSTATOS (3) Tiekėjas kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti pasiūlymo...
10TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybės apibūdinamos pirkimo dokumentuose pateikiamoje techni...
11VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ GINČŲ NAGRINĖJIMASGINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti P...
12VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ GINČŲ NAGRINĖJIMASCPK PAKEITIMAI (1) Nuo 2011 m. spalio 1 d. įsigaliojo Civilinio proceso kodekso XXI1 ...
13VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ GINČŲ NAGRINĖJIMASCPK PAKEITIMAI (2) Ypatingas dėmesys skiriamas ieškinio pateikimo reikalavimams:  ...
14VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ GINČŲ NAGRINĖJIMASCPK PAKEITIMAI (3) Be įprastų CPK numatytų laikinųjų apsaugos priemonių, kaip laikino...
TARPTAUTINIAI ĮVERTINIMAI 2011                           15  „Financial Times“ ir „mergermarke...
Jolita Rima Puškorienė Vadovaujanti teisininkė, advokatė Jolita.Puskoriene@rln.ltLIETUVA          LATVIJA    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jolita Rima Puškorienė , advokatų kontoros „Raidla Lejins & Norcous“ vadovaujanti teisininkė, advokatė, „Tarptautiniai viešieji pirkimai ir pagrindiniai reikalavimai tiekėjams“

838 views
708 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
838
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jolita Rima Puškorienė , advokatų kontoros „Raidla Lejins & Norcous“ vadovaujanti teisininkė, advokatė, „Tarptautiniai viešieji pirkimai ir pagrindiniai reikalavimai tiekėjams“

 1. 1. TARPTAUTINIAI VIEŠIEJI PIRKIMAI IRPAGRINDINIAI REIKALAVIMAITIEKĖJAMSJolita Rima PuškorienėRaidla Lejins & NorcousVadovaujanti teisininkė, advokatė2012 06 15
 2. 2. 2TURINYS1. Viešųjų pirkimų skelbimai2. Kandidatų ir dalyvių teikiamos pažymos3. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai4. Techninė specifikacija5. Ginčų nagrinėjimo tvarka
 3. 3. 3VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKELBIMAIINFORMACIJOS APIE VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ SKELBIMAS (1) Perkančioji organizacija (PO) apie pradedamą bet kurį pirkimą (išskyrus mažos vertės pirkimus), taip pat nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei sudarytą sutartį nedelsdama informuoja savo tinklalapyje ir leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ (PO skelbia tiesiogiai) Perkančioji organizacija, vykdydama tarptautinės vertės pirkimą, apie kurį, jos manymu, neprivaloma skelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, gali paskelbti pranešimą dėl savanoriško ex ante skaidrumo Skelbimai (išankstiniai skelbimai apie numatomus pirkimus, skelbimai apie pirkimus, skelbimai apie pirkimo sutarties sudarymą, skelbimai apie projekto konkurso rezultatus, pranešimai dėl savanoriško ex ante skaidrumo) skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (Nurodyta informacija skelbiama per Viešųjų pirkimų tarnybą)
 4. 4. 4VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKELBIMAIINFORMACIJOS APIE VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ SKELBIMAS (2) Perkančioji organizacija apie pradedamą bet kurį pirkimą (išskyrus mažos vertės pirkimus), taip pat nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei sudarytą sutartį nedelsdama informuoja savo tinklalapyje ir leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“, nurodydama:  apie pradedamą pirkimą – pirkimo objektą, pirkimo būdą ir jo pasirinkimo priežastis  apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį – numatomą sutarties kainą, laimėjusio dalyvio pavadinimą, jo pasirinkimo priežastis ir, jeigu žinoma, pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus  taip pat kitą Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytą informaciją Perkančioji organizacija iš anksto CVP IS ir savo tinklalapyje skelbia techninių specifikacijų projektus – visais atvejais, išskyrus mažos vertės pirkimus
 5. 5. 5KANDIDATŲ IR DALYVIŲ TEIKIAMOS PAŽYMOSPERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI TEIKIAMŲ PAŽYMŲ GRUPĖS(1) Kandidatų ir dalyvių teisę verstis tam tikra veikla patvirtinantys dokumentai  Pažyma  Tai veiklai, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti  Išduota profesinių ar veiklos registrų tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų  Priesaikos deklaracija  Liudijanti kandidato ar dalyvio teisę verstis atitinkama veikla Kandidatų ir dalyvių ekonominę ir finansinę būklę patvirtinantys dokumentai (gali būti prašoma vieno ar kelių)  Banko pažymos  Draudimo nuo profesinės rizikos įrodymai  Paskutinių finansinių metų įmonės balansą  Įmonės pažymą apie visos ar konkrečios veiklos pajamas už t.t. laikotarpį
 6. 6. 6KANDIDATŲ IR DALYVIŲ TEIKIAMOS PAŽYMOSPERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI TEIKIAMŲ PAŽYMŲ GRUPĖS(2) Kandidatų ir dalyvių techninį ir profesinį pajėgumą patvirtinantys dokumentai Perkančioji organizacija gali reikalauti, kad kandidatas ar dalyvis pateiktų nepriklausomos įstaigos išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jis laikosi tam tikrų kokybės vadybos sistemos standartų Perkančioji organizacija iš oficialiame sąraše įregistruoto tiekėjo gali papildomai pareikalauti pateikti pažymas apie socialinio draudimo ar mokesčių įmokas ir kitus jo kvalifikaciją įrodančius dokumentus, kurie nebuvo pateikti įrašant tiekėją į šiuos sąrašus
 7. 7. 7TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAIBENDROSIOS NUOSTATOS (1) PO privalo visapusiškai išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. Siekdama įgyvendinti šią pareigą, PO kelia tiekėjams kvalifikacijos reikalavimus – tiekėjų kokybinės atrankos kriterijus PO nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos Kvalifikacijos reikalavimai pirkimo dokumentuose turi būti nustatyti tiksliai, aiškiai ir nedviprasmiškai. Nustačiusi netikslius ir klaidinančius reikalavimus, perkančioji organizacija negali šiuo pagrindu atmesti tiekėjų pasiūlymų, jei nėra kitų pažeidimų
 8. 8. 8TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAIBENDROSIOS NUOSTATOS (2) PO turi teisę nustatyti būtent minimalius, o ne išskirtinius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus, t. y. tokius, kurie perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtini ir pakankami siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą Viešojo pirkimo sąlyga, nustatanti atrankos kriterijų, kurį gali atitikti tik mažas skaičius tiekėjų, nėra pakankama, kad būtų galima pripažinti tiekėjų lygiateisiškumo principo pažeidimą PO pirkimo dokumentuose turi nurodyti, kokius iš tiekėjų kvalifikacijai keliamų reikalavimų turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu ir kokius kiekvienas narys atskirai (kuomet paraišką ar pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė)
 9. 9. 9TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAIBENDROSIOS NUOSTATOS (3) Tiekėjas kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti pasiūlymo pateikimo momentu Taikytinas kvalifikacinių duomenų tikslinimo institutas PO, vertindama tiekėjų kvalifikacijos atitiktį, privalo laikytis abipusio pripažinimo principo Abipusio pripažinimo principas – kitose ES valstybėse narėse išduotų dokumentų (tame tarpe ir patvirtinančių tiekėjų kvalifikaciją) pripažinimas prilyginamas nacionalinių institucijų išduotų dokumentų pripažinimui, todėl tiekėjai turi teisę pateikti kitoje valstybėje narėje išduotus dokumentus
 10. 10. 10TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybės apibūdinamos pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje Apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis, šaltinis, procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti, tačiau tokiu atveju būtina įrašyti žodžius „arba lygiavertis“ Viešųjų pirkimų tarnyba turi teisę patvirtinti techninėms specifikacijoms taikomus reikalavimus. Šie reikalavimai perkančiosioms organizacijoms yra privalomi Technines specifikacijas reikėtų parengti taip, kad būtų išvengta dirbtinio konkurencijos susiaurinimo, taikant tik siauram ūkio subjektų ratui palankius reikalavimus, išreiškiančius svarbiausias prekių, paslaugų ir darbų, kurias šie ūkio subjektai siūlo, savybes. Paprastai šis tikslas kuo geriausiai pasiekiamas technines specifikacijas parengus apibūdinant pirkimo objekto funkcinius reikalavimus ir norimą pirkimu pasiekti rezultatą, o ne apibūdinant šio rezultato pasiekimo procesą ir priemones
 11. 11. 11VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ GINČŲ NAGRINĖJIMASGINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti PO sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi jai pateikti pretenziją Tiekėjas turi teisę ginčyti PO veiksmus ar priimtus sprendimus, reikšdamas reikalavimus apygardos teisme dėl:  PO sprendimų, kurie neatitinka VPĮ reikalavimų, panaikinimo ar pakeitimo  Žalos atlyginimo  Pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia  Alternatyvių sankcijų taikymo
 12. 12. 12VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ GINČŲ NAGRINĖJIMASCPK PAKEITIMAI (1) Nuo 2011 m. spalio 1 d. įsigaliojo Civilinio proceso kodekso XXI1 skyriaus „Viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumai” nuostatos, išsamiai reglamentuojančios visą teisminį viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimą Nustatyta, kad teismas visus procesinius dokumentus įteikia tik elektroniniu paštu, faksu ar kitomis asmenų, kuriems įteikiami procesiniai dokumentai, turimomis elektroninių ryšių priemonėmis (išskyrus atvejus, kai tam nėra techninių galimybių) Viešųjų pirkimų bylos nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka, išskyrus išimtinius atvejus, kai teismas manys, jog būtinas žodinis procesas tam, kad byla būtų teisingai išspręsta Žyminio mokesčio dydis – 1000 (vienas tūkstantis) litų
 13. 13. 13VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ GINČŲ NAGRINĖJIMASCPK PAKEITIMAI (2) Ypatingas dėmesys skiriamas ieškinio pateikimo reikalavimams:  Pateiktas ieškinio priedų, teiktinų teismui kartu su ieškiniu, sąrašas, į kurį, be kita ko, patenka skelbimas apie pirkimą, pirkimo sąlygos, pretenzija, PO atsakymas į pretenziją ir kiti dokumentai  Nurodoma, kad ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo pretenzijoje PO, o ieškinio pagrindas turi sutapti su pretenzijoje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, išskyrus atvejus, kai reikalavimas negalėjo būti iškeltas ir (ar) faktinės aplinkybės negalėjo būti nurodytos pretenzijos padavimo metu Teismo sprendimas turi būti priimtas ne vėliau kaip per 60 dienų nuo ieškinio priėmimo teisme dienos
 14. 14. 14VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ GINČŲ NAGRINĖJIMASCPK PAKEITIMAI (3) Be įprastų CPK numatytų laikinųjų apsaugos priemonių, kaip laikinosios apsaugos priemonės viešųjų pirkimų bylose gali būti:  Viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas  Įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties  PO priimto sprendimo įgyvendinimo sustabdymas  Su pirkimo laimėtoju sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdymas Apeliacinis skundas viešųjų pirkimų byloje gali būti paduotas per 14 dienų nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos. Kasacinis skundas – per vieną mėnesį nuo skundžiamo sprendimo įsiteisėjimo dienos
 15. 15. TARPTAUTINIAI ĮVERTINIMAI 2011 15 „Financial Times“ ir „mergermarket“ Europos įmonių įsigijimų ir susiliejimų apdovanojimų ceremonijoje („European M&A Awards“) RLN pripažinta geriausia teisine patarėja Baltijos šalyse „Bloomberg“ sudarytuose 2011 m. teisinių patarėjų reitinguose RLN yra penktoji tarp dešimties daugiausiai sandorių Rytų Europoje konsultavusių advokatų kontorų „Mergermarket“: RLN kontoros pagal konsultuotų sandorių skaičių yra 6 vietoje Centrinėje ir Rytų Europoje „Legal500“: RLN suteiktas aukščiausias įvertinimas įmonių įsigijimų ir susijungimų, bankininkystės ir finansų, ES ir konkurencijos bei telekomunikacijos, žiniasklaidos ir technologijų teisės srityse „PLC Which lawyer?“: kontorai suteiktas aukščiausias įvertinimas ginčų sprendimo praktikos grupei. Vieni iš aukščiausių įvertinimų atiteko įmonių teisės, įsigijimų ir susiliejimų bei nekilnojamojo turto teisės praktikos grupėms
 16. 16. Jolita Rima Puškorienė Vadovaujanti teisininkė, advokatė Jolita.Puskoriene@rln.ltLIETUVA LATVIJA ESTIJALvovo 25 Valdemara 26 Roosikrantsi 2LT-09320 Vilnius LV-1010 Riga EE-10119 TallinnLithuania Latvia EestiTel. +370 5250 0800 Tel. +371 724 0689 Tel. +372 640 7170Fax +370 5250 0802 Fax +371 782 1524 Fax +372 640 7171www.rln.lt www.rln.lv www.rln.eeSUOMIJA ŠVEDIJAKeskuskatu 7 A Blasieholmsgatan 4 AFI-00100 Helsinki SE-103 90 StockholmFinland SwedenTel. +358 (0)20 506 6000 Tel. +46 (0)8 553 190 00Fax +358 (0)20 506 6100 Fax +46 (0)8 553 190 01www.roschier.com www.roschier.com

×