Inovací k daňovým úsporám

355 views
236 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
355
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Inovací k daňovým úsporám

 1. 1. Vítejte na webináři „Inovací k daňovým úsporám“ V případě technických problémů s připojením prosím volejte tel.č. 774 248 637
 2. 2. Struktura prezentace • Úvod do problematiky • Legislativa odpočtů nákladů na VaV • Co je výzkum a vývoj – Frascati manuál • Projekt VaV • Evidence realizace projektu • Doporučené postupy eNovation
 3. 3. Úvod do problematiky I.  Podpora výzkumu a vývoje (VaV) ve firmách  Zákonný nárok při splnění požadovaných podmínek – dáno zákonem o daních z příjmů; klíčové náklady: mzdy, odpisy, materiál  Faktická podpora ve formě odpočtu nákladů na VaV od základu daně – de facto „dotace“ ve výši 19 % nákladů na VaV  Pro každého plátce daní z příjmů právnických osob  V případě hosp. ztráty lze použít odpočtu po období tří let  V platnosti od 2005; novelizace od 1. 1. 2015 – odpočet nákladů ve výši až 110 % jejich hodnoty, pokud náklad na VaV rostou
 4. 4. Úvod do problematiky II. Příklad výpočtu a) do 31.12. 2014 Výše nákladů na VaV za rok 2012: 10 mil. Kč Daňový základ: 20 mil. Kč; daň bez odpočtu: 3,8 mil. Kč - odpočet nákladů ergo DZ = 10 mil. Kč; daň s odpočtem: 1,9 mil. Kč b) od 1.1. 2015 Relevantní zdaňovací období 2015; výše nákladů na VaV za rok 2014: 10 mil. Kč; výše nákladů na VaV za rok 2015: 12 mil. Kč; daňový základ za 2015: 20 mil. Kč Snížený DZ za 2015: 20 mil. Kč - [10 mil. Kč (100 % nákladů) – (110 % * 2 mil. Kč = 2,2 mil. Kč)] = 7,8 mil Kč. (dle staré legislativy 8 mil. Kč)
 5. 5. Legislativa odpočtů Klíčové dokumenty  Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (Zákon o VaV)  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (Zákon o daních)  Pokyn č. D-288 Ministerstva financí České republiky k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (Pokyn D-288)
 6. 6. VaV – definice a výklad I. Definice dle legislativy Základní výzkum Aplikovaný výzkum Experimentální vývoj ZV: získávání vědomostí o základních principech jevů a skutečnosti AV: získávání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových produktů EV: získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností pro návrh nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. EV je typická činnost průmyslových apod. podniků. !Činnost firmy musí odpovídat výše uvedené definici!
 7. 7. VaV – definice a výklad II.  Zásadní charakteristika experimentálního vývoje: ocenitelný prvek novosti a technická či výzkumná nejistota; systematická/metodická činnost; výstupy v podobě prototypů, modelů aj.; ochrana duševního vlastnictví (ne nutně)  Frascati manuál - příručka OECD pro standardizaci a kategorizaci VaV pro veřejnou agendu - fakticky obsahový podklad pro naši legislativu - zásadní orientující dokument pro zjištění shody s požadavky legislativy na VaV projekty firem
 8. 8. VaV – definice a výklad III. Co je experimentální vývoj:  výroba funkčního vzorku či prototypu produktu nebo jeho části  ověření prototypu, poloprovozních nebo předváděcích zařízení  projekční či konstrukční práce, výpočty nebo návrhy technologií sloužící k vývoji nebo inovaci výrobků nebo výrobních procesů  ověřovací zkoušky nových nebo inovovaných výrobků  ověřovací zkušební provozy a zkušební výrobu  vývoj softwaru založený na tvůrčím využití poznatků výzkumu  aj. ověření prototypu, poloprovozních nebo předváděcích zařízení
 9. 9. VaV – definice a výklad IV. Hraniční situace dle Frascati: ověření prototypu, poloprovozních nebo předváděcích zařízení
 10. 10. VaV – definice a výklad V. Problematika SW – vývoj či jen tvorba? Nelze: - vývoj komerčního aplikačního softwaru a informačních systémů pomocí známých metod a existujících softwarových nástrojů. - podpora existujících systémů, - převádění anebo překlad počítačových jazyků, - přidání uživatelské funkčnosti k aplikačním programům, ladění systémů, - úprava existujícího systému, - příprava uživatelské dokumentace Lze: – vývoj nových operačních systémů, databází algoritmů atp. – vývoj specifického SW určeného pro ovládání a řízení strojů a technologií – vývoj zcela nové aplikace anebo za použití nové technologie; technická nejistota ohledně schopnosti docílit požadované funkce a jak danou funkci vůbec navrhnout
 11. 11. Projekt VaV Dokument požadovaný legislativou - musí vzniknout před zahájením vlastní činnosti VaV - má minimální předepsanou osnovu: a) základní identifikační údaje o poplatníkovi b) cíle projektu c) doba řešení projektu d) předpokládané celkové výdaje (náklady) na řešení projektu e) projektový tým f) způsob kontroly a hodnocení postupu řešení projektu g) podpis - datum, místo, jméno a příjmení oprávněné osoby
 12. 12. Evidence realizace projektu I. Zákonný požadavek na oddělenou evidenci nákladů – účetní analytika, „excelovské“ tabulky. Typy uplatnitelných nákladů: • Osobní náklady • Odpisy (Ne)HmM (ne nemovitosti) • Materiál • Drobný (Ne)HmM • Publikace • Síťové neskl. dodávky • Certifikace (výsledků VaV) • Cestovné
 13. 13. Evidence realizace projektu II. Náklady - musí být daňově uznatelné - vynaloženy v příslušném zdaňovacím období - nelze uplatnit na služby, licenční poplatky apod. - nelze kumulovat více veřejných podpor (dotace, úvěry apod.) na jeden konkrétní náklad - uplatnit lze je ten tu výši nákladu, do jaké míry je využit v rámci VaV
 14. 14. Evidence realizace projektu III. Doložení realizace VaV Vhodné vyhotovit Odbornou zprávu z realizace projektu: - popis faktické technické a výzkumné nejistoty - popis dosaženého ocenitelného prvku novosti - klasifikace typu VaV činnosti - revize dalších cílů a harmonogramu - podrobný přehled nákladů, proporční metodiky, provázaná dokumentace
 15. 15. Doporučené postupy Komplexní proces realizace odpočtu 1. Vstupní audit – zjištění souladu plánovaných aktivit se zákonnými požadavky; identifikace dalších podporovaných aktivit; konzultace odborníka na VaV v dané průmyslové oblasti 2. Vypracování Projektu - identifikace ocenitelného prvku novosti a technické nejistoty; posouzení splnění všech zákonných podmínek; identifikace uznatelných nákladů; posouzení projektu zkušenými technickými oponenty 3. Agenda evidence a realizace – zavedení archivační směrnice dokumentárních podkladů; nastavení systému kalkulace a výkaznictví nákladů; implementace metodiky pro analytické účtování o nákladech spojených s odpočtem a jejich oddělenou evidenci; zpracování Odborné zprávy z realizace projektu a její oponentura expertem/ znalecký posudek
 16. 16. Děkuji za pozornost Mgr. Milan Struna  733 101 923 milan.struna@enovation.cz www.enovation.cz

×