Presentació PAU 050208

2,025 views
1,946 views

Published on

Presentació de les PAU 2007-2008.

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,025
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
44
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentació PAU 050208

 1. 1. Proves d’accés a la universitat (PAU) Curs 2007-2008
 2. 2. PAU: Proves d’accés a la universitat. Objectius. <ul><li>Valorar la maduresa acadèmica dels estudiants. </li></ul><ul><li>Avaluar-ne els coneixements i les competències adquirides en el batxillerat. </li></ul>
 3. 3. Què pretenen els exàmens? <ul><li>Mostrar competències acadèmiques bàsiques: aplicació de procediments, comprensió conceptual, domini de llenguatges, capacitat de síntesi i reflexió, etc. </li></ul><ul><li>Avaluar la formació adquirida en les matèries comunes i en les de modalitat. </li></ul>
 4. 4. Preparar-se bé les PAU és, simplement, fer bé el batxillerat <ul><li>Els programes de batxillerat, molt amplis, estan enfocats per treure profit a la Selectivitat. </li></ul><ul><li>Cal planificar l’estudi per no arribar massa tard. </li></ul><ul><li>L’estudi diari és un valor afegit. </li></ul>
 5. 5. Matriculació a les PAU <ul><li>25 de febrer – 5 de març de 2008: prematrícula, tot indicant la via d’accés a les PAU, la matèria comuna triada (Història o Filosofia) i la matèria de modalitat de la via corresponent, així com la llengua estrangera (Anglès). </li></ul><ul><li>20 – 30 de maig de 2008: matrícula PAU. </li></ul>https://accesnet.gencat.net
 6. 6. Estructura de les proves <ul><li>La prova d’accés té una durada de tres dies, amb un màxim de quatre hores i mitja diàries, i consta de dues parts, una relativa a les matèries comunes i una altra a les de modalitat. </li></ul><ul><li>Per a cada matèria es proposa un exercici amb dues opcions. </li></ul>
 7. 7. Primera part de la prova <ul><li>Llengua catalana i literatura: anàlisi i comprensió d’un text en llengua catalana i resposta a qüestions de llengua i literatura relacionades amb un text. </li></ul><ul><li>Llengua castellana i literatura: el mateix en llengua castellana. </li></ul>
 8. 8. Primera part de la prova <ul><li>Llengua estrangera: anàlisi d’un text en la primera llengua estrangera del currículum de llenguatge comú, no especialitzat. Inclou un apartat de comprensió oral. </li></ul><ul><li>Història o Filosofia: composició d’un text sobre un tema o qüestió de tipus històric o filosòfic. </li></ul>
 9. 9. Segona part de la prova <ul><li>Via cientificotècnica (1) </li></ul><ul><li>Matèries obligatòries </li></ul><ul><li>Física </li></ul><ul><li>Matemàtiques </li></ul><ul><li>Matèries de modalitat a triar (modalitat tecnologia) </li></ul><ul><li>Dibuix tècnic, Electrotècnia, Mecànica, </li></ul><ul><li>Tecnologia industrial, Química </li></ul>
 10. 10. Segona part de la prova <ul><li>Via cientificotècnica (1) </li></ul><ul><li>Matèries obligatòries </li></ul><ul><li>Física </li></ul><ul><li>Matemàtiques </li></ul><ul><li>Matèries de modalitat a triar (modalitat ciències natura i salut) </li></ul><ul><li>Dibuix tècnic, Química, Biologia, Ciències de la terra i del medi ambient </li></ul>
 11. 11. Segona part de la prova <ul><li>Via de ciències de la salut (2) </li></ul><ul><li>Matèries obligatòries </li></ul><ul><li>Biologia </li></ul><ul><li>Química </li></ul><ul><li>Matèries de modalitat a triar </li></ul><ul><li>Física, Matemàtiques, Ciències de la terra i del medi ambient, Dibuix tècnic </li></ul>
 12. 12. Segona part de la prova <ul><li>Via d’humanitats (3) </li></ul><ul><li>Matèries obligatòries </li></ul><ul><li>Llatí </li></ul><ul><li>Història de l’art </li></ul><ul><li>Matèries de modalitat a triar </li></ul><ul><li>Matemàtiques CC. Socials, Economia i org. d’empresa, Geografia, Grec, Història de la música, Literatura catalana, Literatura castellana </li></ul>
 13. 13. Segona part de la prova <ul><li>Via de ciències socials (4) </li></ul><ul><li>Matèries obligatòries </li></ul><ul><li>Matemàtiques CC. Socials </li></ul><ul><li>Geografia </li></ul><ul><li>Matèries de modalitat a triar </li></ul><ul><li>Llatí, Economia i org. d’empresa, Grec, Història de la música, Literatura catalana, Literatura castellana, Història de l’art </li></ul>
 14. 14. Segona part de la prova <ul><li>Via d’arts (5) </li></ul><ul><li>Matèries obligatòries </li></ul><ul><li>Dibuix artístic </li></ul><ul><li>Història de l’art </li></ul><ul><li>Matèries de modalitat a triar </li></ul><ul><li>Dibuix tècnic, Fonaments del disseny, Imatge, Volum, Tècniques d’expressió graficoplàstica </li></ul>
 15. 15. Correspondències (5) Arts Arts (3) Humanitats (4) Ciències socials Humanitats i ciències socials (1) Cientificotècnica (2) Ciències de la salut Ciències de la naturalesa i de la salut (1) Cientificotècnica Tecnologia Vies d’accés Modalitat batxillerat
 16. 16. Calendari <ul><li>Dia 10 de juny de 2008 </li></ul><ul><li>8:30-9:00 Comprovació dades alumnat </li></ul><ul><li>9:00-10:30 Llengua castellana i literatura </li></ul><ul><li>11:00-12:30 Llengua catalana i literatura </li></ul><ul><li>13:00-14:30 Llengua estrangera </li></ul>
 17. 17. Calendari <ul><li>Dia 11 de juny de 2008 </li></ul><ul><li>9:00-10:30 Història o Filosofia </li></ul><ul><li>11:00-12:30 Matemàtiques (vies 1 i 2), Matemàtiques CC. Socials (vies 3 i 4) </li></ul><ul><li>13:00-14:30 Biologia (vies 1 i 2), Geografia (vies 3 i 4) </li></ul>
 18. 18. Calendari <ul><li>Dia 12 de juny de 2008 </li></ul><ul><li>9:00-10:30 Física (vies 1 i 2), Llatí (vies 3 i 4) </li></ul><ul><li>11:00-14:00 Química (vies 1 i 2), Història de l’art (vies 3 i 4) i les matèries de modalitat que resten </li></ul>
 19. 19. Tribunals i lloc de les PAU <ul><li>Els tribunals estan integrats per un president i uns vocals especialistes de les diferents matèries incloses en les proves. </li></ul><ul><li>L’assignació als tribunals és comunicada als centres amb anterioritat al primer dia de les proves. </li></ul><ul><li>Cada centre aporta un professor (vocal de centre), que acompanya l’alumnat i l’assessora si hi ha algun problema. </li></ul>
 20. 20. Documents que cal portar <ul><li>Imprès de matriculació de les PAU </li></ul><ul><li>DNI </li></ul><ul><li>Etiquetes, que són lliurades el primer dia </li></ul>
 21. 21. Recomanacions <ul><li>Vocabulari adient, bona puntuació i ortografia. </li></ul><ul><li>Presentació pulcra i clara. </li></ul><ul><li>Ordre lògic en l’exposició. </li></ul><ul><li>Justificació de les respostes donades. </li></ul><ul><li>Ús adient de les terminologies específiques de les assignatures. </li></ul>
 22. 22. Qualificació de les proves <ul><li>Cada exercici es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts. </li></ul><ul><li>La qualificació de la prova és la mitjana artimètica dels resultats. Primera part de la prova: mitjana aritmètica dels quatre exercicis. Segona part: se suma el 40 % de les matèries obligatòries de la via i el 20 %, corresponent a la matèria triada. </li></ul>
 23. 23. Qualificació de les proves <ul><li>La qualificació definitiva per a l’accés als estudis universitaris requereix l’obtenció de 4 punts pel cap baix en la qualificació global de la prova. </li></ul><ul><li>Es calcula ponderant un 40 % la nota de les PAU i un 60 % l’expedient de batxillerat. </li></ul><ul><li>El resultat global ha de ser de 5 o superior. </li></ul>
 24. 24. Revisió de les qualificacions <ul><li>Reclamació: sobre aspectes formals o errades administratives. No pot baixar la nota. </li></ul><ul><li>Doble correcció: un segon professor corregeix l’examen. El resultat final és la mitjana aritmètica d’ambdues correccions. Pot baixar la nota. </li></ul>
 25. 25. Preinscripció universitària <ul><li>Es pot fer per internet de finals de maig fins a la primera setmana de juliol. </li></ul><ul><li>Es poden triar diverses opcions. </li></ul><ul><li>Les assignacions de places es realitzen segons la nota de tall. </li></ul><ul><li>La notificació també es realitza per internet. </li></ul>
 26. 26. Més informació (PAU) <ul><li>A la web: http://www10.gencat.net/dursi/ca/un/pau.htm </li></ul><ul><li>Oficina d’Organització de les Proves d’Accés a la Universitat </li></ul><ul><li>Via Laietana, 33, 2a planta </li></ul><ul><li>08003 Barcelona </li></ul><ul><li>Telèfon: 93 552 69 80 </li></ul><ul><li>Correu-e: [email_address] </li></ul>
 27. 27. Més informació (Preinscripció universitària) <ul><li>A la web: http://www10.gencat.net/dursi/ca/un/preins.htm </li></ul><ul><li>Oficina d’Orientació per a l’accés a la universitat a Barcelona: </li></ul><ul><li>Plaça del Bonsuccés, 5-6 08001 Barcelona Tel. 93 223 03 23 / 93 223 25 91 </li></ul><ul><li>Correu-e: [email_address] </li></ul>

×