Asta Augutytė, advokatų kontoros „Raidla Lejins & Norcous“ asocijuota teisininkė, advokato padėjėja, „VAE projektavimas ir statyba: teisiniai pasirengimo aspektai“
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Asta Augutytė, advokatų kontoros „Raidla Lejins & Norcous“ asocijuota teisininkė, advokato padėjėja, „VAE projektavimas ir statyba: teisiniai pasirengimo aspektai“

on

 • 604 views

 

Statistics

Views

Total Views
604
Views on SlideShare
604
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Asta Augutytė, advokatų kontoros „Raidla Lejins & Norcous“ asocijuota teisininkė, advokato padėjėja, „VAE projektavimas ir statyba: teisiniai pasirengimo aspektai“ Asta Augutytė, advokatų kontoros „Raidla Lejins & Norcous“ asocijuota teisininkė, advokato padėjėja, „VAE projektavimas ir statyba: teisiniai pasirengimo aspektai“ Presentation Transcript

 • VAE PROJEKTAVIMAS IRSTATYBATeisiniaipasirengimoaspektaiAsta Augutytė2012 10 11Lietuvos parodų ir kongresųcentras LITEXPO
 • TURINYS• Įmonių ir specialistų atestavimas (reikalavimai, susiję su branduoliniu projektu)• Galimi papildomi reikalavimai subrangovams• Statybos produktų sertifikavimas ir atitikties deklaravimas• Tarptautiniuose projektuose naudojamos sutartinės schemos• Ginčų sprendimas – arbitražas
 • NAUJIENOS• Nauji teisės aktų pakeitimai • Statybos įstatymas ir STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ • Branduolinės (atominės) elektrinės įstatymas • Branduolinės saugos taisyklės BST-1.6.1-2012 „Fizinės saugos užtikrinimo plano rengimas“• VAE projektavimo ir statybos etapai • Technologiniam procesui reikalingi statiniai • Statybos aikštelės paruošimo darbai • VAE projektavimas ir statyba• Taikytini standartai • ASME - dalims, kurios tiesiogiai susijusios su sauga (daugiausia reaktoriaus pastate) • Olkiluoto-3 (Suomija) patirtis - apie 75% standartinių pramonės gaminių
 • PIRMAS ŽINGSNIS –KVALIFIKACIJOS ATESTATAS• STR 1.02.07:2012 – reikalavimai įmonių kvalifikacijai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarka• STR 1.02.06:2012 – reikalavimai specialistų kvalifikacijai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarka• Bendri pasikeitimai • Kvalifikacijos atestatai vykdyti darbus branduolinės energetikos objektų statiniuose • Visus kvalifikacijos atestatus išduoda SPSC (taip pat ir atestatus, suteikiančius teisę vykdyti darbus BEO statiniuose)
 • KVALIFIKACIJOS ATESTATAS ARTPD? (I)• Užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisę atlikti su projekto įgyvendinimu susijusius darbus <...> vadovaujantis mutatis mutandis teisės aktuose įtvirtinta kvalifikacijos pripažinimo procedūra <...> išskyrus reikalavimą pateikti kilmės valstybėje galiojantį dokumentą, patvirtinantį kilmės valstybėje turimos teisės pripažinimą, jeigu toks dokumentas jų kilmės valstybėje nėra išduodamas Lietuvos Respublikos branduolinės (atominės) elektrinės įstatymo 16 str.
 • KVALIFIKACIJOS ATESTATAS ARTPD? (II) Valstybių Rangovai Projektavimo Specialistai grupė įmonės LT KA – KA ES TPD TPD TPD 3-ios TPD TPD (?) TPD valstybės
 • ANTRAS ŽINGSNIS - PAPILDOMIREIKALAVIMAI SUBRANGOVAMS (I) • BSR-1.4.1-2010 „Vadybos sistemos reikalavimai“ • Saugai svarbus produktas – tiekiama ir (ar) savo jėgomis gaminama prekė, paslauga, kompiuterių programa arba vykdomi statybos darbai, kurių neatitikimas nustatytiems reikalavimams blogintų branduolinės energetikos objekto saugą • Saugai svarbaus produkto tiekėjas – su Organizacija bendradarbiaujantis asmuo, nepriklausantis Organizacijai, jai tiekiantis produktą, įskaitant visus su Organizacija sutartis pasirašiusio tiekėjo subrangovus, dalyvaujančius vykdant tokią sutartį
 • PAPILDOMI REIKALAVIMAISUBRANGOVAMS (II)• Organizacija privalo parengti • Reikalavimus tiekėjų vadybos sistemai • Tiekėjo darbuotojų kvalifikacijos vertinimo kriterijus bei tvarką • Reikalavimus tiekėjams, kurie tiekdami produktą naudosis kitų asmenų produktais• Pavyzdys – 2011 m. vasario 23 d. patvirtintas IAE tiekėjų vertinimo, tvirtinimo ir jų veiklos kontrolės aprašas • Akredituotas sertifikatas pagal ISO 9001 standartą (arba lygiavertį) • Jungtinės veiklos, konsorciumo ir pan. atvejai – tvirtinamas kiekvienas dalyvis atskirai
 • STATYBOS PRODUKTAI• Schemos 1+ ir 1 Atitikties • Pagrindas deklaruoti produkto atitiktį yra CE sertifikatas, deklaracija CE sertifikatas išduotas paskelbtosios įstaigos• Schemos 2+ ir 2 Atitikties • Pagrindas deklaruoti produkto atitiktį yra gamybos Gamybos deklaracija kontrolės sistemos sertifikatas, išduotas paskelbtosios kontrolės sistemos sertifikatas įstaigos• Schema 3 Atitikties • Pagrindas deklaruoti produkto atitiktį yra bandymų deklaracija Bandymų protokolai, paruošti paskelbtosios laboratorijos protokolai• Schema 4 Atitikties • Pagrindas deklaruoti produkto atitiktį yra gamintojo deklaracija gamybos kontrolės sistema
 • TEISĖS AKTŲ NAUJOVĖS Dabar galiojantys Galiosiantys nuo 2013 m.STR 1.01.04:2002 „Statybosproduktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ženklinimas“ 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlemento irSTR 1.03.02:2002 „Statybos produktų Tarybos reglamentas Nr. 305/2011, kuriuoatitikties deklaravimas“ nustatomos suderintos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama1988 m. gruodžio 21 d. Europos Tarybos direktyva 89/106/EEBTarybos direktyva 89/106/EEB „Dėlvalstybių narių įstatymų ir kitų teisėsaktų, susijusių su statybos produktais,derinimo“
 • REGLAMENTAS NR. 305/2011• Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos = atitikties atestavimo sistemos• Eksploatacinių savybių deklaracija = atitikties deklaracija• Ženklinimas CE ženklu• Supaprastintos procedūros• Statybos srities gaminių kontaktiniai centrai
 • FIDIC SUTARTYS IR LIETUVOSTEISĖS NORMOS• „FIDIC arba kitų tarptautinių organizacijų standartinių sutarčių sąlygos taikomos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įsipareigojimus bei įvertinus Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos įstatymų bei statybą reglamentuojančių ir kitų teisės aktų reikalavimus“ (STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 14 p.)
 • FIDIC SUTARTYS IR IMPERATYVŪSLIETUVOS TEISĖS AKTŲREIKALAVIMAI• Statybos darbų pradžia – dokumentai, reikalingi pradėti statybos darbus• Garantinis terminas – garantinio termino pradžia ir trukmė• Statybos darbų priežiūra – inžinierius ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas• Leidimai, licencijos ir suderinimai – kaip pasiskirsto pareigos tarp rangovo ir užsakovo
 • GALIMA SUTARČIŲ SPECIFIKA• Lietuvos perkančiųjų organizacijų naudojamos FIDIC formos – adaptuotos Lietuvos teisinei sistemai• Galimi BEO statybose naudotinų sutarčių skirtumai nuo Lietuvos perkančiųjų organizacijų formų: • Apmokėjimo terminai • Sutarties keitimas • Sutarties kainos keitimas • Ginčų sprendimas • Dalies darbų atsisakymas dėl lėšų trūkumo • Inžinieriaus ir statybos techninio prižiūrėtojo sutapatinimas • Maksimali subrangos pagrindu atliekama darbų dalis
 • PRETENZIJOS IR GINČAI PAGALFIDIC• Pranešimas ir pretenzija – jų tarpusavio santykis• Pranešimo ir pretenzijos pateikimo terminai – 28 ir 42 d.• Ginčų nagrinėjimo komisija (GNK) • Kada reikia sudaryti GNK • Narių skaičius • GNK nepaskyrimo pasekmės• Ginčo perdavimas spręsti arbitražui (teismui)
 • GINČŲ SPRENDIMAS - ARBITRAŽAS• Arbitražinis susitarimas • Taikytina teisė • Procedūrinių taisyklių pasirinkimas / nuolatinio arbitražo institucijos pasirinkimas (ICC, SCC, LCIA, VKAT)• Arbitražas – nebegalima tikėtis gynybos nacionaliniuose teismuose• Išimtys • LAP • Bankroto atvejai
 • ARBITRAŽO KAŠTAI• CIArb Costs of International Arbitration Survey 2011: • Vidutinės ginčo šalies išlaidos 1,43 mln. £ • Ginčuose iki 1 mln. £ pusės šalių išlaidos viršijo 250 tūkst. £ • Apie 76% išlaidų skiriama išorinėms teisinėms paslaugoms • Apie 20% išlaidų tenka arbitražui (60% - arbitravimo mokesčiai, 40% – arbitražo organizacinės ir administracinės išlaidos) • Apie 6% - kitoms ginčo šalies išlaidoms (kelionės, vertimai, ekspertai ir pan.) • Vidutiniškai ieškovai patiria apie 12 % daugiau išlaidų nei atsakovai• Kokios galimos išvados?
 • STATISTIKA: IEŠKINIO SUMA (£) 30% > 1 mln. 42% 1-10 mln. 10-50 mln. 50-100 mln. <100 mln. 11% 8% 9%
 • STATISTIKA: PRITEISTA SUMA (£) 40% > 1 mln. 1-10 mln. 10-50 mln. 43% 50-100 mln. <100 mln. 13% 2% 2%
 • TARPTAUTINIAI ĮVERTINIMAI 2012• „Financial Times“ ir „mergermarket“ Europos įmonių įsigijimų ir susiliejimų apdovanojimų ceremonijoje („European M&A Awards“) Raidla Lejins & Norcous pripažinta geriausia teisine patarėja Baltijos šalyse• „Bloomberg“ sudarytuose 2011 m. teisinių patarėjų reitinguose Raidla Lejins & Norcous yra penktoji tarp dešimties daugiausiai sandorių Rytų Europoje konsultavusių advokatų kontorų• „Mergermarket“: Raidla Lejins & Norcous kontoros pagal konsultuotų sandorių skaičių yra 6 vietoje Centrinėje ir Rytų Europoje• „Legal500“: Raidla Lejins & Norcous suteiktas aukščiausias įvertinimas įmonių įsigijimų ir susijungimų, bankininkystės ir finansų, ES ir konkurencijos bei telekomunikacijos, žiniasklaidos ir technologijų teisės srityse• „PLC Which lawyer?“: kontorai suteiktas aukščiausias įvertinimas ginčų sprendimo praktikos grupei. Vieni iš aukščiausių įvertinimų atiteko įmonių teisės, įsigijimų ir susiliejimų bei nekilnojamojo turto teisės praktikos grupėms
 • AČIŪ! Asta Augutytė Asocijuota teisininkė, advokato padėjėja T. +370 5 250 0800 E. asta.augutyte@rln.lt